ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ PPS":

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI11

Thứ năm: Việc thực hiện các chính sách của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, nội dung, mức độ.Thứ sáu : Phương án trả công phân chia lợi nhuận.Thứ bẩy : Khả năng góp vốn, tham gia lao động, sử dụng dịch vụ. Trước khi có bản báo cáo cho UBND ông A cùng với các sáng lập viên phải cùng nh[r]

21 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) pdf

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH) PDF

đồng Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Hướng dẫn người thành lập Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 2. Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của HTX hoặc người[r]

5 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính) pptx

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC VỚI NƠI HỢP TÁC XÃ ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH) PPTX

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ[r]

5 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính) potx

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (TRƯỜNG HỢP HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN HOẶC TỈNH, THÀNH PHỐ KHÁC VỚI NƠI HỢP TÁC XÃ ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH) POTX

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã[r]

4 Đọc thêm

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐĂ HOÀN THÀNH

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐĂ HOÀN THÀNH

vụ và ở kho theo phương pháp thẻ song song.Sơ đồ hạch toán phương pháp thẻ song songGhi chú: : Ghi hàng ngày.: Ghi cuối tháng.: Quan hệ đối chiếu.- Trình tự ghi chép tại kho:Hàng ngày thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập xuất thành phẩm, ghi số lượngthành phẩm thực nhập, thực xuất vào thẻ (hoặc sổ) kho[r]

10 Đọc thêm

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐĂ HOÀN THÀNH

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐĂ HOÀN THÀNH

vụ và ở kho theo phương pháp thẻ song song.Sơ đồ hạch toán phương pháp thẻ song songGhi chú: : Ghi hàng ngày.: Ghi cuối tháng.: Quan hệ đối chiếu.- Trình tự ghi chép tại kho:Hàng ngày thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập xuất thành phẩm, ghi số lượngthành phẩm thực nhập, thực xuất vào thẻ (hoặc sổ) kho[r]

10 Đọc thêm

Tiet 86 - So hoc - Luyen tap

TIET 86 - SO HOC - LUYEN TAP

31−4936−8976892121−l  ¬ n g t h Õ v i n hBµi 3 : (bµi 79 SGK trang 40)– – L'ơng Thế Vinh (chữ Hán: , tên chữ Cảnh Ngh, tên hiệu Thụy Hiên; 14421496) l một nh toán học , Phật học, nh thơ ngời Việt. Ông đỗ trạng nguyên dới triều Lê Thánh Tông v l m quan tại viện H n Lâm . Ông l một trong 28 nh thơ[r]

11 Đọc thêm

Hướng dẫn ôn tập môn kiếm toán nội bộ

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIẾM TOÁN NỘI BỘ

thanh toánE)FCarter đột nhiên ốm nặng & xin nghỉ hưu, sau 1 time, ông chếtTuy nhiên, ông ta cho biết đã biển thủ > $300.000. Ông ta đã duy trì 1 tk tại NH & địa chỉ hòm thư theo tênMarston. Ông ta trực tiếp tiếp xúc vs KH có khoản nợ cty quá hạn và đưa ra đề nghị chiết khấu 20[r]

15 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIỂM TÓAN NỘI BỘ , TÓM TẮC , TRẮC NGHIỆM,BÀI TẬP MẪUX

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN KIỂM TÓAN NỘI BỘ , TÓM TẮC , TRẮC NGHIỆM,BÀI TẬP MẪUX

• 1 liên thủ quỹ giữ để xem đây như là lệnh thu tiền • 1 liên giao cho khách hàng để thay cho giấy biên nhận đã nhận tiền Bài tậpCho biết các tình huống sau thuộc liên quan bphan nào của HTKSNB1. Kế toán kho kiêm nhiệm thủ kho => Đánh giá RR (b) và Hoạt động KS (c) -> trhop này là phân[r]

12 Đọc thêm

Thủ tục đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

142 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI HỢP TÁC XÃ CHIA

142. Thủ tục đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia- Trình tự thực hiện:+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh (Bộ phận một cửa liên thông) để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai + Bước 2: Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ thì[r]

7 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2010

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2010

UBND HUYN VN CHN CễNG HO X HI CH NGHA VIT NAMUBND X NM MIc lp - T do - Hnh phỳcS : 20/Q-UBND Nậm Mời, ngày 25 tháng 8 năm 2010 QUYT NHV vic kin ton Hi ng Giỏo dc xóNm hoc: 2010 - 2011CH TCH UBND X NM MICn c lut t chc HND - UBND ca Quc hi thụng qua ngy 26 thỏng 11 nm 2003;Cn c kt qu nm hc 2009 - 201[r]

3 Đọc thêm

Thủ tục đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO HỢP TÁC XÃ

Thủ tục đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xãa) Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.Bước 2: Cá nhân (đại diện cho tổ chức) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố. Cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tín[r]

4 Đọc thêm

So G.Dich va thi truong OTC - p. Nguyen Hoang 6.07 pot

SO G.DICH VA THI TRUONG OTC - P. NGUYEN HOANG 6.07 POT

Giao dịch thoGiao dịch tho thuận và báo thuận và báo giá trung tâmgiá trung tâmCông bố thông tinCông bố thông tinThực hiện chế độ công bố Thực hiện chế độ công bố thông tin chặt chẽ hơnthông tin chặt chẽ hơnCông bố thông tin bất th ờng và Công bố thông tin bất th ờng và theo yêu cầu đ ợc giảm nhẹth[r]

40 Đọc thêm

Mẫu đăng ký kinh doanh hợp tác xã

MẪU ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

BIỂU MẪU 1STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời1. Số hồ sơ2. Tên Cơ quan thống kê Phòng Tài chính - Kế họach3.Tên thủ tục hành chính (TTHC)Đăng ký kinh doanh khi Hợp tác xã tách4. Lĩnh vực thống kê Thành lập và họat động doanh nghiệp5.Trình tự thực hiện Bước 1: Người d[r]

5 Đọc thêm

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

ĐĂNG KÝ KINH DOANH KHI HỢP TÁC XÃ TÁCH

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tácha) Trình tự thực hiện:- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 61/21 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).Công chức tiếp nhận hồ[r]

2 Đọc thêm

Đăng ký lập văn phòng đại diện, chi nhánh trực thuộc hợp tác xã pptx

ĐĂNG KÝ LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ PPTX

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả, Người đăng ký kinh doanh mang theo biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện, thị xã để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện (theo mẫu). 2. - Quyết định bằng văn bản của Ban quản[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi ppt

TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI PPT

Ngày cấp: / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thông báo: Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này. Kèm theo thông báo: , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ (Người , đóng dấ[r]

4 Đọc thêm

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

NGƯỜI LẬP BIỂU PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN Ký Ký.[r]

1 Đọc thêm

THÔNG TƯ 83 QUẢN LÝ TÀI SẢN

THÔNG TƯ 83 QUẢN LÝ TÀI SẢN

Thông tư 832015TTBTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
SốKý hiệu 832015TTBTC
Ngày ban hành 28052015
Ngày có hiệu lực 15072015
Người ký Trần Văn Hiếu
Trích yếu Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư

Đọc thêm