ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ SỐ 15 THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đề thi thử tốt nghiệp môn thi: toán − giáo dục trung học phổ thông đề số 15 thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề":

BỘ ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011

BỘ ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011

I = ∫ x x + dx .
CÂU III: (1 ĐIỂM) Cho hình nĩn đỉnh S, đáy là hình trịn tâm O, đường kính AB = 2a, cạnh bên tạo với mặt.
Tính diện tích xung quanh và thể tích của khối nĩn tương ứng theo a và α .
II/. PHẦN RIÊNG: ( 3 ĐIỂM) ( Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần( Phần A hoặc Phần B)) A/. Theo chương trình chuẩn:

48 Đọc thêm

Kiểm tra đại số - Đề kiểm tra 1 tiết chương IV

Kiểm tra đại số - Đề kiểm tra 1 tiết chương IV

Môn thi: TOÁN − Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.. ĐỀ THI CHÍNH THỨC.[r]

Đọc thêm

Tài liệu ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 9 pdf

TÀI LIỆU ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐẮK LẮK ĐỀ SỐ 9 PDF


Hiendvtiger.violet.vn KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁNGiáo dục trung học phổ thông
CODE 09 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
------------------------------ ---------------------------------------------------

4 Đọc thêm

Tài liệu ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 11 ppt

TÀI LIỆU ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 11 PPT


Hiendvtiger.violet.vn KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁNGiáo dục trung học phổ thông
CODE 11 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
------------------------------ ---------------------------------------------------

4 Đọc thêm

Tài liệu ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 14 pdf

TÀI LIỆU ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐẮK LẮK ĐỀ SỐ 14 PDF

TRANG 1 HIENDVTIGER.VIOLET.VN KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CODE 14 _Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁN - Đề số 12 doc

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN THI: TOÁN - ĐỀ SỐ 12 DOC


Hiendvtiger.violet.vn KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁNGiáo dục trung học phổ thông
CODE 12 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
------------------------------ ---------------------------------------------------

4 Đọc thêm

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 2 potx

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 2 POTX


Hiendvtiger.violet.vn KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁNGiáo dục trung học phổ thông
CODE 02 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
------------------------------ ---------------------------------------------------

4 Đọc thêm

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TỐT NGHIỆP THPT 2010

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN TỐT NGHIỆP THPT 2010

Câu 5.a (1,0 điểm). Cho 2 số phức z 1 = 1 + 2i và z 2 = 2 – 3i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z 1 – 2z 2 .
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ có phương trình

5 Đọc thêm

Tài liệu Đề Thi Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 6 - Đề 3 ppt

TÀI LIỆU ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TOÁN 2013 PHẦN 6 ĐỀ 3 PPT

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN THI: TOÁN – THPT PHÂN BAN ĐỀ THI THỬ SỐ 16 THỜI GIAN: 150 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ A.. Khảo sát sự biến thiên và vẽ [r]

1 Đọc thêm

Tài liệu ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 7 ppt

TÀI LIỆU ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 7 PPT


Hiendvtiger.violet.vn KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁNGiáo dục trung học phổ thông
CODE 07 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
------------------------------ ---------------------------------------------------

4 Đọc thêm

Đề Thi Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 6 - Đề 9 pptx

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TOÁN 2013 - PHẦN 6 - ĐỀ 9 PPTX

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN THI: TOÁN – THPT PHÂN BAN ĐỀ THI THỬ SỐ 26 THỜI GIAN: 150 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ A.. Khảo sát sự biến thiên và vẽ [r]

2 Đọc thêm

Đề Thi Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 6 - Đề 10 docx

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TOÁN 2013 PHẦN 6 ĐỀ 10 DOCX

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN THI: TOÁN – THPT PHÂN BAN ĐỀ THI THỬ SỐ 27 THỜI GIAN: 150 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ A.. Khảo sát sự biến thiên và vẽ [r]

2 Đọc thêm

Đề Thi Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 6 - Đề 12 potx

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TOÁN 2013 PHẦN 6 ĐỀ 12 POTX

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN THI: TOÁN – THPT PHÂN BAN ĐỀ THI THỬ SỐ 29 THỜI GIAN: 150 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ A.. Khảo sát sự biến thiên và vẽ [r]

2 Đọc thêm

Đề Thi Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 6 - Đề 13 pdf

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TOÁN 2013 - PHẦN 6 - ĐỀ 13 PDF

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN THI: TOÁN – THPT PHÂN BAN ĐỀ THI THỬ SỐ 30 THỜI GIAN: 150 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ A.. Khảo sát sự biến thiên và vẽ [r]

2 Đọc thêm

De thi va goi y Mon Toan Tot nghiep THPT

DE THI VA GOI Y MON TOAN TOT NGHIEP THPT

Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy.[r]

3 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 MÔN TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 MÔN TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

H ƯỚ NG D Ẫ N CH Ấ M THI
( V ă n b ả n g ồ m 04 trang )
I. H ướ ng d ẫ n chung
1) N ế u thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đ áp án nh ư ng đ úng thì cho đủ s ố đ i ể m t ừ ng ph ầ n nh ư h ướ ng d ẫ n quy đị nh.

5 Đọc thêm

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Toán học - Giáo dục trung học phổ thông doc

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN TOÁN HỌC GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DOC

− .
1) Kh ả o sát s ự bi ế n thiên và v ẽ đồ th ị ( ) C c ủ a hàm s ố đ ã cho.
2) Xác đị nh t ọ a độ giao đ i ể m c ủ a đồ th ị ( C ) v ớ i đườ ng th ẳ ng y x = + 2 .
Câu 2. (3,0 đ i ể m)

5 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2010

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2010

Câu 5.a ( 1,0 điểm ). Cho 2 số phức z 1 = 1 + 2i và z 2 = 2 – 3i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z 1 – 2z 2 .
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b ( 2,0 điểm ). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ có phương trình

1 Đọc thêm

Tài liệu ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 6 pdf

TÀI LIỆU ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 6 PDF


Hiendvtiger.violet.vn KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Môn thi: TOÁNGiáo dục trung học phổ thông
CODE 06 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
------------------------------ ---------------------------------------------------

4 Đọc thêm

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ - ĐẮK LẮK - ĐỀ SỐ 15 ppt

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐẮK LẮK ĐỀ SỐ 15 PPT

TRANG 1 HIENDVTIGER.VIOLET.VN KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CODE 15 _Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề