TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ DOC":

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI UBND XÃ QUỐC TUẤN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI UBND XÃ QUỐC TUẤN

c ng , mc ớch ca vic ng l nhm qun lý vn bn i trỏnh mtmỏt, tht lc phc v cho vic iu tra tỡm khi cn thit.ng vn bn l cụng vic bt buc phi thc hin trc khi chuyngiao vn bn n cỏc i tng cú liờn quan. Hin nay vic ng vn bn ithng ỏp dng hai hỡnh thc .ng truyn th[r]

36 Đọc thêm

 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường vàhội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cải thiện công bằng xã hội và ổn định kinh tế,chính trị, xã hội; góp phần thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thịtrường ở nước ta.Luật HTX năm 2012 về cơ bản phản ánh k[r]

15 Đọc thêm

LUẬT PHÁ SẢN 2014 + NGHỊ QUYẾT 032016NQHĐTP

LUẬT PHÁ SẢN 2014 + NGHỊ QUYẾT 032016NQHĐTP

Luật phá sản 2014 và nghị quyết 032016nqhđtp được trình bày rõ ràng, có mục lục dễ tra cứu,

LUẬT PHÁ SẢN 2014 ...................................................................................................... 5
Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .................................................[r]

66 Đọc thêm

Mẫu CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

MẪU CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tỉnh (huyện, xã) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……./…… -------------------------------[r]

1 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

điểm đậu Đại học, điểm trung bình tích lũy học kỳ, tỷ lệ môn học có bài tập nhóm tronghọc kỳ cao hơn; các bạn sinh viên có kế hoạch tự học, có trang bị máy tính cá nhân và cókết nối internet để phục vụ học tập thì thời gian tự học trong tuần của các bạn sinh viên sẽtốt hơn.Ngược lại, giới tính của c[r]

18 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY TẠI LƯU VỰC SÔNG BÉ

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY TẠI LƯU VỰC SÔNG BÉ

Năm 2016, Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từviệc biến đổi khí hậu. Trong thông điệp phát đi nhân ngày khí tượng thế giới (21/3) củaTổng thư ký tổ chức khí tượng thế giới Petteri Taalas nhấn mạnh rằng “ Biến đối khíhậu toàn cầu đang ảnh hưởng đến môi trường tự nhi[r]

75 Đọc thêm

KINH TẾ VI MÔ LÝ THUYẾT 2

KINH TẾ VI MÔ LÝ THUYẾT 2

7. Doanh nghiệp độc quyền luôn đặt mức giá bán:Cao hơn chi phí cận biêna. Bằng tổng chi phí bình quânb. Bằng chi phí cận biênc. Bằng doanh thu cận biên MRd. Không câu nào đúng8. Nhân tố ảnh hưởng đến cung của nhãn là :a. Tỷ lệ chi tiêu/ thu nhập của người tiêu dùng với mặt hàng này.b. sự sẵn có của[r]

5 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ CÁCH THỨC SOẠN THẢO NỘI DUNG, BỐ CỤC NỘI DUNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

SKKN MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ CÁCH THỨC SOẠN THẢO NỘI DUNG, BỐ CỤC NỘI DUNG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

1. Lãnh đạo các phòng, ban Sở, thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo cầnquan tâm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc nghiên cứu, phổ biến các văn bảnhướng dẫn của cơ quan chức năng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hànhchính, nhất là theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ch[r]

20 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG TRÂU GÁC BẾP

HỢP ĐỒNG TRÂU GÁC BẾP

- Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi giao hàng.- Trong trường hợp bên B trả lại hàng hoá (Còn nguyên bao bì và chấtlượng) thì bên A sẽ hoàn lại tiền hàng đã thanh toán cho bên BĐiều 5: Giá cả- Giá các sản phẩm bên A cung cấp cho Bên B được tính dựa trên sự thỏathuận giữa hai bên và c[r]

3 Đọc thêm

BÀI KIỂM TRA THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH SỐ (159)

BÀI KIỂM TRA THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH SỐ (159)

BÀI TẬP CÁ NHÂNTHỐNG KÊ TRONG KINH DOANHHọ và tên:Lớp:Trần Đình PhongGaMBA01.N02Câu 1: Lý thuyếtTrả lời đúng (Đ), sai (S) cho các câu sau và giải thích tại sao?Câu 1- Xác định tổng thể thống kê là để xem tổng thể đó là đồng chất hay không đồngchất.Sai: vì Việc xác định tổng thể thống kê nhằm giới hạ[r]

9 Đọc thêm

2252017TT 14 ĐAT ĐAI

2252017TT 14 ĐAT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………Ngày……. tháng…… năm …...Người kiểm tra(, ghi rõ họ tên, chức vụ)Ngày……. tháng…… năm …...Giám đốc( tên, đóng dấu)(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên th[r]

14 Đọc thêm

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI NGÂNHÀNG NHTMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VPBANK

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI NGÂNHÀNG NHTMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VPBANK

- Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thứclà cho vay (bằng tiền) và cho thuê (bất động sản và động sản).- Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, vì vậy ngời cho vay khi chuyển giao tàisản cho ngời đi vay sử dụng phải có cơ sở để tin rằng ngời đi vay sẽ trả đúnghạn, tức là[r]

88 Đọc thêm

BÀI LỚN THƯƠNG MẠI 1

BÀI LỚN THƯƠNG MẠI 1

MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I. Khái quát chung về pháp sản doanh nghiệp
Khái niệm phá sản:
Khái niệm doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
II. Một số điểm mới của Luật phá sản 2014 so với Luật Phá sản 2004
1. Phạm vi áp dụng của Luật Phá sản
2. Thời điểm nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
3. Các c[r]

15 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA THUẦN MỚI CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢ NG CAO, THỜI GIAN SINH TRƯỞNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN GIEO TRỒNG TẠI YÊN THẾ BẮC GIANG (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA THUẦN MỚI CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢ NG CAO, THỜI GIAN SINH TRƯỞNG PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN GIEO TRỒNG TẠI YÊN THẾ BẮC GIANG (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều kiện gieo trồng tại Yên Thế Bắc Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượ ng cao, thời gian sinh trưởng phù hợp với điều[r]

108 Đọc thêm

Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế tóan quá trình bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ y tế việt

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TÓAN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

... tiền trớc ký duyệt phiếu xuất kho Thủ kho vào phiếu xuất kho đợc ký duyệt, ghi nhận số lợng thực xuất, có chữ ký thủ kho ngời nhận hàng đợc mang hàng khỏi công ty Một liên phiếu xuất hàng thủ kho... hàng thủ kho xuất hàng kho công ty. Trong trờng hợp bán buôn vận chuyển thẳng công ty chuyển cho[r]

77 Đọc thêm

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số PAHs trong nước và bùn đất ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ PAHS TRONG NƯỚC VÀ BÙN ĐẤT Ở THÔN TRUNG SƠN, XÃ HÒA LIÊN, HÒA VANG, ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP

Một trong những chất ô nhiễm ñất cần ñược quan tâm làPAHs. PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) là hợp chất hữucơ có 2 hay nhiều vòng hydrocarbon thơm liên kết nhau tạo thànhnhững hợp chất rất bền vững trong môi trường.Hiện nay, tình trạng nước thải ở KCN Hòa Khánh, thuộc thônTrung Sơn, [r]

28 Đọc thêm

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN HP2

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN HP2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác – Lênin HP2ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔNNhững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác –Lênin HP2Học thuyết giá trị1. Một hợp tác xã nông nghiệp sản xuất được 50 tấn lúavụ, họ bán 5tấn để chi tiêu khác, số còn lại để ăn. Hỏi hợp tác xã trên thuộc loạihình kinh tế nào?Đáp án[r]

32 Đọc thêm

ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI VỀ KHỐI LƯỢNG CỦA MÌ TÔM HẢO HẢO

ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI VỀ KHỐI LƯỢNG CỦA MÌ TÔM HẢO HẢO

2, Dành thời gian cho các thành viên đưa ra ý tưởng lựa chọn đề tài:- Khảo sát số sinh viên nam khoa D ĐH thương mại- Khảo sát chiều cao sinh viên K51 ĐH thương mại- Khảo sát khối lượng mì tôm Hảo Hảo Nhóm chọn khảo sát khối lương mì tôm Hảo Hảo3, Lựa chọn địa điểm khảo sát- Siêu thị Minimar[r]

18 Đọc thêm

BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

UBND XÃ kh¸nh thµnh
HỘI KHUYẾN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Khánh Thành, ngày 01 tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO
SƠ KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI
XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
PHƯƠ[r]

10 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong nông nghiệp là yêu cầu tất yếu và khách quan của nền kinh tế Việt Nam ngay từ xưa cha ông ta đã đúc rút ra bài học quý báu đó là:Một cây làm chẳng lên nonBa cây chụm lại lên hòn núi cao.Đối với nông nghiệp nước ta cũng vậy có rất nhiều việc mà một hộ gi[r]

37 Đọc thêm

Cùng chủ đề