400 BÀI TOÁN LUYỆN VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 PHẦN 3

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "400 BÀI TOÁN LUYỆN VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 PHẦN 3 ":

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 MỚI NHẤT

-Từ đú thấy được cuộc đấu tranh của cỏc dõn tộc vỡ hoà bỡnh, độc lập dõn tộc, dõn chủ và tiến bộ xó hội cũn đầy khú khăn và phức tạp. Ta tự hào đó gúp phần to lớn vào cuộc đấu tranh giành bốn mục tiờu lớn của thời đại qua cỏc cuộc khỏng chiến chống Phỏp và Mỹ.
3. Kỹ năng: Rốn luyện kỹ năng tư duy, phõn tớch cỏc sự kiện, khỏi quỏt tổng hợp cỏc vấn đề lớn… II. CHUẨN BỊ.

39 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 MỚI NHẤT

GV có thể tạo tình huống vào bài qua nhiều cách khác nhau, tuy nhiên cần chú ý HS đầu cấp rất ấn tượng với cách diễn đạt nhẹ nhàng giàu hình ảnh. Chẳng hạn: Cuộc cách mạng tư sản nổ ra trên “vùng đất thấp” và “xứ sở sương mù” dẫu có ý nghĩa trọng đại song chưa đủ củng cố niềm tin cho người đương thời về một thắng lợi hoàn toàn của giai cấp tư sản. Lịch sử phải chờ đợi hơn một thế kỷ sau để chứng kiến bến bờ Đại Tây Dương một cuộc biến động chính trị – xã hội to lớn ở 13 thuộc địa Anh, dẫn đến sự ra đời một quốc gia tư sản đầu tiên ở châu Mỹ. Vì sao ở nơi đây lại có thể bùng nổ một cuộc chiến tranh giành độc lập? Kết quả của cuộc chiến đã ảnh hưởng như thế nào đối với Lịch sử châu Mỹ và thế giới? Chúng ta sẽ nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề này trong bài học hôm nay.
Xem thêm

219 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 7 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 7 MỚI NHẤT

Period 60 LANGUAGE FOCUS 3
A / Aims and Objectives
1. Ojectives -By the end of the lesson , Ss will practice the past simple tense , prepositions of places , “ How much “ “ How far “ to talk about the price and distance , comparatives with more , less and fewer

269 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN SINH LỚP 11 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN SINH LỚP 11 MỚI NHẤT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Qua bài học này HV:
- Trình bày được một số biện pháp điều khiển sinh sản ở động vật. - Nêu được khái niệm và giải thích được vì sao phải sinh đẻ cĩ kế hoạch. - Kể tên được một số biện pháp tránh thai và cơ chế tác dụng của chúng. 2. Kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hố, trừu tượng hố. 3. Thái độ: Phát triển tư tưởng duy vật biện chứng và tình yêu thiên nhiên, mơn học.

118 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 10 CƠ BẢN MỚI NHẤT

3. Bài mới:
Cĩ thể hiểu một cách đơn giản, liên kết hố học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể. Khi tạo thành liên kết hố học, nguyên tử thường cĩ xu hướng đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm với 8 electron lớp ngồi cùng (trừ He). Sự hình thành liên kết đĩ như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về liên kết ion:

192 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6 MỚI NHẤT

- Khoảng 2/3 diện tích bề mặt trái đất là đại dương. Đại dương phân bố chủ yếu ở nửa cầu nam, lục địa phân bố ở nửa cầu bắc.
- HS đọc phần 2SGK, nêu vai trò của lớp vỏ trái đất. ? Dựa vào H27 SGK, hãy nêu số lượng các địa mảng chính của lớp vỏ trái đất, đó là những địa mảng nào ? Mảng Á – Âu, Phi, Bắc Mĩ, Thái Bình Dương, Ấn Độ, Nam Cực, Nam Mĩ.

67 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN CỰC CHUẨN

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN CỰC CHUẨN


VTB = 30 cm ( s ) t S = m0) v = m0.vo (1) + Sau v/c hệ dđđh với biên độ A' = 4 2 cm và tần số góc ω ' = 05 , 0 2 , 0 50 0 = + + m M k =10 2 (Rad/s) Lại có v = 2 0 2 ' ' ( A ) − x ω = 40 2 (m/s) Từ(1) | v0 | = 05 , 0 2 40 ). 5 , 0 2 , 0 ( ) ( + 0 = + m v m M = 200 2 (cm/s) 1) Kéo m ra khỏi VTCB 1 đoạn a = 4cm rồi buông nhẹ. Tính V TB của M sau khi nó đi qũang đờng 2cm . 2) Giả sử M đang dao động nh câu trên thì có 1 vật m 0 = 50g bắn vào M theo phơng ngang với vận tốc v o . Giả thiết va chạm là không đàn hồi và xảy ra tại thời điểm lò xo có độ dài lớn nhất. Tìm độ lớn v o , biết rằng sau khi va chạm m 0 gắn chặt vào M và cùng dao động điều hoà với A ' = 4 2 cm 3. Củng cố dặn dũ Yờu cầu học sinh trả lời và giải thớch cỏc bài tập trắc nghiệm khỏch quan trong sỏch bài tập Đọc lại bài con lắc đơn và con lắc lũ xo . C. T = k m π 2 1 D. T = m k π 2 1 b. BTVN - Làm tất cả bài tập trong SGK và SBT. Đọc trứớc bài CON LẮC ĐƠN. V. RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC ………………………………………………………………………………………………………
Xem thêm

363 Đọc thêm

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12 CƠ BẢN

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12 CƠ BẢN

-Liệt kê các nhân tố sinh học và nhân tố xã hội tác động đến quá trình phát sinh và tiến hĩa của lồi người. Giải thích được tại sao các nhân tố văn hĩa đĩng vai trị quyết định.
2. Kỹ năng: Rèn luyện tư duy biện chứng lịch sử
3Thái độ: Nâng cao nhận thức đúng đắn và khoa học về nguồn gốc phát sinh và tiến hĩa của lồi người

28 Đọc thêm

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 3 VNEN

- Cho HS trình bày bài hát theo cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm. Hát kết hợp vận động phụ hoạ
- Gợi ý, mời 3 học sinh xung phong lên biểu diễn bài hát trước lớp kết hợp các động tác phụ hoạ, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Đệm đàn ttỏ chức cho học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân kết hợp các động tác phụ hoạ.

23 Đọc thêm

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 8 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 8 MỚI NHẤT

I-Mục tiêu:
- HS ôn tập để hát thuần thục bài hát “Tuổi hồng”, biết thể hiện bài hát bằng nhiềøu hình thức đồng thời biết vận động phụ hoạ khi hát.
- Ôn lại tiết tấu của bài TĐN số 3, qua đó HS thể hiện đúng cao độ và trường độ của bài TĐN và đồng thời nắm vững cách gõ đệm khi đọc nhạc.

34 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 MỚI NHẤT

* Đáp án: HS trình bày được diễn biễn cơ bản
3. Bài mới
Với tham vọng tột độ của mình Vua Nguyên sau 2 lần thất bại thảm hại vẫn không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt lấy làm tức tối quyết tâm mở cuộc t/c xâm lược Đại Việt lần thứ 3 để rửa nhục, và thục hiện tham vọng của mình. Vậy tham vọng đó có đạt được hay không ? Chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.

231 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 MỚI NHẤT

? Tại sao nói công xã pari là nhà nớc t sản kiểu mới
3. Bài mới
* Giới thiệu bài:
- Giáo viên nêu vấn đề: Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX các nớc t bản Anh, Pháp, Đức, Mỹ phát triển chuyển mình mạnh mẽ sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Trong quá trình đó, sự phát triển của các nớc đế quốc có điểm gì giống và khác nhau…chúng ta cùng tìm hiểu.

61 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌC

GIÁO ÁN LỚP 4 TẤT CẢ MÔN HỌC


- GV nhận xét hoàn chỉnh.
* Đọc diễn cảm: (10phút)
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bài. - Đưa đoạn văn cần đọc diễn cảm lên bảng: - GV đọc mẫu: Hướng dẫn cách đọc: - Cho HS đọc theo vai: Người dẫn chuyện, Ga- vrốt, Ang- giôn- ra, Cuốc- phây- rắc - Tổ chức thi đọc diễn cảm.

26 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN SINH LỚP 10 MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN SINH LỚP 10 MỚI NHẤT


* í nghĩa: Giỳp TB chủ động đưa cỏc chất cần thiết vào TB ngay cả khi nồng độ chất tan đú thấp hơn so với ở trong TB và đưa những chất độc hại ra khỏi TB, đảm bảo cho cỏc quỏ trỡnh sinh lớ, hoỏ sinh trong TB diễn ra bỡnh thường.
Cõu 2: Hụ hấp tế bào gồm 3 giai đoạn chớnh: Đường phõn, chu trỡnh Crep và chuỗi vận chuyển điện tử.

105 Đọc thêm

Giáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhau

GIÁO ÁN ÂM NHẠC VẬN ĐỘNG BÀI CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU

Giáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhauGiáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhauGiáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhauGiáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhauGiáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhauGiáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhauGiáo án âm nhạc vận động bài cả nhà thương nhau

28 Đọc thêm

De va dap an TS vao lop 10 (Nam Dinh 2010 - 2011)

DE VA DAP AN TS VAO LOP 10 NAM DINH 2010 2011

Hãy chọn phơng án đúng viết vào bài làm chữ cái đứng trớc phơng án _ _đ-ợc lựa chọn._ CÂU 1.. Phơng trình nào sau đây có tổng hai nghiệm bằng 3?[r]

5 Đọc thêm

Đề và dáp án TS vào 10 Nam Định mới đây

ĐỀ VÀ DÁP ÁN TS VÀO 10 NAM ĐỊNH MỚI ĐÂY

_Hãy chọn phơng án đúng viết vào bài làm chữ cái đứng trớc phơng án đợc lựa chọn._ CÂU 1.. PHƠNG TRÌNH NÀO SAU ĐÂY CÓ TỔNG HAI NGHIỆM BẰNG 3?[r]

4 Đọc thêm

TSL10 Toan Nam Định 10-11

TSL10 TOAN NAM ĐỊNH 10 11

Hãy chọn phơng án đúng viết vào bài làm chữ cái đứng trớc phơng án đợc lựa chọn.. Phơng trình nào sau đây có tổng hai nghiệm bằng 3?[r]

3 Đọc thêm

Đề-đápán vào10(10-11)-TỉnhNĐ

ĐỀ-ĐÁPÁN VÀO10(10-11)-TỈNHNĐ

Hãy chọn phơng án đúng viết vào bài làm chữ cái đứng trớc phơng án đợc lựa chọn.. Phơng trình nào sau đây có tổng hai nghiệm bằng 3?[r]

3 Đọc thêm

Ts 10_Nam Đinh (2010-2011)(de+da)

TS 10 NAM ĐINH 2010 2011 DE DA

Hãy chọn phơng án đúng viết vào bài làm chữ cái đứng trớc phơng án đợc lựa chọn.. Phơng trình nào sau đây có tổng hai nghiệm bằng 3?[r]

4 Đọc thêm