NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CÂY MÁN ĐỈA (ARCHIDENDRON CLYPEARIA (JACK) I. NIEL) Ở VÙNG BẠCH MÃ - HẢI VÂN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đề xuất giải pháp quản lý cây Mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) I. Niel) ở vùng Bạch Mã - Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế":

Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro cây mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) Nielsen)

Nghiên cứu tái sinh chồi in vitro cây mán đỉa (Archidendron clypearia (Jack) Nielsen)

Bài viết trình bày kết quả bước đầu về tái sinh chồi in vitro cây mán đỉa. Đoạn thân (khoảng 4 cm) mang chồi nách của cây mán đỉa được khử trùng bằng HgCl2 0,1% 10 phút, rồi tiếp tục khử trùng với nano bạc 40 ppm trong 30 phút.

Đọc thêm

Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học các loài thú ăn thịt nhỏ khu vực tây bắc nghệ an (thuộc quỳ hợp, quỳ châu, quế phong)

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC LOÀI THÚ ĂN THỊT NHỎ KHU VỰC TÂY BẮC NGHỆ AN (THUỘC QUỲ HỢP, QUỲ CHÂU, QUẾ PHONG)

Chính vì vậy thú ăn thịt nhỏ có vị trí quan trọng và luôn đợc đặc biệt chú ý trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Trong vòng một thế kỷ qua, đặc biệt là trong vài chục năm gần đây xảy ra đốt phá rừng và khai thác lâm sản, tình trạng săn bắt thú bừa bãi. Do đó động vật rừng nói chung và thú ăn thịt nhỏ nói riêng ngày càng bị suy giảm về số lợng nghiêm trọng. Nhiều loài thú ăn thịt nhỏ trớc đây có số lợng phong phú và phân bố rộng thì nay đang rơi vào tình trạng hiếm dần và có một số loài đã bị tuyệt chủng hoặc đang có nguy cơ bị tuyệt diệt nhiều địa phơng.
Xem thêm

48 Đọc thêm

Nghiên cứu đa dạng loài của họ Bọ rùa (Coccinellidae) và họ Bọ ngựa (Mantidae) làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng trừ sâu hại cây trồng lâm nghiệp bằng biện pháp sinh học tại một số khu rừng trồng ở Thừa Thiên Huế”

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG LOÀI CỦA HỌ BỌ RÙA (COCCINELLIDAE) VÀ HỌ BỌ NGỰA (MANTIDAE) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU HẠI CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC TẠI MỘT SỐ KHU RỪNG TRỒNG Ở THỪA THIÊN HUẾ”


2.3. Những nghiên cứu liên quan tới họ bọ ngựa và họ bọ rùa trên thế giới
2.3.1. Những nghiên cứu liên quan tới họ bọ ngựa trên thế giới
Svenson và Whiting (2004) đã nâng một số phân họ Mantidae lên thành họ, khi ấy bộ Bọ ngựa bao gồm 15 họ. Bộ bọ ngựa có trên 2300 loài đã công bố trên thế giới, thuộc 434 giống. Bọ ngựa sống các sinh cảnh rất khác nhau, từ trong rừng rậm tới trên sa mạc; chúng cũng có hình thái rất đa dạng: màu sắc giả vỏ cây, giả hoa, hình dạng cơ thể có thể giải kiến hoặc giả que củi, giả lá tươi, lá khô, cánh có thể tiêu giảm…Là côn trùng bắt mồi, ăn thịt nhiều nhóm côn trùng khác nên bọ ngựa đóng vai trò quan trọng trong điều hòa số lượng quần thể vật mồi. Trong Đông y, kén trứng bọ ngựa là một vị thuốc gọi là tang phiêu tiêu, có công dụng bổ thận, giữ tính khí, giữ mồ hôi.
Xem thêm

50 Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi qua thực tiễn các ngân hàng thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi qua thực tiễn các ngân hàng thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm làm rõ các vấn đề lý luận của pháp luật về BHTG; phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về BHTG của các ngân hàng thương mại ở tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BHTG của các ngân hàng thương mại ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Quản lý nhà nước các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Quản lý nhà nước các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích đặc điểm địa bàn tỉnh, đánh giá thực trạng về quản lý nhà nước các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý DNTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích đặc điểm địa bàn tỉnh, đánh giá thực trạng về quản lý nhà nước các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý DNTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của người lao động - qua thực tiễn tại các khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của người lao động - qua thực tiễn tại các khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận văn nghiên cứu thực tiễn pháp luật áp dụng pháp luật nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật lao động của Việt Nam và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi của người lao động ở các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu này nhằm làm rõ vai trò của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đánh giá thực trạng, nguyên nhân, vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức thực hiện Luật BHYT của các chủ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện Luật BHYT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Triết học: Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện nay

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Triết học: Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát triển đội ngũ này trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Triết học: Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện nay

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Triết học: Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm phát triển đội ngũ này trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định được các cơ sở khoa học về đặc điểm sinh học, lâm học và các cơ sở thực tiễn về thực trạng quản lý, tổng kết các mô hình rừng trồng, kỹ thuật nhân giống nhằm bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm

nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng – terapon jarbua forsskål 1775 vùng ven biển thừa thiên huế

nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng nhân giống cá ong căng – terapon jarbua forsskål 1775 vùng ven biển thừa thiên huế

Trƣớc nhu cầu nuôi và quản lý nguồn lợi cá Ong căng ở vùng đầm phá và ven biển Thừa Thiên Huế, đòi hỏi có các nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh học và khả năng sinh sản của cá On[r]

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH DO ẤU TRÙNG CYSTICERCUS TENUICOLLIS GÂY RA Ở LỢN VÀ DÊ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (TT)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH DO ẤU TRÙNG CYSTICERCUS TENUICOLLIS GÂY RA Ở LỢN VÀ DÊ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG (TT)

Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu đặc điểm bệnh do ấu trùng Cysticercus tenuicollis gây ra ở lợn và dê tại tỉnh Thái Nguyên, đề xuất biện pháp phòng chống (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

Kết quả nghiên cứu các bãi giống động vật thân mềm hai mảnh vỏ và cua biển vùng Triều Tây vịnh Bắc Bộ

Kết quả nghiên cứu các bãi giống động vật thân mềm hai mảnh vỏ và cua biển vùng Triều Tây vịnh Bắc Bộ

Nội dung bài viết sẽ trình bày hiện trạng các bãi giống phân bố ở vùng triều miền Bắc Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý. Biện pháp bảo tồn nguồn giống thông qua các giải pháp bảo tồn rừng ngập mặn, bãi cỏ biển và cấm các hình thức khai thác vào mùa sinh sản của các loài đặc sản vùng triều.

Đọc thêm

Nghiên cứu đa dạng loài của bộ cá Nóc - Tetraodontiformes ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG LOÀI CỦA BỘ CÁ NÓC - TETRAODONTIFORMES Ở VÙNG VEN BIỂN THỪA THIÊN HUẾ

Riêng ở vùng biển Thừa Thiên Huế chưa có công trình nào nghiên cứu chi tiết và đầy đủ về thành phần loài, phân bố và độc tố của cá nóc.. VỊ TRÍ PHÂN LOẠI CỦA BỘ CÁ NÓC Công trình “Những [r]

100 Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT NGOẠI LAI XÂM HẠI Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ

ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT NGOẠI LAI XÂM HẠI Ở HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ

Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất với nhiều yếu tố đặc sắc mà không thể phát hiện ở bất cứ nơi nào khác

Huyện Phú Lộc cửa ngỏ phía Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, là điểm nối giữa hai trung tâm đô thị lớn nhất miền trung là Huế và Đà Nẵng.

Ngoài ra, huyện Phú Lộc là vùng có điều kiện tự nhiên và địa hình phức tạp
► “Điều tra, đánh giá các loài động vật ngoại lai xâm hại ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phòng trừ”.
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CGH SẢN XUẤT CÂY LÚA, CÂY MÍA Ở TỈNH LONG AN

LUẬN VĂN ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CGH SẢN XUẤT CÂY LÚA, CÂY MÍA Ở TỈNH LONG AN

luận văn điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp CGH sản xuất cây lúa, cây mía ở tỉnh long an

Đọc thêm

Cùng chủ đề