GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN KHỐI 1 - TUẦN 26

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 26":

Câu hỏi sinh hoạt chuyên đề môn hóa học Khối 11 Tuần 26

Câu hỏi sinh hoạt chuyên đề môn hóa học Khối 11 Tuần 26

Câu hỏi sinh hoạt chuyên đề môn hóa học Khối 11 Tuần 26 . Câu hỏi sinh hoạt chuyên đề môn hóa học Khối 11 Tuần 26 Câu hỏi sinh hoạt chuyên đề môn hóa học Khối 11 Tuần 26 . Câu hỏi sinh hoạt chuyên đề môn hóa học Khối 11 Tuần 26

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Hướng dẫn viết vào vở - Viết mẫu từng chữ trên hàng ô li trên bảng , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក កក.. - Quan sát và đọc lại.[r]

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

GIÁO ÁN BỘ MÔN MĨ THUẬT, THỂ DỤC, HDDNGKNS CÁC KHỔI 1 2 3 4 5 TIỂU HỌC TUẦN 8

GIÁO ÁN BỘ MÔN MĨ THUẬT, THỂ DỤC, HDDNGKNS CÁC KHỔI 1 2 3 4 5 TIỂU HỌC TUẦN 8

Giáo án chọn lọc bộ môn mĩ thuật, thể dục, hoạt động ngoài giờ kĩ năng sống của các khối lớp 1 2 3 4 5 tiểu học tuần 8, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm học 2020

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 26

Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 26

Giáo viên đọc bài lần hai NghØ gi÷a tiÕt : 5 phót - HS mở SGK luyện đọc bài 5 phót Gọi một số học sinh đọc bài - giáo viên theo dõi nhận xét ghi điểm.. Cả lớp đọc ĐT.[r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 26

Giáo án tổng hợp môn lớp 1 - Tuần 26

II.Đồ dùng dạy học: -Baûng phuï vieát saün: -Các chữ hoa: D, Đ đặt trong khung chữ theo mẫu chữ trong vở tập viết -Các vần: anh, ach; các từ ngữ: gánh đỡ, sạch sẽ đặt trong khung chữ III[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội quy trường lớp - GV đưa ra nội quy của trường lớp và đọc cho c¸c em nghe mét sè néi quy liªn quan đến các em học sinh lớp một.. - C« nh¾c nhë c¸c em thùc hiÖn[r]

Đọc thêm

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 25, 26

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 25, 26

Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tập chép  GV treo bảng phụ viết sẵn bài chính tả..  GV chỉ cho HS những tiếng dễ viết sai: trường, ngôi, hiền…  HS nhẩm, đánh vần.[r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 26 năm 2012

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 26 năm 2012

Giới thiệu bài: - Trong tiết Tập đọc Tôm Càng và Cá - Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.. Con, các em đã tập kể một đoạn hấp dẫn..[r]

Đọc thêm

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 26

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 26

Sau đó giáo viên gọi 1 học sinh Các học sinh khác theo dõi và nhận xét Hoạt động của GV 1.KTBC : Hỏi bài trước.. Kiểm tra nhãn vở của lớp tự làm, chấm điểm một số nhãn vở.[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 26 năm 2010

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 26 năm 2010

Tên bài giảng Chào cờ đầu tuần Bài 51 Tôm Càng và Cá Con tiết 1 Tôm Càng và Cá Con tiết 2 Luyện tập Lịch sự khi đến nhà người khác Tìm số bị chia Tôm Càng và Cá Con Một số loài cây sống [r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 26 năm 2011

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 26 năm 2011

Hoạt động nối tiếp: - Em cảm nhận được điều gì về sông - Một số học sinh trả lời: Sông Hương Hương?. thật đẹp và luôn chuyển đổi theo mùa.[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 1 (TUẦN 1)
Xem thêm

Đọc thêm

tin 11 toi tuan 10 11

tin 11 toi tuan 10 11

giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10
giáo án tin 11 từ tuần 1 đến tuần 10

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục...

Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1

GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1

GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1 GIÁO ÁN LỚP 5 2019 2020 tuần 1

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 26 năm 2011

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 26 năm 2011

- Cho HS tập chép vào vở, GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày cho đúng đoạn văn, cách viết hoa sau dấu chấm… - HS chép bài vào vở.. - GV đọc cho HS soát lỗi [r]

Đọc thêm

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 26

Giáo án tổng hợp khối 1 - Tuần 26

Câu 2 lùi vào 1 ô , tiếp tục câu 3 và câu 4 như trên - Đọc thầm dò từng câu - Đọc cho học sinh dò lại từng câu, - Học sinh đổi vở cho nhau chữa sau mỗi câu sau mỗi câu hỏi em bằng bút ch[r]

Đọc thêm