GDCD 6 TRỌN BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GDCD 6 TRỌN BỘ":

CHUẨN ĐOÁN VÀ KHẮC PHỤC CÁC TRANH CHẤP HỆ THỐNG

CHUẨN ĐOÁN VÀ KHẮC PHỤC CÁC TRANH CHẤP HỆ THỐNG

!"#$%&'#$()$*!+,$-!.,$,',$/01#!$,!2-$!3$/!4#5 6 7&089$:;$<=>> Cần tìm cho ra nguồn gốc của những trục trặc phần cứng hoặc các lỗi General Protection Fault là công việc v a mất công v a bực mình. N u may mắn, việc phục hồi bản sao lu của Registry sẽ giúp bạn rất hiệu quả (tham khảo mục "Thủ thuật phần cứng", PC World VN 12/98, trang 106). Nhng n u việc phục hồi này thất bại, thì nguyên nhân của các trục trặc c thể là một trong hàng chục driver hoặc tập tin cấu hình, hoặc k t hợp cả hai. Việc tìm ki m thủ phạm thờng chỉ là quá trình loại tr tẻ nhạt. Đầu tiên bạn vô hiệu h a một tập tin nghi ngờ, rồi khởi động lại PC xem đã h t trục trặc cha. N u cha lại ti p tục đối với tập tin khác. Rất may, System Configuration Utility của Windows 98 sẽ làm cho công cuộc tìm hỏng h c trở nên khá dễ dàng, mặc dù không rõ ràng và đơn giản đ n mức ai cng làm đ-ợc. Tuy nhiên, trớc h t phải c vài lời v những gì cần làm trong Windows 3.x và 95. Với Windows 3.x, vô hiệu h a một driver c liên quan đ n việc mở những tập tin cấu hình th ch hợp - thờng là autoexe.bat và config.sys trong th mục gốc, hoặc system.ini và win.ini trong folder Windows - và sau đ , trong một trình biên tập văn bản, tìm dòng lệnh khởi động driver và loại bỏ dòng đ bằng cách thêm một dấu chấm phẩy ( ;) vào chỗ bắt đầu của dòng win.ini, hoặc thêm rem vào autoexec.bat và config.sys. Mặc dù Microsoft đã c những nỗ lực nhằm đơn giản h a tình trạng này trong các phiên bản sau của họ, nhng cả Win95 lẫn Win98 vẫn đòi hỏi phải thay đổi ở mức độ phức tạp nh vậy. Trong Windows 95, Microsoft đã dời dữ liệu cấu hình nhiu h t mức vào một v tr trung tâm - Registry - đồng thời cung cấp Device Manager để làm công cụ duyệt xem trạng thái của các thi t b đã đợc lắp đặt. Tuy nhiên, Registry không liệt kê h t m ọi driver. Để giữ t nh tơng th ch với một số phần cứng và phần mm 16 bit c, Microsoft duy trì bốn tập tin cấu hình n i trên nh một bộ phận t ch hợp của Windows 98. Và sau khi đã kiểm tra Device Manager để tìm các tranh chấp phần cứng rõ ràng, những tập tin này vẫn là nơi tốt nhất để bắt đầu việc xem x t khi PC của bạn c một trục trặc nghiêm tr ọng. ?#5$,.$/@A$!B#5$!C,$,D1$7E#9&FG$>H$$ Tiện ch mới System Configuration Utility của Windows 98 (hình 1) cung cấp giao
Xem thêm

6 Đọc thêm

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TA 6 TỔNG HỢP

BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TA 6 TỔNG HỢP

BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp BỘ đề ôn THI HSG TA 6 TỔNG hợp

Đọc thêm

 BỘ 6 KỸ NĂNG MỀM

BỘ 6 KỸ NĂNG MỀM

Chương trình đào tạo được thiết kế bởi Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K và Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Với chương trình đào tạo “Bộ 6 Kỹ năng mềm dành cho nhà quản trị tương lai”, chúng tôi tin tưởng các bạn sinh viên và học viên sẽ trở nên tự tin, vững vàng hơn trong môi trường công việc tại các doanh nghiệp. Mục đích khóa học  Học viên nắm bắt được lý thuyết cơ bản và thực hành các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc thực hiện công việc và phát triển bản thân  Nhận diện các khó khăn trong quá trình áp dụng đối với từng kỹ năng và cách thức vượt qua  Xây dựng các quy trình, biểu mẫu để rèn luyện và áp dụng trong công việc và cuộc sống Phương pháp giảng dạy Chương trình được giảng dạy bởi giảng viên Đại học và các Anh/chị đang đi làm nhằm tăng tính thực tế và cập nhật nhưng vẫn đảm bảo được mức độ chuẩn xác của phương pháp thực hiện và thông tin truyền đạt. Phương pháp giảng dạy là trao đổi, hướng dẫn thực hiện và giải quyết quyết tình huống nhằm giúp học viên thực hành và ứng dụng ngay tại lớp học. Điểm nổi bật của Chương trình
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6

Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh 6
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ ĐỀ ÔN TIẾNG ANH 6 PHẦN 6

BỘ ĐỀ ÔN TIẾNG ANH 6 PHẦN 6

bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 6

Đọc thêm

BỘ ĐỀ ÔN TIẾNG ANH 6 PHẦN 3

BỘ ĐỀ ÔN TIẾNG ANH 6 PHẦN 3

bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3 bộ đề ôn tiếng anh 6 phần 3

Đọc thêm

C3 VÍ DỤ SAP CẦU TREO DÂY VÒNG

C3 VÍ DỤ SAP CẦU TREO DÂY VÒNG

Ec.Fc=1,8333.106T, trọng lượng đơn vị g=0,78T/m. Ở trạng thái ban đầu, dây chịu toàn bộ trọng lượng mặt cầu và dầm cứng là tĩnh tải phân bố đều với cường độ q=11,22T/m. Yêu cầu xác định nội lực và chuyển vị của cầu treo khi dầm chịu thêm tải trọng tạm thời, phân bố đều với cường độ p=6T/m. Để giải bài toán này bằng SAP 2000 cần thực hiện những bước sau : + Lập sơ đồ kết cấu + Khai báo các đặc trưng hình học + Gán tải trọng lên kết cấu + Tính toán và xuất kết quả 65 3.1 LẬP SƠ ĐỒ KẾT CẤU 3.1.1 Lập sơ đồ kết cấu từ Excel Phương trình dây võng là phương trình Parabol bậc 2 nên việc mô hình hoá trong EXCEL trước rồi copy sang SAP 2000 là hợp lý nhất. Các bước làm cụ thể như sau: Bước1: Xác định các điểm nút và toạ độ các điểm nút tương ứng như bảng sau: TYPE NAME XI YI ZI XJ YJ ZJ LINE 1 -26.64 0 0 0.00 0 86.667 LINE 2 0.00 0 86.67 33.33 0 49.63 LINE 3 33.33 0 49.63 66.67 0 27.41 LINE 4 66.67 0 27.41 100.00 0 20 LINE 5 100.00 0 20 133.33 0 27.41
Xem thêm

13 Đọc thêm

Kỹ thuật trồng đu đủ Đài loan pot

KỸ THUẬT TRỒNG ĐU ĐỦ ĐÀI LOAN POT

Bón thúc 3 lần trong năm đầu: lần 1 sau trồng 4-6 tuần, lần 2 khi cây ra hoa kết quả, lần 3 khi quả lớn. Mỗi lần bón 200g urê, 100g lân, 200g kali. Hoà toàn bộ phân vào nước, tưới xung quanh và cách gốc 30-40cm. Khi cây mang quả nặng cần cắm cọc chống gió bão cho đu đủ, cắt bỏ lá già gần gốc, khơi rãnh thoát nước chống úng cho cây; làm sạch cỏ dại, xới xáo cho đất thông thoáng. Mùa khô cần ủ rơm rạ quanh gốc giữ ẩm cho cây. Năm sau, cây đu đủ thường phát triển kém đi, chọn để lại những cây khoẻ, loại bỏ cây yếu kém và trồng thế bằng cây con mới. Chế độ chăm sóc năm sau không khác gì năm đầu. Trong quá trình sinh trưởng, đu đủ có thể bị một số sâu hại như rệp sáp, bọ nhảy, bọ xít, nhện đỏ phá. Có thể phun Decis 2,5 ND (nồng độ 0,1%), Trebon (1%) khi mật độ sâu hại cao. Các bệnh hại đu đủ như virus xoăn ngọn đốm vàng, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư Để phòng tránh bệnh nên thực hiện tốt luân canh cây trồng, chọn trồng giống kháng bệnh, bón cân đối NPK để cây khoẻ, chống chịu bệnh tốt. Phát hiện sớm bệnh để phun Daconil, Topsin hay Zineb, Mancozeb (đối với các bệnh nấm phấn trắng hay thán thư).
Xem thêm

4 Đọc thêm

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 14 pptx

THIẾT KẾ SƠ BỘ TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG, CHƯƠNG 14 PPTX

 Dtư > Dmax ; Chọn Dmax= 1,24(m). Số cánh chân vịt: Z Khi chọn số cánh chân vịt cần chú ý đến các yếu tố sau:+ Hiệu suất công tác.+ Hiện tượng bọt khí.+ Sự gây nên chấn động. Số cánh chân vịt có ảnh hưởng đến tần số và biên độ các lực kích thích sinh ra trong lúc chân vịt làm việc. Số lượng cánh chân vịt nằm trong khoảng từ (26) cánh. Riêng ở các tàu cá số cánh chân vị thường 3 ÷ 4 cánh, theo lý luận thiết kế chân vịt của papmiel xét trên quan điểm làm việc tốt khi hệ số : Kd = Vp.Dcv. P= 3,455×1,24×46,1976
Xem thêm

5 Đọc thêm

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIÊM (UNIT 6)

BỘ TRANH SGK TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIÊM (UNIT 6)

BỘ TRANH TIẾNG ANH 6 (chương trình mới)UNIT 6http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 6 (chương trình mới)UNIT 6http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 6 (chương trình mới)UNIT 6http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 6 (chương trình mới)UNIT 6http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 6 (chương trình mới)UNIT 6http://mytambn.violet.vnBỘ TRANH TIẾNG ANH 6 (chương trình mới)

20 Đọc thêm

Luận văn: LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT NHẰM TĂNG TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY NGÓN PHỦ PVD-TiN SỬ DỤNG PHAY KHUÔN ÉP ĐÚC ÁP LỰC SKD61 docx

LUẬN VĂN LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT NHẰM TĂNG TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY NGÓN PHỦ PVD TIN SỬ DỤNG PHAY KHUÔN ÉP ĐÚC ÁP LỰC SKD61 DOCX

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Qua nghiên cứu thực tế quá trình gia công khuôn đúc áp lực mà sản phẩm là van đóng mở bình ga, vật liệu chế tạo khuôn là SKD61, quá trình gia công đƣợc thực hiện trên trung tâm phay VMC - 85S. Từ phôi rèn đƣợc ủ đạt độ cứng nhất định (35 - 37HRC), quá trình gia công thực hiện bằng dao phay ngón đƣờng kính 2, 6, 8, 10, 16mm, vật liệu dụng cụ TiAlN (xuất xứ Đài Loan) có thể gia công vật liệu có độ cứng 55HRC. Giá thành mua dao: Dao 2: 180.000đ/con dao; dao 6: 310.000đ/con dao; dao 8: 340.000đ/con dao; dao 10: 520.000đ/con dao; dao 16: 1.700.000đ/con dao. Một bộ khuôn gia công gồm 6 phần tử (khuôn đúc đƣợc 6 chi tiết/lần). Thời gian gia công 12 ngày đêm, tốn 12 con dao. Quá trình gia công đƣợc chia làm 3 bƣớc: Bƣớc 1: Phay thô bằng dao đƣờng kính 10, 16mm. Bƣớc 2: Phay bán tinh bằng dao phay đƣờng kính 8mm. Bƣớc 3: Gia công tinh bằng dao phay đầu cầu đƣờng kính 2, 6mm. Sau khi gia công xong, kiểm tra đảm bảo độ chính xác kích thƣớc, mang đúc thử 1.000 lần để khuôn ổn định, đảm bảo không bị biến dạng, cong vênh, nứt nẻ, sau đó đánh bóng và thấm Nitơ hoàn thiện. Khi nghiên cứu quá trình gia công trên, tác giả nhận thấy: Thời gian gia công và tiêu tốn dụng cụ lớn (tuổi bền dụng cụ thấp). Chế độ cắt đƣợc chọn nhƣ sau: Tốc độ cắt: 2.500 vòng/phút (VC = 63m/phút). Lƣợng chạy dao: 80 - 100 mm/phút. Chiều sâu cắt thay đổi từ 0,8 - 1,2 mm. Việc lựa chọn chế độ cắt ở trên chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm, chƣa đƣợc qua nghiên cứu, thử nghiệm, không có căn cứ khoa học cụ thể do đó tuổi bền dụng cụ đạt thấp.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Đề Thi Tin Học Văn Phòng

ĐỀ THI TIN HỌC VĂN PHÒNG

Đề thi trọn bộ gồm 15 Bài Excel và 6 bài Word. Đề thi trọn bộ gồm 15 Bài Excel và 6 bài Word. Đề thi trọn bộ gồm 15 Bài Excel và 6 bài Word. Đề thi trọn bộ gồm 15 Bài Excel và 6 bài Word. Đề thi trọn bộ gồm 15 Bài Excel và 6 bài Word. Đề thi trọn bộ gồm 15 Bài Excel và 6 bài Word. Đề thi trọn bộ gồm 15 Bài Excel và 6 bài Word.

2 Đọc thêm

Tài liệu Tác động của đột biến lên thành phần di truyền của quần thể ppt

TÀI LIỆU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘT BIẾN LÊN THÀNH PHẦN DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ PPT

nhiên do các tỷ lệ đột biến u và v nói chung là nhỏ, nên sự biến đổi được kỳ vọng do đột biến cũng rất nhỏ. Chẳng hạn, nếu ta cho u = 10-5, v = 10-6 và q = 0,0, lúc đó: ∆q = (0,00001)(1,0) − (0,000001)(0,0) = 0,00001 Mặc dù đột biến chỉ gây một hiệu quả nhỏ trong tần số allele ở mỗi thế hệ, nhưng nó lại có tầm quan trọng căn bản trong việc xác định mức độ gây ra các bệnh di truyền hiếm. Trên thực tế, sự cân bằng giữa đột biến (làm tăng tần số của allele bệnh) và chọn lọc (làm giảm tần số của allele bệnh) có thể lý giải mức độ quan sát được của các bệnh như bạch tạng chẳng hạn. Ngoài ra, đột biến cùng với sự biến động di truyền ngẫu nhiên cho phép giải thích hợp lý cho số lượng lớn các biến đổi phân tử quan sát được gần đây ở nhiều loài (xem Kimura 1983).
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬTỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH (Năm học 2010 - 2011)- TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ppt

ĐỀ THI THỬTỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH (NĂM HỌC 2010 - 2011)- TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG PPT

http://ductam_tp.violet.vn/ ĐỀ THAM KHAO Trường THPT Huynh thuc Khang 1.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau At age of 18,people can take any job for any number of hours. A. a B. an C. the D. no article 2. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại A. wished B. booked C. borrowed D. watched 3.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau . Chemical wastes from factories are …………….that cause serious damage to the environment. A. pollutes B. pollution C. pollutants D. pollute 4. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại .A.marriage B.suppose C.between D.attack 5. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại . A. decision B. penalty C. habitat D. countryman 6.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau By this September , I my first novel. A. will be finishing B. will finish C. have finished D. will have finished 7. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau when you ……….to a meal in thailand ,the words of the invitation literally mean ‘come and eat rice”. A.Are invited B.have been invited C.invite D.used to be invited. 8. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau It a long time since I last saw you. A. has been B. had been C. was D. would be 9. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau When I was a child, I go swimming with my friends in the countryside. A. used to B. got used to C. was used to D. am used to 10. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA THÂN MỀM

KÍNH CHÀO CÁC THẦY, CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH 6 Kiểm tra bài cũ Hoàn thành chú thích hỡnh vẽ: đặc điểm cấu tạo cơ thể trai sông?1. Cơ khép vỏ tr ớc2. Vỏ 3. Chỗ bám cơ khép vỏ sau 4. ng thoát5. ng hút6. Mang7. Chân8. Thân9. Lỗ miệng10. Tấm miệng11. o trai1 2 34567891011 I. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG

26 Đọc thêm

Bài giảng TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍ - Phần 3 pps

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍ PHẦN 3 PPS

6.2. Tổ chức chuẩn bị thiết kế trong sản xuất. Chuẩn bị thiết kế trong sản xuất gồm 5 giai đoạn. - Xác định nhiệm vụ kỹ thuật: là xác định những đặc tính kỹ thuật và các chỉ tiêu chất lượng, đồng thời cả chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. - Thành lập tài liệu kỹ thuật: là thành lập các tài liệu thiết kế, các tài liệu này phải chứa đựng các luận chứng về kinh tế và kỹ thuật của sản phẩm được thiết kế. - Thiết kế bản vẽ: là phải tạo ra toàn bộ các tài liệu về kết cấu của sản phẩm như các kích thước cơ bản của chi tiết và cả kích thước khuôn khổ của sản phẩm. - Hoàn chỉnh tài liệu kỹ thuật: hiệu chỉnh lại các bản vẽ của sản phẩm sau giai đoạn thiết kế bản vẽ, đồng thời giai đoạn này phải thực hiện việc tính toán độ bền và độ cứng vững của chi tiết, tính toán hiệu quả kinh tế của sản phẩm vừa được thiết kế. - Thành lập các bản vẽ: nghĩa là phải thu thập tất cả các bản vẽ của tất cả các chi tiết được chế tạo ở nhà máy, các bản vẽ lắp ráp, sơ đồ lắp ráp và thống kê các dụng cụ, đồ gá… * Trong tất cả các nhà máy cơ khí đều thành lập bộ phận quản lý bản vẽ nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng bộ tài liệu kỹ thuật của quá trình sản xuất. Quản lý bản vẽ được tổ chức phù hợp với cấu trúc sản xuất của xí nghiệp, dạng sản xuất, sản lượng hàng năm và đặc tính kết cấu của sản phẩm. 6.3. Tổ chức chuẩn bị công nghệ trong sản xuất. 6.3.1. Nội dung và các giai đoạn của chuẩn bị công nghệ trong sản xuất. Nội dung và các giai đoạn của chuẩn bị công nghệ trong sản xuất bao gồm: thiết kế quy trình công nghệ, chọn thiết bị gia công, chọn dụng cụ kiểm tra, thiết kế các trang bị công nghệ (thiết kế đồ gá và dụng cụ phu), định mức lao động, định mức vật liệu, bố trí mặt phẳng phân xưởng và chọn phương pháp tổ chức quá trình sản xuất. Chuẩn bị công nghệ trong sản xuất gồm 4 giai đoạn: - Thiết kế quy trình công nghệ. - Thiết kế các trang bị công nghệ (đồ gá và các dụng cụ phụ) và các thiết bị chuyên dùng. Tổ chức Sản xuất Cơ khí
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – SỐ 8 MÔN: TIẾNG ANH ppsx

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC – SỐ 8 MÔN: TIẾNG ANH PPSX

A. I am looking forward to seeing you next week. B. I am happy about seeing you next week. C. I am waiting to seeing you next week with excitement . D. You are excited about seeing next week. QUESTIONS 46 - 50: In these sentences, each one has four underlined words or phrases marked A, B, C, and D. Choose the one word or phrase which must be changed in order for the sentence to be correct. 46. Peter couldn’t stay on the horse’s back and neither Bob could . A B C D 47. I feel safely to tell him my secrets . A B C D 48. No matter what different , various music types have one thing in common : touching the hearts of the listeners. A B C D 49. The more careful you drive , the fewer accidents you will have . A B C D 50. Having punished twice this week , Kate feels ashamed of her bad behaviour. A B C D Test 1: 1.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau I’d like to invite him to………dinner next week, if that’s OK with you. A. a B. an C. the D. no article 2. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại A. worked B. stopped C. threarened D. watched 3.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau The expansion of the factory will mean the……… of sixty extra workers. A. employ B. employment C. employed D. unemployment 4. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại A. emision B. disposal C. activity D. element 5. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại A. result B. exhaust C. eardrum D. inject 6.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN THI : ANH 12 - Mã đề thi 122 pdf

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN THI : ANH 12 - MÃ ĐỀ THI 122 PDF

Câu 6: Chọn phương án đúng ( A, B, C hoặc D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây Hanoi city isn’t as big as ho Chi Minh city. A. Ho Chi Minh city is smaller than Hanoi city. B. Ho Chi Minh city is as big as Hanoi city. C. Hanoi city is bigger than Ho Chi Minh city. D. Ho Chi Minh city is bigger than Hanoi city. Câu 7: Chọn phương án đúng ( A, B, C hoặc D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây Tom gave this book to me. A. This book was given to Tom by me. B. This book was given to me by Tom. C. Tom was given this book by me. D. This book was given Tom by me. Câu 8: Chọn phương án đúng ( A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau The match was………because of the bad weather. A. passed away B. put down C. paid up D. called off Câu 9: Chọn phương án ( A, B, C hoặc D) ứng với từ có trọng âm chính rơi vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu A. special B. species C. specific D. specimen Câu 10: Chọn phương án đúng ( A, B, C hoặc D) ứng với câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây “What shall I do with all this money?” said Peter. A. Peter was wondering what he should do with all the money. B. Peter was asking what he would do with all that money. C. Peter asked what should he do with all the money. D. Peter asked what would he do with all that money. Câu 11: Chọn phương án đúng ( A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau You’ll……weight unless you cut down on fatty food. Trang 2/ 4- Mã đề thi 122 A. get on B. take up C. take on D. put on Câu 12: Chọn từ (cụm từ) cần phải sửa trong câu sau đây From all the cities I have visited, I like Madrid best. A B C D Câu 13: Chọn phương án đúng ( A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THAM KHẢO ANH VĂN ppsx

ĐỀ THI THAM KHẢO ANH VĂN PPSX

Sở Giáo dục&Đào tạo Quảng nam ĐỀ THI THAM KHẢO ANH VĂN Trường THPT Huynh thuc Khang 1.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau At age of 18,people can take any job for any number of hours. A. a B. an C. the D. no article 2. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại A. wished B. booked C. borrowed D. watched 3.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau . Chemical wastes from factories are …………….that cause serious damage to the environment. A. pollutes B. pollution C. pollutants D. pollute 4. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại .A.marriage B.suppose C.between D.attack 5. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại . A. decision B. penalty C. habitat D. countryman 6.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau By this September , I my first novel. A. will be finishing B. will finish C. have finished D. will have finished 7. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau when you ……….to a meal in thailand ,the words of the invitation literally mean ‘come and eat rice”. A.Are invited B.have been invited C.invite D.used to be invited. 8. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau It a long time since I last saw you. A. has been B. had been C. was D. would be 9. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau When I was a child, I go swimming with my friends in the countryside. A. used to B. got used to C. was used to D. am used to 10. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thân mềm

THÂN MỀM

KÍNH CHÀO CÁC THẦY, CÔ CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH 6 Kiểm tra bài cũ1. Hoàn thành chú thích hỡnh vẽ: đặc điểm cấu tạo cơ thể trai sông?1. Cơ khép vỏ tr$ớc2. Vỏ 3. Chỗ bám cơ khép vỏ sau 4. ng thoát5. ng hút6. Mang7. Chân8. Thân9. Lỗ miệng10. Tấm miệng11. o trai1 2 34567891011 I. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG

26 Đọc thêm