DE,DAP AN,MA TRAN DE KIEM TRA 1 TIET HKI.

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "DE,DAP AN,MA TRAN DE KIEM TRA 1 TIET HKI.":

CTY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

CTY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

công, Công ty đã chú ý tới những nhân tố có thể gây ra ảnh hởng xấu đến quá trình sản xuất bằng các biện pháp bảo đảm an toàn để thi công đúng tiến độ nh- :- Công ty quan tâm tới trong công tác quản lý nguyên vật liệu là hệ thống kho tàng. Công ty đã xây dựng đợc hệ thống kho tàng kiên cố, hiện đại tại Công ty nhằm cung cấp kịp thời nguyên vật liệu cho các xí nghiệp và các công trờng.- Làm các lán che ma nắng cho CBCNV công trờng nghỉ giải lao và ăn uống Các lới che chắn chống bụi và gió trên các dàn giáo.- Cung cấp đủ nớc uống và bố trí khu vực vệ sinh ở nơi thuận tiện, không ảnh hởng đến vệ sinh môi trờng.d. Công tác An toàn lao động:Ban bảo hộ lao động:Báo cáo thực tập tổng quan - 13 - Viện Đại học Mở Hà Nội Phạm Thị Hải Sâm Lớp TCK12 - QTKD- Dự thảo kế hoạch BHLĐ hàng năm, phối hợp với bộ phận kế hoạch đôn đốc các đơn vị, các bộ phận có liên quan thực hiện đúng các biện pháp đã đề ra trong kế hoạch BHLĐ.- Phối hợp với phòng tổ chức lao động Công ty và các bộ phân liên quan xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác bảo hộ lao động của Công ty.- Phổ biến các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm về ATLĐ & VSLĐ của nhà nớc và các nội quy, quy chế, chỉ thị về BHLĐ của Công ty và cấp trên đến các cấp và ngời lao động trong doanh nghiệp. Đề xuất việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động và theo dõi đôn đốc việc chấp hành.- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, các đơn vị xây dựng quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh lao động và PCCN. Kiểm tra và đôn đốc việc kiểm định, xin cấp phép sử dụng các đối tợng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.- Biên soạn tài liệu giảng dạy kiến thức ATVSLĐ bớc 1, 2 và các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ để huấn luyện cấp thẻ cho ngời lao động theo quy định. Phối hợp với bộ phận tổ chức lao động, bộ phận kỹ thuật, các
Xem thêm

37 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 1

GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 1

Mã số: SP111Tên: GIẢI TÍCH HÀM MỘT BIẾN (Single-variable Analysis)Số tín chỉ: 3 (Giờ lý thuyết: 45)Tóm tắt môn học : Học phần này trình bày các kiến thức cơ bản về dãy số, giới hạn của dãy, xét sự tồn tại giới hạn, tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm một biến số và lý thuyết chuỗi. Sau khi học xong học phần, sinh viên phải hệ thống được mối liên hệ giữa các chương, thực hành giải được các bài toán về dãy số, giới hạn của dãy, xét sự tồn tại giới hạn, tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm một biến số và lý thuyết chuỗi. Sau cùng, người học biết cách tự trang bị cho mình những kiến thức sâu hơn khi cần vận dụng cho công việc hoặc học tập lên cao hơn sau này.1. Thông tin giảng viênTên giảng viên: Phạm Gia Khánh – Thạc sĩTên người cùng giảng dạy: Dương Thị Xuân An - Cử nhân, Giảng viên.Đơn vị: Bộ môn Toán – Khoa Sư phạmĐiện thoại: 0989700881 E-mail: pgkhanh@ctu.edu.vn2. Nội dung 2.1. Mục tiêu: Môn học này trình bày các kiến thức cơ bản về dãy số, giới hạn của dãy, xét sự tồn tại giới hạn, tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm một biến số và lý thuyết chuỗi; Số tiết trên lớp: 45 tiết, sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và hỏi đáp; Số tiết tự nghiên cứu: (khoảng 15 tiết) học viên tự tổ chức học nhóm để làm bài tập kiểm tra tính điểm giữa kỳ.2.3. Đánh giá môn học: - Bài tập kiểm tra giữa kỳ: 3 điểm - Thi kết thúc 7 điểm3. Đề cương chi tiết:Nội dung Tiết – buổiChương 1: DÃY SỐ1.1 Dãy số;1.2 Giới hạn của dãy số;1.3 Phép toán và tính chất của dãy hội tụ;Bài tậpChương này nhằm trang bị kiến thức nền cho các chương 2 và chương 3. Ở chương này, người học sẽ được trao đổi để nắm vững về giới hạn của dãy số và các phương pháp tìm giới hạn.Chương 2: GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ2.1 Giới hạn của hàm số tại một điểm; 2.2 Giới hạn ở vô tận và giới hạn vô tận; 2.3 Tính chất và các phép toán; 2.4 Tiêu chuẩn tồn tại giới hạn hàm; 2.5 Vô cùng bé - Vô cùng lớn; 2.6 Hàm số liên tục; 2.7 Tính chất của hàm số liên tục trên một đoạn; 2.8 Liên tục đều;Bài tậpNội dung chủ yếu của chương này là khái niệm giới hạn và cách tính giới hạn dựa vào các tính
Xem thêm

2 Đọc thêm

1113MOB TME SUBJECT 1 – SIGNAL TRANSMISSION

1113MOB TME SUBJECT 1 – SIGNAL TRANSMISSION

Master of Computer Science 1 - MOB Mobile InternetBaey, Fladenmuller – Subject 11/13MOB TME Subject 1 – Signal TransmissionSIGNAL AND WAVES PROPAGATIONData transmission on a physical support is the result of the propagation of a wave. The type of wavedepends on the physical support used: Electric wave: in the case of the voltage or electrical current ; Electromagnetic wave: in the case of a coupled electric and magnetic field (light, radiowave, etc).A wave is a function of both time variable and spaces. As an example, the electric field of aelectromagnetic wave that is propagating along an axis (x) can be represented by a sinusoidalfunction of the form:The parameter c represents the propagation speed of the wave, (c is equal to 300.000 km/s for anelectromagnetic wave which is propagated in the vacuum or the air). x is distance, x is measured bymetre (10-3km).For a fixed value of x, this wave is thus represented by a sinusoidal signal Asin(20t +  ),characterized by three parameters : Amplitude A : the peak value of the signal in the time, the average power is equal to22A Frequency f0: the speed in which the signal repeats, expressed in cycles per second or in Hertz(Hz) (the inverse of the frequency is called period T of signal and measured in seconds ;
Xem thêm

13 Đọc thêm

 APPENDIX

APPENDIX

APPENDICES Appendix 1: QUESTIONNAIRE The following questionnaire is conducted to investigate issues relating to the pronunciation of the first year students at the English Department, College of Foreign Languages, Vietnam National University, Hanoi. Please tick the most appropriate options according to you.Part 1: Personal Information1. What is your name?…………………………………………………2. When did you begin studying English?a. Since primary schoolb. From grade 6-9 c. From grade 10-12 d. From grade 6-123. Which English curriculum did you follow at your secondary school?a. Three-year b. Seven-year c. Pilot program (7 years)4. Did you study in an English specialized secondary school?a. Yes b. NoPart 2: Pronunciation learning at secondary schools5. How often did you listen to authentic English at your secondary school?a. No time b. < 20 mins/week c. 20- 45 mins/week d. 45-60 mins/week6. How do you judge the pronunciation of your Vietnamese teachers of English at your secondary school?a. poor b. average c. good d. excellent (native-like)7. How often were you taught English pronunciation in the class when you were at your secondary school?a. Less than 20 minutes per weekIb. From 20-45 minutes per weekc. More than 45 minutes per weekd. There was no pronunciation lesson but the teacher taught the pronunciation of new words and corrected students’ pronunciation mistakes during the lesson. (If yes, how long
Xem thêm

6 Đọc thêm

NOTES ON FINANCIAL LIBERALIZATION 1

NOTES ON FINANCIAL LIBERALIZATION 1

McKinnon and Edward S. Shaw in the early 1970s, to describe a developing countryenvironment whereby “the financial system…is repressed (kept small) by a series ofgovernment interventions that have the effect of keeping very low (and often at negativelevels) interest rates that domestic banks can offer to savers” (p.152, Agenor and Montiel,1996); the most common forms that these interventions would take were interest rateregulations, directed credit schemes, and high reserve ratios.The main motive behind financial repression is fiscal. The government wishes to promotedevelopment, but lacks the resources to do so. Through imposition of large liquidity andreserve requirements, it creates a captive demand for its own interest bearing or non-interestbearing instruments, respectively, and uses it to finance its own priority spending (p.152,Agenor and Montiel, 1996). It puts a cap on rates, which creates excess credit demand, anddirects credit to its own priority sectors. An additional means for financial repression involveslimiting the menu of instruments that the public can hold (e.g., foreign exchange deposits) inorder to ensure greater “seigniorage” revenue.3 1 Background notes prepared for an EDI seminar on “Macroeconomic Management: New Methods andCurrent Policy Issues” held in Nairobi, Kenya and Ankara, Turkey.2 Murat Ucer was Adjunct Faculty, Center for Economics and Econometrics, and EconomicsDepartment, Bogazici University and Advisor, Yapi Kredi Bank, Istanbul, Turkey when these noteswere prepared. He is now an economist with Credit Suisse First Boston, Istanbul Office.3 Seigniorage is government revenue arising from the issuing of paper money.2Financial repression is a problem because, as McKinnon-Shaw hypothesized, repressing themonetary system fragments the domestic capital market with highly adverse consequences forthe quality and quantity of real capital accumulation
Xem thêm

12 Đọc thêm

assignment Java 1

ASSIGNMENT JAVA 1

ASSIGNMENT JAVA 1Yêu cầu thiết kế:- Mô hình đối tượng và mối quan hệ giữa các đối tượng.- Mô hình quan hệ thực thể.- Bảng phân tích, đánh giá chức năng.- Sơ đồ chức năng, bảng phân rã chức năng.- Các mô hình, sơ đồ do sinh viên đề nghị khác.Yêu cầu Coding:- Tổ chức dưới dạng project. Các lớp khi coding phải rõ ràng, dễ đọc. Các lớp phải được lưu riêng rẽ trên các file Java.- Khi coding phải thể hiện đúng với bảng phân tích mô hình.- Phải ghi chú rõ ràng cho từng module. Cụ thể đó là : mô tả vắn tắt chức năng của phương thức, các tham số, Người viết, ngày viết. Ví dụ:/**********************************************************************/**Method description………………………………………………………………/**@param……………………………………………………………………………../**@return……………………………………………………………………………../**@author……………………………………………………………………………../**@version…………………………………………………………………………….**********************************************************************/Yêu cầu khi nộp bài:- Đóng gói chương trình dưới dạng file JAR tự chạy có bao gồm source file. Sau đó biên dịch thành file EXE.- Toàn bộ tài liệu thiết kế được lưu dưới dạng file format là PDF (hoặc DOC, HTM).- Tất cả tài liệu, chương trình được tổ chức, lưu trữ trong thư mục có tên là tên nhóm (ví dụ NHOM_01\…).Lưu ý:1. Sinh viên trong quá trình thực hiện assignment, nếu có phát hiện tình trạng copy lẫn nhau, hoặc nhờ người khác làm hộ thì cả hai bên đều sẽ bị buộc không được phép dự thi cuối khóa.2. Nếu sinh viên không thực hiện đúng theo qui trình đã được đưa ra thì giáo viên sẽ từ chối không nhận cũng như không đánh giá bài assignment.3. Nếu các tài liệu giao bài của sinh viên không đủ thì giáo viên sẽ từ chối đánh giá bài assignment.4. Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, nếu sinh viên có những hành vi gian dối cũng như các hành vi vô lễ
Xem thêm

6 Đọc thêm

ANH VĂN 9: CONDITIONAL CLAUSE 1

ANH VĂN 9: CONDITIONAL CLAUSE 1

8 If we had gone to London we (see) the Tower.9 I will have to invite Bob if I (invite) Linda.10 If I did not visit him he (be) angry.11 If he had offered me the job I (take) it.12 If it (stop) raining we will play tennis.13 If I (have) some money I will buy a new car.14 If he offers me a job I (take) it.15 If he (drive) more carefully he would not cause an accident.CONDITIONAL CLAUSES1 We won’t stay indoors if the weather (be) fine.2 I (tell) you if you asked me.3 She would feel better if she (eat) less.4 If she (explain) him the situation he would have understood it.5 If we miss the train we (take) a taxi.6 She (give) you an answer if you had asked her more politely.7 If he won a lot of money he (fly) to Paris.8 If you had asked me I (tell) you.9 If I am at home I (watch) the movie.10 If we (eat) too much we will get fat.11 If I (be) you I would start learning now.12 If Jack meets Tom he (tell) him the truth.13 His sister would have been glad if you (phone) her.14 The Millers (move) to the seaside if they had had children.15 If Nelly rides her bike more carefully she (have) less accidents.16 If they take their medicine they (feel) better.
Xem thêm

3 Đọc thêm

TEST 1

TEST 1

câu lạc bộ)a. they will receive a free ticket.b. they will receive a hotel voucher.c. they will receive a new e-mail address.d. they will receive a coupon.(phiếu giảm giá)161. WHAT do people have to do to receive information? (con người làm gì để nhận được thong tin)a. enter an e-mail address. (nhập 1 địa chỉ e mail)b. enter a social security number.c. enter the website.d. enter a registration number.Questions 162-164Global Education Centers is one of the leading language teaching institutions. We have more than 50 language centers throughout the word.We have currently looking for 10 native English instructors to teach in china.*qualification:- must have a university degree- must come from an English-speaking country- must have clear pronunciationPlease send your re’sume’ and cover letter to recruits@GEC.com no later than july 10.The new school term will stars on august 1. Successful applicants will be notified by telephone.162. HOW many centers does the company operate? (có bao nhiêu công ty trung tâm hoạt động)a. less than 50 centersb. over 50 centers. (hơn 50 )
Xem thêm

16 Đọc thêm

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1: 10.000, 1: 25.000 VÀ 1: 50.000 BẰNG ẢNH VỆ TINH

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1: 10.000, 1: 25.000 VÀ 1: 50.000 BẰNG ẢNH VỆ TINH

phù hợp với thực tế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của bản đồ địa hình quốc gia.2. Ảnh vệ tinh là một dạng ảnh viễn thám ghi nhận hình ảnh của bề mặt Trái đất bằng thiết bị đầu thu đặt trên vệ tinh.13. Pixel ảnh (Picture Element) là phần tử ảnh nhỏ nhất ghi được trên thiết bị cảm biến của đầu thu ảnh. 4. Độ phân giải mặt đất (Ground Resolution) hay là khoảng cách lấy mẫu mặt đất (Ground Sampling Distance) hoặc kích thước pixel (Pixel Size) là kích thước của 1 pixel ảnh chiếu trên mặt đất. 5. Độ phân giải không gian (Spatial Resolution) là kích thước nhỏ nhất của 1 đối tượng hay khoảng cách tối thiểu giữa 2 đối tượng liền kề, có khả năng phân biệt được trên ảnh. Độ phân giải này phụ thuộc vào kích thước của pixel ảnh, độ tương phản hình ảnh, điều kiện khí quyển và các thông số quỹ đạo của vệ tinh.6. Bản đồ nét ở dạng số là tài liệu dùng để ghi kết quả điều vẽ được sao từ bản đồ dùng làm gốc hiện chỉnh. 7. Maket biến đổi là bản ghi nhận những thay đổi của các yếu tố nội dung bản đồ không còn tồn tại hoặc có thay đổi về hình dáng (phần mất đi). Maket biến đổi được thành lập trên bản đồ giấy in từ bản đồ gốc cần hiện chỉnh.8. Bản chỉ dẫn điều vẽ ngoại nghiệp là tài liệu ghi nhận những nội dung cần phải tiến hành điều tra, xác minh ở ngoại nghiệp. Bản chỉ dẫn điều vẽ ngoại nghiệp được lập trên bản đồ giấy in từ bản đồ nét ghi kết quả điều vẽ ảnh nội nghiệp. 9. Mô hình số độ cao (Digital Elevation Model - DEM) là mô hình biểu diễn bằng số sự biến thiên liên tục của độ cao bề mặt địa hình. Mô hình số độ cao dùng trong nắn ảnh để loại trừ biến dạng hình học của ảnh do chênh cao địa hình gây ra.10. Mô hình hóa ảnh là quá trình khôi phục mối liên kết không gian ảnh với không gian thực địa, trên cơ sở sử dụng các thuật toán, phần mềm và hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên dụng.
Xem thêm

27 Đọc thêm

CHƯƠNG 1-ACTIVE DIRECTORY DOMAIN

CHƯƠNG 1-ACTIVE DIRECTORY DOMAIN

Asa.nwtradera.msftau.nwtradera.msftTreecontoso.msftAsa.contoso.msftau.contoso.msftTree(Root )Two-Way, Transitive TrustTwo-Way, Transitive TrustGiáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 1: Active Directory Domain Nhấp phải chuột vào My Network Places trên Desktop chọn Properties. Cửa sổ Network Connection xuất hiện với hai biểu tượng : Local Area Connection và New Connection Wirzard. Nhấp phải chuột vào Local Area Connection chọn Properties Trong hộp thoại Local Area Connection Properties tại thẻ General chọn Internet Protocol – TCP/IP và chọn Properties. Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 4 of 24Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 1: Active Directory Domain Trên cửa sổ Internet Protocol (TCP/IP) Properties chọn và thiết lập như trên hình Hộp thoại Internet Protocol Properties này có chức năng để người dùng thiết lập địa chỉ IP cho máy cũng như địa chỉ IP cho DNS Server. Nhấp chọn vào mục Use the following IP Address. Tiếp theo nhập địa chỉ IP vào mục IP Address, Subnet mask được đặt tự động. Sau đó nhấp chọn vào mục Use the following DNS Server Address và nhập địa chỉ cho DNS
Xem thêm

24 Đọc thêm

CTY ĐIỆN LỰC 1

CTY ĐIỆN LỰC 1

cha thật sự chấm dứt ,Đảng ta đã sớm xác định ngành điện là ngành quan trọngvà đã u tiên đàu t vốn để phát triển.Tỷ trọng vốn cho ngành điện chiếm 7,4% tổng vốn đầu t xây dựng nền kinh tế Quốc dân , nhờ vậy công suất ngành điện tăng gấp 3,7 lần.Năm 1971, Cục điện lực đổi tên thành công ty Điện lực miền Bắc và sau đó lấy tên là công ty Điện lực 1 vào năm 1981, trực thuộc Bộ Điện lực sau là Bộ năng lợng .Cùng với yêu cầu đổi mới cơ chế tổ chc quản lý sản xuất của nhà nớc ,năm 1995, song song với việc hình thành Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN),Sơ Điện lực Hà Nội, các nhà máy phát và truyền tải tách ra khỏi Công ty Điện 1.Công ty Điện lực 1 trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, trực thuộc Bộ công nghiệp , nhiệm vụ chính chỉ còn kinh doanh điện năng , quản lý hệ thống phân phối vận hành an toàn theo phân cấp quản lý.2Gần 50 năm xây dựng và trởng thành với sự tập trung đầu t và cho phép mở rộng hợp tác quốc tế, công ty Điện lực 1 đã khẳng định tầm quan trọng của mình ,phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội . Công ty Điện lực 1 là Doanh nghiệp nhà nớc, thành viên hạch toán độc lập của EVN, nhiệm vụ chính là kinh doanh điện năng trên địa bàn 140.237km vuông , dân số 30.297.047 ngời khu vực phía bắc ( từ Hà Tĩnh trở ra, không bao gồm thành phố Hà Nội và Hải Phòng).Các đơn vị trực thuộc gồm:25 Điện lực tỉnh, thành phố;11đơn vị phụ trợ sản xuất kinh doanh khác với tổng số cán bộ công nhân viên là 17.800 ngời.Công ty Điện lực 1 có trụ sở chính đặt tại 20 phố Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.II. cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty1. Bộ máy quản lý :-Ban giám đốc:1 giám đốc, 3 phó giám đốc.Giúp việc cho ban giám đốc là 19 phòng ban chức năng , các văn phòng đại diện.-Hội đồng doanh nghiệp .-Các cơ quan t vấn:
Xem thêm

41 Đọc thêm

CÁC HÌNH ẢNH VISA CỦA 1 SỐ NƯỚC

CÁC HÌNH ẢNH VISA CỦA 1 SỐ NƯỚC

Các hình ảnh visa của 1 số nước.Làm Visa đi Trung Quốckhang bình chuyên tư vấn thủ tục làm visa đi Trung Quốc, cung cấp hồ sơ làm visa đi Trung Quốc, đại diện khách hàng giao dcơ quan nhà nước đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục làm visa đi Trung Quốc cho khách hành, vì thế khách hàng không phthời gian làm thủ tục hành chính. Dịch vụ làm visa đi Trung Quốc của khang bình luôn tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng. I. H Ồ S Ơ LÀM VISA ĐI TRUNG QU Ố C G Ồ M: - Tờ khai xin visa Trung Qu ố c (theo mẫu của Đại sứ quán)- 01 ảnh 4x6 (ảnh mới chụp, không được scan, không in màu)- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng- Quyết định cử đi công tác của cơ quan- Thư mời của đối tác bên Trung Quốc. II. T Ư V Ấ N LÀM VISA ĐI TRUNG QU Ố C : Khách hàng Làm visa đi Trung Qu ố c t ạ i Khang Bình sẽ được hưởng một số dịch vụ tư vấn miễn phí của công ty như: - Khang Bình sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sựvới yêu cầu thực hiện công việc;- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Làm Trung Qu ố c , chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.- Đại diện nộp hồ sơ Làm visa đi Trung Qu ố c cho khách hàng.- Đại di ệ n theo dõi h ồ s ơ và thông báo k ế t qu ả h ồ s ơ đã n ộ p cho khách hàng. Th ủ t ụ c xin visa du l ị ch Trung Qu ố c (Visa L)Visa L: được cấp cho những người đến Trung Quốc du lịch hoặc những người nhập cảnh đến Trung Quốc giải quyết việc riêng. Nếu tổng cộng có 9 người trở lên cùng một tập thể nhập cảnh với mục đích du lịch thì sẽ cấp visa tập thể;
Xem thêm

29 Đọc thêm

TẠO 1 BỨC ẢNH ẤN TƯỢNG

TẠO 1 BỨC ẢNH ẤN TƯỢNG

TRANG 1 TRONG BÀI NÀY CÁC BẠN CHỦ YẾU ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HỘP THOẠI COLOR BALANCE CTRL + B BƯỚC 1: MỞ 1 FILE ẢNH MÀ BẠN MUỐN THAY ĐỔI MẦU SẮC BỨC ẢNH CỦA TÔI Ở ĐÂY CÓ KÍCH THƯỚC [r]

7 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC MẠNG 1

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC MẠNG 1

- Thi trắc nghiệm kết thúc môn học: tính 50%- Khác: Không11. Thang điểm: 10/1012. Mục tiêu:Sinh viên nắm vững các kỹ năng quản trị mạng Windows 2008 server trong đó có các dịch vụ DNS, DHCP, Remote Access13. Nội dung chi tiết môn học:CHƯƠNGTÊN CHƯƠNG LÝ THUYẾT THỰC HÀNH1 Understanding and Configuring IP 3 32 Configuring Name Resolution 3 93 Creating a DHCP Infrastructure 6 124Configuring IP Routing6 125Protecting NetworkTraffic with IPSec3 66Connecting to Networks3 67Configuring Windows Firewall and Network Access Protection3 68Managing Files3 6Total: 30 60Chapter 1: Understanding and Configuring IP
Xem thêm

6 Đọc thêm

LUẬN VĂN VỀ BÁN HÀNG 1

LUẬN VĂN VỀ BÁN HÀNG 1

như nhãn hiệu, kiểu dáng, đóng gói…- Thành phần sản phẩm bổ sung thể hiện qua những dịch vụ cộng thêm như lắp đặt, tháo vỡ, giao hàng, bảo hành…Sản phẩm vàng 9999 có các thành phần như sau:- Thành phần sản phẩm cốt lõi thể hiện qua khả năng chế ra các nữ trang 9999 dây, lắc, vòng, nhẫn kiểu tạo ra sản phẩm 18k, 14k, 10k,… nhằm phục vụ cho người tiêu dùng.- Thành phần sản phẩm hiện thực thể hiện qua thương hiệu Hồng Nguyên, vàng 9999, lớp ngoài bóng, có mộc của doanh nghiệp.- Thành phần sản phẩm bổ sung thể hiện qua việc giao sản phẩm: bỏ vào hộp, bảo hành hay giao tận nhà…1.1.4 Bán hàng và những lỗi thông thường trong bán hàngĐúc kết từ những kinh nghiệm của một số chuyên gia bán hàng đầu, có thể rút ra một số lỗi thông thường trong bán hàng như sau:- Nói nhiều, không lắng nghe đầy đủ- Giả định nhu cầu thay vì phải khám phá.- Nói những từ ngữ kĩ thuật quá chuyên sâu- Nói đặc điểm thay vì trình bày lợi ích sản phẩm- Tranh cãi với khách hàng- Nói xấu đối thủ- Không hiểu sản phẩm cần phải bánSVTH: Hà Ngọc Hạnh 7 GVHD: Phạm Thị Kim DungChương 1: Cơ sở lý luận về bán hàng1.2 Hành vi mua hàng của khách hàng tiêu dùng1.2.1 Thị trường hàng tiêu dùng và hành vi mua hàngThị trường hàng tiêu dùng được hiểu như một tập hợp của khách hàng là thỏa mãn nhu cầu đó và có khả năng tham gia mua hàng để thỏa mãn nhu cầu. Bên cạnh đó, hành vi mua hàng của khách hàng tiêu dùng có thể được hiểu là những hoạt động của đối tượng thông qua hành động quyết định mua hàng và các phản ứng sau khi mua. Trong thị trường khách hàng tiêu dùng, các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình ra
Xem thêm

24 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÀM SỐ BẬC 1

GIÁO ÁN HÀM SỐ BẬC 1

• Xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.• Vẽ được đồ thị hàm số y = b, y = x .• Biết tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng có phương trình cho trước.2Phiếu học tập : Câu 1: Cho hàm số y=mx - 2 (d). Hãy ghép mỗi ý ở cột thứ nhất với một ý ở cột thứ hai để được kết quả đúng:Cột thứ 1 Cột thứ 2a) m=0b) m≠0c) m>0d) m<01) (d) là hàm số vừa đồng biến vừa nghịch biến2) (d) là hàm số nghịch biến.3) (d) là hàm số hằng.4) (d) là hàm số đồng biến.5) (d) là hàm số bậc nhất.Câu 2: Chọn phương án đúng:Tọa độ giao điểm của 2 đồ thị:1) y = 3x+5 và y = -1 là: a) không có b) (-2; 1) c) (2; -1) d) (-2; -1)2) y = 3x+1 và y = 3x - 1 là: a) không có b) (-2; 0) c) (2; 0) d) (0; 0)4/ BTVN: 1, 2, 3,4 SGK trang 42.3
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

(Website) của Tỉnh uỷ. Xây dựng CSDL đàm thoại phục vụ hội nghị, hội thảo và truy cập từ xa, giảm bớt các cuộc họp tập trung, tiết kiệm chi phí hội họp.- Kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách CNTT: Trung tâm Công nghệ thông tin của Tỉnh uỷ, biên chế từ 5 đến 7 cán bộ có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành CNTT hoặc điện tử-tin học-viễn thông hệ chính quy trở lên; cấp huyện, thành uỷ đảm trách vai trò trung tâm CNTT của cấp mình với ít nhất 01 cán bộ chuyên trách CNTT trình độ cao đẳng CNTT hệ chính quy trở lên. Từ cấp huyện, thành phố trở lên, đều có cán bộ lãnh đạo được phân công trực tiếp phụ trách công tác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Quyết định số 47-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá IX).- Đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên nghiên cứu và cán bộ nghiệp vụ của các cấp uỷ từ huyện trở lên đều có máy vi tính và sử dụng máy tính thành thạo để xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống bảo mật thông tin, xác thực chữ ký điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.- Bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình công tác, các chuẩn thông tin, quy trình tác nghiệp trên các lĩnh vực triển khai ứng dụng CNTT; thay đổi phương pháp làm việc trong hệ thống các cơ quan Đảng, bảo đảm tính thống nhất, an toàn và có hiệu quả.Việc ứng dụng và phát triển CNTT của các cơ quan Đảng đã được triển khai tích cực. Hệ thống mạng thông tin đã được tăng cường. Nhiều cơ quan, đơn vị khối Đảng đã đầu tư mua sắm thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, phát triển phần mềm, ứng dụng CNTT đạt kết quả. Đến nay đã có 11 phần mềm cơ bản được ứng dụng trong công tác văn phòng cấp uỷ (Quản lý công văn; Thư điện tử; CSDL Văn kiện Đảng; Kế toán Đảng; Quản lý Đảng phí; Giao nhiệm vụ; Xử lý đơn, thư khiếu tố; Bản tin văn phòng; Mục lục hồ sơ lưu trữ)1. Nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách1.1- Nhiệm vụ tham mưu:+ Giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho BTV xây dựng và tổ chức thực hiện
Xem thêm

5 Đọc thêm

1 QUY TRÌNH LÀM 1 WEBSITE

1 QUY TRÌNH LÀM 1 WEBSITE

SOLID JOINT STOCK COMPANY Tel: 04.6292.8868 - Email: info@solid.vn - Website: www.solid.vn Address: No. 805, 17T1 Building, Trung Hoa - Nhan Chinh Residence, Ha Noi 1 Quy trình làm 1 Website I.Làm Website hay thay đổi bản chất quy trình kinh doanh? Có xấp xỉ 300 triệu người trên thế giới đã truy cập vào mạng Internet và số lượng này không ngừng được tăng lên hàng ngày. Việc tiếp cận được dù chỉ 1% nhóm khách hàng này cũng là 1 thành công của doanh nghiệp. Đó là một phần không nhỏ của cộng đồng xã hội và đang hàng ngày hàng giờ tăng lên, bạn cần phải có mặt trên mạng Internet. Bạn nên biết rằng, đối thủ cạnh tranh của bạn cũng đang làm như vậy. Nhưng làm như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Tạo dựng giá trị cốt lõi cho Website thế nào?... Và rất nhiều câu hỏi khác nữa 1 chủ doanh nghiệp cần biết, tài liệu này của chúng tôi cung cấp cho các bạn nhằm mục đích trả lời và thỏa mãn tất cả các yêu cầu trên. Điều đầu tiên , chúng tôi xin khẳng định, chúng tôi không bán 1 Website chúng tôi cung cấp 1 kế hoạch tổng thể cho bạn về thương mại điện tử và quá trình hình thành từ con số 0 cho đến khi bạn thu được lợi nhuận qua chính sự đầu tư của mình. Với rất nhiều năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho các đối tác nước ngoài, cái cuối cùng mà khách hàng của chúng tôi quan tâm là Website c ủa họ đem lại cho họ bao nhiêu lợi nhuận? Giảm được cho họ bao nhiêu chi phí? … Và quan trọng hơn, họ đang vượt lên trên chính đối thủ cạnh tranh bằng việc thâu
Xem thêm

16 Đọc thêm

BLUE FATE 1 STARTUP

BLUE FATE 1 STARTUP

Chapter 1 For weeks I’d been gazing out at the churning surf wondering if Techzip would survive but today my thoughts were all about Janie. She said she’d be here. Didn’t happen. I kept telling myself not to think anything of it, but because of last night and the tele-phone calls this morning it made me worried. That filled me and made me oblivious to the life around, the kids running and digging in the sand, teenagers trying to dunk each other under the water, balls and Frisbees flying. While my eyes constantly scanned the people in the water, somehow their movements were a blur, as I felt like a suffering ad-dict obsessed by her. A few hours ago I’d tried to call Janie on her cell phone and was surprised when a male voice answered. “May I talk to Janie?” I asked. “Who is it?” “It’s Hank. Did I call the right number?” “Get lost.” The line went dead and that rattled me. I carefully redialed her number and called again. “Yeah?” It was the male voice. “I want to speak with Janie.” “Listen, don’t call back.” The voice was deep and husky and something about it sounded east coast. “What’s going on? Is this her uncle?” I asked. “No, but let me give yuh a word of advice. Drift away, if you get my point.” “What are you talking about? Who are you?” “Listen kid, Malibu is off limits and don’t even think about coming by the house.” “I want to talk with her.” “She ain’t there and don’t wanna talk to you. Like I say, get lost.” He hung up. From that point on my mind was racing. There was no way that Janie wouldn’t want to talk to me, totally inconsistent with the way she expressed herself last night . . . except
Xem thêm

18 Đọc thêm

NỖI

NỖI

MỤC LỤCMỤC LỤC TRANGDANH MỤC BẢNG BIỂU, DANH MỤC THUẬT NGỮLỜI GIỚI THIỆU.....................................................................................................................................1ĐỊNH DẠNG NỖI SỢ HÃI VÀ TỰ TY TRONG CON NGƯỜI CỦA BẠN.....................................................................................................................................3Những bóng ma kinh hoàng ám ảnh cuộc đời của bạn .....................................................................................................................................4...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tại sao lại có cảm giác sợ hãi.....................................................................................................................................8Loại bỏ sợ hãi để tự tin.....................................................................................................................................9Nâng cao niềm tin.....................................................................................................................................11Tin vào chính mình.....................................................................................................................................12BIẾN ƯỚC MUỐN VÀ THAM VỌNG CỦA BẠN TRỞ THÀNH SỰ THỰC.....................................................................................................................................17Niềm tin về sự giàu có của bạn
Xem thêm

3 Đọc thêm