LÍ THUYẾT VÀ BÀI TAP PHẦN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VA CON LẮC ĐƠN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LÍ THUYẾT VÀ BÀI TAP PHẦN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VA CON LẮC ĐƠN":

40 chuyên đề ôn lý thuyết và bài tập môn vật lý 12 ôn thi TN THPT quốc gia p1

40 chuyên đề ôn lý thuyết và bài tập môn vật lý 12 ôn thi TN THPT quốc gia p1

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ3 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA3 BÀI TẬP THỰC HÀNH4 BÀI 2: BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA8 BÀI TẬP THỰC HÀNH9 BÀI 3: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC12 TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 112 BÀI TẬP THỰC HÀNH12 BÀI 4: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC16 TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - P216 BÀI TẬP THỰC HÀNH17 BÀI 5. ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC21 TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 321 BÀI TẬP THỰC HÀNH22 BÀI 6: CON LẮC LÒ XO25 BÀI TẬP THỰC HÀNH26 BÀI 7: CẮT - GHÉP LÒ XO30 BÀI TẬP THỰC HÀNH30 BÀI 8: CHIỀU DÀI LÒ XO - LỰC ĐÀN HỒI, PHỤC HỒI32 BÀI TẬP THỰC HÀNH33 BÀI 9: NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO38 BÀI TẬP THỰC HÀNH38 BÀI 10: CON LẮC ĐƠN43 BÀI TẬP THỰC HÀNH43 BÀI 11: NĂNG LƯỢNG CON LẮC ĐƠN47 BÀI TẬP THỰC HÀNH48 BÀI 12: SỰ THAY ĐỔI CHU KÌ CỦA CON LẮC ĐƠN52 BÀI TẬP THỰC HÀNH53 BÀI 13 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.57 BÀI TẬP THỰC HÀNH61 BÀI 14: LÝ THUYẾT CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN I66 BÀI TẬP THỰC HÀNH67 BÀI 15: LÝ THUYẾT CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN 270 BÀI TẬP THỰC HÀNH72 BÀI 16: BÀI TOÁN VA CHẠM HỆ VẬT76 BÀI TẬP THỰC HÀNH77 CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC80 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC (Phần 1)80 BÀI TẬP THỰC HÀNH81 BÀI 2: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC (Phần 2)85 BÀI TẬP THỰC HÀNH86 BÀI 3: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 1)89 BÀI TẬP THỰC HÀNH92 BÀI 4: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 2)95 BÀI TẬP THỰC HÀNH98 BÀI 5: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 3)101 BÀI TẬP THỰC HÀNH103 BÀI 6: SÓNG DỪNG (Phần 1)107 BÀI TẬP THỰC HÀNH109 BÀI 7: SÓNG DỪNG (Phần 2)113 BÀI TẬP THỰC HÀNH114 BÀI 8: SÓNG ÂM118 BÀI TẬP THỰC HÀNH119 CHƯƠNG III: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ124 BÀI 1: MẠCH DAO ĐỘNG LC124 BÀI TẬP THỰC HÀNH126 BÀI 2: NĂNG LƯỢNG MẠCH LC (phần 1)130 BÀI TẬP THỰC HÀNH131 BÀI 3: NĂNG LƯỢNG MẠCH LC (phần 2)135 BÀI TẬP THỰC HÀNH135 BÀI 4: SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN139 BÀI TẬP THỰC HÀNH141 CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU146 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.146 BÀI TẬP THỰC HÀNH.147 BÀI 2: MẠCH ĐIỆN CHỈ CÓ 1 PHẦN TỬ149 BÀI TẬP THỰC HÀNH.150 BÀI 3: MẠCH ĐIỆN RLC NỐI TIẾP – PHẦN 1156 BÀI TẬP THỰC HÀNH.157 BÀI 4: MẠCH ĐIỆN RLC NỐI TIẾP – PHẦN 2162 BÀI TẬP THỰC HÀNH.163 BÀI 5: CÔNG SUẤT VÀ CỰC TRỊ CÔNG SUẤT168 BÀI TẬP THỰC HÀNH.169 BÀI 6: HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CỰC TRỊ HIỆU ĐIỆN THẾ176 BÀI TẬP THỰC HÀNH.180 BÀI 7: PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VEC TƠ185 BÀI TẬP THỰC HÀNH.187 BÀI 8: MÁY PHÁT ĐIỆN - ĐỘNG CƠ ĐIỆN193 BÀI TẬP THỰC HÀNH194 BÀI 9: MÁY BIẾN ÁP199 BÀI TẬP THỰC HÀNH201 BÀI 10 - TRUYỀN TẢI ĐIỆN204 BÀI TẬP THỰC HÀNH205 CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG209 BÀI 1: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG209 BÀI TẬP THỰC HÀNH211 BÀI 2: LĂNG KÍNH - HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ - KHÚC XẠ220 BÀI TẬP THỰC HÀNH221 BÀI 3: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG - PHẦN 1225 BÀI TẬP THỰC HÀNH227 BÀI 4: GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG - PHẦN 2231 BÀI TẬP THỰC HÀNH233 CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.238 BÀI 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - PHẦN 1238 BÀI TẬP THỰC HÀNH239 BÀI 2: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI - PHẦN 2244 BÀI TẬP THỰC HÀNH246 BÀI 3: TIA X250 BÀI TẬP THỰC HÀNH250 BÀI 4: MẪU NGUYÊN TỬ BOR - QUANG PHỔ HIDRO252 BÀI TẬP THỰC HÀNH253 BÀI 5: HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG; TIA LAZE257 BÀI TẬP THỰC HÀNH258 CHƯƠNG VII: VẬT LÝ HẠT NHÂN263 BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VẬT LÝ HẠT NHÂN263 BÀI TẬP THỰC HÀNH264 BÀI 2: PHÓNG XẠ268 BÀI TẬP THỰC HÀNH269 BÀI 3: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN276 BÀI TẬP THỰC HÀNH277 BÀI 4: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH - PHÂN HẠCH282 BÀI TẬP THỰC HÀNH282 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1. KHÁI NIỆM DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA. Dao động là chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại quanh một ví cân bằng. Dao động tuần hoàn là dao động có trạng thái lặp lại như cũ sau khoảng thời gian bằng nhau Dao động điều hòa là là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian 2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA là nghiệm của phương trình vi phân: x’’ + 2x = 0 Có dạng như sau: x= Acos(t+) Trong đó: x: Li độ (cm), li độ là độ dời của vật so với vị trí cân bằng A: Biên độ (cm) (li độ cực đại) : vận tốc góc(rad/s) t + : Pha dao động (rad/s) : Pha ban đầu (rad). , A là những hằng số dương;  phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian, gốc tọa độ. 3. PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC, GIA TỐC a. Phuơng trình vận tốc v (cm/s) v = x’ = - Asin(t + ) = Acos(t +  + 2) (vmax khi vật qua VTCB theo chiề
Xem thêm

Đọc thêm

Đề ôn HK I Lý 12 số 4

ĐỀ ÔN HK I LÝ 12 SỐ 4

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃIĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2008-2009)MÔN VẬT LÍ 12Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)Họ, tên ………….:................................................. Số báo danh:........Mã đề số 234Câu 1 (2 điểm).a. Tai người có thể nghe được những âm có tần số bao nhiêu ? Sóng âm là sóng ngang hay sóng dọc ? Vìsao ? Âm do hai nhạc cụ phát ra luôn luôn khác nhau về đặc trưng nào ? Âm truyền được trong môi trườngnào?b. Một sợi dây dài 1,5m, hai đầu cố định và rung với 4 bụng sóng. Tính bước sóng của dao động.c. Một sóng có bước sóng là 0,4m truyền trong một môi trường với tốc độ 50m/s. Tính tần số.d. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 11 lần trong 40s. Tính chu kì của sóngbiển.Câu 2 (2 điểm).a. Định nghĩa dao động điều hòa và viết biểu thức li độ, vận tốc của một vật dao động điều hòa.b. Vận tốc và gia tốc của chất điểm trong dao động điều hòa đạt cực tiểu khi nào ?c. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 2cm vàlệch pha nhau 2π/3 là bao nhiêu ?Câu 3 (2 điểm). a. Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn. Tính chu kì của con lắc đơn có chiều dài 2m khi treo vật tạinơi có gia tốc rơi tự do g = 10m/s2, lấy π2 = 10.b. Viết biểu thức tính cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo. Hệ con lắc lò xo dao động điềuhòa với biện độ 6cm, khi động năng bằng 8 lần thế năng thì vật có li độ bao nhiêu ?c. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 6cos(2
Xem thêm

2 Đọc thêm

40 chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý

40 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

40 chuyên đề vật lí ôn thi đại 2015 – Nguyễn Hồng Khánh Bản nâng cấp từ 2014 lên 2015Mục lục TrangCHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ 2BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 2BÀI TẬP THỰC HÀNH 3BÀI 2: BÀI TOÁN VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 7III - BÀI TẬP THỰC HÀNH 8BÀI 3: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC 12TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 1 12BÀI TẬP THỰC HÀNH 12BÀI 4: ỨNG DỤNG VÒNG LƯỢNG GIÁC 16TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - P2 16BÀI TẬP THỰC HÀNH 17BÀI 5. ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC 21TRONG GIẢI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 3 21BÀI TẬP THỰC HÀNH 22BÀI 6: CON LẮC LÒ XO 25BÀI TẬP THỰC HÀNH 26BÀI 7: CẮT - GHÉP LÒ XO 29BÀI TẬP THỰC HÀNH 30BÀI 8: CHIỀU DÀI LÒ XO - LỰC ĐÀN HỒI, PHỤC HỒI 32BÀI TẬP THỰC HÀNH 33BÀI 9: NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO 38BÀI TẬP THỰC HÀNH 38BÀI 10: CON LẮC ĐƠN 42BÀI TẬP THỰC HÀNH 43BÀI 11: NĂNG LƯỢNG CON LẮC ĐƠN 47BÀI TẬP THỰC HÀNH 48BÀI 12: SỰ THAY ĐỔI CHU KÌ CỦA CON LẮC ĐƠN 52BÀI TẬP THỰC HÀNH 53BÀI 13 TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 57BÀI TẬP THỰC HÀNH 60BÀI 14: LÝ THUYẾT CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN I 64BÀI TẬP THỰC HÀNH 66BÀI 15: LÝ THUYẾT CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN 2 69BÀI TẬP THỰC HÀNH 71BÀI 16: BÀI TOÁN VA CHẠM HỆ VẬT 75BÀI TẬP THỰC HÀNH 75 CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC 79BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC (Phần 1) 79BÀI TẬP THỰC HÀNH 80BÀI 2: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ HỌC (Phần 2) 83BÀI TẬP THỰC HÀNH 85BÀI 3: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 1) 88BÀI TẬP THỰC HÀNH 90BÀI 4: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 2) 94BÀI TẬP THỰC HÀNH 95BÀI 5: GIAO THOA SÓNG CƠ (Phần 3) 99BÀI TẬP THỰC HÀNH 101BÀI 6: SÓNG DỪNG (Phần 1) 105BÀI TẬP THỰC HÀNH 107BÀI 7: SÓNG DỪNG (Phần 2) 110BÀI TẬP THỰC HÀNH 111BÀI 8: SÓNG ÂM 115BÀI TẬP THỰC HÀNH 116CHƯƠNG III: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 121BÀI 1: MẠCH DAO ĐỘNG LC 121BÀI TẬP THỰC HÀNH 123Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com - THPT U Minh Thượng -KG Trang - 1 -40 chuyên đề vật lí ôn thi đại 2015 – Nguyễn Hồng Khánh Bản nâng cấp từ 2014 lên 2015BÀI 2: NĂNG LƯỢNG MẠCH LC (phần 1) 126BÀI TẬP THỰC HÀNH 128BÀI 3: NĂNG LƯỢNG MẠCH LC (phần 2) 131
Xem thêm

141 Đọc thêm

Trắc nghiệm vật lý 12 có đáp án phần lý thuyết

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN PHẦN LÝ THUYẾT

D. Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn cùng chiều.Câu 78: Chọn câu Đúng. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người taA. làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.B. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật chuyển động.C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳD. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.Câu 79: Nhận xét nào sau đây là không đúng?A. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản của môi trường càng lớn.B. Dao động duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của con lắc.C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.Câu 80: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí làA. do trọng lực tác dụng lên vật. B. do lực căng của dây treo.C. do lực cản của môi trường. D. do dây treo có khối lượng đáng kể.Câu 81: Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động.B. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thờigian vào vật dao động.C. Dao động duy trì là dao động mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiềuchuyển động trong một phần của từng chu kỳ.D. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.Câu 82: Phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Biên độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động.B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.C. Biên độ của dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kỳ.D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.Câu 83: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành nhiệt năng.B. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành hoá năng.C. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành điện năng.
Xem thêm

36 Đọc thêm

bài 1 khảo sát dao động tắt dần của co lắc đơn

BÀI 1 KHẢO SÁT DAO ĐỘNG TẮT DẦN CỦA CO LẮC ĐƠN

Hình 4. Hệ thống đo chu kỳ và độ giảm biên độ, gồm: giá treo, dụng cụ kéo thả quả lắc, thì kế tay. 6/10làm điểm treo và dây có thể trượt trong nó để thay đổi độ dài. Dọc dây treo có gắn một thước thẳng (2). (2) Thước dài 1000mm có độ chính xác khi đọc là 2mm được gắn trên một thanh bắt ngang của giá treo con lắc, dùng để đo chiều dài sợi dây từ điểm treo đến tâm quả lắc. (3) Thước ngang trượt dọc theo phương thẳng đứng mà hai đầu được giữ bởi sợi dây không dãn nhằm đảm bảo tính song song khi trượt, nằm phía sau quả lắc để đo biên độ sau mỗi chu kỳ (biên độ quả lắc giảm sau mỗi chu kỳ do lực cản không khí, sẽ đề cập ở mục D.2), có độ chính xác khi đọc là 2mm. (4) Quả lắc đường kính 22mm có khối lượng ()kgm2101,08,1−⋅±= và sợi dây treo có độ dãn kém, có thể xem như dây không dãn.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Phương pháp giải toán về giao động điều hòa của con lắc đơn

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC ĐƠN

Phương pháp giải toán Vật Lý 12 Trường THPT - Phong ĐiềnPHẦN 2PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CỦA CON LẮC ĐƠNGHI NHỚ1.Độ biến thiên đại lượng X:∆X = Xsau− Xtrướca. Nếu ∆X>0 thì X tăng.b. Nếu ∆X<0 thì X giảm.2.Công thức gần đúng:a.∀ε  1 ta có: (1 + ε)n≈ 1+nεHệ quả:1+ε11+ε2≈ (1 −12ε2)(1 +12ε1)=1−

11 Đọc thêm

bai tap on chuong 1 lop 12(thi TN).doc

BAI TAP ON CHUONG 1 LOP 12 THI TN DOC

Phần 1:dao động điều hòaCâu 1: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là A. Vmax = A B. Vmax = 2 A C. Vmax = - A D. Vmax = -2 ACâu 2: Trong dao động điều hòa x= Acost(t + ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phơng trình A. a = Acost(

1 Đọc thêm

Đề_HD Lý 12 Kỳ I số

ĐỀ HD LÝ 12 KỲ I SỐ

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾTRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃIĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2008-2009)MÔN VẬT LÍ 12Thời gian làm bài: 45 phút (không kể giao đề)Họ, tên ………….:................................................. Số báo danh:........Mã đề số 123Câu 1 (2điểm).a. Định nghĩa dao động điều hòa và viết biểu thức li độ, vận tốc của một vật dao động điều hòa. b. Vận tốc và gia tốc của chất điểm trong dao động điều hòa đạt cực đại khi nào ?c. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ 8cm vàlệch pha nhau 4π/3 là bao nhiêu ?Câu 2 (2điểm). a. Viết công thức tính chu kì của con lắc lò xo. Tính chu kì của con lắc lò xo có độ cứng 100N/m khi treovật có khối lượng 100g, lấy π2 = 10.b. Viết biểu thức tính cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo. Hệ con lắc lò xo dao động điềuhòa với biện độ 4cm, khi động năng bằng 3 lần thế năng thì vật có li độ bao nhiêu ?c. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(πt + 4π) (cm; s). Xác định biên độ, chu kì,pha ban đầu của dao động. Lúc t = 0, vật đang ở đâu ? Đang di chuyển theo chiều nào ?Câu 3 (2điểm).a. Cho mạch AB gồm R = 50Ω, tụ 310
Xem thêm

5 Đọc thêm

Ma trận đề kiểm tra Môn Lý HKI

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LÝ HKI

• 6 câu toán*4 câu LT • 8 câu toán*2 câu LT • 6 câu toán*20 câu LT • 20 câu toán20 câu5 điểm (50%)12 câu3 điểm (30%)8 câu2 điểm (20%)40 câu10 điểmGHI CHÚ PHẦN CHUNG:1. Chưa phân bố câu lý thuyết vào các chương.2. Phân bố 32 câu theo bài :• Bài có 2 câu: Dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, tổng hợp dao động, sóng cơ, sóng dừng, giao thoa sóng, dòng điện xoay chiều, các mạch điện xoay chiều, mạch RLC nối tiếp, công suất điện, truyền tải- biến áp. (tổng cộng 28 câu) • Bài có 1 câu: Đặc trưng vật lí của âm, Đặc trưng sinh lí của âm, máy phát điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ 3 pha. ( tổng cộng 4 câu)
Xem thêm

1 Đọc thêm

GA Lớp 12 GDTX (kì I)

GA LỚP 12 GDTX KÌ I

+ Các đại lượng đặc trương cho tính tuần hoàn của dao động điều hòa.+Phương trình của dao động điều hòa, công thức tính vận tốc, gia tốc.+ Khái niệm con lắc lò so, con lắc đơn.+ chứng minh con lắc lò xo, con lắc đơn là dao động điều hòa.+ Các khái niệm dao động tắt dần, dao động cưỡng bước, hiện tượng cộng hưởng2. Kĩ năng.Vận dụng kiến thức đó giải bài tập tổng hợpII. CHUẨN BỊ1.GV: Soạn giáo án, đọc tài liệu trước khi lên lớp, SGK, SBT.1.HS: Ôn lại kiến thức trong chương và làm bài tập ở nhàIII. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC1. Ổn định tổ chức.2. Kiểm tra bài cũ.3. Giảng bài mới.a. Đặt vấn đề.Các em đã học thế nào là dao động điều hòa, PT, Các đại lượng ra sao tình toán như thế nào. Để ôn lại kỹ hơn ta nghiên cứu bài hôm nay.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản- Em hãy phát biểu thế nào là dao động điều hòa- Phương trình của dao động điều hòa như thế nào? Phân tích các đại lượng?- Em hãy hãy tính vận tốc của dao động điều hòa.- Tương tự tính gia tốc của dao động điều hòa.-Dao động điều hòa sau những khoảng thời gian bằng nhau vật trở lại vị trí cũ.
Xem thêm

70 Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm vật lý toàn tập 2015

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ TOÀN TẬP 2015

CHỦ ĐỀ: DAO ĐỘNG CƠ 1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: . Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức: A. . B. . C. . D. . 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: Gia tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức: A. . B. . C. . D. . 3. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của vận tốc là: A. . B. . C. . D. . 4. Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia tốc là: A. . B. . C. . D. . 5. Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hòa của một vật. A. Li độ dao động điều hòa của vật biến thiên theo định luật hàm sin hoặc cosin theo thời gian. B. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động. C. Ở vị trí biên, vận tốc của vật là cực đại. D. Ở vị trí cân bằng, gia tốc của vật là cực đại. 6. Trong dao động điều hòa A. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ. B. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ. C. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với li độ. D. vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với li độ. 7. Trong dao động điều hòa thì A. quỹ đạo là một đoạn thẳng. B. lực phục hồi là lực đàn hồi. C. vận tốc biến thiên điều hòa. D. gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian. 8. Vận tốc trong dao động điều hòa A. luôn luôn không đổi. B.đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí cân bằng. C. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. D. biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ . 9. Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị bằng không khi A. vật ở vị trí có li độ cực đại. B. vận tốc của vật cực tiểu. C. vật ở vị trí có li độ bằng không. D. vật ở vị trí có pha ban dao động cực đại. 10. Trong dao động điều hòa: A. gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ. B. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ. C. gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với li độ. D. gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với li độ. 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo nằm ngang ? A. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng. B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều. C. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn. D. Chuyển động của vật là một dao động điều hòa. 12. Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với chu kỳ: A. B. . C. . D. . 13. Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc lò xo ? A. . B. . C. . D. . 14. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với chu kỳ T. Độ cứng của lò xo là A. . B. . C. . D. . 15. Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k ở nơi có gia tốc trọng trường g làm lò xo dãn ra một đoạn . Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Chu kì dao động của vật có thể tính theo biểu thức nào trong các biểu thức sau đây ? A. B. C. D. 16. Năng lượng trong dao đồng điều hòa của hệ “quả cầu – lò xo” A. tăng hai lần khi biên độ tăng hai lần. B. giảm 2,5 lần khi biên độ tăng hai lần. C. tăng hai lần khi tần số tăng hai lần. D. tăng 16 lần khi biên độ tăng hai lần và tần số tăng hai lần. 17. Năng lượng trong dao đồng điều hòa của hệ “quả cầu – lò xo” A. tăng hai lần khi biên độ tăng hai lần. B. không đổi khi biên độ tăng hai lần và chu kỳ tăng hai lần. C tăng hai lần khi chu kỳ tăng hai lần. D. giảm 2 lần khi giảm tần số dao dợng 2 lần 18. Chọn phát biểu đúng. Một vật dao động điều hòa với tần số góc . Động năng của vật ấy A. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc . B. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc . C. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ . D. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ . 19. Chọn phát biểu đúng. Một vật dao động điều hòa với tần số góc . Thế năng của vật ấy A. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc . B. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số . C. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ . D. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ . 20. Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó. B. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi con lắc dao dộng. C. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ. D. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng. 21. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc A. khối lượng của con lắc. B. chiều dài của con lắc. C. cách kích thích con lắc dao động. D. biên độ dao động của con lắc. 22. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc A. khối lượng của con lắc. B. vị trí của con lắc đang dao động. C. cách kích thích con lắc dao động. D. biên độ dao động của con lắc. 23. Công thức nào sau đây được dùng để tính tần số dao động của con lắc đơn. A. . B. . C. . D. . 24. Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng. B. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành hóa năng. C. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành điện năng. D. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến thành quang năng. 25. Dao động tắt dần là một dao động có A. biên độ giảm dần do ma sát. B. chu kỳ tăng tỉ lệ với thời gian. C. ma sát cực đại. D. tần số giảm dần theo thời gian. 26. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc của dao động riêng. B. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng. C. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là chu kỳ của lực cưỡng bức bằng chu kỳ của dao động riêng. D. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng. 27. Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây ? A. Biên độ của dao động thứ nhất. B. Biên độ của dao động thứ hai. C. tần số chung của hai dao động. D. Độ lệch pha của hai dao động. 28. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: . Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên có giá trị nào sau đây ? A. . B. . C. . D. . 29. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: Pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động trên được xác định bằng biểu thức nào sau đây ? A. . B. . C. . D. . 30. Hai dao động cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là A. . B. ; C. ; D. ; 31. Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0,1s . Chu kỳ dao động của vật là A.0,05s. B.0,1s. C.0,2s. D.0,4s. 32. Vật dao động điều hòa, thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ
Xem thêm

46 Đọc thêm

DE KSCL 12CB

DE KSCL 12CB

mπ=02. Trong dao động điều hòa của con lắc đơn ,nếu chiều dài dây treo tăng 2 lần thì tần số dao động:A. tăng 2 lần . B. không đổi. C. giảm 2 lần. D. tăng 2 lần .03. Một vật dao động điều hòa khi qua vị trí cân bằngA. vận tốc có độ lớn cực đại,gia tốc có độ lớn bằng không.B. vận tốc và gia tốc có độ lớn bằng không.C. vận tốc có độ lớn bằng không,gia tốc có độ lớn cực đại.D. vận tốc và gia tốc có độ lớn cực đại.04. Chọn câu đúng . Dao động của con lắc đơnA. trong điều kiện biên độ góc nhỏ (010α≤) được coi là dao động điều hòa.B. luôn là dao động tự do.C. luôn là dao động điều hòa.D. có tần số góc được tình bởi công thứclgω=.05. Phương trình dao động cói dạng
Xem thêm

2 Đọc thêm

CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa

CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa

CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa CON lắc đơn DAO ĐỘNG điều hòa

Đọc thêm

VẬN DỤNG LIÊN HỆ VỀ PHA DAO ĐỘNG CỦA VẬN TỐC VÀ LI ĐỘ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ ĐỂ LÀM BÀI TẬP

VẬN DỤNG LIÊN HỆ VỀ PHA DAO ĐỘNG CỦA VẬN TỐC VÀ LI ĐỘ TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ ĐỂ LÀM BÀI TẬP

Đề tài này nghiên cứu để vận dụng liên hệ giữa li độ và vận tốc trong dao độngđiều hòa vào việc làm bài tập.1.4. Phương pháp nghiên cứuĐể thực hiện đề tài tôi đã vận dụng nhiều phương pháp cụ thể như sau:- Phương pháp thực nghiệm: Dạy học theo đề tài và kiểm tra đối chiếu với dạyhọc khác.- Phương pháp tổng hợp phân tích : Tổng hợp kiến thức, bài tập, số liệu.- Phương pháp đặt vấn đề: Đặt nhiệm vụ, nêu vấn đề với từng nhiệm vụ.2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệmPhương trình dao động điều hòa và phương trình vận tốc của một vật:x = A cos(ωt ) và v = ωA cos(ωt +Π)2Như vậy về pha thì vận tốc sớm hơn li độ một gócΠ(rad) hay 9002Thể hiện sự lệch pha bằng hình vẽ vòng tròn lượng giác3Từ hình vẽ ta thấy li độ và vận tốc được tính theo góc pha như sau:x = A cos(α ) và v = ωA sin(α )
Xem thêm

10 Đọc thêm

Chương II DAO ĐỘNG CƠ Bài 6 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

CHƯƠNG II DAO ĐỘNG CƠBÀI 6 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 1

1. Dao độngBài 6: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA2.Thiết lập PTĐLH3. Nghiệm của PTĐLH4. Đại lượng đặc trưng của DĐĐH5. Đồ thị x(t) của DĐĐH6.Chu kỳ và tần số của DĐĐH7. Vận tốc trong DĐĐH8. Gia tốc trong DĐĐH9. Biễu diễn DĐĐH bằng véc tơ quay10. Điều kiện ban đầuNhận xét: Tùy theo cách kích thích khác nhau ta có A, và khác nhauϕ. os( .t)x A cω=Khi đó phương trình li độ của dao động điều hòa

25 Đọc thêm

nghiên cứu khoa học dao động toa xe viết phương trình vi phân chuyển động

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DAO ĐỘNG TOA XE VIẾT PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG

hiện nay còn rất ít quốc gia sử dụng khổ đường này. Mặt khác kết cấu và chất lượng nền đường của Đường sắt nước ta chưa tốt, hầu hết các nước có đường sắt phát triển ở Châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc…) sử dụng ray hàn liền, trong khi đó chúng ta sử dụng loại ray dời nên không giảm được tiếng ồn và rung động khi chạy tàu. Với khổ đường và tình trạng đường ray như vậy, nếu chạy tàu với vận tốc cao rất dễ xảy ra trật bánh dẫn đến đổ tàu, như vụ tai nạn tàu E1 ngày 12- 03 - 2005 là một ví dụ điển hình. Vậy những yếu tố nào liên quan đến tốc độ chạy tàu, quan hệ giữa 4Trường đại học giao thông vận tảichúng với kết cấu đầu máy – Toa xe như thế nào? Đó là vấn đề cần phải nghiên cứu, khảo sát và tính toán chi tiết. Cộng Cùng xu thế hội nhập của đất nước, Đường sắt Việt Nam cũng không ngừng phát triển để phục vụ Hành khách tốt hơn. Thủ tướng chính phủ đã có quy hoạch cụ thể để phát triển ngành đường sắt trong thời gian tới, trong đó có vấn đề an toàn chạy tàu và nâng cao độ êm dịu (tiếng ồn, độ rung, độ lắc xóc) của Đầu máy - Toa xe, Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng trên như: cấu tạo đường, cấu tạo nền, kết cấu toa xe…, tuy nhiên có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là kết cấu toa xe chở hàng chưa thật sự hợp lý, Do đó khi chuyển động, tàu hỏa bị rung động mạnh, độ lắc xóc lớn, thời gian rung động và lắc xóc lớn, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu và độ êm dịu.Với những lý do trên mà nhóm em đã đưa ra vấn đề của đề tài này là khảo sát, tính toán, mô phỏng và điều khiển toa xe để đảm bảo an toàn chạy tàu cho tàu hỏa Việt Nam. - An toàn chạy tàu bao gồm 2 tiêu chí đó là các chỉ tiêu chống trật ray và các chỉ tiêu an toàn chống lật tàu khi đoàn tàu vận hành. An toàn chống trật ray phụ thuộc vào trạng thái tiết xúc giữa bánh xe và đường ray trong khi Đầu máy – Toa xe vận hành. Theo tổ chức đường sắt quốc tế UIC, khi vận hành nếu dao động theo phương ngang của bánh xe > 8 mm thì dễ xảy ra trật ray
Xem thêm

26 Đọc thêm

GIAI CHI TIET 1 DE NGUYEN KHUYEN

GIAI CHI TIET 1 DE NGUYEN KHUYEN

TT GD Khải Tâm 3/7 bình giã F 13 . Q TB0983091891MÃ ĐỀ 212 - KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - MÔN: VẬT LÝ 12Câu 1: gia tốc a = -ω2x.Câu 2: Độ lớn gia tốc cực đại khi và chỉ khi vật có li độ cực đại (x = A)hoặc cực tiểu(x = -A) và thế năng lúc này cực đại.Câu 3: Hai gợn lồi liên tiếp có bán kính chênh nhau bằng một bước sóng λ =v= 3cm.fCâu 4: Một vật dao động điều hoà với li độ x = Acos(ωt + φ).111mv 2 = mω2 A 2 sin 2 (ωt + ϕ) = mω2 A 2 [ 1 − cos(2ωt + 2ϕ) ] .2241 2 1112222 2+ Thế năng: Wt = kx = kA cos (ωt + ϕ) = kA [ 1 + cos(2ωt + 2ϕ) ] = mω A [ 1 + cos(2ωt + 2ϕ) ]224
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề tài “Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10 trường THPT LONG THẠNH năm học 2008-2009 ” potx

ĐỀ TÀI “PHÁT TRIỂN SỰ GHI NHỚ KIẾN THỨC MỚI CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT LONG THẠNH NĂM HỌC 2008-2009 ” POTX

 Con người thường với những gì không phù hợp với nhu cầu, hứng thú và ít liên quan đến cuộc sống.  Ta thường quên những gì ít tham gia vào học tập …., ít sử dụng trong việc đạt tới mức độ cao.  Chúng ta cũng hay quên khi gặp những kiến thức mới lạ, kichs thích có cường độ mạnh. 9  Quên những yếu tố chi tiết, những yếu tố phụ trước rồi quên những yếu tố chính, qan trọng sau.  Sự quên diễn ra với tốc độ không đồng đều như: tốc độ quên diễn ra nhanh ngay sau khi vừa ghi nhớ, nhưng sau đó tốc độ quên giảm dần. 1.2.4 Biện pháp chống quên Từ nguyên nhân và qui luật quên đã trình bày ở trên ta có thể rút ra một số biện pháp quan trọng đối với dạy học để hạn chế và chống lại sự quên:  Phải gắn tài liệu cần ghi nhớ vào tài liệu học tập của học sinh, làm cho nội dung đó trở thành mục đích của hành động, hình thành nhu cầu, hứng thú của học sinh đối với tài kiệu học tập.  Phải tổ chức hoạt động dạy một cách khoa học như phân bố thời gian học tập giải lao hợp lý, không nên dạy hai môn có nội dung tương tự kế tiếp nhau (để tránh các qui luật ức chế).  Tổ chức cho học sinh tái hiện tài liệu học tập, làm bài tập ứng dụng sau khi học lý thuyết ở trường, về nhà phải ôn lại bài ngay sau khi học tài liệu mới. Nên sử dụng phối hợp các loại ghi nhớ, có kế hoạch ôn tập thường xuyên có khoa học. 1.3 Tâm lý học sinh THPT: 10 - Ở lứa tuổi THPT, tuy các em đã lớn nhưng các em vẫn dễ bị kích
Xem thêm

20 Đọc thêm

Các nguyên lí sáng tạo được ứng dụng xây dựng và phát triển phần mềm Adobe Photoshop

CÁC NGUYÊN LÍ SÁNG TẠO ĐƯỢC ỨNG DỤNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP

Trong phạm vi của bài thu hoạch, tôi chỉ có thể giới thiệu sơ lược lịch sử xây dựng và phát triển phần mềm Photoshop, minh họa cho một số nguyên lí sáng tạo được ứng dụng trong quá trình nâng cấp từ Photoshop SC5 lên Photoshop CS6 và đưa ra mong muốn, ý tưởng cho sản phẩm mới. Với kiến thức nhận được từ Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Kiếm, tôi đã tìm tòi và phát hiện ra nhiều điều thú vị từ một phần mềm đã rất quen thuộc. Những nguyên lí thầy dạy không chỉ giúp tôi thấy rõ quá trình nâng cấp các phiên bản Photoshop mà tôi còn ứng dụng được trong côn g việc thiết kế sản phẩm và những công việc thường ngày. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy. Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Tin Học Giáo viên: GS.TSKH. Hoà ng Kiếm Học viên: Trần Thị Kim Phụng MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ADO BE PHOTOSHOP LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Trang 1 Adobe Photoshop phiên bản 1.0.7 Trang 2 Adobe Photoshop phiên bản 2.0 Trang 3 Adobe Photoshop phiên bản 2.5 Trang 4 Adobe Photoshop phiên bản 3.0 Trang 5 Adobe Photoshop phiên bản 4.0 Trang 6 Adobe Photoshop phiên bản 5.0 Trang 7 Adobe Photoshop phiên bản 5.5 Trang 8 Adobe Photoshop phiên bản 6.0 Trang 9 Adobe Photoshop phiên bản 7.0 Trang 10 Adobe Photoshop phiên bản CS1 Trang 11 Adobe Photoshop phiên bản CS2 Trang 12 Adobe Photoshop phiên bản CS3 Trang 13 Adobe Photoshop phiên bản CS4 Trang 14 Adobe Photoshop phiên bản CS5 Trang 15
Xem thêm

34 Đọc thêm

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Hưng Đạo Vương pptx

KIẾN THỨC LỚP 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-THUYẾT MINH VỀ HƯNG ĐẠO VƯƠNG PPTX

trăng trối rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Do An Sinh vương Trần Liễu lấy người chị của công chúa Lý Chiêu Hoàng là Thuận Thiên công chúa, còn Trần Cảnh cưới Lý Chiêu Hoàng khi bà mới 7 tuổi. Sau này Lý Chiêu Hoàng không có con nên năm 1237, Trần Thủ Độ bắt vợ của Trần Liễu lúc ấy có thai ba tháng về làm vợ Trần Cảnh (chị thay cho em). Chính vì lẽ đó mà Trần Liễu oán giận Trần Cảnh. Quốc Tuấn ghi điều đó trong lòng, nhưng không cho là phải” Đến khi vận nước trong tay,nắm vững binh quyền ong nhớ đến lới cha dặn ,nhưng TQT đã đặt trung hiếu lên trên thù nhà,ông thử đem chuyện của mình để thử lòng 2 người gia nô và 2 ngưới con:”Đến khi vận nước lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở mình, ông đem lời cha trăn trối để dò ý hai gia nô thân tín là Dã Tượng và Yết Kiêu. Hai người gia nô bẩm rằng: "Làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu, chỉ xin lấy người làm thịt dê là Duyệt làm thầy mà thôi,Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. Một hôm Quốc Tuấn vờ hỏi con ông là Hưng Vũ vương Trần Quốc Hiến: "Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?" Hưng Vũ vương Trần Quốc Hiến thưa: "Dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ!" Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm Trần Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Trần Quốc Tảng tiến lên thưa: "Tống Thái Tổ vốn là
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề