BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT DỌC NHÓM HÀNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM” DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT DỌC NHÓM HÀNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM” DOC":

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

BÀI T P NHÓMẬ Đ TÀI:ỀNH NG CHI N L C C A NG I Ữ Ế ƯỢ Ủ ƯỜ THÁCH TH C TH TR NGỨ ƯỜ Tóm l cượ Nh ng doanh nghi p chi m hàng th hai, th ba có th ữ ệ ế ứ ứ ểáp d ng chi n l c c nh tranh: t n công vào doanh nghi p ụ ế ượ ạ ấ ệd n đ u và các đ i th khác đ tăng thêm th ph n.ẫ ầ ủ ể ầ Có nh ng tr ng h p ng i thách th c th tr ng đã đu i ữ ườườ ườ ổk p hay v t xa ng i d n đ u th tr ng. ượ ườ ẫ ầ ườ Trong quý 4/2007, Nokia đã chi m h n 50% th tr ng ế ơ ườđi n tho i thông minh trên toàn th gi i, trong khi Research ệ ạ ế ớIn Motion BlackBerry gi 10,9% th ph n, và Apple ch n m ữ ầ ỉ ắ5,2% th ph n. ầ Trong quý 4/2010, iPhone c a Apple v n gi m t ph n ủ ẫ ữ ộ ầnh c a th tr ng v i t l 16,1% - ít h n m t n a so v i t ỏ ủ ườ ớ ỷ ệ ơ ộ ử ớ ỷl 28% c a Nokia. Nh ng doanh s bán hàng tăng nhanh ệ ủ ư ốchóng khi n công ty c a Steve Jobs nhanh chóng đi đ u th ế ủ ầ ịtr ng. Trong quý hai năm 2011, theo IDC, Apple có 19,1% ườth ph n v i t c đ tăng tr ng hàng năm lên đ n 141%. ầ ớ ộ ưở ếNokia, đã xu ng v trí th ba v i 15,7% ứ ớ th ph n và t c đ ầ ộtăng tr ng -30,7%.ưở Xác đ nh m c tiêu chi n ụ ếl c và đ i th c nh tranhượ ủ ạ Ng i thách th c th tr ng tr c tiên ph i ườ ườ ướ ảxác đ nh m c tiêu chi n l c c a mình. M c ụ ế ượ ủ ụtiêu chi n l c c a h u h t nh ng ng i thách ế ượ ủ ầ ế ữ ườth c th tr ng là tăng th ph n c a mình v i ứ ườ ầ ủ ớ
Xem thêm

17 Đọc thêm

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

Ch ng III M t s ki n ngh i v i công tác giámươ ộ ế đố ớnh v b i th ng h ng hoá xu t nh p kh u v nđị à ồ ườ à ấ ậ ẩ ậchuy n b ng ng t i PJICOể ằ đườ ạI.XU HƯỚNG PH T TRIÁ ỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM H NG HO XUÀ Á ẤTNHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONGTHỜI GIAN TỚI:Trong giai đoạn hiện nay khi m xu ướng quốc tế hoá, to n cà ầu hoáđang diễn ra ng y c ng mà à ạnh mẽ, các mối quan hệ kinh tế quốc tế phát triểnvới tốc độ nhanh chóng thì sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm cũng không nằmngo i xu thà ế đó .Nhất l à đối với một nước như Việt Nam chúng ta,l mà ộtnước đang trong giai đoạn phát triển vì vậy m xu ướng phát triển ngoạithương đang rất mạnh mẽ,được thể hiện trong những năm qua chúng ta đã kýhiệp định thương mại Việt Mỹ ,tham gia v o AFTA v à à đây l nhà ững dấu mốclịch sử quan trọng cho sự phát triển kinh tế của nước ta tạo ra một bước ngoặtlớn cho Việt Nam tham gia v o thà trường thế giới.Có thể nói đây l dà ấu hiệuđáng mừng với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực vàquốc tế,nhưng mặt khác nó lại mở ra trước mắt các doanh nghiệp Việt Namcác thách thức mới ,đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cốgắng m còn phà ải có các chiến lược kinh tế to n dià ện để có thể thích nghiđược với ho n cà ảnh mới.Hiệp định thương mại Việt Mỹ được phê chuẩn đãtạo ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển kinh tế,phá vỡ những chuẩnmực vốn có trước kia.Đây thực sự l bà ước khởi đầu rất quan trọng trong việcphát triển mối quan hệ thương mại ,chính trị giữa các nước với nhau ,giữaViệt Nam v cà ộng đồng thế giới,l bà ước chuẩn bị cho việc Việt Nam tham giav o Tà ổ chức thương mại thế giới WTO trong một tương lai gần.Với những sự kiện trên,có thể thấy trước được sự phát triển mạnh mẽcủa nền kinh tế việt nam cũng như sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩuh ng hoá trong thà ời gian tới .Đây l và ấn đề có ảnh hưởng trực tiếp v quyà ếtđịnh đến sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm h ng hoá xuà ất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển của Việt nam.Theo hiệp định thương mại Việt –Mỹ,các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngo i có quyà ền lập công ty liên doanh về
Xem thêm

12 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

để mở rộ n g m ặt hàn g và n ăn g lực sản xuất. Công ty Vissantrư ớ c đây hẩu như chỉ sản x u ất th ịt đông lạnh cùng m ột vàim ặt h à n g chế biến như lạp xường, chả giò!., và thị trư ờng tiêuthụ chính là x u ất khẩu, thì nay đủ cò thêm hàng chục sảnphẩm mới từ đổ hộp cho tới hàng rời đang ngày càng quenthuộc hơn với người tiêu d ù n g như th ịt bò, heo, gà, cá mòi,cút, th ịt bò bằm, p atê heo, cá ngừ sốt dấu, th ịt gà quay v.v...N gành công nghiệp thự c phẩm còn tu n g ra thị trư ờng hàng loạtcác sả n phẩm khác như : cháo gà ản liễn, chè ăn liên, cháotrá n g àn liên, bánh snack, các loại bánh kẹo... N hiễu m ặt hàngnhư sữa hộp, mỉ ần liền... chiếm đến 90% thị trư ờng nội địa.23Sum ui (Kiên Giang) có cá hộp, Công ty x u ất nh ập khẩu thủysản Seaprodex cd cá, patê... Ngoài ra còn co' th ịt, patê của PhúH ương, cá hộp Hài Phòng, bắp hộp Meko Cần Thơ và các loạirau q u ả đổng hộp của Vegetexco.Bên cạnh nhữ ng th à n h công, năm 1994 vẫn còn m ột số ngànhchế biến thự c phẩm gặp nhiễu khổ khặn như ngành sản x u ấtnước hoa quả đòng hộp : hàn g loạt n h à m áy gần như ngư ngh o ạt động hoặc chỉ hoạt động 25 - 30% công su ấ t vỉ không cổth trư ờ n g tiêu thụ. Trước đây, các n m áy này chỉ quan tâmx u ất khẩu, không chú trọ n g củng cố chỗ đứng ở th trư ờ n g nộiđịa, vì vậy khi thị trư ờ n g x u ấ t khẩu bị m ất, tro n g khi thị trư ờ n gnội đ ịa không đáng kể, th ì h àn g loạt xí nghiệp không th ể n h an hchóng th o á t khỏi khđ khăn.2. C ô n g n g h iệ p x a y x á t g ạ o v à x a y x á t lú a mìN gành xay x á t gạo hiện nay cổ công s u ấ t 12 - 14 triệutấ n /n á m như ng ph ần lớn đều đang sử dụng th iế t bị, công nghệ
Xem thêm

247 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

khác nhau , tương ứng với nó l sà ự tiện nghi v phong cách là ịch sự khác nhau. Đó chính l sà ản phẩm mong muốn ) mức sản phẩm n y quyà ết định mức chất lượng dịch vụ m doanh nghià ệp sẽ cung cấp cho khách h ng .à - Sản phẩm tăng lên : Đó l tà ập hợp các sản phẩm dịch vụ phụ thêm cung cấp những lợi ích phụ thêm cho khách h ng à được doanh nghiệp cung ứng. Đây l mà ức quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng thay đổi dịch vụ: (ví dụ: Khi mua máy điện thoại di động, khách h ng không chà ỉ được cung cấp dịch vụ liên lạc thông tin nhanh chóng, sang trọng, tiện lợi m còn à được cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung đó l , các trò chà ơi trên máy, nối mạng liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khác…). Với mức sản phẩm n y chính là à mức góp phần l m cho sà ản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh cùng loại v nó chính l yà à ếu tố để duy trì uy thế cạnh tranh của doanh nghiệp . - Sản phẩm tiềm năng: Đây chính l nhà ững sản phẩm dịch vụ phụ thêm sẽ có trong tương lai cung cấp những lợi ích mới cho khách h ng, sà ở dĩ doanh nghiệp chú ý tới mức sản phẩm tiềm năng vì các dịch vụ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước, hơn nữa nhu cầu về dịch vụ của khách h ng luônà thay đổi theo thời gian. Đây chính l bí quyà ết th nh công cà ủa doanh nghiệp , nhờ có sự cạnh tranh gay gắt m khái nià ệm các mức sản phẩm dịch vụ trên cũng được hiểu theo nghĩa động (luôn thay đổi).2. Điều kiện v quá trình phát trià ển thị trường sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của nước ta.Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng v Nh nà à ước đã có chủ trương vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới,chủ trương ấy đã được nhấn mạnh v cà ụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng v CP.àNghị quyết số 26- NQ/TW, ng y 30/3/1991 cà ủa Bộ Chính trị về khoa học v công nghà ệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu:” Tập trung sức phát triển một số ng nh khoa ọc công nghệ mũi nhọn như điện tử , tin học …”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khoá VII) ng y 30/7/1997 xácà
Xem thêm

18 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9

Câu 1 (2.0 đi m) ể1) Tính giá tr bi u th c A = ị ể ứ 20 45 3 18 72 − + +2) Rút g n bi u th c P = ọ ể ứ 1 1 x x x xx 1 x 1   ÷ ÷  ÷ ÷  + −+ −+ −( x 0, x 1) ≥ ≠Câu 2 (2.0 đi m) ể Gi i các ph ng trình sau: ả ươ1) 2x 8 =2) x 1 4x 4 9x 9 16x 16 2 12− + − + − − − =Câu 3 (2.0 đi m) ể Cho hàm số y (m 1)x m 4 = − + − (x là bi n, m ế ≠ 1)1) Xác đ nh hàm s bi t r ng đ th hàm s đi qua đi m A(2; 3) ị ố ế ằ ồ ị ố ể2) V đ th hàm s tìm đ c trên. ẽ ồ ị ố ượ ởCâu 4 (3.0 đi m) ể Cho đ ng tròn (O) đ ng kính AB, E thu c đo n th ng AO ườ ườ ộ ạ ẳ(E khác A, O và AE > EO). G i H là trung đi m c a AE, k dây CD vuông góc ọ ể ủ ẻv i AE t i H. ớ ạ1) Ch ng minh AC vuông góc v i BC. ứ ớ2) T giác ACED là hình gì, ch ng minh? ứ ứ3) G i I là giao đi m c a DE và BC. Ch ng minh HI là ti p tuy n c a ọ ể ủ ứ ế ế ủđ ng tròn đ ng kính EB. ườ ườCâu 5 (1.0 đi m) ể Cho hàm s y = (m – 1)x + m + 2 ( ố m ≠ 1)Tìm giá tr c a m đ đ th hàm s t o v i tr c tung và tr c hoành m t ị ủ ể ồ ị ố ạ ớ ụ ụ ộtam giác có di n tích b ng 2 (đ n v di n tích)
Xem thêm

Đọc thêm

thị trường bất động sản việt nam vietnam real estate market forecast

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM REAL ESTATE MARKET FORECAST

CÓ 30% Ý KI Ế N CHO R Ằ NG TH Ị TR ƯỜ NG S Ẽ H Ồ I PH Ụ C TRONG N Ă M 2009 HO Ặ C SAU 2009 VIETREES TH Ố NG KÊ THÁNG 11/2008 Trước diễn biến thị trường bất động sản hiện nay, VietRees th[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

a) Căn cứ v o quan hà ệ mua bán giữa các nước, người ta chia th nh :à* Thị trường trong nước : - Thị trường th nh thà – thị trường nông thôn- Thị trường miền xuôi – thị trường miền ngược* Thị trường quốc tế :b) Căn cứ v o h ng hoá là à ưu thông trên thị trường, người ta chia th nh:à* Thị trường h ng hoá :à- Thị trường tư liệu sản xuất (TLSX)- Thị trường tư liệu tiêu dùng (TLTD)* Thị trường dịch vụ c) Căn cứ v o vai trò nguà ời mua, người bán trên thị trường, người ta chiath nh :à* Thị trường người mua* Thị trường người bánd) Căn cứ v o khà ả năng biến nhu cầu th nh hià ện thực, người ta chia th nh :à* Thị trường thực tế : l thà trường m ngà ười mua thực tế đã mua đượch ng hoá à để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình.* Thị trường tiềm năng : l thà trường thực tế + một bộ phận khách h ngàcó nhu cầu, có khả năng thanh toán nhưng vì một lý do n o à đó m chà ưamua được h ng hoá à để thoả mãn nhu cầu.* Thị trường lý thuyết : l thà trường tiềm năng + một bộ phận kháchh ng có nhu cà ầu nhưng không có khả năng thanh toán.e) Căn cứ v o vai trò cà ủa từng thị trường trong hệ thống thị trườngngười ta chia th nh : à* Thị trường chính (Trung tâm)• Thị trường phụ (nhánh)f) Căn cứ v o sà lượng người mua - người bán trên thị trường nguời tachia th nh :à* Thị trường độc quyền : + Độc quyền đơn phương+ Độc quyền đa phương
Xem thêm

15 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

S Ự PH ÁT TRI ỂN CÁC THI ẾT CH Ế V Ă N HOÁ MANG Y ẾU T Ố VĂN MINH THỂ HI ỆN TÍNH T ẤT Y ẾU TRONG XU TH Ế XÃ H ỘI HI ỆN NAY NÓI CHUNG VÀ TRONG GIÁO D ỤC ĐẠI H ỌC NÓI RIÊNG QUÁ TRÌNH H ẤP [r]

6 Đọc thêm

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAqP part 5 pptx

NUÔI THÂM CANH TÔM ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM THEO MÔ HÌNH GAQP PART 5 PPTX

Tên tiếng Anh : Giant tiger pawn Tên tiếng Pháp : Crevette geante tigree Tên tiếng Tây Ban Nha : Camaron tigre gigante 63Vùng phân bố Phạm vi phân bố của Tôm Sú khá rộng trong vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, từ Ấn Độ Dương qua hướng Nhật Bản, phía Đông Thái Bình Dương, phía Nam châu Úc và phía Tây châu Phi (Racek - 1955, Holthuis và Rosa - 1965, Motoh - 1981, 1985). - Tôm có khả năng chịu đựng trong môi trường có nồng độ muối từ 0‰ - 45‰ nhưng thích hợp cho tăng trưởng ở độ mặn khoảng 15‰-25‰. - pH trong khoảng từ 6,5- 9,5 nhưng thích hợp nhất là trong khoảng 7,5-8,3. - Hàm lượng oxy hoà tan tốt nhất là trên 5mg/l. - Tôm Sú thuộc loại rộng nhiệt, nhưng thích hợp nhất cho sinh trưởng và phát triển là khoảng 250C- 300C. Hình 37: Tôm Sú nuôi (Penaeus monodon) Đặc điểm dinh dưỡng Trong ao nuôi chúng bắt mồi mạnh vào lúc sáng sớm và nhất là lúc chiều tối. Thức ăn tự nhiên là giun nhiều tơ và ấu trùng của động vật đáy. Trong tự nhiên chúng bắt mồi mạnh ở giai đoạn trưởng thành và sử dụng các
Xem thêm

13 Đọc thêm

QUY CHẾ QUẢN lý của NIKE inc

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỦA NIKE INC

QUY CH Ế QU Ả N LÝ NÀY PH ẢI ĐƯỢ C TRI Ể N KHAI VÀ THI HÀNH TRI ỆT ĐỂ Như là một điều kiện hợp tác với Nike, nhà máy phải triển khai, thi hành và kết hợp các tiêu chuẩn của Quy Chế này c[r]

2 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

trên nhiều lĩnh vực và nhiều thànhphần kinh tế;dư nợrủi rotiềm ẩn quácao. Số vốn bị thất thoát tuy có giảm về số vụnhưng lạităng về quy mô và mức độ;mô hình quản lýtín dụng “tập trung” tạo kẽ hởtrong quản lý Trong khi phầnlớncác doanh nghiệp trong nước– khách hàng củangân hàng phần nhiều là doanh nghiệpnhỏ và vừa, có tiềm lực tài chính yếu, côngnghệ lạc hậu và thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao…Vậy phải làm gì đểmở rộng quy mô và nâng caochất lượngtín dụng?Với sự nghiên cứu khá toàn diện vềDNNVV, và tín dụngngân hàng cùng vớiviệc đề xuất các quy trình và mô hình phân tích và quản lý tín dụng,luậnán khôngchỉ dừng lại ở việcmở rộngquy mô và nâng cao chất lượng tín dụng đối vớiDNNVV tại các chi nhánh NHNo&PTNTViệt Namtrên địa bàn TP.HCM, mà cònhướngđến sự thống nhất và xây dựng một hệ thống NHNo&PTNTViệt Namvữngmạnh, hiện đại hoạt động th eo thông lệ quốc tế.8. KẾT QUẢĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN ÁNThứ nhất,Luận ánđã khái quát vàhệ thống hóa một cách có chọn lọc nhữngvấnđề cơ bản về tín dụng ngân hàng, và DNNVV. Từ đó có cái nhìn tổng quan vềbản chất, đặc điểm, và vai trò của tín dụng ngânhàng đối với DNNVV,vai trò vàtầm quan trọng của DNNVV trong nền kinh tế.Bên cạnhđó là sự vận dụng lý luậnvào thực tiễn qua việc phân tích đánh giá cho thấy được sự cần thiết khách quan củaviệc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại các chinhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TP.HCM.Trên cơ sở đó,tác giả đãxâydựng khung lý thuyết về cơ sở lý luận hợp lý phục vụ chomục tiêu nghiên cứu củaluận án.Thứ hai,Trên cơ sởthực trạng hoạt động của DNNVV, thực trạng hoạt độngtín dụngcủa các chi nhánhAgribank trên địa bàn TP.HCM, cùng vớinguồn số liệuđầy đủ, phong phú, đa dạng,có độ tin cậy cao. Luận án đã đi sâu phân tíchmột cáchlogic và chặt chẽ về thực trạngquy mô và chất lượng tín dụngđối với DNNVV tạicác chi nhánh NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TP.HCMtrong giai đoạn 2008–2012. Từđó xác định được những tồn tại và nguyên nhân để có giải pháp
Xem thêm

257 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

M ỘT HỌC SINH LỚP 11 CỦA TRƯỜNG MUỐN CHỌN NG ẪU NHI ÊN ĐỒNG THỜI BA QUY ỂN SÁCH TỪ GIÁ SÁCH TR ÊN.. TÌM GIAO TUY ẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG: ABD V À AMN.[r]

1 Đọc thêm

SẢN PHỤ KHOA - CÁC BƯỚC THEO DÕI CHUYỂN DẠ docx

SẢN PHỤ KHOA - CÁC BƯỚC THEO DÕI CHUYỂN DẠ DOCX

Giai đoạn 1a : Cứ 1giờ theo õi cơn co 1 lần. Giai đoạn 1b: Cứ 15-30 phút theo õi cơn co 1 lần và phải bắt 3 cơn co liên tục. 4) Theo dõi sự xoá mở Cổ tử cung. Giai đoạn xoá mở Cổ tử cung (Giai đoạn 1 chuyển dạ) được tình từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi Cổ tử cung mở hết. Giai đoạn này gồm 2 giai đoạn nhỏ là: *)Giai đoạn 1a: Còn gọi là giai đoạn tích cực tính từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi Cổ tử cung mở 0,4 cm, giai đoạn này chiếm 2/3 giai đoạn 1. *)Giai đoạn 1b: Còn gọi là giai đoạn tích cực tính từ khi Cổ tử cung mở 0,4cm đến lúc mở chiếm hết 1/3 giai đoạn 1. Cổ tử cung được thăm khám khi nhập để chẩn đoán chuyển dự và xác định mức độ chuyển dạ sau đó được thăm khám khi vỡ ối hoặc khi có chuyển dạ kéo dài. Khi thăm khám cần kết hợp nhận định thêm Cổ tử cung dày hay mỏng. Mềm hay cứng có u cục gì không. 5) Nghe tim thai: Đánh giá tần số và tính chất của tim thai. Tim thai bình thường 120 lần -160 lần/1phút đều rõ. Bất thường khi: TT <120l/ph hoặc >160l/ph hoặc 120-160l/ph nhưng không đều, nghe khó, nghe xa xăm -> cần hồi sức tim thai . Nếu nghe tim thai sau mỗi cơn co để phát hiện thai suy :
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢPI KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 1

BÁO CÁO TỔNG HỢPI KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP ĐIỆN TỬ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 1

các loại, máy thu thanh...để phục vụ mục tiêu của Chính phủ Đa truyền hình về vùng núi, vùng cao, biên giới, hải đảo phủ sóng truyền hình vùng lõm, đa ánh sáng của Đảng về cho đồng bào vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn ở miền núi.Độ ngũ lao động của xí nghiệp có 60 CBCNV, trong đó có 3/4 là kỹ s trẻ có trình độ tốt nghiệp đại học từ các trờng Bách khoa, Điện tử...Đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm, có trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp.2Đội ngũ công nhân của xí nghiệp trẻ, khoẻ có trình độ tay nghề cao, nhiệt tình trong công việc. Đặc biệt có bề dày trong công tác phục vụ miền núi, miền cao, biên giới và hải đảo, đi bất cứ nơi đâu trên mọi miền Tổ quốc. Với tinh thần trách nhiệm vao, với tay nghề giỏi, toàn thể tập thể cán bộ CNV trong xí nghiệp đã tạo đà cho doanh nghiệp ngày càng phát triển.Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp Xí nghiệp có các nhiệm vụ sau đây:- Kinh doanh XNK máy móc thiết bị vật t chuyên dùng thuộc lĩnh vực phát thanh truyền hình và các lĩnh vực khác nh: phơng tiện vận tải, hàng hoá tiêu dùng, sản xuất lắp ráp máy thu thanh, thu hình, các máy móc thiết bị điện tử dân dụng khác.- Khảo sát thiết kế, lập luận chứng kinh tế, kỹ thuật, ký kết và lắp đặt chuyển giao công nghệ cho các dự án đầu t ngành phát thanh truyền hình trong và ngoài nớc.- Thực hiện mục tiêu của Chính phủ Đa truyền hình về vùng núi, vùng cao, biên giới, hải đảo - Làm đại lý, mua bán giới thiệu sản phẩm mới thuộc ngành phát thanh truyền hình.3Đợc phép huy động các nguồn vốn và liên doanh liên kết với mọi
Xem thêm

18 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng potx

MẪU PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG POTX

Khi có khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Cơ quan làm nhiệm vụ BT,HT&TĐC , UBND xã (phường, thị trấn) là nơi tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải quyết mọi thắc mắc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 2. Phương pháp giải quyết Thủ tục khiếu nại tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998. Trong khi giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẩn phải chấp hành Quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo Pháp luật. VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN. - Tổ chức họp dân thông báo kế họach giải phóng mặt bằng: Từ ngày Đến ngày - Tổ chức kiểm kê thực tế lập hồ sơ đền bù cho các đối tượng nằm trong khu vực giải tỏa: Từ ngày Đến ngày - Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: Từ ngày Đến ngày - Áp giá đền bù và thẩm định phê duyệt đền bù: Từ ngày Đến ngày - Công bố công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Giải quyết thắc mắc khiếu nại: Từ ngày Đến ngày - Chi trả bồi thường hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất: Từ ngày Đến ngày - Giải tỏa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án: Từ ngày Đến ngày IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Báo cáo về công tác tài chính kế toán: thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thống kê kế toán hiện hành . 2. Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm:
Xem thêm

6 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂNPHỐI THÀNH PHỐ HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂNPHỐI THÀNH PHỐ HẠ LONG – TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

Ngành điện là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, có vai trò vô cùng quantrọng trong nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tậptrung đầu tư, chỉ đạo một cách toàn diện đối với hoạt động của ngành điện. Trongsuốt quá trình hình thành và phát triển của mình, ngành điện đã luôn cố gắng hoànthành một cách có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đã được Đảng và Nhànước giao phó, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và giải phóngđất nước trước đây cũng như công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, công nghiệphoá, hiện đại hoá ngày nay.Từ khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêubao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hộichủ nghĩa, ngành điện nói chung và Điện lực thành phố Hạ Long nói riêng đã phảicố gắng rất nhiều để thích nghi và tồn tại trong điều kiện mới.Khi Việt Nam hội nhập với thế giới, yêu cầu đổi mới ngành điện, thay đổi cơchế vận hành thị trường điện năng càng trở nên cấp bách. Thị trường phát điện cạnhtrạnh đã dần được hình thành, cơ chế bao cấp cho ngành điện từ từ bị loại bỏ. Vị thếđộc quyền của các Công ty Điện lực dần được xóa bỏ, môi trường kinh doanh càngngày càng khó khăn, nguy cơ phải cạnh tranh với đối thủ trên thương trường đã hiệnhữu.Là một cán bộ đã từng công tác trong ngành điện, tôi ý thức được rằng đãđến lúc phải thay đổi cơ chế hoạt động cho phù hợp với điều kiện mới, phù hợp vớixu thế hội nhập kinh tế thế giới, đáp ứng đầy đủ hơn nữa nhu cầu ngày càng tăngcủa người tiêu dùng và thị trường. Vì vậy tôi chọn đề tài: “Phân tích thực trạng vàđề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện phânphối thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”.Cao Đăng Long - Lv.Ths.- 12 -
Xem thêm

145 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ""hàng chợ"" rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân. Loại vải quá vụn cũng được tận dụng đan kết thành những tấm thảm lót sàn để chà chân, những tấm rễ lót nồi to nhỏ… II. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VẢI VỤN CHO CÁC NGÀNH DỆT MAY Ở ĐÀ NẴNG VÀ VIỆT NAM Do năng lực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của ngành dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, ngoài nguyên nhân do chi phí đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường quá lớn, thì chi phí để vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng còn quá tốn kém so với tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp dệt may, nhất là đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, trước mắt cần ưu tiên sử dụng các giải pháp như quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, thay đổi nguyên liệu, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là càng sớm càng tốt lựa chọn, sử dụng các thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ dung vừa tốt vừa thân thiện với môi trường. Vải vụn do có giá trị thấp, đòi hỏi một khối lượng lớn và quy trình tái chế phức tạp nên ít được vận dụng, chỉ một phần được sử dụng lại cho mục đích khác như làm giẻ lau nhà, xơ sợi phế phẩm được dùng để nhồi vào thú bông… Khả năng tái sử dụng ở ngành này nhìn chung là thấp do đa số các thành phần chất thải này bị đổ chung với rác thải sinh hoạt. Mặt khác, trên thực tế các ngành này không có xu hướng tái chế tại chỗ mà thường đổ bỏ hoặc bán với giá rẻ cả một số lượng lớn. Do chất thải loại này trên thị trường sử dụng không nhiều và giá thành sản phẩm tương đối rẻ nên có ít cơ sở tái sử dụng và chủ yếu chỉ làm bằng thủ công. Đứng trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu lượng vải vụn này như sau: II.1. Hướng quản lý, xử lý vải vụn cho công ty cổ phần dệt may 29/3 Tp. Đà Nẵng - Thu gom vải vụn sau mỗi ca sản xuất, khi thu gom kết hợp phân loại vải vụn (vải coton, sợi tổng hợp, polymer. . .) thành những bao riêng để dễ xử lý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Những căn bếp xinh dưới gầm cầu thang doc

NHỮNG CĂN BẾP XINH DƯỚI GẦM CẦU THANG

TRANG 1 NH ỮNG CĂN BẾP XINH DƯỚI GẦM CẦU THANG CĂN BẾP XINH XẮN VỚI NHIỀU CÔNG NĂNG ĐƯỢC ĐẶT NGAY KHO ẢNG KHÔNG GIAN DƯỚI GẦM CẦU THANG, L À GI ẢI MỘT PHÁP TUY ỆT VỜI VỚI NHỮNG CĂN HỘ CÓ[r]

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề