KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI: TIẾNG ANH - ĐỀ THI 212 PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI: TIẾNG ANH - ĐỀ THI 212 PPSX":

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN SINH HỌC

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN SINH HỌC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011Môn thi : Sinh học (Mã đề 385) ------------I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)Câu 1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con làA. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ ?A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.C. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.D. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại trên loài.Câu 3: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lệ dị hợp tử?A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối gần. C. Di – nhập gen. D. Đột biến.Câu 4: Ở người, tính trạng thuận tay phải hay thuận tay trái do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, tính trạng tóc quăn hay tóc thẳng do một gen có 2 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, tính theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa có thể có về 2 tính trạng trên trong quần thể người làA. 27. B. 9. C. 18. D. 16.Câu 5: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu đểA. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn.B. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.C. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.D. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp.Câu 6: Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2 gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu
Xem thêm

4 Đọc thêm

Hhướng dẫn thi học kì II năm học 09-10

HHƯỚNG DẪN THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 09-10

ubnd huyện tiên yên cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namPhòng Giáo dục và đào tạoĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc =============================== Số : / GD&ĐT-CM Tiên Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2010Hớng dẫn tổ chức thi học kì II, năm học 2009-2010bậc THCSKính gửi: - Các trờng THCS, PTCS trong huyện.- Trờng THPT Hải Đông.- Trờng Phổ thông Dân tộc nội trú THPT, THCSThực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2009-2010, căn cứ công vănsố 2396/SGD&ĐT-GDTrH ngày 18/11/2009 V/v hớng dẫn tổ chức kiểm trahọc kỳ năm học 2009-2010, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên h-ớng dẫn các trờng THCS, PTCS tổ chức thi học kì II năm học 2009-2010, bậcTHCS nh sau:1. Công tác ôn tập:Phòng GD&ĐT đề nghị các trờng đẩy mạnh việc hoàn thành tiến độchơng trình, tổ chức ôn luyện kiến thức cho HS. Đảm bảo đến thời gian thihọc kỳ học sinh phải hoàn thành hết chơng trình tuần thứ 35 của học kỳ II vàđợc ôn tập kiến thức các em đã đợc học.2. Ra đề kiểm tra:Phòng GD&ĐT tiếp tục yêu cầu Hiệu trởng các trờng trực tiếp chỉ đạocho giáo viên ra đề thi của tất cả các môn. Các trờng nộp đề thi của các môn Ngữ văn, Lịch sử, Toán, Lý, Hoá,Sinh, Địa, Tiếng Anh ở tất cả các khối lớp 6, 7, 8, 9 về Phòng GD&ĐT trớcngày 15/4/2010. Phòng GD&ĐT sẽ lựa chọn 01 bộ đề thi chung cho toànhuyện.Riêng trờng THPT Hải Đông nhà trờng tự ra đề và tổ chức thi theo lịchthi riêng của trờng. Tuy nhiên, trớc thời điểm tổ chức thi 1 tuần, nhà trờnggửi toàn bộ đề thi và hớng dẫn chấm (các môn ở các khối) qua PhòngGD&&DT để Tổ chuyên môn tiến hành thẩm định đề.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIẾN NGHỊ NGỮ VĂN 8

ĐỀ KIẾN NGHỊ NGỮ VĂN 8

+Điểm 2 -3: Nắm vững yêu cầu loại thể .Kể đúng nội dung yêu cầu .Diễn đạt khá ,trung bình .Có thể mắc 4 -5 lỗi diễn đạt .+Điểm 1: Không nắm vững yêu cầu loại thể .Diễn đạt yếu .Chỉ làm đúng mở bài hoặc thêm một đoạn ngắn trong thân bài .+Điểm 00: Để giấy trắngPHÒNG GD & ĐT QUẬN 2TRƯỜNG THCS BÌNH ANĐỀ THI KIẾN NGHỊ HỌC KỲ IMôn: Ngữ văn 8Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)I. Câu hỏi – Bài tập (5điểm)Câu 1: (2đ) a. Nêu nội dung và nghệ thuật của văn bản “Trong lòng mẹ” của Ngun Hồng. (1đ)b. Trình bày hiểu biết của em về nhà văn An-đéc-xen ? (1đ)Câu 2: (1đ) Xác định các từ cùng thuộc một trường từ vựng trong đoạn văn dướiđây:“Chao ơi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta khơng cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi … tồn những cớ để cho ta tàn nhẫn” …(Lão Hạc – Nam Cao)Câu 3: (2đ) Viết một đoạn văn ngắn ( 8 – 10 câu) nói về tác hại của bao bì ni lơng trong đó có dùng biện pháp nói q.II. Làm văn : (5điểm)Hãy viết bài văn kể về một chuyến đi dã ngoại mà em thích nhất.Ä Hết ÃPHÒNG GD & ĐT QUẬN 2TRƯỜNG THCS BÌNH ANĐÁP ÁN ĐỀ THI KIẾN NGHỊ HỌC KỲ IMôn: Ngữ văn 8
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOAN 7,9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOAN 7,9

Họ và tên: .............................................Lớp ......................................................Số báo danh...........................................Phòng thi số...........................................Giám thị 1BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IIMôn: Toán 9Thời gian làm bài: 90 phútGiám thị 2ĐiểmGiám khảo 1Giám khảo2Số pháchSố pháchĐỀ SỐ 2Câu 1 (1,5đ)Cho hình vẽ: Đường tròn (O); M, N, P là các điểmnằm trên đường tròn, dây MP vuông góc với bánkính ON.Số đo cung MP =1

13 Đọc thêm

ĐỀ THI LÝ 6 HỌC KỲ 2

ĐỀ THI LÝ 6 HỌC KỲ 2

7080 80 80a) Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gianb) Có hiện tượng gì xảy ra từ phút thứ 10 đến phút thứ 14, lúc đó chất này tồn tại ở những thểnào?Câu 4: (1 điểm )Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấmCâu 5 : ( 1 điểm )Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng hình lượn sóng mà không làm tôn phẳngPHÒNG GD & ĐT BUÔN MA THUỘTTRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNGĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÍ 6NĂM HỌC 2014-2015- ĐỀ CHÍNH THỨC(Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề)Câu hỏiCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Đáp án
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề thi toán HKI 9-có đáp án

ĐỀ THI TOÁN HKI 9-CÓ ĐÁP ÁN

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : TOÁN LỚP 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)A/ PHẦN TỰ CHỌN (2điểm) Thí sinh chọn một trong hai câu sau: Câu 1: a/ Phát biểu quy tắc khai phương một tích của các số không âm. b/ Áp dụng : Tính 4.100 Câu 2: Phát biểu định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau. B/ PHẦN BẮT BUỘC ( 8 điểm) Câu 1 (2,0điểm). a/ Tính : A = 3 2 5 2 8− + B = 3 2 2 3 2 2+ − − b/ Tìm x biết : ( )21 2 3x+ = Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số y = mx + 3 . a/ Vẽ đồ thị hàm số trên với m = -1.b/ Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 5).Câu 3 ( 2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB = 5cm, cạnh AC = 75 cm. Tính độ dài cạnh BC và góc B, góc C của tam giác ABC .Câu 4 ( 2,0điểm). Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm). a/ Chứng minh tam giác ABC cân và OA
Xem thêm

4 Đọc thêm

11 THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM 2016 CỦA 10 QUẬN HÀ NÔI

11 THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM 2016 CỦA 10 QUẬN HÀ NÔI

11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nội
Xem thêm

Đọc thêm

Đề tham khảo Anh_9 HK II số 12

ĐỀ THAM KHẢO ANH_9 HK II SỐ 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Tiếng Anh Lớp: 9 MA TRẬN ĐỀChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TổngKQ TL KQ TL KQ TLI.Language focusCâu Đ6 36 3II.Writing CâuĐ5 2,5 5 2,5III.Reading CâuĐ7 2,5

4 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái Thụy

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái Thụy

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái Thụy
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hay

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hay

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hayĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng anh lớp 6 hay
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình Dương

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình Dương

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình Dương
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu Thành

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu Thành

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu Thành
Xem thêm

Đọc thêm

Đề học kỳ II Tiếng anh 6

Đề học kỳ II Tiếng anh 6

Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6 Đề học kỳ II Tiếng anh 6
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2010 – 2011 Môn: TIẾNG ANH – Lớp 12 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 12 PDF

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2010 – 2011 Môn: TIẾNG ANH – Lớp 12 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions Question 1: A. shifts B. works C. groups D. hands Question 2: A. head B. clean C. beat D. teach Question 3: A. thumb B. think C. themselves D. thorough Question 4: A. confided B. obliged C. determined D. agreed Question 5: A. signal B. slightly C. polite D. excited Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 6: Yesterday she …………… to go to the cinema with me. A. promised B. promise C. promises D. promising Question 7: Tell her friends ………… her at lunch time. A. not phone B. not to phone C. don’t phone D. to not phone Question 8: My uncle is a famous photographer. He ………….thousands of pictures since 1990. A. takes B. taken C. took D. has taken Question 9: Unless the noise from my neighbours stops, I will ………… the exams. A. felt B. fell C. fail D. feel Question 10: Her parents gave her …………………because she was the top student in her class. A. a prize B. a price C. a present D. a gift Question 11: The American are much more …………. than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. A. satisfied B. responsible C. concerned D. delighted Question 12: A majority of the Indian students agree that a woman has to …………… more in the marriage than a man. A. sacrifice B. attend C. contribute D. control Question 13: In many parts of the world, it is customary for people to shake hands upon meeting as a
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề và đáp án anh 8 hk1 2010-2011

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ANH 8 HK1 2010-2011

Questions:1) Did Nam have any difficulties in learning English in the first year of secondary school?2) How was his grammar?3) What did he do to improve his pronunciation?4) What did he win in the English Speaking Contest last year?QUESTION 4: (2ms)Make the sentences , using the cues given 1) I / learn / English / since 2008.2) Last year / I / used / practice / speak / English / friend.3) Now / I / good / enough / speak / English / fluently.4) I / hope / frequent / revision / practice / better / next semester.--- The end ---HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH LỚP 8KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011----------------- QUESTION: (1,00đ) - Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm 1B - 2C - 3D - 4D QUESTION 2: (5,00đ) - Mỗi câu đúng cho 0,25 điểmCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Đáp án B C A D A D C C B A D A C B D A B C D B QUESTION 3: (2,00đ) - Mỗi câu đúng cho 0,50 điểm5) Yes, he did.6) His grammar was bad.7) He improved his pronunciation by listening to some English tapes.8) He won the first prize in the English Speaking Contest last year. QUESTION 4: (2,00đ) - Mỗi câu đúng cho 0,50 điểm1. I have learned English since 2008. 2. Last year, I used to practice speaking English with my friend.3. Now, I am good enough to speak English fluently.4. I hope frequent revision and practice will be better next semester .
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Anh văn Năm học 2010-2011 pdf

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: ANH VĂN NĂM HỌC 2010-2011 PDF

1 SỔ GD-ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Anh văn –lop 12 – Năm học 2010-2011 Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Choose the word with the different pronunciation of the underlined part. 1. A. stayed B. injured C. arrived D. finished 2. A. enough B. source C. ought D. thought 3. A. peace B. great C. team D. deal 4. A. machine B. teach C. children D. watch Choose the word or phrase that best completes each of the following sentences. 5. “How are you feeling?”- “I’ve been feeling better since I …………….the doctor.” A. have visited B. visit C. had visited . D. visited 6. WHO’s main activities are carrying out research ….medical development and improving health care. A. on B. in C. for D. to 7. The harder you study, ………… you will pass the exam. A. the easy B. the more easily C. the most easily D. easily 8. When it started to snow, he………… his overcoat. A. took out B. put off C. took off D. put on 9. I am going shopping for food this evening……….I do not have to go at the weekend. A. so B. and C. but D. moreover 10. The ……… environment where lions live are being destroyed. A. nature B. natural C. naturally D. natures 11. We have enough food at home so we ……….go shopping today. A. can’t B. haven’t C. needn’t D. mustn’t 12. The 22nd Sea Games ……… place in Vietnam. A. made B. took C. held D. developed 13. In times of peace, the Red Cross gives help to victims of major …………such as floods, earthquakes,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9
Xem thêm

Đọc thêm

Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11

BỘ ĐỀ SỬ DỤNG KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11

45 Đọc thêm

CKI_10-11

CKI_10-11

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng GấmHọ và tên Lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT HỌC KỲ I KHỐI BA 2010-2011Dụa vào nội dung bài đọc “Cửa Tùng” khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp?a. Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng.b. Những rạng phi lao rì rào gió thổi.c. Cả hai y trên đều đúng.2. Em hiểu thế nào là “Bà chúa của các bãi tắm”a. Là bãi tắm có thờ Bà chúa.b. Là bãi tắm đẹp nhất trong các bãi tắm.c. Là bãi tắm có Bà chúa cai trị. 3. Nước biển Cửa Tùng có màu sắc như thế nào vào buổi trưa?a. Nước biển nhuộm màu hồng nhạt.b. Nước biển màu xanh lơ.c. Nước biển màu xanh lục.4. Câu “Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm” được cấu tạo theo mẫu câu nào?a. Ai - là gì?b. Ai - làm gì?c. Ai - thế nào?* Chính tả (nghe viết)(5đ): Đôi bạn GV đọc đề bài và đoạn từ (Hai năm sau ....như sao sa”)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề