BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2018/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài giảng Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/20...":

QUYET DINH Ve viec thanh lap Ban chi dao Xaydung truong hoc than thien hoc sinh tich cuc Namhoc 20122013

QUYET DINH VE VIEC THANH LAP BAN CHI DAO XAYDUNG TRUONG HOC THAN THIEN HOC SINH TICH CUC NAMHOC 20122013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn [r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG VẬT LÍ LỚP 12

BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG VẬT LÍ LỚP 12

Theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo TT32/2018 có đoạn viết “Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và n[r]

25 Đọc thêm

Dò nơi chấm bài thi tốt nghiệp 2010 theo tỉnh (tài liệu nội bộ, tuyệt mật)

DÒ NƠI CHẤM BÀI THI TỐT NGHIỆP 2010 THEO TỈNH (TÀI LIỆU NỘI BỘ, TUYỆT MẬT)

- Các sở giáo dụcđào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và[r]

4 Đọc thêm

“PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TRẺ MẪU 24-36 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON”.

“PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TRẺ MẪU 24-36 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON”.

CƠ SỞ LÝ LUẬN: Theo chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ: Mục tiêu c[r]

10 Đọc thêm

FILE - 38190

FILE - 38190

Về nguyên tắc: Theo Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia [r]

Đọc thêm

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07[r]

Đọc thêm

skkn bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12

SKKN BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG VẬT LÍ LỚP 12


1. LỜI GIỚI THIỆU.
Theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcĐào tạo (TT32/2018) có đoạn viết “Chương trình giáo dục phổ thông[r]

24 Đọc thêm

THÔNG TƯ 01/2019/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ 01/2019/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Đọc thêm

Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại h[r]

Đọc thêm

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ SỐ 21/2018/TT-BGDĐT

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật .Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

11 Đọc thêm

PHÂN CÔNG CHẤM CHÉO BÀI THI TỰ LUẬN TN 2010

PHÂN CÔNG CHẤM CHÉO BÀI THI TỰ LUẬN TN 2010

- Các sở giáo dụcđào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và[r]

4 Đọc thêm

LUẬN VĂN QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

MỤC TIÊU DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG _ _TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI_ Theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày [r]

117 Đọc thêm

phan cong cham thi tot nghiep

PHAN CONG CHAM THI TOT NGHIEP

- Các sở giáo dụcđào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và[r]

4 Đọc thêm

Phan cong cham thi tot nghiep THPT 2010.doc

PHAN CONG CHAM THI TOT NGHIEP THPT 2010

- Các sở giáo dụcđào tạo;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và[r]

4 Đọc thêm

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Đào tạo giáo viên tiểu học (GVTH) trình độ Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực là thực hiện mục tiêu chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Việc xây dựng, phát triển, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo (CTĐT) hệ Cao đẳng Tiểu học (CĐTH) chính[r]

7 Đọc thêm

Mô hình quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Mô hình quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [3], quy định Chuẩn hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông đã nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu đổi mới GD[r]

Đọc thêm

QT.SDH.03 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO TRINH DO THAC SY

QT.SDH.03 - QUI TRINH QUAN LY DAO TAO TRINH DO THAC SY

TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào [r]

7 Đọc thêm

TẢI ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP THƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 - ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG CÓ ĐÁP ÁN

TẢI ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP THƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017 - ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG CÓ ĐÁP ÁN

Theo quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thành phần nào dưới đây khô[r]

Đọc thêm

Mẫu bản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Mẫu bản thống kê, danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). TT Mã số[r]

Đọc thêm

QUYET DINH THANH LAP HOI DONG TU DANH GIA TRUONG MAM NON NAM HOC 20182019

QUYET DINH THANH LAP HOI DONG TU DANH GIA TRUONG MAM NON NAM HOC 20182019

Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá trường Mầm non, theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về[r]

2 Đọc thêm