CÂU HỎI CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÂU HỎI CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG PPS":

thiet ke o chu trong pp

THIET KE O CHU TRONG PP

+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E112233
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thiết kế ô chữ

THIẾT KẾ Ô CHỮ

+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E112233
Xem thêm

5 Đọc thêm

 Câu hỏi trắc nghiệm: 50 câu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: 50 CÂU

CÂU H I TR C NGHI M: 50 CÂUỎ Ắ Ệ1. Nguyên t c nào sau đây là nguyên t c c b n c a k toánắ ắ ơ ả ủ ếa. Ho t đ ng liên t cạ ộ ụb. Trung th cực. Đ y đầ ủd. Khách quanĐa: a (TB)2. Ngày 1/9, DN X bán thành ph m cho DN Y tr giá bao g m thu GTGT 5%ẩ ị ồ ế - thu kh u tr là 63.000.000 ch a thu ti n. Giá v n c a lô hàng 50.000.000ế ấ ừ ư ề ố ủ nh ng k toán ch đ nh kho n bút toán (N TK 632: 50.000.000/Có TK 155:ư ế ỉ ị ả ợ 50.000.000) mà không đ nh kho n bút toán (N TK 131: 63.000.000/Có TK 511:ị ả ợ 60.000.000, Có TK 3331: 3.000.000). Ngày 5/9 DN Y thanh toán ti n hàng choề DN X b ng chuy n kho n và lúc này k toán đ nh kho n bút toán doanh thuằ ể ả ế ị ả bán hàng. V y vi c làm này vi ph m nguyên t c nào trong các nguyên t c sauậ ệ ạ ắ ắ đây:a. C s d n tíchơ ở ồb. Ho t đ ng liên t cạ ộ ục. Giá g c ốd. Th n tr ngậ ọĐa: a (K)3. Ngày 1/2, Công ty X bán hàng hóa cho Công ty Y giá lô hàng ch a thuư ế GTGT 80.000.000, thu su t thu GTGT 10%- thu ph ng pháp tr c ti p,ế ấ ế ế ươ ự ế thu 70% b ng ti n g i ngân hàng. Giá v n lô hàng bán 50.000.000. Ngày 28/2,ằ ề ử ố Công ty Y thanh toán ph n còn l i b ng TGNH. V y Công ty X s ghi nh nầ ạ ằ ậ ẽ ậ doanh thu và giá v n vào th i đi m:ố ờ ểa. Doanh thu và giá v n ghi ố nh n ậ vào ngày 1/2b. Doanh thu (ghi nh n 70% ngày 1/2, 30% ngày 28/2) và giá v n ghi nh n ậ ố ậ vào ngày 1/2c. Doanh thu và giá v n ghi ố nh n ậ vào ngày 28/2d.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu Thiết kế ô chữ 3

TÀI LIỆU THIẾT KẾ Ô CHỮ 3

+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E112233
Xem thêm

5 Đọc thêm

Gián án Thiết kế ô chữ 1

GIÁN ÁN THIẾT KẾ Ô CHỮ 1

+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E112233
Xem thêm

5 Đọc thêm

CÂU HỎI IQ VÀ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI IQ VÀ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI IQ & ĐÁP ÁN Website: http://www.nghoangvan137.blogspot.com GIỚI THIỆU Trong số các phương pháp khác nhau có mục đích dùng để đo trí thông minh thì phương pháp phổ biến nhất là dùng bài kiểm tra IQ (Chỉ số thông minh-Intellegence Quotient). Đây là hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí thông minh của con người như sự khác biệt về học thức. IQ là phương pháp đo mức độ thông minh liên quan đến độ tuổi. Từ “quotient” (trong từ viết tắt IQ) có nghĩa là chia một lượng cho một lượng, và việc xác định trí thông minh là năng lực trí tuệ hay độ nhanh nhạy của bộ não. Thông thường thì các bài kiểm tra IQ gồm có nhiều loại câu hỏi có tính chất phân bậc trình độ, mỗi câu đều được tiêu chuẩn hóa bằng việc thử nghiệm câu hỏi trên một số lượng lớn các cá nhân nhằm thiết lập thang điểm số IQ trung bình cho mỗi bài kiểm tra là 100. Thực tế cho thấy năng lực trí tuệ của một con người thường phát triển ở một tốc độ nhất định cho đến độ tuổi khoảng 13, sau độ tuổi này sự phát triển trí não trở nên giảm dần, ngoài tuổi 18 thì rất ít hoặc không có sự cải thiện trí thông minh nào. Khi đo chỉ số IQ của một đứa trẻ, người ta thường dùng bài kiểm tra IQ đã được tiêu chuẩn hóa, với điểm đạt trung bình được quy cho từng nhóm tuổi. Ví dụ một đứa trẻ 10 tuổi mà đạt được kết quả mà đáng lẽ ra đứa trẻ 12 tuổi mới đạt được thì đứa trẻ 10 tuổi có chỉ số thông minh là 120, hay bằng 12/10 x 100: Vì sau tuổi 18, người ta thấy ít hoặc không có sự cải thiện về trí thông minh nào nên người lớn cần phải được kiểm tra bằng bài thi IQ có điểm trung bình là 100.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Gián án Ô chữ mẫu

GIÁN ÁN Ô CHỮ MẪU

+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E112233
Xem thêm

5 Đọc thêm

Hướng dẫn tạo Ô chữ

HƯỚNG DẪN TẠO Ô CHỮ

+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E112233
Xem thêm

5 Đọc thêm

kế hoạch

KẾ HOẠCH

Hướng dẫn sử dụng slide “Giải ô chữ” (slide 2)để tạo một slide riêng cho mình :+ Chạy thử slide 2 + Chọn màu chữ trong (12x15 ô) khác màu nền + Xóa (delete) đi các dòng cuối nếu không dùng đến+ Xóa đi các bảng câu hỏi không dùng đến+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E
Xem thêm

5 Đọc thêm

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

+ Nhập các ô chữ ở các dòng, rồi xóa đi các ô không dùng đến ( Chú ý : Ô hàng dọc phải nằm ở cột H).+ Kéo từng bảng câu hỏi ra giữa màn hình để nhập câu hỏi. Có thể chọn lại nền (color hoặc picture) bằng nút Fill Color+ Chỉnh lại vị trí các ô, các bảng, các đối tượng khác cho phù hợp.+ Các ô số, ô trong bảng, bảng câu hỏi, “KQ” chỉ có thể xóa đi chứ không tạo thêm (nếu bạn không rành chọn hiệu ứng phức tạp).+ Chọn lại màu chữ cho trùng với màu nền. Như vậy không cần phải tốn thời gian để tạo các hiệu ứng, mà bạn vẫn có 1 slide “Giải ô chữ” khá đẹp. Click vào đây để xem hướng dẫn chi tiết+ Slide 4 là một ví dụ minh họa.PTSKQKQT O W E RH A R B O RB A YC A V ET E M P L EL A K ER I V E RM O U N T A I NG A T E112233
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài giảng Thơ đàn gà con

BÀI GIẢNG THƠ ĐÀN GÀ CON

* Giảng giải - trích dẫn :Bài thơ được chia làm 2 đoạn : - Đoạn 1: 10 câu thơ đầu " Mười quả trứng tròn. …………………… Mắt đen sáng ngời ." + Đoạn thơ này thể hiện từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ nở thành mười chú gà con thật dể thương và xinh xắn . - Đoạn 2 : 2 câu thơ cuối " Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm+ Hai câu thơ này thể hiện tình cảm của bé dành cho các chú gà con thật gần gũi và triều mến .* Đàm thoại thông qua trò chơi : " Ô số bí mật "- Cách chơi : Cô chuẩn bị các ô số, trong mổi ô số có chứa các câu hỏi quanh nội dung bài thơ, cô mời trẻ lên kích vào ô số mình thích và trả lời câu hỏi bí mật trong ô số .Muốn biết bạn nào được quyền chon ô số trước thì bạn đó phải trả lời được câu hởi của cô .+ Bài thơ có tên là gì ? Của tác giả nào ?Câu hỏi trong ô số :+ Trong bài thơ gà mẹ đang làm gì ?+ Từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ qua một thời gian thì điều gì xảy ra ?+ Tác giả tả các chú gà con như thế nào ?+ Tình cảm của cô bé dành cho các chú gà con được thể hiện qua những câu thơ nào ?- Cô mời 5- 6 trẻ lên chơi .* Cùng bé đọc thơ :- Mời cả lớp đọc thơ 2 lần .- Cho cả lớp chơi " Trời nắng, trời mưa" chia thành 2 nhóm ( nhóm bạn trai, nhóm bạn gái ) . Mổi nhóm đọc thơ 1 lần .- Cô mời 2 nhóm thi đua đọ thơ nối tiếp nhau 2 lần.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài giảng Thơ đàn gà con

BÀI GIẢNG THƠ ĐÀN GÀ CON

* Giảng giải - trích dẫn :Bài thơ được chia làm 2 đoạn : - Đoạn 1: 10 câu thơ đầu " Mười quả trứng tròn. …………………… Mắt đen sáng ngời ." + Đoạn thơ này thể hiện từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ nở thành mười chú gà con thật dể thương và xinh xắn . - Đoạn 2 : 2 câu thơ cuối " Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm+ Hai câu thơ này thể hiện tình cảm của bé dành cho các chú gà con thật gần gũi và triều mến .* Đàm thoại thông qua trò chơi : " Ô số bí mật "- Cách chơi : Cô chuẩn bị các ô số, trong mổi ô số có chứa các câu hỏiquanh nội dung bài thơ, cô mời trẻ lên kích vào ô số mình thích và trả lời câu hỏi bí mật trong ô số .Muốn biết bạn nào được quyền chon ô số trước thìbạn đó phải trả lời được câu hởi của cô .+ Bài thơ có tên là gì ? Của tác giả nào ?Câu hỏi trong ô số :+ Trong bài thơ gà mẹ đang làm gì ?+ Từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ qua một thời gian thì điều gì xảy ra ?+ Tác giả tả các chú gà con như thế nào ?+ Tình cảm của cô bé dành cho các chú gà con được thể hiện qua những câu thơ nào ?- Cô mời 5- 6 trẻ lên chơi .* Cùng bé đọc thơ :- Mời cả lớp đọc thơ 2 lần .- Cho cả lớp chơi " Trời nắng, trời mưa" chia thành 2 nhóm ( nhóm bạn trai, nhóm bạn gái ) . Mổi nhóm đọc thơ 1 lần .- Cô mời 2 nhóm thi đua đọ thơ nối tiếp nhau 2 lần.
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN HỌC LỚP 10

ĐỀ THI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN HỌC LỚP 10

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III - TOÁN KHỐI 10I. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH :1. Hai phương trình được gọi là tương đương khi :a. Có cùng dạng phương trình ; b. Có cùng tập xác địnhc. Có cùng tập hợp nghiệm ; d. Cả a, b, c đều đúng2. Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là tương đương : 9131. ; 2323. 222xxxxbxxxxxxa =−⇔=−−−=⇔=−+ 3223. 22xxxxxxc=⇔−+=−+ ; d. Cả a , b , c đều sai .3. Cho phương trình : f1(x) = g1(x) (1) ; f2(x) = g2(x) (2) ; f1(x) + f2(x) = g2(x) + g2

4 Đọc thêm

10 CÂU HỎI LUÔN ĐƯỢC HỎI KHI PHỎNG VẤN

10 CÂU HỎI LUÔN ĐƯỢC HỎI KHI PHỎNG VẤN

đánh giá cao và đưa vào sử dụng ngay.”Câu hỏi 7: Bạn đã bao giờ có mâu thuẫn với đồng nghiệp chưa? Bạn giải quyết mâu thuẫn này như thế nào?Lưu ý đối với câu hỏi này, nếu bạn trả lời: “Tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn với đồng nghiệp”, NTD sẽ nghi ngờ và tiếp tục “tra hỏi” cho đến khi tìm ra sự thật. Cách tốt nhất là bạn nên “nói giảm, nói tránh” một chút, đồng thời chỉ ra cách giải quyết của bạn, chẳng hạn: “Không đến mức gọi là mâu thuẫn. Tôi chỉ có một vài lần bất đồng ý kiến với đồng nghiệp. Khi chuyện xảy ra, tôi đề nghị được gặp trực tiếp họ và dành thời gian để lắng nghe quan điểm của họ. Sau đó, chúng tôi thảo luận cho đến khi tìm ra một giải pháp khả dĩ nhất cho đôi bên.”Câu hỏi 8: Mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong vòng 5 năm tới là gì? Nếu bạn đã lập kế hoạch nghề nghiệp thì bây giờ chỉ việc sử dụng những thông tin trong đó để giới thiệu với NTD. Ví dụ: “Trong vòng 5 năm tới, tôi muốn trở thành trưởng phòng phân tích tài chính của một doanh nghiệp lớn. Chính vì thế, hiện nay tôi đang theo học một khóa Chartered Financial Analyst (CFA) ở Trung tâm FTMS.”Câu hỏi 9: Bạn đề nghị mức lương ra sao? Đây là câu hỏi khó nhất trong tất cả các câu hỏi, đặc biệt với những người ít kinh nghiệm. Để trả lời tốt câu hỏi này, trước khi đi phỏng vấn, bạn hãy tìm hiểu mức lương phổ biến trên thị trường đối với vị trí bạn ứng tuyển. Sau đó kết hợp với mức lương bạn mong muốn và mức lương gần đây nhất của bạn để có thể đưa ra câu trả lời thích hợp nhất. Tốt nhất là bạn nên đề nghị mức lương kiểu "khoảng" hơn là một con số chính xác.Câu hỏi 10: Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không?Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sự nhiệt thành của mình với công việc! Hãy hỏi NTD ít nhất một câu, có thể là về chế độ phúc lợi, điều kiện và thời gian làm việc …; chẳng hạn: “Tôi có phải làm việc vào ngày thứ bảy không?”. Không nên nói “Không, anh/chị đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi rồi.” hoặc “Không, tôi không có câu hỏi nào cả.”
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Câu hỏi phỏng vấn khách hàng về VHDN by Ngo QuangThuatPhụ lụcCÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆPTên khách hàng:Địa chỉ:Ngày phòng vấn:Người phỏng vấn:Stt Bạn đánh giá thế nào về sản phẩm của chúng tôi?Điểm1 Giả cá Rẻ Phù hợpĐắt2 Chât lượng sản phẩm Không tốtTrung bìnhKhá Tốt3 Chất lượng sản phẩm của chúng tôi có ổn định khôngKhông Trung bìnhKhá Tốt4 Phương thức thanh toán Khó khănBình thườngThuận lợi5 Chính sách hỗ trợ, dịch vụ khách hàng Yếu Trung bình
Xem thêm

1 Đọc thêm

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG

Những câu hỏi hay dành để hỏi nhà tuyển dụngTags: buổi phỏng vấn, trong công ty, được định nghĩa, phù hợp nhất, câu hỏi, tuyển dụng, công việc, có thể, vị trí, xác định, bạn, nhà, biết, thứ, xemMột buổi phỏng vấn được định nghĩa theo hai cách. Thứ nhất là nhà tuyển dụng phỏng vấn bạn để xác định xem bạn có phải là người phù hợp nhất với công việc hay không. Thứ hai là bạn cần phải nêu ra những câu hỏi để xác định xem bạn có hài lòng với vị trí của mình trong công ty hay không.Như bất kỳ một buổi phỏng vấn nào, bạn sẽ hơi bối rối một chút khi có mặt trong một căn phòng khá lạ lẫm với mình, mọi thứ dường như rất mới mẻ và “không quen thuộc”. Và sau khi lắng nghe màn độc thoại của nhà tuyển dụng nói về vai trò của công ty, bạn sẽ chính thức bước vào cuộc phỏng vấn với những câu hỏi hóc búa nhằm khai thác mọi thông tin về bạn: về nền tảng học vấn, về những dự định của bạn trong tương lai… Và điều quan trọng nhất là bạn phải trình bày thật rõ ràng và chính xác trong từng câu trả lời của mình.Tất cả những gì bạn cần trong buổi phỏng vấn là bình tĩnh và tự tin. Điều này sẽ giúp bạn tránh tình trạng nói lắp.Tuy nhiên, nếu bạn chỉ là người được hỏi thì điều này chưa chắc đã gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng. Nhiều nhà tuyển dụng nói rằng họ thích những ứng viên biết đặt cho họ những câu hỏi thật sự thông minh và dĩ nhiên là những câu hỏi dạng này luôn dựa vào những hiểu biết của các ứng viên về tổ chức.Vì những lý do trên, trước khi bước vào buổi phỏng vấn, bạn phải luôn chuẩn bị một danh sách những câu hỏi có thể chứng tỏ cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có quan tâm đến công ty của họ và vị trí mà họ cần tuyển. Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một số gợi ý như sau:Những câu hỏi thể hiện sự hiểu biết của bạn về công ty- Xu hướng của công ty trong 5 năm tới là gì?- Ông/bà có thể nói cho tôi về những dự định phát triển sản phẩm mới của công ty hay không? - Ông/bà đánh giá như thế nào về sự cạnh tranh trong công ty?Hỏi về những vị trí còn bỏ trống trong công ty- Ông/bà có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra cho người cuối cùng từng làm việc ở vị trí này?- Ông/bà có thể cho tôi biết những ưu điểm và khuyết điểm của người từng giữ vai trò này hay không?- Ông/bà có thể cho tôi biết những kỹ năng nào mà ông/bà đang thật sự tìm kiếm cho vị trí công việc mới?
Xem thêm

2 Đọc thêm

MẪU DANH SÁCH CÂU HỎI PHỎNG VẤN

MẪU DANH SÁCH CÂU HỎI PHỎNG VẤN

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊNMã tài liệu: NS – 01 – BM10Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤNNgười phỏng vấn:……………………………………Thời gian:……………………………………Người được phỏng vấn:………………………………Năm sinh:…………………………………Vị trí xin việc:………..……………………………….Kết quả:……………………………………A/ ĐỘNG CƠ XIN VIỆC VÀ QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC:1. Vị sao anh chị nộp đơn vào chức vụ này?2. Anh chị có nhận xét gì về Công ty chúng tôi?3. Điều gì thích thú nhất trong công việc mà anh chị muốn xin làm?4. Điều gì khiến anh chị cảm thấy được kích thích nhất trong công việc?5. Theo anh chị công việc này có yêu cầu đòi hỏi gì?6. Anh chị dự định sẽ tổ chức việc thực hiện công việc như thế nào?7. Những quyền hành, số liệu nào anh chị muốn có tại sao?8. Anh chị thấy mức lương bao nhiêu là hợp lý với công việc của anh chị vì sao?9. Các chính sách nhà nước có ảnh hưởng như thế nào đến công việc anh chị cần tuyển?B/ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC:10. Anh chị tham gia vào các tổ chức hoặc hoạt động nào của sinh viên hay trogn xã hội?11. Điểm trung bình của anh chị khi học đại học, hoặc lớp chuyên ngành?12. Anh chị thích hay không thích môn nào nhất tại sao?13. Đánh giá chung của anh chị về hoạt động đào tạo chuyên ngành?14. Anh chị trang trải học phí của mình bằng cách nào?QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊNMã tài liệu: NS – 01 – BM10Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08C/CÔNG VIỆC CŨ:15. Mức lương khởi đầu và mức lương hiện nay của anh chị là bao nhiêu? Vui lòng giải thích?16. Tổng thu nhập hiện nay của anh chị là bao nhiêu?
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP.

Câu hỏi thường gặp.Câu 1 : Dựa trên tiêu chí nào để chúng tôi phân biệt được NCĐ và NTQ?TL : NCĐ là tập hợp từ 8 người trở lên có cùng quan tâm bức xúc,nhóm này là người lập đề xuất và kế hoạch thực hiện. NTQ là tập hợp từ 3_5 người được toàn tổ dân bầu ra,nhóm này là người thẩm định,giám sát các đề xuất TDA.Câu 2 : Chúng tôi là NCĐ lập đề xuất kế hoạch quĩ TD,với tổng kinh phí là 4.000.000,trong đó từ quĩ CĐQL là 3.000.000,vậy số tiền đối ứng là so với tổng kinh phí hay so với quĩ CĐQL?TL : Có 2 mức đối ứng :đối ứng 50% dành cho các TDA về CSHT,còn đối ứng 30% dành cho các TDA về văn hoá,XH và xoá đói giảm nghèo.Trong tất cả các TDA thì % đối ứng là của tổng kinh phí chứ không phải của quĩ CĐQL.Câu 3 : NCĐ của chúng tôi gồm những người nghèo,không có đủ tiền nộp đủ % đối ứng,vậy có được tham gia vào dự án không?TL : Hoàn toàn có thể. Vì % đối ứng không nhất thiết phải bằng tiền ,có thể đối ứng bằng ngày công trong quá trình thực hiện qui ra tiền,hoặc có thể đóng góp bằng hiện vật .Câu 4 : NCĐ của chúng tôi muốn làm đề xuất TDA về tín dụng cho chị em buôn bán có hoàn cảnh khó khăn trong tổ . Trong buổi họp dân đã được sự đồng ý của mọi người,vậy chúng tôi đã được xin tiền từ dự án để giải ngân chưa ?TL : Trong trường hợp của bác,lúc này người dân chỉ nhất trí về mặt ý tưởng. NCĐ của bác cần lập kế hoạch thực hiện và kế hoạch ngân sách và phải được NTQ thẩm định đạt tiêu chuẩn,và đạt được sự nhất trí của ít nhất 50% hộ dân trở lên trong tổ . Lúc này NCĐ của bác sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quĩ CĐQL.Câu 5 : Ngân sách TDA của nhóm CĐ của chúng tôi nếu ít hơn 4.000.000 thì sẽ không đủ điều kiện để dự án hỗ trợ tiền?TL : Không nhất thiết là phải đủ 4.000.000. Qũi CĐQL của tổ dân có 20.000.000 dành cho 5 TDA,như vậy tối đa mỗi TDA là 4.000.000.Nếu như các bác càng tiêu tiền càng tiết kiệm bao nhiêu thì càng thực hiện được nhiều dự án bấy nhiêu.
Xem thêm

1 Đọc thêm

3CÂU HỎI PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN VỀ VHDN

3CÂU HỎI PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN VỀ VHDN

Câu hỏi phỏng vấn ứng viên về VHDN by Ngo QuangThuatCÂU HỎI PHỎNG VẤN ỨNG VIÊN VỀ VHDN(Áp dụng lần 1 khi ứng viên nộp hồ sơ và làm bài test chuyên môn)1. Bạn biết thông tin tuyển dụng này từ đâu?a> Báo Tuổi trẻb> www.kiemviec.com c> www.24h.com.vn d> Qua mạng của công ty.e> Qua người giới thiệu. đó là anh/chị:2. Bạn cho rằng sản phẩm của chúng tôi đứng thứ mấy trong ngành? 1 2 3 4 53. Bạn cho biết logo của chúng tôi là gi? Hãy miêu tả chúng.4. Bạn có biểt khẩu hiệu của chúng tôi là gì. Nếu biết, theo bạn nó có ý nghĩa gì?5. Bạn có biết công ty chúng tôi thành lập từ năm nào?6. Tại sao bạn đến với chúng tôi, hãy nêu các lý do theo tứ tự quan trọng giảm dần.7. Bạn có biết tầm nhìn, sứ mạng của công ty chúng tôi không, hãy cho biết nội dung?8. Giám đóc công ty là ai?9. Nếu bạn muốn đưa ra những ý kiến của mình thì bạn có gửi chúng qua:+ Thư điện tử+ In ra thành các tài liệu cho đồng nghiệp+ Hay bạn chỉ chia sẻ chúng với những ai mà bạn bất chợt gặp ở ngoài hành lang?Version 1.0 Page 1 of 3Câu hỏi phỏng vấn ứng viên về VHDN by Ngo QuangThuat10.Các dự án và mọi thông tin ở công ty bạn có được chia sẻ một cách tự do hay người ta cho rằng bạn chỉ nên làm việc hoàn toàn độc lập? 11.Những ý kiến đóng góp được đưa ra thảo luận tại các buổi họp toàn thể công ty (chính thức hoặc không chính thức) hay là chỉ được đưa ra trong những cuộc họp từng cá nhân với ông chủ công ty? 12.Các đồng nghiệp của bạn vẫn cảm thấy vui vẻ hay cảm thấy bị xúc phạm khi bạn đưa ra một số gợi ý về công việc của họ? 13.Ở công ty cũ của bạn có quy định về trang phục khi đi làm? Chúng được ghi trong
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÂU HỎI MATCHING 1 HÃY SẮP XẾP ĐÚNG THỨ TỰ CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP 1 PHÂN TÍCH

CÂU HỎI MATCHING 1 HÃY SẮP XẾP ĐÚNG THỨ TỰ CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP 1 PHÂN TÍCH

ÔN TẬP – CÂU HỎI MATCHING (chuẩn) Chú ý: câu hỏi này có điểm số bằng 3 lần các câu hỏi khác 1 Hãy sắp xếp đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp: 1. Phân tích SWOT, lập kế hoạch, xác định mục tiêu (doanh số, lợi nhuận, thị phần...), vốn đầu tư cho TMĐT 2. Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng, đánh giá website, xây dựng website 3. Mua tên miền, thuê máy chủ 4. Thiết kế website 5. Cập nhật thông tin, quản trị nội dung website, chạy thử 6. Nghiệm thu, đánh giá website 2 Sắp xếp theo đúng thứ tự các giai đoạn triển khai ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp 1. Cập nhật thông tin, chạy thử website 2. Nghiệm thu: Đánh giá website: kết cấu, thông tin, chức năng, tốc độ, mỹ thuật, nét riêng 3. Bổ sung các chức năng: bảo mật, thanh toán 4. Quảng bá website, đăng ký trên các công cụ tìm kiếm, tham gia các sàn giao dịch 5. Liên kết qua website với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, cơ quan quản lý 6. Xây dựng hệ thống cung cấp và phân phối 3 Sắp xếp theo đúng thứ tự thời gian phổ cập các công cụ marketing điện tử sau: 1. Marketing trực tiếp bằng E-mail 2. Tham gia các sàn giao dịch, cổng thương mại điện tử (ecvn.gov.vn; vnemart.com.vn...) 3. Sử dụng các công cụ webased để nghiên cứu thị trường: điều tra, phỏng vấn, thông tin 4. Sử dụng chatroom, forum để hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 5. Ứng dụng các thiết bị thương mại điện tử di động 6. Marketing điện tử tích hợp
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề