TAP DE THI LỚP 4 CUOI KÌ 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TAP DE THI LỚP 4 CUOI KÌ 1 ":

TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1

TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1

TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1 TAP DE THI lớp 4 CUOI kì 1
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 KÌ 2

ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 KÌ 2

II/ Tập làm văn (5 điểm) –HS làm bài trong khoảng thời gian 30 phút.
Học sinh viết được đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu kể về một việc đã làm để gĩp phần bảo vệ mơi trường với giọng tự nhiên ,chân thật,viết câu rõ nội dung,đúng ngữ pháp,chữ viết rõ ràng,sạch sẽ: 5 điểm( tuỳ theo mức độ sai sĩt về ý,về diễn đạt và trình bày chữ viết,GV cĩ thể cho các mức điểm : 4,5- 4- 3,5 – 3; 2,5-2; 1,5-1-0,5)

26 Đọc thêm

BỘ ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2.

BỘ ĐỀ THI CUỐI KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2


a) Với bốn chữ số 0, 5, 8, 1. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ?
………………………………………………………………..
………………………………….
b) Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 27 thì bằng hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có hai chữ số giống nhau. ………………………………………………………………..

42 Đọc thêm

ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)

ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)

ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)ĐỀ THI KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 2016 2017 (HAY)
Xem thêm

Đọc thêm

ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

ÔN TẬP THI HỌC KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

các phần trọng tâm tiếng anh kì 1 lớp 11 giúp bạn thi cuối kì hiệu quả và đạt điểm số cao .

27 Đọc thêm

KTDK-CKII_DL4

KTDK-CKII_DL4

TRANG 1 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2008-2009 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 4 Họ và tên: ………...…………Lớp: 4…………Trường Tiểu học Thới Thuận Điểm bài thi Lời nhận xét của GV chấm thi Đề GV coi [r]

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG SỬ ĐỊA LỚP 4 KÌ 1 (1)

ĐỀ CƯƠNG SỬ ĐỊA LỚP 4 KÌ 1 (1)

đề cương ôn tập học kì I môn Lịch sử và Địa lí lớp 4 GV có thể in trực tiếp cho HS làm trên phiếu

Đọc thêm

Đề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình học

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 12 MÔN HÌNH HỌC

Đề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình họcĐề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình họcĐề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình họcĐề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình họcĐề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình họcĐề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình họcĐề thi kiểm tra giữa kì lớp 12 môn Hình học

2 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 8

TỔNG HỢP ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 8

đề thi tiếng anh 8 , tổng hợp đề thi tiếng anh lớp 8 theo dạng đề mới năm 2020, tổng hợp dạng đề thi kiến thức kì 1 lớp 8 bao gồm kiểm tra 1 tiết và kiểm tra cuối kì.đề thi tiếng anh 8 , tổng hợp đề thi tiếng anh lớp 8 theo dạng đề mới năm 2020, tổng hợp dạng đề thi kiến thức kì 1 lớp 8 bao gồm kiểm tra 1 tiết và kiểm tra cuối kì

Đọc thêm

TẢI ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020 - ĐỀ 3 - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

TẢI ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2020 - ĐỀ 3 - ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề 3 Exercise 1: Find the word which has a different sound in the part underlined4. 1..[r]

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ KÌ 2 LỚP 10 ĐẦY ĐỦ NHẤT

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ KÌ 2 LỚP 10 ĐẦY ĐỦ NHẤT

Câu 24 Nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi, áp suất giảm một nửa thì thể tích khối khí A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 25 Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được 40 cm 3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 0 C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0 0 C).

22 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 KÌ II CỰC CHUẨN

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 KÌ II CỰC CHUẨN

1. Kiến thức: - HS đợc ôn tập một cách hệ thống lý thuyết của chơng : + Tính chất và dạng đồ thị của hàm số y = ax 2 ( a≠0) . + Các công thức nghiệm của phơng trình bậc hai . + Hệ thức Vi - ét và vận dụng để tính nhẩm nghiệm phơng trình bậc hai. Tìm hai số biết tổng và tích của chúng . - Giới thiệu với HS cách giải phơng trình bậc hai bằng đồ thị thông qua bài 54 ;55/SGK - 63 . 2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng giải phơng trình bậc hai, trùng phơng, phơng trình chứa ẩn ở mẫu, ph- ơng trình tích … 3. Thái độ: nghiêm túc trong học toán, tích cực ôn luyện. ii. Chuẩn bị. - GV: Bảng phụ, giấy trong vẽ sẵn các đồ thị y = 1 2 x 4 và y = 2 1 x 4 − trên cùng một hệ trục toạ độ. Vẽ sẵn các đồ thị y = 2x 2 và y = -2x 2 . Thớc thẳng, phấn màu . - HS: Đọc SGK, máy tính bỏ túi. III- PHƯƠNG PHáP: Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, luyện tập, thảo luận nhóm,…
Xem thêm

81 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 KÌ I CỰC CHUẨN

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 KÌ I CỰC CHUẨN

Ngày soạn 23/11/2014 Ngày kiểm tra 1/12/2014 Tiết 29 kiểm tra chơng ii I- MụC TIÊU
 Kiến thức: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai, tính đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc nhất, tính chất cắt nhau, song song, của các đờng thẳng có dạng y = ax + b.  Kĩ năng: Kiểm tra kĩ năng rút gọn biểu thức, vận dụng tính chất của các đờng thẳng có dạng y = ax +b; kĩ năng vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b.  Thái độ: nghiêm túc trong giờ kiểm tra, làm bài tích cực. II. Chuẩn bị.
Xem thêm

75 Đọc thêm

Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểu

Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểu

Đề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểuĐề thi tiếng việt lớp 5 cuối kì 2 đọc hiểu
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 9 KÌ II CỰC CHUẨN

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 9 KÌ II CỰC CHUẨN

Tiết 64 hình cầu. diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu I- MụC TIÊU
1. Kiến thức: - HS đợc giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình cầu : tâm, bán kính, đờng kính, đờng tròn lớn, mặt cầu . - HS hiểu đợc mặt cắt của hình cầu bởi một mặt phẳng luôn là hình tròn. Nắm vững công thức tính diện tích mặt cầu . - Thấy đợc ứng dụng thực tế của hình cầu. HS đợc giới thiệu vị trí một điểm trên mặt cầu - Toạ độ địa lý . 2. Kĩ năng: tính diện tích mặt cầu, cách xác định một mặt cầu. 3. Thái độ: nghiêm túc trong học toán, tinh tế trong xác định vật thể hình cầu. II. Chuẩn bị.
Xem thêm

66 Đọc thêm

TOÁN ÔN KÌ 1 LỚP 4

TOÁN ÔN KÌ 1 LỚP 4

- Lớp đọc thầm đoạn thân bài tả cái trống, làm phần a, b, c.
- HS gạch dới các câu văn tả bao quát cái trống, tên các bộ phận của cái trống, những từ ngữ tả hình dáng, âm thanh của cái trống.
- HS trình bày bài của mình, nhận xét ,kết luận.

9 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC KÌ 1LỚP 4

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC KÌ 1LỚP 4

3.Nhóm thức ăn chứa nhiều chấtbéo: mỡ lợn, lạc, vừng, dầu thực vật, dừa…
Vai trò: Chất béo rất giàu năng lợng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min A,D,E,K
4.Nhóm thức ăn chứa nhiều Vitamin, chất khoáng và chất xơ: Rau, quả cỏc loại nh cà rốt, chuối,
bắp cải, cam, rau muống, cua, cá..

2 Đọc thêm

MẪU SỔ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

MẪU SỔ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

TRANG 17 THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC STT NỘI DUNG ĐẦU NĂM CUỐI KÌ I CUỐI KÌ II 1 Tổng số học sinh 2 Tổng số lớp nhi đồng 3 Tổng số nhi đồng 4 Tổng số lớp Sao đồng 5 Tổng số chi đội 6 Tổng s[r]

30 Đọc thêm

BÀI TẬP VẬT LÍ LỚP 7 KÌ I

BÀI TẬP VẬT LÍ LỚP 7 KÌ I

4. Âm cú thể truyền qua cỏc chất như lỏng, rắn nhưng khụng thể truyền qua chõn khụng.
16.4. Một người phỏt ra õm, sau 5 giõy thỡ nghe tiếng của mỡnh vọng lại từ một bức tường gần đú. Xỏc định khoảng cỏch giữa người đú và bức tường. Cho biết vận tốc truiyền õm trong khụng khớ là 340m/s.
16.5. Tại sao những nơi cụng cộng cỏc trạm điện thoại thường làm bằng buồng kớnh?

38 Đọc thêm