ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG ĐẤT VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đánh giá rủi ro môi trường nước vùng đất ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp quản lý":

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ)

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ)

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông cấm tỉnh nghệ an và đề xuất giải pháp bảo vệ (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất do nước biển dâng ở tỉnh thừa thiên huế và đề xuất các giải pháp sử dụn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN ĐẤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤN

Tuy nhiên với kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Thừa Thiên Huế thì mực nước biển dâng chỉ ảnh hưởng chủ yếu vùng đồng bằng ven biển, chính vì vậy giới hạn không gian chính của tác động [r]

81 Đọc thêm

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số hoạt động kinh tế vùng ven biển tỉnh nghệ an; đề xuất giải pháp ứng phó

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN; ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản theo hướng thích nghi với biến đổi khí hậu nhằm tối đa hóa năng suất và sản lượng thu hoạch trong điều kiện BĐKH như hiện nay với mục tiêu tận dụng tối đa những gì mà khí hậu đem lại và hạn chế đến mức tối thiểu những tác động tiêu cực của nó. Trong sản xuất nông nghiệp, cần tận dụng mọi nguồn nước hiện có trên các hồ đập, kênh mương để chống hạn. Nạo vét kênh tưới, kênh dẫn từ lòng hồ đến cống để bơm nước. Điều hành phân phối nước hợp lí và tổ chức bơm luân phiên để điều phối hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất mùa khô cũng như mùa mưa.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống thoát nước TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống thoát nước TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình.

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG QUẢN lý tài NGUYÊN và môi TRƯỜNG dựa vào CỘNG ĐỘNG

ĐỀ CƯƠNG QUẢN lý tài NGUYÊN và môi TRƯỜNG dựa vào CỘNG ĐỘNG

Khái niệm quản lý tài nguyên và môi trường ven biển dựa vào cộng đồng.Nguyên tắc của quản lý tài nguyên ven biển dựa vào cộng đồng.Các bước trong quy trình quản lý tài nguyên ven biển dựa vào cộng đồng.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai

Mục tiêu nghiên cứu của luật văn là đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cấp nước thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai.

Đọc thêm

MOITRUONG

MOITRUONG

Nguyễn Ngân Hà Khoa học môi trường, Môi trường & PTBV - Nghiên cứu đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển - Nghiên cứu đa d[r]

5 Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đánh giá thực trạng, nguyên nhân, vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức thực hiện Luật BHYT của các chủ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện Luật BHYT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm

LUẬN VĂN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH PHỐ HẠ LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH PHỐ HẠ LONG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

luận văn kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố hạ long, thực trạng và giải pháp luận văn kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố hạ long, thực trạng và giải pháp luận văn kiểm soát ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố hạ long, thực trạng và giải pháp

103 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN ĐẤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN ĐẤT DO NƯỚC BIỂN DÂNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ

Tuy nhiên với kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Thừa Thiên Huế thì mực nước biển dâng chỉ ảnh hưởng chủ yếu vùng đồng bằng ven biển, chính vì vậy giới hạn không gian chính của tác động [r]

82 Đọc thêm

Quản lý rủi ro bệnh dịch trong nuôi tôm ven biển tỉnh Nam Định

Quản lý rủi ro bệnh dịch trong nuôi tôm ven biển tỉnh Nam Định

Dựa trên phân tích thực trạng rủi ro, quản lý rủi ro bệnh dịch trong nuôi tôm ven biển tỉnh Nam Định để đề xuất phương hướng tăng cường quản lý rủi ro bệnh dịch trên tôm trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Quản lý hệ thống cấp nước Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đánh giá thực trạng công tác quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất giải pháp quản lý hệ thống cấp nước TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo!

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ: Đánh giá và tuyển chọn giống đậu xanh thích hợp trong điều kiện nước trời và xây dựng các biện pháp canh tác đậu xanh thích hợp cho vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh

Tóm tắt Luận án tiến sĩ: Đánh giá và tuyển chọn giống đậu xanh thích hợp trong điều kiện nước trời và xây dựng các biện pháp canh tác đậu xanh thích hợp cho vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh

Mục tiêu của luận án là xác định được yếu tố hạn chế chính trong sản xuất đậu xanh trên vùng đất cát biển tỉnh Thanh Hóa. Đánh giá các giống đậu xanh về khả năng chịu hạn trong điều kiện gây hạn nhân tạo; đánh giá năng suất và tính ổn định năng suất của các giống trên điều kiện đồng ruộng. Tuyển chọn được 1 đến 2 giống đậu xanh có thời gian sinh trưởng (TGST) ngắn hoặc trung ngày, năng suất cao, chín tập trung thích hợp với điều kiện canh tác nước trời vùng đất cát ven biển tỉnh Thanh Hoá.
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu hiện trạng phân bố tổng độ khoáng hóa tầng chứa nước pleistocen khu vực ven biển tỉnh Nam Định

Nghiên cứu hiện trạng phân bố tổng độ khoáng hóa tầng chứa nước pleistocen khu vực ven biển tỉnh Nam Định

Xâm nhập mặn nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Nam Định đã và đang gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh tế và đời sống dân sinh. Việc xác định phân bố tổng độ khoáng hóa và ranh giới mặn nhạt ở khu vực ven biển là cần thiết, có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn, nhất là trong hoạch định chính sách và giải pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất.

Đọc thêm

Quản lý khai thác hải sản ven bờ trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Quản lý khai thác hải sản ven bờ trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Luận văn thạc sĩ - Quản lý khai thác hải sản ven bờ trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Mục tiêu: Nghiên cứu thực trạng quản lý khai thác hải sản ven biển trên địa bàn huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp quản lý phù hợp.

Đọc thêm

KHÓA LUẬN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ VEN BIỂN HẢI PHÒNG THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

KHÓA LUẬN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ VEN BIỂN HẢI PHÒNG THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Đề tài: TRANG 18 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG Sinh viên: Vũ Quốc Việt – MT1301 Page 5 1.1 MÔI TRƢỜNG Môi trƣờng bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo [r]

82 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ SỞ KHOA HỌC NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN CHO VÙNG BÃI BỒI VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ SỞ KHOA HỌC NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN CHO VÙNG BÃI BỒI VEN BIỂN HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện kim sơn tỉnh ninh bình

Đọc thêm

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng những ảnh hưởng tiêu cực của nó đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là đối với cộng đồng dân cư ven biển. Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, nơi phải hứng chịu trực tiếp những tác động bất lợi từ thiên nhiên, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế của người dân sống ở ven biển. Nghiên cứu tập trung giải quyết ba vấn đề chính: (i) Thực trạng sinh kế của người dân ven biển Thái Bình trong bối cảnh BĐKH; (ii) Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình; (iii) Giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển trong bối cảnh BĐKH. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh, nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sinh kế của các hộ dân ven biển trong bối cảnh BKH, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển nhằm thích ứng với BĐKH.
Xem thêm

Đọc thêm

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Thực trạng và giải pháp

Biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng những ảnh hưởng tiêu cực của nó đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là đối với cộng đồng dân cư ven biển. Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng, nơi phải hứng chịu trực tiếp những tác động bất lợi từ thiên nhiên, ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế của người dân sống ở ven biển. Nghiên cứu tập trung giải quyết ba vấn đề chính: (i) Thực trạng sinh kế của người dân ven biển Thái Bình trong bối cảnh BĐKH; (ii) Yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình; (iii) Giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển trong bối cảnh BĐKH. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, thống kê so sánh, nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sinh kế của các hộ dân ven biển trong bối cảnh BKH, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế ven biển tỉnh Thái Bình, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện sinh kế của người dân ven biển nhằm thích ứng với BĐKH.
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu hiện trạng và nguyên nhân bồi lấp ở một số cửa sông ven biển tỉnh Bình Định

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu hiện trạng và nguyên nhân bồi lấp ở một số cửa sông ven biển tỉnh Bình Định

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ hiện trạng, nguyên nhân gây bồi lấp một số cửa sông ven biển tỉnh Bình Định dưới ảnh hưởng của các yếu tố nội sinh, ngoại sinh, nhân sinh và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ khắc phục hiện tượng bồi lấp nhằm phục vụ phát triển bền vững khu vực ven biển tỉnh Bình Định.

Đọc thêm