GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 08 MÔN : THỂ DỤC BÀI 15 : KIỂM TRA : QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI SAI NHỊP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 08 môn : Thể dục bài 15 : Kiểm tra : Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp":

Giáo án Thể dục Khối 4 - Chương trình cả năm

Giáo án Thể dục Khối 4 - Chương trình cả năm

MÔN: THỂ DỤC BÀI 13 TẬP HỢP HÀNG NGANG, GIỐNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I-MUC TIÊU: -Củng cố và nâng cao kĩ th[r]

Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm

A/ Muïc ñích- Yeâu caàu - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐH ĐN : - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi sai nhịp.Yêu cầu thuần thục đ[r]

Đọc thêm

Ôn tập Tiếng Anh khối 11 - Period 10 đến period 18

Ôn tập Tiếng Anh khối 11 - Period 10 đến period 18

Môc tiªu: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình, đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.. Yêu cầu tập [r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC TUẦN 4

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC TUẦN 4

- NL vận động cơ bản: Thực hiện được khẩu lệnh, tập hợp hàng nhanh, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đều sai nhịp, và nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng [r]

25 Đọc thêm

GIÁO ÁN THỂ DỤC 7

GIÁO ÁN THỂ DỤC 7

- GV: Nhận xột kết quả thảo luận của cỏc nhúm và giải thớch thờm
- GV: giới thiệu nội dung, chương trỡnh TD 7, và một số quy đinh trong tập luyện : + Nội dung, chương trỡnh TD7 gồm: Lớ thuyết về phũng trỏnh chấn thương khi hoạt động TDTT, ĐHĐN, Bài TD, chạy ngắn, chạy bền, đỏ cầu, Tự chon (búng chuyền)

103 Đọc thêm

Giao an the duc lop5

Giao an the duc lop5

- Ôn để củng cố nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN : tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp yêu cầu tập hợp hàng nhanh, trật tự, đ[r]

Đọc thêm

GÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM

GÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM

Yêu cầu tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác quay đúng hướng, đúng yếu lĩnh của động tác, đi đều vòng bên phải, vòng bên trái đều đẹp, biết cách đổi chân khi đi đều sai.. Yêu cầu tập[r]

124 Đọc thêm

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Năm học 2007-2008

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Năm học 2007-2008

Yêu cầu tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác quay đúng hướng, đi đều vòng bên phải, vòng bên trái đều đẹp, biết cách đổi chân khi đi đều sai.. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh,[r]

Đọc thêm

TOAN

TOAN

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác và đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.. - Yêu cầu học sinh nhảy [r]

Đọc thêm

GIAO AN TD 6 2011 VÍNH CON CUONH NGHE AN

GIAO AN TD 6 2011 VÍNH CON CUONH NGHE AN

- ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI, PHẢI - ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP + YÊU CẦU HS THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC ĐỘNG TÁC 2.CHẠY NHANH: :- ÔN CHẠY BỚC NHỎ, CHẠY GÓT CHẠM MÔNG.. CHẠY NÂNG CAO ĐÙI.[r]

63 Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 4

Giáo án Thể dục lớp 4

Yêu cầu tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác quay sau đúng hướng, đúng kĩ thuật, đi đều vòng bên phải,bên trái đều, đẹp, biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.. -Troø chôi “Keát baï[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6 TRỌN BỘ_CKTKN_BỘ 10

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 6 TRỌN BỘ_CKTKN_BỘ 10

ĐHĐN:* Ôn các kĩ năng của ĐHĐN: --Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, ---Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đằng sau quay - Đi đều-đứng lại ; Đi đều vòng trái ,phải - Đổi chân kh[r]

125 Đọc thêm

Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 7: ĐHĐN – trò chơi “hoàng anh, hoàng yến”

Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 7: ĐHĐN – trò chơi “hoàng anh, hoàng yến”

MUÏC TIEÂU: * CKTKN: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, dổi chân khi đi đều sai nhịp.. Y/C thuần thụ[r]

Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 35: Đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi : “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 35: Đi đều vòng trái, vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp Trò chơi : “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

Học trò chơi : “Chạy tiếp sức theo vòng tròn” - Neâu teân troø chôi - Phoå bieán caùch chôi.. Phaàn keát thuùc - Thaû loûng - GV cuøng hoïc sinh heä thoáng laïi baøi.[r]

Đọc thêm

TỔNG HỢP BÀI HỌC KHỐI 8 TUẦN 1 NĂM HỌC 20202021

TỔNG HỢP BÀI HỌC KHỐI 8 TUẦN 1 NĂM HỌC 20202021

- Biết cách thực khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp; Tập hợp hàng dọc – dóng hàng – điểm số; Đứng nghiêm – nghỉ - quay phải – quay trái – quay đằng sau.. [r]

2 Đọc thêm

Giáo án giảng dạy lớp 4 - Tuần 4

Giáo án giảng dạy lớp 4 - Tuần 4

Đi đều, đứng lại, quay sau, đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại - Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ Hệ cơ Nhận biết các vật xung quanh Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung [r]

Đọc thêm

0972133452

0972133452

- TËp hîp hµng däc, hµng ngang, dãng hµng ngang vµ hµng däc, ®iÓm sè, dµn hµng, dån hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.. - Trß ch¬i nh¶y « tiÕp sức và nhảy đ[r]

8 Đọc thêm

GA LOP 5 RẤT KĨ VÀ HAY(TUAN 6)

GA LOP 5 RẤT KĨ VÀ HAY(TUAN 6)

-Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, đi đều vòng phải, vòng trái tới vị trị bẻ góc không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi sai nhịp.
-Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu bình tĩnh, khéo léo. II.Địa điểm, phương tiện.

36 Đọc thêm

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tôt đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tôt đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5
HỌC TỐT ĐI ĐỂU VÀ ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP.
I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của bộ môn thể dục ở tiểu học: Giáo dục nếp sống lành mạnh, vui khỏe cho học sinh, nhằm thực hiện tốt mục tiêu sức khỏe, thể lực cho học sinh. Thông qua bài tập và kỹ năng vận động cơ bản, góp phần giữ gìn và nâng cao sức khỏe; phát triển toàn diện các tố chất thể lực giúp học sinh sinh hoạt và học tập đạt kết quả cao. Trang bị cho học sinh một số kiến thức, kỹ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với giới tính để các em tham gia tập luyện có hiệu quả cao. Góp phần giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, thói quen tập luyện thể dục, thể thao và giữ gìn vệ sinh cá nhân. Giúp học sinh biết vận dụng ở mức độ nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trường cũng như ở ngoài trường.
Xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay đang đặt ra cho giáo viên giáo dục thể chất ở trường tiểu học đòi hỏi phải làm sao để dạy tốt môn thể dục ở bậc tiểu học nói chung, môn thể dục lớp 5 nói riêng, cụ thể là nội dung đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp của chương trình thể dục lớp 5.
Vào đầu năm học ở tiết 8 bài 8 đến tiết 15 bài 15 của thể dục lớp 5, nội dung chính là đi đều đổi chân khi sai nhịp. Một động tác không đơn giản và đối với học sinh thì cũng phức tạp... rất khó học, khó nhớ và không thể nào học trong tiết đầu là các em có thể tập được. Vì vậy để khắc phục khó khăn khi dạy các bài này tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp”
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án thể dục 5 học kì 1

GIÁO ÁN THỂ DỤC 5 HỌC KÌ 1

Đội hình đội ngũ: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng 28’ TRANG 20 Nội dung – Yêu cầu Định lượng Phương pháp tổ chức hàng, điểm số.. - Đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp [r]

77 Đọc thêm