THIẾT KẾ 1 BỨC ẢNH CŨ BỊ CHÁY DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THIẾT KẾ 1 BỨC ẢNH CŨ BỊ CHÁY DOCX":

Thiết kế 1 bức ảnh cũ bị cháy docx

THIẾT KẾ 1 BỨC ẢNH CŨ BỊ CHÁY DOCX

Cách làm 1 bức ảnh bị cháy Cách tạo đường viền cháy xém cho một tấm hình bất kỳ. Một hiệu ứng rất ấn tượng 1. Đầu tiên hãy mở 1 bức hình mà bạn trọn 2. Dùng Ctrl + U với thông số hue = 40 và saturation = 25 Tạo 1 layer mới dùng ctrl + shilf + N đổ màu cho layer này tôi chọn màu nâu Sau đó bạn vào filter/texture/grain với thông số sau Tiếp theo bạn chuyển layer này thành blend là solflight Tiếp tục vào Filter > Distort > Ripple cái này thì không quan trọng thông số nên bạn có thể để sao cũng được nhưng đừng để phần này to quá thế là được Vẫn trên layer này bạn click vào biểu tượng hình tròn phía dưới thanh layer để add layer mark Vào Filter > Render > Cloud nhớ để màu là đen và trắng xong bạn dán 2 lớp lại với nhau với layer này bạn vào lệnh Layer >layer style > Inner shadown và stroke với thông số như sau
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tạo một bức ảnh cũ potx

TẠO MỘT BỨC ẢNH CŨ POTX

Bài 35: Tạo một bức ảnh cũỞ bài thực hành này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một bức ảnh mới chụp trông như được chụp vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước + Bạn có thể Save tấm hình dưới đây để làm ví dụ : ( Hình 01)Hình 01Bước 01: + Mở bức ảnh gốc, ấn Ctrl + J để nhân đôi nó lên.+ Vào Filter > Artistic > Film Grain: (Hình 02)Hình 02- Chọn thông số như sau: (Hình 03)Hình 03- Và tạm thời chúng ta được : (Hình 04)Hình 04Bước 02: + Chúng ta sẽ tạo một layer mới (Layer 1), đổ màu trắng cho nó. Sau đó vào Filter > Texture > Grain: (Hình 05)Hình 05- Chọn thông số như sau: (Hình 06)Hình 06- Chuyển chế độ hòa trộn của layer này thành Multiply và giảm Opacity xuống còn 50%: (Hình 07)Hình 07- Nếu như bạn cảm thấy chỗ nào chưa vừa ý thì có thể dùng công cụ xóa Eraser (E) để xóa bớt phần kẻ đứng đi. Và tạm thời chúng ta được: (Hình 08)Hình 08Bước 03: + Tiếp tục tạo một layer mới (layer 2), đổ màu trắng cho nó, chọn foreground color và background color là 2 màu mặc định đen và trắng: (Hình 09)Hình 09- Sau đó vào Filter >Render >Clouds: (Hình 10)Hình 10
Xem thêm

8 Đọc thêm

CÁCH LÀM 1 BỨC ẢNH CŨ BỊ CHÁY

CÁCH LÀM 1 BỨC ẢNH CŨ BỊ CHÁY

Dùng Ctrl + U với thông số hue = 40 và saturation = 25 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 4 Tiếp tục vào Filter > Distort > Ripple cái này thì không quan trọng thông số nên bạn có thể để sao cũng đượ[r]

8 Đọc thêm

CÁCH LÀM 1 BỨC ẢNH CŨ BỊ CHÁY

CÁCH LÀM 1 BỨC ẢNH CŨ BỊ CHÁY

Dùng Ctrl + U với thông số hue = 40 và saturation = 25 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 4 Tiếp tục vào Filter > Distort > Ripple cái này thì không quan trọng thông số nên bạn có thể để sao cũng đượ[r]

8 Đọc thêm

Lớ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

LỚ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CỄNG TÁC KẾTOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

trong doanh nghiệp xừy lắp l phà ạm vi giới hạn để tập hợp cỏc chi phớ XL phỏt sinh nhằm đỏp ứng yờu cầu kiểm soỏt chi phớ v tà ớnh giỏ th nh sà ản phẩm xừy lắp.Giới hạn (phạm vi) để tập hợp CPXL cỳ thể l nà ơi phỏt sinh chi phớ (cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh…), cỳ thể đồng thời l nà ơi gỏnh chịu chi phớ.Việc xỏc định đối tượng tập hợp CPXL l khà ừu đầu tiờn rất quan trọng trong to n bà ộ tổ chức cụng tỏc kế toỏn CPXL v tà ớnh giỏ th nh sà ản phẩm. Để xỏc định được đỳng đối tượng tập hợp CPXL cần căn cứ v o:à Tớnh chất, loại hỡnh sản xuất; đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm; đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; đặc điểm của sản phẩm sản xuất. Yờu cầu kiểm tra, kiểm soỏt chi phớ v yà ờu cầu hạch toỏn kinh tế nội bộ đơn vị. Yờu cầu tớnh giỏ th nh theo cà ỏc đối tượng tớnh giỏ th nh.à Khả năng, trỡnh độ quản lý nỳi chung v hà ạch toỏn nỳi riờng.Dựa v o vià ệc xem xột những nhừn tố trờn, đối với ng nh XDCB, à đối tượng tập hợp CPXL được xỏc định l tà ừng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, từng đơn đặt h ng hoà ặc từng đội thi cụng…Xỏc định đỳng đắn đối tượng tập hợp CPXL v tià ến h nh tà ập hợp kịp thời, chớnh xỏc theo đỳng đối tượng xỏc định l cà ơ sở, tiền đề quan trọng để kiểm tra, kiểm soỏt chi phớ đồng thời cung cấp số liệu cần thiết cho việc tớnh giỏ th nh sà ản phẩm.1.3.2.2. Phương phỏp tập hợp chi phớ xừy lắp a) Ph ươ ng ph ỏ p t ậ p h ợ p tr ự c ti ế p. Sản phẩm trong xừy lắp l cà ụng trỡnh hoặc hạng mục cụng trỡnh. Theo đặc điểm v tà ớnh chất cụng nghệ cũng như yờu cầu của quản lý trong sản xuất xừy lắp, thường cỏc đơn vị xừy lắp tập hợp v phà ừn loại chi phớ theo từng cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh. H ng thà ỏng, quý cỏc chi phớ cỳ phỏt sinh cỳ liờn quan đến cụng trỡnh hoặc hạng mục cụng trỡnh n o thà ỡ tập hợp chi phớ v oà cụng trỡnh hoặc hạng mục cụng trỡnh đỳ. Hay phương phỏp tập hợp chi phớ
Xem thêm

35 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình bác Biểu Đống Đa Hà Nội ppt

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở GIA ĐÌNH BÁC BIỂU ĐỐNG ĐA HÀ NỘI PPT

TRANG 1 THI ẾT KẾ KIẾN TRÚC NH À Ở GIA Đ ÌNH BÁC BI ỂU ĐỐNG ĐA HÀ N ỘI TRANG 2 Thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình bác Biểu quấn Đống Đa - TP Hà Nội.[r]

6 Đọc thêm

Thiết kế giếng trời cho phòng khách pptx

THIẾT KẾ GIẾNG TRỜI CHO PHÒNG KHÁCH PPTX

TRANG 1 THI ẾT KẾ GIẾNG TRỜI CHO PH ÒNG KHÁCH GIẾNG TRỜI LÀ MỘT HÌNH ẢNH QUEN THUỘC TRONG CÁC NGÔI NHÀ HIỆN ĐẠI, NHẤT LÀ VỚI NHỮNG CĂN NHÀ PHỐ THƯỜNG KHÔNG CÓ NHIỀU MẶT THOÁNG.. CÓ ĐƯỢC [r]

12 Đọc thêm

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư nhà chi Hương Phố Huế pdf

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ CHI HƯƠNG PHỐ HUẾ

TRANG 1 THI ẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ CHI HƯƠNG - TRANG 2 Yêu cầu thiết kế theo phong cách hiện đại trẻ trung, thuận tiệncông năng sử dụng: Với yêu cầu củachi Hương Kiến trúc Nh[r]

7 Đọc thêm

lập trình web các trang quản trị trong php - gv trần đình nghĩa

LẬP TRÌNH WEB CÁC TRANG QUẢN TRỊ TRONG PHP - GV TRẦN ĐÌNH NGHĨA

trangTHIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB7checkadmin.phpTHIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB8adminbookmaint.php Hoạt động dựa trên biến option được truyền theo địa chỉ: addnew: Lấy các thông tin được POST từ adminbooknew về sách được thêm mới, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL insert. edit: Lấy các thông tin được POST từ adminbookedit về sách được sửa, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL update. delete: Lấy các thông tin được truyền theo địa chỉ từ adminbookview về sách muốn xóa, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL delete.
Xem thêm

8 Đọc thêm

lập trình web php.cơ bản - gv trần đình nghĩa

LẬP TRÌNH WEB PHP.CƠ BẢN - GV TRẦN ĐÌNH NGHĨA

THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB1Lập Trình WebPHP – Cơ BảnĐẠI HỌC SÀI GÒN – KHOA CNTTGV: Trần Đình Nghĩatdnghia1977@gmail.comTHIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB2Nội dung1.Giới thiệu PHP2. Cơ chế hoạt động của WebServer3. Ví dụ minh họa4. Cú pháp và qui ước trong PHP5. Ví dụ và thực hành PHP cơ bảnTHIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB3Giới thiệu PHPPHP : PHP Hypertext Proprocessor. Tên gốc là Personal Home Page.Là ngôn ngữ server-side-script thực thi phía WebServer trả kết quả về cho client.Cho phép người dùng tương tác với web siteThiên về xử lý nghiệp vụ.Tập tin PHP có phần mở rộng là .php Cú pháp ngôn ngữ giống ngôn ngữ C++THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB4Giới thiệu PHP Ưu điểm:
Xem thêm

41 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PHẨM MÀU ĐIỀU NHUỘM BẰNG DẦU MEIZAN" docx

BÁO CÁO KHOA HỌC: " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PHẨM MÀU ĐIỀU NHUỘM BẰNG DẦU MEIZAN" DOCX

hoạch quả có chứa hàm lượng chất màu cao nhất là một việc làm cần thiết, quan trọng, có ý nghĩa lớn nhằm ứng dụng rộng rãi chất màu tự nhiên trong thực phẩm, góp phần tích cực phát triển cây công nghiệp ở nước ta. 2. Thực nghiệm 2.1. Nguyên liệu Quả điều được hái tại Tam Kỳ - Quảng Nam trên một cây điều đã được trồng 5 năm. Các loại quả được hái một cách ngẫu nhiên (hình 1), sau đó ph ân loại mẫu thí nghiệm theo độ chín của quả: Mẫu 1 - quả điều nhuộm rất non: là những quả có vỏ màu xanh nhạt, tươi, vỏ rất mềm và giòn; Mẫu 2 - quả điều nhuộm non: là những quả có vỏ màu xanh hơi đậm, vỏ mềm và giòn; Mẫu 3 - quả điều nhuộm hơi già: là những quả có vỏ màu xanh thẫm, vỏ hơi cứng hơn và hơi khó bấm; Mẫu 4 - quả điều nhuộm già: là những quả điều nhuộm có vỏ màu nâu, vỏ cứng và khó bấm; Mẫu 5 - quả điều nhuộm chín: là quả điều nhuộm có vỏ màu nâu đen, đen, vỏ rất cứng, khó bấm thường bị nứt. 2.2. Chiết tách bixin ∗ Chọn dung môi chiết Dùng dung môi là dầu thực vật để chiết tách bixin. Ngâm lần lượt 1g mẫu 4-hạt điều nhuộm già vào cùng một thể tích là 10ml các loại dầu hỗn hợp Meizan, Cooking oil, dầu đậu phụng và dầu đậu nành trong khoảng thời gian là 48 h. Thỉnh thoảng lắc, khuấy để quá trình chiết được dễ dàng. Thu lấy các dịch chiết để đo UV-Vis. ∗ Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến hiệu suất chiết tách bixin Tiến hành chưng ninh hạt điều nhuộm già với dầu thực vật thích hợp đã được chọn ở trên và thu lấy dịch chiết. Để xác định điều kiện tối ưu nhằm thu sản phẩm có Hình 1. Quả và hạt điều nhuộm già TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(30).2009 68 hiệu suất cao nhất, chúng tôi tiến hành khảo sát, tỷ lệ giữa khối lượng hạt điều nhuôm với dung môi (tỷ lệ rắn lỏng) và thời gian chiết tách bixin. 3. Kết quả và thảo luận 3.1. Khả năng hoà tan của bixin trong các loại dầu thực phẩm khác nhau
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tiét8-B7: GDCD7-Đoàn kết ,tương trợ

TIÉT8-B7: GDCD7-ĐOÀN KẾT ,TƯƠNG TRỢ

lễ độ với mọi người. Hãy quan sát các bức ảnh và kể lại câu chuyệnGIỚI THIỆU BÀI MỚIGIỚI THIỆU BÀI MỚI Tảo Bng1.TRUYỆN ĐỌC1.TRUYỆN ĐỌC1.TRUYỆN ĐỌC1.TRUYỆN ĐỌCHãy đọc truyện và quan sát ảnh Một buổi lao độngĐỒN KẾT, TƯƠNG TRỢĐỒN KẾT, TƯƠNG TRỢ Tảo BngNHĨM 1NHĨM 1NHĨM 1NHĨM 1Khi lao động sang sân bóng, lớp 7A gặp những khó khăn gì?ĐỒN KẾT, TƯƠNG TRỢĐỒN KẾT, TƯƠNG TRỢTHẢO LUẬN NHĨMTHẢO LUẬN NHĨMNHĨM 2NHĨM 2NHĨM 2
Xem thêm

27 Đọc thêm

THIẾT KẾ WEB - CSS –Cascading Style Sheet docx

THIẾT KẾ WEB - CSS –CASCADING STYLE SHEET DOCX

sử dụng các loại CSS (độ ưu tiên giảm dần) Inline Style Sheet Embedding Style Sheet External Style Sheet Browser DefaultTHIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB14Phạm vi áp dụng CSS (selector) Selector : tên 1 style tương ứng với một thành phần được áp dụng style đó. Ví dụ:h1 {color:#006;font:28px "arial black";margin-top:0px;padding-top:0px; }Properties & valuesSelectorTHIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB15Phạm vi áp dụng CSS (selector)Browse THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB16Các loại selectorTHIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB17Ví dụ phạm vi sử dụng các Selector - Elements
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tài liệu “Vẽ” tranh bằng máy ảnh doc

TÀI LIỆU “VẼ” TRANH BẰNG MÁY ẢNH DOC

đủ hình khối để tạo nên những “bức tranh” tuyệt đẹp. Bức hình này được chụp qua cửa kính nhòa nước Các cách làm trên là nhờ đến ngoại cảnh. Còn khi bạn thấy phong cảnh đẹp mà muốn sáng tác “tranh” thì có thể áp dụng thủ pháp sau đây: Đặt tốc độ màn trập hơi lâu một chút rồi giữ máy chắc chắn, tì tay lên bất cứ vật gì cứng cáp rồi bấm nút chụp, di chuyển máy theo các đường dích dắc rất nhỏ. Chú ý trong lúc di chuyển máy vẫn phải rất cứng tay và di chuyển đều đặn, dứt khoát. Điều này sẽ giúp bức ảnh cuối cùng bị nhòe nét răng cưa một chút nhưng vẫn rõ nhịp điệu thể hiện bằng đường dích dắc mà bạn vẽ ra.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Thiết kế web - Liên kết với hệ thống website khác pptx

THIẾT KẾ WEB - LIÊN KẾT VỚI HỆ THỐNG WEBSITE KHÁC PPTX

nhiều liên kết từ trang chủ nhưng lại không có liên kết trên các trang trong khiến cho liên kết của Website không được tự nhiên và các máy tìm kiếm sẽ chú ý tới điều này. Chú trọng các nội liên kết và sử dụng càng nhiều liên kết sâu càng tốt, những phần bên trong của website mới là phần chưa đựng nội dung và khuynh hướng phục vụ người đọc luôn luôn đựoc đề cao. - Sử dụng redirect 302. Hãy sử dụng Redirect 301 thay vì 302. Sử dụng chuyến hướng Redirect Permanent 301 sẽ giúp chuyển thứ hạng của trang tới trang mới. Theo lý thuyết thì phương pháp chuyến hướng trang 301 giúp giữ nguyên thứ hạng trang cho cấu trúc mới. Hãy thật cẩn thận khi chuyển hướng trang web, nhất là thay đổi domain hay sub-domain, nên nhớ rằng những chỉ mục của trang web bạn luôn đựoc lưu trên google cache, và google hiểu 301 chứ ko chơi với 302 ^^ - Không sử dụng nofollow. Google đang cố gắng khuyến khích các Webmaster vận dụng tối đa thẻ nofollow để tối ưu việc “chia sẻ thứ hạng” trang và chống spam. - Nội dung website không có giá trị. Nội dung Website càng phong phú và độc đáo thì bạn càng có nhiều cơ hội có các liên kết tự nhiên trỏ đến. Hãy cố gắng tạo ra những backlink mang tính tự nhiên, những backlink này có ích hơn rất nhiều. - Không xã hội hóa nội dung. Xã hội hóa nội dung sẽ giúp tạo ra các sụ kiện, tiếng vang trên phương tiện truyền thông và giúp mang thêm truy cập tới Website của bạn. Tham gia các mạng xã hội và dig thông tin, nguồn backlink vô tận - Mua bán liên kết. Hãy cẩn thận với việc mua bán liên kết và chắc chắn việc bạn đang làm, hoặc tối thiểu cũng nên nhúng các liên kết mua bán tại phần nội dung liên quan tới chủ đề Webstie của bạn. - Liên kết bẩn, spam link: Hiện tại google đang ngày càng tỏ ra quan tâm hơn đến nội dung của các diễn đàn, và vấn đề vẫn đang làm đau đầu họ chính là các link spam vô tội vạ trên các diễn dàn, và hệ lụy copywriting
Xem thêm

3 Đọc thêm

tiêt 27 hinh hoc 9

TIÊT 27 HINH HOC 9

HI GING CP TRNGHI GING CP TRNGLương Thị Ngọc Lê Moõn :ToaựnLụựp:9Giỏo viờn dy:Moõn :ToaựnMoõn :ToaựnMoõn :ToaựnMoõn :Toaựn * KIỂM TRA BÀI CŨC©u háiThÕ nµo lµ tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn? TiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn cã nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n g×?VÏ h×nh vµ ghi tãm t¾t. Trả lời :* KIỂM TRA BÀI - TiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn lµ ®­êng th¼ng chØ cã mét ®iÓm chung víi ®­êng trßn.- NÕu mét ®­êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn th× nã vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®i qua tiÕp ®iÓm...OaC{a lµ tiÕp tuyÕn cña (O)C lµ tiÕp ®iÓm
Xem thêm

23 Đọc thêm

Thiết kế phòng khách sang trọng pptx

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH SANG TRỌNG PPTX

TRANG 1 THI ẾT KẾ PH ÒNG KHÁCH SANG TR ỌNG CÔNG TY N ỘI THẤT ROCHE BOBOIS CỦA ITALY GIỚI THIỆU NHỮNG SẢN PH ẨM MỚI MANG ĐẾN PHONG CÁCH SANG TRỌNG V À HI ỆN ĐẠI CHO PHÒNG KHÁCH.. M ỜI BẠN[r]

7 Đọc thêm

Phó Đức Phương và không gian sông nước yêu thương

PHÓ ĐỨC PHƯƠNG VÀ KHÔNG GIAN SÔNG NƯỚC YÊU THƯƠNG

Phó Đức Phương và không gian sông nước yêu thương Trong Con đường âm nhạc số 5, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã mang đến cho khán giả giấc mơ về nguồn cội, về tình yêu thương con người trong một không gian sông nước mênh mang, với những giai điệu âm nhạc giàu âm hưởng dân gian, thấm đẫm sắc màu huyền thoại. Nếu như âm nhạc của Nguyễn Cường gắn liền với Tây Nguyên, âm nhạc của Phú Quang gắn liền với mùa thu và Hà Nội... thì Phó Đức Phương tìm về với không gian sông nước, những ký ức tuổi thơ vùng quê kiểng và những cảm nhận đầy màu sắc huyền thoại về những địa danh thân quen của đất nước. Hình ảnh dòng sông, mặt hồ, nước xuất hiện ở hầu hết ca khúc trong chương trình của Phó Đức Phương, như là một thứ cảm hứng chảy tràn vào âm nhạc của ông. Nhạc sĩ tâm sự: "Tôi sinh ra ở Hà Nội, tuổi thơ tôi gắn liền với sông Hồng - dòng sông cái, sông mẹ đã đẻ ra vùng châu thổ sông Hồng. Nước là khởi nguồn của sự sống, là nguồn mạch đưa tôi về với tiềm thức, với cội nguồn". Chính vì thế, Những giấc mơ trên sóng , tên gọi của chương trình, được nhạc sĩ đánh giá là một cái tên hay và đẹp. Chị Thanh Thủy - một khán giả - nhận xét: "Một trong những điều tôi tâm đắc với Con đường âm nhạc là cách đặt tên cho chương trình. Những người làm chương trình đã chọn được những cái tên độc đáo, thể hiện được những nét đặc trưng trong âm nhạc của các nhạc sĩ". Tùng Dương hóa thân vào Trương Chi. Gần 20 ca khúc, có mới, có , có quen, có lạ, nhưng điểm nhấn của Những giấc mơ trên sóng vẫn là những sáng tác đã làm nên tên tuổi Phó Đức Phương như: Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Chảy đi sông ơi, Mặt trời, biển cát và em, Không thể và có thể, Hồ trên núi, Về quê, Trên quê hương quan họ, Huyền thoại Hồ núi Cốc... Đêm nhạc đã làm mới những giai điệu ấy bằng những kết hợp mới lạ:
Xem thêm

5 Đọc thêm

hieu dien the

HIEU DIEN THE

+//00102* !"#!Ký hiÖuV«n kÕ h×nh 25.2c hiÖn sè. +* !"#--VChèt ®iÒu chØnh kim Hoạt động nhóm: Tìm hiểu vôn kế nhóm em rồ điền vào ( ) V153V15Va) Trên mặt vôn kế có ghi chữ b) Vôn kế này thuộc loại Vôn kế .c) Có chốt nối dây dẫn đó là chốt (+) và .chốt (-) d) GHD là (hoặc .)ĐCNN tơng ứng là (hoặc ) Phiếu học tập

22 Đọc thêm