BÀI TẬP & HƯỚNG DẪN CÁC GIẢI THUẬT NÉN FILE DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI TẬP & HƯỚNG DẪN CÁC GIẢI THUẬT NÉN FILE DOCX":

Tự chọn toán 6- chủ dề 3-HKII

TỰ CHỌN TOÁN 6- CHỦ DỀ 3-HKII

G/A TỰ CHỌN TỐN 6 - GV : ĐỒN VĂN LUẬN- NĂM HỌC : 2009 – 2010CHỦ ĐỀ 3ÔN TẬP VỀ GÓC – SỐ ĐO GÓC- TIA PHÂN GIÁCCỦA MỘT GÓCTHỂ LOẠI: BÁM SÁTTHỜI LƯỢNG : 6 TIẾT I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: 1. Kiến thức: - Biết vận dụng kiến thức về số đo góc vào giải các bài tập cụ thể. - Lun tËp cho häc sinh c¸c d¹ng bµi tËp về số đo góc ,tia n»m gi÷a hai tia vµ tia ph©n gi¸c cđa gãc. - Biết vận dụng đònh nghóa góc vuông, góc nhọn, góc tù vào giải bài tập. 2. Kỹ năng : - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy, lËp ln vµ chỈt chÏ cho häc sinh, rÌn kü n¨ng vÏ h×nh cho häc sinh. - Rèn kỹ năng vẽ hình theo điều kiện cho trước, vẽ thành thạo các hình. 3. Thái độ: -Gi¸o dơc lßng yªu thÝch say mª m«n h×nh häc Ph¸t triĨn t duy l«gic cho häc sinh. - Cho hs có tính cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập về số đo gócII. TÀI LIỆUTHAM KHẢO: SGK+ SBT + SHDGD.III. TIẾN TRÌNH: - Tiết 1,2: Bài tập về số đo góc.- Tiết 3,4: Bài tập về về vẽ góc cho biết số đo. - Tiết 5,6: Bài tập về tia phân giác của một g óc.………… oOo……… G/A TỰ CHỌN TỐN 6 - GV : ĐỒN VĂN LUẬN- NĂM HỌC : 2009 – 20101
Xem thêm

7 Đọc thêm

Nén dữ liệu Ảnh part 1 pdf

NÉN DỮ LIỆU ẢNH PART 1 PDF

"." 001 "+" 11011 " " 000 "1" 111111 "3" 1110 "8" 111110 Chơng Tám: nén dữ liệu ảnh Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 235 "5" 1100 "7" 110101 "2" 0111 "9" 110100 8.2.3 Phơng pháp LZW Mở đầu Khái niệm nén từ điển đợc Jacob Lempel và Abraham Ziv đa ra lần đầu tiên vào năm 1977, sau đó phát triển thành một họ giải thuật nén từ điển LZ. Năm 1984, Terry Welch đã cải tiến giải thuật LZ thành một giải thuật mới hiệu quả hơn và đặt tên là LZW. Phơng pháp nén từ điển dựa trên việc xây dựng từ điển lu các chuỗi kí tự có tần suất lặp lại cao và thay thế bằng từ mã tơng ứng mỗi khi gặp lại chúng. Giải thuật LZW hay hơn các giải thuật trớc nó ở kĩ thuật tổ chức từ điển cho phép nâng cao tỉ lệ nén. Giải thuật nén LZW đợc sử dụng cho tất cả các loại file nhị phân. Nó thờng đợc dùng để nén các loại văn bản, ảnh đen trắng, ảnh màu, ảnh đa mức xám và là chuẩn nén cho các dạng ảnh GIF và TIFF. Mức độ hiệu quả của LZW không phụ thuộc vào số bit màu của ảnh. Phơng pháp Giải thuật nén LZW xây dựng một từ điển lu các mẫu có tần suất xuất hiện cao trong ảnh. Từ điển là tập hợp những cặp từ vựng và nghĩa của nó. Trong đó, từ vựng sẽ là các từ mã đợc sắp xếp theo thứ tự nhất định. Nghĩa là một chuỗi con trong
Xem thêm

11 Đọc thêm

KIẾN THỨC BỔ SUNG TÀI LIỆU RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI

KIẾN THỨC BỔ SUNG TÀI LIỆU RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI

TRANG 1 KIẾN THỨC BỔSUNG TÀI LIỆU RÈN LUYỆN VÀ NÂNG CAO DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI _GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN: NGUYỄN ĐÌNH AN_ M Ộ T S Ố K Ĩ THUẬT HƯỚ NG GI ẢI PHÂN TÍCH ĐA THỨ C NHÂN T Ử _PHƯƠNG[r]

5 Đọc thêm

DÃY HĐHH CỦA KL

DÃY HĐHH CỦA KL

HÃY _ _GIẢI THÍCH VÀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC._ BÀI TẬP 3 GI GIẢI THỚCH:ẢI THỚCH: Dựng kim loại kẽm vỡ cú phản ứng: Znr + CuSO4 dd ZnSO4 dd+ Cur Nếu dựng kẽm dư, Cu tạo thành khụng tan[r]

16 Đọc thêm

QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG pdf

QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN DƯỚI TÁC DỤNG CỦA BA LỰC SONG SONG

Hướng dẫn phân tích lực thành hai lực song song. Yêu cầu HS làm bài tập ở phần e Nhận xét kết qủa thu được. 1221ddFF ( chia trong) b. Hợp nhiều lực c. Lý giải về trọng tâm của vật rắn. d. Phân tích một lực thành hai lực song song: e. Bài tập vận dụng: Ta có: F = F1 + F2 Và:

5 Đọc thêm

Cac buoc trong Qui trinh Dai tu Dong co 3 ppt

CAC BUOC TRONG QUI TRINH DAI TU DONG CO 3 PPT

1. Tháo con đôi xupáp (1) Tháo con đôi xupáp bằng tay. CHÚ Ý: Không dùng kìm, do nó có thể làm hỏng con đôi xupáp. (2) Tháo con đội xupáp và đặt nó lên trên miếng giấy ghi vị trí để lắp lại. GỢI Ý: Trong khi lắp ráp, hãy lắp lại chính xác con đôi xupáp ở vị trí giống như khi tháo ra. GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Vị trí / hướng lắp (Xem mục “Các kỹ năng cơ bản” của Phần “Đại tu cơ bản” ở trang 34-36 của file PDF) (1/1) -38-Đại tu động cơ Nắp quylátTháo xupáp 1. Lắp SST sao cho nó tạo thành một đường thẳng với phần dưới của xupáp và miếng giữ lò xo. 2. Xiết SST để nén lò xo và tháo cả hai móng hãm. 3. Nới lỏng SST, tháo miếng giữ lò xo và lò xo, và sau đó tháo xupáp bằng cách ấn nó về phía buồng cháy. SST (Vam nén lò xo xupáp) Móng hãm Xupáp Lò xo xupáp Miếng giữ xupáp (1/2) 4. Đặt xupáp và những bộ phận đã tháo ra khác lên
Xem thêm

15 Đọc thêm

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toán

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toán

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toán Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toánHướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia môn toán
Xem thêm

Đọc thêm

Hướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lý

Hướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lý

Hướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lý Hướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lýHướng dẫn giải các bài tập từ các đề thi quốc gia môn địa lý
Xem thêm

Đọc thêm

Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anh

Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anh

Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anh Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anhHướng dẫn ôn tập ngữ pháp và làm bài tập trắc nghiệm tiếng anh
Xem thêm

Đọc thêm

Vật lý 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM pdf

VẬT LÝ 9 - BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM PDF

2,I3 -Hướng dẫn HS tìm cách giải khác *Hoạt động 4:Củng cố Muốn giải bài tập về vận dụng định luật Ôm cho các đoạn mạch cần tiến hành theo các bước -Tìm hiểu,tóm tắt đề và vẽ sơ đồ mạch điện nếu có -Phân tích mạch điện,tìm các công thức có liên quan đến các đại lượng cần tìm -Vận dụng các công thức đã học để giải bài toán -Kiểm tra,biện luận kết quả.

4 Đọc thêm

ỐNG NANO CÁC BON – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG pot

ỐNG NANO CÁC BON – CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG POT

Hình 14. Sợi composite của polyaniline với CNT ra các đặc tính cơ lý tốt như độ bền, độ dẻo dai cao. Với các vật liệu polyme dẫn, CNTs có thể làm tăng khả năng dẫn điện của chúng khi được pha tạp vào. Một hướng ứng dụng khác cũng đang được tập trung nghiên cứu là mạ crôm gia cường vật liệu CNTs. Vật liệu CNTs được pha vào dung dịch mạ. Trong quá trình mạ điện hóa, CNTs được xen lẫn vào trong lớp mạ và định vị một cách ngẫu nhiên trên lớp mạ hoặc hút tĩnh điện (với CNTs biến tính). Kết quả mạ cho thấy độ cứng tăng rỗ rệt và lớp mạ cũng nhẵn hơn. V. KẾT LUẬN Báo cáo đã đưa ra một cách tổng quan về các đặc tính cấu trúc, công nghệ chế tạo, tính chất hóa, lý và các lĩnh vực ứng dụng của vật liệu các bon cấu trúc nano, đặc biệt là ống nano các bon. Để chế tạo vật liệu ống nano các bon có bốn phương pháp cơ bản kể trên. Tùy theo mục đích chế tạo và điều kiện công nghệ mà ta sẽ chọn phương pháp chế tạo phù hợp. Các tính chất cơ, điện, nhiệt, hóa và phát xạ điện từ của vật liệu ống nano các bon đều rất lý thú và có những ưu điểm vượt trội so với những vật liệu khác có nhiều khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. CNTT-CB Tài liệu tham khảo [1]. GS. Phan Hồng Khôi (2006). “Bài giảng Nhập môn Khoa học và Công nghệ Nano”, Trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội. [2]. TS. Phan Ngọc Minh và GS. Phan Hồng Khôi. “Bài giảng Vật liệu các bon có cấu trúc nano và một số ứng dụng ban đầu”, Trường Đại Học Công Nghệ (2006). [3]. H. S. Nalwa. Handbook of Nanostructure Materials and Nanotechnology, Volume 5: Organics, Polymers, and Biological Materials, Copyright 2000 by Academic Press. [4]. S.Iijima. Physcal B 323 (2002), 1-5. [5]. M. Daenen(N), R.D. de Fouw (ST), B. Hamers (ST, Treasurer), P.G.A. Janssen(ST), K. Schouteder
Xem thêm

9 Đọc thêm

TIẾT 63 :CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC ppt

TIẾT 63 :CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC PPT

v càng lớn so với M .Điều này giải thích tại sao cần tên lửa có nhiều tầng. Khi 1 tầng đã cháy hết thì cả tầng tách ra khỏi tên lửa để giảm M. b) Động cơ phản lực dùng không khí : có hai loại  Loại không có tua bin nén: để tăng tốc máy bay  Loại có tua bin nén: đẩy máy bay chuyển động IV.CỦNG CỐ : TIẾT 64 : BÀI TẬP I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Ứng dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích một số hiẹn tượng và giải những bài tập đơn giản II/ CHUẨN BỊ : 1. Tài liệu tham khảo : Sách giáo viên, sách giáo khoa 2. Phương tiện, đồ dùng dạy học: 3. Kiểm tra bài cũ III/ NỘI DUNG BÀI MỚI : Một viên đạn khối lượng 3kg đang bay ngang vớivận tốc 10m/s thì nổ tung thành 2 mảnh. Mảnh 1 có khối lượng 2kg bay thẳng đứng xuống đất với vận tốc 15m/s. Xác định phương và vận tốc mảnh 2. Giải Gọi p, p1
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài tập toán cao cấp A3 doc

BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP A3 DOC

ThS. Đoàn Vương Nguyên Bài tập thường kỳ Toán cao cấp A3 Đại học Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI TẬP THƯỜNG KỲ MÔN TOÁN CAO CẤP A3 GVHD: ThS. Đoàn Vương Nguyên Lớp học phần:……………………… Khoa:…………… Học kỳ:………Năm học:………… Danh sách nhóm: (ghi theo thứ tự ABC) 1. Nguyễn Văn A 2. Lê Thị B ……… HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY 1) Trang bìa như trên (đánh máy, không cần in màu, không cần lời nói đầu). 2) Trong phần làm bài tập, chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó. 3) Trang cuối cùng là Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Phú Vinh – Giáo trình Toán cao cấp A3 – ĐHCN TP. HCM. 2. Đỗ Công Khanh – Giải tích hàm nhiều biến (tập 3, 4) – NXB ĐHQG TP. HCM. 3. Nguyễn Đình Trí – Phép tính Giải tích hàm nhiều biến – NXB Giáo dục. 4. Phan Quốc Khánh – Phép tính Vi tích phân (tập 2) – NXB Giáo dục. 5. Nguyễn Thừa Hợp – Giải tích (tập 2) – NXB ĐHQG Hà Nội. 6. Nguyễn Thủy Thanh – Bài tập Giải tích (tập 2) – NXB Giáo dục. Chú ý • Phần làm bài bắt buộc phải viết tay (không chấp nhận đánh máy) trên 01 hoặc 02 mặt giấy A4 và đóng
Xem thêm

17 Đọc thêm

xây dựng các bài thực tập khí nén kết hợp điều khiển bằng PLC, chương 1 pptx

XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC TẬP KHÍ NÉN KẾT HỢP ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC, CHƯƠNG 1 PPTX

Chương 1: Máy nén khí – Thiết bò phân phối khí nénI. Máy nén khí:1. Khái niệm:Máy nén khí là thiết bò tạo ra áp suất khí, ở đó năng lượng cơ học của động cơ điện hoặc động cơ đốt trong được chuyển đổi thành năng lượng khí nén và nhiệt năng.2. Phân loại:a. Theo áp suất: Máy nén khí áp suất thấp: p  15 bar Máy nén khí áp suất cao: p  15 bar Máy nén khí áp suất rất cao: p  300barb. Theo nguyên lý hoạt động: Máy nén khí theo nguyên lý thay đổi thể tích: máy nén khí kiểu pittông, máy nén khí kiểu cách gạt, máy nén khí kiểu root, máy nén khí kiểu trục vít. Máy nén khí tuabin: máy nén khí ly tâm và máy nén khí theo chiều trục.II. Bình trích chứa khí nén:Khí nén sau khi ra khỏi máy nén khí và được xử lý thì cần phải có một bộ phận lưu trữ để sử dụng. Bình trích chứa khí nén có nhiệm vụ cân bằng áp suất khí nén từ máy nén khí chuyển đến trích chứa, ngưng tụ và tách nước.Kích thước bình trích chứa phụ thuộc vào công suất của máy nén khí và công suất tiêu thụ của các thiết bò sử dụng, ngoài ra kích thước này còn phụ thuộc vào phương pháp sử dụng: ví dụ sử dụng liên tục hay gián đoạn.Ký hiệu :III. Mạng đường ống dẫn khí nén:Mạng đường ống dẫn khí nén là thiết bò truyền dẫn
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG tỉnh lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm 2013 môn địa lý vòng 1 potx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG TỈNH LỚP 11 TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÝ VÒNG 1 POTX

0,5 b. Hậu quả của sự chênh lệch mật độ dân số giữa các vùng 0,5 - Vùng có mật độ dân số cao: thừa lao động, thất nghiệp, thiếu việc làm, nhà ở, tác động đến môi trường môi trường, các vấn đề xã hội khác - Vùng có mật độ dân số thấp: đất đai rộng, tài nguyên phong phú nhưng lại thiếu nguồn lao động, nhất là lao động có kỉ thuật dẫn đến kinh tế chậm phát triển 0,25 0,25 Câu 6 (2,0đ) a. Vẽ biểu đồ: 1,0 - Biểu đồ thích hợp nhất: cột kết hợp đường (các biểu đồ khác không cho điểm) - Yêu cầu: chính xác khoảng cách năm, tỉ lệ, tên biểu đồ, chú thích, đơn vị (Lưu ý: nếu thiếu 1 ý trừ 0,25đ) 1,0 b. Nhận xét và giải thích :
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giáo án lớp 4 tuần 26

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 26

* HS đọc lớt toàn bàivà lợt trả lời các câu hỏitrong SGKGa - vrốt ra ngoài chiến luỹ để nhật đạn giúp nghĩaquân- Vì em they Ăng- giôn- ra nói chỉ còn mời phútnữa thì chiến luỹ không còn quá mời viên đạn.- đoạn 1 cho biết lí do Ga- vrốt ra ngoài chiến luỹ.- Bóng cấu thấp thoáng dới làn ma đạn, chú bé dốcvào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọnlính chết ngoài chiến luỹ- Vì Ga- vrốt giống nh các thiên thần có phép thuậtkhông bao giờ chết- HS trả lời- Bài tập đọc ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt - HS tiếp nối nhau đọc bài theo cách phân vai HS thi đọc diễn cảm .HS đọc ghi nhớ- HS đọc lại bài và chuẩn bị bài sau. ____________________________________________ Tiết 2: Toán ( Tăng) ôn toán: phép chia phân số13I. mục tiêu: + Giúp HS kỹ năng chia phân số, kĩ năng rút gọn phân số và chia các phân số.+ Bồi dỡng HS vận dụng các tính chất đã học của phép nhân để thực hiện tính toán.+ GD tính chăm học.II. chuẩn bị:+ Một số bài tập.III . hoạt động dạy học chủ yếu:
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÀI TẬP MÃ MÃ NÉN

BÀI TẬP MÃ MÃ NÉN

O CHỨNG CHỈ SỐ DIGITAL CERTIFICATE: ĐOẠN NỘI DUNG CHỨA THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ KHOÁ CÔNG KHAI CỦA NGƯỜI SỞ HỮU CÓ ĐÍNH KÈM CHỮ KÝ SỐ CỦA HỆ THỐNG PHÁT HÀNH CẶP KHOÁ ĐƯỢC GỌI LÀ chứng chỉ số[r]

10 Đọc thêm

Giải pháp thiết kế kiến trúc cho phòng khách chật docx

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO PHÒNG KHÁCH CHẬT DOCX

TRANG 1 GI ẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CHO PH ÒNG KHÁCH CH ẬT TRANG 2 Lại thêm một số phòng khách có diện tích khiêm tốn và các phương án làm tăng diện tích sử dụng cho chúng Bày đồ đúng [r]

6 Đọc thêm

HƯỚ NG DẪN THIẾT KẾ MẠCH CHO DÒNG DIGITAL ISOLATOR CỦA TI (Cách ly s ố )

HƯỚ NG DẪN THIẾT KẾ MẠCH CHO DÒNG DIGITAL ISOLATOR CỦA TI (CÁCH LY S Ố )

nhiễu EMI. Được dịch từ tài liệu slla284 - Digital Isolator Design Guide, Texas Instruments. 14 5. Khi đi các đường tín hiệu, cần tránh thay đổi layer (tránh đi các traces tín hiệu trên nhiều layer khác nhau) vì nó sẽ dẫn tới tăng hệ số hỗ cảm của đường tín hiệu. 6. Nếu không thể tránh khỏi việc đi dây tín hiệu xuyên qua nhiều lớp, phải liên kết mỗi via của đường tín hiệu với một via của đường return-trace. Trong trường hợp này, sử dụng kích thước via nhỏ nhất có thể để sự tăng hệ số hỗ cảm là ít nhất. 7. Lớp power và ground là lớp đồng thuần nhất (không có gián đoạn) để điều khiển trở kháng và hạn chế nhiễu nguồn cung cấp. 8. Các dây đi từ Isolator tới các linh kiện xung quanh càng ngắn càng tốt để tránh nhiễu pick-up. Digital Isolators thường có các bộ biến đổi điện áp DC/DC cách ly (isolated dc-to-dc converters) đi kèm, để cấp nguồn xuyên qua các rào cách ly. Vì việc truyền tín hiệu single-ended nhạy với nhiễu pick-up, nếu đường dây tín hiệu dài quá sẽ dễ dàng pick up với tần số chuyển mạch của các bộ DC/DC converters. 9. Đặt tụ điện dung lớn, gọi là bulk capacitors, (vd 10 F), gần nguồn cung cấp, chẳng hạn tại chip ổn áp nguồn (voltage regulator), hay tại nơi cấp nguồn vào PCB. 10. Đặt tụ có điện dung nhỏ hơn, gọi là bypass capacitors (0.1-F hoặc 0.01-F) tại các linh kiện. Bên nối với nguồn của tụ kết nối trực tiếp với chân cấp nguồn của linh kiện, và qua 2 vias tới Vcc plane. Bên nối với ground của tụ cũng dùng 2 vias để nối tới ground plane. Được dịch từ tài liệu slla284 - Digital Isolator Design Guide, Texas Instruments. 15 3.7 Vias Thuật ngữ via thường được dùng để chỉ một lỗ mạ trong một board mạch in. Mặc dù trong một số ứng dụng yêu cầu lỗ Vias là đủ rộng để vừa với chân của các linh kiện hàn xuyên lỗ (through-hole components), còn trong thiết kế board tần số cao chủ yếu via được dùng để nối các dây tín hiệu khi cần chuyển từ layer này sang layer khác, hoặc để kết nối các linh kiện dán bề mặt (linh kiện SMT) với reference plane cần thiết (nguồn
Xem thêm

19 Đọc thêm

Gián án buoi 1 lop 4

GIÁN ÁN BUOI 1 LOP 4

Giáo án buổi 1 Lớp 4C Nguyễn Thị Hảo Tuần 20Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2011Tập đọcBốn anh tài (phần 2)I/ Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể chuyện, bớc đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung câu chuyện.- Hiểu nội dung: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây.* Đối với HS khuyết tật đọc đợc to, rõ ràng, trôi chảy toàn bài.II/ Chuẩn bị : - Tranh minh họa bài học trong sgk.- Bảng phụ viết những câu cần hớng dẫn HS luyện đọc.III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HSA.Bài cũ: Kiểm tra 3 HS đọc bài Bốn anh tài tiết 1.- Nhận xét, ghi điểm.B. Bài mới:1. GTB: GV giới thiệu bài học 2.Hớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài.a.Hớng dẫn luyện đọc - GV đọc diễn cảm toàn bài.- HS tiếp nối nhau đọc đoạn.- GV kết hợp sữa lỗi cách đọc.- Giúp HS hiểu đợc các từ mới đợc giải nghĩa sau bài.- Y/C HS đọc cả bài.b.Tìm hiểu bài+ Tới nơi yêu tinh ở , anh em Cẩu Khây gặp ai
Xem thêm

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề