BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK - ĐÀ NẴNG" POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK - ĐÀ NẴNG" POTX":

xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông cửu long đến năm 2020

XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020

Là một trong những đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu bậc nhất Đông Nam Á và thế giới, ĐBSCL đã trở thành vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, thủy hải sản và câ y ăn trái nh iệt đới lớn nhất Việt Nam. Hơn thế, nó còn là vùng kinh tế trọn g đ iể m cả n ước, có vị trí qu an trọn g tron g chiến lược phát triển kinh tế, hợp tác đ ầu tư và giao thương với các nước tron g khu vực và thế giới. Quá trình cải cách kinh tế trong nư ớc và hội nhập kinh tế quốc tế mà th ời gian qua đ ã giúp cho các lĩnh vực côn g nghiệp, dịch vụ và đặc biệt là nông nghiệp ở ĐBSCL đạt được những thành tựu to lớn. Tố c độ tăng trưởng GDP lập nên kỷ lụ c mới, xuất nhập khẩu và thu hú t đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăn g; cơ cấu kinh tế chu yển d ịch dần từ nông n ghiệp tru y ền thống san g côn g nghiệp, thươn g mại dịch vụ và nông n ghiệp côn g nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người tăng lên và đời số ng xã hộ i không ngừng được cải th iện ; một số sản ph ẩm nôn g nghiệp, thủ y sản và côn g nghiệp chế biến đ ã trở thành sản phẩm xu ất khẩu chủ lự c đem về nhiều n goại tệ cho các đại phư ơng tron g vùng và cả n ước . Tu y nh iên , qu á trình phát triển kinh tế của ĐBSCL thờ i gian qua cũng bộc lộ khá nhiều yếu kém: tăn g trưởn g xu ất kh ẩu không ổn địn h, còn chứa đựng nh iề u y ếu tố kh ông b ền vững và d ễ bị tổn thư ơng b ởi những cú sốc từ b ên n go ài; sản ph ẩm ch ủ lực còn í t và phát triển chậm, chư a chu y ển dịch th eo hướng tăng hàm lư ợng trí tu ệ và công nghệ cao n ên chưa phát hu y h ết tiềm năng, thế mạnh củ a vùng; năng lực cạnh tranh trong xuất kh ẩu củ a các sản phẩm còn thấp . Theo đ ánh giá của nhiều nhà ngh iê n cứu, sự phát triển kinh tế ­ xã hộ i củ a Đồng b ằn g sôn g Cửu Lon g còn khá b iệt lập , chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các vùng kh ác củ a đ ất nước cũng như quố c t ế. Đồn g thời, sự phát triển của vùng cũng rất thiếu đồng bộ, chưa cân xứng giữa các n gành n ghề, lĩnh vực và giữa các địa phư ơng; phát triển nặng về chiều rộn g, chạ y theo số lượng nên ch ất lượng, hiệu quả và đ ặc biệt là tính cạnh tranh quốc tế không cao Nhữn g hạn chế trên đây xu ất phát từ nhiều ngu y ên nh ân , nhưng n gu y ên nh ân chủ yếu có thể khẳng định là thi ếu vắng nhữn g sản ph ẩm chủ lự c có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, sứ c cạnh tranh cao và nhất là tạo được động lực thúc đ ẩy khai th ác một cách h iệ u qu ả tài ngu y ên th iên nhiên, lao động và những lợ i thế “trời cho ” mà khôn g một nơi n ào kh ác có được ngoài vùn g đất nầ y . Vấn đề đặt ra ở đâ y là, làm cách nào để ĐBSCL xác định được sản phẩm chủ lực ho ặc hàng hó a, d ịch vụ có tiềm n ăng để tập trung đầu tư phát triển; làm cách nào đ ể cho sản ph ẩm chủ lự c ĐBSCL có thể cạnh tranh ngang ngử a với hàng hóa, d ịch vụ cùn g lo ại trong cả nước và trên thế giới; và làm cách nào đ ể sản ph ẩm chủ lực ĐBSCL khôn g n gừn g phát triển và phát triển một cách bền vữn g trong môi trường hộ i nh ập và cạnh tranh quốc tế
Xem thêm

63 Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤY

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT BAO BÌ GI ẤYGiới ThiệuBao bì hộp giấy là một trong những sản phẩm hữu dụng và rất thường gặp trông cuộc sốnghàng ngày của chúng ta. Chúng vừa có thể được dùng để đựng sản phẩm, vừa có thể có chứcnăng quảng cáo, do đó rất được quan tâm về mặt chất lượng . Bao bì giấy carton đã giành vịtrí tương đối trong ngành hàng thực phẩm ( bánh snack, cookies, bánh qui giòn, thức ăn độngvật nuôi…) và phi thực phẩm ( hóa phẩm, nông phẩm). Bao bì carton mang đến nhiều thuậntiện đảm bảo tiếp tục thành công trên thị trường bán lẻ.Công nhân sản xuất bao bì giấyTính chất và thành phần nước thải :• pH cao do kiềm dư.• Thông số cảm quan ( màu, mùi, bọt ) chủ yếu là do dẫn xuất của lignin.• Cặn lơ lửng ( do bột giấy và các chất độn gây ra ).• COD và BOD cao, do các chất hữu cơ hòa tan là nguyên nhân gây ra ô nhiêm là chính. Cácchất hữu cơ ở đây là lignin và các dẫn xuất của lignin, xenlulo và các loại đường phân tử caovà có một hàm lượng nhỏ các hợp chất có nguồn gốc sinh học khác.Bảng thành phần và tính chất nước thải sản xuất bao bì giấyHệ thống xử lý bao bì giấyQuy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất bao bì giấy
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÁP LUẬT T SẢN CÓ

PHÁP LUẬT T SẢN CÓ

nhân,cho phép ly hôn 3. Cách thức phân loại Giai cấp t sản phân loại pháp luật thành hai ngành lớn: công pháp và t pháp. Ngành công pháp bao gồm Luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự, luật tố tụng hình sự... Ngành t pháp bao gồm: luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật lao động, luật thơng mại,t pháp quốc tế4. Pháp điển hoá Việc pháp điển hoá ở Pháp đã trở thành mẫu mực cho pháp luật t sản, những bộ luật đã đợc xây dựng với kĩ thuật lập pháp cao và rất đa dạng nh bộ luật dân sự 1804, bộ luật hình sự 1810, bộ luật thơng mại 1807 Các chế định trong mỗi bộ luật đợc trình bày một cách lôgíc, rõ ràng và đ-ợc sắp xếp theo từng chế định cụ thể. Chẳng hạn nh trong bộ luật dân sự, các ch-ơng, các điều, các quy phạm pháp luật đợc sắp xếp theo từng chế định của dân luật, bộ luật cũng nêu đầy đủ và diễn đạt chuẩn xác các nguyên tắc của dân luật, các khái niệm pháp lí đợc định nghĩa ngắn gọn, chuẩn xác, ngôn ngữ của bộ luật trong sáng dễ hiểu.5. Sự ra đời của hiến pháp 5.1. Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà nớc t sản Sự ra đời của hiến pháp trong xã hội t sản đánh dấu một tiến bộ lớn lao trong lịch sử lập pháp, là đạo luật cơ bản của nhà nớc t sản. Ngành luật hiến pháp chỉ mới có từ khi nhà nớc t sản ra đời. Từ trớc đến nay nhà nớc ở chế độ chiếm hữu nô lệ và chế độ phong kiến không hề biết đến hiến pháp và không thể có hiến pháp bởi vì trong các chế độ đó quyền lực của nhà vua là vô hạn. Trong xã hội phong kiến chuyên chế, nhà nớc nắm trong tay quyền lực nhà nớc do trời ban và Nguyễn Thị Tuyết MinhK2B VB II / CQ3Tiểu luận thay trời trị vì thiên hạ với những quyền hành không giới hạn. Trong xã hội
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Hóa 2013 - Phần 7 - Đề 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA 2013 PHẦN 7 ĐỀ 18 POT

BI ẾT RẰNG A TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH NAOH, CÔ CẠN ĐƯỢC CH ẤT RẮN B V À H ỖN HỢP HƠI C, TỪ C CHƯNG CẤT ĐƯỢC D, D THAM GIA PH ẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CHO S ẢN PH ẨM E, E TÁC DỤNG VỚI NAOH L[r]

5 Đọc thêm

Đạt điểm cao môn Tiếng Anh, chỉ cần 2 phương pháp potx

ĐẠT ĐIỂM CAO MÔN TIẾNG ANH, CHỈ CẦN 2 PHƯƠNG PHÁP POTX

Đạt điểm cao môn Tiếng Anh, chỉ cần 2 phương pháp Tiếng Anh là một môn thi rất dễ “kiếm” điểm cao mà cũng là môn thi rất dễ mất điểm. Nghiêm Thu Huyền, giáo viên Anh văn Trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội đưa ra 2 phương pháp giúp học sinh đạt điểm cao trong thi tốt nghiệp THPT. “Kỵ” vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Bám sát sách giáo khoa và cấu trúc đề thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT (có trong quyển “Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT”). Lên kế hoạch cụ thể ôn ngữ pháp, các cấu trúc, từ mới, ví dụ như sau: - Ngữ pháp: định rõ lượng thời gian ôn và làm bài tập cho từng phần ngữ pháp, ví dụ: 2 ngày - ôn lại thời của động từ + làm bài tập; 2 ngày - ôn câu bị động + bài tập; 1 ngày - ôn câu điều kiện + bài tập… - Cấu trúc, từ mới: nên chú ý ôn nhiều ở sách lớp 12, mỗi ngày học ít nhất 10 cấu trúc + từ mới, phải viết lại mỗi cấu trúc, từ mới ít nhất 3 lần, đặt câu với mỗi cấu trúc hoặc từ mới đó. (Mách nhỏ: nên dành khoảng 20 phút sau khi ngủ dậy buổi sáng để học thuộc và ôn lại 15 phút trước khi đi ngủ, đảm bảo có hiệu quả!). Khi học từ mới, phải chắc chắn mình phát âm đúng bằng cách nghe thầy đọc trên lớp đọc rồi đọc theo, phiên âm hoặc tra lại từ điển nếu cần ( vì trong bài thi có phần “chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi nhóm”). Tạo ấn tượng với những quy tắc khó nhớ, ví dụ1: đuôi “ed” có 3 cách phát âm là /id/, /t/ và /d/, ta làm như sau: những đông từ có kết thúc là “đếm tiền” - tức là “d” và “t” thì phát âm là /id/ như “wanted”, “´needed”…; những từ có kết thúc là “phòng không sẵn ghế cho xe SH” – tức là “p, k, ss, gh, ch, x, sh” thì phát âm là /t/ như “ watched”, “ laughed”…, phát âm là /d/ với các từ còn lại. Ví dụ 2: mạo từ “an” đứng trước những danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng ”uể oải hát không thành lời” – tức là “ u, e, o, a, i và h câm” như “an orange”, “ an hour”… Làm các bài tập lớn có cấu trúc giống bài thi tốt nghiệp trong khoảng thời gian 50 phút, sau đó kiểm tra đáp án và đánh dấu vào những câu sai để ôn lại cấu trúc và ngữ pháp đó.
Xem thêm

2 Đọc thêm

 SẢN

SẢN

D. 2.Câu 22: Thủy phân este E trong mối trường axit thu được axit hữu cơ X và ancol Y. Cho Y tác dụng với khí CO thuđược axit X. Công thức cấu tạo của E có thể làA. CH2=CH–COO–CH3.B. CH3–COO–CH=CH2.C. CH3–COO–CH2–CH3.D. CH3–COO–CH3.Câu 23: Thủy phân 13,2 gam este đơn chức A bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cạn thu được chất rắnB. Đốt cháy toàn bộ chất rắn B cần vừa đúng 17,7408 lít O2 (đktc), thu được 6,996 gam Na2CO3 và 36,828 gam hỗnhợp khí X gồm CO2 và H2O. Kết luận nào sau đây là đúng?A. A được điều chế trực tiếp từ axit axetic và ancol etylic.B. A được điều chế trực tiếp từ axit acrylic và ancol metylic.C. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong B là 34,04%.D. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong B là 34,29%.Câu 24: Khi nói về sự ăn mòn kim loại, kết luận nào sau đây không đúng?A. Đặc điểm chung của ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa là cùng xảy ra quá trình oxi hóa – khử.B. Có 2 phương pháp thường dùng để bảo vệ kim loại, chống ăn mòn kim loại là bảo về bề mặt và điện hóa.C. Nhúng một thanh Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa học.D. Thép tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao xảy ra quá trình ăn mòn hóa học.Câu 25: Đốt cháy m gam metylamin cần vừa đúng 10,08 lít không khí (đktc). Mặt khác để tác dụng với m gammetylamin trên cần vừa đúng V ml dung dịch HCl 2M. Biết trong không khí O 2 chiếm 20% về thể tích và N 2 chiếm80% về thể tích. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 20.B. 100.C. 40.D. 200.Câu 26: Este X khi thủy phân trong môi trường axit thu được axit X 1 và ancol X2. Biết X1 trong công nghiệp theophương pháp hiện đại được điều chế từ ancol metylic và ancol X 2 hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo ra dung
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đạt điểm cao môn Tiếng Anh, chỉ cần 2 phương pháp docx

ĐẠT ĐIỂM CAO MÔN TIẾNG ANH, CHỈ CẦN 2 PHƯƠNG PHÁP DOCX

Đạt điểm cao môn Tiếng Anh, chỉ cần 2 phương pháp Tiếng Anh là một môn thi rất dễ “kiếm” điểm cao mà cũng là môn thi rất dễ mất điểm. Nghiêm Thu Huyền, giáo viên Anh văn Trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội đưa ra 2 phương pháp giúp học sinh đạt điểm cao trong thi tốt nghiệp THPT. “Kỵ” vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc Bám sát sách giáo khoa và cấu trúc đề thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT (có trong quyển “Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT”). Lên kế hoạch cụ thể ôn ngữ pháp, các cấu trúc, từ mới, ví dụ như sau: – Ngữ pháp: định rõ lượng thời gian ôn và làm bài tập cho từng phần ngữ pháp, ví dụ: 2 ngày – ôn lại thời của động từ + làm bài tập; 2 ngày – ôn câu bị động + bài tập; 1 ngày – ôn câu điều kiện + bài tập… – Cấu trúc, từ mới: nên chú ý ôn nhiều ở sách lớp 12, mỗi ngày học ít nhất 10 cấu trúc + từ mới, phải viết lại mỗi cấu trúc, từ mới ít nhất 3 lần, đặt câu với mỗi cấu trúc hoặc từ mới đó. (Mách nhỏ: nên dành khoảng 20 phút sau khi ngủ dậy buổi sáng để học thuộc và ôn lại 15 phút trước khi đi ngủ, đảm bảo có hiệu quả!). Khi học từ mới, phải chắc chắn mình phát âm đúng bằng cách nghe thầy đọc trên lớp đọc rồi đọc theo, phiên âm hoặc tra lại từ điển nếu cần ( vì trong bài thi có phần “chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi nhóm”). Tạo ấn tượng với những quy tắc khó nhớ, ví dụ1: đuôi “ed” có 3 cách phát âm là /id/, /t/ và /d/, ta làm như sau: những đông từ có kết thúc là “đếm tiền” – tức là “d” và “t” thì phát âm là /id/ như “wanted”, “´needed”…; những từ có kết thúc là “phòng không sẵn ghế cho xe SH” – tức là “p, k, ss, gh, ch, x, sh” thì phát âm là /t/ như “ watched”, “ laughed”…, phát âm là /d/ với các từ còn lại. Ví dụ 2: mạo từ “an” đứng trước những danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng “uể oải hát không thành lời” – tức là “ u, e, o, a, i và h câm” như “an orange”, “ an hour”… Làm các bài tập lớn có cấu trúc giống bài thi
Xem thêm

3 Đọc thêm

HÓA CHẤT NGUY HIỂM Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển - 6 pdf

HÓA CHẤT NGUY HIỂM QUY PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN - 6 PDF

I, IIA, IIB, IIC, IIIA, IVA, IVB, V, VI NHÀ KHO CHUYÊN D ỤNG CÓ TÍNH CHỊU L ỬA CAO IV CÁC CH ẤT CHÁY V À CH ẤT DỄ BẮT CHÁY A CH ẤT LỎNG XĂNG, BENZENE, CÁCBONDISUNFUA, AXÊTÔN, D ẦU THÔNG,[r]

7 Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮMMột Trong Những Mối Quan TâmĐến Vấn Đề Gây Ra Ô nhiễm ỞNước Ta Hiện NayNước ta với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là động lực để phát triểnkinh tế. Cuộc sống đang ngày càng được nâng cao, nhu cầu vê lương thực, thực phẩm ngàycàng nhiều. Trong những năm gần đây các ngành thuộc lĩnh vực thực phẩm phát triển mộtcách mạnh, phục vụ tốt nhu cầu của người sử dụng . Tuy nhiên, mặt trái của nó là tạo ra mộtlượng không nhỏ các chất thải rắn, khí, lỏng…đây là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môitrường. Ngành sản xuất nước mắm cũng nằm trong lĩnh vực đó, với một lượng lớn nước dùngđể sản xuất và vệ sinh đã thải ra ngoài môi trường một lượng lớn nước thải, và với một lượnglớn khí thải và chất thải rắn.Vấn đề ô nhiễm nguồn nước của ngành sản xuất nước mắm thải ra trực tiếp môi trường đanglà một trong những vấn đề được các nhà quản lý môi trường quan tâm. Nước bị nhiễm bẩncùng với một nồng độ muối khá cao trong nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống củacác vi sinh vật và các động vật sống xung quanh đó. Do đó, vấn đề nghiên cứu xử lý nướcthải sản xuất nước mắm là một yêu cầu cấp thiết hiện nay cho các nhà môi trường nói riêngvà cho tất cả chúng ta nói chung.Công nhân sản xuất nước mắmNguồn gốc phát sinh và đặc trưngnước thải sản xuất mắm:
Xem thêm

6 Đọc thêm

 BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨMCƠ KHÍ HÀ NỘI

BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨMCƠ KHÍ HÀ NỘI

sản phẩmCông thức này cho ta thấy, chỉ số hạ giá thành sản phẩm do 3 nhântố tác động: năng suất lao động, tiền lương bình quân và tỷ trọng tiềnlương trong giá thành sản phẩm kỳ báo cáo.- Giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩmTrong giai đoạn hiện nay, do có sự phát triển khoa học- kỹ thuật,trình độ cơ giới hoá và tự động hoá cao chi phí khấu hao tài sản cốđịnh sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm dẫn đến tỷ trọngchi phí sản xuất chung trong giá thành sản phẩm tăng lên. Để giảm chiphí chung trong giá thành trước hết ta phải quan tâm đến giảm chi phíkhấu hao tài sản cố định.Trong thực tế, chi phí khấu hao tài sản cố định bị ảnh hưởng của sựtăng giảm giá của tài sản cố định trên thị trường, tình hình tăng, giảmnguyên giá của tài sản cố định do mua sắm hoặc thanh lý và phươngpháp tính khấu hao của doanh nghiệp. Để giảm khoản này chỉ cầnthực hiện các biện pháp sau:→ Phấn đấu tăng nhanh và tăng nhiều sản phẩm hàng hóa sản xuất ra,tăng tốc độ quy mô của sản phẩm hàng hoá sẽ làm giảm công ty khấuhao trong giá thành sản phẩm, bởi vì tốc độ tăng chi phí cố định chậmhơn tốc độ tăng và quy mô tăng sản lượng. Do đó, phải tăng, giảm quymô sản xuất cho phù hợp với yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp, tinhgiảm bộ máy quản lý, giảm các hao hụt, mất mát.→ Tổ chức tốt định mức thời gian sửa chữa, dự phòng và bảo dưỡng,triệt để triệt tiêu thời gian ngoài ca chế độ của máy móc, thiết bị, thựchiện làm 3 ca dưới tất cả các máy móc thiết bị của doanh nghiệp.→ Giảm bớt đến mức tối thiểu thời gian ngừng máy, ngừng việc,chuẩn bị sản xuất và sản xuất ra phế phẩm, nâng cao thời gian hữu ích
Xem thêm

84 Đọc thêm

2 phương pháp giúp "giât" điểm cao cho môn tiếng Anh docx

2 PHƯƠNG PHÁP GIÚP "GIÂT" ĐIỂM CAO CHO MÔN TIẾNG ANH DOCX

Tạo ấn tượng với những quy tắc khó nhớ, ví dụ1: đuôi “ed” có 3 cách phát âm là /id/, /t/ và /d/, ta làm như sau: những đông từ có kết thúc là "đếm tiền" - tức là “d” và“t” thì phát âm là /id/ như “wanted”, “´needed” ; những từ có kết thúc là "phòng không sẵn ghế cho xe SH" - tức là “p, k, ss, gh, ch, x, sh” thì phát âm là /t/ như “ watched”, “ laughed”…, phát âm là /d/ với các từ còn lại. Ví dụ 2: mạo từ “an” đứng trước những danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng "uể oải hát không thành lời” - tức là “ u, e, o, a, i và h câm” như “an orange”, “ an hour” Làm các bài tập lớn có cấu trúc giống bài thi tốt nghiệp trong khoảng thời gian 50 phút, sau đó kiểm tra đáp án và đánh dấu vào những câu sai để ôn lại cấu trúc và ngữ pháp đó. Trên lớp, các em chú ý lắng nghe thầy chữa bài, phân tích câu để rút ra kỹ năng làm bài. (Rất quan trọng đấy!) Không nên vừa học tiếng Anh vừa nghe âm nhạc, dù là các bài hát bằng tiếng Anh. Nên nghỉ thư giãn từ 15 phút đến 30 phút giữa các môn ôn thi. Làm bài thi: Chú ý các câu hỏi có từ “EXCEPT” hoặc “NOT” Làm bài thi với tinh thần bình tĩnh, tự tin. Đảm bảo hiểu rõ yêu cầu đầu bài. Đọc lướt bài thi từ đầu đến cuối một lượt, câu nào đã chắc kiến thức thì làm luôn, đồng thời đánh dấu để không mất thời gian đọc lại. Chú ý các câu hỏi có từ “EXCEPT” hoặc “NOT” .Dành ít nhất 7 phút xem lại bài, kiểm tra để chắc chắn không bỏ sót câu nào.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ƯƠNG ẤU TR ÙNG CUA BI NG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN SCYLLA PARAMAMOSAIN ) VỚI C ÁC HÌNH TH C HÌNH THỨC KH ÁC NHAU

ƯƠNG ẤU TR ÙNG CUA BI NG CUA BIỂN (SCYLLA PARAMAMOSAIN SCYLLA PARAMAMOSAIN ) VỚI C ÁC HÌNH TH C HÌNH THỨC KH ÁC NHAU

Xác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuấtXác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuấtXác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuấtXác định giai đoạn san thưa thích hợp và khả năng thay thế Arte Vĩnh châu bằng Arte Mỹ hay thức ăn tổng hợp => hạ giá thành sản xuất
Xem thêm

Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - th (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - TH (48)

1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4. Các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí bán hàng của sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm X và Y là 10 % thuế suất thuế thu nhập doanh
Xem thêm

2 Đọc thêm

Thiết kế phòng khách sang trọng pptx

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁCH SANG TRỌNG PPTX

TRANG 1 THI ẾT KẾ PH ÒNG KHÁCH SANG TR ỌNG CÔNG TY N ỘI THẤT ROCHE BOBOIS CỦA ITALY GIỚI THIỆU NHỮNG SẢN PH ẨM MỚI MANG ĐẾN PHONG CÁCH SANG TRỌNG V À HI ỆN ĐẠI CHO PHÒNG KHÁCH.. M ỜI BẠN[r]

7 Đọc thêm

Cách luyện thi đại học môn tiếng Anh và cấu trúc đề thi Đại học 2013 ppt

CÁCH LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2013

Cách luyện thi đại học môn tiếng Anh và cấu trúc đề thi Đại học 2013 Cần học đều tất cả các phần vì tiếng Anh là môn thi trắc nghiệm. Không nên vừa học tiếng Anh vừa nghe nhạc. Luyện thi đại học tiếng Anh cần bám sát sách giáo khoa. Lên kế hoạch cụ thể ôn ngữ pháp, các cấu trúc, từ mới, ví dụ như sau Ngữ pháp Định rõ lượng thời gian ôn và làm bài tập cho từng phần ngữ pháp, ví dụ: 2 ngày - ôn lại thời của động từ + làm bài tập; 2 ngày - ôn câu bị động + bài tập; 1 ngày - ôn câu điều kiện + bài tập… Cấu trúc, từ mới Nên chú ý ôn nhiều ở sách lớp 12, mỗi ngày học ít nhất 10 cấu trúc + từ mới, phải viết lại mỗi cấu trúc, từ mới ít nhất 3 lần, đặt câu với mỗi cấu trúc hoặc từ mới đó. (Mách nhỏ: nên dành khoảng 20 phút sau khi ngủ dậy buổi sáng để học thuộc và ôn lại 15 phút trước khi đi ngủ, đảm bảo có hiệu quả!). Khi học từ mới, phải chắc chắn mình phát âm đúng bằng cách nghe thầy đọc trên lớp đọc rồi đọc theo, phiên âm hoặc tra lại từ điển nếu cần ( vì trong bài thi có phần “chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi nhóm”). Tạo ấn tượng với những quy tắc khó nhớ, ví dụ 1: đuôi “ed” có 3 cách phát âm là /id/, /t/ và /d/, ta làm như sau: những đông từ có kết thúc là “đếm tiền” - tức là “d” và “t” thì phát âm là /id/ như “wanted”, “´needed”…; những từ có kết thúc là “phòng không sẵn ghế cho xe SH” - tức là “p, k, ss, gh, ch, x, sh” thì phát âm là /t/ như “ watched”, “ laughed”…, phátâm là /d/ với các từ còn lại. Ví dụ 2: mạo từ “an” đứng trước những danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng ”uể oải hát không thành lời” - tức là “ u, e, o, a, i và h câm” như
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tạp chí Sản Phụ Khoa

TẠP CHÍ SẢN PHỤ KHOA

triển thuận lợi của phôi và trẻ sinh ra từ trứng thuđược nhờ kích thích buồng trứng giai đoạn hoàngthể trong kích thích buồng trứng kép.Mặc dù báo cáo sau nhóm của Xu B vài thángnhưng thực sự nghiên cứu đã được thực hiện trướcvài năm.Hai báo cáo trường hợp về kích thích buồngtrứng kép cùng với nghiên cứu về kích thích buồngtrứng giai đoạn hoàng thể của chính Kuang Y đãlàm tiền đề để ông tiến hành nghiên cứu về “phácđồ Shanghai” và đã tìm ra ứng dụng có hiệu quảTẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14(03), 08 - 15, 2016thường, với cỡ mẫu lớn nhất so với các nghiên cứuvề kích thích giai đoạn hoàng thể cho đến thờiđiểm này, n=242. Thời điểm rụng trứng được xácđịnh hoặc bằng siêu âm theo dõi nang trội đã bịxẹp hoặc xét nghiệm LH nước tiểu dương tính hoặcprogesterone tuần hoàn tăng ≥ 2ng/ml. Ngay saurụng trứng tự nhiên, kích thích buồng trứng với liềucố định: letrozole 2,5mg/ngày đến khi nang lớnnhất đạt 12mm, HMG 225IU/ngày. Chuyển phôitrữ vì nội mạc tử cung và phôi không đồng bộ.Nghiên cứu đã được báo cáo lần đầu tiên tại Hộinghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ V năm 2013.Kết quả: Số lượng trứng thu được trung bìnhlà 13,1±8,5, số lượng phôi loại 1 trung bình là4,8±4,1, tỉ lệ làm tổ 40,37%, tỉ lệ thai lâm sàng55,46% và tỉ lệ thai tiến triển 48,91%. Không có
Xem thêm

168 Đọc thêm

bài giảng kinh tế vĩ mô cơ bản

BÀI GIẢNG KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2006-2007 Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô cơ bản Tổng quan Châu Văn Thành 1 KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 1 Tổng quan Kinh tế học: nghiên cứu cách thức các nguồn lực khan hiếm được phân bổ cho các nhu cầu sử dụng mang tính cạnh tranh. Các câu hỏi chủ yếu của kinh tế học:  Sản xuất cái gì?  Sản xuất như thế nào?  Sản xuất cho ai? Giới hạn khả năng sản xuất: Các kết hợp hàng hóa và dịch vụ cuối cùng có thể được sản xu ất ra trong một giai đoạn
Xem thêm

83 Đọc thêm

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHƯƠNG 9

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHƯƠNG 9

xác đònh từ bảng bão hòa của hơi nước theo nhiệt độ động sương tđs của khối không khí ẩm. Nhiệt độ đọng sương tđs là nhiệt độ của không khí ẩm bão hòa có cùng phân áp suất hơi với không khí ẩm đang khảo sát. Nguyễn Toàn Phong 7 of 37 Chương IX _ Không Khí m 9.3.2 Quá trình tăng ẩm đẳng nhiệt – Phân áp suất cực đại – Khối lượng hơi cực đại điều kiện tự nhiên khi xảy ra quá trình bay hơi nước vào không khí ẩm sẽ làm nhiệt độ khối không khí giảm xuống (tham khảo phần quá trình bay hơi đoạn nhiệt) Trong trường hợp này khi thêm hơi nước vào không khí ẩm người ta cố tình duy trì nhiệt độ của không khí ẩm không thay đổi. Quá trình này diễn ra ở điều kiện nhiệt độ không đổi: trạng thái hơi nước sẽ dòch chuyển dần về B trên đường đẳng nhiệt AB Khi đạt đến điểm B, hơi nước ở trạng thái hơi bão hòa khô và không khí ẩm tương ứng đạt đến trạng thái bão hòa. Phân áp suất hơi tương ứng là ph max hoặc pbh và lượng hơi nước tương ứng đạt giá trò cực đại. Phân áp suất hơi cực đại ph max xác đònh từ bảng bão hòa của hơi nước theo nhiệt độ của khối không khí ẩm. Nguyễn Toàn Phong 8 of 37 Chương IX _ Không Khí m
Xem thêm

19 Đọc thêm

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kế toán doanh nghiệp - mã đề thi ktdn - lt (48)

ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - MÃ ĐỀ THI KTDN - LT (48)

1.Nguyên vật liệu chính 12.000 đ/kg 30 kg 40 kg 2.Vật liệu phụ 3.000 đ/kg 8 kg 12 kg 3.Giờ công chế tạo sản phẩm 2.500 đ/giờ 100 giờ 80 giờ 4. Các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định 3.Dự toán chi phí sản xuất chung trong cả năm là: 55.200.000 đ Chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm là: 27.600.000 đ 4.Chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bố theo tiền lương của công nhân sản xuất. 5.Chi phí bán hàng của sản phẩm X và Y được tính bình quân là 15.000 đồng một sản phẩm. 6.Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm X là 1.138.500 đ; giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm Y là 1.225.500 đ. Số lượng sản phẩm X và Y sản xuất năm kế hoạch đến cuối năm tiêu thụ hết không có sản phẩm tồn kho. 7.Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành mua nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm X và sản phẩm Y, số nguyên vật liệu chính là 54.000 kg; số nguyên vật liệu phụ là 15.000 kg. Giá mua nguyên vật liệu chính chưa có thuế giá trị gia tăng là 12.000 đ/kg, nguyên vật liệu phụ chưa có thuế giá trị gia tăng là 3.000 đ/kg. Số nguyên vật liệu mua vào doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn chứng từ và kê khai đến cơ quan thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng của nguyên vật liệu mua vào là 10 % Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm X và sản phẩm Y năm kế hhoạch. 2. Xác định mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành của toàn bộ sản phẩm sản xuất năm kế hoạch so với năm báo cáo của doanh nghiệp, từ đó phân tích các nhân tố tác động đến hạ giá thành sản phẩm. 3. Xác định số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập phải nộp trong kỳ biết doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm X và Y là 10 % thuế suất thuế thu nhập doanh
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề