GIÁO ÁN ĐIỆN DÂN DỤNG THPT - BÀI 5: THỰC HÀNH ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO ÁN ĐIỆN DÂN DỤNG THPT - BÀI 5: THỰC HÀNH ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG DOCX":

T67-Bai 61 San xuat dien nang- Nhiet dien va thuy dien

T67-BAI 61 SAN XUAT DIEN NANG- NHIET DIEN VA THUY DIEN

lên.Cơ năng: Cọc chuyển động ngập sâu vào đất. TL Câu 2: Không trái với ĐLBTNL ,vì một phần cơ năng của quả bóng đã biến thành nhiệt năng khi quả bóng chạm vào đất, một phần truyền cho không khí làm cho các phân tử không khí chuyển động. 3Ngày nay, điện năng đ ợc sử dụng rộng rãi và thuận tiện trong các hoạt động của con ng ời. Những nguồn điện năng lại không có sẵn trong tự nhiên nh các nguồn năng l ợng khác (than đá, dầu khí ) Vậy làm thế nào để biến đổi những dạng năng l ợng khác thành điện năng?Đó là vấn đề nghiên cứu của bài hôm nay:Tiết 67- bài 61 :sản xuất điện năng Nhiệt điện và thuỷ điện 4Tiết 67 sản xuất điện năng Nhiệt điện và thuỷ điện C1 Hãy nhớ lại xem điện năng có thể sử dụng vào những gì trong đời sống và sản xuất.I. Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất
Xem thêm

16 Đọc thêm

đồ án môn học mạng lưới điện, chương 2 docx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC MẠNG LƯỚI ĐIỆN CHƯƠNG 2 DOCX

Chng 2: Lựa Chọn Các Ph-ơng án Nối Dây Của Mạng Điện Và So Sánh Các Ph-ơng án Về Mặt Kĩ ThuậtA. Dự kiến các ph-ơng án của mạng điện thiết kế Theo yêu cầu là mức đảm bảo cung cấp điện cho các hộ loại 1: Mà hộ loại 1 là những hộ tiêu thụ điện quan trọng, nếu nh- ngừng cung cấp điện có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng và sức khoẻ con ng-ời, gây thiệt hại nhiều về kinh tế, h- hỏng về thiết bị làm hỏng hàng loạt sản phẩm, rối loạn các quá trình công nghệ phức tạp ( VD: Các lò luyện kim loại, thông gió trong hầm lò và trong các nhà máy sản xuất hoá chất độc hại)- Khi CCĐ cho các phụ tải thì yêu cầu đối với mạng điện là:+ Độ tin cậy CCĐ cho các phụ tải phải cao + Phải đảm bảo chất l-ợng điện năng+Về kinh tế: Giá thành phải hạ, tổn thất điện năng phải nhỏ+ An toàn đối với ng-ời và thiết bị+ Linh hoạt trong vận hành và phải có khả năng phát triển trong t-ơng lai, phù hơp với sự phát triển của KHCN trong t-ơng lai.- Vì các hộ loại 1 có tính chất quan trọng nh- vậy nên phải đ-ợc CCĐ liên tục không đ-ợc mất điện. Khi chọn các ph-ơng án ta phải chọn sao cho các phụ tải đ-ợc cung cấp từ hai nguồn độc lập. Dựa vào các vị trí địa lí và yêu cầu ta lựa chọn 5 ph-ơng án nối dây nh- sau: Ph-¬ng ¸n 1:
Xem thêm

5 Đọc thêm

bai 10: den sang luan phien

BAI 10: DEN SANG LUAN PHIEN

KIỂM TRA BÀI CŨ2. Nêu quy trình lắp đặt mạch điện ?Vạch dấuKhoan lỗ bảng điệnLắp thiết bị điện của bảng điệnNối dây mạch điệnKiểm traQuy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau :1. VÏ m¹ch ®iÖn 2 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 1 ®ÌnBi 10 :THC HNHLP MCH IN MT CễNG TC BA CC IU KHIN HAI ẩNTiết 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý; Nguyên lý làm việc; Sơ đồ lắp đặt mạch điện.Tiết 2: Lập bảng dự trù, tìm hiểu các b ớc công việc, vạch dấu và khoan lỗ.Tiết 3: Nối dây TBĐ của BĐ, lắp TBĐ vào bảng điện, kiểm tra.I) Chuẩn bị Bi 10 :THC HNHLP MCH IN MT CễNG TC BA CC IU KHIN HAI ẩNII) Nội dung và trình tự thực hànhDụng cụ:Vật liệu:Thiết bị:kìm; Tua vít; bút thử điện; Dao nhỏ; bút chì; Th ớc kẻ Bảng điện; Dây điện; Cầu chì; Công tắc 2 cực; Công tắc 3 cực; Bóng đèn; Đồng hồ vạn năng;
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

N gành công nghiệp điện lực nước ta đã tự nâng m ình lênngang tẩ m với sự p h át triể n chung của kinh tế - xã hội trongcả nước bằng kế hoạch phát triể n nguồn điện, kèm theo đó làxây dự ng đống bộ hệ thông lưới tru y ền tải, phân phối và hệthống các trạm biến áp đưa điện từ nơi sản x u ất về các tru n gtâm công nghiệp và khu dân cư. Đđ là chưa kể đến việc giảiquyết m ột nhu cẩu cấp bách khác là cải tạo m ạng lưới phânphối điện tại các đô thị lớn đã đến thời kỳ hư hỏng qua nhiềunăm sử dụng. N gành công nghiệp điện lực nước ta cũng phấnđấu hoàn th àn h điện khí hda nông thôn và bảo đảm cung cấpđĩện lưới quốc gia cho hơn 70% số dân nông thôn.Từ đầu năm 1996, ngành điện đã triể n khai giai đoạn 1 dựán SCADA/EMS với tổng kinh phí 17 triệu -U S D , vốn vay củaNgân h àn g T hế giới. Công trìn h gồm nhiều hạng mục : hệ thốngthông tin, th iết bị, huấn luyện, đào tạo...Dự án SCADA/EMS nhằm hiện đại hđa toàn diện công tácđiểu độ hệ thống điện 19 tỉn h th à n h phía N am , giúp phân tích,đánh giá n hanh các sự cố bằng hệ thống điều khiển từ xa. Khihoàn chỉnh, ngay tạ i th à n h phố Hổ Chí M inh cđ th ể đdng mởm ột tổ m áy hoặc m ột m áy biến th ế ở các n h à máy, trạ m biếnth ế ở Đa Nhim, T rị An, Thác Mơ, T rà Ndc...R iêng th àn h phố Hổ Chí Minh đã hoàn th à n h giai đoạn 1lắp đ ặt th iế t bị SCADA cho 24 trạ m và tru n g tâm điều hànhvới tổng kinh phí 30,4 tỷ đổng. Giai đoạn 2 sẽ lắp đ ặt th iết bịcho 7 trạm và hệ th ố n g máy tính chủ cho tru n g tâm điều hànhvới tổng kinh phí 30,9 tỷ đồng.Năọi 1998, H iệp hội phát triể n quốc tế IDA thuộc nhdmNgân hàng T hế giới thỏa th u ận cho Việt N am vay 189 triệuUSD để đẩu tư đường dây tải điện, bao gồm việc đẩu tư vàphục hổi hệ thống phân phối điện ở các th àn h phố H ạ Long,
Xem thêm

247 Đọc thêm

bai kiem tra CN9 KY I

BAI KIEM TRA CN9 KY I

Bµi kiÓm tra häc k× iM«n: C«ng nghÖHä vµ tªn: ………………………………… Líp: 9…§iÓm Lêi phªI. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 6 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.( 2 đ )1/ Tìm đại lượng đo của đồng hồ đo điện A. Cường độ ánh sáng B. Đường kính dây điệnC. Cưòng độ dòng điện 2/ Panme có công dụng gì ? A. Đo đường kính dây dẫn B. Đo chiều dài của dây C. Đo chính xác đường kính dây điện 3/ Chỉ ra vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà . A. Ống luồn dây dẫn B. Đồng C. Thiếc4/ Cầu chì, công tắc được mắc vào:A. Dây trung hòa B. Dây pha C. Cả A và B5/Em hãy điền những đại lượng đo tương ứng với đồng hồ đo điện vào bảng sau.(1,5đ )Đồng hồ đo điện Đại lượng đo Kí hiệu Ampe kếOát kếVôn kếCông tơÔm kếĐồng hồ vạn năng 6/Hãy ghi số thứ tự vào các ô sau để chỉ quy trình lắp mạch điện bảng điện.(1đ ) Khoan lỗ bảng điện Lắp thiết bị điện vào bảng điệnNối dây thiết bị điện của bảng điện
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐO ĐIỆN - ĐO DÒNG VÀ ÁP pdf

ĐO ĐIỆN - ĐO DÒNG VÀ ÁP PDF

: Cặp nhiệt điện được cung cấp nhiệt lượng do dòng điện này, tạo nên điện áp DC nhiệt lượng do dòng điện này, tạo nên điện áp DC cho cơ cấu từ điện (dùng với tín hiệu không sin).cho cơ cấu từ điện (dùng với tín hiệu không sin). 2.2.4.Ampe-k kp2.2.4.Ampe-k kpL thit b o dũng in m khụng cn ngt mch nờn L thit b o dũng in m khụng cn ngt mch nờn rt tin li (vớ d nh o dũng ng c in).rt tin li (vớ d nh o dũng ng c in).Mch o dũng in s dng bin dũng vi c cu o Mch o dũng in s dng bin dũng vi c cu o t in v diod chnh lu cú phn m rng tm ot in v diod chnh lu cú phn m rng tm o. . Bin dũng khụng cú cun sBin dũng khụng cú cun s, ly dõy dn dũng in , ly dõy dn dũng in lm s cp vi lm s cp vi qui nh s vũng s cp l 1.qui nh s vũng s cp l 1.Hỡnh 2.20: Keùp ủo doứng ủieọn.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Tài liệu Bài tập về hộp đèn (Khó và rất hay) doc

TÀI LIỆU BÀI TẬP VỀ HỘP ĐÈN (KHÓ VÀ RẤT HAY) DOC

X chứa gì? Tìm giá trị của nó?ĐS: Hộp X chứa R = 100 33 ()Bi tp 20: Cho mch in AB gm 3 linh kin X, Y, Z mc ni tip vi nhau. Mi hp ch cha mt trong ba linh kin cho trc: in tr thun, t in v cuc cm. t vo hai u A, D ca on mch mt hiu in th xoay chiu uAD=322sin(2..f.t) (V). Khi f=100Hz thỡ UX=UY=20V, UZ=16V, UYZ=12V (hiu in th gia hai u Y v Z) v cụng sut tiờu th P=6,4W. Khi thay i f thỡ s ch ca Ampe k gim.Hi X, Y, Z cha nhng linh kin gỡ? Tỡm giỏ tr ca chỳng? Coi Ampe k cú RA=0. Bi tp 21 (Đại học năm 2006) Cho mạch điện xoay chiều nh hình 1, trong đó A là Ampe kế nhiệt,điện trở R0 = 100, X là một hộp kín chứa hai trong ba phần tử (Cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C, điện
Xem thêm

14 Đọc thêm

hướng dẫn thực hành vật lý THPT

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẬT LÝ THPT

Tài liệu bồi dưỡng HSG THNT Vật lý THPT( Tài liệu dùng cho bồi dưỡng HSG THTN)Tài liệu bồi dưỡng HSG THNT Vật lý THPT Bài 1: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO. XÁCĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO.I. Mục đích thí nghiệm: - Đo được thời gian rơi t của một vật trên những quãng đường s khác nhau.- Vẽ và khảo sát đồ thị s ~ t2 . Nhận xét về tính chất của chuyển động rơi tự do.- Xác định gia tốc rơi tự doII. Cơ sở lý thuyết : - Khi một vật chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu, thì 221ats=  khi vật rơi tự do thì ta có 22tsg= Đo được s, t ta sẽ tìm được gia tốc g ( khoảng từ 9 – 10 m/s2)- Đồ thị s ~ t2
Xem thêm

13 Đọc thêm

giao an·MTQ

GIAO AN·MTQ

Giáo án dạy mẫuNgời thực hiện: Nguyễn Thị XoanĐơn vị: Trờng Mầm Non Phúc SơnĐề tài: Bé tìm hiểu nghề mayChủ đề: Nghành nghềĐối tợng: Trẻ 5-6 tuổiI. Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: - Trẻ biết đợc một số công việc của , bác thợ may.Biết các quy trình( Đo, cắt, máy, là ) mà , bác thợ mayphải làm để tạo ra quần áo đẹp cho chúng ta mặc. - Trẻ biết các đồ dùng dụng cụ của nghề may nh: Thớcđo , phấn, kéo, máy khâu, bàn làTrẻ gọi tên các đồ dùngđó. * Kỹ năng: - Trẻ sắp xếp đồ dùng theo thứ tự các quy trình của côbác thợ may - Trẻ bắt chớc một số thao tác của , bác thợ may: cắt,là * Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu quý , bác thợ may. Biết giữ gìnquần áo sạch sẽII. Chuẩn bị: - Video quay các quy trình may đo của thợ may và trang phục mùa đông,mùa hè - Đồ dùng, đồ chơi nghề may: Thớc, máy khâu , kéo, bàn làcho trẻ chơi. - Vòng thể dục: 8-10 vòng. - Dây làm thớc đo cho trẻ chơiIII. Cách tiến hành.Hoạt động Hoạt động trẻ* Hoạt động 1: Trò chuyện về nghề may
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn Thực hành Mô phỏng

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghệ ĐiệnĐiện tửViễn thông Sơ lược: Bài 1. Tổng quan về Matlab Bài 2. Mảng, vector, ma trận Bài 3. Đồ họa 2D Bài 4. Các lệnh rẽ nhánh, điều khiển chương trình Bài 5. Simulink và ứng dụng simulink trong đo dòng, áp trong mạch điện Bài 6. Ứng dụng simulink trong đo điện trở, điện dung, điện cảm, công suất

62 Đọc thêm

Bài toán tổ hợp điện ppsx

BÀI TOÁN TỔ HỢP ĐIỆN PPSX

X, CY. Trường hợpnày không thể thoả mãn vì tụ điện không có điện trở. Nhận xét: Đến bài toán này học sinh đã bắt đầu cảm thấy khó khăn vì nó đòi hỏi học sinh phải cóóc phán đoán tốt, có kiến thức tổng hợp về mạch điện xoay chiều khá sâu sắc. Để khắc phục khó khăn,học sinh phải ôn tập lý thuyết thật kĩ và có kĩ năng tốt trong bộ môn hình học.Bài tập 5 Cho mạch điện như hình vẽX là hộp đen chứa 2 trong 3 phần từ L1, R1,C1 nối tiếp UAN= 100cos100πt (V) UMB= 200cos (100πt - π/3) ω = 100π(Rad/s) = LC11) Viết biểu thức Ux theo thời gian t2) Cho I = 0,52A. Tính Px
Xem thêm

14 Đọc thêm

TAI LIEU ĐO LƯỜNG trung cap nghe 2010 pdf

TAI LIEU ĐO LƯỜNG TRUNG CAP NGHE 2010 PDF

Là thành phần sai số của phép đo thay đổi không theo một quy luật nào cả mà ngẫu nhiên khi thực hiện nhiều lần một phép đo duy nhất.Giá trị và dấu của sai số ngẫu nhiên không thể xác định được, vì sai số ngẫu nhiên gây ra do những nguyên nhân mà tác động của chúng không giống nhau trong mỗi lần đo. Lượng sai số ngẫu nhiên cũng không thể xác định được. Để phát hiện sai số ngẫu nhiên, người ta thực hiện lặp lại nhiều lần đo cùng một đại lượng và sử dụng toán học thống kê và lý thuyết xác suất.2.2.6 Các nguồn sai số:Có nhiều loại sai số do các nguồn gây ra sai số như sau:- Sai số phương pháp: Là sai số sinh ra do sự không hoàn thiện của phép đo và sự không chính xác của biểu thức lý thuyết cho ta kết quả của đại lượng đo.Sai số phương pháp bao gồm sai số do sự tác động của dụng cụ đo lên đối tượng đo, sai số liên quan đến sự không xác định của các thông số của đối tượng đo. - Sai số thiết bị: Độ chính xác của các cơ cấu, các khối trong thiết bị đo, các mẫu.v.v. gây nên sai số. - Sai số bên ngoài: Là sai số do ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài lên đối tượng đo và thiết bị đo. Ví dụ: Những yếu tố của môi trường ngoài như sự biến động của nhiệt độ, độ ẩm của không khí, từ trường bên ngoài, độ rung, độ lệch áp suất trung bình, bụi bẩn.v. v. vượt quá điều kiện tiêu chuẩn. Các thông tin đo lường bao giờ cũng gắn chặt với môi trường sinh ra đại lượng đo. Khi tiến hành phép đo ta phải - Dùng cho Hệ THN - ĐTVTTrang 7TRƯỜNG TRUNG HỌC BCVT &CNTT II Giaó trình : Kỹ thuật đo lườngtính đến ảnh hưởng của môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả của phép đo và ngược lại dụng cụ đo phải không được ảnh hưởng đến đối tượng đo.Những yếu tố này phải nằm trong điều kiện cho phép thì kết quả của phép đo mới chính xác. Mỗi dụng cụ đo yêu cầu các điều kiện khác nhau tuỳ theo đặc tính kỹ thuật của từng thiết bị.3. Chức năng và phân loại thiết bị đo :3.1. Chức năng của thiết bị đo:
Xem thêm

84 Đọc thêm

giao an cn 9 ca nam

GIAO AN CN 9 CA NAM

- Dặn dò HS chuẩn bị cho bài sau* Rút kinh nghiệm , bổ sung(nếu có)Ngày soạn : 27/02/2006Tiết : 12- 13- 14- 15 BÀI :II. Mục tiêu bài học : * Kiến thức : - Nêu được chức năng và quy trình lắp bảng điện . - Vẽ được sơ đồ lắp đặt bảng điện .* Kỹ năng : - Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì , 1 ổ cắm và 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật .* Thái độ : Làm việc nghiêm túc , khoa học và đảm bảo an toàn lao động .II. Chuẩn bị : * Nhóm : - Vật liệu : Bảng gỗ để lắp mạch điện chiếu sáng , kích thước 800 x 500 x 20 mm bảng điện gỗ , dây dẫn điện , giấy ráp , băng cách điện và một bóng đèn có đui bắt vít dược lên bảng gỗ . -Thiết bị : 2 cầu chì , 1 ổ cắm , 1 công tắc . - Dụng cụ : Kìm cắt dây , kìm tuốt dây, dao nhỏ , tua vít , bút thử điện , khoan , , mũi khoan Ø 2mm , Ø 5mm , thước kẻ bút chì .III. Tiến trình tiết dạy : 1 . Ổn định tiết dạy : 2 . KTBC : (4ph) + Hãy nêu quy trình chung nối dây dẫn điện và yêu cầu của mối nối ?+ Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện ?3 . Bài mới : TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung 5ph10phHoạt động 1 : Giới thiệu bài học
Xem thêm

35 Đọc thêm

Bai tap ve hop den (kho va rat hay)

BAI TAP VE HOP DEN (KHO VA RAT HAY)

X, CY. Trường hợp này không thể thoả mãn vì tụ điện không có điện trở. Nhận xét: Đến bài toán này học sinh đã bắt đầu cảm thấy khó khăn vì nó đòi hỏi học sinh phải có óc phán đoán tốt, có kiến thức tổng hợp về mạch điện xoay chiều khá sâu sắc. Để khắc phục khó khăn, học sinh phải ôn tập lý thuyết thật kĩ và có kĩ năng tốt trong bộ môn hình học.Bài tập 5 Cho mạch điện như hình vẽX là hộp đen chứa 2 trong 3 phần từ L1, R1,C1 nối tiếp UAN= 100cos100πt (V) UMB= 200cos (100πt - π/3) ω = 100π(Rad/s) = LC11) Viết biểu thức Ux theo thời gian t2) Cho I = 0,52A. Tính Px
Xem thêm

15 Đọc thêm

bai tap ve hop den kho va rat hay

BAI TAP VE HOP DEN KHO VA RAT HAY

I+ = = 'B'C'UA' B'UA'C 'UGiải ra có R = 103Bi tp 12 (Đề thi Đại học Giao thông năm 2000) Cho đoạn mạch nh hình vẽ X và Y là hai hộp đen, mỗi hộp chỉ chứa 2 trong 3 phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Các vôn kế V1, V2 và ampe kế đo đợc cả dòng xoay chiều và một chiều. Điện trở các vôn kế rất lớn, điện trở ampe kế không đáng kể . Khi mắc điểm A và M vào hai cực của nguồn điện một chiều, ampe kế chỉ 2A, V1 chỉ 60 (V). Khi mắc A và B vào nguồn điện xoay chiều, tần số 50HZ thì ampe kế chỉ
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ I CNg 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CNG 9

Đồng hồ đo điện Đại lượngđoAm pe kếOát kếVôn kếCông tơôm kếĐồng hồ vạn năng B. TỰ LUẬN:Câu 1 : Hãy nêu 6 công việc trong nội dung lao động của nghề điện dân dụng mà em đã học (2đ)Câu 2: Trình bày yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động? (3đ)Bài Làm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

2 Đọc thêm

tìm hiểu công ty tnhh chứng khoán acb

TÌM HIỂU CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

Ngoài ra, ACBS còn nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các chuyên gia của ACB cũng như các cổ đông nước ngoài là các định chế tài chính quốc tế như tập đoàn Jardine Matheson, công ty Dragon Financial, công ty tài chính quốc tế (IFC) của ngân hàng thế giới, ngân hàng Stardard Chartered…4.5. Quan hệ Quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương: Thông qua việc thực hiện các hợp đồng cung cấp tín dụng tại nhiều địa phương trong cả nước, ACB đã thiết lập được mối quan hệ mật thiết và thông hiểu với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương. Đây là tiền đề rất thuận lợi giúp ACBS mở rộng mạng lưới hoạt động của mình.4.6. Cơ sở khách hàng- Khách hàng kinh doanh chứng khoán: Với số lượng 23.500 tài khoản (tính đến tháng 07/2007) của các khách hàng kinh doanh chứng khoán( bao gồm cả khách hàng cá nhân và pháp nhân) ACBS là 1 trong số các công ty chứng khoán có khối lượng khách hàng giao dịch thường xuyên lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.- Khách hàng sử dụng các dịch vụ tư vấn: ACBS đã thiết lập và tạo được mối quan hệ lâu dài với các khách hàng sử dụng các dịch vụ tư vấn của ACBS. Các dịch vụ tài chính dành cho khách hàng không chỉ dừng lại ở từng hoạt động đơn lẻ mà được ACBS liên tục cập nhật cho khách hàng những thông tin mới ngay cả sau khi kết thúc hợp đồng tư vấn. Ngoài ra các khách hàng của ACBS có thể tận dụng các tiện ích của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. ACBS luôn vươn tới sự hoàn thiện, mang tới cho khách hàng của mình các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất.4.7.Chuẩn mực quốc tế 16Với sự góp sức của các chuyên gia đến từ Tập đoàn Jardine Matheson và hãng luật Charltons các công việc ACBS tiến hành sẽ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của Việt Nam.5. Các dự án đã và đang thực hiện
Xem thêm

24 Đọc thêm

Kỹ thuật đo : Đo điện part 5 pot

KỸ THUẬT ĐO : ĐO ĐIỆN PART 5 POT

S không được mắc như hình 5.4. Khi đó điện hai đầu cuối (đầu 2 và đầu 4) gần bằng điện áp của nguồn. Do vậy nó có khả năng gây nguy hiểm cho sự cách điện của cuộn dây gần nhau, hơn nữa sai số phụ tăng lên do ảnh hưởng tónh điện lẫn nhau của hai cuộn dây của watt-kế. 5.2 ĐO CÔNG SUẤT XOAY CHIỀU MỘT PHA 5.2.1 Dùng vôn-kế và ampe-kế Mạch đo được mắc như hình 5.5a. Trong trường hợp chỉ có một vôn-kế xoay chiều thì phải dùng hai khóa đổi vò trí, S và S’. Còn nếu có ba vôn-kế thì được mắc ở hai đầu R, ZL và R + ZL.  Khóa S và S/ ở vò trí 1 và 1’ vôn-kế cho trò số V1, điện áp này cùng pha với dòng điện. Khi khóa S, S’ ở vò trí 2, 2’ vôn-kế chỉ thò V2, điện áp này lệch pha với dòng điện qua tải một góc là
Xem thêm

35 Đọc thêm

TAC DUNG TU TÁC DUNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

TAC DUNG TU TÁC DUNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN

Chào mừng thầy về dự giờ thăm lớp7A6 trường THCS Nguyễn DuGiáo viên: Chu Tất Nhất - Đơn vị: Trường THCS Bù NhoKIỂM TRA BÀI CŨA. Làm vật dẫn nóng lên đếnnhiệt độ cao và phát sángB. Làm nóng chảy đoạn dây dẫnvà ngắt mạch điện kịp thời.1) Nồi cơmđiện, Bàn ủi…2) Bóng đèndây tóc3)Đèn LEDC. Khi đi theo một chiều nhấtđịnh thì đèn phát sángD. Làm nóng dây dẫn để tạo thànhcác nguồn tỏa nhiệt.4) Bóng đènBút thử điện5)Cầu chìTÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀTÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN
Xem thêm

29 Đọc thêm

bai 3: dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN

ệ 99 Những nội dung chính:Những nội dung chính: Kiểm tra bài cũBài mới Củng cố dặn dò Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra bài cũ: Em hãy mô tả cấu tạo của dây cáp điện?Trả lời: * Cấu tạo cáp điện: + Lõi cáp thường bằng đồng. +Vỏ cách điện dùng bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, chất pcv… +Vỏ bảo vệ được cấu tạo phù hợp với các điều kiện môi trường. Nêu khái niệm dây dẫn điện và các cách phân loại dây dẫn điện ?Trả lời:Cấu tạo dây điện: + Lõi dây bằng đồng (hoặc nhôm). +Phần cách điện. +Vỏ bảo vệ cơ học.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề