CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II” PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUANG II” PDF":

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bài chào mùng của học sinh nhân ngày 20 - 11

BÀI CHÀO MÙNG CỦA HỌC SINH NHÂN NGÀY 20 - 11

B i ch o m ng thy cụ nhõn ngy Nh giỏo vit nam H ng: Kính tha các quý vị đại biểuKính tha các thầy cô giáo Mun sang thỡ bc cu Kiu Mun cho hay ch phi yờu mn thyKhụng bit t bao gi, cõu ca dao y ó n sõu vo tõm trớ ca mi con ngi Vit Nam chỳng ta. V cng khụng bit t bao gi truyn thng Tụn s trng o ó tr thnh truyn thng thiờng liờng ca dõn tc Vit, truyền thống quý báu ấy đợc kế thừa và phát huy tới hôm nay và mãi mãi mai sau.. Hiu: Tit tri tr lnh sang ụng. Ngy 20-11 li n. Nhng k nim v cụng n Thy Cụ giỏo bng tri dy trong tim thc, khin mi chỳng em li nao nao xỳc ng. iu m em ún nhn c cỏc Thy Cụ l tỡnh thng bao la vụ b bn. H ng : Vâng thầy chính là ngời chèo lái, đa hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác tới bến bờ vinh quang của chi thức. Trong tim thầy luôn sáng mãi lời Bác dạy: Vì lợi ích 10 năm phải trồng câyVì lợi ích 100 năm phải trồng ngờiHi u: Không thầy đố mày làm nên. Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trờng, chúng em đã đợc thầy dạy dỗ những bài học đạo đức đầu tiên, thầy dạy những điều hay, lẽ phải, giúp chúng em khôn lớn lên ngời. Thầy đã chắp cánh cho những ớc mơ của chúng em bay cao, bay xa, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng em bớc vào đời và thành công trên con đờng học vấn.Thật là Mỗi bớc em đi có bóng thầy làm cây cảEm tựa mình nâng cánh bay xaH ng: Mỗi năm học là một nấc thang trên hành trình đi tìm tri thức, bên chúng em, thầy là điểm tựa, là tấm gơng sáng, là ngọn lửa của tình yêu thơng ấm áp, tiếp thêm cho chúng em niềm tin và nghị lực để bớc tới tơng lai. Hi u: Mt mựa Xuõn mi li sp v. Chỳng em thờm mt tui mi , v túc Thy Cụ cng thờm nhiu si bc. Túc Thy Cụ ó bc i cho mựa Xuõn quờ hng mói mói ti xanh. Thy Cụ, ú l tm gng sỏng tuyt vi, l ngn uc thiờng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Kế hoạch thanh tra nội bô 2010 -2011

KẾ HOẠCH THANH TRA NỘI BÔ 2010 -2011

- Việc thực hiện hồ sơ sổ sách của CBGVNV: 3 lần/năm vào tháng 9&10/2010, tháng 01/2011 và tháng 4/2011.- Nề nếp giữ vở rèn chữ của HS, dụng cụ học tập của HS 2 lần/năm (mỗi HK 1 lần).- Chất lợng HS trớc các lần kiểm tra định kì (từ 7 đến 10 ngày).- Việc dạy học, kiểm tra, đánh giá HS theo chuẩn kiến thức kĩ năng và theo TT32/2009 của BGD&ĐT.-Hồ sở quản lí của P.Hiệu trởng, TPT, TTCM.-Tài chính, tài sản của nhà trờng 2 lần/năm.-Tiết hoạt động tập thể.-Thiết lập hồ sơ và tổ chức hoạt động của th viện *Cụ thể:Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 1: T lp Mt (T9/2010)Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm (tất cả GVCN); giáo án (bớc 1) v o thỏng 9&10/10); hồ sơ tổ CM 2 lần/năm (tất cả các tổ)Dự giờ, kiểm tra công tác dạy học trên lớp: xuyên suốt cả năm học (T10/10 đến T5/11) : bt kỡ GV no.Kiểm tra tổ chức hoạt động ngoài giờ: thầy Tri.Kiểm tra RCGV: tt c cỏc lp .Kiểm tra hồ sơ tài chính tài sản cuối năm 2010 và tháng 6/2011 ( Thảo, cụ Mai)Kiểm tra hot ng th viện ( Hồng) 2)Hình thức kiểm tra:Kiểm tra chuyên môn : đột xuấtKiểm tra các hoạt động khác theo lịch công tác hằng tuần. 3)Thành phần: BGH, TTCM, TTND, i din CCS và các thành viên có liên quan đến nội dung từng chuyên đề kiểm tra. ***Thủ tục sau thanh kiểm tra:Trao đổi trực tiếp hoặc đánh giá qua biên bản.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Giáo án mầm non Đề tài làm quen chữ e, ờ

GIÁO ÁN MẦM NON ĐỀ TÀI LÀM QUEN CHỮ E, Ờ

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG Giáo án tổ chức hoạt động Chủ điểm: Gia Đình Đề tài : Làm quen chữ e, ờ Họ tên giáo viên: Dương Bạch Hường Lớp mẫu giáo lớn A4 Năm học: 2010 2011 GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Chủ đề: Gia Đình Đề tài : Làm quen chữ e, ờ Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn Người soạn và dạy: Dương Bạch Hường Ngày dạy: 20 10 2010 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ e, ê. Trẻ nhận biết, tri giác chữ e, ê trong từ trọn vẹn : Xe đạp, đệm mút, điện thoại, đèn ngủ, ghế gỗ,.... Trẻ nhận biết các đồ dùng trong gia đỡnh. Biết cách chơi trũ chơi. 2. Kỹ năng Trẻ phát âm đúng âm của chữ cỏi e, ờ. Trẻ có kỹ năng so sánh Trẻ có kỹ năng quan sát, phán đoán nhanh. Biết chơi trũ chơi theo luật tiếp sức. 3. Thái độ Trẻ có ý thức trong giờ học. Biết cách sử dụng đồ dùng, lấy cất đúng nơi qui định. Biết yêu quí những người thân trong gia đình. II. CHUẨN BỊ Máy chiếu, mỏy tớnh, cỏc Slide cú chữ e, ờ, hỡnh ảnh và từ cú chứa chữ e, ờ. Mỗi trẻ có 1 rổ trong đó có chữ e, ê, a, ă, â Bộ tranh về các đồ dùng gia đỡnh cú chứa chữ e, ờ: Xe đạp, đệm mút, điện thoại, đèn ngủ, ghế gỗ, tủ lệch, đôi dép, cái kéo, vô tuyến, quạt điện,... Đài, đĩa nhạc ghi một số bài hát ở chủ điểm gia đỡnh“ Cả nhà thương nhau, bố là tất cả” III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG Nội dung Hoạt động của cô Hoạt động trẻ 1.Ổn định tổ chức 2. Nội dung chính Trò chơi củng cố 3. Kết thúc Hát bài hát: “ Cả nhà thương nhau” Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, về chủ đề. Làm quen chữ e Cô đọc câu đố” Xe gì 2 bánh? Chạy bon bon Máy nổ giòn. Kêu bình bịch” Cô hỏi trẻ: Cõu đố nói về đồ dùng gỡ? Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh xe mỏy xuất hiện. Cô giới thiệu từ “ Xe máy” dưới tranh. Cô bấm chuột cho từ “ Xe máy” xuất hiện Các con nhìn xem từ “ Xe mỏy” cú mấy tiếng Có những chữ cái nào các con đó được học? Cô bấm chuột cho chữ a đổi mầu để trẻ nhỡn và phỏt õm. Hụm nay lớp mỡnh làm quen với 1 chữ cỏi mới đó là chữ: e ( Đây là chữ e ) Cô bấm chuột cho chữ e xuất hiện và to hơn Cụ phỏt õm ( 3 lần ) Từng tổ ( mỗi tổ 1 lần ) Cỏ nhõn trẻ phỏt õm Ai cho cô biết chữ e có đặc điểm gỡ? Cô phân tích chữ e (Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh nột chữ xuất hiện ) Gồm 1 nột ngang và 1 nột cong trỏi. Cụ giới thiệu chữ E, e, e( Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh 3 kiểu chữ xuất hiện ) Cụ cho cả lớp phỏt õm lại 1 lần Làm quen chữ ờ: Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh cỏc chữ e, a, ă, â xuất hiện. Cô yêu cầu trẻ: Các con hóy tỡm chữ gần giống chữ e vừa học. Các con phải bấm đúng vào chữ cái. Nếu bấm sai sẽ có hỡnh ảnh mặt mếu xuất hiện và cú õm thanh: “ Bạn làm sai rồi” . Nếu bấm đúng sẽ có hỡnh ảnh mặt cười xuất hiện và có âm thanh: “ Bạn làm đúng rồi”. Cụ giới thiệu chữ gần giống chữ e là chữ ờ mà hụm nay cụ cũng cho cỏc con làm quen. Cụ bấm chuột cho chữ ờ to xuất hiện Cụ phỏt õm ( 3 lần ) Từng tổ ( mỗi tổ 1 lần ) Cỏ nhõn trẻ phỏt õm Ai cho cụ biết chữ ờ có đặc điểm gỡ? Cô phân tích chữ ờ (Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh nột chữ xuất hiện ) Chữ ờ giống chữ e và thêm 1 dấu mũ trên đầu, Cụ giới thiệu chữ ấ, ờ, ờ (Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh 3 kiểu chữ xuất hiện ) Cụ cho cả lớp phỏt õm lại 1 lần So sỏnh chữ e, ờ Bạn nào cho cô biết: Chữ e và chữ ê giống nhau ở điểm nào? Cụ khỏi quỏt: Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh nột chữ xuất hiện Bạn nào cho cô biết: Chữ e và chữ ê khác nhau ở điểm nào? Cụ khỏi quỏt: Cụ bấm chuột cho hỡnh ảnh 2 chữ xuất hiện. Trũ chơi 1: Tỡm chữ cũn thiếu trong từ Cách chơi: Cô bấm chuột cho hỡnh ảnh cỏc đồ dùng có chữ xuất hiện , phía dưới có từ giống như từ ở trên nhưng thiếu chữ cái. Nhiệm vụ của trẻ là phải tỡm chữ cũn thiếu là chữ gỡ, trẻ phỏt õm và giơ chữ cái đó lên. Cô kiểm tra đúng thỡ cụ bấm chuột chữ cỏi đó xuất hiện vào đúng chỗ cũn thiếu. VD: Hỡnh ảnh : “ Ghế gỗ” Dưới có từ: “ Ghế gỗ” Và từ “Gh… gỗ’ Trẻ phải tỡm chữ cũn thiếu là chữ “ờ” giơ lên và phát âm. Cô bấm chuột cho chữ “ ê” xuất hiện để trẻ kiểm tra. Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh. + Cách chơi: Hai đội thi một lần cô yêu cầu đội nào lấy đồ ding cú từ chứa chữ gì thì trẻ phải lấy hình ảnh đồ dựng đó gắn lên bảng của đội mình. ( VD: Đội 1: Lấy tất cả đồ dùng có từ chứa chữ e. đội 2: lấy tất cả đồ dùng có từ chứa chữ ờ.) Đội nào lấy nhiều đồ dựng cú chữ đỳng là đội đú thắng. + Luật chơi: Theo luật tiếp sức. + Thời gian: Là một bản nhạc + Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 đội 1 lần chơi. Cho trẻ hát bài: Cả nhà thương nhau” và vận động nhẹ nhàng. Hát cùng cô và đi thành vòng tròn. Xe máy 2 tiếng Chữ a Nghe cô phát âm Trẻ đọc theo tổ Mỗi trẻ 1 lần Gọi 3 – 4 trẻ Gọi trẻ nhắc lại đặc điểm chữ ( 2 – 3 trẻ ) Gọi 1 trẻ lờn bấm chuột. Nếu trẻ bấm sai thỡ cụ gọi trẻ khỏc. Nghe cô phát âm Trẻ đọc theo tổ Mỗi trẻ 1 lần Gọi 3 – 4 trẻ Gọi trẻ nhắc lại đặc điểm chữ ( 2 – 3 trẻ ) Trẻ trả lời: Đều có 1 nét ngang và 1 nét cong trái Chữ e khụng cú mũ, chữ ờ cú dấu mũ Tổ chức cho trẻ tỡm: 2 chữ e, 2 chữ ờ, 1 chữ a, 1 chữ ă, 1 chữ â. Cho trẻ kết nhúm 6 trẻ 1 nhúm 2 đội chơi 1 lần 2 đội làm cổ vũ.
Xem thêm

5 Đọc thêm

kiem tra mon vat li lop 6 ki 2

KIEM TRA MON VAT LI LOP 6 KI 2

Phòng Giáo dục Lak KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009-2010Trường : Võ Thị Sáu Môn : Vật lí 6Họ và tên : ………………………… Lớp…………………………………. Điểm Lời phê của thầy ( ) giáoĐề và bài làmI/Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm) Khoanh tròn dáp án đúng nhất: Câu 1:Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của một vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây:A.Một ròng rọc cố định B.Một ròng rọc độngC.Hai ròng rọc cố định C. Một ròng rọc cố định và một ròng rọc độngCâu 2:cách sắp sếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào dưới đây là đúng.A.Rắn, khí, lỏng B.Khí, rắn, lỏngC.Rắn, lỏng, khí D.Lỏng, khí, rắnCâu 3:Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới sự nóng chảy.A.Bó củi đang cháy. B.Đun nhựa đường để trải đườngC.Hàn thiếc D.Ngọn nến đang cháyCâu 4: sự sôi có đặc điểm nào dưới đây:A.Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào B.Nhiệt độ không đổi trong thời gian sôiC.Chỉ xảy ra ở mặt thoáng chất lỏng D.Có sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn Chọn Cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau:Câu 1 : Nhiệt độ O0 C trong nhiệt giai ……………tương ứng với nhiệt độ………….trong nhiệtgiai FarenhaiCâu 2: Nước sôi ở ………….Nhiệt độ này gọi là …………………II/Phần tự luận : ( 6 điểm ) Câu 1( 2 đ): Sự bay hơi là gì ? Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?Câu 2( 2.5 đ) :a/Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên một số loại nhiệt kế mà em biết?
Xem thêm

2 Đọc thêm

DETHIHOCKI2(09-10)

DETHIHOCKI2(09-10)

Phòng Giáo dục Lak KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009-2010Trường : Võ Thị Sáu Môn : Vật lí 6Họ và tên : ………………………… Lớp…………………………………. Điểm Lời phê của thầy ( ) giáoĐề và bài làmI/Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm) Khoanh tròn dáp án đúng nhất: Câu 1:Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của một vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây:A.Một ròng rọc cố định B.Một ròng rọc độngC.Hai ròng rọc cố định C. Một ròng rọc cố định và một ròng rọc độngCâu 2:cách sắp sếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào dưới đây là đúng.A.Rắn, khí, lỏng B.Khí, rắn, lỏngC.Rắn, lỏng, khí D.Lỏng, khí, rắnCâu 3:Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới sự nóng chảy.A.Bó củi đang cháy. B.Đun nhựa đường để trải đườngC.Hàn thiếc D.Ngọn nến đang cháyCâu 4: sự sôi có đặc điểm nào dưới đây:A.Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào B.Nhiệt độ không đổi trong thời gian sôiC.Chỉ xảy ra ở mặt thoáng chất lỏng D.Có sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn Chọn Cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau:Câu 1 : Nhiệt độ O0 C trong nhiệt giai ……………tương ứng với nhiệt độ………….trong nhiệt giai FarenhaiCâu 2: Nước sôi ở ………….Nhiệt độ này gọi là …………………II/Phần tự luận : ( 6 điểm ) Câu 1( 2 đ): Sự bay hơi là gì ? Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?Câu 2( 2.5 đ) :a/Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên một số loại nhiệt kế mà em biết?
Xem thêm

2 Đọc thêm

de kt II hoa 8-9

DE KT II HOA 8-9

nZn =0,1 mol 0,5 điểm VH2 = 0,1 .22,4 =2,24 lit 0,5 điểmTheo phản ứng nZnCl2 = nZn = 0,1 mol 0,5 điểm mZnCl2 = 0,1.136 =13,6 gam 0,5 điểmTrng THCS i ThngKim Tra học kỳ II(tit 70)Mụn húa 9Năm học :2009-2010H v tờn: .lp ngy kim tra im Li phờ ca thy cụ giỏoPhần I TNKQ : Hãy chọn phơng án đúng bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trớc câu trả lời đúng

6 Đọc thêm

Tài liệu Argentina sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo biển doc

TÀI LIỆU ARGENTINA SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TẢO BIỂN DOC

TRANG 1 ARGENTINA S ẢN XUẤT NHI ÊN LI ỆU SINH HỌC TỪ TẢO BIỂN Công ty Oilfox S.A của Argentina vừa khánh thành nhà máy sản xuất diesel sinh học từ tảo đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh, với[r]

5 Đọc thêm

đề thi HK II hóa 8

ĐỀ THI HK II HÓA 8

Trng THCS i ThngKim Tra học kỳ II(tit 70)Mụn húa 8Năm học :2009-2010H v tờn: .lp ngy kim tra im Li phờ ca thy cụ giỏo.Đề bàiPhần I:TNKQHãy chọn phơng án đúng bằng cách khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trớc câu trả lời đúng.Câu 1:Số nguyên tử có trong 28 gam Fe là ?A.3.1022 B.9.1023 C.3.1023 D.6.1023 Câu 2:Thể tích của 22 gam khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là ?A.16,8 lít B.11,2 lít C.5,6 lít D.1,68 lítCâu 3:Cho 13 gam Zn tác dụng với một lợng vừa đủ là 14,6 gam axit HCl thu đợc 27,2 gam ZnCl2.Khối lợng khí H2 bay ra là ?
Xem thêm

4 Đọc thêm

Vũ Trọng Phụng và chương : Hạnh phúc của một tang gia” doc

VŨ TRỌNG PHỤNG VÀ CHƯƠNG : HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA” DOC

Nào hắn có biết làm thơ đâu mà cũng được tôn là “Xuân Tóc Đỏ thi sĩ”, thực chất hắn chỉ thuộc bài thơ “thuốc cảm, nhức đầu” của những tiệm thuốc giao cho hắn đi bán dạo! Trên sân khấu cuộc đời xô bồ hỗn độn hắn sắm rất nhiều vai hài kịch. “Nhưng đôi khi, giữa lúc đang múa may khóc cười trên sân khấu, hắn bỗng nhớ đến thân phận hèn mọn của mình và gần như sững đi trong chốc lát, trong cái giây phút quan trọng đó, hắn hiẹn nguyên hình alf một thàng Xuân hạ lưu, vô học” (Phan Cự Đệ). Chẳng hạn lúc Xuân Tóc Đỏ “ưỡn ngực” nói to trước vợ chồng ông Phán và trước mặt cả nhà Văn Minh: “Thưa ngài, ngài là người chồng mọc sừng!”. Tình cảnh bi đát xảy ra: Ông Phán dây thép ôm lấy ngực ngã quỵ xuống đất, cụ Tổ cũng nấc một cái to, ngã xuống giường” Trong lúc bối rối nguy ngập này, Xuân Tóc Đỏ thú tội và chỉ biết chạy thẳng một mạch như kẻ cắp: “Thưa cụ, quả con vô học, xưa nay nhặt banh quần hạ lưu, không biết thuốc ạ!”. Nhưng rõ là số hắn quá đỏ: hắn không bị xem thường mà còn được trọng vọng! Cái chết của cụ Tổ càng làm người ta nể phục hắn. Đám tang cụ cố trước đó không hề có mặt hắn, nhưng trên đường mai táng rộn rịp bỗng có sự xuất hiện lạ lùng của chiếc xe tang mà trên đó có Xuân và mấy vị sư chùa bà Đanh ngồi chễm chệ. Chính sự xuất hiện này đã làm cho đám tang ngày càng sang trọng, thượng lưu. Thân chủ của cụ Tổ càng thấy khâm phục Xuân bởi Xuân đã góp phần làm lừng danh “đám tang lớn nhất từ trước đến nay”. Nhưng đó là một sự thật mỉa mai, lố bịch, phũ phàng, tàn nhẫn :Bởi chính nó đã gây ra cái chết cho cụ Tổ.Tình cảm gì cái thằng Xuân, sự xuất hiện của nó một lần nữa tô đậm con người đểu cáng, vô lương tâm của Xuân, và của cả cái xã hội văn minh “chó đểu”. Đó là hiện thực, hiện thực toát lên bằng cái nhìn châm biếm và tiếng cười ồ ạt. Nó không phải là tiếng khóc, là nước mắt như “Đám tang lão Gôriô” ( Lão Gôriô – Ban Zắc ) Xuân Tóc đỏ thấy rõ vị trí của mình trong xã hội, hắn ngày càng nhận rõ muốn tạo được thanh thế và uy tín thì phải xem thường mọi người ! Hắn càng làm bộ, giả dối bao nhiêu thì lại được kính trọng bấy nhiêu Dù làm ra vẻ kiểu cách nhưng bản chất của nhân vật này vẫn là lố bịch, kệch cỡm. Thái độ của hắn mỗi lần được tiếp xúc với mọi người chỉ là sự đòi hỏi kiểu cách : “Rất hân hạnh” và hết sức lố bịch khi hắn đứng trước quần chúng : “Hỡi quần chúng, mi không hiểu gì, mi oán ta. Ta vẫn yêu quý mi, mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta. Thôi giản tán đi !”. Thực chất của Xuân Tóc
Xem thêm

16 Đọc thêm

Thế giới động vật - Tuần 3 - Thứ 2 - KPKH: 1 số côn trùng pps

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - TUẦN 3 - THỨ 2 - KPKH: 1 SỐ CÔN TRÙNG PPS

+Giống nhau: Đều có cánh, biết bay… +Khác nhau:Không có cánh , có hạị, môi trường sống, thức ăn… *Hoạt động 4: Trẻ chơi con gỡ biến mất -Kết hợp cụ cất dần tranh -Trẻ chơi lô tô hóy xếp nhanh thành cỏc nhúm, cụn trựng cú hại, cụn trựng cú lợi - cụ cho trẻ tự núi nhúm cụn trựng mà mỡnh tạo được gồm có những con gỡ, mấy con? Trẻ hỏt mỳa về cỏc con vật “Con chuồn chuồn”, “Chị ong nõu nõu” +Giỏo dục trẻ: Biết giữ gỡn vệ sinh sạch sẽ . Khụng chơi đất cát, ăn thức ăn mất vệ sinh - Trẻ chơi linh hoạt - Từng nhóm cử đại diện lên nêu thành tích của nhóm mình - Trẻ hát và múa * Kết thúc hoạt động : Cho cả lớp đọc bài thơ “ con ong chăm chỉ” II/ Hoạt động ngoài trời -Xem tranh kể tên các loại côn trùng -Trò chuyện về thời tiết -Đọc ca dao, đồng dao về các con vật -ChơI vân động đàn ong III/Hoạt động chiều -Ôn bài sáng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam 32 câu hỏi và trả lời về lịch sử đảng

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 32 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các thầy cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp cụ giảng dạy bộ môn, phục vụ tốt việc giảng dạy. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các thầy cô trong công tác giảng dạy.

94 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

5 + 4-60 K2O. Loại phân được nông dân sử dụng nhiều là DAP, Ure, NPK16-16-8, KCl. - Số đợt bón phân: từ 2 - 4 lần, nhưng đợt cuối kết thúc khoảng 50 ngày sau gieo và 100% không bón lót phân lân. - Năng suất đay sợi: từ 1,0 - 2,5 T/ha - Hiệu quả kinh tế: Có 8,9% hộ bị lỗ; còn lại 91,1% hộ có lãi từ 1.800.000 - 6.000.000 đ/ha. * Khó khăn trở ngại trong sản xuất đay Đa số nông dân trồng đay tập trung ở vùng đất phèn, gần sông nước để tiện việc thu hoạch như vận chuyển, ngâm giặt. Phương tiện đi lại khó khăn, không có giống mới, đặc biệt giá cả rất bấp bênh. Vì thế những năm nào đay sợi có giá thì năm sau diện tích tăng, ngược lại năm nào giá đay sợi thấp thì năm sau xu hướng nông dân lại chuyển sang trồng lúa. 53.2. Kết quả nghiên cứu khoa học 3.2.1. So sánh một số giống đay triển vọng Qua kết quả vụ Hè Thu 2010, nhận thấy giống đay Tainung sinh trưởng và phát triển tốt trên vùng đất phèn Đồng Tháp Mười, có chiều cao khá cao từ 3,5m-3,6m, cao hơn những giống đay khác và đay địa phương từ 0,3m-0,5m; đường kính thân to từ 6,3mm - 6,5mm, có sự khác biệt có ý nghĩa so với giống đay địa phương. Giống đay Tainung có năng suất đay tươi (85-93 tấn/ha) cao hơn giống địa phương (59,3-62,7 tấn/ha) từ 43,3 - 48,3%. Năng suất các giống đayxã Thạnh Phú, Hè Thu 201062,7
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu potx

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU POTX

A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/ bà/ nào đó (không quen biết) Quán từ xác định "The" Dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ hai trong câu. The + danh từ + giới từ + danh từ Ex: The girl in blue, the Gulf of Mexico. Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only. Ex: The only way, the best day. Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ Ex: The man /to whom you have just spoken /is the chairman Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt Ex: She is in the (= her) garden The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật Ex: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh) Lưu ý: Nhưng đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the. Ex: Since man lived on the earth (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này)
Xem thêm

12 Đọc thêm

Thế giới động vật - Tuần 4 - Thứ 5 - Mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8 docx

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - TUẦN 4 - THỨ 5 - MỐI QUAN HỆ HƠN KÉM TRONG PHẠM VI 8 DOCX

II/ Hoạt động ngoài trời: *Hoạt động có chủ đích: -Quan sát góc thiên nhiên, tưới cây chăm sóc cây cảnh *Trò chơi vận động: *Trò chơi dân gian: Chơi như thứ 4 *Trò chơi tự do: III/ Hoạt động chiều: -Ôn bài sáng -Làm quen bài mới -Vệ sinh đồ dùng cùng với -Trả trẻ -Kiểm tra lớp học trước lúc ra về

5 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

1.2. Giảng viên trẻ Giảng viên trẻ là đội ngũ kế cận, đội ngũ giảng viên tương lai của một trường Đại học, Cao đẳng, là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp. Giảng viên trẻ làm việc ở trường Đại học phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hơn so với các nhà giáo ở bậc học khác không chỉ do môi trường, hay đối tượng dạy học mà còn do yêu cầu tự thân người giảng viên phải có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào giảng dạy. Xong, xung quanh các vấn đề như: năng lực, nhu cầu, thái độ của họ với công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và giảng dạy hay một phần do cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, lương bổng… còn nhiều điều chưa thỏa đáng. Đội ngũ giảng viên trẻ luôn được xã hội đặt kỳ vọng lớn. Với giảng viên già thì giảng viên trẻ ngày nay có điều kiện học tập tốt hơn (được lựa chọn ngành nghề yêu thích, lựa chọn địa chỉ đào tạo mong muốn trong hay ngoài Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 5 nước…). Giảng viên trẻ có nhiều thầy giỏi đào tạo, hướng dẫn, có nhiều tài liệu sách vở tham khảo đa dạng, phong phú (thư viện, mạng internet, các đề tài nghiên cứu trước…). Ngoài ra giảng viên trẻ hiện nay luôn được lãnh đạo tại các trường Đại học tạo điều kiện cho đi học một cách bài bản, được hỗ trợ kinh phí học tập hay học bổng du học thạc sĩ, tiến sĩ Nhưng soi mình vào thực tế để thấy có một bộ phận giảng viên trẻ chỉ xem trường mình, khoa mình như chỗ trú chân, có cơ hội là họ ra ngoài ngay. Nhiều giảng viên trẻ sau khi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ là rời trường luôn, thậm chí nhiều người còn quay lại bảo môi trường đại học làm cho họ “cùn” đi trong chuyên môn, không phát triển được năng lực. Vậy là những giảng viên trẻ trong tương lai bạn nghĩ gì? Có nên chăng chạy theo giá trị vật chất mà lấy môi trường giáo dục ra làm bàn đạp thăng tiến? Là những giảng viên trẻ có lòng yêu nghề, mục đích chọn nghề đúng và sống hết mình vì mục đích đã chọn để vào nghề thì chẳng ai làm như vậy.
Xem thêm

13 Đọc thêm

34 đề văn nghị luận xã hội hay

34 ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HAY

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các thầy cô giáo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp cụ giảng dạy bộ môn, phục vụ tốt việc giảng dạy. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các thầy cô trong công tác giảng dạy.

63 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Ngôi Nhà Trong Rừng doc

TÀI LIỆU NGÔI NHÀ TRONG RỪNG DOC

Con bé biết vâng lời, nó sẽ đi đến nơi về đến chốn, chẳng giống như các chị nó đâu! Hai đứa ấycứ như mấy con ong dại, suốt ngày bay nhởn nhơ". Bác gái không ưng nên hỏi lại: "Thế lại muốn mất nốt cả đứa con gái tôi cưng nhất hay sao?". Bác trai đáp: "Mình đừng lo, con bé ấy thông minh và rất khôn, nó sẽ không lạc đâu. Vả bữa naytôi đem đỗ Hà Lan đi kia mà. Giống đỗ này to hơn giống đỗ thường, mất dấu đường sao được!".Trang 2/4 http://motsach.infoNgôi Nhà Trong Rừng Dân gian Nhưng đến lúc con bé con mang làn đi thì dọc đường có bao nhiêu hột đỗ đậu đều vào diều lũgà rừng cả rồi. chẳng còn biết đường đi lối nào nữa. Cô bé con lo lắng, lo bố đói, lokhông về thì mẹ sẽ than vãn. Tối đến, thấy có ánh đèn, theo hướng đó lần tới. nói rất lễ phép, xin ngủ nhờ một đêm. Ông cụ già râu bạc quay lại hỏi mấy con vật: Ới gà mái! Ới gà trống! Ới bò hoa lông đốm!
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề