TỪ BOROBUDUR ĐẾN RATU KOBO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TỪ BOROBUDUR ĐẾN RATU KOBO ":

NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TỪ A ĐẾN Z

NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TỪ A ĐẾN Z

Một nhà tư vẫn doanh nghiệp cam đoan răng đây là chuyện không hiếm TRANG 5 Về nguyên nhân của tình trạng này, nhà tư vẫn phân tích sơ bộ: thứ nhất, NHIỀU CHỦ DOANH NGHIỆP MUỐN TIẾT KIỆM [r]

6 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NAY ĐẾN 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NAY ĐẾN 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Nơi nhận:- Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ;- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- TT/TU; TT/HĐND.TP; TT/UBND.TP;- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;- Văn phòng Thành ủy;- Các Tổng Cty, Cty Nhà nước thuộc TP, - Hội đồng Liên minh các HTX.TP;- Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP;- Các Báo, Đài Trung ương và TP;- VPUB: các PVP; các Phòng CV, TCTMDV (3b); TTCB;- Lưu: VT, (TM/L) H.TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thị Hồng ĐỀ ÁNPHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020(Ban hành kèm theo Quyết định số 41 /2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)Chương IQUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂNĐiều 1. Quan điểm phát triển1. Phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố phù hợp với các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền tự chủ, tự do kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các chủ thể trong môi trường pháp lý ngày càng hoàn
Xem thêm

12 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CTY TM HÀ NỘI TỪ NAY ĐẾN 2010

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CTY TM HÀ NỘI TỪ NAY ĐẾN 2010

cha đủ mạnh so với yêu cầu hội nhập. Ngoài thơng hiệu Hapro đã có vị trí nhất định tại thị trờng trong nớc và thế giới các thơng hiệu khác mới chỉ có vị trí nhất định tại Hà Nội và các địa bàn lân cận, cha đủ mạnh trên phạm vi toàn quốc và khu vực. Đó là điểm yếu công ty cần khắc phục ngay.3.4. Văn hoá Tổng Công ty Trong những năm qua dới sự quan tâm của UBND thành phố Hà Nội và một tinh thần làm việc hết mình toàn bộ đội ngũ cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng công ty đã đa công ty phát triển không ngừng. Sản phẩm của công ty đã có mặt hầu hết các tỉnh thành trong cả nớc, và đợc ngời tiêu dùng đánh giá rất cao, không những tại thị trờng trong nớc và ngay cả các thị trờng xuất khẩu khó tính nh Mỹ, Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản thì sản phẩm của Tổng Công ty cũng có mặt và đ ợc ngời tiêu dùng tại đó rất tín nhiệm, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên trong Tổng Công ty không ngừng đợc nâng cao, có đựơc kết quả nh vậy phải nói đến một nhân tố vô cùng quan trọng đó là đạo đức kinh doanh của Tổng Công ty. Hay nói cách khác đó chính là văn hoá Tổng Công ty, bởi vì nền tảng của văn hoá Tổng Công ty chính là đạo đức Tổng Công ty. Chính văn hoá Tổng Công ty đã làm cho cán bộ, công nhân viên coi Tổng Công ty nh một cộng đồng, họ coi Tổng Công ty là một môi trờng sinh hoạt, trong đó họ sống , phát triển và phục vụ, họ chia sẻ những khó khăn và chở ngại với Tổng Công ty, làm cho Tổng Công ty ngày càng phát triển. Văn hoá Tổng Công ty còn đợc thể hiện thông qua lời cam 16kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn nữa với phơng châm và tôn chỉ hành động là:+ Hapro đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu đã cam kết với khách hàng.+ Hapro liên tục cải tiến nâng cao chất lợng sản phẩm và dịch vụ, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.+ Hapro là ngời bạn đáng tin cậy và ngời đồng hành thuỷ chung với khách hàng.Mặt khác cũng phải thừa nhận rằng do đặc điểm là mới thành lập nên văn
Xem thêm

46 Đọc thêm

TÌM HIỂU TROJAN TỪ A ĐẾN Z

TÌM HIỂU TROJAN TỪ A ĐẾN Z

187.66.121.70 Trường hợp này là đúng | | | | | || |<----------------| |<-----------------| ||| || || local host proxy remote host127.0.0.1 24.0.0.1 187.66.121.70 > Bằng cách gõ netstat bạn sẽ nhận được Ip là 24.0.0.1 Trường hợp này là sai2) >Cũng giống trường hợp như trên nhưng khi này bạn thiết lập cho trương trình gửi một e-mail về cho bạn , khi đã nhận được e-mail bạn hãy mở nó ra bằng trình Outlook Express , ấn chuột phải chọn propeties . Trong này bạn sẽ nhận được một vài thông tin như sau :X-Apparently-To: formatkid@yahoo.com via web13406.mail.yahoo.com; 13 Aug 2001 12:03:49 -0700 (PDT)X-Track: 2: 40Received: from 66.76.119.67 (HELO formatkid) (66.76.119.67)by mta574.mail.yahoo.com with SMTP; 13 Aug 2001 12:02:34 -0700 (PDT)From: lamer@hotmail.comTo: formatkid@yahoo.comSubject: đây là bức thư mà bạn cần !Mime-Version: 1.0Như vậy là bức thư đã được gửi đến từ địa chỉ 66.76.119.67 và đây chính là IP của nạn nhân .3) Trường hợp này có thể áp dụng với phương thức lây nhiễm khi bạn sử dụng http server , khi họ kết nối vào server của bạn để download con trojan , bạn có thể sử dụng chương trình netmon ( down tại địa chỉ ttp://www.leechsoftware.com hoặc dùng netstat ở ngay tại máy của bạn bằng cách vào Start/Run/ đánh command sau đó gõ netstat -an thì IP của những máy đang nói chuyện với máy bạn sẽ hiện ra ở ô bên phải )4) Thường các trojan có chức năng tự động cảnh báo ( Auto-Notification settings ) . Chức năng này cho phép bạn ấn định số ICQ hoặc địa chỉ e-mail , vì vậy mỗi khi bạn nhân log on vào mạng thì IP address và số cổng
Xem thêm

4 Đọc thêm

 TỪ NHÀ GIÁO ĐẾN NHÀ KINH DOANH NGÂN HÀNG

TỪ NHÀ GIÁO ĐẾN NHÀ KINH DOANH NGÂN HÀNG

Sẽ là cường điệu khi cho rằng uy tín và hình ảnh tốt đẹp mà ACB có được là sản phẩm của cái “chất nhà giáo” nơi những người sáng lập và lãnh đạo ngân hàng này, nhưng nói rằng nó đã ảnh hưởng sâu sắc và tác dụng tích cực đến sự phát triển lớn mạnh của ACB thì đó là điều hiển nhiên, rất dễ nhận thấy. sẽ là CườNg điệu khi Cho rằNg uy tíN Và hìNh ảNh tốt đẹp mà ACB Có đượC là sảN phẩm CủA Cái “Chất Nhà giáo” Nơi NhữNg Người sáNg lập Và lãNh đạo NgâN hàNg Này, NhưNg Nói rằNg Nó đã ảNh hưởNg sâu sắC Và táC dụNg tíCh CựC đếN sự phát triểN lớN mạNh CủA ACB thì đó là điều hiểN NhiêN, rất dễ NhậN thấy. ACB mở CửA tương lAi21-5.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.0001994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001200220032004 200520062007Quý 12008-10.00020.00030.000
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA 1 SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA 1 SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY

Số tiền cho vay của ngân hàng được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, giá trị tài sản bảo đảm và khả năng hoàn trả của khách hàng, khả năng nguồn vốn của ngân hàng và giới hạn cho vay theo qui định của Luật pháp. Thời hạn cho vay và số kỳ hạn trả nợ được xác định tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của khách hàng, nguồn trả nợ trong giai đoạn vay. Trong hợp đồng tín dụng khách hàng có thể vốn vay làm nhiều lần tùy theo tiến độ hoặc nhu cầu sử dụng thực tế. Khi rút vốn vay khách hàng phải lập bảng kê rút vốn theo mẫu của ngân hàng và được ngân hàng chấp nhận, số tiền ngân hàng duyệt rút vốn là khoản nợ chính thức của lần rút vốn đó. Việc trả nợ được thực hiện theo lịch trả nợ đã được ghi trong hợp đồng tín dụng, bất cứ khoản nợ nào khi đến hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký khách hàng phải chủ động trả nợ cho ngân hàng, nếu không thì ngân hàng sẽ trích tiền từ tài khoản tiền 10gửi của khách hàng để thu nợ hoặc khách hàng sẽ bị phạt quá hạn nếu không có tiền trả nợ cho khoản nợ đến hạn. Ngân hàng cũng có thể cho vay theo hình thức “cho vay trên tài sản” – là hình thức cho vay được bảo đảm trực tiếp bằng bằng các khoản phải thu hoặc hàng tồn kho của khách hàng. Ngân hàng sẽ cho vay theo tỷ lệ phần trăm nhất định trên giá trị ghi sổ các khoản phải thu hoặc hàng tồn kho. Khi thu được nợ hoặc khi bán hàng thu được tiền khách hàng sẽ trả nợ cho ngân hàng, trường hợp này giống như chiết khấu bộ chứng từ bán hàng.1.5.2. Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng: Là phương pháp cho vay mà ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng được duy trì trong một khoản thời gian nhất định. Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một khoản thời gian nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Cho vay theo hạn mức tín dụng thường được áp dụng đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn – trả nợ thường xuyên, có uy tín với ngân hàng. Ví dụ một doanh nghiệp chế biến nước mắm, đến mùa vụ cá cần tăng khối lượng cá giá thấp để chế biến kịp thời vu,ï ngân hàng có thể cho doanh nghiệp sử dụng một hạn mức tín dụng
Xem thêm

30 Đọc thêm

CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ SAU ĐỔI MỚI TỪ 1986 ĐẾN NAY

CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ SAU ĐỔI MỚI TỪ 1986 ĐẾN NAY

Nhóm B chiếm 66,5%1981-1985 lên 67,1%/1990+ Luật đầu tư nước ngoài được ban hành ( năm 1987).Vốn FDI ( đăng ký) 1988: 380 triệu USD; năm 1990: 589triệuUSD3+ Lần đầu tiên sau 30 năm Việt Nam có gạo xuất khẩu. Năm 1989 xuất khẩu 1,4 triệu tấn. Đến năm 2004 đạt hơn 4 triệu tấn (941 triệu USD). Tổng số gạo xuất khẩu của 16 năm đạt hơn 45,14 triệu tấn (10,77 tỷ USD), chiếm 13-16% thị phần gạo thế giới, trong đó có 13 năm đứng thứ 2 TG.+ Lạm phát từ mức 3 con số giảm xuống còn 2 con số:Năm 1986: 774,7%Năm 1990: 67,1%- Những hạn chế : Những hạn chế, bất cập của cơ cấu kinh tế (CCKT) có thể nhìn nhận ở một số khía cạnh khách quan, chủ quan sau:Thứ nhất, với CCKT ngành, chúng ta đang ở những bước đi đầu tiên của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, việc bố trí lại cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư phục vụ cho ba chương trình kinh tế là phù hợp với quy luật và thực tiễn, đem lại những kết quả quan trọng bước đầu. Chính vì vậy, những bất cập nảy sinh trong quá trình vận động của CCKT ngành những năm cuối của thập kỷ 80 là sự “ đòi hỏi” chính đáng của qui luật phát triển kinh tế, của lực lượng sản xuất đã phát triển ở trình độ cao hơn. Thứ hai, việc xác định CCKT vùng lãnh thổ “ phải trên cơ sở điều tra, khảo sát, đánh giá đầy đủ về tự nhiên, tiềm năng kinh tế- xã hội, sự phát triển của các ngành kinh tế, mối quan hệ giữa các vùng trong cả nước...”. Như vậy, việc Đại hội VI chưa xác định các vùng kinh tế trên cả nước là sự tuân thủ qui luật phát triển kinh tế và căn cứ vào tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Do vậy, yêu cầu phải xác định các vùng kinh tế sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI là phù hợp với sự vận động của thực tiễn khách quan, đòi hỏi chúng ta phải từng bước hòan thiện quan hệ
Xem thêm

32 Đọc thêm

CAC DANG BAI TAP CHIA DONG TU

CAC DANG BAI TAP CHIA DONG TU

I - Bài thứ nhất: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. (come). What may, we will go ahead. >>> Come. -Đây là câu mệnh lệnh thức , động từ đ-ợc chia ở dạng nguyên thể. 2. We suggest that this application (apply) next year. >>> apply - Ta có một số cấu trúc của suggest: 1 _ Suggest that S + do (Nguyên thể không chia) (đây là cấu trúc giả định ng-ời nói nói vậy, còn ng-ời nghe cóthựchiện hay không không quan tâm, khác câu d-ới) 2_ suggest to sbody that S + should do 3. If you (teach) me, I would learn quickly. >>> taught - đây là câu điều kiện loại 2 4. Is it not time we (set) our house on order ? >>>> set Đây là một câu hỏi sử dụng cấu trúc ở d-ới, do set có dạng chia phân từ quá khứvà phân từ hai là cùng dạng set_set_set nên ta s- dụng "set" với vai trò là động từ thời quákhứ. - Cấu trúc: It's (not) time to do : đã đến giờ làm gì (đúng thời điểm) It's (not) time S did something. (Đã đến giờ để làm gì _ hơi trễ mộtchút) It's (not) time S have done. (Đã trễ giờ để làm gì) - Có thể sử dụng một số trạng từ trong cấu trúc câu này: Highly : it's highly time ....... để nhấn mạnh... 5 . The committee recommends that the annual subscription (be) increased to $3. >>> be - Committee : uỷ ban
Xem thêm

16 Đọc thêm

LỖI TỪ VỰNG TRONG BÁO TIỀN PHONG

LỖI TỪ VỰNG TRONG BÁO TIỀN PHONG

các thuật ngữ khoa học.+ Do người viết nhầm lẫn các từ gần âm gần nghĩa với nhau.+ Do ngưòi viết muốn sáng tạo từ mới nhưng lại không có dấu hiệu hình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368thức để đánh dấu, khiến ngưòi đọc dễ hiểu sai vấn đề.Ví dụ 1:Trong số các nguyên nhân được đề cập đến có vấn đề môi trường sống bị xuống cấp và các loại thức ăn chế biến ngày càng được sử dụng các loại hoá chất, mà người ta chưa biết tác hại của chúng thế nào, đến đâu.(số 88, 2006)“Xuống cấp” có nghĩa là ở vào tình trạng chất lượng sút kém hẳn so với trước. Thường dùng cho các cơ sở hạ tầng: nhà cửa, trường, lớp... chứ với “môi trường sống” không dùng từ “xuống cấp”. Đặt trong trường hợp câu này không phù hợp lắm, mà ở ví dụ này ý tác giả muốn nói tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm bẩn tới mức độ gây độc hại. Vì vậy nên dùng từ “ô nhiễm ” thay cho từ “xuống cấp”.Ví dụ 2:Tuy nhiên sau nhiều tháng bị cày xới, đường Thạch Bàn giờ đây đã bị xuống cấp.Do không có dấu hiệu hình thức giúp ta hiểu từ cày xới theo một nghĩa khác nên câu này dễ gây ra hiểu lầm cho người tiếp nhận thông tin. Điều mà tác giả bài báo muốn nói ở đây là: do có quá nhiều ô tô với trọng tải nặng đi qua nên đường mới bị hỏng, chứ không phải theo cách hiểu của đa số mọi người là do đường bị cày lên thật. Do đó từ cày xới bị quy vào loại dùng từ sai nghĩa.Chúng tôi sửa câu này bằng cách cho từ cày xới vào dấu ngoặc kép hoặc có thể in nghiêng nó.2. Lỗi sử dụng từ sai phong cáchDùng từ sai phong cách nghĩa là dùng từ không hợp văn cảnh, hoàn cảnh tiếp không theo nghi thức. Hoàn cảnh giao tiếp theo nghi thức đòi hỏi ngôn ngữ được sử dụng trong đó phải trang trọng, nghiêm túc, hoàn chỉnh, có tính gọt
Xem thêm

19 Đọc thêm

Đến An Đức học làm CEO

ĐẾN AN ĐỨC HỌC LÀM CEO

luân chuyển. Ca 1 từ 7 giờ đến 14 giờ 30 phút; ca 2 từ 14 giờ 30 phút đến 22 giờ; ca 3 từ 22 giờ đến 7 giờ. Nơi làm việc tại quận 1, quận 10, quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú. Mức lương là 2,4 triệu đồng đến trên 4 triệu đồng/tháng, kèm theo thưởng năng suất chất lượng hằng tháng, thưởng các ngày lễ lớn trong năm và phụ cấp tiền cơm, tiền tăng ca, tiền trách nhiệm (nếu có). Công ty bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định, có nhiều cơ hội thăng tiến. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: MM13 Trường Sơn, P.15, Q.10 - TPHCM. ĐT: 08.39707178 – 08.38659381. Website: www.niemtinviet.com.vn. Email: ntvtuyendung@niemtinviet.com.vn. P.HàTuyển nhân viên kinh doanh, thiết kế(NLĐ)- Công ty Cổ phần Địa ốc Trực Tuyến chuyên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến về bất động sản đang có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên phù hợp cho các vị trí nhân sự sau: Nhân viên kinh doanh (tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành trở lên, sử dụng tốt tin học văn phòng; giao tiếp và ứng xử tốt, có kỹ năng thương thuyết, chịu được áp lực cao trong công việc, trung thực); chuyên viên thiết kế (tốt nghiệp cao
Xem thêm

1 Đọc thêm

PHÚ QUỐC – ĐIỂM ĐẾN CỦA DU LỊCH

PHÚ QUỐC – ĐIỂM ĐẾN CỦA DU LỊCH

Phú Quốc – Điểm đến của du lịchNhóm thế hệ mớiTóm tắt bài dạy•Chúng ta quay ngược lại thời gian, trở về thời kì trung đại - thời kì với nhiều phát kiến địa lí . Colombo đã phát hiện ra Châu Mĩ rộng lớn. Chúng ta cũng sẽ căng buồm vượt sóng đi tìm một cái mới. •Mục tiêu của cuộc thám hiểm lần này các em sẽ là những nhà khoa học, nhà thám hiểu, nhà môi trường và hãy nghiên cứu hòn đảo xinh đẹp này nha. Các em hãy tìm xem Phú Quốc có những gì mà bây giờ nó hấp dẫn bao nhiêu người tới thăm. Sau khi thám hiểm hết hòn đảo xinh đẹp này, các em hãy trình bày những gì mình tìm hiểu được và làm trình bày những gì các em biết về chúng nha!Câu hỏi định hướngCâu hỏi khái quát:?Câu Hỏi bài học: làm thế nào để phát triển du lịch bền vữngCâu hỏi nội dung:Em hiểu gì về tài nguyên du lịch?Chúng được phân loại như thế nào?Phú quốc có tiềm năng gì không sao lại hấp dẫn mọi
Xem thêm

11 Đọc thêm

NHỮNG TRƯỜNG HỢP DỄ DẪN ĐẾN SẢY THAI

NHỮNG TRƯỜNG HỢP DỄ DẪN ĐẾN SẢY THAI

nghiêm trọng có thể khiến thai nhi tử vong, gây sảy thai ở giai đoạn cuối thai kỳ. Trong các trường hợp bất đồng nhóm máu ABO, đại đa số các bà mẹ có nhóm máu O, bố có nhóm máu A, B hoặc AB; nếu con có nhóm máu A hoặc B thì rất dễ gây ra hiện tượng sảy thai vào giai đoạn cuối thai kỳ, tuy nhiên xác suất xảy ra tình trạng này không cao. Cổ tử cung lỏng lẻo và quá rộng Sảy thai theo thói quen ở giai đoạn cuối thai kỳ thường là do cổ tử cung bên trong quá rộng và lỏng lẻo. Điều này có thể do những tổn thương sau khi phẫu thuật hoặc do bẩm sinh tử cung phát triển bất thường khiến cho cổ tử cung bị giãn nở, vách tử cung hẹp hoặc thiếu hụt trong khi vào giai đoạn giữa và cuối thai kỳ lượng nước ối tăng lên, thai nhi phát triển to, áp lực trong khoang tử cung cũng gia tăng khiến cho thai nhi bị lọt ra ngoài cổ tử cung, ống tử cung dần dần co ngắn lại và giãn nở ra, khi áp lực lên đến một mức độ nhất định, lớp màng bao bọc thai nhi bị vỡ ra khiến thai nhi bị đẩy ra ngoài gây sảy thai. Hiện tượng sảy thai này thường lặp đi lặp lại vào các khoảng thời gian như nhau, vì thế các bà mẹ nên chọn giải pháp khâu cổ tử cung khi mang thai được 12-20 tuần; sau đó sẽ áp dụng thêm các biện pháp dưỡng thai, an thai, chờ đến khi đủ ngày đủ tháng có dấu hiệu sinh hoặc có dự định sinh mổ thì sẽ tiến hành cắt bỏ đường khâu này. Nguyên nhân gây sảy thai theo thói quen khá phức tạp, phải tìm ra được nguyên nhân chính xác để có hướng điều trị đúng thì việc điều trị mới có hiệu quả. Các bà mẹ nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Những bà mẹ đã từng bị sảy thai một lần đặc biệt là với những bà mẹ có tử
Xem thêm

5 Đọc thêm

LƯỢC THUẬT TỪ VÀ NHẬN DIỆN TỪ TIẾNG VIỆT

LƯỢC THUẬT TỪ VÀ NHẬN DIỆN TỪ TIẾNG VIỆT

Trong thực tế tiếng Việt, việc phân định ranh giới từ với từ tố, từ với cụm từ là rất khó bởi đặc trưng ngôn ngữ đơn lập, không phân biệt nhau về dấu hiệu hình thức. Theo chúng tôi, hướng giải quyết vấn đề như sau:- Cần chấp nhận và lưu ý việc giữa các đơn vị tiếng Việt có những “đường ranh giới mở”.- Xử lý triệt để và nhất quán cương vị từ vựng học của các “tiếng”, vì việc xếp tiếng vào từ hay từ tố quyết định ranh giới giữa từ – (từ ghép) – ngữ. Tác giả Nguyễn Thiện Giáp đã phân tích khá rõ về cương vị của các loại tiếng trong tiếng Việt:1/ Các tiếng loại 1 (tự do, độc lập về nghĩa) là các từ nòng cốt, điển hình của từ vựng tiếng Việt. 2/ Các tiếng loại 2 chỉ khác các từ điển hình của tiếng Việt ở chỗ chúng không có tính độc lập về nghĩa, thường biểu thị các đối tượng bên trong ngôn ngữ trong khi các từ điển hình thường biểu thị các đối tượng bên ngoài ngôn ngữ. 3/ Những người coi các tiếng loại 3 là các từ tố chỉ dựa vào chỗ chúng không hoạt động tự do. Cố coi các tiếng loại 3 là các từ tố sẽ dẫn đến những mâu thuẫn sau đây: Đứng trước những tổ hợp gồm một tiếng tự do và một tiếng không tự do sẽ phải coi những tiếng tự do cũng là từ tố để đảm bảo nguyên tắc các đơn vị cùng bậc kết hợp trực tiếp với nhau.Thực tiễn sử dụng ngôn ngữ cho thấy các tiếng loại 3 có thể mở rộng phạm vi sử dụng của mình, VD: Chọn qua lộ ấy đúng là thâm.Đứng trước những thành ngữ gốc Hán như: lang bạt kì hồ, du thủ du thực... giải thích cách nào cũng mâu thuẫn.4/ Những tiếng loại 4 được xác định cương vị ngôn ngữ là từ. Nó khác với những từ điển hình ở chỗ: + Không độc lập về nghĩa.+ Ý nghĩa của chúng thiên về ý nghĩa ấn tượng chứ không phải ý nghĩa biểu thị.
Xem thêm

11 Đọc thêm

TỪ ĐIỂN

TỪ ĐIỂN

của mảng, nơi mà khi trừ đi 1 là phần tử cuối cùng của mảng. Phần_Tử_Kết_Thúc Là một số thứ tự mà ta kết thúc trích. Nếu bỏ qua đối số này, sẽ trích đến hết mảng. Nếu Phần_Tử_Kết_Thúc là một số âm thì điểm kết thúc sẽ được tính từ đầu mảng, nơi mà khi trừ đi 1 sẽ là phần tử cuối cùng. Mô tả Method; Khai triển hay trích một chuỗi con từ mảng và trả về giá trị, không ảnh hưởng đến mảng ban đầu. Kết quả trả về bao gồm Phần_Tử_Bắt_đâù tới phần_tử_kết_thúc. Phạm vi Flash 5 trở lên. Array.sort Cú pháp MangCuaToi.sort();MangCuaToi.sort(Quy_định_xếp);Đối số Quy_định_xếp: Một ký tự theo quy định sau: -1: Nếu A trước B thì xếp lại.0: Nếu A = B1: Nếu A sau B thì xếp lại.Mô tả Method; Sắp xếp lại mảng mà không tạo mảng copy. Nếu không đưa Quy_định_xếp, Flash xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần. Phạm vi Flash 5 trở lên. Ví dụ Khi không đưa đối số Quy_định_xếp: var TraiCay = ["Cam", "Táo", "Vừng", "Đậu", "Lạc"];trace(TraiCay.join());
Xem thêm

34 Đọc thêm

TỪ ĐIỂN

TỪ ĐIỂN

của mảng, nơi mà khi trừ đi 1 là phần tử cuối cùng của mảng. Phần_Tử_Kết_Thúc Là một số thứ tự mà ta kết thúc trích. Nếu bỏ qua đối số này, sẽ trích đến hết mảng. Nếu Phần_Tử_Kết_Thúc là một số âm thì điểm kết thúc sẽ được tính từ đầu mảng, nơi mà khi trừ đi 1 sẽ là phần tử cuối cùng. Mô tả Method; Khai triển hay trích một chuỗi con từ mảng và trả về giá trị, không ảnh hưởng đến mảng ban đầu. Kết quả trả về bao gồm Phần_Tử_Bắt_đâù tới phần_tử_kết_thúc. Phạm vi Flash 5 trở lên. Array.sort Cú pháp MangCuaToi.sort();MangCuaToi.sort(Quy_định_xếp);Đối số Quy_định_xếp: Một ký tự theo quy định sau: -1: Nếu A trước B thì xếp lại.0: Nếu A = B1: Nếu A sau B thì xếp lại.Mô tả Method; Sắp xếp lại mảng mà không tạo mảng copy. Nếu không đưa Quy_định_xếp, Flash xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần. Phạm vi Flash 5 trở lên. Ví dụ Khi không đưa đối số Quy_định_xếp: var TraiCay = ["Cam", "Táo", "Vừng", "Đậu", "Lạc"];trace(TraiCay.join());
Xem thêm

34 Đọc thêm

 TÍNH TỪ

TÍNH TỪ

Chữ very thường được dùng với tính từ để chỉ mức độ nhiều của tính chất. Very có nghĩa là rất.Mary is very pretty. (Mary rất đẹp)Computer is very wonderful. (Máy tính rất tuyệt vời)This, that còn được dùng như tính từ với nghĩa này, kia. Ví dụ:This book is very bad. (Quyển sách này rất tệ)That red flower isn't beautiful (Bông hoa đỏ đó không đẹp)Khi danh từ là số nhiều this, that viết thành these, those.Vocabularynice :đẹp, dễ thươngpretty :đẹpbeautiful :đẹphandsome :đẹp, bảnh traiCả bốn từ này trong tiếng Anh đều có nghĩa là đẹp, nhưng mức độ và đối tượng khác nhaunice dùng để chỉ một vẻ đẹp có tính dễ thươngpretty chỉ vẻ đẹp bình dị có thể dùng để nói cái đẹp của người lẫn đồ vậtbeautiful nói đến vẻ đẹp sắc sảo, thường được dùng cho giới nữhandsome vẻ đẹp cho phái nam
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chương 14: Từ trường

CHƯƠNG 14: TỪ TRƯỜNG

Ứng dụng các công thức (14.3) và (14.4), ta có thể tính được véctơ cảm ứng từ gây bởi một hệ thống các dòng điện có hình dạng bất kỳ tại một điểm trong không gian. 4 Véctơ cƣờng độ từ trƣờng. TOP 5. Tính từ trƣờng của dòng điện. TOP Tích phân trên lấy trên toàn độ dài L của dòng điện. Sau đây, ta sẽ xét một vài ví dụ áp dụng các biểu thức trên cho một số trường hợp. Vì dòng điện luôn khép kín, nên thực tế không có dòng điện thẳng dài vô hạn nhưng khi xét từ trường của một phần thẳng của dòng dây điện sao cho độ dài của nó là lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách từ nó đến điển M thì có thể bỏ qua từ trường của phần dây còn lại (xem như ở qúa xa M) và phần thẳng của dòng dây điện xem như dài vô hạn b/ Dòng điện tròn:
Xem thêm

36 Đọc thêm

TĨNH ĐIỆN – TỪ TĨNH THẾ KỈ XVII “BÌNH MINH TĨNH ĐIỆN TỪ

TĨNH ĐIỆN – TỪ TĨNH THẾ KỈ XVII “BÌNH MINH TĨNH ĐIỆN TỪ

Năm 1732, có một người Pháp là Charles Dufay (1698- 1739) đã làm lại thí nghiệm của Gray bằng chính cơ thể mình. Và kết quả là ông bị điện giật đến mức áo cháy thành than, và có kèm theo cả những tia lửa do tĩnh điện tạo nên.

7 Đọc thêm

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ 1 ĐẾN 3 NĂM

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ 1 ĐẾN 3 NĂM

Hợp đồng lao độngChúng tôi, một bên là Ông: Quốc tịch: Vit namChức vụ: Giỏm c Đại diện cho: Cụng ty c phn (sau õy gi tt l Cụng ty) Địa chỉ: Điện thoại: Và một bên là B: Quốc tịch: Vit nam Sinh ngày: 04 thỏng 06 nm 1973 tại Nghề nghiệp: K s in t vin thụngĐịa chỉ thờng trú Số CMTND: 182010421 cấp ngày tại Số sổ lao động (nếu có) cấp ngày tại Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng- Loại hợp đồng lao động: Mt nm - Từ ngày 12 tháng 01 năm 2008 n ngy 31 thỏng 12 nm 2008 - Thử việc từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm - Địa điểm làm việc: - Chức danh chuyên môn: Nhõn viờn tng i Chức vụ (nếu có): - Công việc phải làm: Theo bản mụ t công việc Điều 2: Chế độ làm việc- Thời giờ làm việc: 8 gi/ ngy- Đợc cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Ph thuc vo cụng vic c giaoĐiều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của ngời lao động1. Quyền lợi:- Phơng tiện đi lại, làm việc: Cỏ nhõn t tỳc
Xem thêm

4 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC HƯỚNG VỀ XK CỦA VN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005

CHIẾN LƯỢC HƯỚNG VỀ XK CỦA VN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005

Tạp chí những vấn đề kinh tế thế giới số 2 - tháng 4/1996. Trang 51(2) T liệu kinh tế trớc thành viên ASEAN 1993 - trang 1963Đè án môn học Thơng mại quốc tế 40Btrung đợc nhân tài, vật lực vốn còn hạn chế vào những ngành mà trong nớc có điều kiện phát huy lợi thế so sánh với các nớc khác trên thế giới. Mặt khác thị tr-ờng trong nớc bị bão hào và trở nên chật hẹp so với khả năng phát triển của sản xuất.Những cơ sở sản xuất dựa trên kỹ thuật, công nghệ mới, có công suất lớn do quá trình công nghiệp hoá tạo ra đã không phát huy đợc hiệu quả. ở Thái Lan qua 4 kế hoạch 5 năm (từ năm 1961 đến 1981) mục tiêu của chiến lợc công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu không thực hiệnn đợc mà ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu, nhập siêu ngày càng lớn 12,08 tỷ bạt năm 1976 lên 25,83 tỷ bạt năm 1978.Ba là: Việc thay thế nhập khẩu những mặt hàng trong nớc có thể sản xuất đợc với bất cứ giá nào vù mục đích hạn chế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ đã đa đến tình trạng có những sản phẩm, sản xuất ra đạt hiệu quả thấp, gây lãng phí lao động sống và lao động vật hoá trong nớc so với sản phẩm nếu đợc nhập khẩu. Đối với sản phẩm do cơ sở sản xuất của nớc ngoài đầu t, các nhà đầu t nớc ngoài thu đợc lợi nhuận siêu ngạch và ngời dân trong nớc phải chịu mức giá cao hơn mức giá quốc tế.Ba là: Việc lập hàng rào bảo hộ sản xuất trong nớc và chính sách chợ giúp cho sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu thờng đa đến tâm lý ỷ lại, chờ đợi trong sản xuất và độc quyền trong buôn bán. Việc đẩy mạnh sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu có mục đích tiết kiệm ngoại tệ, dành số ngoại tệ còn hạn hẹp vào việc nhập khẩu thiết bị kỹ thuật là đúng hớng. Song do nhấn mạnh một chiều và thái quá đối với việc thay thế nhập khẩu, không chú trọng đến đầu t cho những sản phẩm xuất khẩu nên khả năng tham gia của những sản phẩm trong n-ớc ra thị trờng ngoài nớc vốn đã yếu lại càng yếu thêm và do đó nguồn ngoại tệ
Xem thêm

34 Đọc thêm