DIA 6 HK 1 CO MA TRAN HAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "DIA 6 HK 1 CO MA TRAN HAY":

TKB SANG TUAN 34

TKB SANG TUAN 34

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG TUẦN 34AP DUNG TU 26/4/2010Ngày Tiết9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7T.21 CHAO CO2SU-Quang VAN-Linh VAN-Sen Nhac-NHuyen SINH-XuanA VAN-Mai MT-Phuong GDCD-Binh NN-Thoa VAN-Cuc TOAN-Hue CN-Tuyet SINH-Ha3Nhac-NHuyen VAN-Linh TOAN-My VAN-Sen SU-Quang VAN-Mai GDCD-Binh MT-Phuong VAN-Kien NN-Thoa VAN-Cuc SINH-Ha TOAN-Hue4GDCD-Binh TOAN-My HOA-Tuyet VAN-Sen Nhac-NHuyen SINH-XuanA VAN-Kien TOAN-Nhiep SINH-Ha MT-Phuong NN-Thoa TOAN-Hue VAN-Cuc5VAN-Linh TOAN-My VAN-Sen SINH-XuanA HOA-Tuyet GDCD-Binh VAN-Kien TOAN-Nhiep NN-Thoa VAN-Cuc MT-Phuong TOAN-Hue Nhac-NHuyenT.31TOAN-My NN-MLoan GDCD-Binh VAN-Sen HOA-Tuyet LY-Hiep CN-Linh CN-Trang TOAN-Nhiep SINH-Ha VAN-Cuc MT-Phuong DIA-Hang2VAN-Linh GDCD-Binh VAN-Sen HOA-Tuyet LY-Hiep NN-MLoan LY-Nhiep DIA-Hang MT-Phuong LY-My VAN-Cuc SINH-Ha CN-Trang3VAN-Linh LY-Hiep NN-MLoan VAN-Sen TOAN-Hong HOA-Tuyet TOAN-Nhiep SINH-Ha LY-My GDCD-Binh CN-Hang NN-Nga MT-Phuong4HOA-Tuyet VAN-Linh SU-Quang CN-Hiep VAN-Mai TOAN-Hong DIA-Hang NN-Nga CN-Trang CN-Sen NN-Thoa VAN-Cuc SINH-Ha5LY-Hiep VAN-Linh VAN-Sen SU-Quang VAN-Mai TOAN-Hong NN-Nga LY-Nhiep CN-Trang NN-Thoa CN-Hang GDCD-Binh VAN-CucT.41SU-Quang NN-MLoan LY-Hiep GDCD-Binh TOAN-Hong DIA-Hang Nhac-Trang SINH-Ha VAN-Kien TOAN-Hue SU-Thao VAN-Cuc LY-Nhiep2TOAN-My SU-Quang DIA-Hang NN-MLoan CN-Hiep TOAN-Hong SINH-Ha NN-Nga GDCD-Binh TOAN-Hue LY-Nhiep SU-Thao CN-Trang3
Xem thêm

1 Đọc thêm

Số học 6/1

SỐ HỌC 6/1

Giáo án Toán SH 6 Năm học : 2007-2008 GV: Trần Minh Hiếu Tuần :1 TCT : 1Ngày soạn: Ngày dạy : Chương I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊNBài 1: TẬP HP . PHẦN TỬ CỦA TẬP HPI. Mục tiêu : – HS được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống._ HS nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước .– HS biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng các ký hiệu:∉∈,.– Rèn luyện cho HS tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp .II. Chuẩn bò : GV: Bảng phụ ghi bài tập củng cố .III. Hoạt động dạy và học : 1. Ổn đònh tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Dạy bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảngHĐ 1:(5 phút)Gv dặn dò HS chuẩn bò đồ dùng học tập, sách vở cần thiết cho bộ môn.Gv giới thiệu nội dung của chương I như SGK.Lắng nghe.HĐ 2:(5 phút) Xác đònh các đồ vật trên
Xem thêm

120 Đọc thêm

3 TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ 1

3 TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ 1

Bµi 14 ch­¬ng 3 : T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè 3 NHÓM MÁY TÍNH (I) 1) Tổ chức: 2 học sinh một máy . 2) Cơ sở vật chất: Phần mềm Math Concepts/Bài 1/phần 4: Fraction (Phân số) 3) Hoạt động: Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động 20’ Trả lời câu hỏi 5’ Trình bày Cử một đại diện trả lời câu hỏi. 5’ Làm bài kiểm tra trắc nghiệm Nội dung hoạt động trong Phần mềm Math Concepts/Bài 1/phần 4: Fraction (Phân số) Bµi 14 ch­¬ng 3 : T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè 4 NHÓM HOẠT ĐỘNG 2 1) Tổ chức: Chia năm học sinh một nhóm nhỏ. 2) Cơ sở vật chất: Mỗi nhóm nhỏ được phát:  48 miếng bìa mầu  Hộp đựng bìa  Xúc xắc có các mặt là những phân số lần lượt là:1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, /12 3) Hoạt động :
Xem thêm

10 Đọc thêm

E 6 Unit 6 - 1

E 6 UNIT 6 - 1

flower (n) park (n)hotel (n)_ beautiful (adj):đẹp ( translation )_near (prep):gần ( translation ) _ here (adv):đây( translation )-Uses the technique "What and Where " to check understanding of new wordsIII. Controlled- Practice :-Has the students look at the picture and guess what there are around Thuy's house-Plays the tape and has the -Look at the picture & listen Look at the pictures-Listen and repeat- read the word -Play games -Do as teacher requiredUnit 6: PLACESLesson : A –OUR HOUSE

4 Đọc thêm

E TEST 6

E TEST 6

inside the airport.Continuing on this flightWe regret that passengers who are continuing their journey on this flight may not get off the plane. You may not smoke while the plane is on the ground.Thank you for flying with us. We hope to be able to welcome you on board again soon.6. All passengers must leave the aeroplane.7. You must wait until the light goes out before undoing your seat belt.8. Passengers who are leaving the airport must first go to passport control.9. Passengers continuing by another plane must go through customs.10. You can change money before you go to passport control.English test – B2311. You must go up the escalator to the waiting lounge if you are changing planes.12. Passengers in the waiting lounge will hear an announcement when their plane is ready to leave.13. No one is allowed to smoke in the airport.14. The aeroplane is going on to another place after some of the passengers get off.15. Passengers who are leaving the plane should check that they have not left anything behind.PART THREEI- Read the following text and choose the most suitable heading from the list A-H for each part (16-21) of the article. There is one extra heading which you do not need to use. An example is given.A Decide on a dreamB Be ambitiousC Get informedD Sell yourselfE Get experienceF Be realisticG Use your contacts
Xem thêm

9 Đọc thêm

E.6 Unit 1-1

E.6 UNIT 1-1

Năm học 2010 – 2011 Giáo Án Tiếng Anh 6UNIT : 1 GREETINGS Period : 3 LESSON: A HELLO (14)Date of preparation : August 16th, 2010Date of teaching : August 18th, 2010Classes : 6A1 , 6A3, 6A5I. Aims and objectives :* Language content : Greeting and introduction* Language function : To help the students greet to one another and introduce their names To teach them cardinal numbers* Educational aim: To make the students introduce themselves, and know to greet the others 1. Language:a.Vocabulary: Hello, hi, I, you, name, am, is, are, oh, one, two, three, four, fiveb.Structures: My name is I am 2.Skills : Speaking – Listening - Reading - Writing 3. Educational factor : Greeting their friends folk relatives I. Counting some things in their class, houseII. Teacher’s and students’ preparation :1. Method : Communicative Approach2. Techniques:listening, repetition, explanation, pair work3. Material needed:picture, casette, text book 4. Students’ preparation:note book, text book 5. Previous exercises:III. PROCEDURES IN CLASS :
Xem thêm

3 Đọc thêm

CCNA1 6

CCNA1 6

HỌC VIỆN MẠNG BẮC THĂNG LONGCCNA ExplorationPhần 1- chương 6.Địa chỉ mạng IPv4Hà Nguyên Longhttp://sites.google.com/site/tinhocbtlwww.themegallery.com*LEARNING OBJECTIVES – MỤC TIÊUSau khi kết thúc chương này, bạn có thể:●Trình bày được cấu trúc địa chỉ IPv4, biểu diễn được địa chỉ IPv4 qua số hêệ thâệp phân và nhị phân●Phân biêệt được các loại địa chỉ: địa chỉ mạng, địa chỉ máy, địa chỉ quảng bá, địa chỉ riêng, địa chỉ công côệng…●Tính toán được địa chỉ dùng cho mạng, máy và các thiết bị mạng…●Sử dụng được môệt số lêệnh cơ bản để kiểm tra mạngwww.themegallery.com*Contents6.1. IPv4 Address – Địa chỉ IP v4
Xem thêm

58 Đọc thêm

9(1-6)

9(1-6)

2. Skills: integrated skills3. Educational factor:-To love and protect beautiful sights around their place .II. TEACHER’S AND STUDENTS’ PREPARATION:1. Method: Communicative approach.2. Techniques: using pictures, pair work , explanation, asking & answering.3. Material needed: Text book, picture, cassette, tape. . .4. Students’ Preparation: Vocabulary & pictures.5. Previous exercise :III. PROCEDURES IN CLASS:4. Stabilization :2ms + a. Warm up: Good morning, class. How are you? + b. Checking absence: Who is absent today?5. Checking up the previous knowledge 6. Presentation of the new materials : Time Teacher’s activities Students’ activities The lesson content 5msI .LEAD IN: -Makes some questions :-Answer the questions.UNIT 1 : A VISIT FROM The English Group - Nguyeãn Quoác TòchHoai Thanh Secondary School - Schoolyear: 2010 – 2011 Time Teacher’s activities Students’ activities The lesson content 8ms15ms+Where did you go on your last summer vacation ?+What places did you visit ?
Xem thêm

21 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ

LÝ THUYẾT CHIA HẾT VÀ CHIA CÓ DƯ

Ta có: a ≡ a (mod 5) a -a ≡ a - a (mod 5) a - a ≡ 0 (mod 5)Vậy a - a  30 Cách 2: a - a = a( a -1) = a[ (a) - 1 ] = a(a -1)(a +1) = a(a-1)(a+1)(a -4+5) = a(a-1)(a+1)[ ( a -2)(a+2)+5] = a(a- 1)(a+1)(a-2)(a+2)+5a(a-1)(a+1) Nếu a=0 thì a - a = 0  30Nếu a>0 thì a(a- 1)(a+1)(a-2)(a+2)  30 vì tích năm số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 30, ( 5,6)=1 Và : 5a(a-1)(a+1)  30 vì tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6Vậy a - a  30 Bài 10 CMR ∀ a ∈ N ta có :2a ( a - 16)  30Giải Ta có: 2a ( a - 16) = 2a( a+4)(a -4) = 2a( 5+ a -1)( a-2)(a+2) = 2a[5+(a-1)(a+1)](a-2)(a+2) = 10a (a-2)(a+2) + 2a(a-2)(a+2)(a-1)(a+1)Nếu a=0 thì 2a( 5+ a -1)( a-2)(a+2)  30 Nếu a>0 thì 10a (a-2)(a+2)  30 vì tích ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 30 2a(a-2)(a+2)(a-1)(a+1)  30 vì tích năm số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6.Vậy : 2a ( a - 16)  30Bài 11: Chứng minh rằng: a(a+2)  8 , với a là số chẵn , a ∈ NGiải
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bộ tranh sinh học 6 - 1

6 1BỘ TRANH SINH HỌC 6 1 6

Bộ tranh sinh học 6 - 1Bộ tranh sinh học 6 - 1

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

т) 0ц'р}лёп9 п9'!с}б 00!{!ш кь6 6ё1 6шо_с 1г1с11Ар с[о п}:йп9 &!оап р}тЁ| {1тш 6б чш6 }лап 1[ап]т 1о6п 1й э6ш 1[6п911':ц ттё п9шё'! по. [|6 с6 [1тЁ п6п9 11-та:т}: {о6п 0о 6! 1!ап}: \у , р|ть зЁп 1тау с6с [1:бс6с [|оАп1тт.[[оЁёп9 т6п [1-:о 6шо. с х6с 6!п}:1гёп со з6'916 т}:6р !оп 9!йа у|6 в6с мё 9161г! т|шАп с6 т[ё.с}лцс 1-т!фп 6шоо.в1аъ6с }тёп91ёп [}то,Бао 9ё:т с11р}л1'п9шуёп у01|!фш тгцс 1|ёр, с}л!р|1 1ао 66п9 тгшс т16р м) с1-т|р|1 вА:т*,Ат1ь,,3, пёц с6, 6ё с6 йцо_с [ёп9 тёпБо о 6]а 61ё:п мё |г4п9 {|61 ]:!Фп 1а1. 6!6 96с сЁа }тёп9 тёп [}то6шос х6с 6;'ь ть"' р}тшот9 р|-т6р 6}п}т чшАп 9|а чшуёп. 6]61г1 1[шАп сб 1|ё т!цс 1:!ёп 6шос 6шо. с х6с 6!п}т6йп9 9!6 6йп шос тб}т тгй16с .ь; рь; 3ё ь'а, тйай спп9 с1-:1 р1-:1 т1ёр т[!, б;|п 1тёп9 тё р[0п р|о1 рпатз|п}т.вч(1}Ё!0т[:сошс ту тшнн мту кЁт сАш к{м !оА|
Xem thêm

19 Đọc thêm

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

TUAN 1 - 6

TUAN 1 - 6

- Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với cấp độ tế bàoLại Thò Hồng Hạnh Năm học 2009 -2010Trng THCS ẹửực Hoứa Thửụùng Giỏo ỏn sinh 8 Laùi Thũ Hong Haùnh Nm hc 2009 -2010Trng THCS ẹửực Hoứa Thửụùng Giỏo ỏn sinh 8 Laùi Thũ Hong Haùnh Nm hc 2009 -2010Trường THCS Đức Hòa Thượng Giáo án sinh 8 Tuần:16 Chương VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNGTiết:32 TRAO ĐỔI CHẤT I . Mục tiêu cần đạt : 1 . Kiến thức :- Phân biệt được sự trao đổi giữa cơ thể và môi trường với sự trao đổi chất ở tế bào .- Trình bày được mối liên quan giữa trao đổi chất của cơ thể với TĐC ở tế bào. 2 .Kó năng :- Phát triển kó năng quan sát và phân tích kênh hình .- Rèn kó năng liên hệ thực tế .- Rèn kó năng hoạt động nhóm. 3 . Thái độ - Ý thức bảo vệ giữ gìn bảo vệ sức khỏe. II . Phương tiện dạy học : - Giáo viên : tranh 31.1;31.2 .Phiếu học tậpHệ cơ quan Vai trò của sự trao đổi chất- Tiêu hóa- Hô hấp
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐẠI 1- 6

ĐẠI 1- 6

các đa thức nhiều biến theo lũy thừa tăng dần hoặc giảm dần ta phải chọn biến chínhGV treo bảng phụ ghi đề bài ?3 HS : ghi đề bài vào vở2 HS lên bảng giảiHS1 : Câu aHS2 : Câu b(yêu cầu HS làm 2 cách)HS : nhận xét và sửa sai5 Hồng Xn Hào Giáo án Đại số 8 TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinhGV cho HS hoạt động nhómGV gọi đại diện nhóm trình bày cách giải− Cả lớp đọc đề bàiHS : hoạt động nhóm− Đại diện nhóm trình bày. HS khác nhận xét và sửa sai12’HĐ 4 : Củn g cố :GV cho HS làm bài tập 7 (8) SGKGV gọi 1HS lên bảngGV gọi HS nhận xét
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ​ LỊCH SỬ LỚP 6

BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ​ LỊCH SỬ LỚP 6

Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1 Lịch Sử Lớp 6 Lịch Sử Lớp 6 Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1 Lịch Sử Lớp 6 Lịch Sử Lớp 6 Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 4000đ

Đọc thêm

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)
Xem thêm

Đọc thêm