7 DE THI HSG LOP 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "7 DE THI HSG LOP 2 ":

ĐỀ CƯƠNG THI HKII TIẾNG ANH 7 2012 2013

ĐỀ CƯƠNG THI HKII TIẾNG ANH 7 2012 2013

5. Mai was not sick yesterday and Lan was not, ……………………
6. My mother is a teacher and …………………………… is my sister. 7. She doesn’t speak Chinese and ……………………… does he.
8. He went to the zoo last week and I did, ………………....... 9. I’m not hungry and my brother is not,…………………….. 10. Lan is a student in class 7A and ……………………..am I.

4 Đọc thêm

TKB CHIỀU TUẦN 34

TKB CHIỀU TUẦN 34

TRANG 1 THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU - TUẦN 34 NGÀY TIẾT 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 T.2 1 GDCD-Le DIA-XMy TOAN-Hung LY-Tho SU-Nhien NN-Huyen Nhac-Yen SINH-Hoa SU-Th[r]

1 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 7

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 7

Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7 Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Xem thêm

Đọc thêm

7_2

7_2

cac to~ de>cua nhfi'ng die'm anh mi' Xem chung minh trong [9].
Nhu' v~y khi cho 3 anh, vi tri cua di€m Ma du'Qcxac dinh bdi giao ba ill?t b~c hai. Co the' co ta't ca la 8 nghi<%m, ke"tqua nay du'Qckie'm ITatrong [7], trong do co 5 nghi<%m la cac die'm M1, ..., Ms do do chi co the' co 3 nghi<%m cho Ma.

17 Đọc thêm

đại số 7- 2

ĐẠI SỐ 7- 2


2. Cho x và y tỉ lệ thuận, điềm số thích hợp vào ô trống x 5 -3 2 -4 -6 y 10 -6 4 - 8 - 12 4' 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: - Xem lại các bài đã giải về toán tỉ lệ thuận, ôn đại lượng tỉ lệ nghịch (tiểu học) - Bài tập về nhà : 13 ; 14 ; 15 ; 17 tr 44 − 45 SBT, BT 9 SGK. Xem trước bài § 3 - HD bài 9 : Gọi khối lượng (kg) của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z Theo bài toán ta có : 3 4 5 x = = y y bà x + y + z = 150. Từ đó tìm x, y, z IV/ RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ......................................................................................................................................................................
Xem thêm

50 Đọc thêm

DAi so 7(2)

DAI SO 7(2)

KÍNH MONG SỰ ĐĨNG GĨP Ý KIẾN CỦA QUÝ KÍNH MONG SỰ ĐĨNG GĨP Ý KIẾN CỦA QUÝ THẦY CƠ THẦY CƠ ĐỂ KẾ BÀI GIẢNG HỒN THIỆN HƠN.[r]

14 Đọc thêm

Lab 7.2.2 Configuring RIP

LAB 7 2 2 CONFIGURING RIP

From the global configuration mode, enter the following: GADconfig#ROUTER RIP GADconfig-router#NETWORK 172.16.0.0 GADconfig-router#NETWORK 172.17.0.0 GADconfig-router#EXIT STEP 4 SAVE TH[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 7

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 7

Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 7
Xem thêm

Đọc thêm

đề cương thi HKI tiếng anh 7 2012 2013

ĐỀ CƯƠNG THI HKI TIẾNG ANH 7 2012 2013

What (Cái gì), When (Khi nào), Where (Ở đâu), Why (Tại sao), How (Như thế nào), How old (Bao nhiêu tuổi) 1. Hỏi về khoảng cách: How far is it from ….. to ….. ?  It is about ………
2. Hỏi về thời gian: What time……..?  It’s ………….
3. Hỏi và trả lời về giá cả: How much + is / are + S?  It’s / They’re ………….

6 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 Ngữ văn 7

Đề thi học kì 2 Ngữ văn 7

Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7Đề thi họ kì 2 Ngữ văn 7
Xem thêm

Đọc thêm

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC - CGC

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC - CGC


H
Ho oạ ạ t t đ đ ộ ộ ng n g 1 1: :
D
Dù ùn ng g t th hư ướ ớc c v vẽ ẽ t ta a m m gi g iá ác c A AB BC C sa s ao o c ch ho o A AB B = = 2c 2 c m, m , g gó óc c B B = = 7 70 0 0 0 ; ; B BC C= = 3 3c cm m. .

17 Đọc thêm

 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁCGCG

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁCGCG


Môn:Toán hình Lớp:7.
Bài 5 Chương II: Trường hợp bằng nhau của tam giác(G.C.G)
I. Yêu c ầu trọng tâm:
- N ắm được trường hợp bằng nhau g.c.g của hai tam giác. Biết vận dụng trường h ợp bằng nhau g.c.g để chứng minh trường hợp bằng nhau cạnh huyền góc nhọn c ủa hai tam giác vuông.

6 Đọc thêm

TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC

TỔNG BA GÓC CỦA TAM GIÁC

- N ắm vững định nghĩa hai đường thẳng vuụng gúc, đường cao của tam giỏc, định lý về 2 đường thẳng vuụng gúc. Nắm vững cỏc tớnh chất
gúc ngoài c ủa tam giỏc.
- N ắm chắc tớnh chấ t 2 gúc cú c ạnh tương ứng vuụng gúc.

7 Đọc thêm

QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH

QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH

b. So sỏnh  AB’M và  C. T ừ đú suy ra mối quan hệ giữa cạnh v à gúc
đối diện trong một tam giỏc.
Ho ạt động 2
Cho  ABC ( B ˆ  C ˆ ). ỏp d ụngkết quả bài toỏn 1 để chứng minh AC > AB.

14 Đọc thêm

 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 Vẽ một đường thẳng c cắt cả a và b.
 Xác định một cặp góc so le trong và đánh dấu lại.
 Đo 2 góc so le trong và so xem hai góc đó có bằng nhau không.  Thay đổi vị trí đường thẳng c (dịch chuyển một đầu của đường thẳng),

9 Đọc thêm