TÌM HIỂU VỀ POLYSTART TOOL SHAPE HINT PART2 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÌM HIỂU VỀ POLYSTART TOOL SHAPE HINT PART2 PDF":

Tìm hiểu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá chẽm (lates calcarifer bloch, 1790) giai đoạn 2 đến 45 ngày tuổi, tại trung tâm nghiên cứu và phát triển nuôi b

TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHẼM LATES CALCARIFER BLOCH 1790 GIAI ĐOẠN 2 ĐẾN 45 NGÀY TUỔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NUÔI B

Sinh sản nhân tạo cá Chẽm thành công lần đầu tiên ở Thái Lan vào năm 1971 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo từ trứng và sẹ của cá bố mẹ đã chín muồi đánh bắt từ các bãi đẻ tự nhiên. Cũng tại đây vào năm 1973 họ đã sinh sản thành công bằng phương pháp tiêm kích dục tố và điều khiển môi trường [14]. Cho đến nay, ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn tồn tại 2 phương pháp sinh sản nhân tạo trên để sản xuất đại trà cá Chẽm[16], [14], [23]. 8.2 Những nghiên cứu về thức ăn Mặc dù chi phí sản xuất thức ăn sống để ương nuôi cá Chẽm là rất cao, nhưng thức ăn công nghiệp dùng để thay thế thức ăn tươi sống đang ở trong giai đoạn nghiên cứu và tính hiệu quả của nó vẫn còn là vấn đề cần quan tâm (Sorgeloos và Leger, 1992) [10]. Maneewong và ctv (1984) [17], Pechmance, Ruangpanit, Krasingdecha (1984); NICA (1983bc) đã thí nghiệm sử dụng các loại thức loại thức ăn khác nhau như: Rotifer sống, Rotifer đông lạnh, lòng đỏ trứng, lòng đỏ trứng + sữa bột. Họ đều nhận định rằng giai đoạn này ấu trùng rất nhạy cảm với thức ăn không sống (Rotifer đông lạnh, lòng đỏ trứng và sữa bột và thức ăn phù hợp nhất cho ấu trùng cá Chẽm từ 3 đến 12 ngày tuổi là Rotifer sống. Thức ăn không sống không thể thay thế Rotifer sống trong thời gian dài, nó chỉ có thể thay thế một phần hay hoàn toàn trong thời gian ngắn (2 - 3 ngày) khi nguồn thức ăn sống không đủ. Việc trì hoãn cho ấu trùng ăn bằng Artemia đến ngày thứ 15 đạt tốc độ tăng trưởng chậm hơn khi cho ấu trùng ăn từ ngày thứ 10 sau khi nở trong thời gian ương là 26 ngày. Giai đoạn này, có thể sử dụng Moina để thay thế một phần hay hoàn toàn Artemia cho ấu trùng cá Chẽm, nhưng khi cá đạt kích cỡ 5,5 mm là thích hợp nhất (Naret và Fermin, 1994). Ấu trùng cá Chẽm tiêu thụ Moina hàng ngày tuỳ thuộc vào tuổi, kích cỡ của cá và điều kiện môi trường. Ấu trùng 30 ngày tuổi có thể tiêu thụ 17,19 ± 1,96 ct /ấu trùng cá /ngày (Fermin 1991). Ấu trùng cá Chẽm 11 - 28 được cho ăn bằng động vật phù du nhân tạo (artificial zooplankton) với tỉ lệ cho ăn khác nhau là 0,03 và 0,06 g /30 L nước /ngày và Artemia làm đối chứng. Kết quả tỉ lệ sống tương ứng là 28,5%, 43,5% PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Xem thêm

50 Đọc thêm

Programming HandBook part 151 ppt

PROGRAMMING HANDBOOK PART 151 PPT

- Giải pháp 5: Đây là giải pháp thỏa hiệp, phù hợp với ý kiến của ban giám đốc: + Tăng tốc độ xử lý và độ chính xác. + Có tính cải tiến, có thêm kho dự trữ. + Tiết kiệm, dùng lại hai máy tính và hai chương trình. Kênh liên lạc giữa hai máy. Quan hệ một chiều do con người tác động. ~  ~ BÀI 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG 1. Mục đích: - Phân tích để đi sâu vào những chi tiết của hệ thống. - Diễn tả hệ thống theo bảng chất (mức logic). - Hình thành hệ thống mới ở mức logic. 2. Phương pháp chung để phân tích: Trong việc phân tích hệ thống, ta tách rời việc nghiên cứu hai bộ phận trên (phân tích xử lý, phân tích dữ liệu) nhưng khi thiết kế các bảng (hoặc files) ta phải xét
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài giảng Tìm hiểu thêm về PowerPoint

BÀI GIẢNG TÌM HIỂU THÊM VỀ POWERPOINT

Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTTNéi dung1. Giới thiệu PowerPoint.2. C¸c thao t¸c cơ bản.3. X©y dựng c¸c slide.4. Đưa th«ng tin lªn slide.5. Tạo hiệu ứng tr×nh diễn.6. Kỹ thuật tr×nh diễn.7. Sử dụng c¸c template.8. In ấn.B i 1. Già ới thiệu PowerPoint1. Khởi động Tại windows, chọn: Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint Hoặc ta nhÊn đóp chuột v o bià ểu tượng của chương tr×nh PowerPoint.2. Giao diện MenuThanh StandardFormattingKhung h×nhC¸c trang SlideHộp ghi chó thÝch cho slide3. Thanh công cụ• Thể mở/®ãng thanh công cụ:menu View\Toolbars → chọn tíi thanh c«ng cụ.• Hai thanh công cụ hay sử dụng l thanh Standard v Formatting.à àTrÇn H÷u Quý_0979610007
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Tại sao cần tìm hiểu công ty trước khi xin việc docx

TÀI LIỆU TẠI SAO CẦN TÌM HIỂU CÔNG TY TRƯỚC KHI XIN VIỆC DOCX

nhận ra những điểm yếu của mình và từng bước khắc phục, vượt qua những điểm yếu ấy. Hãy cho nhà tuyển dụng biết bạn có khả năng làm được cả hai điều đó. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ với nhà tuyển dụng rằng bạn thường không tự tin nói trước đám đông. Nhưng không chỉ nói như thế, mà đồng thời bạn nên tiếp tục trình bày giải pháp khắc phục điểm yếu của mình như: - Bắt đầu tôi sẽ thuyết trình với đồng nghiệp, sau đó là tập thế lãnh đạo công ty trước khi trình bày với một tập thể rộng lớn hơn. Và cũng khẳng định với nhà tuyển dụng rằng, dần dần bạn sẽ khắc phục điểm yếu về thuyết trình này…. 4. Để trả lời câu hỏi: “Bạn muốn làm việc độc lập hay làm việc theo một nhóm?” Đây là một trong những câu hỏi khó trả lời, vì hiếm có ứng viên nào dám mạnh dạn đề xuất mình thích làm việc độc lập hay làm việc theo nhóm khi chưa tìm hiểu, chưa nắm rõ về công ty. Với câu hỏi trên, nhà tuyển dụng muốn tìm kiếm một ứng viên biết phải làm thế nào để công việc đạt kết quả cao nhất. Họ sẽ không phải mất thời gian để giải thích, hướng dẫn cho nhân viên của mình từng bước đi, ứng viên đó có thể tự chủ và đề xuất ra những giải pháp của riêng mình. Vì thế, điều quan trọng là bạn nắm được tổ chức ngành nghề của công ty, biết được công việc của bạn sẽ làm là gì: - Sáng tạo, làm việc độc lập hay cần nhiều về kỹ năng hòa hợp, làm việc nhóm? Bạn sẽ có câu trả lời thích đáng với ưu điểm cho bạn. Biết được mục đích thực sự của nhà tuyển dụng đằng sau những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản và quen thuộc là một lợi thế. Bằng việc cung cấp
Xem thêm

5 Đọc thêm

LÝ 6 CẢ NĂM

LÝ 6 CẢ NĂM

Ng y dà ạy :…………………B i 7:à TÌM HIỂU KẾT QUẢ T C DÁ ỤNG CỦA LỰCI. MỤC TIÊU:1. Nêu được một số thí dụ về lực tác dụng lên một vật l m bià ến đổi chuyển động của vật đó.2. Nêu được một số thí dụ về lực tác dụng lên vật l m bià ến dạng vật đó.II. CHUẨN BỊ: Cho mỗi nhóm học sinh: Một xe lăn, một máng nghiêng, một lò xo, một lò xo lá tròn, một hòn bi, một sợi dây.III. HOẠT ĐỘNG DẠY H– ỌC:1. Ổn định lớp:2. Kiểm tra b i cà ũ:Cho học sinh trả lời câu C10.Sửa b i tà ập 6.2: a (lực nâng); b (lực kéo); c (lực uốn); d (lực đẩy).3. Giảng b i mà ới: (35 phút)HOẠT ĐỘNG GI O VIÊNÁ HOẠT ĐỘNG HỌC SINHHoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập. Mục tiêu của b i hà ọc l : Muà ốn biết có lực tác dụng v o mà ột vật hay không thì phải nhìn v o kà ết quả tác dụng của lực. L mà sao biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung?Hoạt động 2: Tìm hiểu những hiện tượng xảy ra khi có lực tác dụng.Giáo viên cho học sinh đọc SGK để thu thập thông tin v trà ả lời câu C1; C2.C1: Học sinh tìm 4 thí dụ để minh họa sự biến đổi của chuyển động.C2: Học sinh trả lời câu hỏi ở đầu b i.àHoạt động 3: Nghiên cứu những kết quả
Xem thêm

41 Đọc thêm

Xây dựng Thương hiệu cá nhân pptx

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN PPTX

nếu bạn là người ưa ổn định, bạn sẽ thất bại khi hướng đến một môi trường đòi hỏi tính năng động, sáng tạo và khả năng thích nghi cao. Để hiểu rõ hơn nội dung của bước này, hãy giả sử hiện bạn đang là một chuyên viên tài chính và bạn định hướng sẽ trở thành người điều hành của một tập đoàn tài chính trong tương lai. Việc định hướng này là dựa trên cơ sở bạn tự đánh giá năng lực, môi trường làm việc cũng như trình độ học vân của bạn và cũng là nhằm khẳng định mình, mong muốn có cơ hội được thể nghiệm những gì bạn khao khát được thực hiện nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty cũng như cho bản thân. Để đạt được mục đích đó, bạn xác định các mục tiêu ngắn hạn, ví dụ: sau 5 năm phải đạt đến một vị trí quản lý cấp thấp (trưởng phòng), sau 10 năm đạt đến cấp cao hơn (ví dụ thành viên Ban giám đốc) và sau 15 năm phải đạt đến vị trí cao nhất - Giám đốc điều hành Để đạt được từng mục tiêu, bạn phải xây đựng cho mình một chương trình hành động cụ thế. Bạn đánh giá xem liệu rang có những đối thủ cạnh tranh nào cũng đang nhằm tới mục tiêu của bạn. Bạn cần phải tìm được điểm khác biệt của bạn so với họ, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phấn đấu đạt đến các mục tiêu. Bạn cần làm thế nào để the hiện được là mình hội đủ các khả năng và tố chất để có thể trở thành người lãnh đạo tập đoàn hơn những ứng viên khác. Bước 2: Biểu đạt và thể hiện thương hiệu Một khi bạn đã hiểu về bản thân mình, về đối thủ cạnh tranh, đã xây dựng được những mục tiêu, bạn có thể dễ đàng xác định một tổ hợp các công cụ liên kết giúp bạn mang hình ảnh, tuyên ngôn của mình đến công chúng một cách hiệu quả nhất. Đó có thể là những bài báo viết, các bài phát biểu, các buổi thuyết trình Bạn cần đánh giá tất cả các phương tiện đế chọn ra tổ hợp thích hợp nhất nhằm đạt đến nhóm công chúng hướng đích của mình. Tổ
Xem thêm

6 Đọc thêm

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

Tìm hi ểu bút lông ngh ệthu ật c ủa Nh ậtB ảnL ễh ội là d ịp để m ọi ng ười bày t ỏước v ọng và c ầu may m ắn. Ng ười Nh ật s ửd ụng bút lông để vi ếtch ữ. V ăn hóa này đã ăn sâu vào đời s ống c ủa h ọtrong nhi ều th ếk ỉ qua. Trong ti ếng Nh ật, ngh ệthu ật vi ết ch ữđẹp được g ọi là “Sho-do”, ngh ĩa là Th ưđạo . Nó kh ởi ngu ồn t ại Trung Qu ốc t ừth ời cổđại . Khác v ới ngh ệthu ật vi ết ch ữc ủa Trung Qu ốc và Hàn Qu ốc, Th ưđạo Nh ật B ản tr ọng ý h ơntr ọng hình. Bút lông là m ột trong nh ững v ật d ụng không th ểthi ếu dùng để vi ết ch ữtrong Th ưđạo .Bút lông là vật dụng rất đơn giản với thành phần cấu tạo gồm ngòi bút và cán bút. Ngòi bút có nhi ềuhình dáng, thường được làm từ lông động vật hoặc những loại sợi mềm nhưng được sử dụng nhi ềunhất là lông động vật. Trong đó, lông hươu và lông cáo từ xưa đã được những người thợ làm bútlông ở Nhật ưa chuộng. Ngoài lông động vật, nguyên liệu làm ngòi bút cũng có ngu ồn gốc t ừ thựcvật như rơm, tre nứa hoặc bả mía. Dựa vào sự khác nhau của nguyên liệu làm ngòi bút và cán bút,người Nhật chia bút lông ra làm 300 loại. Trong hội họa, người ta dùng bút lông cứng để v ẽ đườngnét, bút lông mềm dùng để tô màu.Chữ viết trong Thư đạo không chỉ chứa đựng ý nghĩa tốt đẹp mà còn thể hiện tinh hoa trong từngnét bút. Nhiều thế hệ người Nhật đã cống hiến hết mình cho môn nghệ thuật truy ền thống thanh nhãnày. Trong thành phần cấu tạo của ngòi bút, phần lông sinh mệnh được làm từ lông dê caocấp. Bút lông là một trong số 4 vật dụng trong Văn phòng Tứ Bửu của người xưa, bên cạnh gi ấy,mực và nghiên. Theo nhận định của giới nghiên cứu, bút lông ra đời tại Trung Qu ốc cách nay trên3.000 năm. Bút lông được sử dụng chủ yếu để viết chữ và vẽ tranh. Chữ Hán được du nhập vàoNhật Bản khoảng thế kỉ thứ VI cùng với quá trình truyền bá của đạo Phật. Người Nhật gọi chữ vaymượn từ Trung Quốc là “Kan-ji”, nghĩa là Hán tự. Đây cũng là giai đoạn văn hóa viết chữ đẹp ra đời
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Thương hiệu cá nhân docx

TÀI LIỆU THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN DOCX

Để xây dựng thương hiệu cá nhân, cần định hướng rõ ràng. Hãy suy nghĩ xem bạn muốn cuộc sống của bạn sẽ thế nào trong 1, 2, 3 hay 5 năm tới. Các mục tiêu cần được xác định tập trung, trọng điểm, cụ thể và sát thực.Ngạn ngữ có câu: "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Xây đựng thương hiệu cá nhân cũng vậy. Để xác định được một thương hiệu phù hợp và thành công cần phải hiểu rõ về bản thân mình cũng như về đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn là người năng động và hướng ngoại, bạn sẽkhó thành công với những công việc có thể dự đoán trước, những gì quá ổn định. Ngược lại, nếu bạn là người ưa ổn định, bạn sẽ thất bại khi hướng đến một môi trường đòi hỏi tính năng động, sáng tạo và khả năng thích nghi cao.Để hiểu rõ hơn nội dung của bước này, hãy giả sử hiện bạn đang là một chuyên viên tài chính và bạn định hướng sẽ trở thành người điều hành của một tập đoàn tài chính trong tương lai. Việc định hướng này là dựa trên cơ sở bạn tự đánh giá năng lực, môi trường làm việc cũng như trình độ học vân của bạn và cũng là nhằm khẳng định mình, mong muốn có cơ hội được thể nghiệm những gì bạn khao khát được thực hiện nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty cũng như cho bản thân. Để đạt được mục đích đó, bạn xác định các mục tiêu ngắn hạn, ví dụ: sau 5 năm phải đạt đến một vị trí quản lý cấp thấp (trưởng phòng), sau 10 năm đạt đến cấp cao hơn (ví dụ thành viên Ban giám đốc) và sau 15 năm phải đạt đến vị trí cao nhất - Giám đốc điều hành Để đạt được từng mục tiêu, bạn phải xây đựng cho mình một chương trình hành động cụ thế. Bạn đánh giá xem liệu rang có những đối thủ cạnh tranh nào cũng đang nhằm tới mục tiêu của bạn. Bạn cần phải tìm được điểm khác biệt của bạn so với họ, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phấn đấu đạt đến các mục tiêu. Bạn cần làm thế nào để the hiện được là mình hội đủ các khả năng và tố chất để có thể trở thành người lãnh đạo tập đoàn hơn những ứng viên khác.Bước 2: Biểu đạt và thể hiện thương hiệuMột khi bạn đã hiểu về bản thân mình, về đối thủ cạnh tranh, đã xây dựng được những mục tiêu, bạn có thể dễ đàng xác định một tổ hợp các công cụ liên kết giúp bạn mang hình ảnh, tuyên ngôn của mình đến công chúng một cách hiệu quả nhất. Đó có thể là những bài báo viết, các bài phát biểu, các buổi thuyết trình Bạn cần đánh giá tất cả các phương tiện đế chọn ra tổ hợp thích hợp nhất nhằm đạt đến nhóm công chúng hướng đích của mình. Tổ hợp đó có thề
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Tiết 3:Bài 3 GDCD 7

TÀI LIỆU TIẾT 3:BÀI 3 GDCD 7

Bài 3Tự trọnghttp://loandc2.violet.vn/ Bài 3Tự trọng•Kiểm tra bài cũ:1-Thế nào là tính trung thực? Em hãy kể lại hai việc là trung thực hoặc thiếu trung thực trong cuộc sống?2-Tại sao nói trung thực là đức tính cần thiết và quý báo của mỗi con người? Em hãy phân tích câu “Cây ngay không sợ chết đứng” I) Tìm hiểu câu chuyện:Một tâm hồn cao thượngHS1: đọc từ đầu đến: “Không tin vào bọn trẻ này”-Các em hãy tìm hiểu hoàn cảnh của cậu bé bán diêm-Tại sao ông già lại tin câu bé?- Tại sao ông thất vọng?Bài 3Tự trọnghttp://loandc2.violet.vn/ •HS2: Đọc tiếp đến hết-Các em tìm hiểu xem: Rô Be đã làm gì?-Rô Bê đã thể hiệnđức tính gì?-Tình cảm của tác giả đối với Rô be như thế nào? Tại sao ?-Tại sao Rô Be lại có việc làm như vậy?
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT CỦA PHÚ ĐỨC

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT CỦA PHÚ ĐỨC

Trong cuốn Tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX ñầu thế kỷ XX(2004), tác giả Nguyễn Kim Anh (chủ biên) ñã có bài viết về PhúĐức: “… chưa nói ñến nghệ thuật, chỉ xét về phương diện làm việc,sức viết cuồn cuộn của một nhà văn và hệ thống ñề tài phong phú màông có ñược cũng ñủ ñể cho lớp hậu sinh phải suy nghĩ”.Trong Từ ñiển Tác gia văn học Việt Nam thế kỷ XX (2003) củaTrần Mạnh Thường ñã có bài viết về Phú Đức, tác giả cho rằng:“Tiểu thuyết Phú Đức chủ yếu thuộc tiểu thuyết phiêu lưu, mạohiểm, kỳ tình. Về nội dung, chủ ñề không có gì thật xuất sắc nhưnghấp dẫn bạn ñọc vì ngôn ngữ trong sáng, lời văn không cầu kỳ màbình dị”.PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Xuân cho rằng: “Bên cạnh việc tácphẩm bán chạy, Phú Đức còn tạo ra một kiểu nhà văn, một số mẫunhân vật, một dạng thức phổ biến tác phẩm ñặc biệt trong ñời sốngvăn học Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung”.Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Thắng trong Tuyển tập Văn họcViệt Nam nơi miền ñất mới (2007) với bài viết Phú Đức nhà văntrinh thám tiền phong Việt Nam ñã nhận ñịnh: “Các sự kiện trongtiểu thuyết Phú Đức xảy ra rất dồn dập, việc nọ tiếp việc kia, nhânvật chính, nhân vật phụ ñều có một sự thống nhất, xuyên suốt từ hồimở ñầu ñến lúc kết cuộc ñều xảy ra rất nhịp nhàng, thứ tự.Như vậy, tìm hiểu về tiểu thuyết của Phú Đức ñã có một số côngtrình, bài viết, tuy nhiên phần lớn các công trình nghiên cứu còn ñặtPhú Đức trong dòng chung của văn xuôi Nam Bộ. Cho ñến nay,nghiên cứu về nhà văn Phú Đức chỉ dừng ở những bài viết còn tảnmạn, vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về PhúĐức, vậy nên, những giá trị của tiểu thuyết Phú Đức chưa ñược ñánhgiá một cách ñúng mức. Với ñề tài “Đặc ñiểm nghệ thuật tiểu thuyết
Xem thêm

Đọc thêm

tiểu luận marketing về p/s pptx

TIỂU LUẬN MARKETING VỀ P/S PPTX

"Cái răng, cái tóc là gốc của con người" đây chính là câu chăm ngôn được mọi người dân Việt Nam xem như là tiêu chuẩn để thể hiện cái tôi của người Việt. Trước khi thương hiệu P/S ra đời thì người Việt đã xem trọng việc châm sóc răng miệng như một hoạt động không thể thiếu của mình. Và trước khi trở thành thương hiệu nổi tiếng của Unilever thì P/S đã có mặt trên trên thị trường Việt Nam từ sau năm 1975. Đến nay thương hiệu P/S đã có hơn 30 phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, vì vậy cái tên P/S đã gắn liền với phong cách thể hiện khả năng tự tin của người Việt. Cho đến ngày nay, không thể thay thế P/S bằng một cái tên khác vì nó đã thấm xâu vào ý thức của mỗi người dân. Nắm bắt được giá trị của thương hiệu P/S, ngay từ ngày đầu tham gia thị trường Việt Nam, Unilever đã không ngừng xúc tiến mua lại thương hiệu từ công ty Công ty Hóa mỹ phẩm P/S thuộc Sở Công nghiệp TP.HCM. Hiểu được giá trị đích thực của thương hiệu, khi đó Unilever mới thực sự có thể phát triển thương hiệu P/S lớn mạnh như ngày nay.2.3.5 Producing the brand (P5) – Xây dựng thương hiệu :Công ty đã vận dụng những tiêu chuẩn quốc tế cho sản phẩm nhưng thích nghi với nhu cầu của người Việt Nam. Họ đã mua lại từ các đối tác của mình những nhãn hiệu có uy tín từ nhiều năm ở Việt Nam như bột giặt Viso, và kem đánh răng P/S. Sau đó, cải tiến công thức chế tạo bao gói và tiếp thị để gia tăng tiêu thụ những nhãn hiệu này.Phần 2: Tìm hiểu về Marketing đóng vai trò gì trong việc ổn định thương hiệu kem đánh răng P/S của công ty Unilever Việt.Bên cạnh đó, công ty cũng tìm hiểu sâu sắc nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam để “Việt Nam hóa” sản phẩm của mình, ví dụ như dầu gội Sunsilk chứa thêm chiết xuất từ cây bồ kết - một loại dầu gội đầu dân gian của Việt Nam; và nhãn hiệu này cũng đã thành công rất lớn chiếm 80% doanh số của nhãn hiệu dầu gội Sunsilk.“Nghĩ như người Việt Nam chính là cách để hiểu người tiêu dùng Việt Nam thích gì, cần gì để từ đó làm ra những sản phẩm phù hợp với họ”. Để có được những sản phẩm thỏa mãn thị hiếu người tiêu dùng, công ty đã xây dựng một đội ngũ nhân viên bản địa chuyên nghiệp, hiểu biết tường tận tập quán văn hoá kinh doanh và sở thích của người Việt Nam. Với tầm quan trọng về uy tín của thương hiệu, trong những năm qua Unilever Việt Nam đặc biệt chú trọng đến việc chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ sở hữu trí tuệ và uy tín với thương hiệu hàng hoá. Các sản phẩm của công ty hiện nay đã có thêm TEM BẢO ĐẢM HÀNG THẬT, hay LOGO CHỐNG HÀNG GIẢ BẢO ĐẢM HÀNG THẬT nhằm giúp khách hàng có thể nhận biết rõ ràng hàng thật -hàng giả và mang lại cảm giác an tâm khi sử dụng.
Xem thêm

35 Đọc thêm

Giáo án giảng dạy khối lớp Lá: Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi ppsx

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI LỚP LÁ: CHỦ ĐỀ: NGÀY CUỐI TUẦN CỦA GIA ĐÌNH TÔI PPSX

đa dạng của bài hát. Sử dụng các dụng cụ gõ, đệm đa dạng. Biết phối hợp nhiều màu sắc với nhau để tạo thành các sản phẩm đẹp mắt Biết cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống và thể hiện dưới các tác phẩm tạo hình. Tham gia tích cực các hoạt động âm nhạc III. Mạng hoạt động: Ngày cuối tuần của gia đình tôi Tuần 1: Bữa ăn cuối tuần Bé tìm hiểu về công dụng và đặc điểm của các đồ dùng phục vụ cho bữa ăn cuối tuần. Nhận biết một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm
Xem thêm

3 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC NHẬT BẢN Ở VIỆT NAM" pdf

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC NHẬT BẢN Ở VIỆT NAM" PDF

Yasunari Kawabata-nhà văn lớn Nhật Bản - Lưu Đức Trung, Tạp chí Văn học số 9/1999; Thủ pháp tương phản trong tiểu thuyết “Người đẹp say ngủ” của Y.Kawabata - Khương Việt Hà, Tạp chí Văn học số 1/2004; Thời gian và không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết “Người đẹp say ngủ” của Y.Kawabata - Hà Văn Lưỡng, Tạp chí nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á số 81/2007…). Mặc dù số lượng những tác phẩm thơ ca và văn học dân gian dịch ở nước ta không nhiều so với văn xuôi nhưng cũng đã có nhiều bài viết về những đặc trưng thẩm mỹ của hai thể loại này. Ở thể loại thơ (trừ thơ Haikư gắn với M.Basho chúng tôi đã phân tích ở trên), các bài viết đi vào giới thiệu tác phẩm hoặc nghiên cứu một điểm nào đó thuộc nghệ thuật biểu hiện. Đó là các bài: Manyoshu (Vạn diệp tập) - Hay là thơ ca của mọi nẻo đường (Nhật Chiêu-Tạp chí Văn học số 9/1997), Thơ ca Nhật Bản (Nhật Chiêu - NXB Giáo dục, 1998), Vài nét về thơ Nhật Bản (Lê Từ Hiển và Nguyễn Nguyệt Trinh - Tạp chí Nhật Bản và Đông Bắc Á số 1/2005)… Nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian của Nhật Bản cũng thu hút sự chú ý của các nhà văn hóa học, các nhà nghiên cứu Việt Nam. Từ góc độ văn hóa, Hồ Hùng Hoa có bài Lễ hội cổ truyền Nhật Bản (Tạp chí văn hóa nghệ thuật số 4/1991), Tìm hiểu về đặc điểm văn hóa Nhật Bản (Trần Văn Kinh - Tạp chí Nhật Bản số 3/1998), và Chén trà phương Đông và Trà đạo Nhật Bản (Hà Văn Lưỡng - Tạp chí Văn học Nghệ thuật số 1/2006)… Nhìn văn học dân gian trong mối giao lưu, tương đồng và lý giải các hình tượng thông qua tục ngữ, ca dao và truyện tranh được thể hiện trong một số bài như: Thể loại truyền thuyết dưới mắt các nhà nghiên cứu Folklore Nhật Bản và Trung Quốc (Kiều Thu Hoạch - Tạp chí văn học, số 2/2000), Tục ngữ Nhật Bản với người phụ nữ (Nguyễn Thị Hồng Thu - Tạp chí văn học nghệ thuật số 4/2001), Bước đầu giới thiệu “Nhật Bản linh dị ký” và những yếu tố dân gian của nó (Nguyễn Thị Oanh - Tạp chí Văn học Dân gian số 1/1998), Truyện tranh Nhật Bản và nhu cầu giải trí của trẻ em hiện nay (Đàm Thùy Dương - Tạp chí Diễn đàn VNVN số 2/2002)… Cũng như phương diện dịch thuật, công việc nghiên cứu phê bình văn học Nhật Bản vẫn đang diễn ra, mà những phác họa của chúng tôi ở trên mới chỉ là bước đầu, chưa đầy đủ nhưng cũng cung cấp cho những người yêu nền văn học này những vốn kiến thức cơ bản khi tiếp nhận.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Đối tượng có nguy cơ mắc ĐTĐ thai kỳ doc

TÀI LIỆU ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ MẮC ĐTĐ THAI KỲ DOC

Đối tượng có nguy cơ mắc ĐTĐ thai kỳ ĐTĐ thai kỳ là tình trạng tăng đường huyết bất thường (có rối loạn dung nạp chất đường) sau khi cho uống đường glucose. Tình trạng này thường không có triệu chứng nên khó phát hiện, sẽ biến mất sau 6 tuần sau khi sinh. ĐTĐ thai kỳ sẽ biến mất sau 6 tuần sau khi sinh 1. Tiền căn bản thân: - Đã từng bị ĐTĐ thai kỳ ở những lần mang thai trước. - Tiền căn sẩy thai liên tiếp hoặc thai chết trong tử cung không rõ nguyên nhân. - Sinh con trên 4kg. - Sinh con trước có dị tật bẩm sinh. - Nhiễm độc thai ở lần mang thai trước. 2. Tiền căn gia đình: - Trực hệ có người bị ĐTĐ típ 2 hoặc ĐTĐ thai kỳ. 3. Tình trạng thai kỳ lần này: - Sản phụ uống nhiều, tiểu nhiều, nước tiểu có đường, bị nhiễm nấm tái phát nhiều lần. - Mẹ mập phì, tăng cân nhiều và nhanh (> 20kg). - Mẹ lớn hơn 35 tuổi, nước ối nhiều, thai to. Tất cả những phụ nữ có thai thuộc diện trên đều nên đến khám bệnh ở chuyên khoa nội tiết để làm các xét nghiệm phát hiện bệnh ở 3 tháng đầu thai kỳ và sau đó vào giữa tuần 24 – 28. Tìm hiểu về đái tháo đường và thai sản
Xem thêm

5 Đọc thêm

tìm hiểu về web service

TÌM HIỂU VỀ WEB SERVICE 1

BỘ CÔNG THƯƠNGBỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM  CÔNG NGHỆ WEBCÔNG NGHỆ WEBCHCHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ WEB SERVICEỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ WEB SERVICE 1TPHCM, 2012GVHD: GVHD: TRẦN THỊ BÍCH VÂNTRẦN THỊ BÍCH VÂN

8 Đọc thêm

Đề kiểm tra 45phút học kỳ II vật lý 9

ĐỀ KIỂM TRA 45PHÚT HỌC KỲ II VẬT LÝ 9

được dựa vào nguyên tắc hiện tượng cảm ứng điện từ 1 điểm được dựa vào nguyên tắc hiện tượng cảm ứng điện từ 1 điểm Câu 2: Câu 2: ( 2 điểm ) ( 2 điểm ) Viết được Viết được 22.URpPhp= 1 điểm 1 điểm Tính PTính Phphp = =

1 Đọc thêm

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan thanh hóa

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THANH HÓA

LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Hải quan được nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn và phù hợp với quy luật phát triển của nền kinh tế. Ngành Hải quan là cơ quan bảo vệ lợi ích và chủ quyền của mọi quốc gia độc lập, là “binh chủng” đặc biệt trên mặt trận kinh tế. Ngành Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lí Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Hải quan là bảo đảm thực hiện quy định của Nhà nước về quản lí thu thuế hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hoá và các nghĩa vụ khác trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định. Ngành Hải quan không chỉ hoạt động ở cửa khẩu biên giới mà hoạt động dọc biên giới, cả trong nội địa ở những nơi có yêu cầu làm thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK); không chỉ phối hợp với các lực lượng có liên quan trong nước mà còn phải hợp tác chặt chẽ với tổ chức Hải quan quốc tế và khu vực. Các biện pháp thu thuế hàng hoá XNK của Ngành Hải quan nói chung và tại Cục Hải quan Thanh Hoá nói riêng tác động trực tiếp đến lĩnh vực kinh tế đối ngoại của nước ta trong thời kỳ đổi mới. Do đó, việc nghiên cứu để đề ra các biện pháp quản lí thu thuế đối với hàng hoá XNK của ngành Hải quan nói chung và của Cục Hải quan Thanh Hoá nói riêng là việc làm hết sức cần thiết. Nhận thức rõ điều đó, người viết đã chọn đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lí thu thuế XNK tại Cục Hải quan Thanh Hoá” làm đề tài Khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu một số vấn đề lí luận cơ bản về thuế xuất khẩu, thuế 2
Xem thêm

82 Đọc thêm

Tiểu thuyết nguyễn công hoan trước cách mạng tháng tám, nhìn từ đặc trưng thể loại

TIỂU THUYẾT NGUYỄN CÔNG HOAN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, NHÌN TỪ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Tiếp thu ý kiến của những người đi trước, kế thừa những thành tựu nghiên cứu; luận văn cố gắng đi sâu nghiên cứu tồn diện về ti_ỂU THUYẾT NGUYỄN CƠNG HOAN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG _ _TÁM, N[r]

12 Đọc thêm

Đề Thi Đại Học Khối A, A1 Vật Lý 2013 - Phần 8 - Đề 13 doc

ĐỀ THI ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 VẬT LÝ 2013 - PHẦN 8 - ĐỀ 13 DOC

nghỉ của các hạt trước phản ứng nhiều hơn tổng năng lượng nghỉ của các hạt sau phản ứng là 3,25 (MeV), 1uc2 = 931 (MeV). Xác định năng lượng liên kết của hạt nhân 2He3. A. 7,7187 (MeV) B. 7,7188 (MeV) C. 7,7189 (MeV) D. 7,7186 (MeV) Câu 39. Phát biểu nào sau đây là sai. Hiện tượng phóng xạ A. là quá trình hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác B. là phản ứng tỏa năng lượng C. là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân D. là quá trình tuần hoàn có chu kỳ Câu 40. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 182.107 (W), dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt U235 phân hạch toả ra năng lượng 200 (MeV). Hỏi trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối lượng U235 nguyên chất là bao nhiêu. Số NA = 6,022.1023 A. 2333 kg B. 2461 kg C. 2362 kg D. 2263 kg PHẦN RIÊNG: Theo chương trình CƠ BẢN (10 câu, từ câu 41 đến câu 50): Dao động cơ.Sóng cơ và sóng âm.Dòng điện xoay chiều.Dao động và sóng điện từ (6 câu) Câu 41. Con lắc lò xo gồm vật m=100g và lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với biên độ A. Cứ sau khoảng thời gian 0,1 s thì vật trở lại vị trí có li độ x đối xứng với vị trí cũ với 0 x A . Độ cứng của lò xo là:
Xem thêm

5 Đọc thêm

kiến thức cơ bản về kinh doanh theo mạng

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KINH DOANH THEO MẠNG

直销基础知识Kiến thức cơ bản về kinh doanh theo mạng 营销集团教育发展部Bộ phát triển giáo dục - Tập đoànTIANSHI 认识直销 认识直销 HiHiểu biết về kinh doanh theo mạngểu biết về kinh doanh theo mạng理论依据——倍增学Cở sở lý luận - Cấp số nhân 直销鼻祖Khởi nguồn của kinh doanh theo mạng美国Nước Mỹ安利Amway 直销与传统销售模式的区别直销与传统销售模式的区别

18 Đọc thêm