BAI 6: TINH CHAT CUA H

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BAI 6: TINH CHAT CUA H":

bai 6: tinh chat cua H

BAI 6: TINH CHAT CUA H

địa phơng, Hội trong năm 2009. Thờng xuyên phối hợp với Đoàn nhà trờng,đoàn cơ sở, cơ quan quân sự địa phơng tích cực tuyên truyền giáo dục truyềnthống cách mạng, truyền thống yêu nớc cho các thế hệ trẻ, lồng ghép các chơngtrình PCTP PCMT An toàn giao thông.IV Thời gian:- Phát động đợt I: Từ tháng 01 đến 30/3/2009.- Phát động đợt II: Từ tháng 4 đến 30/6/2009.- Phát động đợt III: Từ tháng 7 đến 30/9/2009.- Phát động đợt IV: Từ tháng 10 đến 25/12/2009.Trên đây là nội dung phát động phong trào thi đua Cựu chiến binh gơng mẫuvà là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB toàn quốc lần thứ IV. Yêu cầuHội CCB các cơ sở tổ chức triển khai và thực hiện đạt hiệu quả thiết thực và báocáo kết quả về cơ quan Thờng trực theo đúng thời gian đã quy định trên.Nơi nhận: TM. BCH Hội CCB huyện Văn Bàn- HĐTĐKT Hội CCB tỉnh Lào Cai (B/c) Phó chủ tịch- 28 cơ sở thực hiện.- Lu: Văn phòng CCB Huyện.Hoàng Ngọc Thèn
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP: QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP: QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

vụ được phân công.Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các lĩnh vực do mình phụ trách.Khi phối hợp với các đơn vị thực hiện nếu là thường trực phải có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân Quận ban hành các kế hoạch, công văn, thông báo về nội dung công việc.- Đối với Uỷ ban nhân dân 14 phường: Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban Nhân dân 14 phường qua việc cung cấp các văn bản quy định, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình.Định kỳ khi có sự triệu tập của Ủy ban Nhân dân Quận tham gia các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của từng phường thì phòng sẽ có ý kiến đóng góp trong những lĩnh vực mình phụ trách trên tinh thần hướng dẫn nghiệp vụ, góp ý những thiếu sót.Trên đây là báo cáo sơ lược về cơ cấu, chức năng, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin. Như vậy, từ khi Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em giải thể, ngoài những công việc chuyên ngành, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận phải đảm nhận thêm chuyên trách về công tác gia đình (năm 2008). Đây là một mảng hoạt động hoàn toàn mới đối với ngành văn hóa. Chính vì vậy về cơ cấu và trình độ năng lực cán bộ, công chức để đảm nhận công việc này cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀSVTH: Nguyễn Thanh Toàn 9Công tác phòng chống bạo lực gia đình GVHD: Thân Thị Ngọc PhúcCÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 TP. HỒ CHÍ MINHChương 1: Cơ sở lý luận1.1. Khái niệm:- Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với
Xem thêm

50 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM VE NANG CAO CHAT LUONG CM OTRUONG MN THACH THI PHUONG GV TRUONG MN SON CA

SANG KIEN KINH NGHIEM VE NANG CAO CHAT LUONG CM OTRUONG MN THACH THI PHUONG GV TRUONG MN SON CA

chăm sóc, giáo dục trẻ; được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.- Luật giáo dục: được quốc hội khóa XI, kỳ 7 thông qua vào ngày 14/ 6/2005+ Chương 4 Điều 73( mục 1) quy định: Quyền của nhà giáo: Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.+ Chương 4 Điều 80 ( mục 3) quy định: Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ” Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo”, “ nhà giáo được cử đi học để nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ”.+ Chương 1 Điều 2: “ mục tiêu giáo dục: đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG MN SƠN CA- HUYỆN VĨNH LỢI- TỈNH BẠC LIÊU.1. Đặc điểm nhà trường* Giới thiệu về trườngNăm 1995 trường MG Sơn Ca 1 được thành lập theo QĐ số 156/QĐ-TC ngày 1/9/1995 với 218 trẻ/ 9 lớp MG gồm 11 CBGVNV. Trường quản lý 2 điểm lẻ gắn với trường tiểu học. Năm 1998, trường quản lý thêm 2 lớp MG ở 2 ấp Mặc Đây và Nhà Dài với số lượng 288 trẻ/11 lớp gồm 15 CBGV. Năm 2008 trường được đổi tên thành trường MN Sơn Ca với 903 trẻ/28 nhóm lớp gồm 42 CBGVNV công tác tại 9 điểm trường. Trường có đội ngũ giáo viên với tay nghề cao và là trường trong điểm trong huyện. Do nhu cầu mỗi ấp, mỗi xã đều phải có trường, lớp Mẫu Giáo. Nên vào đầu năm học 2008-2009 trường đã chia tách từ một trường ra thành ba trường. Hiện tại trường quản lý 3 điểm trường với 424 trẻ/ 14 nhóm lớp gồm 26 CBGVNV. Sau khi tách trường số lượng giáo viên có tay nghề cao cũng được chia tách ra các trường. Thay vào đó là những giáo viên mới ra trường nên trình độ nhận thức cũng như kinh nghiệm chuyên môn của các giáo viên chưa đồng đều. Một số giáo viên cũ thì chưa nắm bắt kịp thời chương trình giáo dục MN mới. Mặt khác trường đã được xây dựng nhiều năm nên cơ sở vật chất đã dần
Xem thêm

22 Đọc thêm

saccazoro

SACCAZORO

BÀI 6 Ở đâu phát hiện ra saccarozo đầu tiên?- Khoảng 2250 năm trước ở miền Bắc Ấn Độ đã biết cô đặc nước cây mía lấy đường ở dạng mật, đường cát, tên saccarozo bắt nguồn từ tên cây mía (Saccharun o.L.)-1747 Magrap phát hiện saccarozo trong củ cải đường, năm 1802 xí nghiệp sản xuất đường củ cải đầu tiên hoạt động.- Mĩ, Nga là 2 nước dẫn đầu sản lượng đường trên thế giới I. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên1. Tính chất vật lí Saccarozô là chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, có vị ngọt, tan tốt trong nước, t0nc = 185
Xem thêm

16 Đọc thêm

phát hiện tần suất thiếu hụt g6pd ở dân tộc tày và dân tộc nùng bằng phương pháp bán định lượng formazan

PHÁT HIỆN TẦN SUẤT THIẾU HỤT G6PD Ở DÂN TỘC TÀY VÀ DÂN TỘC NÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN ĐỊNH LƯỢNG FORMAZAN

%[8]. Dị hoá Hb ở hệ liên võng nội mô (75%) và từ nguồn khác(25%) 12 Hemoxygen Hệ liên võng nội mô Biliverdin Bilirubin+albumin (máu) Bilirubin+ligandin (gan) Glucuronyl transferase Bilirubin glucuronid (trực tiếp) Bài tiết xuống ruột Stercobiline, urobilinogen Hình 6: Sơ đồ chuyển hoá của bilirubin.Vàng da sơ sinh có hai loại là sinh lý và bệnh lý. Vàng da sinh lý thờng diễn ra trong ba ngày đầu và kết thúc tối đa là 10 ngày, mức độ vàng da nhẹ, hiện tọng này là do sự suy giảm nhất thời chức năng chuyển hoá bilirubin của gan do tăng quá trình táI hấp thu bilirubin tại ruột, tăng thấm vào tổ chức. Trong khi đó chất này đợc sản sinh hàng ngày ở giai đoạn sơ sinh nếu tính trên cân nặng lớn gấp đôi ngời lớn.Vàng da bệnh lý thấy xuất hiện khi nồng độ bilirubin trong máu cao hơn 20mg/dl. Hậu quả nghiêm trọng của bệnh lý này là vàng nhân não. Trẻ sơ sinh sẽ có biểu hiện là những cơn tăng trơng lực cơ, xoắn văn, mất các phản xạ sơ sinh, ngừng thở tím tái và rất dễ tử vong. Nếu trẻ qua khỏi thì sẽ để lại những di chứng nặng nề nh rối loạn ngoại tháp (múa vờn, múa giật, rối loạn ngôn ngữ) hoặc bất thờng thính lực, thị giác và thiểu sản phát triển răng. Vàng da nhân não ảnh hởng đến khả năng phát triển tinh thần và vận động của trẻ. Việc phát hiện ra bệnh lý này không khó và việc đIệu trị có kết quả rất nhanh chóng và dễ dàng bằng phơng pháp chiếu đèn, thuốc làm giảm nồng độ bilirubin trong máu và hiệu quả nhất là phơng pháp chiếu đèn. Nhng nếu để lâu, Bilirubin đã ngấm và các nhân xám của não thì sẽ để lại hậu quả nặng nề không thể hồi phục lại đợc do tổn thơng các tế bào thần kinh nh đã nêu trên.Thiếu G6PD nh một yếu tố nguy cơ dẫn đến vàng da bệnh lý. Do đó việc
Xem thêm

38 Đọc thêm

MÀU ĐỎ ANTHOCYANIN

MÀU ĐỎ ANTHOCYANIN

Màu ANTHOCYANCEOH OMe H OH OH OH H Đỏ camHình I.1 cho thấy ,sự methyl hóa các anthocyanin và những hợp chất glycoside của chúng thường xảy ra ở vị trí C-3’ và C-5’, đôi khi cũng xảy ra ở vị trí C-5 và C-7, Tuy nhiên thực tế cho thấy không có anthocyanin mà sự glycosyl hóa hoặc methoxyl hoa xảy ra đồng thời ở các vị trí C-3, -5,-7 và -4’, Nhóm hydroxyl ở một trong các vị tríC-5, V-7 hoặc C-4’ thì thích hợp choviệc hình thành cấu trúc quinonoidal (anhydro) base.Các anthocyanin thường bị acyl hóa bởi acid p-coumaric, cafeic, ferulic, hoặc những acid sinapic, đôi khi anthocyanin cũng bị acyl hóa bởi các acid như : p-hydroxybenoic, malonic, hoặc acetic. Sự thay thế nhóm acyl thường xảy ra ở vị trí C-3 của nhóm hydroxyl đối với đ ườngBảng I.2. Một số antoxianin phổ biến Anthocyanin tinh khiết ở dạng tinh thể hoặc vô định hình là hợp chất khá phân cực nên tan tốt trong dung môi phân cực. Màu sắc của anthocyanin luôn thay đổi phụ thuộc vào pH, các chất màu có mặt và nhiều yếu tố khác, tuy nhiên màu sắc của anthocyanin thay đổi mạnh nhất phụ thuộc vào pH môi trường. Thông thường khi pH < 7 các anthocyanin có màu đỏ, khi pH > 7 thì có màu xanh. Ở pH = 1 các anthocyanin thường ở dạng muối oxonium màu cam đến đỏ, ở pH = 4 ÷ 5 chúng có thể chuyển về Trang: 5Antoxianin Antoxianidin Đường Có ở câyPelargoninXianinCeraxianinPrunixianinIdainDelfinMalvinPeo nin
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tiết 18: BẢNG NHÂN 6 pot

TIẾT 18: BẢNG NHÂN 6 POT

Tiết 18: BẢNG NHÂN 6 I.Mục tiêu: - Giúp HS tự lập và học thuộc bảng nhân 6. - Củng cố ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân. - Rèn cho HS tính cần thận, chính xác. II. Đồ dùng dạy - học: - GV+HS: Các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A.Kiểm tra bài cũ: (5 phút) - Trả bài kiểm tra B.Bài mới: 1, Giới thiệu bài: (1 phút) 2, Hình thành KT mới: ( 12 phút ) a. Lập bảng nhân 6: 6x1 6x5 6x9 6x2 6x6 6x3 6x7 G: Nhận xét kết quả bài kiểm tra G: Giới thiệu qua KTBC G: Sử dụng các tấm bìa có các chấm tròn, HD học sinh quan sát, lập công thức nhân 6 H: Đọc lại bảng nhân 6 ( 3 em) H: Nêu yêu cầu bài tập
Xem thêm

3 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ HYDROCACBON THƠM THIÊN NHIÊN

CHUYÊN ĐỀ HYDROCACBON THƠM THIÊN NHIÊN

Câu 1: Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá : A. sp. B. sp2 . C. sp3 . D. sp2 d. Câu 2: Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra : A. 2 liên kết pi riêng lẻ. B. 2 liên kết pi riêng lẻ. C. 1 hệ liên kết pi chung cho 6 C. D. 1 hệ liên kết xigma chung cho 6 C. Câu 3: Trong phân tử benzen: A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng. B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C. C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng. D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng. Câu 4: Cho các công thức : (1) H (2) (3) Cấu tạo nào là của benzen ? A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (3). D. (1) ; (2) và (3).
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, GIÁO LÝ CƠ BẢN, SỰ TRUYỀN BÁ CŨNG NHƯ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO HỒI ĐẾN ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI

BÀI TIỂU LUẬN: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, GIÁO LÝ CƠ BẢN, SỰ TRUYỀN BÁ CŨNG NHƯ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO HỒI ĐẾN ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HỘI

gọi của đối thủ họ) là một phong trào Hồi Giáo cực kỳ chính thống đã đưa lớp người Hồi Giáođầu tiên là một hình mẫu điển hình.B/ Dòng SHIAShi'a chiếm 10–20% số người theo đạo Hồi và là nhánh lớn thứ 2.Trong khi Sunni tin rằng Muhammad không chỉ định một người kế nhiệm và do đó kế nhiệm ôngsẽ được chọn bởi cộng đồng thì Shia tin rằng trong lần hành hương cuối cùng của Muhammadđến Mecca, ông đã chỉ định con nuôi của ông là Ali ibn Abi Talib, làm người kế vị trong Hadithof the pond of Khumm. Và thế là họ tin rằng Ali ibn Abi Talib là Imam (lãnh đạo) đầu tiên, vàbác bỏ tính hợp pháp của các khalip Hồi giáo trước Abu Bakr, Uthman ibn al-Affan và Umar ibnal-Khattab.Hồi Giáo Shia có nhiều nhánh, nhánh lớn nhất là Twelvers phát triển phần lớn ở Iran, Iraq,Azerbaijan, Bahrain, Ấn Độ, Pakistan và Liban. Tiếp theo là Zaidis và Ismaili. Sau cái chết củaImam Jafar al-Sadiq (cháu lớn của Abu Bakr và Ali ibn Abi Talib) được xem là lãnh tụ thứ 6 củangười Shia, Ismailis bắt đầu theo con trai ông Isma'il ibn Jafar và Twelver Shia's (Ithna Asheri)bắt đầu theo con trai khác của ông Musa al-Kazim làm Imam thứ 7. Zaydis theo Zayd ibn Ali,chú của lãnh tụ Jafar al-Sadiq, là lãnh tụ thứ 5.Các nhóm khác nhỏ hơn gồm Bohra và Druze,cũng như Alawites và Alevi.4/ ẢNH HƯỞNG CỦA HỒI GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG KINH TẾ XÃ HÔI.8A/. Biến động tín đồ Hồi giáo trên thế giới.Nghiên cứu về Hồi giáo cho thấy đến giai đoạn hiện nay, tôn giáo này đã nhanh chóng trở thànhmột trong hai tôn giáo lớn nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng tín đồ rất cao và hiện hữu tại mọivùng, miền, mọi châu lục. Nghiên cứu mới đây của Pew Research Center đã đưa ra thông tinmang tính tổng thể về sự phát triển mạnh mẽ của Hồi giáo thể hiện ở số lượng tín đồ Hồi giáotăng nhanh tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Khảo sát tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổđã cho kết quả là tính đến năm 2009, toàn thế giới có khoảng 1,57 tỷ tín đồ Hồi giáo thuộc mọithành phần dân số, mọi lứa tuổi và số lượng tín đồ này chiếm tới 23% dân số toàn cầu ước tính
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Cau tao phan tu hop chat huu co

TÀI LIỆU CAU TAO PHAN TU HOP CHAT HUU CO

3ClCl b) NhËn xÐt hãa trÞ vµ liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö C, H, O, Cl trong ph©n tö CH4O vµ CH3Cl. §¸p ¸n b: Trong ph©n tö CH4O vµ CH3Cl c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau theo ®óng hãa trÞ: C (IV), H(I), O(II), Cl(I) C«ng thøc ph©n tö CH4O cã b¹n biÓu diÔn liªn kÕt c¸c nguyªn tö : §¸p ¸n: Sai, v× H (II), O (I)CHHHO

20 Đọc thêm

Tổng quan về các nguyên liệu chứa màu anthocyanne

TỔNG QUAN VỀ CÁC NGUYÊN LIỆU CHỨA MÀU ANTHOCYANNE

_Bảng I.1:Các anthocyanidin hiện có trong tự nhiên _ Tên Nhóm thể Màu 3 5 6 7 3’ 4’ 5’ AppigeninidinAP H OH H OH H OH Cam LutcolinidinLt H OH H OH OH OH H Cam TricitinidinTr H OH H OH OH[r]

23 Đọc thêm

USB Complete fourth- P22 docx

USB COMPLETE FOURTH- P22 DOCX

Chapter 7186 status information in a structure called a Command Status Wrapper (CSW).Some commands have no data-transport stage.Table 7-6 shows the fields in the CBW. The meaning of the command-blockvalue in the CBWCB field varies with the command set specified by the inter-face descriptor’s bInterfaceSubClass field.On receiving a CBW, a device must check that the structure is valid and hasmeaningful content. A CBW is valid if it is received after a CSW or reset, is 31bytes, and has the correct value in dCBWSignature. The contents are consid-ered meaningful if no reserved bits are set, bCBWLUN contains a supportedLUN value, and bCBWCBLength and CBWCB are valid for the interface’ssubclass.Table 7-7 shows the fields in the CSW. On receiving a CSW, the host mustcheck that the structure is valid and has meaningful content. A CSW is valid ifit has 13 bytes, has the correct value in dCSWSignature, and has a dCSWTagvalue that matches dCBWTag of a corresponding CBW. The contents are con-sidered meaningful if bCSWStatus equals 02h or if bCSWStatus equals eitherTable 7-6: The CBW contains a command block and other information about the command.0COG $KVU &GUETKRVKQPdCBWSignature 32 The value 43425355h, which identifies the structure as a CBW.dCBWTag 32 A tag that associates this CBW with the CSW the device will send in response.dCBWDataTransferLength 32 The number of bytes the host expects to transfer in the data-transport stage.bmCBWFlags 8 Specifies the direction of the data-transport stage. Bit 7 = 0 for an OUT (host-to-device) transfer. Bit 7 = 1 for an IN (device-to-host) transfer. All other bits are zero. If there is no data-transport stage, bit 7 is ignored.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề KT H Kỳ II Sinh 6 - Có đáp án

ĐỀ KT H KỲ II SINH 6 - CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KÌ IIMÔN SINH HỌC 6. TỰ LUẬN(10đ) 1.(3đ) Phân biệt cây thuộc lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Lấy ví dụ. 2.(1đ)Trình bày đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của Rêu. 3.(1đ)Hạt trần tiến hoá hơn Dương xỉ điểm nào? 4.(3đ)Nêu đặc điểm chung của TV Hạt kín ? 5. (2đ)Thực vật có những vai trò gì đối với con người và động vật ? ĐÁP ÁN Tự luận(10đ)1.(3đ) Phân biệt cây thuộc lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Lớp 1 lá mầm Lớp 2 lá mầm - Phôi chứa 1 lá mầm. – Phôi chứa 2 lá mầm. - Rễ chùm - Rễ cọc - Gân lá song song - Gân lá hình mạnh. hoặc hình cung - Thân cỏ, thân cột. – Thân cỏ thân gỗ. vd: cây ngô vd: cây đậu xanh 2.(1đ) Cơ quan sinh dưỡng của cây Rêu.- Thân nhỏ không phân nhánh. Lá nhỏ mỏng chỉ 1 lớp TB. (0,5đ)- Thân, lá chưa có mạch dẫn, rễ giả. (0,5đ)3.(1đ) Hạt trần tiến hoá hơn dương xỉ:- Rể, thân, lá có mạch dẫn thông suốt. (0,5đ)- Sinh sản bằng hạt. (0,5đ)4.(3đ) Đặc điểm của TV hạt kín:- Rể thân lá phát triển đa dạng, phong phú. (0,5đ)- Cơ quan sinh sản có hoa gồm:Nhị, nhuỵ (1,0đ)
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài soạn HINH H HOC 6 TIET 11 ĐEN 14

BÀI SOẠN HINH H HOC 6 TIET 11 ĐEN 14

 Cách vẽGiáo viên hướng dẫnHọc sinh lên bảngHọc sinh hoạt động nhóm2. Cách vẽ trung điểm đoạn thẳngCách 1: Vẽ bằng thước chia khoảng 6cm 3cmCách 2: Gấp giấyTrên giấy vẽ một đoạn thẳng AB. Học sinh tìm cách xác định trung điểm của AB 4. Củng cố – Luyện tập.- Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?Làm bài 60 SGK/125- HS trả lời. 5. Hướng dẫn – Dặn dò.- Học bài theo SGK. Trả lời câu hỏi phần ôn tập.4Hinh học 6 GV:Nguyễn Thị Vân Hà4Trường THCS Chu Văn An- BTVN: 61, 62, 63 SGK/126.IV/Rút kinh nghiệm:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

10 Đọc thêm