CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÓ, CƠ SỞ NÀO QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC CƠ SỞ ĐÓ, CƠ SỞ NÀO QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH":

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BÀI GIẢNG MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHƯƠNG IKHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌCI. KHOA HỌC1. Khái ni ệm về kho a họcCó nhiều các h định nghĩa khác nhau về kho a học, có thể khái quát lại như sau: Khoa học là hệ thống tri thức về mọi quy luật của thế giới (tự nhiên, xã hội và tư duy), về những biện pháp tác nhận thức và làm biến đổi thế giới phục vụ lợi ích của con người.Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới này tốt hơn, có thể thay thế dần những cái Cũ, không còn phù hợp.Như vậy khái niệm khoa học bao gồm những vấn đề sau: Khoa học là hệ thống tri thức về các quy l uật của tự nhiên, xã hội và tư duy được tích luỹ trong lịch s ử. Khoa học là một quá trình nhận thức Khoa học là một hì nh t hái ý t hức xã hội Khoa học là một hoạt động mang tính chất ng hề nghiệp xã hội đặc thù2. Sự phát tri ển của kho a họcQuá trình phát triển của kho a học có hai xu hướng ngược chiề u nhau nhưng khô ng loại trừ nhau mà thố ng nhất với nhau: Xu hướng thứ nhất là sự tích hợp những tri thức khoa học thành hệ thống chung. Xu hướng thứ hai là sự phân lập các tri thức khoa học thành những ngành khoa học khác nhauTrong từng giai đoạn phát triển của lịch sử, tuỳ theo những yêu cầu phát triển của xã hội mà xu hướng này hay khác nổi lên chiếm ưu thế+ Thời cổ đại: xã hội loài người còn sơ khai, lao động sản xuất còn đơn gi ản, những tri thức mà con người tích luỹ được chủ yếu là tri thức kinh nghiệm. Thời kỳ này, triết học là kho a học duy nhất chứa đựng tích hợp những tri thức của các khoa học khác nhau như: hình học, cơ học, thiên văn học.+ Thờì kỳ Trung cổ: kéo dài hàng nghìn năm, là thời kỳ t hống trị c ủa quan hệ sản xuất pho ng kiến và cùng với nó là sự thố ng trị của giáo hội và nhà thờ...(chủ nghĩa duy tâm thống trị xã hội) ởthời kỳ này khoa học bị giáo hội bó p nghẹt mọi tư tưởng khoa học nên khoa học chậm phát triển, vai trò của khoa học đối với xã hội rất hạn chế, khoa học trở t hành tôi tớ của t hần học.+ Thời kỳ tiền tư bản chủ nghiã (thế kỷ XV XVIII) là thời kỳ tan rã của quan hệ sản xuất pho ng kiến và cũng là thời kỳ mà giai cấp tư sản t ừng bước xác l ập vị trí của mình trên vũ đ ài lịch sử. Sự phát triển của s ản xuất tư bản chủ nghĩ a đ ã thúc đẩy sự phát triển của kho a học: kho a học từng bước thoát l y khỏi thần học, sự phân lập các tri thức khoa học càng rõ ràng, nhiề u ngành khoa học xuất hiệ n. Phương pháp nghiên cứu khoa học chủ yế u được sử dụng trong thời kỳ này l à phương pháp tư duy siêu hì nh; cơ sở triết học để giải thích các hiện t ượng xã hội.+ Thời kỳ cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất (từ giữa thế kỷ XVIII XIX thời kỳ phát triển tư bản công nghiệp). Đây l à thời kỳ có nhiều phát minh khoa học lớn và xuất hiện nhiều phương tiện nghiên cứu kho a học. Sự phát triển của kho a học đã phá vỡ tư duy siêu hì nh và t hay vào đó là tư duy biện c hứng; khoa học có sự thâm nhập lẫn nhau để hì nh t hành những môn khoa học mới: toán lý; hoá si nh; sinh đị a; ho á l ý; toán kinh tế...+ Thời kỳ cá ch mạng khoa học kỹ thuật hiện đại lần thứ 2 (đầu thế kỷ XX đến nay). Thời kỳ này c ách mạng kho a học kỹ t huật phát triển t heo hai hướng: Tiếp tục ho àn t hiện và nâng cao nhận thức của con người trong nghiên cứu các kết cấu khác nhau của vật chất, khoa học đi sâu tìm hiểu thế giới vi mô, hoàn thiện các lý thuyết về nguyên tử, về điện, sóng, trường...và nghiên cứu sự tiến hoá c ủa vũ trụ. Chuyển kết quả nghiên cứu vào sản xuất một các h nhanh chó ng đồng thời ứng dụng chúng một c ách có hiệu quả vào đời sống xã hội.Đặc điểm nổi bật của t hời kỳ này là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, trở t hành tiền đề, điểm xuất phát cho nhiều ngành s ản xuất vật chất mới. Song cũng chính sự phát triển nhanh chóng c ủa khoa học lại làm nảy sinh những vấn đề mới như: môi sinh, môi trường, bảo vệ và khai t hác tài nguyên...Vì vậy, lại cần có sự quan tâm đ ầy đủ mối quan hệ gi ữa khai thác và tái tạo tự nhiên làm cho sự phát triển của khoa học gắn bó hài hoà với môi trường sinh sống của con người.3. Phân bi ệt khoa học, kỹ thuật, công nghệ3.1. Khoa học: Khoa học là hệ thống tri thức về mọi quy luật của thế giới (tự nhiên, xã hội và tư duy), về những biện pháp tác nhận thức và làm biến đổi thế giới phục vụ lợi ích của con ngườiCác tiêu chí để nhận biết khoa học: Có đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật hoặc
Xem thêm

55 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

quyết mố i quan hệ giữ a nhà nướ c – thị trường – xã hội, tạo nên sự phối hợ p giữ a cá c bộphậ n đó cho sự triể n dị ch vụ xã hộ i . Nét nổi trội trong quá trình phát triển đó là sự chuyểnhướng từ cơ chế tậ p trung quan liêu bao cấ p sang cơ chế tự chủ và thị trườ ng. Đólà sự chuyể n đổ i quan trọ ng t rong tư duy , quan điể m, chủ trương, chính sách pháp luậtcho đến tổ chức , bộ máy, con ngườ i . Chủ thể cung ứng dịch vụ đã thay đổi từ chỗ duy nhấtNhà nước sang đa dạng hóa chủ thể gồm Nhà nước , tư nhân và hỗ n hợ p , hình thành thịtrường dịch vụ xã hội . Tuy nhiên, sự chuyể n đổ i đó chưa đượ c thự c hiệ n mộ t cá ch căn bả n, còn đang tiếp tục tìm tòinhững loại hình dịch vụ xã hội thích hợp với thị trường trong giai đoạn hình thành vàphát triển. Quá trình tìm tòi đang có những yếu tố thuận lợi , song cũ ng đang phả i đố i mặ tvớ i nhữ ng thá ch thứ c , khó khăn phải vượt qua . Từ bì nh diệ n cả nướ c cũ ng như từ ng ngành , từ ng đị a phương , hàng ngày đang nảy sinh những vấ n đề mớ i , yêu cầ u mớ i về dị chvụ xã hộ i. Nế u như thị trườ ng nó i chung là mộ t cơ chế năng độ ng , thì dịch vụ xã hội mộtkhi trở thành thị trường dịch vụ– theo đú ng nghĩ a thị trườ ng– làmột cơ chế năng động nổi trội trong đó . Do vậ y, vấ n đề đặ t ra là cá ch tiế p cậ n phứ c hợ p đối vớ i dị ch vụ xã hộ i sẽ là yêucầ u hà ng đầ u đặ t ra khi nghiên cứ u về triể n vọ ng cũ ng như đề ra đị nh hướ ng và giả i phá pcho việ c phá t triể n dị ch vụ xã hộ i ở nướ c ta nó i chung , tại các khu công nghiệp nóiriêng trong thờ i gian tớ i.Từ khi Luậ t đầ u nướ c ngoà i tạ i Việ t Nam đượ c ban hà nh năm 1987, Việt Nam ngàycàng thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước cũng khôngngừng mở rộng đầu tư vào phát triển ở các thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM)
Xem thêm

237 Đọc thêm

KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ ĐÚC

KHÁI QUÁT CÔNG NGHỆ ĐÚC

Nội dung tài liệu: Đúc( Casting Molding ) I. Đúc áp lực ( casting ) 1. Khái quát về phương pháp đúc 2. Định nghĩa và lịch sử của phương pháp đúc. 2.1 Khái quát về công đoạn sử dụng phương pháp đúc, máy đúc 2.2 Đặc trưng của vật đúc 3. Hợ p kim Nhôm sử dụ ng trong phương pháp đúc 3.1 Phân loại và thành phầ n hóa học của Hợp kim nhôm sử dụng trong phương pháp đúc 3.2 Các tính chất và các đặc trưng của hợp kim sử dụng trong phương pháp đúc II. Đúc ( molding ) 1. Khái lượ c về gia công đúc 1.1 Nguyên lý gia công đúc 1.2 Các phưng pháp đúc 2. Khuôn đúc 2.1 Thiết kế sản phẩm và khuôn đúc 3. Chất lư ợng của vật đúc 3.1 Độ chính xác kích thước của sản phẩm đúc 3.2 Tính chất cơ học của sản phẩm đúc 3.3 Xử lý gia nhiệt và hút ẩm cho sản phẩm đúc 3.4 Phế phẩm đúc
Xem thêm

36 Đọc thêm

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc cá t hể hóa hì nh phạt t rong áp dụng pháp l uật . Vi ệc quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhiệm hì nh sự không những l à cơ sở pháp l ý để Hội đồng xét xử đánh gi á đúng t í nh chất , mức độ nguy hi ểm cho xã hội của hành vi phạm t ội , t ừ đó quyết đị nh hì nh phạt t ương xứng với t í nh chất hành vi phạm t ội và nhân t hân người phạm t ội mà còn đảm bảo vi ệc cải t ạo gi áo dục người phạm t ội , góp phần bảo đảm t hực hi ện nguyên t ắc công bằng, nguyên t ắc nhân đạo, nguyên t ắc bì nh đẳng và bảo đảm quyền con người . Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã t hực hi ện t ốt công t ác xét xử các vụ án hì nh sự, về cơ bản vi ệc áp dụng các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự l à đúng với t ừng người t hực hiện hành vi phạm t ội , t hể hi ện được chí nh sách hì nh sự của Nhà nước t a. Tuy nhi ên, do cách hi ểu về một số t ì nh t iết g iảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự không t hống nhất dẫn đến một số vướng mắc, bất cập t rong t hực t iễn áp dụng các tình tiết này. Mặt khác, mặc dù Bộ l uật hì nh sự năm 1999 đã quy đị nh các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự t ại Đi ều 46 và Nghị quyết số 01/ 2000/ NQHĐTP ngày 04/ 8/ 2000 của Hội đồng t hẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy đị nh t rong phần chung của Bộ l uật hì nh sự năm 1999; Nghị quyết sổ 01/ 2006/ NQ-HĐTP ngày 12/ 5/ 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn t hi hành một số đi ều của Bộ l uật hì nh sự đã hướng dẫn áp dụng các t ình t i ết gi ảm nhẹ nhưng nhi ều t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t rách nhi ệm hì nh sự còn chưa được quy đị nh rõ ràng, cụ t hể. Ngoài ra, khoản 2 Điều 46 Bộ l uật hì nh sự quy đị nh t ì nh t i ết gi ảm nhẹ t r ách nhi ệm hì nh sự t heo hướng mở nên t rong t hực t i ễn vi ệc áp dụng còn t ùy t i ện, t ùy vào nhận t hức chủ quan của Hội đồng xét xử. BLHS năm 2015 đã có sự sửa đổi về quy đị nh các t ì nh t iết gi ảm nhẹ TNHS. Nhận thức đúng và áp dụng thống nhất các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội luôn là đòi hỏi khách quan trong quá trình xét xử đối các vụ án hình sự để quyết định hình phạt đúng, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước ta và nhất là đảm bảo quyền con người. Việc nghiên cứu khoa học một cách chuyên biệt về chế định các tình tiết giảm nhẹ trên cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm hiểu rõ và áp dụng đúng đắn các tình tiết giảm nhẹ TNHS để nâng cao chất lượng xét xử và tìm ra những vấn đề còn vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn để từ đó đưa ra giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ TNHS trong thực tiễn xét xử là một yêu cầu rất quan trọng và cấp thiết. Do vậy, tác giả chọn đề tài “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang” để làm luận văn thạc sỹ Luật học.
Xem thêm

Đọc thêm

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Câu 1. Thuật ngữ” tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào? a) Là tư tưởng của một cá nhân b) Là tư tưởng của lãnh tụ c) Là tư tưởng của mộtgiai cấp, một dân tộc d) Là tất cả a,b,c Câu 2. Tìm đáp án sai Khái niệm “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” mà đại hộ IX bao gồm a) Bản chất cách mạng,khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh b) Nguồn gốc tư tưởng,lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh c) Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh d) Kết cấu tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 3. Đối tượng của bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh? a) Qúa trình sản sinh tư tưởng b) Qúa trình hiện thực hoá tư tưởng c) Qúa trình sản sinh và hiện thực hoá tư tưởng d) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có mấy nhiệm vụ khi nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh? a) 4 nhiệm vụ b) 5 nhiệm vụ c) 6 nhiệm vụ d) 7 nhiệm vụ Câu 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng CSVN a) Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng b) Là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng c) Là bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng. d) Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Câu 6. Có mấy nguyên tắc phương pháp luận khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? a) 4 nguyên tắc b) 5 nguyên tắc c) 6 nguyên tắc d) 7 nguyên tắc
Xem thêm

30 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM VIỆT HD

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM VIỆT HD

tranh và đào thải khắc ngiệt đang chi phối rất lớn. Do đó để tồn tại và phát triểnđược, mỗi doanh nghiệp đều phải lựa chọn cho mình một chiến lược và sáchlược phù hợp. Trong đó nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để mỗi doanhnghiệp thực hiện chiến lược phát triển của mình.Con người là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất: lao đông, liệulao động và đối tượng lao động. Trong ba yếu tố đó thì con người là yếu tố quyếtđịnh, bởi con người nhờ sự thông minh, sáng tạo cùng bàn tay khéo léo củamình, bằng nhiều phương pháp khác nhau đã tạo ra của cải vật chất cho xã hội.Quản trị nói cho cùng là quản lý con người, tạo đủ động lực cho từngngười và kết hợp cùng chiều các động lực của tất cả mọi người. Người ta khôngthể lấy động cơ của xe đạp máy để thay chỗ cho động cơ của máy bay phản lựcloại lớn. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp tư nhân haydoanh nghiệp nhà nước đều phải có quy mô tổ chức nhất định, mà trong đó quảnlý con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị.Công ty cổ phần Tư vấn & Xây dựng Nam Việt HD không phải là mộttrường hợp ngoại lệ. Vấn đề quản trị nhân sự như thế nào để đạt được hiệu quảkinh tế cao trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển nhưhiện nay đang là câu hỏi luôn túc trực trong đầu các nhà quản trị Công ty nóiriêng và toàn thể công nhân viên nói chung.Nhận thấy tầm quan trọng đó, qua thời gian kiến tập tại Công ty cổ phầnTư vấn & Xây dựng Nam Việt HD, em hoàn thành báo cáo thực tập với đề tài: “Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tư vấn &Xây dựng Nam Việt HD”. Với mục đích nhằm xem xét công tác tuyển dụng( tuyển mộ- tuyển chọn). Qua đó tìm ra những giải pháp tối ưu nhất nhằm địnhSV: Nguyễn Thị Lệ Mỹ - ĐHLT QTNL K143
Xem thêm

54 Đọc thêm

THUYẾT MINH VỀ KHU DI TÍCH CỤ PHÓ BẢN NGUYỄN SINH SẮC (THAM KHẢO 2015)

THUYẾT MINH VỀ KHU DI TÍCH CỤ PHÓ BẢN NGUYỄN SINH SẮC (THAM KHẢO 2015)

Rời lăng mộ Cụ Nguyễn, du khách sẽ được tham quan khu nhà lưu niệm trưng bày nhiều hiện vật, tưliệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Cụ, nhất là thời gian Cụ ở Cao Lãnh và vùng đất NamBộ và khu nhà sàn Bác Hồ được phục chế nguyên mẫu như nhà sàn của Bác ngay tại Phủ Chủ tịch ở HàNội. Tại đây du khách cũng có thể cảm nhận và hình dung được cuộc đời thanh đạm của Bác, góc làmviệc, nơi nghỉ ngơi của Bác sau giờ làm việc…Một góc làng Hòa An xưa - nơi lần đầu tiên cụ Nguyễn Sinh Sắc đến hoạt động cách mạng và táihiện lại một góc hình ảnh hoạt động đặc trưng của làng quê Nam bộ,… đã được phục dựng lại sau khimở rộng và nâng cấp toàn bộ quần thể khu di tích lên trên 10ha .Vào những dịp lễ, tết, hội hè, giỗ chạp... đã có hàng chục ngàn lượt khách hành hương đến viếngthăm lăng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. đặc biệt là vào ngày 27/10 âm lịch, nhân dân các vùng lâncận lại hội tụ về đây tham dự lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong không khí trang nghiêm, đậmđà bản sắc dân tộc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Và được UBND tỉnh Đồng Thápquyết định nâng ngày giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hàng năm lên thành lễ hội với quy mô tổ chứcthật đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và trang trọng.Ngày nay, khu di tích Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là tựa đề nóng bỏng trong các ngành du lịch, là nơi cónhiều khách tham quan và được nhiều người biết đến với câu ca dao“Tháp mười đẹp nhất bông senViệt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập vật lí thcs

HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ THCS

a Phần mở đầu. I. Lý do chọn đề tài. Trong việc nâng cao chất lư¬ợng giáo dục nói chung và chất lư¬ợng bộ môn nói riêng. Việc cải tiến ph¬ương pháp dạy học là một nhân tố quan trọng, bên cạnh việc bồi dư¬ỡng kiến thức chuyên môn, việc phát huy tính tích cực của học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vì xét cho cùng công việc giáo dục phải đ¬ược tiến hành trên cơ sở tự nhận thức, tự hành động, việc khơi dậy phát triển ý thức năng lực tư¬ duy, bồi dư¬ỡng phương pháp tự học là con đ¬ường phát triển tối ư¬u của giáo dục. Cũng nh¬ư trong học tập các bộ môn khác, học Vật lí lại càng cần phát triển năng lực tích cực, năng lực tư¬ duy của học sinh để không phải chỉ biết mà còn phải hiểu để giải thích hiện tư¬ợng Vật lí cũng nh¬ư áp dụng kiến thức và kỹ năng vào các hoạt động trong cuộc sống gia đình và cộng đồng.
Xem thêm

26 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM VIỆT HD

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM VIỆT HD

nghiệp thực hiện chiến lược phát triển của mình.Con người là một trong ba yếu tố của quá trình sản xuất: lao đông, liệulao động và đối tượng lao động. Trong ba yếu tố đó thì con người là yếu tố quyếtđịnh, bởi con người nhờ sự thông minh, sáng tạo cùng bàn tay khéo léo củamình, bằng nhiều phương pháp khác nhau đã tạo ra của cải vật chất cho xã hội.Quản trị nói cho cùng là quản lý con người, tạo đủ động lực cho từngngười và kết hợp cùng chiều các động lực của tất cả mọi người. Người ta khôngthể lấy động cơ của xe đạp máy để thay chỗ cho động cơ của máy bay phản lựcloại lớn. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, dù là doanh nghiệp tư nhân haydoanh nghiệp nhà nước đều phải có quy mô tổ chức nhất định, mà trong đó quảnlý con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị.Công ty cổ phần Tư vấn & Xây dựng Nam Việt HD không phải là mộttrường hợp ngoại lệ. Vấn đề quản trị nhân sự như thế nào để đạt được hiệu quảkinh tế cao trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt để tồn tại và phát triển nhưhiện nay đang là câu hỏi luôn túc trực trong đầu các nhà quản trị Công ty nóiriêng và toàn thể công nhân viên nói chung.Nhận thấy tầm quan trọng đó, qua thời gian kiến tập tại Công ty cổ phầnTư vấn & Xây dựng Nam Việt HD, em hoàn thành báo cáo thực tập với đề tài: “Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tư vấn &Xây dựng Nam Việt HD”. Với mục đích nhằm xem xét công tác tuyển dụng( tuyển mộ- tuyển chọn). Qua đó tìm ra những giải pháp tối ưu nhất nhằm địnhhướng hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty.SV: Nguyễn Thị Lệ MỹĐHLT QTNL K14BNgoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của báo cáo gồm 3chương:Chương I: Cơ sở lý luận
Xem thêm

56 Đọc thêm

LUẬN ÁN ĐỊNH GIÁ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MỚI Ở CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ Ở

LUẬN ÁN ĐỊNH GIÁ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MỚI Ở CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ Ở

1.1. Tính cấp thiết của ñề tàiNgày nay khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, chúng ta buộc phải chấpnhận sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung cầu, quy luậtcạnh tranh và quy luật giá trị. Trong ñó, quy luật giá trị phản ánh bên trong doanh nghiệp,có tính chất quyết ñịnh ñến phương hướng sản xuất và trao ñổi trên thị trường. Quy luậtgiá trị ñã ñặt tất cả các doanh nghiệp với các mức hao phí lao ñộng cá biệt khác nhau lêncùng một mặt bằng trao ñổi, thông qua giá cả của thị trường. Chỉ những doanh nghiệp nàocó hao phí lao ñộng cá biệt của mình trên một ñơn vị sản phẩm hàng hoá bằng hoặc thấphơn giá trị lao ñộng xã hội cần thiết trung bình thì doanh nghiệp ñó mới có thể tồn tại vàcó lợi nhuận. Ngược lại, doanh nghiệp sẽ bị lỗ. Các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnhvực ñầu và kinh doanh nhà ở cũng không nằm ngoài quy luật chung ñó.Với những ñặc ñiểm riêng biệt của mình, nhà ở là một sản phẩm ñặc thù và ñượcñịnh giá dựa trên các phương pháp và nguyên tắc riêng ñối với sản phẩm này. Trên thếgiới, các phương pháp mới nhất ñể ñịnh giá nhà ở thương mại xây dựng mới thường dựavào các hàm hồi quy trong ñó các thuộc tính của nhà ở thương mại xây dựng mới như vịtrí, diện tích, chiều cao, số tầng nhà, v.v… ñược sử dụng như các biến số ñộc lập và giánhà là biến số phụ thuộc; trong khi ñó, hiện nay việc ñịnh giá nhà ở thương mại xây dựngmới tại Việt Nam chủ yếu dựa trên các chỉ dẫn mang tính hành chính. Giá cả thị trườngñất ñai, nhà cửa và giá quy ñịnh chính thức thường sai lệch nhau rất nhiều dẫn ñến các bấtcập trong công tác ñền bù GPMB, tạo cơ hội cho tham nhũng cũng như cản trở việc hìnhthành một thị trường bất ñộng sản lành mạnh. Trong khi ñó mảng thị trường nhà ở xâymới do các doanh nghiệp ñầu và kinh doanh cung cấp ñã ñược hình thành và và pháttriển rộng rãi. Tuy nhiên từ thực tế mức giá do các doanh nghiệp ñưa ra và phản ứng củathị trường với giá ñó ñã cho thấy vấn ñề ñịnh giá nhà ở xây dựng mới tại các doanh nghiệpcòn nhiều bất cập, cụ thể: Trong năm 2007 thị trường ñã chứng kiến có nhiều dự án nhà ởkhách hàng phải tranh nhau xếp hàng ñể ñăng ký mua căn hộ như dự án như Vista, SkyGarden, Hoàng Anh Gia Lai… tại thành phố Hồ Chí Minh; hoặc như dự án Nam Cườngtại ñường Lê Văn Lương kéo dài tại Hà Nội trong năm 2009; trong khi ñó rất nhiều dự ánnhà ở có chất lượng, ñiều kiện mua và có vị trí tương ñồng, ñặc biệt là một số dự án ngaycạnh các vị trí dự án trên, thậm chí còn ñược ñưa ra bán trước nhưng có rất ít khách hàng
Xem thêm

193 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG VÀ KHẢO SÁT CẢM BIẾN ÁP SUẤT KIỂU ÁP TRỞ CHẾ TẠO TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ VI CƠ ĐIỆN TỬ MEMS

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG VÀ KHẢO SÁT CẢM BIẾN ÁP SUẤT KIỂU ÁP TRỞ CHẾ TẠO TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ VI CƠ ĐIỆN TỬ MEMS

đào tạo là Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Nano, Đại Học Quốc Gia Thành Phố HồChí Minh.Công việc được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy PGS. TS. Vũ NgọcHùng tại Viện Đào Tạo Quốc Tế Về Khoa Học Vật Liệu, Số 01, Đại Cồ Việt, HàNội, Việt Nam từ tháng 6 năm 2007. Ngoại trừ các thông số chỉ tiêu kỹ thuật củalinh kiện được đưa ra ban đầu, còn lại tất cả các kết quả có được trong luận vănnày do chính sự nổ lực làm việc của tôi, không có sự hợp tác của bất cứ nhânnào.Công việc thực hiện trong luận văn này vẫn chưa được đệ trình để thực hiệnđầy đủ ở bất kỳ cấp độ nào hay Trường, Viện nào.Thực hiệnNguyễn Hữu Khánh NhânLỜI CẢM ƠNTrước tiên xin cảm ơn Thầy Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Vũ Ngọc Hùng và tất cảcác thành viên trong nhóm MEMS tại viện ITIMS, Đại Học Bách Khoa Hà Nội, đãtin tưởng và tạo mọi điều kiện cho tôi được tiếp xúc, làm việc rất thú vị trong khảosát thực nghiệm cũng như xử lí các kết quả mô phỏng.Tôi chân thành cảm ơn tới Thầy PGS.TS. Vũ Ngọc Hùng đã hướng dẫn tậntình và chia sẽ trong thời gian thực hiện luận văn. Sự cởi mở và gần gũi của Thầygiúp tôi thêm tự tin hơn trong trao đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn. Trongquá trình làm luận văn, tôi có cơ hội được tiếp xúc với các học viên cao học ởITIMS cũng như các thành viên trong nhóm nghiên cứu của Thầy, đặc biệt là bạnTrịnh Quang Thông, Lê Văn Minh, Chu Mạnh Hoàng đã sẵn sàng trao đổi và chiasẽ những khó khăn trong chương trình mô phỏng và thực nghiệm, có những đónggóp tích cực trong những trở ngại mà tôi gặp phải.Tôi cũng xin chân thành các bạn học viên trong lớp cao học nano khóa đầutiên được tổ chức đào tạo tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng chia sẽ tài liệutham khảo, các thông tin liên quan cũng như đóng góp tích cực.
Xem thêm

12 Đọc thêm

NHỮNG CHUYỆN "Í Ẹ" CỦA MẸ BẦU

NHỮNG CHUYỆN "Í Ẹ" CỦA MẸ BẦU

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Trong thời gian mang thai, sự thay đổi hormone trong cơ thể khiến nhiều mẹ bầu lâm vào tình trạng “khóc dở mếu dở” vì những thay đổi “kỳ cục” của cơ thể. Hãy cùng “vén màn” những bí mật đáng sợ về bầu bí mà nhiều chị em chưa từng được biết tới. Ôi trời ơi, ốm nghén Một trong những điều mà các chị em thường xuyên nghe người thân, bạn bè, đồng nghiệp ca thán khi mang thai là tình trạng ốm nghén nghiêm trọng của họ. Lúc đó có thể bạn nghĩ: “Ôi trời, nôn thì có là gì đâu. Mình đã nôn suốt cả tuần sau bữa tiệc điên cuồng ở nhà Hà Lan đấy chứ. Chắc các chị chỉ “than” lên cho sướng thôi. Bà bầu mà”. Nhưng trên thực tế, ốm nghén quả là cơn ác mộng với nhiều mẹ bầu khi hàng ngày họ thường xuyên phải chạy vào toilet và phun ra nào là mật xanh, mật vàng. Tồi tệ hơn, nôn ọe có thể dẫn đến tình trạng mất nước, giảm cân, ợ nóng .... và khiến thai phụ phải nhập viện.   Ốm nghén đồng hành cùng chị em trong quá trình mang thai (Ảnh minh họa) Để hạn chế ốm nghén, chị em nên làm bạn với tất cả các sản phẩm từ gừng: trà gừng, kẹo gừng....hay chanh tươi. Ngoài ra đừng quên vitamin B6 và các thực phẩm giàu chất sắt như thịt bò, trứng, rau lá xanh.... Lưu ý uống đủ nước và tránh xa các thực phẩm chiên, rán, nhiều dầu mỡ nhé. “Ngượng chín mặt” vì són tiểu Nhiều thai phụ chia sẻ rằng họ cảm thấy “ngượng chín mặt” vì bị són tiểu khi cười, hắt hơi hay chỉ đơn giản là cúi xuống nhấc một đồ vật nào đấy. Tuy nhiên đây là chuyện “bình thường như cân đường hộp sữa” bởi áp lực của thai nhi đè lên bàng quang cùng với lượng nước tiêu thụ mỗi ngày nhiều hơn bình thường sẽ khiến chị em lâm vào tình trạng xí hổ nói trên, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ. Do đó các bác sĩ khuyên rằng chị em nên ghé thăm nhà vệ sinh ngay khi thấy bụng tưng tức, không nên để bàng quang đầy nước và tăng cường tập các bài tập Kegel giúp xương chậu chắc khỏe. Nếu bị són tiểu thường xuyên, mẹ bầu nên chọn quần lót có độ thấm hút cao, thay quần lót thường xuyên. Tránh sử dụng băng vệ sinh hàng ngày để phòng chống nguy cơ viêm nhiễm “cô bé”. Sao da dẻ xấu thế? Có lẽ mơ ước cháy bỏng của nhiều chị em khi đang trong quá trình “đeo ba lô ngược” là bao giờ da đẹp lại như thời con gái, trắng mịn, hồng hào, không vết thâm, nám. Nguyên do là bởi khi mang thai, hormone trong cơ thể thay đổi khiến hầu hết mẹ bầu gặp rắc rối với vấn đề da dẻ.   Đèn pin nổi loạn là vấn đề chung của nhiều mẹ bầu ̣(Ảnh minh họa) Chị Hoàng Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: “Ôi khi mang thai bé Nhím, có lúc em phát điên với làn da của mình. Nào là mặt đỏ phừng phừng như con gà chọi, đèn pin nổi loạn khắp nơi, da xỉn hẳn lại, rạn rồi ngứa ghê gớm nữa chứ. Suốt ngày gãi như gãi ghẻ. Khổ lắm chị ạ”. Theo các chuyên gia, để hạn chế trường hợp trên chị em nên thường xuyên sử dụng kem chống nắng mỗi khi đi ra ngoài, uống đủ 2 lít nước hàng ngày, ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi, rửa mặt sạch sẽ và tập thể dục đều đặn. Vùng kín có mùi Trong thời gian mang thai, vùng kín của thai phụ có nhiều thay đổi như “cô bé” sưng to lên, tăng dịch nhờn âm đạo. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện và phát triển của vi khuẩn và nấm, khiến chị em bị ngứa,  viêm nhiễm.... âm đạo, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi, tăng nguy cơ sinh non, nhiễm trùng ối và các bệnh hậu sản khác. Vì thế chị em nên vệ sinh vùng kín hàng ngày, thay quần chíp ít nhất 2 lần/ 1 ngày, giữ “cô bé” khô ráo, sạch sẽ, tránh thụt rửa quá mạnh, hạn chế sử dụng dung dịch vệ sinh .... và đi khám phụ khoa trong trường hợp cần thiết. Ngại quá, em lại “xì hơi” Dù rất cố gắng nhưng hầu như chị em rất ít có thể kiểm soát được chứng xì hơi vô tội vạ của mình trong thời gian mang bầu. Nguyên nhân là do hoạt động đường ruột chậm đi dưới ảnh hưởng của quá trình tuần hoàn progesterone trong cơ thể. Vì thế thức ăn sẽ lưu lại lâu hơn trong dạ dày. Trong dạ dày lại có chứa những vi khuẩn có lợi, có chức năng tiêu hóa thức ăn và tăng cường khả năng hấp thụ thức ăn. Quá trình này sẽ sản xuất ra hơi khí, khiến chị em “méo mặt” khi bất chợt “xì hơi”.   Cười to cũng có thể khiến thai phụ bị "xì hơi" (Ảnh minh họa) Chị Trâm Anh (Ba Đình, Hà Nội) buồn rầu chia sẻ trên một diễn đàn nổi tiếng: “Các mẹ ạ, em bị “xì hơi” suốt cả ngày. Lúc ở nhà một mình thì em "xả" thoái mái. Nhưng mà lúc ở cơ quan thì khổ quá, cứ phải nhẹ nhàng sao cho không ra tiếng chứ nếu không thì “ê” mặt lắm. Đêm về hai vợ chồng đang trùm chăn ngủ mà em lại "xì khói" chứ. Ngượng chín cả mặt”. Bà bầu có thể giảm thiểu tối đa tình trạng này bằng cách chia nhỏ bữa ăn, cố gắng nhai thật chậm và tránh xa các thực phẩm có chứa sulfur như cải bắp, hành tây, súp lơ. Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, chị em nên đến gặp bác sĩ để được trợ giúp. Mùi cơ thể nồng nặc Hiện tượng đổ mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể nhất là trong những tháng cuối thai kỳ khiến nhiều chị em cảm thấy bối rối. Chị Hương Tràm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể: “Phòng làm việc của em rất đông người nên khi thấy người ra nhiều mồ hôi em đã chủ động xịt đủ các thể loại mà không ăn thua các chị ạ. Nhiều khi đứng gần đồng nghiệp, em thấy họ kín đáo nhăn mũi mà thấy buồn ghê, biết là mấy em ấy chưa chồng nên chưa có kinh nghiệm nhưng mà... Có hôm sáng đến em thấy lọ lăn nách đặt trên bàn chứ. Tủi thân chỉ muốn khóc thôi. May mà kìm lại được”. Các chuyên gia cho rằng thực ra đổ mồ hôi là cách để cơ thể hạ nhiệt khi sự trao đổi chất và lưu lượng máu trong cơ thể tăng cao khiến thân nhiệt thai phụ tăng 0.3 – 0.5 độ C so với bình thường. Chị em có thể hạn chế tình trạng trên bằng cách lựa chọn những trang phục có chất liệu thấm hút tốt, rộng rãi, thoáng mát, uống nhiều nước, sử dụng lăn khử mùi dạng thoa hoặc dạng xịt thường xuyên.
Xem thêm

3 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 5

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 5

b. Đối tượng áp dụng: Học sinh ở lớp 5.II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:1. Thực trạng đề tài:a.Cơ sở lý luận:Sơ đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp được đưa ra như là một phương tiệnmạnh để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là cách để ghi nhớ chitiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phânnhánh. Khác với máy tính, ngoài khả năng ghi nhớ kiểu tuyến tính (ghi nhớ theo 1trình tự nhất định, chẳng hạn như trình tự xuất hiện của 1 câu chuyện) thì não bộ còncó khả năng liên hệ các dữ kiện với nhau, sơ đồ tư duy có thể khai thác tốt cả hai khảnăng này của bộ não.5Hình ảnh minh họa cấu trúc của Sơ đồ duySơ đồ tư duy( hay bản đồ tư duy, lược đồ tư duy,… ) là hình thức ghi chépnhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạchkiến thức,… bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màusắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉlệ, chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi ngườivẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùngmột chủ đề nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó theo một cách riêng, do đó việc lậpsơ đồ tư duy phát huy được tối đa năng lực sáng tạo của mỗi người. Sơ đồ tư duy chútrọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng (các nhánh). Có thể vậndụng sơ đồ tư duy vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiếthọc, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương, mỗi học kì.Sơ đồ tư duy một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩthuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp vớicấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não giúp con người khai thác tiềm năng vô
Xem thêm

24 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG NAM (TT)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢNG NAM (TT)

tính kịp thời; (3) Quyết toán vốn có dứt ñiểm và triệt ñể trong nămtài chính hay không?1.2.5. Thanh tra, giám sát và ñánh giá ñầu tưQuản lý nhà nước trong công tác thanh tra, giám sát và ñánh7giá ñầu của một dự án phải ñạt ñược yêu cầu cơ bản: minh bạch,công khai, kịp thời và hạn chế ñược thất thoát, lãng phí, ñảm bảoñược ñúng mục tiêu hướng tới.1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁCQUẢN LÝ ðẦU KẾT CẤU HẠ TẦNG BẰNG VỐN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC1.3.1. ðặc ñiểm tự nhiên của ñịa phươngðiều kiện tự nhiên như thời tiết khí hậu, ñịa hình, ñất ñai, tàinguyên nước, khoáng sản … có vai trò quan trọng ảnh hưởng ñếnCSHT. Nó có thể gây ra những khó khăn cũng như thuận lợi cho ñầutư và quản lý ñầu KCHT của ñịa phương.1.3.2. ðặc ñiểm kinh tế, chính trị, xã hội của ñịa phươngðây là nhân tố khách quan, có ảnh hưởng trực tiếp ñến nhucầu và nguồn vốn ñầu cho phát triển KCHTGT. Mỗi một ñịaphương khác nhau, tùy thuộc vào ñặc ñiểm kinh tế, chính trị, xã hộikhác nhau mà có nhu cầu và nguồn lực vốn ñầu khác nhau.1.3.3. Hệ thống pháp luật và chính sách quản lý ñầu tưtrong phát triển của quốc gia và ñịa phươngCác văn bản pháp luật của Nhà nước là nhân tố khách quan, cóảnh hưởng rất lớn tới hoạt ñộng quản lý ñầu trong phát triểnKCHT. Nó tạo ñiều kiện cho các chủ thể quản lý cũng như ñối tượngquản lý chủ ñộng thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mìnhtrong quá trình quản lý và thực hiện ñầu vào các dự án giao thông.
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

gốcTừ 1 năm trở xuốngTrên 1 năm ñến 5nămTrên 5 năm* Thuyết minh khác:- Vay Ngân hàng Phát triển Phú Yên: Hợp ñồng vay vốn Tín dụng ñầu của Nhà nước.+ Hợp ñồng số 01/2006/HðTD ngày 19/07/2006. Giá trị vay 109,8 tỷ ñồng; thời hạn vay: 144 tháng, trongñó thời gian ân hạn: 36 tháng và thời gian trả nợ: 108 tháng, lãi suất nợ trong hạn: 7,8%/năm. Thời giantrả nợ gốc bắt ñầu từ tháng 07/2009 (Từ tháng 07/2009-12/2009, mỗi tháng trả gốc 510 triệu ñồng), từnăm 2010 trở ñi, mỗi tháng trả gốc 1.046 triệu ñồng.(ðối với khoản giải ngân ngày 12/02/2009 trở về sau lãi suất trong hạn là 8,4%/năm "Hợp ñồng sửa ñổiHð vay tín dụng ñầu của nhà nước số 01/2009/ðC-HðTD ngày 05 tháng 06 năm 2009)+ Hợp ñồng số 01/2008/HðTD ngày 11/01/2008. Giá trị vay 683 tỷ ñồng và 6.832.298USD; thời hạnvay: 133 tháng, trong ñó thời gian ân hạn: 25 tháng, thời gian trả nợ gốc: 108 tháng, lãi suất nợ trong hạn:8,4% ñối với khoản vốn vay bằng ñồng VN. Thời gian trả nợ gốc bắt ñầu từ tháng 01/2010, mỗi tháng trảgốc 6.324 triệu ñồng và 63.262USD.(ðối với khoản giải ngân ngày 12/02/2009 trở về sau lãi suất trong hạn là 6,9%/năm "Hợp ñồng sửa ñổiHð vay tín dụng ñầu của nhà nước số 01/2009/ðC-HðTD ngày 05 tháng 06 năm 2009", LS 6,9% ñốivới khoản vay bằng ðô la Mỹ (USD)).+ Mục ñích vay : ðầu xây dựng công trình Thủy ñiện Krông H’Năng.+ Hình thức bảo ñảm tiền vay: Tài sản hình thành từ vốn vay.- Vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh ðà Nẵng:+ Hợp ñồng vay số 563/NHNT-ðN ngày 04/01/2005. Giá trị vay 80.960 triệu ñồng và 1.537.739,04USD,thời gian bắt ñầu trả nợ từ tháng 07/2007, dư nợ ñến tháng 01/2010 là: 76.920 triệu ñồng, mỗi tháng trảgốc là 2.900 triệu ñồng. Thời hạn vay: 132 tháng trong ñó thời gian ân hạn: 24 tháng lãi suất cho vay ñồngVN bằng lãi suất huy ñộng tiết kiệm 12 tháng theo thông báo của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương ðàNẵng + 3%/ năm. Lãi suất cho vay ðô la Mỹ bằng SIBOR (6 tháng) + 2,5%.
Xem thêm

20 Đọc thêm

MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN

MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN

CƠ SỞ KHOA HỌC . NỘI DUNG GIÁ TRỊ LUẬN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH “ MUỐN CỨU NƯỚC GIẢI PHÓNG DÂN TỘC KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC NGOÀI CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VÔ SẢN

Đọc thêm

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THUỘC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (TT)

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THUỘC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (TT)

trực tiếp đến các công ty XKLĐ và NLĐ khi đi làm việc tại nước ngoài. Vì vậy, hoànthiện tổ chức hạch toán kế toán tại các công ty XKLĐ ngày càng trở nên cấp thiết bởi kếtoán cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình hoạt động xuất khẩu hiện nay. Dựatrên những thông tin ấy, các nhà lãnh đạo, các ban ngành như Cục quản lý LĐNN, Bộ LĐvà TBXH sẽ có được những phân tích chuẩn xác về các thị trường mà các doanh nghiệphiện nay đang đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Trên cơ sở để khai tháccác thị trường mới, tiềm năng mới để tránh được những rủi ro khách quan, chủ quan đếncho doanh nghiệp và NLĐ. Việc hạch toán kế toán phải tuân theo các quy định hiện hànhcủa chế độ kế toán. Để chế độ tài chính kế toán đến được với doanh nghiệp cần có mộtquá trình thích ứng nhất định. Nhà nước sẽ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở cácdoanh nghiệp, tìm ra những vướng mắc để có thể sửa đổi kịp thời. Vì vậy, việc hoàn thiệntổ chức hạch toán kế toán sẽ mang lại thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp trong việcáp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng thời là một bước tiến quan trọngtrong công tác quản lỹ vĩ mô của nhà nước.Với vai trò hiện nay, các công ty XKLĐ đang đóng một phần rất lớn về việc thungoại tệ về cho quốc gia và đóng góp tỷ trọng lớn để giải quyết nhu cầu việc làm. Nókhông những mang ý nghĩa về kinh tế mà còn mang ý nghĩa về xã hội. Trong những nămqua, các công ty đã nỗ lực rất lớn từng bước hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại cácdoanh nghiệp của mình để tránh những trường hợp mà NLĐ phải mất những khoản tiềnqua các đối tượng trung gian, cố gắng đàm phán với đối tác nước ngoài để có được nhữngkhoản môi giới thấp nhất đưa ra những cách quản lý tiền để đảm bảo NLĐ không mấtnhiều chi phí trước khi xuất cảnh.Nhận thức được tầm quan trọng đó, từ những hiểu biết của bản thân về các công tyXKLĐ hiện nay và thấu hiểu được cuộc sống của người dân muốn thoát khỏi cái nghèo,em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các công ty XKLĐ thuộcCục quản lý LĐNN - Bộ lao động thương binh xã hội ” làm đề tài nghiên cứu luận vănthạc sĩ.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Giáo Trình Nhuộm IUH ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí MInh Phần 4

GIÁO TRÌNH NHUỘM IUH ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH PHẦN 4

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÉ VẶT LIỆU DỆT_____________________________________1 1.1. Phân loại vật liệu dột.................................. .......... I 1.1.1 .Xơ thiên nhiên J 1.1.2. XƠ hỏa học ...................... J 1.2. Xơ thiên nhiên . 1.2.1 .Xơ cỏ nguồn gốc thực vật ______________________ 2 1.2.2. Xơ có nguôn gốc dộng vật _ Ị 1.3. Xơhóahợc . ................................................................... 8 1.3.1. Xơ nhân tạo............ 1.3.2. Xơ tông hợp CHƯƠNG 2. HÓA HỌC THLÓC NHUỘM VÀ CHÁT TRỢ 15 ? 1 I.1____í...........CHƯƠNG 2. HÓA HỌC THLÓC NHUỘM VÀ CHÁT TRỢ _ 2.1. Lý thuyết màu hiện dại............... 2.1.1. Lý thuyết cor bản về màu sắc trong tự nhiên______________ 2.1.2. Lý thuyết ánh sáng và sự hấp thụ ánh sáng cùa vật thể __ 2.1.3. Còng nghệ phối phép màu ................... 2.2. Thuốc nhuộm —.......... 2.2.1. Khái niệm .......... 2.2.2.1 èn gọi của thuốc nhuộm ______________ 2.2.3. Phân loại thuốc nhuộm ......... 2.2.4. Cơ chế liên kết thuốc nhuộm với vật liệu... ...... 2.2.5. Các loại thuốc nhuộm thường gặp ...._______ 2.3. Chất trợ vả chắt tàng trắng quang học.......................... 2.3.1. Nồng độ hóa chất vả cách tinh toán ........ 2.3.2. Hóa chát thông dụn«_____ 2.3.3. Hóa chât chuyên dùng........ 15 — .....14 Ị4 15 16 20 20 20 21 23 25 — ....34 34 •—.....37 2.3.4. Các chắt tăng trắng quang hoc ........43.• t,,al ,anỉ? trăng quang học........ CHƯƠNG 3 THIÉT BỊ NHUỌM ............ .................................62 3 1 hết bi nhuộm ơ rời và cúi_ 66 3 2. Thiết bị nhuộm sợi..... ............................ 3.2.1. Nhuộm sợi suông .... ......................................... 3.2.2. Má} nhuộm bobin....... ................ ..........................3.3. Thiết bị nhuộm vài ................................ 72 3.3.1. Máy nhuộm dây vải................................................ 72 3.3.2. Máy nhuộm mở khổ 75 3.3.3. Thiết bị nhuộm nhiệt độ cao78 3.3.4. Bộ dầu ngấm ép 80 3.4. Máy nhuộm các mặt hàng dặc biệt 83 3.4.1. Máy nhuộnì hình sao83 3.4.2. Máy nhuộm quần áo 83 CHƯƠNG 4. CÔNG NGHỆ TIÊN xử LÝ85 4.1. Tiền xử lý vài bông....................................................8 4.1.1. Đốt lông (hay cảt lông)8í 4.1.2. Giũ hồ gị .4.1.3. Nấu tẩy vải ......................................... 95 4.1.4. Làm bóng.............................................. _ JQJ 4.2. Tien xư lý vải dệt có nguồn gốc từ Protein 103 4.2.1. Tiền xử lý vải len................................................... 4.2.2. Tiền xử lý vải tơ tàm......................................... J 08 4.3. Tiên xử lý vải dệt từ xơ sợi tổng hợp và vải pha1 2 4.3.1. Tiền xử lý vải dệt từ xơ sợi tổne hợpỊ19 4.3.2. Tiền xử lý vải pha.......................... J J g CHƯƠNG 5 CÔNG NGHỆ NHUỘM_________________________________ J21•m va s
Xem thêm

57 Đọc thêm

ĐỀ TÀI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAỎƠTHCS

ĐỀ TÀI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAỎƠTHCS

hơn về phương pháp nghiên cứu khoa học .Trong đề tài này , tôi chỉ nêu ra được một số cách giải phương trình bậc caođưa về phương trình quen thuộc và phương trình đã biết cách giải . Tài liệu nàycó thể dùng cho giáo viên Toán và những học sinh khá giỏi bộ môn toán thamkhảo cách giải và cách trình bày các phương trình . Nội dung của đề tài vẫn cònhạn chế , mong sự giúp đỡ cũng như góp ý của các thầy – cô giáo cho tôi để tôihoàn thành tốt hơn đề tài này-Do năng lực và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế ,nên nội dung đề tài vẫnchưa đáp ứng đầy đủ với việc dạy và học . Tôi rất mong có sự giúp đỡ của thầyGiáo sư-Tiến sĩ : Lê Mậu Hải, cùng các thầy trong khoa Toán – Trường đại họcsư phạm Hà Nội I giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đề tài này .TÀI LIỆU THAM KHẢONhóm 16 -Tổ 4Trang 24Đề tài nghiệp vụ sư phạm : Một số phương pháp giải phương trình bậc caỏơTHCS1 Đại số 9NXB Giáo Dục Ngô HữuDũng – Trần Kiều2 Bài tập đại số 9NXB Giáo Dục3 Một số vấn đề phát triển đại số 9NXB Giáo Dục
Xem thêm

32 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

kế hoạch hóa tập trung và thời kỳ quản lý theo cơ chế thị trường có sự điềutiết của Nhà nước. Trên cơ sở đó, tác giả đã trình bày mục đích, tác dụng, nộidung, kết cấu và phương pháp lập những báo cáo KTQT để thực hiện chức6năng cơ bản của báo cáo KTQT. Tuy nhiên, luận án đưa ra giải pháp kháiquát ứng dụng chung cho các loại hình doanh nghiệp.Dù vậy, nhưng đây là những luận án kinh tế đầu tiên ở Việt Namnghiên cứu tổng quan về kế toán quản trị, những đóng góp của các luận ánữên có ý nghĩa lớn về cả mặt lý thuyết lẫn thực tiễn tại thời điểm nghiên cứuvà ữong quá trình phát triển và hoàn thiện của kế toán quản trị sau này.Luận án của tác giả Lưu Thị Hằng Nga (2004): "Hoàn thiện tổ chức kếtoán quản trị trong các doanh nghiệp Dầu khí Việt Nam". Luận án đã mô tảkhá đầy đủ và chi tiết thực trạng tổ chức kế toán quản trị ữong các doanhnghiệp dầu khí Việt Nam hiện nay. Trong đó, phân tích thực trạng tổ chứchạch toán kế toán và vận dụng kế toán quản trị vào Tổng công ty Dầu khí ViệtNam, Liên doanh dầu khí Vietsopetro (VSP), công ty dung dịch khoan và hóaphẩm dầu khí (DMC), công ty bảo hiểm dầu khí (PVI). Luận án đã chỉ ranhững kết quả đạt được và những yếu kém cần hoàn hiện ữong kế toán quảntrị đặc biệt là các tồn tại. Những nhận xét và phát hiện ữên là căn cứ cần thiếtvà khoa học cho việc tìm kiếm, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các nộidung của kế toán quản trị ữong các doanh nghiệp Dầu khí. Tuy nhiên, vậndụng tổ chức KTQT này chỉ vận dụng được cho các doanh nghiệp dầu khíViệt Nam.Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đồng nghĩa với việc sự cạnhtranh giữa các doanh nghiệp, các tập đoàn, các quốc gia ngày càng khốc liệt.Cuộc canh tranh đó có sự thành công và thất bại của các doanh nghiệp, tậpđoàn. Một ữong những nhân tố quan ữọng dẫn đến sự thành công, thất bạicủa các doanh nghiệp trên thương trường chính là thông tin cung cấp cho các
Xem thêm

196 Đọc thêm

Cùng chủ đề