KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ SỐ 17 MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông đề số 17 môn thi: toán − giáo dục trung học phổ thông":

BỘ ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011

BỘ ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011

Vậy H(-1; 2; 3)
1.0
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Mơn thi: TỐN − Giáo dục trung học phổ thơng Đề số 09 Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)

48 Đọc thêm

Đáp án đề thi TNTHPT Môn Toán - Năm 2010

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TNTHPT MÔN TOÁN NĂM 2010

1) Tính kh oảng cách từ điểm O đến đường thẳng ∆.
2) Viết phương trình mặt phẳng chứa điểm O và đường thẳng ∆.
Câu 5.b (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 2 + 5 i và z2 = 3 - 4 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1.z2.

4 Đọc thêm

HDC MON TOAN 12 THI THU TN

HDC MON TOAN 12 THI THU TN

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn thi: TOÁN − Hệ Bổ túc trung học. Thời gian:: 150 phút, không kể thời gian giao đề HƯỚNG DẪN CHẤM THI[r]

Đọc thêm

20 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán

20 Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.. 2 Viết phương trình tiếp tuyến của đ[r]

Đọc thêm

Đề và đáp án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn thi: Toán − Giáo dục trung học phổ thông

Đề và đáp án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn thi: Toán − Giáo dục trung học phổ thông

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: TOÁN − Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 7[r]

Đọc thêm

GIAI DE THI TNPT MON TOAN 2012

GIAI DE THI TNPT MON TOAN 2012

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề.. 3,0 điểm Cho hàm số 1 Khảo sát sự [r]

Đọc thêm

Dedap an Toan TNPT 2012httpthcsnguyenvantroihochiminhviolet

Dedap an Toan TNPT 2012httpthcsnguyenvantroihochiminhviolet

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề.. 3,0 điểm Cho hàm số 1 Khảo sát sự [r]

Đọc thêm

Đềthi tốt nghiệp THPT môn vật lí 01

ĐỀTHI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÍ 01

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU SỐ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 ĐÁP ÁN MÔN THI: VẬT LÍ - GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÃĐỀ THI 1.[r]

2 Đọc thêm

giai chi tiet de Toan 12 nam 2010

GIAI CHI TIET DE TOAN 12 NAM 2010

B (0;2;0) và C (0;0;3).
1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . 2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2

4 Đọc thêm

Đề và đáp án TN môn toán 2010

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TN MÔN TOÁN 2010

B (0;2;0) và C (0;0;3).
1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . 2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2

4 Đọc thêm

Đề thi&đáp án tốt nghiệp toán năm 2010

ĐỀ THI&ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP TOÁN NĂM 2010

1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . 2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2

4 Đọc thêm

Dap an tot nghiep THPT Toan 2012

Dap an tot nghiep THPT Toan 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm

DE VA DAP AN THI TOT NGHIEP 2010

DE VA DAP AN THI TOT NGHIEP 2010

B (0;2;0) và C (0;0;3).
1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . 2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2

4 Đọc thêm

2010_TOÁN_gợi ý_TN THPT sáng thứ sáu,04-06-Word

2010 TOÁN GỢI Ý TN THPT SÁNG THỨ SÁU 04 06 WORD

B (0;2;0) và C (0;0;3).
1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . 2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2

4 Đọc thêm

Đề và đáp án TNPT 2010

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN TNPT 2010

Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ có phương trình

2 Đọc thêm

DAP AN MON TOAN THOT 2010

DAP AN MON TOAN THOT 2010

1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . 2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2

4 Đọc thêm

De va dap an TN mon toan 2010

DE VA DAP AN TN MON TOAN 2010

2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z 1 = 1 + 2 i và z 2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z 1 - 2z 2
2. Theo chương trình Nâng cao

4 Đọc thêm

Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT 2010 môn Toán

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THPT 2010 MÔN TOÁN

B (0;2;0) và C (0;0;3).
1) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC . 2) Tìm tọa độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC .
Câu 5.a (1,0 điểm) Cho hai số phức z1 = 1 + 2 i và z2 = 2 - 3 i . Xác định phần thực và phần ảo của số phức z1 - 2z2

4 Đọc thêm

TNPT 2012toan de va goi y giai

TNPT 2012toan de va goi y giai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm

gai de TNTHPT toan 2012

gai de TNTHPT toan 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm