TÍNH TOÁN ĐỘ KHÔNG CHẮC CHẮN CHO THUẬT TOÁN KHÔNG GIAN CON ĐA CẤP BẬC NHANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tính toán độ không chắc chắn cho thuật toán không gian con đa cấp bậc nhanh ":

THUẬT TOÁN SONG SONG KHAI THÁC TẬP SINH TỐI THIỂU CỦA TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG

THUẬT TOÁN SONG SONG KHAI THÁC TẬP SINH TỐI THIỂU CỦA TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất thuật toán song song MCP-mGCFI khai thác nhanh tập sinh tối thiểu của tập phổ biến đóng trên bộ xử lý đa nhân. Thuật toán đề xuất dễ dàng mở rộng trên nhiều hệ thống tính toán phân tán như Hadoop, Spark. Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu thực của UCI và bộ dữ[r]

Đọc thêm

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - CHƯƠNG 2

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - CHƯƠNG 2


- Khí CO 2 , SO 2 . . Các khí này không độc, nhưng khi nồng độ của chúng lớn thì sẽ làm giảm nồng độ O 2 trong không khí, gây nên cảm giác mệt mỏi. Khi nồng độ quá lớn có thể dẫn đến ngạt thở .
- Các chất độ hại khác : Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt trong không khí có thể có l[r]

10 Đọc thêm

THUẬT TOÁN TÍNH BẬC ẨN CỦA DẠNG THAM SỐ

THUẬT TOÁN TÍNH BẬC ẨN CỦA DẠNG THAM SỐ


nhrtng chUng ta co th€ thiy cd ban no se g6rn di) ph",c taP d€ Hnh (7] dinh thuc
ca'p m d Budc 1 va dQ phuc t""p cua cac bu'oc khii' Gauss con I""i. Nhu' v~y dQ phuc t""p cua Thu~t roan B.I cling Ia mQt ham da thuc theo m, Z. DQ phuc t~p
,

19 Đọc thêm

SONG SONG HÓA THUẬT TOÁN DIJKSTRA TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TỪ MỘT ĐỈNH ĐẾN TẤT CẢ CÁC ĐỈNH pot

SONG SONG HÓA THUẬT TOÁN DIJKSTRA TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TỪ MỘT ĐỈNH ĐẾN TẤT CẢ CÁC ĐỈNH POT

V ớ i vi ệ c song song hóa thu ậ t toán tu ầ n t ự Dijsktra tìm đường đi ngắ n nh ấ t t ừ
m ột đỉnh đế n t ấ t c ả các đỉ nh s ẽ giúp ta gi ả i quy ết đượ c các v ấn đề b ế t ắ c mà thu ậ t toán tu ầ n t ự g ặ p ph ải như thờ i gian, d ữ li ệu đầu vào. Tuy nhiên để cài đặ t thu[r]

12 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ “KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” CỦA NAM CAO

TÌM HIỂU VỀ “KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM “CHÍ PHÈO” CỦA NAM CAO


hắn ngủ ”. Mà rượu đối với Chí là phương tiện trợ giúp hắn gây ác, lấy bao nhiêu thì lấy, phải chăng như giúp Chí bớt đi cái ác, và để hắn yên lành trong giấc ngủ hiền lương?
- Trong không gian yêu thương, tình người ấy, Chí Phèo và Thị Nở đã có thể sống hạnh phúc năm ngày trọn vẹn. Bao[r]

14 Đọc thêm

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

Cho kgđc ( X, k . k ) và X 0 là một kgvt con của X . Ký hiệu k . k 0 là thu hẹp của k . k trên X 0 thì
k . k 0 là một chuẩn trên X 0 . Cặp ( X 0 , k . k 0 ) gọi là kgđc con của ( X, k . k ) .
4.2 Tích của hai kgđc
Cho các kgđc ( X 1 , k . k 1 ) , ( X 2 , k . k 2 ) . Tích Đề các X[r]

10 Đọc thêm

Tính toán thời gian cấp đông thực phẩm dạng trụ vô hạn và cầu - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

TÍNH TOÁN THỜI GIAN CẤP ĐÔNG THỰC PHẨM DẠNG TRỤ VÔ HẠN VÀ CẦU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả đề xuất phương pháp dự đoán thời gian đóng băng cho thực phẩm có hình dạng trụ vô hạn và cầu mà không dùng hệ số quy đổi.. Mô tả quá trình đông lạn[r]

5 Đọc thêm

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - CHƯƠNG 7

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - CHƯƠNG 7


Ngoài phương pháp sử dụng các đoạn ống nêu ở trên , trong thực tế để bù giãn nở người ta còn sử dụng các roăn giãn nở, dùng ống mềm cao su nếu nhiệt độ cho phép.
* Giá đỡ đường ống
Để treo đỡ đường ống người ta thường sử dụng các loại sắt chữ L hoặc sắt U làm giá đỡ. Các giá đỡ phải đảm bả[r]

15 Đọc thêm

Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 2: Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian vectơ n chiều – cơ sở của không gian Rn - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

BÀI GIẢNG TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ 1 - BÀI 2: CÁC MỐI LIÊN HỆ TUYẾN TÍNH TRONG KHÔNG GIAN VECTƠ N CHIỀU – CƠ SỞ CỦA KHÔNG GIAN RN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Michael Hoy, John Livernois, Chris Mc Kenna, Ray Rees, Thanasis Stengo S, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England.[r]

7 Đọc thêm

Bài giảng Toán C2: Chương 3 - ThS. Huỳnh Văn Kha - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

BÀI GIẢNG TOÁN C2: CHƯƠNG 3 - THS. HUỲNH VĂN KHA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Khái niệm không gian vector, kg vector con Không gian sinh bởi tập hợp. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính[r]

7 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Như vậy, để chứng tỏ một tập hợp, với 2 phép tính được xác định, không phải là một trường, ta chỉ cần chỉ ra một điều kiện nào đó trong định nghĩa không thoã mãn là đủ.[r]

20 Đọc thêm