NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG Ở NGƯỜI GIÀ LAO PHỔI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG Ở NGƯỜI GIÀ LAO PHỔI":

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG

1. Phân loại thị trường: Một trong những điều kiện cơ bản để tổ chức th nh công hoà ạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp l phà ải hiểu rõ đặc điểm, tính chất của thị trường. Phân loại thị trường l vià ệc phân chia các thị trường theo các tiêu thức khác nhau th nh nhà ững thị trường nhỏ hơn và tương đối đồng nhất (theo tổ chức phân chia). Có thể phân loại thị trường th nh nhà ững tiêu thức sau:1.1. Phân lo ạ i theo ph ạ m vi đị a lý: - Thị trường địa phương.- Thị trường khu vực.- Thị trường trong nước.- Thị trường quốc tế.1.2. Phân lo ạ i theo tính ch ấ t tiêu dùng h ng hoá trong mà ố i quan h ệ v ớ i thu nh ậ p. - Thị trường h ng xa xà ỉ: có cầu tăng nhanh khi thu nhập tăng lên.- Thị trường h ng thià ết yếu: có cầu ít biến động khi thu nhập của người dân tăng hoặc giảm.- Thị trường h ng hoá cà ấp thấp: có cầu giảm nhanh khi thu nhập của người dân tăng lên.1.3. Phân lo ạ i theo m ụ c đ ích s ử d ụ ng c ủ a h ng hoá:à - Thị trường h ng hoá tà ư liệu tiêu dùng: phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng.- Thị trường h ng hoá tà ư liệu sản xuất: phục vụ cho nhu cầu sản xuất.1.4. Phân lo ạ i theo m ố i quan h ệ v ớ i quá trình tái s ả n xu ấ t: - Thị trường đầu ra: l thà ị trường sản phẩm của doanh nghiệp.- Thị trường đầu v o: l thà à ị trường cung cấp các yếu tố phục vụ quá trình sản xuất của doanh nghiệp gồm có thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường công nghệ, thị trường tư liệu sản xuất.1.5. Phân lo ạ i theo tính ch ấ t c ạ nh tranh: - Thị trường độc quyền: gồm độc quyền mua v bán. Trong thà ị trường độc quyền bán chỉ có một người bán duy nhất v có rà ất nhiều người mua quyền lực thương lượng của người bán rất mạnh.
Xem thêm

8 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

toán phát huy được chức năng giám sát tình hình thực hiện một cách kịp thời.- Công ty đã nghiên cứu vậ dụng hình thức kế toán nhật kí- sổ cái. với đặcđiểm sản xuất kinh doanh của mình kế toán đã lập v ử dụng các sổ t i khoà ảnchi tiết phù hợp, phục vụ tốt cho công tác kế toán.- Nhìn chung, trong quá trình hạch toán, công ty đã sử dụng hệ thống sổ kếtoán theo đúng qui định, ghi chép đầy đủ theo từng khoản mục m mà ẫu sổ quiđịnh. đồng thời việc luân chuyển các chứng từ, sổ sách cũng được thực hiện hợplý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nhà àsản phẩm một cách nhanh chóng, chính xác.- Công tác hạch toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm của côngty đã kịp thời cung cấp thông tin cho các nh quà ản lý, giúp nh quà ản lý đề ranhững quyết định đúng đắn về việc sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn trong quátình sản xuất. Công ty đã xây dựng định mức chi phí sản xuất cho mỗi loại sảnphẩm tương đối khoa học, hợp lý. Thông qua hệ thống định mức chi phí , các nhàquản trị có thể giám sát tình hình sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất vàđánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực.- Công tác kế toán chi phí sản xuất v tính giá th nh à ản phẩm được tiếnh nh theo qui à định. Giữa kế toán giá th nh v các phà à ần việc kế toán được ghichép chính xác, đầy đủ l cà ơ sở cho việc tính giá th nh hà ợp lý.3.1.2 nhược điểmBên cạnh những ưu điểm nói trên thì quá trình hạch toán chi phí sản xuấtv tính giá th nh à ản phẩm vẫn còn tồn tại những vướng mắc chưa hợp lý màtheo em nếu khắc phục được sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.- Về kế toán khấu hao TSCĐ: hạch toán to n bà ộ số khấu hao TSCĐ( dùng chosản xuất, quản lý, bán h ng) v o TK 627 m không tách riêng à à ố khấu hao phucvụ cho bộ phận sản xuất, bộ phận bán h ng v à ố khấu hao phục vụ cho bộ máyquản lý doanh nghiệp l không à đúng với chế độ hiện h nh.à- Về chi phí dịch vụ mua ngo i v chi phí khác bà à ằng tiền: để đảm bảo phảnánh trung thực chi phí phát sinh phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm công tycần có sự tách biệt giữa hai khoản chi phí n y bà ằng cách tập hợp theo dõi trên
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRONG THAI KỲ VÀ HẬU SẢN

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRONG THAI KỲ VÀ HẬU SẢN

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRONG THAI KỲ VÀ HẬU SẢN TÓM TẮT Cơ sở: Thai kỳ được ghi nhận là một trong những nguy cơ quan trọng của TBMMN. Phương pháp: Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng các trường hợp bệnh nhân nữ trong thời gian thai kỳ hoặc 6 tuần sau sinh bị tai biến mạch máu não (TBMMN) nhập bệnh viện Chợ Rẫy và Từ Dũ, TP.HCM. Kết quả: Có 36 trường hợp gồm 15 trường hợp nhồi máu não, 21 trường hợp xuất huyết nội sọ. Có 23 trường hợp khởi phát bệnh trong thời gian hậu sản. Các yếu tố nguy cơ thường gặp là tuổi cao (69,44%), sinh nhiều lần (58,33%), sinh mổ (47,83%), tăng huyết áp (47,22%), tiền sản giật (33,33%). Kết luận: TBMMN trong thai kỳ và hậu sản là biến chứng sản khoa quan trọng cần được phòng ngừa tích cực. SUMMARY Background: pregnancy is one of the most important risks of the stroke. Method: We studied the clinical symptoms, signs, blood tests, imaging and risk factors in patients admitted to the ChoRay Hospital and TuDu Hospital, Ho Chi Minh city, with a diagnosis of stroke during pregnancy or within 6 weeks postpartum. Results: 36 patients with a diagnosis of stroke during pregnancy and postpartum were identified, including 15 with cerebral infactions and 21 intracranial hamorrhages. There were 23 events occurred in the postpartum period, 13 other events occurred in the pregnancy. The common risk factors were older age (69,44%), multipara (58,33%), cesarean delivery (47,83%), hypertension (47,22%), preeclampsia, eclampsia (33,33%). Conclusion: stroke is an important complication of pregnancy, all
Xem thêm

10 Đọc thêm

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PH N PHÂ ỐI 1.1 .Những lý luận chung về kênh phân phối1.1.1.Khái niệm,vai trò,chức năng của kênh phân phối:*Khái niệmHiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về kênh phân phối tùy thuộc v oàcác góc độ nghiên cứu khác nhau. Sau đây l khái nià ệm về kênh phân phối trênmột số góc độ:-Đứng từ góc độ người sản xuất: Kênh phân phối l con à đường đểđưa h ng hóa tà ừ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, từ người sản xuất đếnngười tiêu dùng.-Đứng từ góc độ của người trung gian: Kênh phân phối l mà ột dãyquyền sở hữu các h ng hóa khi chúng chuyà ển qua các tổ chức khác nhau. -Đứng từ góc độ người tiêu dùng: Kênh phân phối l hình thà ức lỏnglẻo của các công ty liên doanh để cùng thực hiện một mục đích thương mại.-Đứng trên quan điểm của nh quà ản lý marketing: Kênh phân phối làmột sự tổ chức các tiếp xúc bên ngo i à để quản lý các hoạt động nhằm thựchiện bán sản phẩm cho người sử dụng hay người tiêu dùng cuối cùng để thỏamãn nhu cầu của họ.Theo như định nghĩa thứ tư, chúng ta nhận thấy một số nội dung cơ bảnsau: -Kênh phân phối tồn tại bên ngo i doanh nghià ệp. Nó không phải làmột phần cấu trúc nội bộ của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa l quà ản lý kênhphân phối liên quan đến khái niệm quản lý giữa các tổ chức hơn l quà ản lýtrong một tổ chức.-Khi nói đến việc tổ chức các quan hệ l muà ốn nói đến quan hệ giữacác công ty hay các tổ chức, những người m có liên quan trong chà ức năngđ m phán à đưa h ng hóa v dà à ịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùngcuối cùng nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng cùng với việcbán được nhiều h ng, thu à được nhiều lợi nhuận.-Khi nói đến các hoạt động nghĩa l ự liên quan đến các hoạt động ởtrong kênh. Các hoạt động n y bao gà ồm từ sự sắp xếp, tổ chức sự phát triển
Xem thêm

19 Đọc thêm

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (LA tiến sĩ)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyếtNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tính kháng kháng sinh, gen kháng thuốc của Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết
Xem thêm

Đọc thêm

đề cương môn khoa học gỗ

ĐỀ CƯƠNG MÔN KHOA HỌC GỖ

đề cương môn khoa học gỗ của trường đại học lâm nghiệpcâu 2: các đặc điểm của gỗ? biện pháp khắc phục các nhược điểm? Câu 3: cấu trúc vách TB? Y nghĩa của việc ng cứu vách TB? .......

22 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

phẩm* Khái niệmGiá th nh ản phẩm (công việc, lao vụ) l bià ểu hiện bằng tiền các chi phí sản xuất tính cho một khối lượng sản phẩm (công việc, lao vụ) nhất định đã ho n th nh. Mà à ục đích sản xuất kinh doanh hay nói cách khác đi l mà ục đích bỏ chi phí của doanh nghiệp l tà ạo nên những giá trị sử dụng nhất định để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến hiệu quả chi phí bỏ ra để với chi phí bỏ ra l thà ấp nhất thu được giá trị sử dụng l là ớn nhất v luôn tìm mà ọi biện pháp để hạ thấp chi phí nhằm mục đích thu được lợi nhuận tối đa.Giá th nh ản phẩm luôn chứa đựng hai mặt khác nhau bên trong đó l chi phí ản xuất đã bỏ ra v là ượng giá trị sử dụng thu được cấu th nh trong khà ối lượng sản phẩm công việc, lao vụ đã ho n th nh.à àNhư vậy, bản chất của giá th nh ản phẩm l ự chuyể dịch giá trị của các yếu tố chi phí v o nhà ững sản phẩm, công việc, lao vụ đã ho n th nh. Giá th nh không nhà à à ững chỉ l chà ỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, kết quả sử dụng yếu tố đầu v o cà ủa quá trình sản xuất m còn l cà à ăn cứ để tính toán xác định hiệu quả kinh tế các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.* Phân loại giá th nh ản phẩm Để đáp ứng yêu cầu v hoà ạch toán quản lý về kế hoạch hoá giá th nh cà ũng như yêu cầu xây dựng cả h ng hoá, giá th nh à à được xem xét dưới nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau, về lý luận cũng như trên thực tế, ngo i các khái nià ệm về giá th nh xãà hội, giá th nh cá bià ệt còn có khái niệm giá th nh công xà ưởng v giá th nh to n bà à à ộ.* Xét theo thời điểm tính v nguà ồn số liệu để tính giá th nhàGiá th nh à được chia th nh giá th nh kà à ế hoạch, giá th nh à định mức v giá th nhà à thực tế.- Giá th nh kà ế hoạch: Được xây dựng trước khi bước v o kinh doanh trên cà ơ sở giá th nh thà ực tế kỳ trước các định mức các dự toán chi phí của kỳ kế hoạch.- Giá th nh à định mức: Cũng như giá th nh kà ế hoạch, giá th nh à định mức cũng được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên khác đối tượng hạch toán chi phí sản xuất v à đối tượng tính giá th nh ản phẩm. Vấn đề n y có tà ầm quan trọng
Xem thêm

16 Đọc thêm

Giao Trinh BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - chương 5

GIAO TRINH BÊ TÔNG CỐT THÉP NÂNG CAO - CHƯƠNG 5

h sàn BTCT chu ti trng ng ch tp trung vào hai phương pháp phân tích gii hn. 5.3 PHÂ TÍCH ĐƯỜG CHẢY DẺO CỦA  PHẲG 5.3.1 Giới thiệu chung Phân tích ưng chy do (Yield-line analysis, YLA) dùng lý thuyt do cng (rigid-plastic)  xác nh ti trng phá hoi tương ng vi sc kháng mômen do cho trưc. • Có th áp dng cho cu kin bn, dm, khung. • c lp vi chng loi vt liu kt cu: BTCT, thép, VL khác • Không cho bit các thông tin v  võng • Ch hu ích cho phân tích ng x giai on ti hn hay sau khi chy do (post-yielding).  Không cho bit thông tin v áp ng i vi ti trng dch v (service-load) • Thưng dùng  ánh giá các công trình ã xây dng • Là phương pháp ng hc ưc oán cn trên (
Xem thêm

14 Đọc thêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ H NG HO NÔNG Á ẢNCỦA TỈNH H NAM GIAI À ĐOẠN 1996-2002.I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ CỦA TỈNH H NAM GIAI À ĐOẠN1996 - 2002.1.Thực trạng phát triển kinh tế của H Nam giai à đoạn 1996-2002.H Nam l mà à ột tỉnh nằm khu vực đồng bằng sông Hồng, sự phát triểnkinh tế - xã hội của H Nam liên quan mà ật thiết với phát triển khu vực, đặcbiệt l các tà ỉnh lân cận như Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình v Hà ưng Yên.Nông nghiệp vẫn giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các tỉnh lâncận H Nam, thà ể hiện tỷ trọng nông nghiệp trong GDP vẫn chiếm từ 43% -50%. Cơ cấu kinh tế mang tính thuần nông độc canh. Số lao động đang sinhsống v l m vià à ệc nông thôn các tỉnh n y chià ếm trên 85%. Trong số laođộng thường xuyên l m vià ệc nông thôn thì có tới 80% số lao động l m vià ệcchủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.Trong giai đoạn 1996-2002, tình hình kinh tế -xã hội của H Nam à ổnđịnh v có bà ước tăng trưởng khá: GDP tăng bình quân 9,1%/năm, thu nhậpbình quân đầu người tăng 1,6 lần so với năm 1996, đời sống nhân dân từngbước được cải thiện, trật tự xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh đượcgiữ vững. Cơ cấu kinh tế dần được chuyển dịch đúng hướng: giảm tỷ trọngnông nghiệp v tà ăng tỷ trọng công nghiệp v dà ịch vụ.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của H Nam à đạt 8,1%/năm, caohơn so với tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ( đạt 7,04%/năm)trong giai đoạn 1996-2002. Tuy nhiên, GDP tính bình quân đầu người của HàNam so với của cả nước trong giai đoạn n y là ại có xu hướng giảm rõ rệt, từtỷ lệ 58,78% so với cả nước năm 1995 còn 49,48% v o nà ăm 2002.Bình quân trong giai đoạn 1996 -2000 công ty lương thực H Nam xuà ấtkhẩu được 10.000-15.000 tấn gạo một năm. Trong đó gạo trên địa b n tà ỉnh vớisố lượng nhỏ, năm 1998 xuất bán cho IRắc được 1.000 tấn, năm 2000 xuấtbán được 2000 tấn.Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, H Nam cà ũng đạt được tốcđộ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn so với cả nước. Trong giai đoạn
Xem thêm

18 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

SẢẢN PHN PHẨẨ xi măng: 140.000.00 M XI M M XI MĂĂNG CNG CỦỦA CÔNG TY SÔNG A CÔNG TY SÔNG ĐĐÀ 12 À 12 I. Môc tiªu phÊn ®Êu cña c«ng ty S«ng §µ 12 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm Đối với sản phẩm xi măng: - Tổng sản xuất kinh doanh xi măng : 180.000 tấn - Doanh thu từ 0đồng - Lợi nhuận trước thuế: 10.250.000 đồng - Thu nhập bình quân trên một đầu người: 1.400.000 đồng 2. Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 trong những năm tới.
Xem thêm

19 Đọc thêm

TÓM TẮT BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

TÓM TẮT BỆNH LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

dạng thay đổi, thành nang có thể có góc cạnh do phúc mạc bò dính, co kéo,thành nang trở nên dày, echo đặc.Siêu âm Doppler: Doppler cho thấy thành nang phân bố mạch máu ít, không có dấuhiệu nghi ngờ ác tính2. CA 125− Trong lạc nội mạc tử cung, CA 125 tăng cao (>35 U/ml).− CA 125 >100IU trong những trường hợp tổn thương lạc nội mạc tử cung lanrộng hoặc vỡ nang lạc nội mạc tử cung. CA 125 kông phải là ấn chỉ nhạy,chuyên biệt của lạc nội mạc tử cung vì CA 125cũng tăng cao trong một sốbệnh lý phụ khoa khác như: ung thư buồng trứng loại biểu mô.3. PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG• Phẫu thuật nội soi ổ bụng là tiêu chuẩn vàng giúp chẩn đoán lạc nội mạc tửcung vì tổn thương lạc nội mạc tử cung thường vùng chậu và có nhiều dạng••không thể phát hiện được bằng những phương tiện cận lâm sàng vừa nêu trên.Thời điểm nội soi tốt nhất là trong nửa đầu chu kỳ kinh vì nếu có lạc nội mạctử cung, tổn thương sẽ được phá hủy. Không nên mổ trong ½ sau chu kỳ kinh,vì vết thương nơi phóng noãn buồng trứng còn mới, chưa lành nên rất dễ chotế bào nội mạc tử cung cấy ghép, gây tái phát lạc nội mạc tử cung sau mổ.Chẩn đoán lạc nội mạc tử cung dựa vào bệnh sử, thăm khám lâm sàng, xétnghiệm cận lâm sàng, trong đó siêu âm là phương pháp tốt nhất. Mặc dù tiêuchuẩn vàng để chẩn đoán lạc nội mạc tử cung chính là phẫu thuật nội soi,•nhưng không phải luôn luôn có được chẩn đoán xác đònh bằng giải phẫu bệnh
Xem thêm

Đọc thêm

HOA. GA 7. TUẦN 6, CHUẨN KT 2010

HOA. GA 7. TUẦN 6, CHUẨN KT 2010

+ Con người nhà thơ.E. Rút kinh nghi mệ :TUẦN 6 Ngày soạn: 11.09.2010 Giáo viên: Trần Thị Hoa 2 Trường THCS – THPT DTNT Đạ Tẻ*************************************************************************************************************Giáo án: ngữ Văn 7 Năm học: 2010- 2011******************************************************************************************************************TIẾT 21 Ngày dạy: A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Cảm nhận được hồn quê thắm thiết tình qu của Trần Nhân Tông qua một bài thơ chữ Hán thất ngôn tứ tuyệt.B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ : 1. Kiến thức: - Bức tranh làng quê thôn dã trong một sáng tác của Trần Nhân Tông – người sau này trở thành vị tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.- Tâm hồn cao đẹp của một vị vua tài đức.- Đặc điểm của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật qua một sáng tác của Trần Nhân Tông. 2.Kĩ năng : - Vận dụng kiến thức về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật và đọc – hiểu một văn bản cụ thể : - Nhận biết một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ.- Thấy được sự tinh tế trong lựa chọn ngôn ngữ của tác giả để gợi tả bức tranh đậm đà tình quê. 3.Thái độ: Yêu mến những cảnh quê bình dị, biết ơn và cảm phục những nhà thơ tài năng của đất nước. C. PHƯƠNG PHÁP: Đọc sáng tạo, đàm thoại, thuyết trình, nêu vấn đề.D. TIẾN TRÌNH BI DẠY:1. Ổn định tổ chức: 7a2/ (Vắng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)2. Kiểm tra bài cũ: 7a2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Đọc thuộc bài thơ Sông núi nước Nam phần phiên âm và phần dịch thơ. Phân tích nội dung bài thơ ấy. (6đ) (2) Nêu cảm nghĩ của em sau khi học bài Phò giá về kinh (4 đ) 3. Đặt vấn đề : Thiên nhiên tươi đẹp luôn là đề tài để cho các thi nhân sản sinh ra những vần thơ đặc sắc. Hôm nay,
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

với cùng kỳ năm 2012. Nộp Ngân sách năm 2013 là 13.37 tỷ đồng thấp so với cùng kỳ năm trước 92,14 %.BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNHĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2013:Trong năm 2013, nền kinh tế trong nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn nên thực trạnghoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn còn những đặc điểm như sau : Các Ngân hàng thương mại đã giảm dần lãi suất cho vay từ 9 – 10 % /năm từ đầu năm2013 và đáp ứng đầy đủ nguồn cho vay nên đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việcvay vốn nhập khẩu nguyên - vật liệu, hóa chất, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và kinhdoanh. Tỷ giá ngoại tệ ổn định tương đối, giúp cho doanh nghiệp có điều kiện tính toán giá thànhsản phẩm, giá bán hợp lý và ổn định trong cả năm 2013.4 Giá nguyên liệu PA, PE dùng trong sản xuất chỉ, lưới tăng, giảm liên tục từ đầu năm đếncuối năm 2013.Nhu cầu vốn nhập khẩu nguyên liệu dùng cho sản xuất và kinh doanhkhông biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2012. Năm 2013 mưa nhiều, điện cung cấp cho sản xuất không khó khăn gay gắt như năm 2012,thời tiết thuận lợi, mưa bảo nhiều giảm dần trong quý 4, ngư dân có điều kiện ra khơi đánhbắt dài ngày nên nhu cầu về chỉ, lưới cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2012 cả về chủngloại và số lượng. Tình hình thiếu lao động vẫn nghiêm trọng, rất khó khăn trong việc tuyển dụng mới và giữchân người lao động; lực lượng lao động thay đổi liên tục, gây mất ổn định trong việc tổchức sản xuất trong từng thời điểm trên cả dây chuyền sản xuất. Chi phí đào tạo lao độngmới cao, ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm. Giá điện tăng 2 lần trong năm ; giá nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng, vận chuyển, bao bìđều tăng liên tục
Xem thêm

18 Đọc thêm

Bài soạn Bài 40: Mục đích ý nghĩa công tác bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản

BÀI SOẠN BÀI 40: MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN

HS.- Để có được các sảnphẩm: nước ép trái cây,thịt hộp, cá hộp, bàn ,ghế... con người cần phảilàm gì?- Mục đích của công táctrên là gì?- Chế biến.- Dễ sử dụng, tiện lợi,nhanh chóng, ngon,…2. Mục đích, ý nghĩa củacông tác chế biến nông,lâm, thuỷ sản- Duy trì và nâng cao chấtlượng, tạo điều kiện thuậnlợi cho công tác bảo quảnnông, lâm, thuỷ sản.- Làm đa dạng sản phẩmvà có giá trị cao.10’ - Kể tên một số sảm phẩmcủa nông, lâm, thuỷ sảnmà em biết?- GV liệt kê các sản phẩmhs kể tên lên bảng theotừng nhóm.- Các sản phẩm nông,thuỷ sản có chung nhữngđặc điểm gì?- Hãy xác định các chất
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài 40: BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NLT 4cột

BÀI 40: BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NLT 4CỘT

thịt hộp, cá hộp, bàn ,ghế con người cần phảilàm gì?Mục đích của công táctrên là gì?- Chế biến.- Dễ sử dụng, tiện lợi,nhanh chóng, ngon,…2. Mục đích, ý nghĩa củacông tác chế biến nông,lâm, thuỷ sản- Duy trì và nâng cao chấtlượng, tạo điều kiện thuậnlợi cho công tác bảo quảnnông, lâm, thuỷ sản.- Làm đa dạng sản phẩmvà có giá trị cao.10’ - Kể tên một số sảmphẩm của nông, lâm,thuỷ sản mà em biết?- GV liệt kê các sảnphẩm hs kể tên lên bảngtheo từng nhóm.- Các sản phẩm nông,thuỷ sản có chung nhữngđặc điểm gì?- Hãy xác định các chấtdinh dưỡng chủ yếutrong các sản phẩm nông,thuỷ sản?
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Thiếu máu não thoáng qua: Nguy cơ hàng đầu của nhồi máu não doc

TÀI LIỆU THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA: NGUY CƠ HÀNG ĐẦU CỦA NHỒI MÁU NÃO DOC

của thiếu máu não thoáng qua chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nên bệnh nhân thường không để ý và không đi khám. Mặt khác những triệu chứng đó rất dễ nhầm với một số bệnh lý khác như động kinh, đau đầu migraine, hạ đường huyết, rối loạn tiền đình... vì thế chẩn đoán bệnh thường khó và dễ bị bỏ qua. Mối đe dọa từ thiếu máu não thoáng qua Trước đây, căn bệnh này được đề cập đến chủ yếu đối tượng trên 60 tuổi, nhưng những năm gần đây, sự gia tăng của bệnh tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, thừa cân - béo phì, đái tháo đường và tình trạng stress khiến cho tỷ lệ mắc bệnh ngày càng trẻ hoá, nhiều trường hợp đến khám bệnh chỉ tuổi 40, thậm chí trẻ hơn. Nếu không được điều trị, tai biến thiếu máu não thoáng qua sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu não và các tai biến tim mạch. Người ta thấy rằng có tới 8% bệnh nhân thiếu máu não thoáng qua bị nhồi máu não trong tháng đầu tiên, tỷ lệ này là 5% cho năm đầu tiên. Có đến 20% các bệnh nhân này có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hoặc tử vong đột ngột trong vòng 5 năm đầu tiên. Như vậy việc chẩn đoán căn bệnh này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm điều trị sớm và góp phần kiểm soát những biến chứng nguy hiểm. Do đó cần phải khám lâm sàng kỹ kết hợp với các xét nghiệm đường máu, mỡ máu, thời gian đông máu và nên làm các kỹ thuật như điện tim, siêu âm tim, điện não, chụp cắt lớp não, doppler sọ não, chụp mạch não... ngay sau khi các biểu hiện bệnh xuất hiện. Vì sao có hiện tượng thiếu máu não thoáng qua? Thủ phạm gây ra tai biến thiếu máu não thoáng qua chủ yếu là do các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch não, bóc tách động mạch, loạn nhịp tim, rung nhĩ, các bệnh lý van tim, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp... Ngoài ra các yếu tố tác động đến sự xuất hiện bệnh còn là đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tuổi cao, thừa cân - béo phì. Sự hình thành các cục máu đông từ tim đẩy lên mạch máu não, thành động mạch não bị xơ vữa, tim không cung cấp máu đủ lên não... làm cho tình trạng bệnh xuất hiện. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc lá làm cho các bệnh lý trên gia tăng nhanh và ngày một trầm trọng, các bệnh nhân đến khám bệnh hầu hết đều có liên quan đến hút thuốc lá, những người hút thuốc lá trong nhiều năm liền thì nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn.
Xem thêm

5 Đọc thêm

THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG ppsx

THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG PPSX

— Bệnh nhân đau thắt lưng theo đường đi của rễ, dây thần kinh hông to, đau có tính chất cơ học (đau tăng khi vận động, ho, hắt hơi, giảm khí nghỉ ngơi). — Có hội chứng cột sống thắt lưng: lệch vẹo cột sống thắt lưng, co cứng cơ cạnh sống, tầm vận động cột sống thắt lưng giảm, có điểm đau cột sống, chỉ số Schober giảm dưới 13/10, khoảng cỏch ngón tay - mặt đất tăng. — Có hội chứng rễ thần kinh thắt lưng cùng: có điểm đau cạnh sống, dấu hiệu “bấm chuông” dương tính, điểm đau Valleix dương tính, nghiệm pháp Lasègue dương tính. Rối loạn vận động, cảm giác, phản xạ, dinh dưỡng tuỳ theo rễ L5 hay S1 bị tổn thương. + Nếu tổn thương rễ L5: có điểm đau cột sống L5, điểm đau cạnh sống L4 - L5, dấu hiệu “chuông bấm” dương tính, yếu sức cơ gấp bàn chân về phía mu chân, yếu cơ duỗi các ngón chân, nghiệm pháp đứng trên gót chân dương tính, giảm cảm giác vùng trước ngoài cẳng chân, mu bàn chân đến ngón 1, ngón 2, teo cơ trước ngoài cẳng chân, không có rối loạn phản xạ gân xương. + Nếu tổn thương rễ S1: có điểm đau cột sống S1, điểm đau cạnh sống L5 - S1, dấu hiệu “chuông bấm” dương tính, yếu nhóm cơ dép không gấp bàn chân về phía gan chân được, yếu cơ gấp bàn chân, nghiệm pháp đứng trên mũi chân dương tính, giảm cảm giác (vùng gót chân, gan bàn chân, ngón 4, ngón 5), teo cơ dép, giảm phản xạ gân gót. 3. Cận lâm sàng — X quang cột sống thắt lưng chuẩn: có tam chứng Barr (giảm chiều cao gian đốt sống, lệch vẹo cột sống thắt lưng phim thẳng, giảm ưỡn cột sống thắt lưng phim nghiêng). — Chụp bao rễ thần kinh: + Trên phim thẳng thấy hình ảnh cắt cụt rễ thần kinh, ấn lừm cột thuốc cản quang, (cú thể cú hình đồng hồ cát), gián đoạn cột thuốc hoặc cắt cụt hoàn toàn cột thuốc cản quang. + Trên phim nghiêng thấy hình ảnh chèn đẩy cột thuốc theo 4 độ của Hồ Hữu Lương: . Ấn lõm nhỏ hơn 1/4 đường kính bao rễ thần kinh.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

Kết quả nghiên cứu xây dựng Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa về thực tiễn rất lớn (tác động đến môi trường, giới, xã hội, phát triển vùng nguyên liệu). Từ các kết quả khoa học và thực tiễn, kính đề nghị Hội đồng khoa học Viện KHKTNN miền Nam công nhận kết quả nghiên cứu là công trình khoa học, cho phép cũng như tạo điều kiện để Trung tâm hoàn chỉnh các thủ tục xin công nhận Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy là tiến bộ kỹ thuật. 14Lời cám ơn Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, sự hợp tác và tham gia trong suốt thời gian triển khai. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn: - Ban Giám đốc, Phòng QLKH & HTQT Viện; BGĐ Trung tâm đã chỉ đạo và tạo điều kiện để nhóm thực hiện hoàn thành tốt đề tài. - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thạnh Hóa cùng phối hợp chặt chẽ và cử cán bộ nghiên cứu cùng tham gia trong suốt quá trình thực hiện đề tài. - Lãnh đạo địa phương của 2 xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã quan tâm trong quá trình đề tài triển khai. - Đặc biệt. các hộ nông dân xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã nhiệt tình cộng tác, tạo những điều kiện tốt nhất về đất, con người để đề tài có những kết quả tốt đẹp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

có suy nghĩ thoáng hơn về cuộc sống khi mà họ được sinh ra trong thời điểm kinh tế phát triển hơn, cơm áo gạo tiền không phải là vấn đề thường trực. Sự khác nhau về cách suy nghĩ, cách ăn mặc hay cách giải quyết 1 vấn đề cùng nhau sẽ tạo ra những mâu thuẫn trong công việc cũng như cuộc Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 8 sống thường ngày mà không chỉ xuất hiện môi trường sư phạm. Lấy ví dụ việc quyết định trang phục khi đứng lớp cũng sẽ phát sinh những mâu thuẫn, giảng viên già thường thích trang phục truyền thống áo dài Việt Nam với sự kín đáo thì thay vào đó giảng viên trẻ thường thích mặc vest, âu phục với sự hiện đại khi đứng lớp. Đồng phục khoa là phổ biến tại các trường học hiện nay, đồng phục khoa thể hiện bản sắc, đặc trưng của một khoa, được mặc trong những dịp lễ đặc biệt, nhưng việc lựa chọn kiểu dáng, màu sắc để sao cho phù hợp với tất cả mọi người cũng dễ dẫn đến những mâu thuẫn bởi tư tưởng khác nhau của hai thế hệ. 2.1.2 Mâu thuẫn về phương pháp giảng dạy Với sự phát triển và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tốc độ phát triển công nghệ thông tin ngày càng nhanh. Những giảng viên già do vấn đề tuổi tác, suy nghĩ theo lối mòn hay họ cần sự ổn định trong phương pháp dẫn đến họ sẽ cập nhật không kịp với sự phát triển như vũ bão hiện nay của công nghệ hiện đại. Ngược lại những người trẻ sẽ muốn ứng dụng những phương pháp mới, công nghệ mới vào công việc dù rằng họ biết có thể thất bại nhưng với họ thời gian tiếp theo sẽ là cơ hội cho họ làm lại từ đầu. Với 2 luồng quan điểm khác nhau như vậy sẽ tạo nên mâu thuẫn giữa hai thế hệ trong việc cải cách phương pháp và áp dụng công nghệ mới vào giảng dạy, nghiên cứu. 2.1.3 Mâu thuẫn về cách ứng xử Với những trải nghiệm cuộc sống, hiểu biết và kinh nghiệm giảng dạy nên giảng viên già thường nhìn nhận con người, cuộc sống, xã hội với cái
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề