TẢI TRỒNG HÀNH TÂY TRONG NƯỚC GIÚP CON KHỎI LO ỐM - TÁC DỤNG KHI TRỒNG HÀNH TÂY TRONG NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TẢI TRỒNG HÀNH TÂY TRONG NƯỚC GIÚP CON KHỎI LO ỐM - TÁC DỤNG KHI TRỒNG HÀNH TÂY TRONG NƯỚC":

Trồng rau má

TR Ồ NG RAU MÁ


Trồng rau má Ngu n: hoind.tayninh.gov.vn
Kinh nghi ệ m tr ng cây rau má Tây Phi
Hi ệ n nay ở n ướ c ta đ ã nh ậ p kh ẩ u đượ c rau má Tây Phi có n ă ng su ấ t ch ấ t l ượ ng cao đ ã đượ c tr ng ở B ắ c Ninh, Thái Nguyên, V ĩ nh Phúc…. D ướ i đ ây tôi xin gi ớ i thi ệ u k ỹ thu ậ t tr ng rau má Tây Phi

2 Đọc thêm

TRỒNG PHONG LAN

TR Ồ NG PHONG LAN

N ế u tr ng b ằ ng ch ậ u, b ạ n nên ch ọ n nh ữ ng ki ể u ch ậ u có nhi ề u l ỗ thoát n ướ c và khí. R ả i m ộ t l ớ p đấ t to d ướ i đ áy ch ậ u, đặ t cây vào r i ti ế p t ụ c r ả i thêm đấ t nh ỏ
h ơ n lên trên.Tr ng ghép phong lan lên m ộ t cây khác s ẽ mang l ạ i cho v ẻ đẹ p m ớ i. Nên ch ọ n đ o ạ n thân cây h ướ ng ra phía m ặ t tr ờ i để phong lan d ễ dàng đ ón ánh n ắ ng ban mai.B ạ n c ũ ng có th ể ghép lan lên m ộ t đ o ạ n cây khô. Nh ớ bu ộ c m ộ t mi ế ng x ơ d ừ a chung v ớ i b ụ i lan để cây luôn đượ c cung c ấ p độ ẩ m.Treo lan ở n ơ i mát, có độ ẩ m cao cho đế n khi cây bén r ễ . B ạ n không nên t ướ i cây tr ự c ti ế p vào g ố c cây, s ẽ làm r ễ lan b ị th ố i. Hãy s ử d ụ ng bình phun n ướ c d ạ ng x ị t để cung c ấ p
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TẠI CTY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY

BÁO CÁO TẠI CTY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY


nhiều cơ hội để phát triển, song những thách thức mà cơ chế đó tạo ra quả là không ít. Đó chính là sự cạnh tranh gay gắt của các công ty khác trong ngành vận tải. Đối với sự cạnh tranh lành mạnh của các công ty nh công ty cổ phần xe khách Hà Tây, các công ty vận tải trách nhiệm hữu hạn hay một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tây, thì Công ty đã đa ra nhiều biện pháp nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng để thu hút khách. Song đáng lo ngại nhất đó là sự cạnh tranh không lành mạnh của các xe dù và xe t nhân không đảm bảo chất lợng, giảm giá do trốn thuế, không đăng ký luồng tuyến, chạy vòng vo và do không chịu sự quản lý của bất kỳ bến bãi nào mà thờng xuyên bắt khách ngay trên đờng Các xe này đã xâm lấn luồng tuyến của Công ty, lại cộng … thêm công tác quản lý của Nhà nớc đối với lĩnh vực này còn nhiều hạn chế nên thời gian qua Công ty đã gặp nhiều khó khăn, bị giảm doanh thu không ít, làm ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.
Xem thêm

45 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI KHÁCH OPERA THĂNG LONG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI KHÁCH OPERA THĂNG LONG

Nhà nước nên có chính sách xuất nhập cảnh thông thoáng hơn, thuận tiện hơn: hiện nay thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam vẫn còn rất cồng kềnh, rườm rà gây khó khăn cho du khách. Việt nam đã ký hiệp định song phương về miễn thị thực cho công dân các nước Thái Lan, Philippines, Malaysia ngoài ra còn có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ưu đãi này giúp Việt nam thu hút được nhiều hơn lượng khách từ các quốc gia nói trên. Nếu thủ tục xuất nhập cảnh tại Việt nam thuận tiện hơn thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách quốc tế đặc biệt là các nước phương tây như Anh,Pháp,Mỹ.., và khi đó sẽ làm cho giá cả trong ngành khách sạn ổn định hơn.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNoPTNT Hà Tây

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNOPTNT HÀ TÂY

Thứ hai : Vốn tự có của các DNNQD thấp nên không đủ tỷ lệ tham gia vào các dự án lớn theo quy định, trong khi trên địa bàn tỉnh Hà Tây DNNQD chủ yếu lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều doanh nghiệp khi tài sản cá nhân góp vào doanh nghiệp nhưng không làm thủ tục pháp lý chuyển quyền sở hữu (hoặc quyền sử dụng) như Luật doanh nghiệp đã quy định. Tài sản làm bảo đảm vốn vay còn thấp, chưa tách bạch rõ ràng tài sản của doanh nghiệp và tài sản của cá nhân, hộ gia đình. Điều này phản ánh mức độ thu hút tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng thấp, dẫn đến việc mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất mới, hiện đại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi doanh nghiệp chưa có cơ hội đầu tư vào dự án lớn thì hoạt động cho vay của NHNo&PTNT Hà Tây cũng không có điều kiện để đầu tư vốn cho các doanh nghiệp và sẽ làm hạn chế việc đẩy mạnh hoạt động cho vay của ngân hàng.
Xem thêm

31 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Nhà nước nên có chính sách xuất nhập cảnh thông thoáng hơn, thuận tiện hơn: hiện nay thủ tục xuất nhập cảnh của Việt Nam vẫn còn rất cồng kềnh, rườm rà gây khó khăn cho du khách. Việt nam đã ký hiệp định song phương về miễn thị thực cho công dân các nước Thái Lan, Philippines, Malaysia ngoài ra còn có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ưu đãi này giúp Việt nam thu hút được nhiều hơn lượng khách từ các quốc gia nói trên. Nếu thủ tục xuất nhập cảnh tại Việt nam thuận tiện hơn thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách quốc tế đặc biệt là các nước phương tây như Anh,Pháp,Mỹ.., và khi đó sẽ làm cho giá cả trong ngành khách sạn ổn định hơn.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

TÁC ĐỘNG CỦA CNH, HĐH ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY

I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nhiều thập kỉ qua, làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hoá diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới, ở cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Với nước ta, sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới được coi là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), khi thông qua đường lối đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước, là một tỉnh nằm kề Thủ đô với nhiều tiềm năng phát triển, Hà Tây đã huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy quá trình CNH, HĐH và đã trở thành một trong những tỉnh có tốc độ CNH, HĐH cao nhất trong cả nước.
Sau hơn 10 năm đổi mới, kinh tế xã hội của Hà Tây có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với những thành tựu phát triển quan trọng đạt được, quá trình CNH, HĐH cũng đặt ra cho tỉnh nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Trong đó nổi cộm lên là vấn đề việc làm, thu nhập cho lao động nông nghiệp bị mất đất trong quá trình CNH, HĐH đang ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi phải có những chính sách can thiệp hợp lý, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
Vì vậy, nghiên cứu về “Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây” vừa có ý nghĩa thực tế vừa có ý nghĩa lâu dài cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây nói riêng và của nước ta nói chung.
II. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Hệ thống hoá một số lý luận và thực tiễn về CNH, HĐH và tác động của nó đến việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp.
Phân tích, đánh giá thực trạng CNH, HĐH và tác động của quá trình CNH, HĐH đến việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp tỉnh Hà Tây.
Trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, mục tiêu và một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực của CNH, HĐH đến việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp tỉnh Hà Tây.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là những lao động nông nghiệp chịu sự tác động của quá trình CNH, HĐH ở Hà Tây. Đồng thời nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Hà Tây: Địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước, dân số, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng,…từ đó đưa ra những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của CNH, HĐH đến người lao động.
Chuyên đề nghiên cứu trong phạm vi các đối tượng ở tỉnh Hà Tây khoảng 10 năm trở lại đây và nghiên cứu trong thời gian tới.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chuyên đề sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử được sử dụng xuyên suốt trong nghiên cứu của toàn chuyên đề.
Phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế và các phương pháp tổng hợp, phương pháp logic,… được sử dụng để phân tích, xử lý các số liệu về việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp Hà Tây và các vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
V. Kết cấu của chuyên đề
Ngoài lời mở đầu, kết luận, chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về CNH, HĐH và tác động của nó đối với việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp.
Chương 2: Thực trạng lao động việc làm và đời sống của lao động nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH ở Hà Tây.
Chương 3: Phương hướng và các giải pháp chính để tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH ở Hà Tây.
Xem thêm

76 Đọc thêm

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VẬN TẢI HÀ TÂY


Hà Tây là tỉnh có diện tích khá rộng nơi giáp danh nhiều tỉnh thành phố trong cả nớc, là tỉnh có mạng lới giao thông khá dày đặc đặc biệt là tiếp giáp với thủ đô Hà Nội. Vì vậy trên địa bàn tỉnh có rất nhiền các cá nhân các doanh nghiệp tham gia dịch vụ vận tải. Đây là những đối thủ cạnh tranh chính của công ty đặc biệt là công ty xe khách Hà Tây có trụ sở gần cạnh công ty . Đứng trớc sự cạnh tranh đó ban giám đốc công ty đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm tăng lợi thế cạnh tranh nh đổi mới phơng tiện vận tải, nâng cao chất lợng phục vụ tạo vị thế của mình trên thị trờng. Một lợi thế của công ty là hoạt động lâu năm và có chỗ đứng nhất định trên lĩnh vực vận tải so với các cá nhân và doanh nghiệp khác. Đây là một lợi thế mà công ty cần khai thác nhằm không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh NHNo và PTNT Hà Tây

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHNO VÀ PTNT HÀ TÂY


Thứ hai : Vốn tự có của các DNNQD thấp nên không đủ tỷ lệ tham gia vào các dự án lớn theo quy định, trong khi trên địa bàn tỉnh DNNQD chủ yếu lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều doanh nghiệp khi tài sản cá nhân góp vào doanh nghiệp nhưng không làm thủ tục pháp lý chuyển quyền sở hữu (hoặc quyền sử dụng) như Luật doanh nghiệp đã quy định. Tài sản làm bảo đảm vốn vay còn thấp, chưa tách bạch rõ ràng tài sản của doanh nghiệp và tài sản của cá nhân, hộ gia đình. Điều này phản ánh mức độ thu hút tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng thấp, dẫn đến việc mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất mới, hiện đại gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khi doanh nghiệp chưa có cơ hội đầu tư vào dự án lớn thì hoạt động cho vay của NHNo&PTNT Hà Tây cũng không có điều kiện để đầu tư vốn cho các doanh nghiệp và sẽ làm hạn chế việc đẩy mạnh hoạt động cho vay của ngân hàng.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán các khoản tạm ứng và kế toán các khoản cầm cố ký cược ký quỹ ngắn hạn tại Cty Cổ Phần Vật TƯ tổng hợp Hà Tây

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TẠM ỨNG VÀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CẦM CỐ KÝ CƯỢC KÝ QUỸ NGẮN HẠN TẠI CTY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY


III-Kế luận chung
Khoảng thời gian thực tập tuy không dài, nhng đã mang lại cho em nhiều bài học quý báu.Đợc tiếp xúc với môi trờng mới- môi trờng kinh doanh của công ty, đợc trực tiếp áp dụng những kiến thức mình đã đợc học tập vào thực tế, em cảm thấy man mắn và tự hào vì mình đã đợc đào tạo dới mái tr- ờng THKT Hà Tây, nơi đã cho em những kiến thức cơ bản về nghề kế toán, về ý thức kỷ luật, về đạo đức kế toán Hơn nữa, trong suốt quá trình thực … tập, em luôn nhận đợc sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong tổ bộ môn kế toán và các anh chị trong phòng kế toán của công ty trong việc viết báo cáo thực tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Xem thêm

46 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY

Bên cạnh đó, việc xác định lãi suất trái phiếu Chính phủ còn phải dựa trên giá thị trường. Lãi suất cần phải được điều chỉnh kịp thời khi thị trường có sự thay đổi, biến động thay đổi lãi suất rõ rệt.
Xuất phát từ nguyên tắc xác định lãi suất, cần phải xây dựng lãi suất trái phiếu Chính phủ phù hợp với lãi suất thị trường, đảm bảo lãi suất luôn dương (+). Lãi suất trái phiếu Chính phủ phải được quy định, khống chế chứ không thả nổi bởi vì trong điều kiện nước ta hiện nay chưa thể tự do hoá lãi suất vì việc này sẽ gây tác hại không nhỏ cho nền kinh tế, chỉ khi nào nền kinh tế ổn định, Pháp luật đầy đủ, pháp chế chặt chẽ, ý thức pháp luật của mọi tầng lớp trong xã hội cao thì có thể thả nổi lãi suất. Còn trong giai đoạn hiện nay, việc khống chế khung lãi suất là cần thiết.
Xem thêm

19 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY

HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HÀ TÂY

1. Công tác huy động vốn
Ngân hàng thơng mại chỉ có thể đạt kết quả kinh doanh cao khi tổ chức tốt công tác huy động vốn. Trong những năm qua ngân hàng công thơng Hà Tây đã nỗ lực trong công tác huy động vốn bằng việc mở thêm các phòng giao dịch, mở rộng mạng lới các quỹ tiết kiệm cho phù hợp với địa bàn dân c xã Hà Đông và các khu vực giáp ranh với Hà Nội, tuyên truyền mở tài khoản cá nhân, áp dụng nhiều biện pháp gửi tiền vừa linh hoạt vừa hiệu quả, đơn giản hoá thủ tục tiền gửi...
Xem thêm

18 Đọc thêm

Huy động vốn thông qua phát hành Trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc nhà nước Hà Tây - 6 ppt

HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÀ TÂY - 6 PPT

3.1 Các quan điểm trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ở KBNN Hà Tây Quan điểm huy động vốn ở KBNN Hà Tây cũng hướng theo quan điểm huy động vốn của ngành[r]

9 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TÂY (TT)

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TÂY (TT)


3.3.5 Ban hành các quy trình tín dụng kịp thời, phù hợp với hoạt động kinh
doanh.
KẾT LUẬN
Trong kinh doanh ngân hàng việc các NHTM phải đương đầu với rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi được. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro ở một tỷ lệ thấp nhất để có thể chấp nhận được. Trong thông lệ quốc tế, tổn thất 1% tổng dư nợ bình quân hàng năm là một ngân hàng có trình độ quản lý tốt và hoàn toàn không tác động xấu đến ngân hàng.
Xem thêm

Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ TÂY (TT)

HOẠT ĐỘNG ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ TÂY (TT)

1.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn ( hoạt động cấp tín dụng )
Hoạt động cho vay
Cho vay là một hoạt động tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của ngân hàng. Ngay từ thời kỳ đầu, các ngân hàng đã chiết khấu thương phiếu mà thực tế là cho vay đối với những người bán (người bán chuyển các khoản phải thu cho ngân hàng để lấy tiền trước). Sau đó là bước chuyển tiếp từ chiết khấu thương phiếu sang cho vay trực tiếp đối với các khách hàng (là người mua), giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. Sự gia tăng thu nhập và nhu cầu của người tiêu dùng cùng với sự cạnh tranh trong cho vay đã buộc các ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình. Hiện nay, cho vay đối với cá nhân và hộ gia đình có tốc độ tăng trưởng cao ở các nước có nền kinh tế phát triển. Bên cạnh cho vay truyền thống là cho vay ngắn hạn, các ngân hàng còn thực hiện tài trợ cho các dự án xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị. Hoạt động đầu tư dự án có rủi ro cao song lợi nhuận thu được của ngân hàng lớn. Hoạt động cho vay được phân loại bằng nhiều cách, bao gồm: mục đích, hình thức bảo đảm, kỳ hạn, nguồn gốc và phương pháp hoàn trả...
Xem thêm

Đọc thêm

95728THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HÀ TÂY.

95728THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI VIỄN THÔNG HÀ TÂY.

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình công nghệ thông tin, phần mềm tin học cho các tổ chức và cá nhân trong và
ngoài tập đoàn sau khi được Giám đốc Viễn Thông Hà Tây cho phép.
- Quản lý, phát triển, hỗ trợ khách hàng và các đơn vị liên quan về dịch vụ Internet. áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng mạng Internet trong phạm vi quản lý của Viễn thông Hà Tây. Nghiên cứu phát triển, quản trị Website của Viễn Thông Hà Tây.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Da khô khi thu về, đừng lo pps

DA KHÔ KHI THU VỀ ĐỪNG LO

Không nên lạm dụng nước nóng, chỉ nên tắm với nước ấm vì nước nóng sẽ làm mất độ ẩm, khiến da càng khô hơn và có thể xuất hiện nếp nhăn.. “THÂN THIẾT” VỚI KEM DƯỠNG ẨM Vì chúng có tác dụ[r]

4 Đọc thêm

Cá ồ hấp

CÁ Ồ HẤP

Chừng mười lăm phút là cá chín. Chất hết ra chiếc đĩa bàn lớn. Ăn trong lúc cá còn nóng bốc hơi thơm càng tăng phần khoái khẩu. Gắp từng miếng cá dài cuộn trong bánh tráng với rau xanh khế ngọt xen vài vụn bánh tráng nướng, như cuốn chả giò chấm nước chấm me; ngọt ngót dai săn, càng ăn càng thấm, vừa miệng. Món cá hấp lại thích hợp với không khí đông người. Vị ngon được cảm nhận trong tiếng bánh tráng nướng giòn nhai rôm rốp vui tai.

1 Đọc thêm

Những bãi biển hoang sơ hấp dẫn ở Vũng Tàu ppsx

NHỮNG BÃI BIỂN HOANG SƠ HẤP DẪN Ở VŨNG TÀU PPSX

BIỂN SUỐI Ồ TRANG 12 Chưa hề có sự can thiệp của con người nên biển ở đây còn nguyên sơ với những triền cát trải dài, với hai đường nước xanh biếc song song nối sông và biển.. Nơi đây cò[r]

16 Đọc thêm

Tài liệu Trẻ chảy dãi nhiều có bất thường? ppt

TÀI LIỆU TRẺ CHẢY DÃI NHIỀU CÓ BẤT THƯỜNG? PPT

Hà Linh CT2A, khu Văn Quán, Hà Đông, Hà Tây TRANG 3 Ở một số trẻ, tuyến nước bọt hoạt động nhiều nên có hiện tượng tăng tiết nước bọt, trẻ hay chảy nước dãi.. Không chỉ chảy dãi nhiều kh[r]

4 Đọc thêm