BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PPT":

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 3

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 3

Chương 3: Transistor lưỡng cực BJTBài giảng môn Kỹ thuật điện tửChương 3: TRANSISTOR Lưỡng cực BJT(Bipolar Junction transistor)Là một linh kiện bán dẫn có ba cực có khả năng khuếch đại tín hiệu hoặchoạt động như một khoá đóng mở, rất thông dụng trong nghành điện tử. Nó sửdụng cả hai loại hạt dẫn: điện tử và lỗ trố ng, vì vậy được xếp vào loại hai cực tính.3.1. Cấu tạo-Nguyên lý hoạt độngGồm ba lớp bán dẫn p -n-p hoặc n-p-n tạo nên. Vì vậy có hai loại BJTHình 3. 1 . Cấu tạo và ký hiệu của BJT loại pnpHình 3. 2 . Cấu tạo và ký hiệu của BJT loại npnBJT có hai tiếp xúc p -n: tiếp xúc p-n giữa miền B và C gọi là JC, tiếp xúc p-n giữa miền B và E gọi là JE. Nguyên lý hoạt độngHình 3..3 . Cách phân cực để BJT hoạt động ở chế độ khuếch đạiP N PCollectorBaseEmitterN P NCollectorBaseEmitterCEBCE
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 6

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 6

VccD2ViR1VoIB1RtIB1+IZIZR2Q1Q2R3IC2Chương 6: Mạch ổn áp một chiềuBi giảng môn Kỹ thuật điện tử

4 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬCHƯƠNG

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬCHƯƠNG

EĐiện áp raĐiện áp vào rbeibrceBĐiện áp vàoĐiện áp raC rebieErcbChương 4: Mạch khuếch đại dùng BJTBài giảng môn Kỹ thuật điện tử4.1.3. Mạch CC: (Common Collector)Hình 4.4. Sơ đồ tương đương của BJT đối với m ạch CCTrong đó rbe=rb+ (1+ )rere : điện trở vi phân của tiếp xúc JE. re

14 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬCHƯƠNG 2

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬCHƯƠNG 2

Chương 2: Diod chỉnh lưu và các mạch ứng dụngBài giảng môn Kỹ thuật điện tử Tác dụng linh kiện:Biến áp T: biến đổi điện áp lưới vv xoay chiều thành điện áp xoay chiều vstheo yêu cầu.D: Diod chỉnh lưu;Rt: điện trở tải Nguyên lý làm việc:ở bán kỳ (+): D được phân cực thuận, nên D dẫn, có dòng qua tải.ở bán kỳ (-) : D được phân cực nghịch, nên D tắt, không có dòng qua tải.Vậy ứng với một chu kỳ của điện áp xoay chiều, Diod chỉ dẫn trong 1/2 chu kỳ.Điện áp trung bình trên tải: PPtbVdVdvV sin2
Xem thêm

4 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 1

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 1

Tiếp xúc p-n được phân cực nghịch_ Điện trường nội ngược chiều với điện trường ngoài nên tổng điện trường tại vùng tiếp xúc giảm làm cho vùng tiếp xúc bị thu hẹp lại, các hạt đa số dễ dà[r]

6 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 4

Việc chọn dữ liệu từ 1 trong 4 ngõ vào để đưa đến đường truyền chung là tùy thuộc vào tổ hợp tín hiệu điều khiển tác động đến hai ngõ vào điều khiển c1, c2.[r]

38 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 3A

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 3A

CỔNG EX - NOR XNOR _ Đây là cổng logic thực hiện chức năng của mạch cộng đảo modulo 2 cộng không nhớ, là cổng có hai ngõ vào và một ngõ ra có ký hiệu và bảng trạng thái như trên hình 3.1[r]

36 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 2 B

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 2 B

TỐI THIỂU HÓA HÀM BOOLE BẰNG BẢNG KARNAUGH _ Để tối thiểu hóa hàm Boole bằng phương pháp bảng Karnaugh phải tuân thủ theo qui tắc về ô kế cận: _“HAI Ô ĐƯỢC GỌI LÀ KẾ CẬN NHAU LÀ HAI _ _Ô[r]

15 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 2 A

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 2 A

TỐI THIỂU HÓA HÀM BOOLE BẰNG BẢNG KARNAUGH _ Để tối thiểu hóa hàm Boole bằng phương pháp bảng Karnaugh phải tuân thủ theo qui tắc về ô kế cận: _“HAI Ô ĐƯỢC GỌI LÀ KẾ CẬN NHAU LÀ HAI _ _Ô[r]

15 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 1

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 1

HỆ ĐẾM KHÔNG THEO VỊ TRÍ: _ Là hệ đếm mà trong đó giá trị số lượng của chữ số không phụ thuộc vào vị trí của nó tương ứng đứng trong con số.. ĐỔI TỪ CƠ SỐ D SANG CƠ SỐ 10 Về phương pháp,[r]

11 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 5

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 5

Đối với loại bộ đếm này, các ngõ ra thay đổi trạng thái không đồng thời với tín hiệu điều khiển Ck tức không chịu sự điều khiển của tín hiệu điều khiển Ck do đó mạch đếm nối tiếp còn gọi[r]

27 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 6

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 6

Điều khiển băng ở chế độ bằng tay và phím khởi động bằng tay có tác động đã được kích; hoặc ở trong chế độ tự động và tín hiệu “tape-on” từ máy tính tác động.. Hệ thống âm thanh sẽ vang [r]

7 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT CẢM BIẾN

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT CẢM BIẾN

- Mỏy phỏt đồng bộ: là một loại mỏy phỏt điện xoay chiều cỡ nhỏ hỡnh 4.2, rụto của mỏy phỏt được gắn đồng trục với thiết bị cần đo tốc độ, rụto là một nam chõm hoặc nhiều nam chõm nhỏ, s[r]

15 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN TỬ

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ KINH DOANH ĐIỆN TỬ

2. Phân tích môi tr ng c nh tranhườ ạ3. Đánh giá các thách th c ứtrong c nh tranhạ• Các thách th c trong c nh tranh:ứ ạ– Thách th c c a nh ng ng i m i gia nh pứ ủ ữ ườ ớ ậth ng m i đi n t .ươ ạ ệ ử– Thách th c c a các s n ph m k thu t s m i.ứ ủ ẩ ỹ ậ ố ớ– Thách th c c a các mô hình kinh doanh m i.ứ ủ ớ• Các thách th c v phía mua:ứ ề– Kh năng và s am hi u c a khách hàng. ự ể ủ– Kh năng c a các y u t trung gian. ủ ế ố• Các thách th c v phía bán:ứ ề– Kh năng c a các nhà cung c p. ủ ấ– Kh năng c a các y u t trung gianả ủ ế ố4. Phân tích đ i th c nh tranhố ủ ạ• Phân tích đ i th c nh tranh là chìa khóa đ nhố ủ ạ ị h ng c a ướ ủvi c phân tích v th c a kinh doanh đi nệ ị ế ủ ệ t .ử• Phân tích đ i th c nh tranh trong kinh doanh đi nố ủ ạ ệ t : xem ửxét các d ch v kinh doanh đi n t đ cị ụ ệ ử ượ cung c p b i các ấ ởđ i th c nh tranh hi n t i và m iố ủ ạ ệ ạ ớ đ c ch p nh n c a ượ ấ ậ ủkhách hàng.• V ch ra l i th v ngu n l c:ạ ợ ế ề ồ ự– Các năng l c c t lõiự ố : các ngu n l c, bao g mồ ự ồ các k năng ỹhay công ngh , cung c p l i íchệ ấ ợ riêng bi t cho các khách ệhàng.– Giá tr khách hàngị : ph thu c vào ch t l ngụ ộ ấ ượ s n ph m, ẩgiá c và th i gian th c hi n. ờ ự ệIII. Các m c tiêu chi n l cụ ế ượ• Các m c tiêu chi n l c là các thông ụ ế ượtin tuyên b v vi n c nh và s m nh và ố ề ễ ứ ệ
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 3B

BÀI GIẢNG KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 3B

Tại các thời điểm có sườn lên của tín hiệu xung nhịp Ck sẽ xuất hiện một xung dương tác động vào ngõ vào đồng bộ của FF điều khiển ngõ ra _Q_ thay đổi trạng thái theo các ngõ vào.. Sơ đồ[r]

23 Đọc thêm

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

I- Giới thiệu nh ng nội dung mới, khó trong phần Vẽ kĩ thuật 1.1 Một số điều chỉnh về chương trỡnha. Một số phần của nội dung chương trinh Vẽ kĩ thuật công nghệ 11 được giảm nhẹ, hoặc đ được học ở Vẽ kĩ ãthuật công nghệ 8. + Vai trò về vẽ kĩ thuật đối với s n xuất và đời sống (CN8)+ Vẽ hình học (không có)+ B n vẽ các khối h ình học (CN8)+ Khái niệm chung về các phép chiếu (CN8)+ Biểu diễn quy ước (CN8) không có phần hàn tán , mối ghép then, chốt. b. Một số nội dung mới so với chương trinh VKT 10 hiện hành + Phương pháp góc chiếu thứ ba + Hinh chiếu phối c nh + Thiết kế và b n vẽ kĩ thuật + B n vẽ xây dựng + Lập b n vẽ kĩ thuật bằng máy tính điện tử Thực hành: + Lập b n vẽ thiết kế s n phẩm cơ khí đơn gi n + ọc b n vẽ xây dựng
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 5

BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 5

MẠCH CỘNG KHÔNG ĐẢO: Mạch cộng không đảo gồm các nguồn tín hiệu được đưa đến đồng thời ngõ vào không đảo.. Xét mạch gồm hai nguồn điện áp v1, v2 đưa đến ngõ vào không đảo như hình vẽ.[r]

6 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm "SỬ DỤNG MÁY TÍNH NHƯ DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THÍ NGHIỆM ÂM HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG " potx

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "SỬ DỤNG MÁY TÍNH NHƯ DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THÍ NGHIỆM ÂM HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG " POTX

Trong thư mục ”\STKT\DAO DONG KI\AM SAC” cũng có một ví dụ thú vị về âm sắc. 4. Khảo sát hiệu ứng Doppler, đo tốc độ chuyển động của một máy thu nhờ hiệu ứng Doppler. Điều thú vị là hiệu ứng Doppler có vẻ khó nắm bắt đã thể hiện một cách dễ dàng trên đồ thị dao động. Thí nghiệm về hiệu ứng Doppler chứa trong thư mục “\STKT\DAO DONG KI\DOPPLER”. Trong thí nghiệm này để xác định tần số cần xem thêm mục 1a. Hướng dẫn mở và thao tác trên tập tin bằng CEP và 2. Dùng CEP để đo tần số nhạc âm. Trong phim minh họa f’ là tần số âm ghi được bởi máy thu, f = 440Hz là tần số nguồn âm phát ra, v=340m/s là tốc độ truyền âm trong không khí, vm là tốc độ máy thu. 5. Các âm đơn có dạng hình sin trên đồ thị dao động đóng một vai trò làm chuẩn quan trọng được chứa trong thư mục “\STKT\DAO DONG KI\CAC AM DON (HINH SIN)”. Các âm đơn được tải về từ địa chỉ: http://users.swing.be/hdepra/home/P22/E-sounds.html 6. Tạo một xung chữ nhật trên CEP: Đôi khi ta muốn tạo ra một xung có tần số tùy ý thì đơn giản nhất là tạo một xung chữ nhật. Chi tiết xem trong thư mục “\STKT\DAO DONG KI\XUNG CHU NHAT”. 7. Phim hướng dẫn cài đặt CEP chứa trong thư mục “\STKT\DAO DONG KI\CAI DAT CEP”. MÁY TÍNH NHƯ DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ Phan Công Thành, THPT Lý Tự Trọng, Thăng Bình, Quảng Nam 6 Link download các file media minh họa: http://www.mediafire.com/download.php?ernzzeyneza
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề