85 CÂU TRẮC NGHIỆM SẮT, CROM, ĐỒNG CÓ ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "85 CÂU TRẮC NGHIỆM SẮT, CROM, ĐỒNG CÓ ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT ":

BÀI TẬP SẮT, CROM, ĐỒNG CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP SẮT, CROM, ĐỒNG CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP SẮT, CROM, ĐỒNG CÓ ĐÁP ÁN là tài liệu tổng hợp các bài tập trắc nghiệm liên quan đến Sắt (Fe), Crom (Cr), Đồng (Cu). Đặc biệt, tài liệu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu.Chắc chắn sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong quá trình học tập và giảng dạy. Mong được sự ủng hộ của các bạn

4 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SẮT CROM ĐỒNG

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SẮT CROM ĐỒNG

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SẮT CROM ĐỒNG là tài liệu tổng hợp các bài tập trắc nghiệm liên quan đến Sắt (Fe), Crom (Cr), Đồng (Cu). Đặc biệt, tài liệu có đáp án chi tiết cho từng câu.Chắc chắn sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong quá trình học tập và giảng dạy. Mong được sự ủng hộ của các bạn

6 Đọc thêm

Đề thi lý 1

ĐỀ THI LÝ 1

Câu 19 : Tính năng lượng li ên k ết ri êng c ủa hạt nhân 3 7 Li . Bi ết nó có khối lượng m= 7, 016u và kh ối lượng prôtôn m p = 1,00728u, nơtron m n = 1,00866u. 1u= 931,5MeV/c 2 .
A. 37,707J B. 37,707MeV C. 5,3867Mev D. 5,3867J
Câu 20 : Trong thí nghi ệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a= 1,5mm ; kho ảng cách hai khe t ới m àn D= 2m, chi ếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ ở 1 = 0,5 ỡm v à ở 2 = 0,6 ỡm . V ị trí hai vân sáng của hai bức xạ nói tr ên trùng nhau g ần vân trung tâm nhất,
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012_ĐỀ SỐ 18 POT

VI ẾT PHƯƠNG TR ÌNH CHÍNH T ẮC CỦA ELIP E CĨ TIÊU ĐIỂM TR ÙNG V ỚI TIÊU ĐIỂM CỦA H VÀ NGO ẠI TI ẾP H ÌNH CH Ữ NHẬT CƠ SỞ CỦA H.. Gọi M là trung điểm của SA.[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ LẦN I CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ LẦN I CÓ ĐÁP ÁN

D. Phải thay điện trở R nói trên bằng một cuộn cảm.
Câu 9 : Một quả cầu đặc và một khối trụ đặc làm từ một vật liệu và có cùng khối lợng. Cho cả 2 cùng lăn xuống (từ cùng một vị trí) theo mặt phẳng nghiêng từ trạng thái đứng yên. Biết các vật lăn không tr- ợt. Kết luận nào đúng :

6 Đọc thêm

De trac nghiem Excel

T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL

_CÂU 32: TRONG MICROSOFT EXCEL ĐỂ CHÉP NỘI DUNG MỘT KHỐI Ô HAY ĐỐI TƯỢNG ĐÃ CHỌN VÀO VÙNG NHỚ_ của máy tính Clip board ta có thể chọn: a Gõ tổ hợp phím Ctrl + V.. _CÂU 33: TRONG MICROSOF[r]

3 Đọc thêm

Thực phẩm giúp bạn khỏe mạnhmin, khoáng chất và các

THỰC PHẨM GIÚP BẠN KHỎE MẠNHMIN, KHOÁNG CHẤT VÀ CÁC


Ít ai bi ết rằn g c ải xoong l à m ột vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại ung thư vú. Theo nghiên cứu được công bố hồi đầu năm nay tr ên t ạp chí The British Journal of Nutrition (Anh), ăn 93g cải xoong mỗi ng ày có th ể ngăn

11 Đọc thêm

NHDT DOGA (BÀI TẬP ĐỒ GÁ )

NHDT DOGA (BÀI TẬP ĐỒ GÁ )

Câu LT.1 :
Thế nào là định vị chi tiết gia công trên đồ gá ? Định vị và kẹp chặt khác nhau
nh thế nào ? Cho ví dụ ?
Đáp án :
Xem trang 3 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Trình bày khái niệm về định vị : 1 diểm
Sự khác nhau của định vị và kẹp chặt : 1 điểm
Ví dụ : 1 điểm
Cộng : 3 điểm

Câu LT.2 :
Hãy nêu nhiệm vụ của cơ cấu dẫn hớng, trình bày kết cấu hai loại bạc dẫn
hớng đã học ?
Đáp án :
Xem trang 33 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Nhiệm vụ của cơ cấu dẫn hớng : 1 điểm
Kết cấu loại bạc dẫn hớng thứ nhất : 1 điểm
Kết cấu loại bạc dẫn hớng thứ hai : 1 điểm
Cộng : 3 điểm

Câu LT.3 :
Thế nào là kẹp chặt chi tiết gia công trên đồ gá ? Cho ví dụ. Cơ cấu kẹp chặt
cần đạt những yêu cầu gì ?
Đáp án :
Xem trang 16 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Trình bày khái niệm về cơ cấu kẹp chặt : 1 điểm
Ví dụ : 1 điểm
2
Các yêu cầu về cơ cấu kẹp chặt : 1 điểm
Cộng : 3 điểm
Câu LT.4 :
Hãy trình bày các phơng pháp gá đặt chi tiết gia công và đặc điểm của mỗi
phơng pháp ? Cho ví dụ
Đáp án :
Xem trang 4 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Trình bày các phơng pháp gá đặt chi tiết gia công : 1 điểm
Đặc điểm của mỗi phơng pháp : 1 điểm
Ví dụ : 1 điểm
Cộng : 3 điểm

Câu LT.5 :
Hãy trình bày khái niệm về sai số chuẩn ? Cho ví dụ ?
Đáp án :
Xem trang 8 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Trình bày khái niệm về sai số chuẩn : 1 điểm
Các ví dụ : 2 điểm
Cộng : 3 điểm

Câu LT.6 :
Hãy trình bày khái niệm và phân loại đồ gá lắp ráp ? Hãy nêu trình tự thiết kế
đồ gá lắp ráp chuyên dùng ?
Đáp án :
Xem trang 61 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Trình bày khái niệm đồ gá lắp ráp : 1 điểm
Trình bày việc phân loại đồ gá lắp ráp : 1 điểm
Trình tự thiết kế đồ gá lắp ráp chuyên dùng : 1 điểm
Cộng : 3 điểm
3
Câu LT.7 :
Hãy trình bày nguyên tắc sáu điểm khi định vị chi tiết gia công ? Cho ví dụ ?
Đáp án :
Xem trang 5 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Nguyên tắc sáu điểm khi định vị chi tiết gia công : 1 điểm
Các ví dụ : 2 điểm
Cộng : 3 điểm

Câu LT.8 :
Hãy trình bày các yêu cầu đối với cơ cấu kẹp của đồ gá, phân loại ? Cho ví dụ ?
Đáp án :
Xem trang 17 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Trình bày các yêu cầu đối với cơ cấu kẹp : 1 điểm
Phân loại : 1 điểm
Ví dụ : 1 điểm
Cộng : 3 điểm

Câu LT.9 :
Hãy trình bày các nội dung và các yếu tố tính lực kẹp ? Cho ví dụ.
Đáp án :
Xem trang 18 – Bài giảng Đồ gá Khoa Cơ khí 2003
Trình bày các nội dung tính lực kẹp : 1 điểm
Trình bày các yếu tố tính lực kẹp : 1 điểm
Ví dụ : 1 điểm
Cộng : 3 điểm
Xem thêm

14 Đọc thêm

 40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (CÓ ĐÁP ÁN)


câu 21: khẳng định nào sau đây sai:
a.bội chi ngân sách gồm bội chi cơ cấu và bội chi chu kì
b.bội chi cơ cấu xảy ra do sự thay đổi chính sách của nhà nước c.bội chi ngân sách không có nguồn bù đắp hợp lý sẽ gây lạm phát d.bội chi chu kỳ là loại bội chi do nguyên nhân chủ quan gây nên

12 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SẮT CÓ ĐÁP ÁN là tài liệu tổng hợp các bài tập trắc nghiệm liên quan đến Sắt (Fe). Đặc biệt, tài liệu có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng câu.Chắc chắn sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong quá trình học tập và giảng dạy. Mong được sự ủng hộ của các bạn

10 Đọc thêm

Sắp xếp lại nhà bếp cho hợp lý pptx

SẮP XẾP LẠI NHÀ BẾP CHO HỢP LÝ PPTX

TRANG 1 SẮP XẾP LẠI NHÀ BẾP CHO HỢP LÝ VI ỆC TỐI ƯU HÓA KHÔNG GIAN TRONG NHÀ BẾP KHÔNG CHỈ GIÚP NGƯỜI NỘI TRỢ THOẢI MÁI CHẾ BIẾN NẤU ĂN M À CÒN GIÚP TI ẾT KI ỆM CHI PHÍ MUA SẮM VẬT DỤNG [r]

5 Đọc thêm

KHÔNG PHẢI CUỘC ĐỔ BỘ BỘT PHÁT, THIẾU TÍNH TOÁN

KHÔNG PHẢI CUỘC ĐỔ BỘ BỘT PHÁT, THIẾU TÍNH TOÁN

Lý gi ải, theo ông Phú có nhiều nguy ên nhân khách quan : DN s ản xuất nước giải khát nội
v ốn thường nhỏ, lại bị khống chế chi phí quảng cáo 10% trong khi cán h c ửa n ày v ới DN
FDI l ại được mở toang. Thứ nữa, rất khó kiểm soát nguy ên li ệu đầu v ào, ki ểm soát giá
g ốc từ công ty mẹ nằm ở nước ngo ài.

4 Đọc thêm

Đê kiểm tra học ký lý6 co ma tran đáp án(11)

ĐÊ KIỂM TRA HỌC KÝ LÝ6 CO MA TRAN ĐÁP ÁN 11

Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của khối lượng riêng?
A. N/m 3 . B. kg/m 3 C. N/m 2 D. kg/m 2
Câu 5: Người ta dùng một thước đo độ dài có ĐCNN 1dm để đo chiều dài lớp học.
Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách nào ghi đúng?

3 Đọc thêm

85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án

85 CÂU TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN MÁY CÓ ĐÁP ÁN

85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án 85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án 85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án 85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án 85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án 85 câu trắc nghiệm kế toán máy có đáp án

30 Đọc thêm

85 câu phóng xạ (39 cơ bản + 46 nâng cao) có đáp án

85 CÂU PHÓNG XẠ (39 CƠ BẢN + 46 NÂNG CAO) CÓ ĐÁP ÁN

Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phĩng xạ cịn lại A.. Trong 365 ngày, phần trăm [r]

7 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH BỐ TRÍ DÀN LẠNH VÀ TỐC ĐỘ GIÓ ĐẾN KHẢ NĂNG TÁCH ẨM TỪ DÀN LẠNH CỦA MÁY SẤY KIỂU BƠM NHIỆT" pps

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH BỐ TRÍ DÀN LẠNH VÀ TỐC ĐỘ GIÓ ĐẾN KHẢ NĂNG TÁCH ẨM TỪ DÀN LẠNH CỦA MÁY SẤY KIỂU BƠM NHIỆT" PPS

K_ _ẾT QUẢ THÍ NGHIỆM._ A THÍ NGHI ỆM XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG LÀM LẠNH TÁCH ẨM CỦA DÀN LẠNH Ở CHẾ ĐỘ ĐIỀU HỊA ĐĨNG CÁC VAN CƠ LẬP DÀN LẠNH VÀ DÀN NGƯNG CHÍNH, CHỈ CHO DÀN LẠNH PHỤ BHP HÌNH 1.1[r]

7 Đọc thêm

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IIMÔN HÓA

a Viết phương trình phản ứng b Tính khối lượng sắt đã phản ứng và thể tích khí hiđro thu được TRANG 3 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ĐỀ II: ĐÁP ÁN BIẾU ĐIỂM CÂU 1: Nếu sai một[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 111 pptx

TÀI LIỆU BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THAM KHẢO ĐỀ 111 PPTX

3 ĐÁP ÁN LÀ : B BÀI : 24314 Khi để lâu trong không khí ẩm một vật làm bằng sắt tây sắt tráng thiếc bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình CHỌN MỘT ĐÁP ÁN DƯỚI ĐÂY A.. [r]

6 Đọc thêm

KẾT QUẢ CHỤP SEM CỦA POLYME CÓ VÀ KHÔNG CÓ SẮT TỪ

KẾT QUẢ CHỤP SEM CỦA POLYME CÓ VÀ KHÔNG CÓ SẮT TỪ

Trong quá trình trùng hợp huyền phù có sử dụng chất hoạt động bề mặt một số hợp chất vô cơ và các chất ổn định huyền phù khác nh gelatin, polyvinylancol PVA, cacboxylmetylxenlulo CMC, ti[r]

35 Đọc thêm