BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG " PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG " PPSX":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

Ước tính kế toánViệc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốcphải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trìnhbày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báocáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thểkhác với các ước tính, giả định đặt ra.4.2Tiền và các khoản tương đương tiềnTiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đangchuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có khả năng thanh khoản cao cóthời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng hoặc ít hơn.4.3Các khoản phải thu và dự phòng phải thu khó đòiCác khoản phải thu của khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá trị ghi nhậnban đầu trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, dựphòng khoản phải thu khó đòi được lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trênhợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, các cam kết nợ hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khảnăng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.4.4Hàng tồn khoHàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vậtliệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung ,nếu có, để có được hàng tồn khoở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho kỳ kế toán hiện hành và các kỳ kếtoán trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơquan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kếtoán.Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳngvào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhậntrực tiếp vào vốn chủ sở hữu.Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hànhphải trả khi Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hànhvới thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiệnhành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.Thuế thu nhập hoãn lạiThuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúckỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ củachúng cho mục đích lập báo cáo tài chính giữa niên độ.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thờichịu thuế, ngoại trừ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của mộttài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợinhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinhgiao dịch.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời đượckhấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và cáckhoản ưu đãi thuế chưa sử dụng. Khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuếđể sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãithuế chưa sử dụng này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu củamột tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợinhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinhgiao dịch.Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào
Xem thêm

32 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SD9 lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ đượchủy.Hình thức hoạt động của S91 sau khi sáp nhập: Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần,SD9 sẽ tổ chức lại S91 và các chi nhánh của S91 (nếu có) thành Chi nhánh của SD9.Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của S91 tại thời điểm sáp nhập vẫntiếp tục làm việc tại các Chi nhánh của SD9 và SD9 sẽ kế thừa toàn bộ lao động, cácquyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ S91 cũng như có quyền sắp xếp lạilao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyđịnh của Pháp luật.Phương án Phát hành thêm cổ phần để hoán đổi, tăng vốn điều lệ, lưu ký và niêm yết bổsung cổ phần phát hành thêm do nhận sáp nhậpMục đích phát hànhCông ty phát hành thêm 1.316.300 cổ phần phổ thông cho các cổ đông khác của S91,ngoại trừ cổ đông SD9 (2.940.000 cổ phần đang lưu hành của S91 (–) 1.623.700 cổphần thuộc sở hữu của SD9) để hoán đổi nhằm sở hữu 100% tổng số cổ phần S91 đanglưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận.--Phương án phát hànhLoại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa : 1.316.300 cổ phầnTổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 13.163.000.000 đồngVốn điều lệ tối đa sau phát hành: 305.663.000.000 đồng
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tài liệu Chiến thắng sự nhàm chán ppt

TÀI LIỆU CHIẾN THẮNG SỰ NHÀM CHÁN PPT

Tự tạo khoảng nghỉ trong văn phòng Văn phòng quá ngột ngạt, chuông điện thoại reo liên hồi khiến đầu bạn như muốn nổ tung. Bạn thèm khát được hít thở không khí trong lành ngoài trời. Hãy dung hòa bằng cách đưa thiên nhiên vào chỗ làm việc của bạn. Chọn hình nền vi tính bằng một bức tranh phong cảnh nhiệt đới, lịch để bàn với hình thù vui nhộn, lọ hoa tươi vẫn còn long lanh sương, cuối cùng là một bữa ăn trưa bên ngoài cùng đồng nghiệp thân thiết. Tận dụng thời gian để nâng cao nghiệp vụ Ghét công việc hiện tại không có nghĩa là bạn không thể học được cái gì mới. Hãy tận dụng thời gian để biến mình trở thành chuyên gia. Hãy tham gia mọi khóa đào tạo của công ty, nếu được phép. Năng đọc sách báo, học cách lắng nghe người khác,… Hãy biến công việc nhàm chán này thành cơ hội để tự hoàn thiện bản thân. Xả hơi sau giờ làm Sau giờ làm, bạn có thể tham gia một hoạt động tập thể nào đó. Chẳng hạn: đi bơi, đến phòng tập, đi mua sắm, uống cà phê cùng bạn bè,… Đó là cách để bạn tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc vất vả. Cuộc sống của bạn sẽ nhiều niềm vui hơn. Luôn giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp Những mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh đồng nghĩa với việc bạn đến công ty với một nụ cười và đón nhận được nhiều nụ cười khác. Mỗi sáng đi làm, bạn nhận được nhiều lời thăm hỏi, bạn cảm thấy mọi người đang yêu quý mình, và
Xem thêm

3 Đọc thêm

MẪU VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG BÁO CÁO LUẬN VĂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MẪU VIẾT LỜI CẢM ƠN TRONG BÁO CÁO LUẬN VĂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠNThời gian đi thực tập là một quá trình vận dụng những kỹ năng, kiến thức đã học vàomôi trường làm việc thực tế, là một giai đoạn quan trọng nhằm trang bị cho sinh viênchúng tôi những kỹ năng quý báu trước khi bước vào đời. Trong quá trình trải nghiệmmôi trường làm việc chuyên nghiệp, tôi khó tránh khỏi sai sót trong lúc làm việc, tuynhiên Ban Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Ngọc Lục Bảo đã tạo mọi điều kiện thuậnlợi giúp tôi học hỏi, làm quen được với những hoạt động thực tiễn của công ty.Để hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập nhận thức này, tôi xin chân thành cảm ơn cácthầy trường Đại học Hoa Sen đã trang bị cho tôi những kiến thức, kỹ năng cần thiếtcũng như tạo cơ hội cho tôi được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Xin chânthành cảm ơn thầy Trương Quang Cẩm đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong thời gian thực tậpvừa qua.Xin cảm ơn Ban Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Ngọc Lục Bảo đã đồng ý cho tôithực tập tại công ty trong gần 4 tháng qua. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị VũNgọc Minh Tuyền – người hướng dẫn tôi mọi công việc tại công ty, các anh chị trong bộphận khách hàng (Account), bộ phận truyền thông cộng đồng (social media) cũng nhưtoàn thể các anh chị trong công ty đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong công việc, tạođiều kiện cho tôi hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ổnđịnh, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luậtnhằm mục đích thực hiệnổn định các hoạtđộng kinh doanh". Tùy theo đặc thù về lĩnh vực hoạtđộng, hình thứctổ chức trong các lĩnh vực khác nhau, doanh nghiệp có thể hiểu dưới các thuật ngữkhác nhau: nhà máy, xí nghiệp,công ty, cửa hàng, 1.1.1.2. Các loại hình doanh nghiệpCăn cứ vào những tiêu chí khác nhau, doanh nghiệp có thể được phân loại nhưsau:- Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệpCăn cứ vào hình thức pháp lý, doanh nghiệp được phân chia thành các loại hìnhchủ yếu sau đây:Công ty trách nhiệm hữu hạn(bao gồmcông ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) là doanh nghiệp mà cácthành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản kháccủa công ty trong phạm visố vốn điều lệ của công ty.Công ty cổ phầnlà doanh nghiệp mà vốnđiều lệ của công ty được chia thànhnhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanhnghiệpđược gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tàisản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.Công ty hợp danhlà doanh nghiệp trongđó có ít nhất hai thành viên là chủ sởhữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là thành viên hợp danh).2Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản củamình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra trongcông ty hợp danh còn có các thànhviên góp vốn.Doanh nghiệp tư nhânlà doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu tráchnhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạtđộng của doanh nghiệp. Mỗi cá nhânchỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.Các doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoàiđược thành lập theoquy định củapháp luật bằng nguồn vốn chủ sở hữu của người nước ngoài.- Căn cứ vào chếđộ trách nhiệmCăn cứvào chế độ trách nhiệm có thể phân loại các doanh nghiệp thành02 loại+ Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạnDoanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là loại hình doanh nghiệp
Xem thêm

257 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ảo tưởng hươu cao cổ

ẢO TƯỞNG HƯƠU CAO CỔ

rằng kinh doanh theo mạng, chứ không phải chỉ có lĩnh vực đem lại thành công cho họ, là một xuất phát điểm tốt cho người muốn thành công.Vì vậy,• Đừng coi thường bán hàng đa cấp nếu bạn chưa từng có một đội nhóm và thử sức hết mình với nó;Trí óc già nua cũng như con ngựa già nua, bạn phải để chúng luyện tập nếu bạn muốn nó hoạt động tốt.• Đừng coi thường kinh doanh truyền thống nếu bạn chưa từng có một công ty riêng và hết mình với nó; và• Đừng coi thường công việc làm công nếu bạn chưa từng làm việc cho một công ty lớn, chuyên nghiệp và hết mình với nó.• Đừng để những giới hạn của bản thân làm cho bạn lầm tưởng mình vĩ đại hơn người khác.Trí óc già nua cũng như con ngựa già nua, bạn phải để chúng luyện tập nếu bạn muốn nó hoạt động tốt.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Góp vốn bằng thương hiệu docx

TÀI LIỆU GÓP VỐN BẰNG THƯƠNG HIỆU DOCX

Góp vốn bằng thương hiệu: Mỗi doanh nghiệp một kiểu Vấn đề đặt ra là, việc góp vốn bằng thương hiệu có đúng quy định hay không? Cách hạch toán như thế nào là phù hợp?Trong báo cáo kiểm toán của một số DN có ý kiến “giới hạn kiểm toán” của kiểm toán viên, trong đó phản ánh các DN có phần vốn góp của cổ đông là góp vốn bằng thương hiệu. Vấn đề đặt ra là, việc góp vốn bằng thương hiệu có đúng quy định hay không? Cách hạch toán như thế nào là phù hợp? Báo cáo kiểm toán năm 2007 của CTCP Sông Đà 909 (S99), CTCP Sông Đà 10 (SDT) và CTCP Cơ giới Lắp máy và Xây dựng (VMC), được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) cho thấy, đối với các trường hợp ghi nhận giá trị thương hiệu của đơn vị góp vốn là tài sản cố định vô hình của đơn vị nhận góp vốn và việc trích khấu hao cho phần tài sản cố định vô hình trên là chưa có cơ chế tài chính, chưa được chế độ kế toán hiện hành hướng dẫn. Cụ thể, khoản góp vốn bằng thương hiệu của Tổng công ty Sông Đà tại SDT là 4,93 tỷ đồng, đến hết năm 2007 được khấu hao lũy kế 1,214 tỷ đồng; tại S99 là 250 triệu đồng, khấu hao lũy kế đến hết năm 2007 là 28 triệu đồng và của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (thương hiệu Vinaconex) tại VMC là 300 triệu đồng. Ngoài 3 trường hợp trên, trong các DN niêm yết hiện tại, ĐTCK ghi nhận trường hợp của CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH) cũng có việc góp vốn của cổ đông bằng thương hiệu. Cụ thể, thương hiệu “Sông Đà” tại SDH được ghi nhận tại thời điểm sau ĐHCĐ ngày 9/7/2004 là 770 triệu đồng, tính vào tài sản cố định vô hình. Sau đó, do văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế ban hành năm 2006 không đồng ý việc góp vốn bằng thương hiệu thành lập CTCP nên SDH đã chuyển khoản này thành chi phí trả trước dài hạn. Một số NĐT phản ánh, cùng là thương hiệu Sông Đà, nhưng tại các DN khác nhau lại được ghi nhận giá trị vốn góp khác nhau, vậy có hợp lý không? Có vẻ như việc áp giá trị này mang tính chủ quan, mà theo ý kiến
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Số tham chiếu: 60766189/14466128BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPKính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc Cường – Gia LaiChúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 củaCông ty Cổ phần Quốc Cường – Gia Lai (“Công ty”) và các công ty con (“Tập đoàn”), báo cáokết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tàichính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trìnhbày từ trang 4 đến trang 41 (sau đây được gọi chung là “các báo cáo tài chính hợp nhất”). Cácbáo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Tập đoàn. Trách nhiệmcủa chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên việc kiểm toáncủa chúng tôi.Cơ sở ý kiến kiểm toánChúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các quy định của các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam vàQuốc tế được áp dụng tại Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạchvà thực hiện việc kiểm toán để đạt được mức tin cậy hợp lý về việc các báo cáo tài chính hợpnhất không có sai sót trọng yếu. Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, theo phương pháp chọnmẫu, các bằng chứng về số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính hợp nhất. Việckiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ướctính quan trọng của Ban Giám đốc Tập đoàn cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báocáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán của chúng tôi cung cấp cơsở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.Ý kiến kiểm toánTheo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lýtình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt độngkinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùngngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Hệ thống kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy
Xem thêm

79 Đọc thêm

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của trang trại gia đình trong quá trình phát triển một nền nông nghiệp bền vững'

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 'VAI TRÒ CỦA TRANG TRẠI GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG'

nên khả năng bảo tồn và tăng cường độ màu mỡ của đất tốt hơn. 2.3. Trang trại gia đình quy mô nhỏ góp phần tích cực hơn trong việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển tính đa dạng của nông nghiệp, nông thôn Những lợi ích của các trang trại mở rộng cả ra ngoài phạm vi kinh tế. Trong khi các trang trại lớn kinh doanh theo kiểu công nghiệp thường lợi dụng kỹ thuật để bóc lột đất đai, sử dụng hoá chất vô giới hạn, huỷ hoại môi trường… thì các trang trại quy mô nhỏ, kiểu gia đình lại rất có ý thức trong việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đất đai. Những nghiên cứu của Miguel A. Altieri (1995) cho thấy: “Trong nhiều vùng truyền thống, những nông dân đã phát triển hoặc thừa kế những hệ thống canh tác phức tạp đã được điều chỉnh cho thích nghi với điều kiện của địa phương cho phép chúng có thể thích ứng với hệ thống quản lý sản xuất trong điều kiện môi trường khắc nghiệt thường gặp phải vì những nhu cầu tồn tại của họ mà không phụ thuộc vào việc sử dụng máy móc thiết bị, phân bón hoá học, hoá chất diệt côn trùng hoặc các công nghệ của khoa học nông nghiệp hiện đại khác”. So với những trang trại hiện đại, ở đó tình trạng đất đai ngày càng cằn cỗi, hệ sinh thái nghèo nàn, cảnh quan đơn điệu thì các trang trại gia đình lại chứa đựng vô số sự đa dạng sinh học, sự phong phú của cảnh quan. “các cánh rừng trồng xen với khu vực canh tác giúp mang lại nguồn thức ăn phong phú cho động vật hoang dã, xác lá cây mục nát ở những khu vực vốn trước đây để hoang sẽ cung cấp nguồn hữu cơ để phục hồi chất lượng đất mà cùng với nó có hàng ngàn, hàng vạn côn trùng khác phát triển, tạo ra sự cân bằng sinh thái ổn định, lâu dài”[6]. Ở Hoa Kỳ, các trang trại nhỏ đóng góp 17% đất đai của họ để trồng rừng, trong khi các trang trại lớn chỉ có 5%. Các trang trại nhỏ giữ gìn tốt gấp đôi đất đai của họ trong phong trào “Sử dụng hiệu quả đất đai”, bao gồm phủ xanh đất trống và sử dụng phân xanh. Ở các nước đang phát triển, các trang trại nhỏ cho thấy một khả năng hiện thực trong việc ngăn ngừa và khắc phục tình trạng xói mòn và bạc màu của đất. Ở khu vực đồi núi, biên giới, hải đảo thường là những khu vực rất giàu tiềm năng đất đai nhưng lại kém phát triển, người dân nghèo khó, thiếu việc làm. Tuy nhiên đây lại là những khu vực trọng yếu, có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ nguồn nước cho các con sông và hệ thống thuỷ điện, thuỷ lợi cho đất nước. Chính việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại quy mô nhỏ tại những khu vực này sẽ có tác dụng rất lớn trong
Xem thêm

7 Đọc thêm

tiểu luận aviation controls và hãng hàng không pakistan

TIỂU LUẬN AVIATION CONTROLS VÀ HÃNG HÀNG KHÔNG PAKISTAN

nghiệm cung cấp các thiết bị điều khiển cho Boeing, lịch sử quan hệ với PIA và gần Môn: Kinh doanh quốc tế GV: TS Lê Thành Long Bài tập nhóm Trang 13 đây nhất là hợp đồng cung cấp thiết bị nâng cấp buồng lái cho đội máy bay của McDonnell Douglas nên ACI cảm thấy mình là nhà cung cấp thích hợp cho PIA. ACI tin rằng nếu có hãng khác được chọn lựa thì các chi phí phát sinh do phải có được các chứng nhận và do sự chậm trễ sẽ khá cao. Tuy nhiên, từ trước tới nay ACI không đảm nhiệm việc trang bị thêm các thiết bị mới cho buồng lái máy bay Boeing (và chưa có ai có được), và họ xem hợp đồng với PIA là cơ hội xây dựng nên lợi thế cạnh tranh mới. Vì tuy ACI là tốt nhất nhưng giá thầu đưa ra cuối cùng lại quá cao. Việc PIA khăng khăng đòi thanh toán bằng đồng nội tệ được xem như là cách thức đòi hỏi thêm sự nhượng bộ từ ACI và đại lí Makran. NỀN KINH TẾ PAKISTAN Pakistan được tách ra từ Ấn Độ vào năm 1947 là xứ sở của người hồi giáo.Tuy nhiên mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp diễn trong trạng thái căng thẳng vì nhiều lí do khác nhau. Một vài nguyên nhân của va chạm chẳng hạn như tranh chấp vùng lãnh thổ Kasmir, sự dính líu của Ấn Độ trong việc li khai của Đông Pakistan dẫn đến sự ra đời của nhà nước Banglades vào năm 1971. Bởi vì những xung đột này, giới quân sự như là một cái bóng đứng đằng sau luôn can thiệp các hoạt động chính trị ở Pakistan. Sự kiên trì liên tục của Pakistan trong cuộc chạy đua hạt nhân với Ấn Độ, điều được coi là “xa xỉ” đối với bất cứ quốc gia nào, như là một minh chứng cho sự can thiệp này. Mỹ thường xuyên bất đồng với Pakistan về chương trình vũ khí hạt nhân và đã một vài lần trì hoãn viện trợ quân sự, trong đó có hợp đồng mua máy bay F16 vào đầu những thập niên 90. Tuy vậy, vị trí gần với Ấn Độ và Afganistan của Pakistan đóng vai trò chiến lược quan trọng đối với lợi ích của Mỹ. Pakistan thực hiện mô hình ngân hàng hồi giáo, dựa trên luật Hồi giáo Shariah. Bộ luật này ngăn cấm việc thanh toán trả lãi, và các tổ chức cấp vốn được coi là các nhà đầu tư hơn là các chủ nợ. Do tác động của luật hồi giáo nên mức lợi nhuận ở hầu hết các hình thức đều thấp, nhưng vẫn có 28 công ty có cổ phiếu được mua bán
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu AJAX part1 pptx

TÀI LIỆU AJAX PART1 PPTX

bao giờ trở tác ứng dụngmềm chạy độơng tác với ủa nó: tất cText Transpứng dụng wt tác vụ đơno thành một C, được Fireợ rất tốt. ct Model); mcủa W3C HttpRequescript. onhf lâu dàcông nghệ ng Web, hãa thể thay thđến một lúcphần mềm ca mạng Inteng cần nângụng Web, nếđó vẫn chưathành sự thậg Web hiệnộc lập ở mángười dùngả các giao d

4 Đọc thêm

BÁO CÁO KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

BÁO CÁO KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

BÁO CÁO KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU. Báo cáo tiểu luận của nhóm sinh viên D12HT01 khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Thủ Dầu Một. LỜI CẢM ƠN Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Thủ Dầu Một đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong học kỳ này. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của Cô thì chúng em nghĩ bài báo cáo này của mình rất khó có thể hoàn thiện được. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô Dương Thị Kim Chi đã tận tình giúp đỡ. Trong quá trình học tập, cũng như là trong quá trình làm bài báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, rất mong Cô bỏ qua. Đồng thời do kiến thức cũng như kinh nghiệm còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp Cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thành tốt hơn những bài báo cáo sắp tới.
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÁO CÁO " NHU CẦU VÀ VAI TRÒ CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TPHCM " pptx

BÁO CÁO " NHU CẦU VÀ VAI TRÒ CÁ CẢNH NƯỚC NGỌT ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TPHCM " PPTX

ñịnh vai trò của cá cảnh nước ngọt thông qua những lợi ích và sự hài lòng mà cá cảnh nước ngọt ñã tạo ra cho người nuôi giải trí. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ðề tài ñược tiến hành từ 01/8/2010 ñến 31/12/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào những người nuôi cá cảnh giải trí với 80 người trong ñộ tuổi từ 15 tới 70 ñược phỏng vấn ngẫu nhiên các quận nội thành (ñã phát triển), quận mới (mới phát triển) và huyện (ñang phát triển) và chưa nuôi cá cảnh giải trí với số lượng ñược phỏng vấn là 100 người.. Với bản câu hỏi soạn sẵn, chúng tôi tiến hành thu thập thông tin trực tiếp ngay tại hiện trường thông qua các cuộc phỏng vấn, quan sát các cửa hàng, các khu vui chơi, nhà dân… theo phương pháp ñiều tra hoàn toàn ngẫu nhiên và thuận tiện. Số liệu khảo sát ñược tổng hợp và xử lý bằng các thống kê mô tả với phần mềm MS Excel, SPSS và MS word trong tổng hợp báo cáo. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN ðộ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập của người nuôi cá cảnh giải trí ðộ tuổi Tuổi tác và giai ñoạn của chu kỳ sống của mỗi cá nhân quyết ñịnh ñến chủng loại sản phẩm mà một cá nhân tiêu thụ (Philip Kotler, 2003). Người ta mua những sản phẩm, dịch vụ khác nhau ở những ñộ tuổi và những giai ñoạn khác nhau trong chu kỳ sống. Trong số những người ñang nuôi cá cảnh giải trí ñược phỏng vấn, có ñến 42,5% ở ñộ tuổi 26-36. ðây là ñiều hết sức thú vị và ngạc nhiên vì trước khi tiến hành ñiều tra, chúng tôi vẫn cho rằng những người nuôi cá cảnh thường là những người lớn tuổi, nhàn hạ. Trong khi ñó, nhóm người ở ñộ tuổi 48-68 chỉ chiếm 13,75% . ðây là ñộ tuổi vẫn cho rằng có ñủ ñiều kiện như thời gian, kinh nghiệm, thú ñam mê tiêu khiển-giải trí ñể chăm sóc, nuôi cá cảnh tốt nhất nhưng lại có tỷ lệ thấp và gây bất ngờ nhất. Số người ñang nuôi cá cảnh giải trí trong ñộ tuổi 15-25 chiếm 23,75% người và chỉ có 20% số người ñang nuôi-chơi cá cảnh nằm ở ñộ tuổi 37-47. Qua những kết quả trên cho thấy chỉ có thể tạm thời nhận ñịnh rằng xu hướng nuôi cá cảnh giải trí cá cảnh hiện nay ñang có những chuyển hướng tích cực theo sự ña dạng, năng
Xem thêm

8 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

3.2.1. Nợ quá hạn3.2.2. Nguyên nhân gây nên tình trạng nợ quá hạn ở Ngân hàng SeABank Đà Nẵng3.3. Do hiệu lực quản lý của các cơ quan nhà nước chưa cao3.4. Một số nguyên nhân khác3.4.1. Nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng3.4.2. Kiểm tra kiểm soát không tốt3.4.3. Quá tin tưởng vào tài sản thế chấp3.4.4. Do đội ngũ cán bộ thiếu trình độ4. Kết quả thu hồi nợ quá hạn ở SeABank Đà Nẵng5. Các biện pháp mà Ngân hàng SeABank Đà Nẵng đã áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạnchế rủi ro tín dụng5.1. Công tác tổ chức cán bộ5.2. Thông tin về khách hàng5.3. Chú trọng công tác đánh giá khách hàng5.4. Ngăn ngừa các khoản vay khó đòi và tổn thất tín dụng5.5. Công tác thu hồi nợ quá hạn, xử lý các khoản nợ khó đòi5.6. Khả năng đo lường của các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của NgânhàngChương III. Những kiến nghị và giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro ở ngânhàng SeABank Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nayI. Những kiến nghị và giải pháp đối với ngân hàng SeABank Đà Nẵng1. Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và điều hành1.1. Công tác giáo dục và đào tạo cán bộ1.2. Thành lập ban cố vấn và thanh tra tín dụng ngân hàng1.3. Thực hiện nghiêm túc các quy chế tín dụng2. Ngăn ngừa các khoản vay khó đòi và tổn thất tín dụng3. Việc sử lý các khoản vay nợ khó đòiII. Những giải pháp từ ngân hàng Nhà nướcIII. Những giải pháp từ chính phủ và các ngànhPhần. Kết luận
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÁO CÁO KHOA HỌC " NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NHÓM LỢN MÓNG CÁI TỔNG HỢP NUÔI TẠI HẢI PHÒNG VÀ LAO CAI " ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC " NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA NHÓM LỢN MÓNG CÁI TỔNG HỢP NUÔI TẠI HẢI PHÒNG VÀ LAO CAI " PPT

SCSSS và SCCS của nhóm lợn MCTH nuôi tại Lào Cai cao hơn so với nuôi tại Hải Phòng là 0,23 con/ổ và 0,33 con/ổ. SCSSS qua các lứa ñẻ của nhóm MCTH tăng từ lứa thứ nhất (11,25 con/ổ) ñến lứa thứ 5 (12,98 con/ổ) và giảm dần từ lứa 6 ñến lứa 8 (12,16 con/ổ) nhưng vẫn cao hơn lứa thứ nhất. ðề nghị Phổ biến nhóm lợn MCTH vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giống lợn MC ñể tạo các tổ hợp lai thích hợp làm tăng nguồn sản phẩm thịt lợn với quy mô lớn, chất lượng tốt, ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. TÀI LIỆU THAM KHẢO ðặng Vũ Bình, Nguyễn Văn Thắng (2002), “Một số kết quả nghiên cứu ban ñầu về khả năng sinh sản của các nhóm nái ñược phối với lợn ñực giống Pietrain”, kết quả nghiên cứu KHKT Nông nghiệp. Nguyễn Quế Côi (1996), Một số ñặc ñiểm di truyền, chỉ số chọn lọc về khả năng sinh trưởng, cho thịt của lợn Móng Cái và Ỉ, Luận án PTS KHNN, Viện KHKTNN Việt Nam, Hà Nội. Tạ Thị Bích Duyên (2003), Xác ñịnh một số ñặc ñiểm di truyền, giá trị giống về khả năng sinh sản của lợn Yorkshire và Landrace nuôi tại các cơ sở An Khánh, Thụy Phương và ðông Á. Luận án TS Nông nghiệp, Viện chăn nuôi, Hà Nội. Duc N.V. (1997), Genetic Characterization of indigenous and exotic pig breed and crosses in VietNam, A thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, The University of New England, Australia. Duc N.V., G.H. Tuyen (2000), “Heritability and genetic correlations for number born alive of Mong Cai and Large White in the Red River Delta of Vietnam”, ITCPH, Vol. 12, pp. 3-7. Duc N.V., N.V. Ha, G.H. Tuyen (2000), “Mong Cai - The most popular local pig breed in Viet Nam”, ITCPH, Vol. 12. Lê Viết Ly (1999), Bảo tồn nguồn gen vật nuôi ở Việt Nam, Nhà Xuát Bản Nông Nghiệp, Hà Nội. Lê Hồng Minh (2000), “Kết quả 6 năm (1992-1998) thực hiện Móng Cái hoá ñàn lợn nái nền ở Tuyên Quang”,
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Tác động của đột biến lên thành phần di truyền của quần thể ppt

TÀI LIỆU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘT BIẾN LÊN THÀNH PHẦN DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ PPT

Tr ực tế, sự cân bằng giữa đột biến l ăng ần số của allele bệnh v ọn lọc l ảm tần số của allele bệnh có thể lý ải mức độ quan sát được của các bệnh như bạch tạng chẳng hạn.[r]

3 Đọc thêm

báo cáo trực tuần

BÁO CÁO TRỰC TUẦN

ĐỘI TNTP – HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LỢIBÁO CÁO TRỰC TUẦN 14 (Sáng)-----------------Đã đến giờ sinh hoạt em xin mời quý Thầy cùng tất cả các bạn họcsinh tập trung để làm Lễ Chào cờ !- Mời đội trống vào vị trí ! I- Nghi thức:- Nghỉ - nghiêm – Đằng sau quay !- Tất cả chú ý ! Nghỉ - nghiêm ! Hướng về Quốc kỳ …..Chào cờ…..Chào !....Thôi …!- Quốc ca.- Đội ca.“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa !Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại !”.... Sẵn sàng!- Kính mời quý Thầy cùng các bạn an tọa ! II- Giới thiệu đại biểu: Buổi sinh hoạt hôm nay em xin trân trọng giới thiệu :- Thầy : Nguyễn Văn phó ; phó hiệu trưởng, cùng dự buổi sinh hoạt với chúng ta hôm nay.- Thầy : Thạh Vũ ; Tổng phụ trách, cùng quý thầy chủ nhiệm các lớp dự sinh hoạt với chúng ta hôm nay. Đề nghị chúng ta hoan nghênh !Kính thưa : Quý thầy cùng các bạn thân mến. Nay em đại diện lớp trực báo cáo kết quả tuần trực như sau : 1- Về chuyên cần :* Lớp 2/1 :- Tổng số điểm chuẩn về chuyên cần 50 điểm- Sĩ số :…………………………………………………- Vắng :……lượt , Tổng số:………bạn ,……phép ,…...không phép. - Tổng số điểm đạt được: …….điểm ; điểm trừ :………..điểm.* Lớp 3/2 :
Xem thêm

10 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng nội dung pot

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP THỊ BẰNG NỘI DUNG

Nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng nội dung Dù tiếp thị bằng nội dung không còn là cách làm mới mẻ nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách khai thác để xây dựng quan hệ với khách hàng và củng cố lòng trung thành của họ. Theo Craig Fitzgerald – Giám đốc biên tập của IMN (một nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số), muốn thu được thành công khi tiếp thị bằng nội dung, các doanh nghiệp cần thực hiện vai trò như những nhà xuất bản… Tác giả cho rằng khi sử dụng hình thức tiếp thị bằng nội dung trên internet (thông qua bản tin điện tử, tài khoản Facebook, Twitter hay nhật ký điện tử) để kể một câu chuyện về nhãn hiệu của mình là doanh nghiệp đã làm công việc của một nhà xuất bản. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của chương trình tiếp thị nội dung đang thực hiện và có kế hoạch quản lý, đánh giá hiệu quả của chương trình đó. Khi nhìn nhận về kết quả thực hiện chương trình, không ít chuyên gia gặp nhiều thách thức rất lớn, chẳng hạn nguồn nội lực bị hạn chế, khó tìm được những nội dung được khách hàng quan tâm và phù hợp với các quy định của pháp luật, không dễ tuyển được những người viết nội dung tốt… Từ thực tế trên, Fitzgerald đưa ra những lời khuyên sau đây giúp các doanh nghiệp thực hiện thành công chương trình tiếp thị bằng nội dung để xây dựng quan hệ với khách hàng và củng cố lòng trung thành của họ. 1. Đặt ra các mục tiêu cho chương trình Trước khi triển khai một chương trình tiếp thị bằng nội dung, doanh nghiệp cần đặt ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được dùng làm cơ sở để lựa chọn các loại nội dung sẽ cung cấp cho khách hàng. Theo khảo sát của IMN, mức độ nhận biết và sự gắn kết của khách hàng hiện tại và khách hàng triển vọng là hai mục tiêu hàng đầu của các chương trình tiếp thị bằng nội dung mà các doanh nghiệp thường đặt ra (chiếm tỷ lệ 51%). Lòng trung thành của khách hàng, sự gia tăng cơ hội bán hàng, tăng doanh thu và những ý tưởng mới mẻ là những động lực khác góp phần làm nên thành công cho một chương trình tiếp thị bằng nội dung.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề