BỆNH MÀNG NGOÀI TIM PPS

Tìm thấy 595 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BỆNH MÀNG NGOÀI TIM PPS":

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

B. 30%60%.C. 20%70%.D. rên 50%.72. 01 rong những Điều kiện để ghi nh n 1 ài ản là TSCD:. Có hời hạn ử dụng không quá 01 năm.B. Có giá rị lớn hơn 1.000.000đ.C. ó hời gi n ử dụng rên 1 năm đ ngL.D. không âu nào đ ng.73. Chi phí án hàng là:. Toàn R hi phí phá inh ạo nên giá rị hành phẩm.B. Toàn R hi phí phádị h vụ.inh rong quá r nh iêu hụ hành phẩm, hàng hó ,C. Chi phí để ó đượ hàng hó .D. Chi phío gồm hi phí nhân viên phân xưởng.74. Khi áng hàng rả h m, rả góp, k oán ghi:. NỢ 111, 112, 131mCÓ 511, 3331.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài,... pot

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN; PHU QUÂN, PHU NHÂN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI,... POT

TRANG 1 BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGO ÀI LÀ H ỌC SINH, SINH VI ÊN; PHU QUÂN, PHU NHÂN C ỦA NGƯỜI NƯỚC NGO ÀI LÀM VI ỆC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DI ỆN N[r]

3 Đọc thêm

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

QUẢN LÝ TÀI SẢN TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

NGO ÀI RA, V ỚI NHỮNG CÔNG TY CÓ NGUỒN T ÀI CHÍNH EO H ẸP, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH ĐƠN GIẢN, CƠ CẤU TỔ CHỨC GỌN NHẸ NHƯ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY D ỰNG V À PHÁT TRI ỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG, V[r]

25 Đọc thêm

Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài ppt

THỦ TỤC SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI PPT

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC H ÀNH CHÍNH: T Ổ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGO ÀI TÊN M ẪU ĐƠN , M Ẫ U T Ờ KHAI : ĐƠN XIN SỬA ĐỔI, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGO ÀI T ẠI VIỆT NA[r]

4 Đọc thêm

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ , ĐOẠN THƠ

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT BÀI THƠ , ĐOẠN THƠ

NGHỊ LUẬN VỀ THƠ ĐOẠN THƠ, B ĐOẠN THƠ, B ÀI TH ÀI TH Ơ Ơ : : LÀ C LÀ C ỎCH ỎCH SỬ DỤNG T SỬ DỤNG T Ổ Ổ NG H P NG H P Ợ Ợ NHỮNG THAO TÁC LL NHỮNG THAO TÁC LL ĐỂ LÀM RÕ ND TƯ TƯỞNG, PHONG [r]

14 Đọc thêm

Đề thi tthu

ĐỀ THI TTHU

2MlB.32MlC.342MlD. Ml2.Câu 23 : Một bệ quay dể giao hành lí ở sân bay coi nh đĩa tròn bán kính 2m, khối lợng 120kg. Đang quay đềuvới tốc độ góc 2rad/s quanh một trục thẳng đứng, một kiện hàng có khối lợng 100kg đợc thả thẳngđứng xuống mép của bệ quay và gắn chặt vào bệ quay. Tốc độ góc của bệ quay và kiện hàng là:A.1rad/s.B.0,75rad/s.C.Một bệ quay dể giao hành lí ở sân bay coi nh đĩa tròn bán kính 2m, khối lợng 120kg. Đang quay đềuvới tốc độ góc 2rad/s quanh một trục thẳng đứng, một kiện hàng có khối lợng 100kg đợc thả thẳngđứng xuống mép của bệ quay và gắn chặt vào bệ quay. Tốc độ góc của bệ quay và kiện hàng là:D.0,50rad/s.Câu 24 : Một vật rắn khối lợng m chuyển động tịnh tiến với vận tốc v thì động năng của nó đợc xác định
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề thi thử 2016 n: Toán

ĐỀ THI THỬ 2016 N: TOÁN

Đà Nẵng, Ngày 18062016 Thi Thử Lần 15 Offline ĐỀ CHÍNH THỨC TH TRUN H C PH TH N U C 2016 n: Toán Th i gian à ài 180 ph t, h ng th i gian phát đề ài 1 2 đi m): a.Khảo s{t sự biến thiên v| vẽ đồ thị h|m số y x x    4 2 2 1. b.X{c định gi{ trị của m để phương trình 2 2 0 x m 2    2 có 4 nghiệm ph}n biệt. ài 2 1 đi m): a.Tìm số phức z biết 1 1 4     i z i 2 3   . b.Giải phương trình: 2log log 9 6 3 9 x x    2 . ài 3 1 đi m): Tính tích ph}n 2 1 e ln x I dx x   . ài 4 1 đi m): Trong không gian Oxyz, cho A1,1,1 v| P x y z  : 2 3 0
Xem thêm

6 Đọc thêm

Xây dựng Bệ cọc potx

XÂY DỰNG BỆ CỌC POTX

o TRANG 7 ƒ ƒ TrTr−−êng hêng hîîp p ợĨợĨy by bơơ ẽẽ xa xa ợĨợĨy sy sỡỡng:ng: ™ ™NNởởn dn dĩng hĩng hép gép gçç hohoậậc thƯp thay cho tc thƯp thay cho t−−êng cêng cảảc c v vĨĨn; cã thn; c[r]

13 Đọc thêm

CHƯƠNG VII I TÍNH TOÁN BỆ THÁP

CHƯƠNG VII I TÍNH TOÁN BỆ THÁP

Đồ án tốt nghiệpTrờng Đại học Giao thông Vận tảichơng VIIitính toán bệ tháp1. Cấu tạo bệ tháp:Do điều kiện địa hình, địa chất khu vực hai đầu cầu giống nhau, cũng nh kếtcấu nhịp đợc thiết kế đối xứng có các tiêu chuẩn kỹ thuật nh nhau nên ta thiết kếtháp cầu hai bên nh nhau. Vì vậy ta chỉ tính toán một tháp.2.Tính toán:2.1. Tĩnh tải:2.1.1. Tĩnh tải bản thân bệ tháp:- Khối lợng riêng bê tông: = 2,5(T/m3)- Thể tích bệ tháp:V = 184,4.4 = 737,6 (m3)--> Pbệ = 737,6 . 2,5 = 1844 (T)2.1.2. Tĩnh tải phần tháp:Thể tích phần cột tháp:V = (1,5.2.12 +(3 + 2). 32,2/2 . 1,5 ). 2 = 313,5 m3Thể tích thanh xà ngang trên:V = 1,2 . 1,6 . 7,6 = 14,6 m3Thể tích thanh xà ngang dới:V = 2,2 . 1,6 . 14,9 = 52,45 m3Tổng thể tích tháp:Vtháp = 380,55 m3Trọng lợng tháp:Q = 2,5 . 380,55 = 950,15 T
Xem thêm

15 Đọc thêm

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt thiết bị cơ khí-mã đề thi lđtbck – th (7)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT-LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ-MÃ ĐỀ THI LĐTBCK – TH (7)

Cũng có thể điều chỉnh đường tâm máy trùng với đường tâm bệ bằng cách căng các dây tâm phụ với đường tâm và cách đều đường tâm sau đó đo các khoảng cách từ dây tâm phụ tới các thành bên 0.50.50.5của máy.. Sau khi đưa máy lên bệ, cần tiến hành điều chỉnh máy theo các yêu cầu sau đây:- Đường tâm máy trùng đường tâm bệ- Độ cao và độ thăng bằngNgoài ra người thợ lắp đặt còn phải điều chỉnh vị trí tương quan giữa các bộ phận trong máy, giữa các máy trong tổ máy bước hiệu chỉnh phải căn cứ vào quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn cho phép của từng cơ cấu.2 Một kết cấu thép 30 tấn được nâng lên vị trí lắp đặt cao 20 m bằng tời điện 5 tấn và tổ múp có 2 pu ly dẫn hướng.a. Chọn tổ múp và vẽ sơ đồ làm việc của tổ múp.b. Chọn đường kính dây cáp và chiều dài cáp cần thiết cho tổ múp, biết rằng: - Cáp 6 × 37 + 1, giới hạn bền kéo là 130KG/mm2, chế độ tải trọng nhẹ - Chiều dài cáp từ tâm múp dẫn hướng trên đến tời là 22m. Bảng1 : Hệ số phụ thuộc (Kft )Số nhánh dây làm Số pu ly làm
Xem thêm

7 Đọc thêm

KẾT CẤU PHẦN TĨNH CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL

2 KẾT CẤU PHẦN TĨNH CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 21

17 CHƯƠNG 2 KẾT CẤU PHẦN TĨNH CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 2.1 BỆ MÁY - Bệ máy liên kết chặt thân động cơ với các chi tiết tĩnh và chịu tác dụng các lực của các chi tiết chuyển động. Nó còn là nơi chứa dầu nhờn bôi trơn. Vì vậy, bệ máy phải có độ bền, độ cứng vững thích hợp để chịu được lực uốn theo chiều dọc. Hình 2.2: Kết cấu bệ máy động cơ cỡ lớn - Bệ máy của động cơ cỡ lớn, thấp tốc được chế tạo từ các tấm thép hàn, do đó có thể giảm được trọng lượng và tăng độ cứng cho bệ máy. Cấu tạo chung của bệ máy bao gồm các dầm dọc và dầm ngang, trên đó có bố trí các ổ đỡ chính, các dầm ngang này còn có tác dụng tăng độ cứng vững theo chiều ngang cho bệ máy. Các dầm ngang chia các bệ máy thành các khoang tương ứng với số xilanh của động cơ. Hình 2.3: Kết cấu vách ngang của bệ máy động cơ lớn - Bệ máy có chiều dài lớn của các động cơ nhiều xilanh thường được đúc thành nhiều đoạn, rồi được liên kết cứng với nhau bằng các bu lông. - Đối với các động cơ trung, cao tốc công suất không lớn lắm bệ máy thường được đúc bằng gang hay có kết cấu hàn - đúc. 18 Hình 2.4: Kết cấu bệ máy động cơ cỡ nhỏ - Bệ máy và thân động cơ được liên kết với nhau bằng các bu lông hay các gu giông liên kết toàn khung. - Phần dưới của bệ máy là cacte để chứa dầu bôi trơn, do đó các khoang của bệ máy thông nhau. Bệ máy có thể có các đáy chứa dầu đúc liền với nó (Hình 2.4) hay được chế tạo
Xem thêm

10 Đọc thêm

Bài giảng bai 4 Gioi thieu sung TLAK

BÀI GIẢNG BAI 4 GIOI THIEU SUNG TLAK

*LẮP BỆ KHÚA NŨNG VÀ KHÚA NŨNG: TAY PHẢI CẦM NGỬA BỆ KHÚA NŨNG, ĐẦU THOI VỀ TRƯỚC, tay trỏi cầm khúa nũng, lắp vào lỗ chứa khúa nũng, xoay khúa nũng sang trỏi và đẩy về trước, tay phải c[r]

18 Đọc thêm

Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo nắp hầm hàng tàu vỏ thép, chương 4 potx

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO NẮP HẦM HÀNG TÀU VỎ THÉP, CHƯƠNG 4 POTX

 Chuẩn bị các loại thiết bị phục vụ: máy cắt, máy mài, cẩu, dụng cụ gá lắp… Chuẩn bị mặt bằng thi công, bệ lắp ráp phục vụ cho quy trình lắp ráp nắp hầm hàng lựa chọn. Chuẩn bị nhân công với số lượng, trình độ phù hợp yêu cầu đảm bảo tiến độ để giao sản phẩm theo hợp đồng. Cán bộ kỹ thuật phải nắm vững trình độ chuyên môn và có kinh nghiệm. Công nhân: Bộ phận cắt phải đảm bảo các công nhân có tay nghề cao, có khả năng gia công hạ liệu các chi tiết kết cấu đảm bảo tính chính xác cao nhất. Công nhân hàn phải thực hiện đảm bảo chất lượng các mối hàn ở những vị trí phức tạp. Bộ phận lắp ráp, cân chỉnh cần phải đảm bảo đạt độ chính xác theo yêu cầu. Cán bộ kỹ thuật cần phải nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của nắp hầm hàng, cần theo dõi sát quá trình thi công đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu. Phải có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề công nghệ phát sinh.3.2.2. Chế tạo bệ lắp ráp.Bệ lắp ráp được chế tạo phục vụ cho quá trình lắp ráp nắp hầm hàng. Nó là khâu chuẩn bị nhưng lại là khâu rất quan trọng vì nó quyết định trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm.1. Bệ thứ nhất – Bệ phẳng.Tận dụng những bệ phẳng chuyên dụng sẵn có của nhà máy.Hình 3-3: Bệ chuyên dụng của nhà máy.Bố trí lại hệ thống các chi tiết trong bệ phẳng phù hợp với kết cấu lắp ráp của nắp hầm hàng, hệ thống các thanh thép trên bệ bố trí theo hệ thống khung xương nắp hầm, thiết lắp mặt bệ phẳng giả phục vụ cho mặt chuẩn lắp ráp.
Xem thêm

11 Đọc thêm

CHẾ TẠO CẦN TRỤC THIẾU NHI

CHẾ TẠO CẦN TRỤC THIẾU NHI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆPCHẾ TẠO MÁYĐỀ BÀI: CHẾ TẠO CẦN TRỤC THIẾU NHI-Công dụng cần trục thiếu nhi :Cần trục thiếu nhi là loại cần trục có tải trọng nâng nhỏ, có thể di chuyểnđược nhờ sức người.Loại cần trục này thường dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng và các cấu kiện lên cao, phục vụ thi công các toà nhà cao đến 5 tầng, dùng trong công tác tháo lắp máy, nâng chuyển các thùng đất lên bờ khi đào hố móng bằng sức người -Thành phần cấu tạo của một cần trục thiếu nhi:1. Khung di chuyển bằng bánh sắt;2. Ống đỡ và trục quay; 3. Đối trọng;4. Tời5. Bệ quay;6,7. Thanh giằng;8. Cần;9. Công tắc hành trình;10. Palăng nâng hạ vật-Bộ phận cần của cần trục thiếu nhi có dạng ống thép, dài từ 1 đến 4m, được lắp khớp bản lề trên bệ 5; bệ có trục quay được đặt trong ống đỡ 2 ; pa lăng nâng hạ vật 10 bố trí ở đầu cần ; bộ máy tời 4 ( hoặc pa lăng điện ) đặt trên bệ để kéo cáp dẫn động pa lăng nâng hạ vật.-Như vậy, cần trục chỉ có cơ cấu nâng hạ vật, không thay đổi tầm với được trong quá trình làm việc, các hoạt động khác như quay, di chuyển thì dùng sức người.Cần trục thường được thiết kế với bội suất bằng 1 hoặc 2, tải trọng nâng từ 500 đến 1000kG , tầm với từ 1 đến 4m, độ cao nâng đến 20m.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

CÁCH TI ẾP CẬN NGHI ÊN C ỨU TI ẾN TR ÌNH NGHIÊN C ỨU CỦA ĐỀ T ÀI Đ Ã ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU: BƯỚC 1: T ỔNG QUAN T ÀI LI ỆU NGHI ÊN C ỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ T À[r]

17 Đọc thêm

ĐỀ THI LẠI VĂN 6

ĐỀ THI LẠI VĂN 6

Phòng giáo dục huyện Kiến Thụy Trờng THCS Ngũ Đoan Đề kiểm tra Môn Ngữ văn 6Thời gian(60 phút)Phần I. Trắc nghiệm(4đ)..1 Từ đờng bệ trong câu Quả trứng hồng hào thăm thẳm và đờng bệ đặt lên một mâm bạcđờng kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nớc biển hửng hồng có nghĩa làgì?A. Cao và to C. Vững vàngB. Lùn và béo D. Dáng vẻ to lớn chững chạc, uy nghi 2 Trong đoạn văn tác giả đã mấy lần sử dụng phép so sánh?A. Một lần B. hai lần C. Ba lần D. Bốn lần 3 Trong các từ sau đay từ nào là từ Hán Việt?A.Tròn trĩnh B. Phúc hậu C. Quả trứng D. Muôn thuở 4. Nếu viết Nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết thì câu văn mắc phải lỗi gì?A. Thiếu chủ ngữ C. Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữB. Thiếu vị ngữ D. Thiếu bổ ngữ 5 Trong các tình huống sau, tình huống nào không phải viết đơn.A. Em bị ốm không đến lớp học đợcB. Em gây mất trật tự trong lớp, khiến cô giáo không hài lòng.C. Em muốn vào Đoàn TN cộng sản Hồ Chí MinhD. Gia đình em khó khăn muốn miễn học phíPhần II. Tự luận (6đ)Đề bài: Em có dịp quan sát cảnh hoàng hôn ở quê em. Hãy tả lại cảnh đó.
Xem thêm

1 Đọc thêm