BÀI TẬP HÓA HỌC TỔNG HỢP (PHẦN 3)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài tập hóa học tổng hợp (phần 3) ":

Bài tập hóa học tổng hợp (phần 3)

Bài tập hóa học tổng hợp (phần 3)

A. 30% B. 33% C. 37% D. 39%
( Xem giải ) Câu 125: Cho 2 peptit X, Y (MX < MY) v{ este Z (X, Y, Z đều mạch hở; X, Y đều được tạo từ Gly
và Ala; Z có không quá 3 liên kết π trong ph}n tử v{ được tạo từ phàn ứng giữa axit cacboxylic và ancol). Đốt chảy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y hoặc z mol Z đều thu được hiệu số mol CO2 và H2O là 0,06 mol. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 42,34 gam hỗn hợp E gồm X (x mol), Y (y mol), Z (z mol) trong dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phán ửng, thu được 1,86 gam ancol T và 72,32 gam hỗn hợp muối. Phẩn trăm khối lượng của Y trong E là
Xem thêm

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 12: BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 12: BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Cùng tham khảo “Chuyên đề Bài tập tổng hợp phần Đại cương Kim loại” sau đây để biết được làm quen với các dạng bài tập có trong đề thi cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học hiệu quả để sẵn sàng bước vào kì thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt

Đọc thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (phần 8)

Bài tập hóa học tổng hợp (phần 8)

A. 6,020 B. 7,224 C. 3,010 D. 4,515
( Xem giải ) Câu 370: Hòa tan ho{n to{n m gam hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O v{ BaO (trong đó oxi chiếm 5,11% khối lượng) v{o nước dư thu được 2,688 lít H2 (ở đktc) v{ 400 ml dung dịch Y. Chia Y th{nh 2 phần bằng nhau. Sục từ tử khí CO2 v{o phần 1 thì mối liên hệ giữa số mol CO2 phản ứng v{ số mol kết tủa BaCO3 được thể hiện ở đồ thị dưới d}y:

Đọc thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (phần 7)

Bài tập hóa học tổng hợp (phần 7)

A. 38,76%. B. 40,82%. C. 34,01%. D. 29,25%.
( Xem giải ) Câu 312: Chia hỗn hợp gồm hai anđehit đều đơn chức, mạch hở th{nh ba phần bằng nhau: - Phần 1 t|c dụng vói lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thu được 60,48 gam Ag. - Phần 2 đem oxi hóa ho{n to{n thu được hỗn hợp Y gồm hai axit cacboxylic tương ứng. Lấy to{n bộ Y t|c dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, lấy muối khan đem đốt ch|y ho{n to{n cần dùng 0,4 mol O2, thu được 10,6 gam Na2CO3 v{ 0,56 mol hỗn hợp gồm CO2 v{ H2O. - Phần 3 t|c dụng với H2 vừa đủ (xúc t|c Ni, t°) thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol. Đun nóng Z với H2SO4 đặc ờ 140°C, thu được 4,44 gam hỗn hợp gồm ba ete có cùng số mol. Hiệu suất ete hóa của hai ancol theo khối lượng ph}n tử tăng dần lần lượt l{
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI tập TRẮC NGHIỆM hóa học tổng hợp vô cơ

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC TỔNG HỢP VÔ CƠ

tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ tài liệu tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa học phần vô cơ
Xem thêm

186 Đọc thêm

GIẢI CHI TIẾT CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỦ ĐỀ ĐIỆN LI, NITƠ, CACBON

GIẢI CHI TIẾT CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHỦ ĐỀ ĐIỆN LI, NITƠ, CACBON

Tổng hợp Chuyên đề lí thuyết hóa học THPT lớp 10, 11, 12 được biên soạn tương đối đầy đủ về các PTPƯ, các câu hỏi, bài tập được giải chi tiết, đồng thời có các bài tập tự luyện ở phía dưới có hướng dẫn giải và đáp án của các phần bài tập tự luyện. Tài liệu này giúp giáo viên tham khảo để dạy học, học sinh tham khảo rất bổ ích nhằm nâng cao kiến thức về hóa học vô cơ lớp10, 11, 12 và để ôn thi THPQG.

Đọc thêm

Tổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT

TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THPT

Tổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.docTổng hợp những công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học THPT.doc
Xem thêm

5 Đọc thêm

SKKN TUYỂN CHỌN, PHÂN LOẠI BÀI TẬP CHUYÊN SÂU PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ÁP DỤNG GIẢNG DẠY, TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THPT

SKKN TUYỂN CHỌN, PHÂN LOẠI BÀI TẬP CHUYÊN SÂU PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ÁP DỤNG GIẢNG DẠY, TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THPT

SKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPTSKKN Tuyển chọn, phân loại bài tập chuyên sâu phần cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – áp dụng giảng dạy, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi THPT
Xem thêm

Đọc thêm

Ôn thi đại học hóa hữu cơ 12

ÔN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ 12

Tuyển tập các bài tập hóa học phần hóa hữu cơ hay và khó dành cho học sinh ôn thi đại học với những dạng câu hỏi đi từ đơn giản đến tổng hợp, đòi hỏi tư duy cao. Giải hoàn chỉnh tập bài tập này, các em có thể tự tin thực hiện bài thi đại học của minh

29 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA LỚP 12

TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA LỚP 12

Tổng hợp các dạng bài toán cơ bản đến nâng cao môn hóa học dưới hình thức trắc nghiệm.
Các dạng toán được phân loại theo từng chương hóa học lớp 12 giúp người học dễ dàng tiếp cận kiến thức.
Áp dụng và vận dụng nhiều bài toán hóa học. Các dạng toán không chỉ là bài tập tính toán mà còn có các bài tập lý thuyết và ứng dụng hóa học trong cuộc sống.

Đọc thêm

64 công thúc tính nhanh hóa học hay và đầy đủ

64 CÔNG THÚC TÍNH NHANH HÓA HỌC HAY VÀ ĐẦY ĐỦ

tài liệu này tổng hợp các công thức tính nhanh các bài tập hóa học một cách đầy đủ.tài liệu này khá hay và hữu dụng. vì vậy mình up lên tài liệu này để mong giúp một phần nào đó trong quá trình tính toán các bài tập hóa học. cảm ơn đã theo dõi.

10 Đọc thêm

TẢI GIẢI SBT HÓA 8 BÀI 8: LUYỆN TẬP - GIẢI SÁCH BÀI TẬP HÓA 8 BÀI 8

TẢI GIẢI SBT HÓA 8 BÀI 8: LUYỆN TẬP - GIẢI SÁCH BÀI TẬP HÓA 8 BÀI 8

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 8: Luyện tập tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp ch[r]

Đọc thêm

GIẢI CHI TIẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC VỚI HNO3, PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN VÀ HỢP CHẤT SẮT

GIẢI CHI TIẾT CÁC CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC VỚI HNO3, PHƯƠNG TRÌNH ION RÚT GỌN VÀ HỢP CHẤT SẮT

Tổng hợp các chuyên đề hóa học THPT về kim loại dụng với HNO3, phương trình ion rút gọn lớp 10, 11 và 12 được biên soạn tương đối đầy đủ về các bài tập được giải chi tiết, đồng thời có các bài tập tự luyện ở phía dưới có hướng dẫn giải và đáp án của các phần bài tập tự luyện. Tài liệu này giúp giáo viên tham khảo để dạy học, học sinh tham khảo rất bổ ích nhằm nâng cao kiến thức về hóa học vô cơ lớp10, 11, 12 và để ôn thi THPQG.
Xem thêm

Đọc thêm

TỔNG HỢP CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC

TỔNG HỢP CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC

Tài liệu tổng hợp các công thức giải nhanh của bộ môn Hóa học, được chia thành 2 phần chính: Hóa Vô cơ và Hóa Hữu cơ.Tài liệu nhằm phục vụ cho mục đích làm bài tập, ôn luyện cho các bài kiểm tra, các kì thi học kì, thi THPTQG,...

Đọc thêm

HÓA VÔ CƠ NÂNG CAO ĐH Y HN

HÓA VÔ CƠ NÂNG CAO ĐH Y HN

nâng cao kiến thức về hóa vô cơ×
hóa vô cơ nâng cao×
hóa học vô cơ nâng cao×

Tối đa 6 từ khóa


bài tập hóa vô cơ 11 nâng cao
bài tập hóa vô cơ nâng cao
hóa vô cơ 10 nâng cao
hóa hữu cơ nâng cao 9
bài tập hóa học 11 nâng cao phần vô cơ
bài tập hóa hữu cơ nâng cao lớp 9
xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 1.

nâng cao kiến thức về hóa vô cơ×
hóa vô cơ nâng cao×
hóa học vô cơ nâng cao×

Tối đa 6 từ khóa


bài tập hóa vô cơ 11 nâng cao
bài tập hóa vô cơ nâng cao
hóa vô cơ 10 nâng cao
hóa hữu cơ nâng cao 9
bài tập hóa học 11 nâng cao phần vô cơ
bài tập hóa hữu cơ nâng cao lớp 9
xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 1

nâng cao kiến thức về hóa vô cơ×
hóa vô cơ nâng cao×
hóa học vô cơ nâng cao×

Tối đa 6 từ khóa


bài tập hóa vô cơ 11 nâng cao
bài tập hóa vô cơ nâng cao
hóa vô cơ 10 nâng cao
hóa hữu cơ nâng cao 9
bài tập hóa học 11 nâng cao phần vô cơ
bài tập hóa hữu cơ nâng cao lớp 9
xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 1hóa hữu cơ nâng cao 9
bài tập hóa học 11 nâng cao phần vô cơ
bài tập hóa hữu cơ nâng cao lớp 9
xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hỗ trợ học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 1
Xem thêm

22 Đọc thêm

Lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án chương 3 hóa học 12 phần 3

Lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án chương 3 hóa học 12 phần 3

Lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án chương 3 hóa học 12 phần 2
Lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án chương 3 hóa học 12 phần 2
Lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án chương 3 hóa học 12 phần 2
Lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án chương 3 hóa học 12 phần 2
Lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án chương 3 hóa học 12 phần 2

Đọc thêm

Bài tập Dung dịch điện li

BÀI TẬP DUNG DỊCH ĐIỆN LI

Tuyển tập các bài tập hóa học hay và khó phần dung dịch điện li dành cho học sinh ôn thi đại học với những dạng câu hỏi đi từ đơn giản đến tổng hợp, đòi hỏi tư duy cao. Giải hoàn chỉnh tập bài tập này, các em có thể tự tin thực hiện bài thi đại học của minh

14 Đọc thêm

Bài tập Este lipit có đáp án

BÀI TẬP ESTE LIPIT CÓ ĐÁP ÁN

Tuyển tập các bài tập hóa học phần este lipid hay và khó dành cho học sinh ôn thi đại học với những dạng câu hỏi đi từ đơn giản đến tổng hợp, đòi hỏi tư duy cao. Giải hoàn chỉnh tập bài tập này, các em có thể tự tin thực hiện bài thi đại học của minh

31 Đọc thêm