ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID":

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ GLUCOSE MÁU VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG NĂM 2013

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ GLUCOSE MÁU VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG NĂM 2013

13Mặc dù nhiều bằng chứng cho thấy vai trò bảo vệ với một lượng rượuvừa phải đối với sự kháng insulin và các nguy cơ tim mạch. Hiện nay mộtđiều rõ ràng là uống quá nhiều rượu gây suy giảm chuyển hóa glucose . Thựctế các nghiên cứu dịch tễ đã ước tính đái tháo đường tăng gấp 2 lần ở cáctrường hợp nghiên cứu uèng nhiÒu rượu so với những người uống vừa phải.Một điều chắc chắn là tổn thương tuy mạn tính do etanol có thể giải thích chosự rối loạn đường huyết. Tuy nhiên, ngoài việc gây tổn thương tụy đảo, sựhấp thu etanol mạn tính còn ảnh hưởng đáng kể đến chuyển hóa glucose trựctiếp thông qua rối loạn chuyển hóa cả lipid và carbonhydrat. Các nghiên cứuthực nhiệm trên người cho thấy rằng, sau khi thu nạp etanol cấp tính, etanol sẽthay thế cả chất béo và carbonhydrat trở thành nguồn nguyên liệu chính chochuyển hóa oxy hóa . Etanol làm giảm chuyển hóa không oxy hóa đượcglucose, và đó là kháng insulin cấp tính ( hiệu quả gây đái tháo đường củaetanol ). Tuy vậy, ở các giai đoạn sớm, hiệu quả này của etanol thường khôngphát hiện được bằng lâm sàng do nó không ảnh hưởng đến dung nạp glucose,bởi vì tình trạng kháng insulin được bù trừ bởi tăng tiết insulin kích thích bởiglucose. Theo thời gian cùng với sự tiển triển của bệnh gan, cung lượngglucosse của gan sẽ giảm xuống và phát triển rối loạn chuyển hoá glucose.Các hiệu quả sinh đái đường ( diabetogenic effect) của etanol có thể thấykhông chỉ ở gan mà còn ở các mô ngoại vi. Các nghiên cứu trên các mẫu độngvật chỉ ra rằng sự suy giảm hoạt tính của insulin xảy ra cả ở gan và các mômỡ. Trong khi đó, sự hấp thu etanol mạn tính làm suy giảm khả năng gắn kếtcủa insulin đối vơi các thụ thể ở gan, và mặt khác, người ta cũng thấy rối lọanchuyển hóa xảy ra do giảm tổng hợp glycogen và tăng ly giải glycogen ở trêngan chuột được truyền etanol.Các kết quả này cũng được xác nhận invivo, cả sự hấp thu entanol cấotính và mạn tính đều gây suy giảm ức chế điều hòa của insulin đối với sản
Xem thêm

59 Đọc thêm

BÉO PHÌNGUY ỄN TH Ị NH ẠN

BÉO PHÌNGUY ỄN TH Ị NH ẠN

BÉO PHÌNguy ễn Th Nh ạnĐỊNH NGHĨABéo phì đượ c đị nh ngh ĩa b ằng s ự quá t ải l ượ ng m ỡ c ơ th ể, đặ c bi ệt liên quanđến chuy ển hóa n ăng l ượng, kéo theo h ậu qu ả x ấu cho s ức kh ỏe..Ho ặc g ọi là béo phì khi t ăng trên 25% tr ọng l ượ ng c ơ th ể và đượ c đánh giá d ựavào kíc h th ướ c và gi ới.ĐỊNH NGHĨA (tt)Đại đa s ố dùn g BMI để đánh giá m ức độ béo phì.T ừ giá tr này, ng ườ i ta xem nh ư là s ự tíc h m ỡ quá nhi ều, b ởi vì nó kéo theo m ột s ựgia t ăng có ý ngh ĩa v ề b ệnh su ất và t ử su ấtBMI t ừ 20-25 đượ c xem là t ốt, quá t ải tr ọng l ượ ng khi BMI >27 và béo phì đượ cđịnh ngh ĩa b ằng BMI ≥ 30.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL (41-60)

TRẮC NGHIỆM CHUYỂN HÓA VC VÀ NL 4160

TRANG 1 TR ẮC NGHIỆM CHUY ỂN HÓA VC V À NL 41-60 Câu 41: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu Kali của cây là: a/ Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu [r]

12 Đọc thêm

Chuyển hóa năng lượng mặt trời thành đường pot

CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÀNH ĐƯỜNG

TRANG 1 CHUY ỂN HÓA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÀNH ĐƯỜNG Dựa vào nghiên cứu đã có trước đó, một nhóm nghiên cứu của Đại học Cincinnati Mỹ đã điều chế thành công một dạng nhiên liệu sinh học m[r]

5 Đọc thêm

CÁC CHỨNG BỆNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI CHƯƠNG TRÌNH KHÁM KIỂM TRA TRẺ SƠ SINH CỦA TIỂU BANG NEW YORK

CÁC CHỨNG BỆNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI CHƯƠNG TRÌNH KHÁM KIỂM TRA TRẺ SƠ SINH CỦA TIỂU BANG NEW YORK

Bệnh rối loạn hemocystine (HCY) Bệnh rối loạn a-xít a-min (HMET) Bệnh rối loạn nước tiu ngọt (MSUD) Bệnh phenylketone niệu (PKU) và bệnh phenylalatine trong máu cao (HyperPhe) Bệnh tyrosine trong máu cao (TYR-I, TYR-II, TYR-III) Bệnh rối loạn chuyn hóa carnitine-acylacarnitine (CAT) Các bệnh thiu Carnitine palmitoyltransferase I(CPT-I) và II (CPT-II) Dị tật rối loạn hấp thụ carnitine (CUD) Bệnh thiu chất xúc tác giảm 2,4-Dienoyl-CoA (2,4Di) Bệnh thiu 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase chuỗi dài (LCHAD)Bệnh thiu acyl-CoA dehydrogenase chuỗi trung bình (MCAD) Bệnh thiu ketoacyl-CoA thiolase chỗi trung bình (MCKAT)Bệnh thiu hydroxyacyl-CoA dehydrogenase chuỗi ngắn/trung bình (M/SCHAD)Bệnh thiu mitochondrial trifunctional protetin (TFP)Bệnh thiu acyl-CoA dehydrogenase (MADD) (hay còn được gọi là bệnh nhiễm a-xít glutaric loại II (GA-II) Bệnh thiu acyl-CoA dehydrogenase chuỗi ngắn (SCAD) Bệnh thiu acyl-CoA dehydrogenase chuỗi rất dài (VLCAD) Bệnh nhiễm a-xít glutaríc loại I (GA-I) Bệnh thiu 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase (HMG) Bệnh thiu Isobutyryl-CoA dehydrogenase (IBCD) Bệnh nhiễm a-xít isovaleric (IVA) Bệnh nhiễm a-xít maloníc (MA) Bệnh thiu 2-Methylbutyryl-CoA dehydrogenase (2-MBCD) Bệnh thiu 2-Methylbutyryl-CoA carboxylase (3-MCC) Bệnh nhiễm a-xít 3-Methylbutyryl (3-MGA) Bệnh thiu 2-Methyl-3-hydroxybutyryl-Co-A dehydrogenase (MHBD)Bệnh thiu Methylmalonyl-CoA mutase (MUT), các bệnh thiu yu tố phụ Cobalamin A, B (Cbl A, B) và Cobalamin C, D (Cbl C, D) và các bệnh nhiễm a-xít methylmalonic (MMA) khác Bệnh thiu mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase (bệnh thiu beta-ketothiolase)(BKT)
Xem thêm

2 Đọc thêm

LUẬN VĂN THS. DƯỢC -NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG CÁC THUỐC AMIN GIAO CẢM LIỀU THẤP DÀI NGÀY TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM TỪ NĂM 2002-2007

LUẬN VĂN THS. DƯỢC -NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG CÁC THUỐC AMIN GIAO CẢM LIỀU THẤP DÀI NGÀY TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM TỪ NĂM 2002-2007

Dược động họcHấp thu: Tiêm tĩnh mạch thuốc có tác dụng nhanh, 1-2 phút, sau 10phút thuốc đạt nồng độ tối đa trong máu. Nồng độ ổn định đạt được tronghuyết tương tỉ lệ thuận với tốc độ truyền. Ở người bệnh bị suy tim sung huyết,nếu truyền với tốc độ 5 mg/kg/phút, nồng độ trung bình trong huyết tương sẽđạt được khoảng 100 nanogam/mL.Độ thanh thải 2,4 L/p/m2, thể tích phân bố khoảng 20% thể trọng, thờigian bán thải dưới 3 phút. Chuyển hóa chủ yếu qua methyl hóa, sau đó làphản ứng liên hợp. Các chất chuyển hóa được thải trừ qua thận và mật. Trongnước tiểu, chất chuyển hóa chủ yếu gồm các chất liên hợp của dobutamine và3-O-methyl dobutamin. Dẫn xuất 3-O-methyl không còn hoạt tính sinh học.Truyền liên tục dobutamin dưới 7 ngày cho bệnh nhân nặng rất thường gặp trên lâmsàng, khi dùng lâu dài thì hiệu quả rất hạn chế do bị dung nạp thuốc [35]. Dobutamincho dưới dạng truyền nhỏ giọt tĩnh mạch 1-2 µg/kg/p và điều chỉnh cho đến khi đạthiệu quả huyết động cần thiết [8],[9]. Hiệu quả trên huyết áp thay đổi phụ thuộc vàotác dụng tương đối của thuốc lên trương lực mạch máu và cung lượng tim. Nếucung lượng tim tăng rõ rệt, nhịp tim có thể giảm thứ phát phản ánh sự giảm trươnglực giao cảm [35].Hình 1.2. Tác động của dopamine và dobutamine lên huyết động [35]Chỉ địnhSuy tim cấp có giảm cung lượngChống chỉ địnhBệnh cơ tim tắc nghẽn, hẹp van động mạch chủ, hội chứng ép tim gâytrở ngại cho thất khi nhận và tống máuTác dụng không mong muốn:Dobutamin làm tăng nhịp tim, huyết áp và ngoại tâm thu thất: huyết áptâm thu thêm 10-20 mmHg, nhịp tim tăng thêm 5-15 nhịp/phút. Khoảng 5%bệnh nhân có ngoại tâm thu thất. Những tác dụng ngoại ý này phụ thuộc liều
Xem thêm

73 Đọc thêm

TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN VÀ THUỐC CHỮA pptx

TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN VÀ THUỐC CHỮA PPTX

Nền tảng ổn định – Phát triển địa phương Th.S – Lương y Nguyễn Thanh Tuấn TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN VÀ THUỐC CHỮABình thườốứ thựảốạ  khi dạệụủ thứếụố ruộầếủệ  bệ ượ thựảạứ!ớấ d  trong dạ trào ngượ"ựả#  ệứ$ệ# và lâu ngày sẽ# $ếứ.Nguyên nhânHai nhóm nguyên nhân chính của bệnh là: Nguyên nhân tại dạ dày (hẹp môn vị, tăng tiết acid, khi áplực ở dạ dày tăng lên ) và nguyên nhân do cơ vòng thực quản bị yếu. Ngoài ra, bất thường của cơhoành như trong thoát vị lỗ cơ hoành cũng gây trào ngược thực quản dạ dày. Biến chứngThực tế trong cuộc sống, không mấy ai mà không bị một vài lần trào ngược dạ dày thực quản, ví dụ saumột bữa ăn quá no lại đi nằm ngay. Nếu hiện tượng đó chỉ là một đôi lần hoặc trong một giai đoạn nhấtđịnh (như khi có thai), thì thường không coi là bệnh và không gây ra biến chứng gì cũng như không cầnđiều trị gì. Tuy nhiên ở một số người, số lần trào ngược nhiều, số lượng trào ngược lớn nên gây khóchịu và có thể dẫn đến biến chứng, đòi hỏi phải điều trị. Các biến chứng của trào ngược là:- Viêm thực quản: do thực quản bị tổn thương bởi dịch dạ dày trào lên. Viêm có thể từ mức độ nhẹ đếnnặng và có nguy cơ ung thư.- Loét thực quản: Phát hiện nhờ nội soi và thường tổn thương khó lành.- Hẹp thực quản: xảy ra khi có xơ hóa do viêm lâu ngày làm hẹp lòng thực quản. Hẹp thực quản xảy raở vào khoảng 10% các trường hợp viêm thực quản trào ngược.- Loạn sản Barrett: Là một dạng tổn thương tế bào học của biểu mô thực quản gây nên bởi viêm thựcquản do trào ngược. Khoảng 3 - 5% loạn sản Barrett chuyển thành ung thư thực quản.Triệu chứng- Triệu chứng chính là cảm giác nóng sau xương ức (ợ nóng), thường xảy ra từng lúc do các chất trongdạ dày có chứa acid trào lên thực quản gây viêm thực quản. Một số người có cảm giác đau sau xươngức, dễ nhầm với đau ngực do bệnh mạch vành.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ACTIVE PACKAGING

ACTIVE PACKAGING

bởisự oxy hóa ion sắt (II) trong nhóm Hem thành sắt (III) làmmyoglobin chuyển thành metmyoglobin có màu nâu.{ Chlorophyll có thể bị oxy hóa thành pheophytin có màu nâu xámdướitácđộng của ánh sáng trong điềukiệncóoxy.3.2. Ảnh hưởng của các chất khí khác:y Nitơ hầunhư không ảnh hưởng đếnsự biến đổihóahọcvàhóasinh củathựcphẩmdonólàchất khí trơ về mặt hóa học.ếểy CO2khi hòa tan trong nước có tính acid yếu nên có thểlàmgiảmpH củasảnphẩm, hiệntượng này có thể gây biếntínhproteinvàlàm giảm độ tươicủasảnphẩm(nhất là các sảnphẩmtừ thịt).y Carbon monoxide (CO) có thể kếthợpvới myoglobin để tạothànhcarboxymyoglobin bềnhơnnhưng có màu đỏ sáng giống nhưoxymyog
Xem thêm

13 Đọc thêm

VI ẾT ĐO ẠN V ĂN V ỀTRÁCH NHI ỆM C ỦA THANHNIÊN TR ƯỚC TÌNH HÌNH BI ỂN ĐẢO HI ỆN NAY

VI ẾT ĐO ẠN V ĂN V ỀTRÁCH NHI ỆM C ỦA THANHNIÊN TR ƯỚC TÌNH HÌNH BI ỂN ĐẢO HI ỆN NAY

Vi ết đo ạn v ăn v ềtrách nhi ệm c ủa thanhniên tr ước tình hình bi ển đảo hi ện nayPosted by Thu Trang On Tháng Năm 22, 2016 0 CommentVấn đề biển đảo là vấn đề “Hot” trong đề thi môn văn. Cô đã soạnmột số đề nghị luận xã hội về chủ quyền dân tộc, về vấn đề tráchnhiệm của thanh niên đối với đất nước. Hôm nay cô giới thiệu vớicác em câu hỏi trong phần đọc hiểu liên quan đến chủ đề biểnđảo.Giả sử đề đọc hiểu trích dẫn một ngữ liệu liên quan đến vấn đềTrung Quốc lấn chiếm đảo Trường Sa- Hoàng Sa và yêu cầu họcsinh viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh/ chị về trách nhiệmcủa thanh niên đối với đất nước, thì chúng ta sẽ làm như thế nào ?Đề bài :Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảoSuốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờnMáu đã đổ ở Trường Sa ngày ấyBạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thânThơ Nguyễn Việt ChiếnTừ văn bản trên, anh/ chị hãy viết đoạn văn về trách nhiệm củathanh niên trước tình hình biển đảo hiện nay( Lưu ý đây chỉ là ví dụ thôi nhé)Để viết được đoạn văn theo yêu cầu của đề bài, các em có thểtham khảo bài viết sau :Trước tình hình an nguy tới vận mệnh quốc gia, chủ quyền dântộc; đồng hành với dân tộc Việt Nam ; thế hệ trẻ chúng ta cầnnâng cao ý thức trách nhiệm đối với đất nước bằng những việclàm thiết thực. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, trước hết thanhniên và thanh niên học sinh nói riêng phải xác định phải giữ biểnđảo bằng tri thức về chủ quyền biển đảo. Chúng ta cần nghiên
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Múa rối nước pdf

TÀI LIỆU MÚA RỐI NƯỚC PDF

Múa rối nước Múa rối nước (hay còn gọi là trò rối nước) là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, một sáng tạo đặc biệt của người Việt. Múa rối nước đã ra đời chừng hơn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thường diễn vào dịp lễ, hội làng, ngày vui, ngày Tết, dùng con rối diễn trò, diễn kịch trên mặt nước. Trò rối nước cũng được coi là nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật trò rối nước có những đặc điểm khác với múa rối thông thường: dùng mặt nước làm sân khấu (gọi là nhà rối hay thủy đình), phía sau có phông che, xung quanh trang trí cờ, quạt, voi, lọng, cổng hàng mã trên "sân khấu" này là những con rối (được làm bằng gỗ) biểu diễn nhờ sự điều khiển của những người phía sau phông thông qua hệ thống sào, dây Biểu diễn rối nước không thể thiếu những tiếng trống, tiếng pháo phụ trợ. Con rối làm bằng gỗ sung, loại gỗ nhẹ nổi trên mặt nước, được đục cốt, đẽo với những đường nét cách điệu riêng sau đó gọt giũa, đánh bóng và trang trí với nhiều màu sơn khác nhau để làm tôn thêm đường nét tính cách cho từng nhân vật. Hình thù của con rối thường tươi tắn, ngộ nghĩnh, tính hài và tính tượng trưng cao. Phần thân rối là phần nổi lên mặt nước thể hiện nhân vật, còn phần đế là phần chìm dưới mặt nước giữ cho rối nổi bên trên và là nơi lắp máy điều khiển cho quân rối cử động. Máy điều khiển và kỹ xảo điều khiển trong múa rối nước tạo nên hành động của quân rối nước trên sân khấu, đó chính là mấu chốt của nghệ thuật trò rối nước. Máy điều khiển rối nước có thể được chia làm hai loại cơ bản: máy sào và máy dây đều có nhiệm vụ làm di chuyển quân rối và tạo hành động cho nhân vật. Máy điều khiển được giấu trong lòng nước,
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thực phẩm chống lão hóa potx

THỰC PHẨM CHỐNG LÃO HÓA POTX

Thực phẩm chống lão hóa Không loại thuốc nào có thể mang đến cho bạn sự trường sinh bất tử, chỉ có chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học mới giúp bạn làm chậm lại quá trình lão hóa mà thôi. Dưới đây là một số thức ăn hữu ích giúp bạn trẻ lâu. Rau màu xanh đậm Bạn không thể hấp thụ chất sắt và calcium trực tiếp từ rau nhưng chắc chắn bạn có thể tận dụng các vitamin tuyệt vời có trong các loại rau xanh. Những loại rau có màu xanh càng đậm thì hàm lượng vitamin càng cao, đồng thời chúng còn cung cấp acid folic cần thiết cho sự tạo tế bào máu trong cơ thể, giúp cho da dẻ hồng hào, tươi tắn. Đặc biệt, trong các loại rau họ cải (cải bẹ xanh, bông cải, cải bắp ) còn giàu chất chống sự oxy hóa các mô tế bào, làm cho các mô của cơ thể bạn lão hoá chậm lại. Trong khẩu phần ăn hàng ngày, mỗi người cần từ 250 - 300g rau xanh. Củ quả màu cam Theo nghiên cứu, những loại củ quả có màu cam chứa nhiều beta caroten. Đây là một trong những loại vitamin có tác dụng chống lại sự oxy hóa mô cơ thể, giúp huỷ hoại các gốc tự do - thứ "chuyên" làm lão hóa các tế bào của cơ thể hay góp phần vào việc làm rối loạn hoạt động của nhiều loại tế bào.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Trò rối, thầy cũng rối... ppsx

TRÒ RỐI, THẦY CŨNG RỐI... PPSX

của trẻ ngay từ những năm đi học đầu tiên với nhiều hình thức, từ những truyện tranh được đơn giản hóa (dành cho trẻ từ 6 tuổi) đến những bài học cụ thể. Những bài này bắt đầu từ lớp 3, các cháu đã được biết: trứng được tinh trùng thụ tinh như thế nào và các quá trình phát triển của bào thai (đơn giản hóa). Con gái tôi 9 tuổi đã biết một bào thai 5 tuần tuổi với 20 tuần tuổi khác nhau như thế nào. Toàn bộ kiến thức này được đi sâu hơn khi bắt đầu vào lớp 5, điều này rất cần thiết vì đây là bước chuẩn bị cho các cháu bước vào tuổi dậy thì, khi mà các cháu đã bắt đầu có những biểu hiện thay đổi đầu tiên cả về thể chất và tinh thần". Giáo viên cũng bối rối Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Sỹ TP. HCM cho biết, những kiến thức này đã được cải cách và đưa vào giảng dạy cách đây hai năm và nhiều giáo viên cũng phàn nàn những khó khăn khi giảng cho các em môn học này, đặc biệt là những thầy giáo trẻ. Nhiều cô ngại không biết giải thích với các em như thế nào, nhưng chương trình thì vẫn phải dạy. Đây cũng là tâm sự của một số giáo viên, khi giảng những bài này đều rất ngại, nhất là đối với các em nữ. Các thầy chỉ giảng qua về lý thuyết còn để các em về nhà tự trao đổi với bố mẹ, anh chị trong gia đình. Thạc sĩ tâm lý Đinh Đoàn, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới tính – gia đình – phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) lập luận: “10, 11 tuổi là thời kỳ tiền dậy thì, nên cung cấp những kiến thức như các em học sinh nữ thời gian tới sẽ phải đón nhận hiện tượng kinh nguyệt như thế nào, để khoảng lớp 6, 7 khi có kinh thì các em đã biết. Đối với học sinh nam 12, 13 tuổi thì khi phát triển hệ lông hoặc
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" POTX

Thành phố Đà Nẵng về cơ bản đã manh tính công nghiệp. Ngành nông nghiêp chỉ còn hơn 4% GDP năm 2008, công nghiệp và dịch vụ chiếm tới dưới 96 %. Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế của Thành phố Đà Nẵng đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Từ năm 1997 tới 2008 ngành công nghiệp và xây dựng có nhiều biến động từ 34.8 % năm 1997 tăng lên 39,8% năm 2000 (+ 5%), 50.1% năm 2008 (+ 10,3%). Ngành dịch vụ giảm mạnh từ 54.4% năm 1997 xuống 52.9% năm 2000 (-1.5%) và 45.8% năm 2008 (-7.1%). Nông nghiệp giảm dần trong cơ cấu kinh tế từ 9,7% năm 1997 còn 4,8% năm 2006 (- 4,9%) và dưới 4.2% năm 2008. Cơ cấu nền kinh tế của thành phố đang dịch chuyển và điều chỉnh, ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ có tỷ trọng lớn và tăng lên, ngành nông nghiệp giảm. Tuy nhiên, sự thay đổi của góc ỏ giữa 2 véc tơ kinh tế giữa các ngành là rất nhỏ trong giai đo ạn 1997-2008 giá trị α từ 1 tới 4) 0 và trong 11 năm α = 15,50Tăng trưởng kinh tế của Thành phố Đà Nẵng trong suốt thời gian qua liên tục thể hiện ở mức tăng trưởng trung bình trên 10% năm, theo giá 1994 giá trí 1% tăng trưởng tăng liên tục từ 25.9 tỷ đồng năm 1998 đã tăng lên 37.9 tỷ đồng năm 2002 và 75.4 tỷ năm 2008, nghĩa là trong những năm qua đã tăng gấp 3 lần. Trong giá trị 1% tăng trưởng đó mức đóng góp của mỗi ngành lớn đó có sự khác nhau. Năm 1997 nông – lâm- thuỷ sản đóng góp 3.8%, năm 2004 chỉ còn 0.02 % nghĩa là đóng góp rất it cho sự tăng trưởng. Ngành công nghiệp xây dựng đóng góp rất lớn năm cao nhất là là hơn 70% . Rõ ràng mức độ chu yển dịch cơ cầu theo ngành đã có thay đổi theo hướng phù hợp với quy luật chung cho dù những dấu hiệu của khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu ảnh hưởng, tuy nhiên sự chuyển dịch chưa thay đổi nhiều về chất mà điều này sẽ rõ hơn ở phần phân tích sau. 1
Xem thêm

8 Đọc thêm

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

cũng có thể giảm bớt được chi phí thuê giám định.1.1.2.Đ o tà ạo v nâng cao trình à độ của cán bộ v nhân viên trongàcông ty:+Đối với nhân viên thẩm định v à đánh giá rủi ro:Vai trò của nhân viên trong khâu n y l phà à ải xác định được các rủi rom có thà ể gặp phải v xem xét rà ủi ro đó có được bảo hiểm hay không ,hoặcđược bảo hiểm trong điều kiện n o v không à à được bảo hiểm trong điều kiệnn o.Mà ặc dù trên lý thuyết thì các loại rủi ro đã được cụ thể hoá ,phân loại vàđánh giá nhưng trong thực tế thì mức độ của rủi ro m các à đối tượngđượcbảo hiểm có thể gặp phải l vô cùng à đa dạng với mỗi mức độ rủi ro đó lại cómột mức phí khác nhau.Yêu cầu dặt ra đối với nhân viên thẩm định v à đánhgiá rủi ro l phà ải đánh giá đúng rủi ro m h ng hóa có thà à ể gặp phải.Trên cơsở đó nhân viên định phí có thể định giá chính xác số phí m ngà ười tham giaphải nộp .Thực hiện tốt khâu thẩm định giá v à đánh giá rủi ro chính làphương thức chủ động giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa những tổn thất có thểxảy ra sau n y.Mà ột nguyên tắc trong hoạt dộng bảo hiểm l công ty bà ảo hiểmchỉ nhận bảo hiểm cho nhhững rủi ro mang tính bất ngờ,ngẫu nhiên,khônglường trước được.Công ty bảo hiểm sẽ không nhận bảo hiểm cho những rủi
Xem thêm

12 Đọc thêm

KIỂM TRA 15 PHÚT ( MA TRẬN + ĐỀ + ĐÁP ÁN...)

KIỂM TRA 15 PHÚT ( MA TRẬN + ĐỀ + ĐÁP ÁN...)

KIỂM TRA 15 PHÚT.1. Ma trận đề:2. Đề kiểm tra: Trình bày q trình chuyển hóa nito trong đất và q trình cố định nito phân tử. Vì sao trồngcây họ đậu, keo tai tượng có thể cải tạo đất? Cần làm thế nào để tăng năng suất cây trồng nhưng khơngơ nhiễm mơi trường?3 Đáp án: Q trình chuyển hóa nito trong đất và q trình cố định nito phân tử: 1 Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất nhờ các vi khuẩn: VK a môn hóa VK nitrát hóa Nito hữu cơ (chất hữu cơ) NH4+ NO-3 2. Quá trình cố đònh nitơ trong khí quyển (nito phân tử).- Nhờ vi khuẩn : vi khuẩn tự do ( Azotobacter, Anabaena…) và vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium, Anabaena azollae) .- Thực hiện trong điều kiện: Có lực khử mạnh, được cung cấp ATP, có sự tham gia củaenzim nitrôgenaza, thực hiện trong điều kiện kò khí.QT liên kết N2 với H2 tạoNH3 gọi là quá trình cố đònh nitơ. 2H 2H 2H
Xem thêm

1 Đọc thêm

 SO ẠN BÀI XÂY D ỰNG ĐO ẠN V ĂN TRONG V ĂNB ẢN

SO ẠN BÀI XÂY D ỰNG ĐO ẠN V ĂN TRONG V ĂNB ẢN

Đề bài: So ạn bài xây d ựng đo ạn v ăn trong v ănb ảnI. Kiến thức cơ bảnA. Thế nào là đoạn văn?1.Văn bản Ngô Tất Tố và tác phẩm tắt đèn gồm có ba ý. Mỗi ý viết thành ba đoạn văn.2.Dấu hiệu hình thức cần dựa vào để nhận biết đoạn văn là phần văn bản tính từ chỗ viết hoa lùi đầudòng đến chỗ chấm xuống hàng.3.Khái quát các đặc điểm cơ bản của đoạn văn.Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, diễn đạt một nội dung nhất định (nội dung logic hay nộidung biểu cảm), được mở đầu bằng chỗ lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm ngắt đoạn.Như vậy, về mặt nội dung, đoạn văn có thể hoàn chỉnh ở mức độ nhất định (phù hợp với cách hiểu truyềnthống) hoặc không hoàn chỉnh. Chỉ có văn bản có sự hoàn chỉnh trọn vẹn nội dung, còn mọi đơn vị bậcdưới nó, trong đó có đoạn văn, không phải lúc nào cũng có và cần phải có sự hoàn chỉnh về nội dung.B. Từ ngữ và câu trong đoạn văn:1.Từ ngữ chủ đề và câu chủ đề của đoạn văn.a.Từ ngữ có tác dụng duy trì đối tượng trong đoạn văn thứ nhất là “Ngô Tất Tố”. Các câu trong đoạn đềuchứng minh cho đối tượng này.b.Đọc đoạn văn thứ hai của văn bản, từ ngữ chủ đề của đoạn văn là Tắt đèn.c.Đọc đoạn vặ thứ ba của văn bản, câu then chốt của đoạn văn là “Tắt đèn là tác phẩm tiêu biểu nhất củaNgô Tất Tố”. Câu có đủ thành phần, rất hoàn chỉnh.d.Từ nhận thức trên em hiểu từ ngữ chủ đề và câu chủ đề như sau:-Từ ngữ chủ đề: Từ ngữ được lặp lại nhiều lần và duy trì đối tượng được nói đến.-Câu chủ đề: Mang nội dung khái quát. Ngôn từ rõ ràng, ngắn gọn, câu hoàn chỉnh thành phần và đứng ởđầu hoặc cuối đoạn văn.2.Cách trình bày nội dung đoạn văn:a.Nội dung trình bày của đoạn văn có thể khác nhau. Ví dụ:-Đoạn thứ nhất có từ ngữ chủ đề, yếu tố chủ đề ấy duy trì đối tượng trong đoạn văn.-Đoạn văn thứ hai có câu chủ đề, triển khai theo trình tự nội dung của văn bản. Câu chủ đề ở đầu đoạnvăn. Ý của đoạn văn này là nêu lên một cách khái quát về tác phẩm theo trình tự diễn dịch.b.Đoạn văn có câu chủ đề “Các tế bào của lá cây có chứa nhiều lục lạp”. Câu ở ngay đầu đoạn và nội
Xem thêm

2 Đọc thêm

Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị thuộc bài giảng quản trị marketing

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG, CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ THUỘC BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ MARKETING

hàng hóa với những tính chất, kích cỡ khác nhau• Marketing mục tiêu: lựa chọn những phân khúc thích hợp sản xuất và thực thi chiến lược marketingMarketingManagement‐ MBA‐ Chapter7 11/15/2013NguyenXuanTruong,Ph.D 27Lịch sử phát triển  1970s  “Tiêu chuẩn vs. Thích nghi”  1980s  “Toàn cầu vs. Địa phương” or “Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương” 1990s  “Tích hợp toàn cầu vs. thích nghi Đphương”  Có thể tương đồng hóa sở thích của khách hàng cho phép tiêu chuẩn hóa marketing mix? Không!  Giải pháp: đáp ứng với nhu cầu địa phương tích hợp tiêu chuẩn hóa marketing và kiểm soát tài chính đến mức có thể (Coke & Disney)Sự cần thiết phải phân khúc thị trường8Market segmentationPhân khúc TTMarket segmentationĐịnh vị thị trườngMarket positioningChọn thị trường MTChọn thị trường MTMarket targetingPhân khúc TT thành những nhóm người mua rõ ràng
Xem thêm

11 Đọc thêm

TIẾT 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (đã chỉnh sữa)

TIẾT 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (ĐÃ CHỈNH SỮA)

CỊM ỂN CỊC THẴY CỀ GIỊO CỈNG TẺP THÓ LẮP ỆỞ GIÓP TỀI.[r]

18 Đọc thêm

QUẢN TRỊ TÀI SẢN

QUẢN TRỊ TÀI SẢN

Tỷ lệ tối t iểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” đến ạn t an toán trong 7 ngày tiếp t eo kể từ ngày ôm sau và tổng tài sản “Nợ” đến ạn t an toán trong 7 ngày tiếp t eo kể từ ngày ôm sau đối[r]

10 Đọc thêm

Tiet 60 Bất phương trình một ẩn

TIET 60 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

CỊM ỂN CỊC THẴY CỀ GIỊO CỈNG TẺP THÓ LẮP ỆỞ GIÓP TỀI.[r]

18 Đọc thêm