KE HOACH ĐỊA LÍ 6 2009-2010DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KE HOACH ĐỊA LÍ 6 2009-2010DOC":

Ke hoach ĐỊA LÍ 6 2009-2010doc

KE HOACH ĐỊA LÍ 6 2009-2010DOC

PHẦN II: KẾ HOẠCH GẢNG DẠY MÔN: ĐỊA LÍ 6Chương Mục tiêu, kiến thức cơ bản Phương pháp, biện pháp ITRÁI ĐẤT.1. Kiến thức:- Biết vị trí của Trái đất trong hệ Mặt Trời: hình dạng và kích thước của Trái Đất.- Trình bày được khái niệm kinh, vĩ tuyến. biết quy ước về kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây; vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam; nửa cầu Đông, nửa cầu Tây, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam. - Định nghĩa đơn giản về bản đồ và biết một số yếu tố cơ bản của bản đồ: tỉ lệ bản đồ, ký hiệu bản đồ, : tỷ lệ bản đồ, ký hiệu bản đồ, phương hướng trên bản đồ; lưới kinh, vĩ tuyến.- Trình bày chuyển động tự quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời của Trái Đất: hướng, thời gian, quỹ đạo và tính chất của chuyển động.- Tính chất: hướng và độ nghiêng của trục Trái Đất không đổi trong khi chuyển động trên quỹ đạo.- Trình bày được hệ quả các chuyển động của Trái Đất:+ Chuyển động tự quay: hiện tượng ngày và đêm kế tiếp, sự lệch hướng chuyển động của các vật thể.+ Chuyển động quanh Mặt Trời: hiện tượng các mùa và hiện tượng ngày đêm dài, ngắn khác nhau theo mùa.- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp: lớp vỏ, lớp trung gian và lõi của Trái
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM

Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM

Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM Tài liệu tập huấn sử dụng bản đồ địa lí 6 vào đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại TPHCM
Xem thêm

Đọc thêm

KE HOACH CONG TAC DOI

KE HOACH CONG TAC DOI

- Kết hợp với tổ bộ môn tổ chức các buổi ngoại khoá tìm hiểu về thực hiện ATGT và phòng chống tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn thơng tích. 6. Xây dựng kinh phí hoạt động:- Làm kế hoạch nhỏ: - Mỗi chi đội xây dựng quỹ thực hiện đọc báo đội đặt theo quý***************************Phần IV : các hoạt động cụ thểtháng 9- Kiện toàn tổ chức đội thông qua đại hội các chi đôị, chuẩn bị tốt cho đại hội liên đội ( Các chi đội có sổ sách ghi chép riêng, xây dựng kế hoạch cụ thể ) .- Tham gia tập luyện văn nghệ đón mừng năm học mới thông qua ngày khai trờng.- Tham gia tổ chức đêm trung thu cho học sinh toàn trờng.- Thực hiện nề nếp học tập , thể dục đầu giờ, giữa giờ cho nghiêm túc, mặc đồng phục, đeo khăn quàng đầy đủ...- Tập hợp các đội hình: nghi thức, văn nghệ, cờ đỏ đi vào luyện tập vàhoạt động.- Thành lập đội phát thanh măng non, đoọi khăn đỏ, đội khăn xanh, đội chữ thập đỏ, xây dựng hộp th đội đi vào hoạt động.- Triển khai chuyên hiệu Chăm học.- Tham gia mọi hoạt động khác của nhà trờng đề ra.tháng 10- Phát động phong trào thi đua mừng ngày Bác hồ gởi th cho học sinh, sinh viên15/10 , mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.- Tổ chức đại hội liên đội .- Triển khai chuyên hiệu Luật ATGT thông qua chơng trình ngoạikhoá.- Tiếp tục thực hiện chuyên hiệu Chăm học.
Xem thêm

15 Đọc thêm

de kiem tra hoc ki 2 2009- 2010

DE KIEM TRA HOC KI 2 2009- 2010

3/ No ,she doesn’t4/ She wants two cans of beer and five bottles of mineral water5/ She goes /gets home by taxiIII- Circle the best answer1 2 3 4 5B B A C CIV- Write 1. My name is ……… ( I am …….)2. I am…… 3. I am from ………….4. I go to ………………school.5. I am in class 6A* Tapscript: Hi,my name is Quoc Anh .I am eleven years old.I come from Hanoi .I am vietnamese andof course I speak Vietnamese very well.I am studying at Nguyen Du school .I amin grade 6 class 6Athe school is at 12 Tran Phu Street.Name:…………………… The second semester testClass: 7 Year :2009 2010–I- Listen and tick (V ) the activities Members Going fishing Watching TV Listening to music readingBa LanNam HoaII- Read and answer the questions Mr Hai is a farmer .He lives in the country.He has some paddy fields and he produces a lot of rice .Near his house ,he has a small field and he grows a few vegetables . He also has a few fruit trees .They produce a little fruits .Mr Hai has some animals.He has two buffaloesand afew cows. He has some chickens.They produce a lot of eggs .He also has a dog and two cats.Questions :
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐIA LI: TP ĐA NANG

ĐIA LI: TP ĐA NANG

ThThứ 4 ngày22 tháng4 năm 2009ứ 4 ngày22 tháng4 năm 2009Địa líĐịa líTại sao nói TP Đà Nẳng là đầu mối giao thông Tại sao nói TP Đà Nẳng là đầu mối giao thông lớn ở duyên hải miền Trung?lớn ở duyên hải miền Trung?Vì sao Đà Nẳng được gọi là thành phố cảng?Vì sao Đà Nẳng được gọi là thành phố cảng?THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNG1.Đà Nẳng-thành phố cảng. ThThứ 4 ngày22 tháng4 năm 2009ứ 4 ngày22 tháng4 năm 2009Địa líĐịa líTHÀNH PHỐ ĐÀ NẲNG1.Đà Nẳng-thành phố cảng.•Từ nơi em sống có thể đến Đà Nẳng bằng cách nào?
Xem thêm

24 Đọc thêm

CÔNG VĂN SỐ 7145-BGDĐT-VP V/V TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009 - 2010

CÔNG VĂN SỐ 7145-BGDĐT-VP V/V TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009 - 2010

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

địa lí địa phương Tỉnh Phú Thọ

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ

Ngày soạn 19/4/2010Ngày giảng 23/42010Tiết 48 Bài 42Địa lí tỉnh ( thành phố ) địa lí phú thọ( Tiếp theo)I - Mục đích yêu cầuTiếp tục bổ sung, nâng cao kiến thức về địa lý tự nhiên, dân c, kinh tế - xã hội, có đ ợc các kiếnthức về địa lí địa phơng ( tỉnh, thành phố ) phát triển năng lực nhận thức vận dụng kiến thức vào thực tếnhững biểu hiện rút ra và đề xuất đúng đắn, đóng góp với đại phơng trong sản xuất, quản lí xã hội, hiểmrõ những khó khăn, thuận lợi để có ý thức tham gia, xây dựng địa phơng, bồi dỡng tình cảm quê hớngđất nớc.II - Chuẩn bị- Bản đồ Việt Nam, bản đồ địa phơng.- Các tranh ảnh, hình vẽ về địa phơng.III - Tiến trình lên lớp1) ổn định tổ chức: 9A 9B 9C 9D 2) Kiểm tra bài cũ: - Nêu vị trí lãnh thổ sự phân chia hành chính tỉnh phú Thọ - Trình bày những điều kiện tự nhiêntỉnh .3) Bài mới: GV giới thiệu.- Số dân tỉnh PT.- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên : - Gia tăng cơ giới.- Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới biến động DS - Tác động của gia tăng DS tới đời sống SX.- Đặc điểm kết cấu DS : Theo giới tính, độ tuổi.- Độ tuổi : Gv Nói thêm :Dự báo dân số có nhịp độ tăng bình quângiai đoạn 2006- 2010 là 0,84, giai đoạn 2010- 2020 là
Xem thêm

6 Đọc thêm

DL5 ;Tuần 32

DL5 ;TUẦN 32

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009Địa lí địa phương:I. Vị trí địa lí xã Đại AnQuan sát bản đồ chỉ vị trí xã Đại An Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009- Xã Đại An thuộc huyện Đại Lộc,tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp xã Đại Hoà , phía Nam giáp huyện Duy Xuyên,Phía Tây giáp xã Đại Cường, phía Bắc giáp thị trấn Ái Nghĩa. Xã Đại An có những trục đường giao thông chính nào ? Xã Đại An có những trục đường giao thông chính : Đường ĐT 609 B và đường ĐH 104 Địa lí địa phương: Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009II/Đặc điểm tự nhiên-Xã Đại An có đặc điểm gì nổi bật?-Trước đây ngày 29/4/1994 xã Đại An và Đại Hoà sát nhập thành xã Đại Hoà. Nay thực hiện theo nghị định 33/2007NĐ/CP ngày 8/3/2007xã Đại Hoà lại chia tách thành xã Đại An và Đại Hoà.-Xã Đại An gồm có bao nhiêu thôn đó là những thôn nào ?-Xã Đại An có 10 thôn đó là :Bàu Tròn, Đông Tây, Phú Lộc, Quảng Huế, Quảng Yên,Thôn 4,Hoá Phú, Phước Yên, Nghĩa Nam, Ái Mỹ-Diện tích đất tự nhiên là bao nhiêu? Đất nông nghiệp là bao nhiêu?Diện tích đất tự nhiên là 551,05ha, đất nông nghiệp là 312,09ha.Địa lí địa phương:
Xem thêm

13 Đọc thêm

Diễn văn kỷ niệm ngày truyền thống Việt Nam và tổng kết thành tích năm học 2009-2010

DIỄN VĂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2009-2010

DIỄN VĂN DIỄN VĂN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT THÀNH TÍCH VÀ TỔNG KẾT THÀNH TÍCH NĂM HỌC 2009-2010NĂM HỌC 2009-2010 Tháng 8 năm 1954 do sáng kiến của Công đoàn giáo dục quốc tế. Một tổ chức liên hiệp các công đoàn cách mạng của những người làm công tác giáo dục tiến bộ nhất trên thế giới mà nòng cốt là Công đoàn các nước XHCN đã nhất trí thông qua bản “Hiến chương” của Nhà giáo và quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Ngày 20/11/1958 lần đầu tiên các trường học miền Bắc nước ta tổ chức kỉ niệm ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo.Từ đó ngày 20/11 dần dần khắc sâu vào tâm tư, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với giáo giới, làm cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cả xã hội đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975 để ngày 20/11 thực sự trở thành truyền thống với nội dung mới của giáo giới và nhân dân Việt Nam vào ngày 28/9/1982 theo đề nghị của ngành giáo dục Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành quyết định số 167/QĐ-CP quyết định từ nay lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà toàn xã hội tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo. Mỗi năm ngày 20/11 đến với các nhà trường lại tưng bừng như một ngày hội.Kính thưa: -Quý vị đại biểu,
Xem thêm

12 Đọc thêm

hđsxcua nguoi dan Tay Nguyen

HĐSXCUA NGUOI DAN TAY NGUYEN

THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU Hoạt động 2: Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Ngun.a, Rừng ở Tây ngunThảo luận nhóm 4:Nhóm 1 và nhóm 2 : Rừng Tây Ngun có mấy loại . Đó là những loại nào ? Nhóm 3 và nhóm 4 :Rừng cho ta sản phẩm gì q?Nhóm 5và nhóm 6 :Quan sát hình 8,9,10 nêu quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗThứ 3ngày 19 tháng 10 năm 2010 Địa lí HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUN (tiếp theo)TÂY NGUN (tiếp theo) THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU Hãy mơ tả về rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp Hãy mơ tả về rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp
Xem thêm

21 Đọc thêm

người dân& HĐXS ở DBDHMT

NGƯỜI DÂN& HĐXS Ở DBDHMT

lạnh.Bài cũ: Thứ ngày tháng năm 2010Địa lí:1.Dân cư :1.Dân cư tập trung ở vùng đồng bằng duyên hải miền Trung như thế nào?2. Ở vùng đồng bằng duyên hải miền Trung, chủ yếu có những dân tộc nào sinh sống?3. Vì sao các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp nhưng lại tập trung khá đông đúc dân cư?(Thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi sau)1.Dân cư ở đồng bằng duyên hải miền Trung khá đông đúc.2. Ở đây chủ yếu là người Kinh và người Chăm.3. Các đồng bằng duyên hải miền Trung tuy nhỏ hẹp song có điều kiện tương đối thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Thứ ngày tháng năm 2010Địa lí:Em có nhận xét gì về trang phục của phụ
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đội

1.Tập hợp, ổn đònh , báo cáo só số đại biểu2.Chào cờ.- Chào cờ ( theo nghi thức Đội)3.Tuyên bố lí do- giới thiệu đại biểu3.Giới thiệu đoàn chủ tòch – Thư kí đoàn.4. Đoàn chủ tòch khai mạc và công bố chương trình làm việc5.Đoàn chủ tòch báo cáo chương trình công tác Đội năm học 2009-20106.Đoàn chủ tòch thông qua dự thảo phương hướng công tác Đội năm học 2010-20117.Biểu quyết và các tham luận của chi đội.9.Phát biểu của đại biểu:+ Phát biểu của Chi bộ-BGH+ Phát biểu của Hội Đồng Đội Xã10.Bầu cử+ Ban chỉ huy Năm học: 2009-2010 lên công bố hết nhiệm kì+ Đoàn Chủ tòch trình bày đề án xây dựng Ban chỉ huy Năm học 2010-2011+ Ban bầu cử làm việc11.Văn nghệ – sinh hoạt12.Ban kiểm phiếu công bố BCH liên đội, BCH mới ra mắt13.Thư kí đọc nghò quyết Đại hội14.Chào cờ bế mạc Lạc xn, ngày 14 tháng 9 năm 2009.Được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường và Hội đồng Đội xã Lạc Xn. Liên Đội trường THCS Lạc Xn tổ chức Đại hội Liên đội - Năm học 2010-2011. Trân trọng kính mời:
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề thi Olympic TA tiểu học 09-10

ĐỀ THI OLYMPIC TA TIỂU HỌC 09-10

My name is Mai. Im a student. Every morning, I have breakfast at six thirty. I dont have a big breakfast. I often have two boiled eggs or a bowl of noodles and I often drink a glass of milk. For lunch, I usually have rice, fish and vegetables. Fish is my favorite food. I usually have dinner at 7 oclock in the evening. It is a big meal of the day and I have beef or fish with vegetables and rice. After dinner, I often eat some fruit like apples, oranges or bananas.1. What does Mai do? 2. Does she have breakfast at six oclock ? 3. What does she usually have for lunch ? 4. Is fish her favorite food ? 5. What time does she usually have dinner ? __________________The end______________________Phòng Giáo dục và đào tạo Phúc ThọKỳ thi olympic tiếng anh cấp tiểu họcHuyện phúc thọ năm học 2009 - 2010Hớng dẫn chấm.I. (Mỗi câu đúng đợc 0,25 điểm)1. B 2. A 3. C 4. CII. (Mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm)1. B (a pencil) 2. D. (a cat) 3. A (a buffalo) 4. A (a mouse)5. D. (a tiger) 6. A (a ball) 7. B (a knife) 8. A (a rabbit)III. (Mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm)1. D. 2. C 3. A 4. D5. B 6. B 7. D 8. DIV. (Mỗi câu đúng đợc 0,25 điểm)
Xem thêm

7 Đọc thêm

bao cao tong ket 2009-2010

BAO CAO TONG KET 2009 2010

- Tiếp tục tham mu phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhitheo hớng găn chặt quyền lợi trách nhiệm đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đợc giao.Kết quả đạt đ ợc :- 24 Anh,chị Phụ trách tham gia chơng trình rèn luyện phụ trách đội- 24 anh, chi phụ trách tham gia tập huấn phụ trách đội- 24 anh chi Phụ trách nhận đỡ đầu cho 1-2 đội viên có hoàn cảnh khó khăn.- 24 anh chị Phụ trách nhận dạy phụ kém, bồi giỏi cho đội viên.- 6 chi đội đăng ký và tham gia chơng trình rèn luyện đội viên- 64 đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác hồ* Xếp loại chi đội8-Chi đội vững mạnh: 10-Chi đội khá: 5 * Học lực. - Học sinh giỏi trờng:33 - Học sinh tiên tiến: 78 - Học sinh khen các mặt : 30 13. Nghip v:- Vic trin khai thc hin s sỏch i theo mu ca Trung ng rt phự hp vi iu kin hin nay .- Vic trin khai ng phc ph trỏch i theo mu ca Trung ng phự hp vi iu kin hin nay .14. Nhng mụ hỡnh hay, sỏng to, cỏch lm mi - 15. ỏnh giỏ cụng tỏc ch o - 16. Nhn nh, ỏnh giỏ v vic trin khai v thc hin chng trỡnh cụng tỏc i v phong tro thiu nhi nm hc 2009 2010- Nm hc 2009-2010 cú nhiu s kin quan trng v ni bt thc hin Ngh quyt i
Xem thêm

9 Đọc thêm

Mapping the Mal Web - The world’s riskiest domains docx

MAPPING THE MAL WEB - THE WORLD’S RISKIEST DOMAINS DOCX

average of risky sites rose from 5.8% (2009) to 6.2% (2010). In 2007 and 2008, we found 4.1% of websites to be rated red (avoid) or yellow (use caution). Although we used a different methodology in the first two years, the trend line—up and to the right—seems to be holding. The web is getting trickier to navigate safely.In this fourth annual analysis of the relative risk of TLDs, McAfee has found overall web risk is up from last year. We saw increasing risk in some already risky portions of the web, such as .INFO; some significant reductions in risk within last year’s riskiest TLDs, especially Singapore (.SG) and Venezuela (.VE); and some new areas of concern, including Vietnam (.VN), Armenia (.AM), and Poland (.PL). Note: All risk statistics refer to weighted risk, unless otherwise stated.Key Findings: Mapping The Mal Web IV• TopveriskiestTLDs—With a weighted risk of 31.3%, .COM (Commercial—the most heavily trafficked TLD) was the most risky TLD. It took this title from .CM (Cameroon), which fell to fourth place this year, while .INFO jockeyed for a more risky position, up to second place from fifth place last year. The five TLDs with the greatest percentage of risky registrations were: - .COM (Commercial) 31.3% - .INFO (Information) 30.7% - .VN (Vietnam) 29.4% - .CM (Cameroon) 22.2%
Xem thêm

27 Đọc thêm

Thành phố Hải Phòng

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Hải Phòng-thành phố cảng:2. Đóng tàu là ngành công nghiệp quan trọng của Hải Phòng3. Hải phòng là trung tâm du lịch:Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch.Đó là bãi biển Đồ Sơn,đảo Cát Bà với nhiều cảnh đẹp và hang động kì thú,nhiều lễ hội truyền thống như chọi trâu,đua thuyền ,nhiều di tích lịch sử và thắng cảnh nổi tiếng cùng với hệ thống khách sạn,nhà nghỉ đủ tiện nghi có sức hấp dẫn khách du lịch Bãi biển Đồ SơnĐảo Cát BàĐảo Cát BàBiển Đồ Sơn lúc hoàng hônHải Phòng-thành phố hoa phượng đỏChọi trâu ở Hải PhòngLễ hội đua thuyềnHang độngHang động Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2010Địa lí : Hải phòng nằm ở đông bắc đồng bằng Bắc Bộ.Đây là một thành phố cảng,một trung tâm công nghiệp đóng tàu và trung tâm du lịch lớn của nước ta.Bài học
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tong ket CD

TONG KET CD

đại hóa đất nớc - Đổi mới nội dung, phơng thức hoạt động công đoàn: Xây dựng tốt quan hệ phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn .- Tăng cờng hiệu quả hoạt động của BCH, UBKT, xây dựng chơng trình hoạt động toàn khóa Tổ chức tốt hoạt động giao ban cụm Công đoàn, huyện để nắm bắt thông tin, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn.- Tích cực tham gia xây dựng Đảng , chính quyền trong sạch vững mạnh , quan tâm bồi dỡng đoàn viên u tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Tiếp tục tranh thủ và đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng với tổ chức Công đoàn. - Tổ chức các lớp bồi dỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn, UBKT, trang bị đủ tài liệu cho cán bộ công đoàn để có điều kiện hoạt động tốt.1, Những thành tích nổi bật trong năm học 2009-2010:- Phối hợp với chuyên môn tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động:vận động Hai không với 4 nội dung. Luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, Hởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng về đạo đức, tự học và sáng tạo, Phong trào tiếng trống học bài, Xã hội hoá GD, phong trào Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực Chỉ đạo tốt cuộc vận động dân chủ - kỉ cơng - tình thơng - trách nhiệm một cách nghiêm túc, đồng bộ, kiên quyết và tạo đợc sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ , GV, HS; niềm tin của nhân dan - Chỉ đạo tốt các phong trào thi đua Hai tốt, phong trào GVT-ĐVN trong đội ngũ GV toàn ngành; tập trung vào chủ đề năm học ứng dụng cộng nghệ thông tin, đổi mới công tác quản lí tài chính : thực hiện tốt các chuyên đề đổi mới PPDH. Sử dụng công nghệ tin học trong nhà trờng. Tổ chức tốt các hội thi -Tổ chức tốt các đợt tham quan du lịch trong dịp hè; Kịp thời thăm hỏi đoàn viên khó khăn trong dịp tết. Đẩy mạnh các hoạt đông chăm lo đời sống cho CB GV CNV. Làm tốt công tác tuyên truyền GD trong nhà trờng và lao động, giáo dục chính trị t tởng, đạo đức lối sống, phòng chống và bài trừ các tệ nạn xã hội , xây dựng đợc môi trờng s phạm lành mạnh .
Xem thêm

7 Đọc thêm

Địa lý địa phương_Đại An

ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG_ĐẠI AN

Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009Địa lí địa phương: Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009Địa lí địa phương: Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2009 Đại An là một xã đồng bằng nằm ở phía Đông huyện Đại Lộc, người dân sống bằng nghề nông nghiệp và chăn nuôi . Nhờ có đất đai màu mỡ đã tạo cho trồng trọt và chăn nuôi tốt.Địa lí địa phương:

13 Đọc thêm

PPCT ĐỊA LÍ THCS 2009 - 2010

PPCT ĐỊA LÍ THCS 2009 - 2010

giờ dạy như các môn học; việc tham gia điều hành HĐGD tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạtlớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và GV chủ nhiệm lớp, không tính vàogiờ dạy tiêu chuẩn.b) Tích hợp HĐGDNGLL, HĐGDHN, môn Công nghệ:- HĐGDNGLL: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/thángvà tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD các lớp 6, 7, 8, 9 ở các chủ đề về đạo đức vàpháp luật. Đưa nội dung về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 9và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” doBộ GDĐT phát động. - HĐGDHN (lớp 9): Điều chỉnh thời lượng HĐGDHN thành 9 tiết/năm học sau khi đưa một số nội dung GDHNtích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau đây:+ "Truyền thống nhà trường", chủ điểm tháng 9; + "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3. Nội dung tích hợp do Sở GDĐT (hoặc uỷ quyền cho các Phòng GDĐT) hướng dẫn trườngTHCS thực hiện cho sát thực tiễn địa phương. Cần hướng dẫn HS lựa chọn con đường học lên sau THCS (THPT, TCCN, học nghề) hoặc đivào cuộc sống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện HĐGDHN, có thể riêng theo lớp hoặctheo khối lớp; có thể giao cho GV hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanhnghiệp giảng dạy.4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giáa) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học (PPDH):- Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới PPDH là:+ Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình (căn cứ chuẩn của chương trình cấpTHCS và đối chiếu với hướng dẫn thực hiện của Bộ GDĐT); + Phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của HS và vai trò chủ đạo của GV; + Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của GV và HS, thiết kế hệ thống câuhỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiềukiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránhthiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất;
Xem thêm

9 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 2009-2010

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ 2009-2010

a) Cung cấp thơng tin và sự kiện: Phiếu học tập chứa đựng thơng tin, dữ liệu hoặc sự kiện. VD: Một đoạn văn mơ tả về bản sắc văn hóa của Tây Ngun, Những thơng tin trên nhằm mở rộng, bổ sung làm rõ cho nội dung “truyền thống văn hóa, độc đáo” trong bài Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Ngun. Hoặc dùng làm cơ sở cho một hoạt động nhận thức nào đó. VD: HS dựa vào những thơng tin trong phiếu học tập số 1 để trả lời câu hỏi: Đoạn văn trên miêu tả điều gì? (những nét đặc sắc trong nền văn hóa ở Tây Ngun). Những đặc trưng đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng ?b) Cơng cụ hoạt động và giao tiếp: Phiếu học tập chứa đựng các câu hỏi, bài tập, u cầu hoạt động, những vấn đề để u cầu HS giải quyết, hoặc thực hiện kèm theo những hướng dẫn, gợi ý cách làm (Phiếu số 1 có gắn câu hỏi, phiếu số 2, phiếu số 3, phiếu số 4)2.3.Phân loại- Dựa vào mục đích: Phiếu học bài, phiếu ơn tập, phiếu kiểm tra.- Dựa vào nội dung: + Phiếu thơng tin: Nội dung gồm các thơng tin bổ sung, mở rộng, minh họa cho các kiến thức cơ bản của bài (phiếu số 1).+ Phiếu bài tập: Nội dung là các bài tập nhận thức hoặc bài tập củng cố, (phiếu số 2).+ Phiếu u cầu: Nội dung là các vấn đề và tình huống cần phải giải quyết (phiếu số 3 )+ Phiếu thực hành: Nội dung liên quan đến những nhiệm vụ thực hành, rèn luyện kĩ năng (phiếu số 4).G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Bn Ma ThuộtEmail: buivantienbmt@gmail.com (Website: http://www.violet.vn/vantien2268) Page 2PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1Núi rừng Tây Ngun in bóng của gần 50 dân tộc từ khắp các vùng đất nước hội tụ về đây. Khơng đâu như Tây Ngun có đủ nền văn hóa của hầu hết các vùng miền của đất nước. Tiếng sli, tiếng lượn quấn qt bên tiếng đọc trường ca Đăm Săn, tiếng khèn mơi, kèn lá réo rắt bên tiếng cồng chiêng trầm hùng, âm vang, dân ca quan họ xoắn xt với lí con sáo Trung Bộ, điệu hò ru con Nam Bộ mềm mại, da diết lan vào khơng gian đầy chất sử thi Tây Ngun Một nền văn hóa đầy màu sắc đa dạng, tơn thêm vẻ đẹp đậm đà của bản sắc văn hóa Việt Nam.
Xem thêm

6 Đọc thêm