CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 2 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 2 PDF":

Cách đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part 2 pdf

CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 2 PDF

nền kinh tế và là chỗ dựa vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc trở thành một nớc công nghiệp hoá hiện đại hoá. IV. thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Sự phát triển của kinh tế t bản t nhân đã đặt ra những yêu cầu mới thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện nhiều doanh nhân kinh doanh thành đạt, đa doanh nghiệp của mình phát triển, cải thiện đợc đời sống ngời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, đợc xã hội tôn vinh. Trình độ sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t bản t nhân ngày càng tiến bộ hơn, số lợng hàng hoá tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Nhiều sản phẩm của khu vực kinh tế t bản t nhân đợc xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp nhà nớc và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Khu vực kinh tế t bản t nhân còn tham gia nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế t bản t nhân đến nay đã tăng khá, 9 tháng đầu năm 2001 đạt 2.189.330.000 USD, trong đó các công ty cổ phần đạt 1.606.489.900 USD, công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 211.900.000 USD (số liệu của Tổng cục hải quan). Các doanh nghiệp t nhân đã tham gia tích cực vào xuất nhập khẩu trực tiếp, đến năm 2000 số doanh nghiệp t nhân tham gia xuất khẩu trực tiếp tăng lên 16.200 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp t nhân đã xuất khẩu đợc những sản phẩm từ hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến (nh khô đi Nhật Bản, kho tộ đi Mỹ), đến cả rơm sạch là những mặt hàng mà các doanh nghiệp nhà 19 nớc cha quan tâm đến. Vì thế khu vực ngoài quốc doanh trong nớc từ chỗ chỉ chiếm 11% giá trị xuâts khẩu vào năm 1997 nhng đến quýI-2002 đã tăng lên khoảng 31% (không tính giá trị xuất khẩu dầu thô). Gýa trị xuất khẩu từ mức
Xem thêm

11 Đọc thêm

Vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part2 potx

VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART2 POTX

nền kinh tế và là chỗ dựa vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc trở thành một nớc công nghiệp hoá hiện đại hoá. IV. thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 1. Quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế. Sự phát triển của kinh tế t bản t nhân đã đặt ra những yêu cầu mới thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Đã xuất hiện nhiều doanh nhân kinh doanh thành đạt, đa doanh nghiệp của mình phát triển, cải thiện đợc đời sống ngời lao động, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, đợc xã hội tôn vinh. Trình độ sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế t bản t nhân ngày càng tiến bộ hơn, số lợng hàng hoá tham gia xuất khẩu ngày càng tăng. Nhiều sản phẩm của khu vực kinh tế t bản t nhân đợc xuất khẩu uỷ thác qua doanh nghiệp nhà nớc và doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. Khu vực kinh tế t bản t nhân còn tham gia nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu. Xuất khẩu trực tiếp của khu vực kinh tế t bản t nhân đến nay đã tăng khá, 9 tháng đầu năm 2001 đạt 2.189.330.000 USD, trong đó các công ty cổ phần đạt 1.606.489.900 USD, công ty trách nhiệm hữu hạn đạt 211.900.000 USD (số liệu của Tổng cục hải quan). Các doanh nghiệp t nhân đã tham gia tích cực vào xuất nhập khẩu trực tiếp, đến năm 2000 số doanh nghiệp t nhân tham gia xuất khẩu trực tiếp tăng lên 16.200 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp t nhân đã xuất khẩu đợc những sản phẩm từ hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến (nh khô đi Nhật Bản, kho tộ đi Mỹ), đến cả rơm sạch là những mặt hàng mà các doanh nghiệp nhà 19 nớc cha quan tâm đến. Vì thế khu vực ngoài quốc doanh trong nớc từ chỗ chỉ chiếm 11% giá trị xuâts khẩu vào năm 1997 nhng đến quýI-2002 đã tăng lên khoảng 31% (không tính giá trị xuất khẩu dầu thô). Gýa trị xuất khẩu từ mức
Xem thêm

11 Đọc thêm

Quá trình hình thành và phương pháp nắm bắt vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bàn tư nhân p2 doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NẮM BẮT VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BÀN TƯ NHÂN P2 DOC

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÃ ĐÓNG GÓP rất lớn vào sự phát triển của đát nước, với số vốn huy động lớn trong toàn xã hội, khu vực kinh tế tư bản tư [r]

11 Đọc thêm

chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ sẽ hiệu quả hơn đối với sự phát triển kinh tế tại các nước nam á

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA HAY CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ SẼ HIỆU QUẢ HƠN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI CÁC NƯỚC NAM Á

Bài nghiên cứu này kiểm định mối tương quan giữa 2 loại hình chính sách trong bối cảnh chuỗi số liệu hiện đại của các quốc gia Nam Á: Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh trong giai đoạn 1990 – 2007, sử dụng phương pháp ARDL Phát triển kinh tế tại các nước Nam Á GVHD: PGS.TS Sử Đình Thành Nhóm 6- NH Đêm 2-K22 Trang 11 để kiểm tra các tuyên bố của các nhà kinh tế trọng tiền và các nhà kinh tế thuộc trường pháp Keynes và làm rõ liệu các công cụ chính sách hiệu quả có tác động quan trọng đến tăng trưởng kinh tế hay không. Kết quả cho thấy rõ có mối liên hệ trong dài hạn giữa các biến. Cung tiền biểu hiện là một biến có ảnh hưởng quan trọng cả trong ngắn hạn và trong dài hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách tiền tệ là một công cụ vô cùng hữu hiệu so với chính sách tài khóa trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đối với các nước Nam Á. Hệ số phản hồi là số âm và rất quan trọng cho thấy khoảng 72% sự mất cân bằng trong các giai đoạn trước là đúng tại năm hiện tại. Hiệu quả của các chính sách chủ yếu dựa trên các điều kiện bên trong và bên ngoài nền kinh tế. Do đó điểm nhấn tổng quát của một chính sách đơn lẻ cho dù đó là chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ có thể dẫn đến một số hiện tượng kinh tế ngoài mong đợi. Mặc dù chính sách tiền tệ đã chứng minh được tính hiệu quả hơn trong trường hợp này, việc sử dụng các chính sách tài khóa một cách khéo léo với các chi tiêu phát triển hơn là chi tiêu không phát triển cũng có thể tăng cường các chỉ báo kinh tế. Một hỗn hợp hai chính sách này có thể mang lại hiệu quả cao hơn nếu được thi hành một cách đúng đắn. Phát triển kinh tế tại các nước Nam Á GVHD: PGS.TS Sử Đình Thành Nhóm 6- NH Đêm 2-K22 Trang 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

18 Đọc thêm

Sản phẩm dịch vụ mới phone banking, internet banking,SMS banking tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương (saigonbank)

SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI PHONE BANKING, INTERNET BANKING,SMS BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG (SAIGONBANK)

 Trụ sở chính:2C Phó Đức Chính Quận 1  Là Ngân Hàng thương Mại Cổ Phần Việt Nam đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân Hàng Cổ Phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16 tháng 10 năm 1987, trước khi có Luật Công Ty và Pháp lệnh Ngân Hàng với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng và thời gian họat động là 50 năm . Sau 20 năm thành lập, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã tăng vốn điều lệ từ 650 triệu đồng lên 689,255 tỷ đồng.  Tính đến 31/12/2006, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có quan hệ đại lý với 622 ngân hàng và chi nhánh tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Hiện nay Saigonbank là đại lý thanh toán thẻ Visa, Master Card, JCB, CUP… và là đại lý chuyển tiền kiều hối Moneygram.  Sau 20 năm hoạt động, ngoài việc đưa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng có chất lượng, phù hợp với nhu cầu khách hàng, mở rộng mạng lưới hoạt động… với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SGCTNH còn quan tâm và mở rộng các hoạt động đến các đối tượng khách hàng là các cá nhân, công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài … hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, hỗ trợ sự phát triển các ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống tại các địa phương trong cả nước.  Trong thời gian tới, theo xu thế phát triển - hội nhập của hệ thống NH Thương mại Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương sẽ liên tục đổi mới hoạt động: cung ứng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ, thay đổi phong cách phục vụ, ưu đãi các khách hàng giao dịch thường xuyên, mở rộng mạng lưới hoạt động, hướng tới phục vụ khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại với chất lượng tốt nhất dựa trên nền tảng công nghệ NH tiên tiến … nhằm thực hiện thành công mục tiêu là một trong những Ngân hàng TMCP lớn mạnh hàng đầu trong hệ thống NHTMCP.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Luận văn: Lý luận về các thành phần kinh tế và tư bản tư nhân ppt

LUẬN VĂN: LÝ LUẬN VỀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ TƯ BẢN TƯ NHÂN PPT

nghiệp tư nhân là năng động nhạy bén, linh hoạt trong đầu tư kinh doanh và nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường cho nên họ luôn tìm kiếm phát hiện ngành, lĩnh vực, §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ mặt hàng mà xã hội đang thiếu để có thể đầu tư. Theo số liệu, kinh tế tư bản tư nhân chiếm đại bộ phận của ngành nông, lâm, ngư nghiệp như phân vùng chuyên canh, ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hoá sản xuất, phát triển công nghiệp, chế biến nông sản, điện khí hoá nông thôn… Kinh tế tư nhân còn tham gia đầu tư vào các ngành khác như thương mại dịch vụ và cả trong công nghiệp như công nghiệp may, thực phẩm, sản phẩm từ cao su, da giày… *Kinh tế tư bản tư nhân góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hiện đại hoá sản xuất. Với sự phát triển nhanh cả về quy mô và tốc độ của quá trình hội nhập quốc tế, các phạm trù giao dịch quốc tế ngày càng mở rộng như giao dịch hàng hoá, dịch vụ, thông tin, đầu tư, tài chính… và Việt Nam đang mở rộng cửa hợp tác kinh doanh quốc tế theo nguyên tắc đa phương hoá, đa dạng hoá. Kinh tế tư bản tư nhân cũng góp phần đáng kể trong công cuộc ấy với việc tạo ra khối lượng lớn về hàng xuất khẩu ( nông, lâm, thủy, hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ), đồng thời mở rộng khả năng đầu tư và là đối tác thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, nhập về máy móc thiết bị công nghệ hiện đại để qua đó tận dụng và phát huy mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế trong nước. Việt Nam đang trong quá trình mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia ngày càng sâu rộng và đầy đủ vào các tổ chức kinh tế thế giới như: AFTA, APEC và sắp tới là WTO cho nên không thể thiếu được vai trò của khu vực kinh tế tư bản tư nhân . Với những thuận lợi vốn có như linh hoạt nhạy bén phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng, khu vực này đã mang lại một nguồn lợi lớn cho đất nước. Theo ước tính, năm 2001, khu vực kinh tế tư bản tư nhân phi nông nghiệp nhập khẩu trực tiếp 3,336 tỷ USD và xuất khẩu đạt 2,851 tỷ USD. Trong những năm vừa qua, khu vực kinh tế tư bản tư nhân đóng góp gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong quá trình hội nhập, kinh tế tư bản tư nhân đã liên doanh liên kết với nước ngoài hoặc làm môi giới với nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt để tạo điều
Xem thêm

45 Đọc thêm

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

tình, + + tủa Ti “ n ân la £5 HE rz “ li khai thác tối đa lựi thể tuyệt đối và lợi t = _ ca ~ z _ nh LÐ, lm & ^ ấn riêng v củ Vì vậy thị trường của nền kính tế vừa là đầu vào vừa là đầu [r]

6 Đọc thêm

đặc điểm và bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại

ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

+ Trình độ nghiệp vụ và cơ cấu đội ngũ.Trong thời đại cách mạng khoa học kĩ thuật lao đông rập khuôn và nửa rập khuôn đã được thay thế bằng lao động sáng tạo.Ở các nước tư bản phát triển lao động sáng tạo chiếm 50% trong nền sản xuất. Lao động có trình độ đại học là những lao động có kĩ năng và trình độ nghiệp vụ cao, là những lao động có sáng tạo giúp phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. 4. Vai trò kinh tế của Nhà nước trong các nước tư bản phát triển có những thay đổi lớn so với thời kì tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh, chủ nghĩa tư bản lũng đoạn tư nhân và cả chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, quan niệm chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước là sự phát triển cao nhất của chủ nghĩa tư bản không còn nữa vì: Thế kỉ XX, vai trò điều tiết nền kinh tế thị trường của nhà nước có sự thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của cách mạng khoa
Xem thêm

29 Đọc thêm

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN doc

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN DOC

Thuận lợi- Thông qua những kinh nghiệm thành công của các nước trên TG, chúng ta có thể ra đc nhiều b` học cho sự/ng CNH-HĐH.- VN có nguồn LĐ dồi dào.- TNTN phong phú.`2. Khái niệm CNH-HĐH:a. CNH,HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sx dịch vụ và quản lý KT-XH từ sử dụng lao động thủ công sang sử dụng phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ KH-KT, tạo ra năng suất lao động cao3. Tính tất yếu của công nghiệp hoá, hiện đại hoáa. Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của mỗi phương thức sx•.Mỗi phương thức SX có một cơ sở v/c kỹ thuật tương ứng: CSVCKT của một phương thức SX XH là tổng thể hữu cơ các yếu tố v/c của LLSX đạt được trong những đk nhất định của tiến bộ KHKT, dựa trên đó, lực lượng lao động XH ấy SX ra của cải v/c,để thỏa mãn nhu cầu XH
Xem thêm

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

LỜI MỞ ĐẦUMột quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh, khi màquốc gia đó tập trung mạnh cho quá trình tích lũy tư bản. Tích lũy đãđóng vai trò quan trọng với sự hình thành và phát triển phương thứcsản xuất TBCN.Liên hệ với quốc gia Việt Namta đang trong quá trình hội nhập,phát triển năng động nhất từ trước đến nay vàđãđạt được nhiều thànhtựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, nâng cao vị thếđất nước trênthế giới. Đó là những thành quả rất đáng tự hào mà mỗi chúng ta đềucảm nhận được, là kết quả của sự lựa chọn đúng đắn đường lối pháttriển kinh tế thị trường định hướng XHCN và sự vận dụng sáng tạocác phương pháp, nguyên lý cơ bản của phát triển kinh tế vào điềukiện Việt nam. Với xuất phát điểm thấp, tiềm lực kinh tế rất yếu, tỉ lệtích lũy dưới 10% thu nhập, chúng ta đối mặt với thực tế trình độ kỹthuật, năng suất lao động thấp.Để giữđược nhịp độ phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao vàbền vững, một trong những khó khăn lớn nhất đặt ra là phương thứchuy độngvốn. Nguồn vốn có thểđược huy động từ tích lũy trong nướcvà vốn vay nướcngoài. Lý luận và thực tiễn cho thấy tích luỹ và huyđộng vốn từ trong nước làquan trọng nhất, đảm bảo sự bền vững củanền kinh tế và không bị phụ thuộcvào bên ngoài.Như vậy, để có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng này bảnthân chúng ta cần phải hiểu rõ tích tụ tư bản và tập trung tư bản là gì ?Bên cạnh đó cũng cần phải nắm chắc mối quan hệ giữa tích tụ bảnvà tập trung tư bản cũng như vai trò của tích tụ và tập trung tư bản đối1với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa từ đó rút ra ý nghĩacủa việc nghiên cứu tích tụ và tập trung tư bản đối với sự phát triển
Xem thêm

10 Đọc thêm

TĐ-Người mẹ hiền

TĐ-NGƯỜI MẸ HIỀN

CH O M NG C C TH Y À Ừ Á ẦGI O,Á CÔ GI OÁThứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010Tập đọcBuổiTiếtThứ hai Thứ ba Thứ Thứ năm Thứ sáuSáng1Tiếng ViệtTiếng Việt Tiếng ViệtTiếng Việt Tiếng Việt2 Toán Toán Toán Toán ToánHOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (25 PHÚT)3Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng ViệtNghệ thuật4Tiếng ViệtĐạo đức Nghệ thuậtTự nhiên và Xã hộiNghệ thuậtChiều1Nghệ thuậtToánNghệ thuật Ngoại ngữToán

12 Đọc thêm

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA.. SỰ XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHƯƠNG TÂY ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC Á, PHI.[r]

28 Đọc thêm

Lịch sử 8 Bài 3

LỊCH SỬ 8 BÀI 3

• Ở châu Âu: Phong trào cách mạng những năm 1848 ” 1849 + Pháp năm 1848 ” 1849.+ cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a năm 1859 ” 1870.+ thống nhất Đức năm 1864″ 1871.+ cải cách nông nô ở Nga tháng 2/1861.2/ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi:• Nền kinh tế tư bản càng phát triển, nhu cầu thị trường càng tăng nhanh • Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên có vị trí chiến lược quan trọng, lạc hậu về kinh tế,bảo thủ về chính trị. • Kết quả hầu hết các nước Á, Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế doc

TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ DOC

thích hợp để thu hút được nhiều tư bản ngắn hạn từ các thị trường nước ngoài di chuyển đến nước mình, làm tăng thêm phần thu nhập ngoại tệ của cán cân thanh toán, thu hẹp khoản cách về sự thiếu hụt giữa thu và chi trong cán cân thanh toán đó. Trong số những chính sách tiền tệ tín dụng được sử dụng để thu hút tư bản vào, thì chính sách chiết khấu được sử dụng phổ biến hơn. Để thu hút được một lượng tư bản từ thị trường nước ngoài vào nước mình thì Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất chiết khấu, dẫn đến lãi suất tín dụng trên thị trường tăng lên làm kích thích tư bản nước ngoài dịch chuyển vào. Thế nhưng biện pháp này chỉ góp phần tạo ra sự cân bằng cho cán cân thanh toán trong trường hợp bội chi không lớn lắm và cũng chỉ giải quyết nhu cầu tạm thời. Cần lưu ý rằng, biện pháp nâng lãi suất chiết khấu chỉ có hiệu quả khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội...của quốc gia đó tương đối ổn định, tức là ít rủi ro trong đầu tư tín dụng. Phá giá tiền tệ: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, một số nước tư bản đã sử dụng chính sách phá giá tiền tệ như là một công cụ hữu hiệu, góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế và bình ổn tổng giá hối đoái. Phá giá tiền tệ là sự công bố của Nhà nước về sự giảm giá đồng tiền của nước mình so với vàng hay so với một hoặc nhiều đồng tiền nước khác. Phá giá tiền tệ để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu từ đó cải thiện điều kiện cán cân thanh toán. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thấy rằng, phá giá tiền tệ chỉ là một trong những yếu tố có tính chất tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu mà thôi. Còn kết quả hoạt động xuất khẩu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh... trên thị trường quốc tế. Như vậy, có nhiều biện pháp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế,
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học pdf

TÀI LIỆU CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC PDF

nguyên thủy xuất hiện kiểu gia đình tập thể, hôn nhân cùng huyết thống, hôn nhân đối ngẫu và hôn nhân cặp đôi là dotrình độ của lực lượng sản xuất còn quá thô sơ thấp kém. Nhưng đến chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản và xãhội chủ nghĩa thì về hình thức tổ chức, quy mô và kết cấu cũng như tính chất của gia đình cũng có sự khác nhau từ giađình một vợ, một chồng bất bình đẳng sang gia đình một vợ, một chồng ngày càng bình đẳng hơn giữa nam và nữ, giữaTrang 17các thành viên trong gia đình. Tất cả những bước tiến đó của gia đình đều phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế ở mỗithời đại lịch sử.+ Gia đình là tổ ấm thân yêu, là chiếc nôi nuôi dưỡng cả đời người từ khi còn là trẻ thơ cho đến khi khôn lớn, đếnlúc về già có nơi nương tựa và sau những ngày lao động mệt nhọc là nơi nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, thoải mái tinhthần… Ở đó, hằng ngày diễn ra các quan hệ thiêng liêng sâu đậm giữa vợ chồng, cha con, anh em, những người đồngtâm, đồng cảm, nâng đỡ nhau suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều vấn đề, ngoài môi trường gia đình, không ở đâu có thể đápứng và giải quyết có hiệu quả hơn. Chỉ khi nào được sự êm ấm trong gia đình thì mỗi cá nhân mới thực sự yên tâm laođộng và một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là lâm vào cảnh vô gia cư, gia đình lục đục, tan nát hoặc cảnhnghèo đói, khốn cùng… Vì vậy, việc xây dựng gia đình mới là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cáchmạng xã hội chủ nghĩa, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thìgia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xãhội nên phải chú ý hạt nhân cho tốt”.c.Các chức năng cơ bản của gia đình:+ Chức năng tái sản xuất ra con người, sinh đẻ là một nhu cầu tự nhiên của mỗi người, mỗi gia đình. Nó vừa lànhu cầu phát triển của xã hội, nếu không có hoạt động này thì xã hội loài người sẽ bị diệt vong. Nhưng sinh bao nhiêu làvừa, là đủ. Vấn đề này nó còn tùy thuộc vào trình độ
Xem thêm

24 Đọc thêm

Bài soạn Bài 3/. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

BÀI SOẠN BÀI 3/. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI

được nhiều thành tựu lớn.- Những năm 1850-1860 máy móc được sử dụng trong tất cả các nền kinh tếCách mạng công nghiệp ở Đức như thế nào ? Năm 1840, cách mạng công nghiệp được tiến hành, đạt được nhiều thành tựu lớn.- Những năm 1850-1860 máy móc được sử dụng trong tất cả các nền kinh tế3/. Hệ quả của cách mạng công nghiệp:Em hãy cho biết hệ quả của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức-Kinh tế: phát triển nhanh, hình thành các trung tâm công nghiệp, xuất hiện các thành phố lớn, dân số thành thị tăng.- Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản  các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội.
Xem thêm

11 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DOANH NGIỆP TRI ÂN

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DOANH NGIỆP TRI ÂN

Trao đổi với BGĐ Thương Hiệu Hương Phấn, bà Võ Thị Thu Thủy, ông Đỗ Khánh Linh tâm sự: “ Có lẽ chúng tôi có “Duyên” với ngành làm đẹp cho các đôi uyên ương chăng, chúng tôi mong muốn đựơc học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các bạn bè đồng nghiệp, những người thầy, cô có liên quan đến ngành nghề, nhằm đáp ứng được phần nào Chân - Thiện - Mỹ để phục vụ ngày một tốt hơn cho khách hàng trong và ngoài nước. Hy vọng của chúng tôi là mong muốn tất cả mọi người đều đẹp và hạnh phúc giống như câu Slogan của Thương Hiệu Hương Phấn: “Hạnh phúc của bạn chính là hạnh phúc của chúng tôi”. Có phải chăng sự thành công hiện nay chính do những suy nghĩ trên. Với tính hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng và rất nghiêm túc trong kinh doanh đó là cố gắng học hỏi về ý tưởng sáng tạo và luôn đặt chữ “TÂM” là nền tảng trong quá trình kinh doanh phát triển Thương Hiệu với cái “nhìn xa trông rộng” ở Hương Phấn đã và đang hòa hợp giữa Xưa và Nay mà không đánh mất đi bản sắc Việt Nam. Các hoạt động của Wedding Studio Hương Phấn luôn có mặt trên những chương trình, sự kiện lớn trong nước như : ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2005, phụ nữ Việt Nam 20/10/2005, ngày hội Gia Đình Việt Nam 28 /6 /2006, các chương trình trực tiếp truyền hình “Dòng Thời Gian”, Festival sinh vật cảnh 2/9/2006, APEC 9/11/2006, Trâu Vàng Đất Việt của Bộ nông nghiệp, chương trình Công Viên Cười 2006, và các chương trình khác… trong việc làm từ thiện xã hội là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Thương Hiệu Hương Phấn thường được tổ chức biểu diễn thời trang quyên góp từ thiện, đến thăm các thiếu nhi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, lũ lụt và tạo nguồn học bổng cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa của đất nước… Qua đây chúng ta thấy rằng ngoài hoạt động kinh doanh Hương Phấn cũng không ngại trong việc làm công tác xã hội nhằm đem lại một ánh sáng nhỏ bé của mình đến với những nơi cần lòng hảo tâm.BGĐ và toàn thể nhân viên của Thương Hiệu Hương Phấn mong rằng sẽ đem đến sự hoàn thiện trong phục vụ và giữ lại những hình ảnh kỷ niệm trọng đại.Sau cùng bà Võ Thị Thu Thủy cũng bộc lộ suy nghĩ của mình “ Chỉ mong các bạn đến với Hương Phấn buổi đầu như thế nào sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau và những ảnh kỷ niệm Xưa của các bạn tại Hương Phấn sẽ là tấm gương Nay cho con cháu các bạn!”...
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lịch sử 10: bài 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA docx

LỊCH SỬ 10: BÀI 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA DOCX

Sử 10-BÀI 34:CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAIĐOẠNĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA Ngày 17/12/1903 anh em nhà Orville và Wilbur Right đã thực hiện thành công chuyến bay bằng thiết bị bay nặng hơn không khí và có công suất riêng. ở Kitty Hoke (bang Bắc Carolina) họ đã bay lên độ cao 30m trong vòng 12 giây, và lần thứ hai - 260m trong 59 giây. Thế là chiếc máy bay đầu tiên đã ra đời và ước mơ cao cả của con người đã được thực hiện.Anh em nhà Wright, những người có đóng góp đặc biệt trong sự phát triển của lịch sử hàng không thế giới gồmOrville Wright (trái) và Wilbur Wright. Hai người Mỹ này đã phát minh ra chiếc máy bay gắn động cơ và thực hiện thành công chuyến bay chở người có điều khiển đầu tiên trên thế giới vào ngày 17/12/1903. 1. Những thành tựu về khoa học- kĩ thuật cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX* Vật lý:+ Phát minh về điện của các nhà bác học G.Ôm người Đức, G.Jun người Anh, E.Len-xơ người Nga mở ra khả năng ứng dụng nguồn năng lượng mới.+ Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ri Béc-cơ-ren (Pháp), Ma-ri Quy-ri đã đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lượng hạt nhân.+ Rơ-dơ-pho (Anh) có bước tiến vĩ đại trong việc tìm hiểu cấu trúc vật chất.+ Phát minh của Rơn-ghen (Đức) về tia X vào năm 1895 có ứng dụng quan trọng trong y học.* Trong lĩnh vực sinh học:+ Học thuyết Đác-uyn (Anh) đề cập đến sự tiến hóa và di truyền + Phát minh của nhà bác học Lu-i Paster (Pháp) giúp phát hiện vi trùng và chế tạo thành công vắc xin chống bệnh chó dại.+ Pap-lốp (Nga) nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.Louis Pasteur
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đầu tư docx

ĐẦU TƯ DOCX

1. Lý thuyết tân cổ điển về đầu tư cố định cho kinh doanh Giả sử trong nền KT có 2 loại DN:DN sản xuất: DN này thuê tư bản và LĐ để SX ra sản phẩm.DN sở hữu tư bản: DN này sẽ cho DN sản xuất thuê tư bản. 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University5a. Doanh nghiệp sản xuất Nếu chi phí (danh nghĩa) thuê tư bản là R và giá bán sản phẩm là P thì chi phí thực tế để thuê một đơn vị tư bản làLợi ích của việc thuê thêm một đơn vị TB là25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University6a. Doanh nghiệp sản xuất Nếu hàm SX là Y = AKαL 1-α thì: =MPK25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University
Xem thêm

27 Đọc thêm

Tài liệu Đầu tư pdf

TÀI LIỆU ĐẦU TƯ PDF

KINH TẾ VĨ MÔ IICHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯ25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University2CHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯCác nhà kinh tế phân biệt 3 loại đầu tư:Đầu tư cố định cho kinh doanh: chi tiêu của doanh nghiệp cho việc xây dựng nhà máy mới, mở rộng nhà máy cũ, mua sắm máy móc, thiết bị mới để sản xuất, Đầu tư vào nhà ở: chi tiêu của các hộ gia đình cho bảo dưỡng nhà đang sử dụng và xây dựng nhà mới (để ở hoặc cho thuê).25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University3CHƯƠNG VIII: ĐẦU TƯĐầu tư vào hàng tồn kho: giá trị thay đổi của hàng tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu.Trong bài này chúng ta sẽ chỉ giới thiệu các mô hình giải quyết các quyết định của doanh nghiệp về đầu tư cố định cho kinh doanh.25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University4
Xem thêm

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề