LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 123 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 123 PDF":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 123 pdf

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 123 PDF

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 123: Preparation date :16 /04/2011 Unit 15 : Lesson : listening I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to listen for specific information - By the end of the lesson, the students will know more about the Taj Mahal. II. Lexical items : - love at the first sight - battle - emperor - mourn - beyond description - palace III. Structures : -A traditional cake is often served with candles that are to be blown…. -If birthdays were perfectly random in their distribution across the year,… then there would be a birthday celebration every 0,005 second. IV. Teaching aids: - textbook - CD player - Sheet of paper - chalk - cards - Handouts V. Techniques : - skill-based ( listening, speaking) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up
Xem thêm

9 Đọc thêm

The Language of SQL- P9 pdf

THE LANGUAGE OF SQL- P9 PDF

Table AliasesIn addition to providing alternate names for columns, aliases can also be speci-fied for tables, using the sameAS keyword. There are three general reasons forusing table aliases.The first reason relates to tables with obscure or complex names. For example, ifa table is named Orders123, you can use the followingSELECT to give it an aliasof Orders.SELECTLastNameFROM Orders123 AS OrdersUnlike column aliases, table aliases are not enclosed in quotes. When using tablealiases, you have the option of using the alias as a prefix for any selected columns.For example, the above could also be written as:SELECTOrders.LastNameFROM Orders123 AS OrdersThe prefix Orders has now been added as a prefix to LastName, using a period toseparate the prefix from the column name. In this situation, the prefix wasn’tnecessary. However, when data is selected from multiple tables, the prefix willsometimes be required. This will be seen in later chapters.DATABASE DIFFERENCES: OracleIn Oracle, table aliases are specified without theAS keyword. The syntax for the previous statementin Oracle is:SELECTOrders.LastNameFROM Orders123 Orders;Two remaining reasons for using table aliases will be covered in Chapters 11and 14:
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ THI 123 123 209

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ THI 123 123 209

D. gồm các vạch màu riêng rẽ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.Câu 10: Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thêncủa điện tích q của một bản tụ điện?πA. i ngược pha với q.B. i sớm phaso với q.2Trang 1/3 - Mã đề thi 209πso với q.D. i cùng pha với q.2Câu 11: Chọn câu đúng: Tia hồng ngoạiA. không truyền được trong chân không.B. được ứng dụng để dò tìm các vết nứt trên bề mặt kim loại.C. có tác dụng nhiệt.D. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.Câu 12: Điều kiện phát ra được tia tử ngoạiA. những vật có nhiệt độ khoảng 370C.B. những vật phát được tia hồng ngoại.C. tất cả mọi vật.D. những vật có nhiệt độ trên 2.0000C.Câu 13: Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không là c = 3.10 8(m/s). Tần số của sóng điện từ cóbước sóng λ = 60m là:A. 2,0MHzB. 18MHzC. 9 MHz.
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TRANG 123 SGK SINH HỌC LỚP 11: TRUYỀN QUA XINAP

GIẢI BÀI TẬP TRANG 123 SGK SINH HỌC LỚP 11: TRUYỀN QUA XINAP

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíGiải bài tập trang 123 SGK Sinh học lớp 11: Truyền qua xinapI. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Truyền qua xinap1. Khái niệm xinap: Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặcvới các tế bào khác như: Tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.2. Cấu tạo xinap- Xinap gồm màng trước, màng sau, khe xinap và chuỳ xinap. Chùy xinap có các bọcchứa chất trung gian hóa học.- Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin3. Quá trình truyền tin qua xinap: Quá trình truyền tin qua xinap gồm các giai đoạnsau:- Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xinap.- Ca2+ làm cho các bọc chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chấttrung gian hoá học đi qua khe xinap đến màng sau.- Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap làm xuất hiện điện thế hoạtđộng ở màng sau. Điện thế hoạt động (xung thần kinh) hình thành và lan truyền đi tiếpII. Giải bài tập trang 123 SGK Sinh học lớp 11Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xinap.Trả lời: Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xinap hóa học.Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xinap?Trả lời: Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap làm thay đổi tính thấm ở màng sauxinap và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xinapthủy phân axêtincôlin và côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợplại thành axêlineôlin chứa trong các túi.Câu 3. Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo mộtchiều?Trả lời: Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vìmàng sau xinap không có chết trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trướckhông có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI 1,2,3,4 TRANG 123 SINH 11

BÀI 1,2,3,4 TRANG 123 SINH 11

TẠI SAO XUNG THẦN KINH ĐƯỢC DẪN TRUYỀN TRONG MỘT CUNG PHẢN XẠ CHỈ THEO MỘT CHIỀU?. TRẢ LỜI:.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 6 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 6 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 ĐÁNH DẤU Đ ĐÚNG HOẶC S SAI VÀO CÁC Ô TRỐNG CẠNH CÁC CÂU SAU ĐÂY: Đánh dấu Đ đúng hoặc S sai vào các ô trống cạnh các câu sau đây: a Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.. b Ankan có [r]

1 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 3 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.[r]

1 Đọc thêm

BÀI 2 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 2 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 ANKAN Y MẠCH KHÔNG NHÁNH Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5 a Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y b Viết phương trình hóa học[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 1 TRANG 123 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 VIẾT CÁC CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA CÁC ANKAN SAU Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan.. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?[r]

1 Đọc thêm

Đáp án & đề ktra HK1 Lý 11 (mã đề 123) (new)

ĐÁP ÁN & ĐỀ KTRA HK1 LÝ 11 (MÃ ĐỀ 123) (NEW)

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃITRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNGKIỂM TRA HỌC KỲ IMôn: VẬT LÝ 11Thời gian làm bài: 45 phútHọ và tên thí sinh:.................................................................Lớp:................Phòng:............Số báo danh:........................Mã đề123Giám thị Mã phách..................................................................................Cắt phách tại đây................................................................................Giám khảo Điểm bằng số Điểm bằng chữ Mã đề123Mã pháchI/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm):Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh được chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời. Cách tô đúng là .01 06 11 1602 07 12 1703 08 13 1804 09 14 1905 10 15 20Câu 1 : Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy quaA. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.Câu 2 : Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôithì lực tương tác giữa chúngA. tăng lên gấp đôi. B. không thay đổi. C. giảm đi bốn lần. D. giảm đi một nửa.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ THI 123 123 485

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ THI 123 123 485

D. 6,3mm4Câu 25: Hiệu điện thế giữa ca tốt của ống Rơnghen là U AK = 3.10 V. Cho biết: Điện tích của electron làe = −1, 6.10−19 C ; hằng số plăng h = 6, 625.10−34 J .s ; vận tốc của ánh sáng trong chân khôngc = 3.108 m / s . Bước sóng nhỏ nhất của chùm tia Rơnghen phát ra là:A. 4,14.10 −11 mB. 1,6.10 −11 mC. 2,25.10 −11 m .D. 3,14.10 −11 mCâu 26: Cho mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điệndung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C1 thì chu kì của mạch là T1= 10 µ s , khi tụ có điện dung làC2 thì chu kì của mạch là T2 = 20 µ s . Khi điện dung của tụ là C3 = C1 + 2C2 thì chu kì của mạch là:A. 50 µ sB. 10 µ sC. 15 µ sD. 30 µ sCâu 27: Dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng là dao động điều hòa, khi điện áp giữa haiđầu cuộn cảm bằng 1,2mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA. Khi điện áp giữa hai đầu tụbằng -0,9mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 5μH.Chu kỳ biến thiên năng lượng điện trường trong tụ bằngA. 20μs.B. 31,4μs.C. 62,8μs.D. 15,7μs.Câu 28: Cho một mạch dao động L, C lý tưởng. Biết hiệu điện thế cực đại hai đầu bản tụ là U 0 = 4V vàcường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0 = 20mA. Khi cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là i =16mA thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ là:A. 2VB. 3,6V.C. 3V
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 123 SGK HÓA HỌC 11

BÀI 5 TRANG 123 SGK HÓA HỌC 11

TRANG 1 KHI CHO PENTAN TÁC DỤNG VỚI Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là: A.. 2,3 – đibrompentan Hướng dẫn giải:.[r]

1 Đọc thêm

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 11CB

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 11CB

30 Phép thử và biến cố Nắm vững phép thử,không gian Nhớ cách xác định phép mẫu,biến cố,các phép toán thử,không gian mẫu,biến cố10 Câu hỏi và bài tập ôn chương IHệ thống lý thuyết chương I và các bài tậpGiải các bài tập chương I1131 Phép thử và biến cố Nắm vững phép thử,không gianmẫu,biến cố,các phép toánGiải các bài tập SGK32 Xác suất của biến cố Nắm vững ĐN cổ điển của biếncốBiết tính xác suất của biến cố11 Kiểm tra viết chương I Giải các bài tập về phép dời hình,phép đồng dạng trong MpHai đề kiểm tra1233 Xác suất của biến cố Nắm được tính chất của xác suất,biến cố đập lậpNhớ công thức nhân của xác suất34 Thực hành Thực hành giải bài tập về xác suất của biến cốThực hành giải bài tập về xác suất của biến cố12 Chương II.Đt và mp trong không gian.Quan hệ song song (13T)Đại cương về đường
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀI TẬP TRANG 123 BÀI 1,2 SGK LỊCH SỬ 11

BÀI TẬP TRANG 123 BÀI 1,2 SGK LỊCH SỬ 11

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHƯỚNG DẪN GIẢI BÀI 1,2 TRANG 123 SGK LỊCH SỬ 11:CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA CẢ NƯỚC CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂNDÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884 NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNGBài tập 1 trang 123 SGK Lịch sử 11Dựa vào nội dung bài học, lập bảng thống kê hệ thống kiến thức (theo mẫu) về phong tràokháng chiến chống Pháp.Hướng dẫn giảiBảng hệ thống kiến thức (theo mẫu) về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân tatừ năm 1858 đến năm 1884:Giai đoạnDiễn biến chínhNhân vật tiêu biểu- Năm 1858, khi Pháp tấn công Đà Nẵng, quân dân ta anhdũng chống Pháp, làm thất bại bước đầu âm mưu “đánhnhanh thắng nhanh” của Pháp, buộc chúng phải rút quânvào Gia Định.1858-1862- Nguyền Tri Phương- Dương Bình Tâm- Năm 1859, khi Pháp đánh thành Gia Định, quân triều đìnhtan rã, các dội dân binh chiến đấu dũng cảm, làm phá sản kế - Trương Định, TrầnThiện Chính, Lê Huy,hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” cùa Pháp.Nguyẽn Trung Trực...
Xem thêm

Đọc thêm

HÌNH9 TIẾT 31

HÌNH9 TIẾT 31

_ TRANG 11 _BAỨI TAỌP 36 TR 123 SGK_ D C A O/ O _CHO ỦỬỤỨNG TROỨN TAÕM O BAỰN KỚNH OA VAỨ ỦỬỤỨNG TROỨN _ _ỦỬỤỨNG KỚNH OA _ _A HAỪY XAỰC ỦŨNH VŨ TRỚ TỬỤNG ỦOỎI CUỶA HAI ỦỬỤỨNG TROỨN._ _B [r]

13 Đọc thêm

MÃ ĐỀ 123

MÃ ĐỀ 123

A. 15cm/s B. 1,5cm/s C. 1,5m/s D. 15m/sCâu 10: Khi cờng độ âm tăng lên 10n lần, thì mức cờng độ âm sẽ:A. Tăng thêm 10n dB B. Tăng lên 10n lần C. Tăng thêm 10n dB D. Tăng lên n lần Mã đề 123 Trang 1 đề thi có 6 trangTrang 2 đề thi có 6 trangCâu 11: Trên một sợi dây một đầu dao động, một đầu tự do đồng thời tồn tại sóng tới và sóng phản xạ của nó. Để có sóng dừng trên dây thì chiều dài của dây phải bằng:A. Một số nguyên của nửa bớc sóng B. Một số lẻ của một phần t bớc sóngC. Một số chẵn của nửa bớc sóng D. Một số lẻ của nửa bớc sóngCâu 12: Nếu mạch điện xoay chiều có đủ 3 phần tử: điện trở R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL, tụ điện có dung kháng ZC mắc nối thìA. Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn điện trở thuần R.B. Tổng trở của đoạn mạch không thể nhỏ hơn cảm kháng ZL.C. Tổng trỏ của đoạn mạch luôn bằng tổng Z = R + ZL + ZCD. Tổng trỏ của đoạn mạch không thể nhỏ hơn dung kháng ZC.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân ppt

DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN PPT

= − + ≥a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.b) Lập dãy số (vn) với vn = un+1 – un , chứng minh dãy số vn là cấp số cộng.c) Tìm công thức tính un theo n.Bài 10(BT_123). Có thể có một tam giác vuông mà số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng hay không ?Bài 11(BT_123). Tính tổnga) 2 31 3 5 2 1 2 2 2 2nn

8 Đọc thêm

unit 11 a 123 lop 5

UNIT 11 A 123 LOP 5

LET’S LEARN ENGLISH BOOK 2 to our class 4A Friday 26th March 2010I/ Vocabulary- post office (n) :- supermarket (n) :- bookshop (n) :Unit 11: Places( Nơi chốn) Section A (1,2,3)Bưu điệnSiêu thịCửa hàng sách- Stamps (n): Những con tem- food stall (n) : Cửa hàng thực phẩm Friday 26th March 2010* Vocabulary checking1. 2. 3. Unit 11: Places. Section A (1,2,3)e.Bưu điệnd.Siêu thịc.Hiệu sách4.a.Những con tem

11 Đọc thêm

Tài liệu dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc

Tài liệu dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc

Hôm nay, 123VIETNAMESE xin giới thiệu với các bạn hai trong số những quyển sách dạy tiếng Việt cho người Hàn hay nhất tại trung tâm chúng tôi Tên sách: 베트남어 123 (Tiếng Việt 123 dành cho người Hàn Quốc) Trình độ: sơ cấp Tác giả: tập thể giáo viên 123VIETNAMESE Ngôn ngữ: Hàn Việt Năm phát hành: 2016 CD Audio: download tại http:www.123vietnamese.comaudio Giá bìa: 273.000 vnđ (Đã bao gồm VAT) MỤC LỤC: Bài 1: Tên tôi là Peter Bài 2: Tôi là giáo viên Bài 3: Anh bao nhiêu tuổi? Bài 4: Nhà của anh rất đẹp Bài 5: Cái này bao nhiêu tiền? Ôn tập 1 Bài 6: Bây giờ là mấy giờ? Bài 7: Hôm nay là ngày bao nhiêu? Bài 8: Anh đã có nhà riêng chưa? Bài 9: Khi rỗi chị thường làm gì? Bài 10: Anh đi thẳng đường này Ôn tập 2 Bài 11: Anh có thể nói tiếng Việt được không? Bài 12: Quyển sách ở trên bàn Bài 13: Cho chúng tôi xem thực đơn Bài 14: Hôm nay trời nắng và nóng Bài 15: Cho tôi một phòng đơn Bài 16: Hôm nay trông anh có vẻ mệt Ôn tập 3 Đây chính là phiên bản tiếng Hàn của cuốn sách đã rất thành công trước đó Tiếng Việt 123 Quý độc giả có thể mua tại các cửa hàng sách trên toàn quốc hoặc liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn là giáo viên đang hoạt động trong ngành dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, chúng tôi sẽ hỗ trợ 30% giá bìa. Trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài 123VIETNAMESE. NV17, 173 Xuân Thuỷ, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội (Sau siêu thị Pico) 19333 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải Phòng (DMEC building) 0963229475
Xem thêm

Đọc thêm