GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM PART 1 PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM PART 1 PPSX":

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Cơng ty ch ng khốn là t ch c có t cách pháp nhân ho t đ ng kinh doanh ch ngứ ổ ứ ư ạ ộ ứ khốn, bao g m m t, m t s ho c tồn b các ho t đ ng: mơi gi i ch ng khốn, t doanhồ ộ ộ ố ặ ộ ạ ộ ớ ứ ự ch ng khốn, b o lãnh phát hành ch ng khốn, t v n đ u t ch ng khốn. ứ ả ứ ư ấ ầ ư ứ2. Hình th c t ch c:ứ ổ ứCó 2 lo i hình t ch c cơng ty ch ng khốn c b n là: Cơng ty TNHH và cơng tyạ ổ ứ ứ ơ ả c ph n.ổ ầDo cơng ty c ph n có nhi u u đi m, nên đa s các cơng ty ch ng khốn ch y uổ ầ ề ư ể ố ứ ủ ế t n t i d i hình th c cơng ty c ph n, th m chí nhi u n c (nh Hàn Qu c ch ngồ ạ ướ ứ ổ ầ ậ ề ướ ư ố ẳ h n) còn quy đ nh cơng ty ch ng khốn b t bu c ph i là cơng ty c ph n.ạ ị ứ ắ ộ ả ổ ầCác cơng ty ch ng khốn cũng là m t lo i hình cơng ty nh ng do ho t đ ng nghi pứ ộ ạ ư ạ ộ ệ v c a nó đ c bi t khác v i cơng ty s n xu t hay th ng m i nói chung nên v m tụ ủ ặ ệ ớ ả ấ ươ ạ ề ặ t ch c c a chúng cũng có nhi u s khác bi t. Các cơng ty ch ng khốn các n cổ ứ ủ ề ự ệ ứ ướ hay trong cùng m t n c v n đ c t ch c r t khác nhau tùy thu c vào tính ch tộ ướ ẫ ượ ổ ứ ấ ộ ấ cơng vi c c a m i cơng ty hay m c đ phát tri n c a th tr ng. Tuy nhiên, chúngệ ủ ỗ ứ ộ ể ủ ị ườ v n có cùng m t s đ c tr ng c b n nh sau:ẫ ộ ố ặ ư ơ ả ư- Chun mơn hóa và phân c p qu n lý:ấ ảCác cơng ty ch ng khốn chun mơn hóa m c đ cao trong t ng bứ ứ ộ ừ ộ ph n, t ng phòng ban, t ng đ n v kinh doanh nh .ậ ừ ừ ơ ị ỏDo chun mơn hóa cao đ d n đ n phân c p qu n lý và làm n y sinh vi cộ ẫ ế ấ ả ả ệ có quy n t quy t.ề ự ếM t s b ph n trong t ch c cơng ty nhi u khi khơng ph thu c l n nhauộ ố ộ ậ ổ ứ ề ụ ộ ẫ (ví d b ph n mơi gi i và b ph n t doanh, hay b ph n b o lãnh phát hành…)ụ ộ ậ ớ ộ ậ ự ộ ậ ả- Nhân t con ng iố ườNói chung, trong cơng ty ch ng khốn, quan h v i khách hàng có t m quanứ ệ ớ ầ trong nh t. S n ph m càng tr u t ng thì nhân t con ng i càng quan tr ng.ấ ả ẩ ừ ượ ố ườ ọGVHD: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn 6Đề tài: Cty CK và hoạt động của Cty CK trên thò trường CK Việt Nam - nh h ng c a th tr ng tài chínhẢ ưở ủ ị ườ
Xem thêm

34 Đọc thêm

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thực trạng kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước ở việt nam hiện nay và vấn đề quản lý nhà nước'

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ' THỰC TRẠNG KINH DOANH ĐA NGÀNH CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC'

công ty có quy mô lớn và Chính phủ quy định hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản lý, hoạt động của các tập đoàn kinh tế này. Từ quy định pháp định đó cho ta thấy vấn đề quản lý của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước Việt Nam đã được giao cho Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay vai trò và nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước, đặc biệt là quản lý tài chính, nguồn vốn Nhà nước đang còn nhiều bất cập. Còn đối với hoạt động của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước thì thời gian gần đây, dư luận xã hội lên tiếng chỉ trích tương đối nhiều về việc họ đã đầu tư dàn trải ra ngoài các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, đặc biệt là trong một số lĩnh vực nhạy cảm như bất động sản, tài chính - chứng khoán, ngân hàng. Thực tế một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đã sử dụng vốn vào các mục đích kinh doanh thu lợi ngay trong các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn vào các lĩnh vực nhiều rủi ro như đã nói. Câu chuyện tìm một cơ chế phù hợp để quản lý các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước, quản lý nguồn vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp một lần nữa được đặt ra và thực sự trở thành vấn đề bức thiết. 2. Giải pháp quản lý cho các hoạt động tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước hiện nay 1. Về lý thuyết, kinh doanh đa ngành là một hướng đi, hướng phát triển về lâu dài và tất yếu Việt Nam cũng như trên toàn thế giới của các tổ chức kinh doanh, đặc biệt là đối với những công ty đã thực sự trưởng thành, chín muồi, thành công trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình. Kinh doanh đa ngành thực sự là một cách phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phát huy lợi thế so sánh, lợi thế về quy mô của một doanh nghiệp. Kinh doanh đa ngành là một xu hướng vận động và phát triển khách quan, về lâu về dài chiến lược kinh doanh đa ngành của mỗi doanh nghiệp cần phải rất thận trọng. Cách và hướng mở rộng, phát triển ngành, lĩnh vực kinh doanh phải phù hợp, phải gắn liền với hình thức kinh doanh then chốt của mình. Những lĩnh vực được giao cho doanh nghiệp Nhà nước hiện nay là những lĩnh vực, những ngành kinh tế then chốt của nền TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

, cần có sự cẩn trọng và đánh giá hợp lýđối với các khoản tín dụng cấp cho các khách hàng có quan hệ.- Duy trì một quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp (10nguyên tắc): Các ngân hàng cần có hệ thống quản lý một cách cập nhậtđối với cácdanh mục đầu tư có rủi ro tín dụng, bao gồm cập nhật hồ sơ tín dụng, thu thậpthôngtin tài chính hiện hành, dự thảo các văn bản như hợp đồng vay… theo quy mô vàmức độ phức tạp của ngân hàng. Đồng thời, hệ thống này phải có khả năng nắm bắtvà kiểm soát tình hình tài chính, sự tuân thủ các giao kèo của khách hàng … để pháthiện kịpthời những khoản vay có vấn đề. Ngân hàng cần có hệ thống khắc phục sớmđối với các khoản tín dụng xấu, quản lý các khoản tín dụng có vấn đề. Các chínhsách rủi ro tín dụng của ngân hàng cần chỉ rõ cách thức quản lý các khoản tín dụngcó vấn đề. Trách nhiệmđối với các khoản tín dụng này có thể được giao cho bộ phậntiếp thị hay bộ phận xử lý nợ hoặc kết hợp cả hai bộ phận này, tùy theo quy mô vàbản chất của mỗi khoản tín dụng. Ủy ban Basel cũng khuyến khích các ngân hàngphát triển và xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong quản lý rủi ro tíndụng, giúp phân biệt các mức độ rủi ro tín dụng trong các tài sản có tiềm năng rủi rocủa ngân hàng.Tại Việt Nam, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu vềmở rộngquy mô vànâng cao chất lượng tín dụng, song cũng chỉnghiên cứu trên bình diện lý luận chunghoặc đi vào phạm vi nghiên cứu tại cácNHTM cổ phần, hay tại một địa phương cụthể… Một số tác giả khác nghiêncứu với bối cảnh cụ thể là các ngân hàng thươngmạinhà nướckhác song do tính chất các ngân hàng khác nhau về tính đặc thù,chuyên biệt hóa, nên không thể lấy kết quả nghiên cứu của họ áp dụng một cáchrậpkhuôn vào mô hình của hệ thống của các ngân hàng thương mại, nhưng việc đưa racác quy trình và mô hình phân tích tính dụng nhằm giúpmở rộngquy mô và nângcao chất lượng tín dụnggần như không có.Đối với đề tài nghiên cứu về tín dụng với DNNVV tại Việt Nam, đã có nhiềucông trình nghiên cứu nhiều cấpđộ
Xem thêm

257 Đọc thêm

Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng potx

MẪU PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG POTX

Khi có khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Cơ quan làm nhiệm vụ BT,HT&TĐC , UBND xã (phường, thị trấn) là nơi tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải quyết mọi thắc mắc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 2. Phương pháp giải quyết Thủ tục khiếu nại tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998. Trong khi giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẩn phải chấp hành Quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo Pháp luật. VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN. - Tổ chức họp dân thông báo kế họach giải phóng mặt bằng: Từ ngày Đến ngày - Tổ chức kiểm kê thực tế lập hồ sơ đền bù cho các đối tượng nằm trong khu vực giải tỏa: Từ ngày Đến ngày - Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: Từ ngày Đến ngày - Áp giá đền bù và thẩm định phê duyệt đền bù: Từ ngày Đến ngày - Công bố công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Giải quyết thắc mắc khiếu nại: Từ ngày Đến ngày - Chi trả bồi thường hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất: Từ ngày Đến ngày - Giải tỏa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án: Từ ngày Đến ngày IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Báo cáo về công tác tài chính kế toán: thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thống kê kế toán hiện hành . 2. Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm:
Xem thêm

6 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

CEO Việt, nhiều vấn đề chưa nói hết… pptx

CEO VIỆT, NHIỀU VẤN ĐỀ CHƯA NÓI HẾT… PPTX

không gian dành cho sự sáng tạo, có một đội ngũ (ê-kíp) quản lý cấp trung (các trưởng phó phòng…) cùng làm việc ăn ý. Và còn “tầm vóc” của “ông chủ”, người thuê CEO, nữa! Không thể sử dụng tài năng của người quản lý nếu không tin tưởng. Nhưng nếu muốn tin tưởng thì phải hiểu biết các kế hoạch, chiến lược của CEO (trong khi thực tế tác giả đã từng nhận lời làm GĐ điều hành cho một DN lớn, nhưng trình độ của người chủ còn rất…hạn chế). Thời nay, quản lý một công ty lớn (vốn cả ngàn tỉ đồng) mà không biết vi tính (chưa nói đến ngoại ngữ) thì quả khó vô cùng! Một số đề nghị cho lần sau… Do vấn đề thời gian nên hội thảo chưa thể giải quyết triệt để các vấn đề đã nêu trên đây. Vì thế tôi đề nghị: nên đưa các chủ đề thảo luận lên Diễn đàn trên mạng (Website của Ban tổ chức) trước đó khoảng một tháng để mọi người có thể nói “hết ý” với nhau. Cũng nên chia ra từng nhóm ngành nghề của CEO (sản xuất, thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo…) để dễ đi sâu phân tích. Một tiêu chí quan trọng nữa để phân nhóm là quy mô của các DN do CEO quản lý. Vì làm giám đốc những DN nhỏ như Kinh Thương chúng tôi khó mà có thể chia sẻ kinh nghiệm điều hành với các “đại gia” Kinh Đô, Tôn Hoa sen…hay các CEO làm việc cho công ty nước ngoài… Để đi vào thực chất vấn đề, Ban tổ chức nên sử dụng ngay yêu cầu tuyển dụng của công ty Tôn Hoa Sen thành một “case study” cho các học viên khóa CEO đang tham dự hội thảo. Những nhà điều hành DN tương lai này phải “thử lửa” ngay tại “chiến trường” tuyển dụng của DN, phải chứng minh cho các DN lớn thấy được
Xem thêm

11 Đọc thêm

Gia hạn năng định cho người lái tàu bay pptx

GIA HẠN NĂNG ĐỊNH CHO NGƯỜI LÁI TÀU BAY PPTX

Gia hạn năng định cho người lái tàu bay 1. Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: - Người đề nghị gia hạn năng định - thành viên tổ lái phải gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. b) Giải quyết TTHC: - Cục HKVN có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra và thực hiện việc gia hạn năng định phù hợp. 2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục HKVN; hoặc - Nộp qua hệ thống bưu chính. 3. Thành phần hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị gia hạn năng định - thành viên tổ lái theo mẫu; - Giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực kèm theo bản chính để đối chiếu; - Bản sao giấy phép lái tàu bay còn hiệu lực kèm theo bản chính để đối chiếu; - Kết quả kiểm tra sát hạch lý thuyết về những nội dung theo quy định. - Kết quả kiểm tra sát hạch thực hành với các nội dung khai thác áp dụng cho năng định chủng loại tàu bay và năng định hạng tàu bay phù hợp của người đề nghị. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 4. Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ theo quy định. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có; c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an
Xem thêm

5 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế, các áplực về môi trường, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự tăng nhanh nhu cầu phụtải cũng như sự thay đổi theo hướng thị trường hóa ngành điện lực làm cho HTĐngày càng trở lên rộng lớn về quy mô, phức tạp trong tính toán thiết kế, vận hành.Vì vậy, HTĐ được vận hành rất gần với giới hạn về ổn định dẫn đến khả năng HTĐcó thể bị sụp đổ do sự mất ổn định điện áp trong hệ thống ngày càng cao.Trong luận văn “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổđiện áp trong hệ thống điện”, chúng tôi sử dụng thiết bị bù SVC và phần mềm tínhtoán bù trên đường dây truyền tải điện trong việc nâng cao ổn định hệ thống điện đểtránh trường hợp sụp đổ điện áp xảy ra.-1-CHƯƠNG 1TỔNG QUAN1.1 TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG NGHIÊN CỨUỞ các nước, vấn đề ổn định điện áp rất được quan tâm nghiên cứu từ nhiềunăm nay. Có thể kế đến các tác giả như C.W. Taylor, P. Kundur, … Việt Nam, có rất nhiều nghiên cứu về ổn định điện áp như các nghiên cứucủa tác giả Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng về “Khảo sát quan hệcông suất tác dụng và điện áp tại nút phụ tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp”đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng năm 2007; của tác giảNguyễn Xuân Dúng về “Đánh giá ổn định điện áp lưới điện 220 kV khu vực miềnTrung”, …Các nghiên cứu này góp phần quan trọng vào lĩnh vực nghiên cứu về ổn địnhhệ thống điện. Tuy nhiên, chưa có các bài báo, công trình nào phân tích rõ cũng nhưvận dụng ứng dụng thiết bị bù SVC trong nâng cao tính ổn định hệ thống điện bằngcách sử dụng phần mềm phân tích đặc tính P-V, Q-V và phần mềm tính toàn bù trên
Xem thêm

129 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA” potx

ĐỀ TÀI “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA” POTX

đã khơi dậy tiềm năng của nhân dân trong xây dựng nhà ở.Việc đổi mới sản xuất nhà ở đô thị ởViệt Nam thể hiện trên hai mặt: khối lợng đợc sản xuất ra và cơ cấu đa dạng của các chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất nhà ở .Vì vậy, trong năm 1990 tại các đô thị đã có 1/3 khối lợng nhà ở đợc xây dựng bằng tiền của ngời dân. Năm 1992 vốn đầu t xây dựng nhà ở của cơ quan xí nghiệp và nhân dân gấp 2 lần vốn của Nhà (2) Giáo trình QLNN về đất đai và nhà ở, trang 248. nớc .Đến 1994 thì 70% nhà ở là do dân tự xây dựng, tỷ lệ này có xu hớng tăng dần. Điều này làm cho quỹ nhà ở tăng lên đáng kể cả về số lợng và chất lợng, giải quyết đợc một bớc nhu cầu nhà ở của dân c. Tại các đô thị lớn, nhiều khu nhà ở mới đã và đang đợc xây dựng theo quy hoạch với quy mô hiện đại, đồng bộ, bao gồm cả các dịch vụ thơng mại, thể thao, vui chơi giải trí và các công trình hạ tầng kỹ thuật đúng tiêu chuẩn.Đó là khu đô thị mới Định Công, Linh Đàm, khu làng Quốc tế Thăng Long, khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính( tại Hà Nội ), khu đô thị mới Nam Sài Gòn, An Phú, An Khánh(tại Thành phố Hồ Chí Minh), khu đô thị mới Cát Bi(tại Hải Phòng) Nhiều khu tái định c, khu nhà ở cho ngời có thu nhập thấp đã và đang đợc xây dựng tại một số đô thị .Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giải toả đợc hàng ngàn căn nhà ổ chuột , cải thiện môi trờng cho thàng phố và giải quyết nhà ở mới cho dân là một thành công lớn trong thời gian qua. Hiện tại, hầu hết nhà ở đô thị đều xây dựng bằng vật liệu bền, nhng cũng còn nhiều nhà xây dựng tạm bợ. Quá nửa nhà ở đô thị có Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Đề án chuyên ngành Kinh tế và quản lý địa chính tuổi thọ trên 50 năm cần đợc sửa chữa và nâng cấp. Nhiều nhà nguy
Xem thêm

29 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

1VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP Lê Thị Kim Oanh, Lê Thân Thương GVHD: ThS. Lê Thùy Trang - Khoa Môi Trường - ĐH Duy Tân Ngành dệt may nói chung và ngành may xuất khẩu Việt Nam nói riêng đang phát triển mạnh. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế - xã hội mà ngành dệt may mang lại thì trong quy trình sản xuất, các xưởng may còn thải ra một khối lượng lớn chất thải rắn công nghiệp (CTRCN) với thành phần chủ yếu là vải vụn và lượng vải vụn này thường được tập kết tại công ty. Khi doanh nghiệp dọn dẹp nhà xưởng thì lượng rác công nghiệp này sẽ được công ty Môi Trường Đô Thị (MTĐT) thu gom, xử lý. Nhưng lượng rác này lại được công ty MTĐT đổ ra ngoài môi trường, do đó có thể nói, vải vụn trong công nghiệp dệt may đang trở thành mối nguy hại không nhỏ đối với môi trường. Cùng với tốc độ phát triển như vũ bão, thành phố (Tp.) Đà Nẵng hiện đã có 19 doanh nghiệp dệt may với tổng sản lượng hơn 5000 tấn sản phẩm/năm, không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn mặc của người dân địa phương mà còn xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, hàng năm các doanh nghiệp này thải ra một lượng lớn vải vụn và chưa có hình thức xử lý nào ngoài việc công ty MTĐT Tp. Đà Nẵng đem đi chôn lấp bãi rác Khánh Sơn gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Tuy khối lượng thải ra hàng năm tương đối lớn và tác hại đến môi trường là không nhỏ nhưng chỉ mới có một số đề tài nghiên cứu tiêu biểu về vải vụn như: Đề tài nghiên cứu khoa học “Những mảnh vụn không bị lãng quên” của Nguyễn Thị Thu Huyền - Viện Đại Học Mở Hà Nội và bài viết “Vải vụn không vô dụng” đăng Thời báo kinh tế Việt Nam (thứ hai, 27/12/2004); phóng sự - ký sự “Con đường vải vụn” đăng Sài Gòn giải phóng Online (cập nhật ngày 08/04/2007); “Rác dệt may xuất ngoại” của tác giả Nguyên Hoa đăng báo điện tử Kinh tế Nông thôn (thứ tư, 09/07/2008). Do đó, đề tài: “Vải vụn của công ty cổ phần Dệt May 29/3 thành phố Đà Nẵng - thực trạng và giải pháp” là sự cần thiết cho vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay. I. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Xem thêm

12 Đọc thêm

MẪU THÔNG BÁO (Về việc huỷ thanh toán giao dịch) doc

MẪU THÔNG BÁO (VỀ VIỆC HUỶ THANH TOÁN GIAO DỊCH) DOC

Mẫu 03B/TTBT TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Sè: /TB-VSD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 THÔNG BÁO (Về việc huỷ thanh toán giao dịch) Kính gửi: Căn cứ vào quy định hiện hành, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thực hiện hủy thanh toán đối với các giao dịch sau: 1. Nội dung giao dịch hủy: ……………………………………., chi tiết lệnh: - Phiên giao dịch ngày : - Loại lệnh (mua hoặc bán) : - Mã chứng khoán : - Số hiệu lệnh : - Khối lượng khớp lệnh : - Giá khớp lệnh : 2. Đề nghị Quý Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn theo Báo cáo bù trừ và thanh toán chứng khoán theo TVLK và Báo cáo bù trừ và thanh toán tiền theo TVLK (đính kèm). 3. Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh cho khách hàng và Thành viên liên quan do giao dịch không được thanh toán. Mức bồi thường do các bên tự
Xem thêm

1 Đọc thêm

H ỆTH ỐNG X ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI NHÀ MÁY S ẢN XU ẤT BIA1

H ỆTH ỐNG X ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI NHÀ MÁY S ẢN XU ẤT BIA1

H ỆTH ỐNG X ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI NHÀ MÁY S ẢN XU ẤT BIA1. Quy trình sản xuất bia và nguồn gốc nước thải (HT xử lý nước thải sản xuất bia)Quy trình sản xuất bia – xử lý nước thải sản xuất biaNấu – đường hóa: Nước thải giàu các chất hydroccacbon, pentozơ, xenlulozơ,hemixenlulozơ trong vỏ trấu, các mảnh hạt và bột, các cục vón… cùng với xác hoa, một íttanin, các chất đắng, chất màu.Công đoạn lên men chính và lên men phụ: nước thải rất giàu xác men – chủ yếu làprotein, vitamin, các chất khoáng cùng với bia cặn.Giai đoạn thành phẩm: Lọc, bão hòa CO2, chiết bock, hấp chai, đóng chai. Nước thảichứa bột trợ lọc lẫn xác men, lẫn bia chảy tràn ra ngoài…>>> Xem thêm công nghệ xử lý nước thải sản xuất nước giải khátNước thải từ quy trình sản xuất bao gồm:+ Nước rửa nồi nấu, thiết bị lọc, thùng nhân giống, lên men và các loại thiết bị khác.+ Nước thải từ nồi hơi+ Nước lẫn bã malt và bột sau khi lấy dịch đường. Để bã trên sàn lưới, nước sẽ tách ra.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng TOÁN TỬ GÁN (operator=)

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TOÁN TỬ GÁN (OPERATOR=)

LTHĐTKhoa CNTTChương 06 - 10GV. Nguyễn Sơn Hoàng QuốcThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ− Định nghĩa phương thức toán tử gánCHocSinh CHocSinh::operator=(CHocSinh&x){strcpy(hoten,x.hoten);toan = x.toan;van = x.van;dtb = x.dtb;return *this;}LTHĐTKhoa CNTTChương 06 - 11GV. Nguyễn Sơn Hoàng QuốcThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang4. CÁC GHI CHÚ QUAN TRỌNG− Toán tử gán được cài đặt bêntrong lớp CHocSinh như là mộtphương thức của lớp.− Miền giá trị của một biến con trỏlà địa chỉ ô nhớ.− Miền giá trị của một con trỏ đốitượng là địa chỉ ô nhớ.
Xem thêm

22 Đọc thêm

6 điểm cần lưu ý khi trang điểm mùa hè pot

6 ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI TRANG ĐIỂM MÙA HÈ

số từ 30+ chuyên dành cho da mặt. Bạn có thể chọn những loại kem chống nắng có thành phần dưỡng da để tăng cường độ ẩm cho làn da và thay thế cho bước dưỡng bằng kem trước khi make-up. 4. Waterproof- mỹ phẩm không thể thiếu của mùa mưa Mùa hè là mùa nắng nóng, nhưng đồng thời cũng là mùa của những cơn mưa, mùa của những chuyến đi bơi, đi biển. Nếu bạn không muốn mất tự tin với một gương mặt lem luốc nhòe nhoẹt phấn son sau khi đi mưa hay xuống nước, bạn nên sắm sẵn cho mình một bộ mỹ phẩm không trôi (waterproof). Ưu điểm của loại mỹ phẩm này là rất bền màu, nhưng nhược điểm của nó cũng chính là đây: công đoạn tẩy trang sẽ chiếm nhiều thời gian và khó làm sạch hơn mỹ phẩm thông thường. 5. Đảm bảo quy trình tẩy trang trước và sau khi make-up: Dùng sữa rửa mặt chuyên dụng cho da ít nhất 2 ngày/lần, thoa toner và kem dưỡng ẩm se kít lỗ chân lông mỗi khi tẩy trang là những nguyên tắc không thể thiếu trước và sau khi make-up. Bởi lẽ trong mùa hè, tuyến mồ hôi tiết ra nhiều hơn cũng sẽ làm cho da mặt bám bụi dày hơn bình thường. Nếu không được tẩy trang sạch sẽ, da bạn sẽ dễ bị các vấn đề về mụn và lỗ chân lông to. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến thành phần sử dụng của mỹ phẩm, chọn các loại mỹ phẩm không chứa dầu và kiểm soát chất nhờn để giữ cho gương mặt của bạn luôn tươi tắn. 6. Bí quyết cho cô nàng da nhờn Những cô nàng sở hữu làn da nhờn (da dầu) luôn cảm thấy rất khổ sở trong mùa hè vì da mặt luôn trong trạng thái bóng nhờn và dễ bám bụi. Ngoài việc sử dụng mỹ phẩm chuyên dụng dành cho da dầu, nhiều bạn gái có thói quen sử dụng giấy thấm dầu mỗi khi da mặt nhờn bóng. Điều này vô tình làm mất lớp dầu tự nhiên có nhiệm vụ giữ cân bằng cho da, khiến da phải tiết ra lớp
Xem thêm

6 Đọc thêm

QUY CHẾ QUẢN lý của NIKE inc

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỦA NIKE INC

TRẢ LƯƠNG ĐÚNG HẸN Nhà máy phải trả lương cho nhân viện đúng hẹn, ít nhất mức lương tối thiểu theo quy định của luật địa phương. Tất cả nhân viên phải được cung cấp những phúc lợi bắt buộc theo luật định, bao gồm chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nhân viên không bị trừ lương vì các lý do kỷ luật. QUẤY RỐI VÀ LẠM DỤNG KHÔNG ĐƯỢC DUNG THỨ Tất cả nhân viên của nhà máy phải được đối xử tôn trọng và công bằng. Không được dùng những hành vi quấy rối hoặc lạm dụng về thể xác, tình dục, tâm lý hoặc lời nói với nhân viên. THỜI GIAN LÀM VIỆC KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ MỨC Nhân viên không làm việc quá 60 giờ mỗi tuần hoặc vượt quá số giờ làm việc bình thường và giờ làm việc ngoài giờ theo luật định của nước sở tại, tùy theo số giờ nào ít hơn. Thời giờ làm thêm phải được sự đồng ý của nhân viên và được trả theo mức lương đặc biệt hoặc theo quy định. Nhân viên phải được bố trí nghỉ tối thiểu 24 tiếng liên tục sau mỗi khoảng thời gian bảy ngày làm việc. CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH VÀ THEO LUẬT ĐỊNH Công việc được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ lao động được công nhận và thiết lập thông qua luật pháp của nước sở tại. Nhà máy không sử dụng bất kỳ hình thức bố trí làm việc tại nhà nào cho việc sản xuất sản phẩm mang thương hiệu của Nike hoặc của các nhãn hàng khác thuộc Nike. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AN TOÀN VÀ LÀNH MẠNH Nhà máy sản xuất phải đảm bảo cung cấp một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh và lành mạnh, đồng thời thực hiện những biện pháp cần thiết để phòng ngừa tai nạn và chấn thương phát sinh từ, liên quan hoặc xảy ra trong khi làm việc hoặc khi đang vận hành các thiết bị sản xuất trong nhà máy. Nhà máy sản xuất có những hệ thống để giúp phát hiện, phòng tránh và ứng phó những nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn và sức khỏe của tất cả nhân viên. GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Xem thêm

2 Đọc thêm

5 điều cần biết về tương lai của di động pptx

5 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TƯƠNG LAI CỦA DI ĐỘNG PPTX

5 điều cần biết về tương lai của di động Điện thoại di động được dự đoán là thiết bị sẽ thay đổi marketing trong những năm tới một cách mãnh liệt. Những xu hướng đang lên trong ngành công nghệ hầu hết cũng đều xoay quanh thiết bị cầm tay này. Dưới đây là những điều mọi người đều nên biết khi muốn dấn thân vào thị trường tiềm năng này. Vấn đề nằm con người chứ không phải công nghệ Giá trị cốt lõi của một chiếc điện thoại không nằm việc nó được chế tạo bằng nguyên liệu ra sao mà nằm việc nó giải quyết được vấn đề gì của người dùng. Kinh nghiệm của những hàng phát triển điện thoại trong nhiều năm chính là bạn cần phải hiểu được người dùng trước khi tìm hiểu sâu thêm về công nghệ. Bạn vẫn có thể đi theo hướng ngược lại nhưng sẽ không thể tiến xa. Vào thời điểm hiện tại, khi di động đang thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của con người, đến một ngày, nó cũng sẽ phát triển thành một thứ rất khác bây giờ. Năm 2006, khi lần đầu giới thiệu iPhone trước báo giới, Steve Jobs đã nói: “Đây không phải là một chiếc điện thoại”. Điện thoại quan trọng hơn tablet
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ (T2) pot

ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUNLENXƠ T2

đại lượng nào Học sinh tự nghiên cứu hoặc theo nhóm về các vấn đề giáo viên đặt ra: các câu hỏi định hướng của giáo viên: + Cách xác đinh công suất điện trong đoạn mạch? + Dụng cụ để đo công suất trong kĩ thuật? + Máy đếm điện năng thực chất đo đại lượng nào? V. CŨNG CỐ - Nắm, hiểu các nội dung tóm tắt SGK. - Vận dụng làm các câu hỏi trả lời định tính từ 1 đến 6 SGK. - Củng cố bằng các câu hỏi trắc nghiệm. VI. BÀI TẬP VỀ NHÀ. - Trả lời các câu hỏi SGK.
Xem thêm

4 Đọc thêm

16 DE THI THU DH KHOA 9 10 DE SO 16

16 DE THI THU DH KHOA 9 10 DE SO 16

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(0;0;3), M(1;2;0). Viết phương trình mặtphẳng (P) qua A và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại B, C sao cho tam giác ABC có trọng tâm thuộc đườngthẳng AM.Câu 9.a (1,0 điểm). Gọi M là tập hợp các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một sốtừ tập M, tính xác suất để số được chọn có chữ số đứng sau luôn lớn hơn chữ số đứng trước hoặc chữ sốđứng sau luôn nhỏ hơn chữ số đứng trước.B. Theo chương trình Nâng caoCâu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có D ( 3; −3) , M làtrung điểm của AD , phương trình đường thẳng CM : x − y − 2 = 0 , B nằm trên đường thẳngd : 3 x + y − 2 = 0 . Tìm tọa độ A, B, C biết B có hoành độ âm.Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trìnhx 2 + y 2 + z2 − 2 x + 4 y − 6 z − 11 = 0 và mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y – z + 17 = 0. Viết phươngtrình mặt phẳng (Q) song song với (P) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6 π.log 7 ( x + 2) = log 5 ( y + 1) − log 5 2Câu 9.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình .2 x+ y2 x− ylog2+2−2=4(2y+1)
Xem thêm

1 Đọc thêm

bài 5 áp suất khí quyển và gió

bài 5 áp suất khí quyển và gió

1.1 Áp su ất khí quy ển – đơn v ị Áp su ất tiêu chu ẩn là áp su ất khí quy ển cân b ằng v ới c ột thu ỷ ngân cao 760mm ở nhi ệt độ 00C, tại v ĩ độ 450 ở mực nước biển, tương ứng 1 atm 1atm = 760mmHg = 1013.25 mb 1atm = 101.325 kPa 1.2 Sự biến đổi của áp suất theo độ

Đọc thêm

Cùng chủ đề