GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 07 MÔN : THỂ DỤC BÀI 13 : TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỔI CHÂN KHI SAI NHỊP TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN”

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 07 môn : Thể dục bài 13 : Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai nhịp trò chơi “ kết bạn”":

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 4 CẢ NĂM CKTKN BỘ 3

Thi xem ai nhảy dây nhanh nhất: 1-2 lần. b. Trò chơi vận động: Lăn bóng bằng tay.
Tổ chức đội hình chơi có trình độ tương đươn nhau. GV nêu tên trò chơi, nhắc lại ngắn gọn bằng cách chơi rồi cho HS chơi chính thức. Khi chơi, đội nào thực hiện nhanh nhất, ít lần phạm quy, tổ đó thắng và được các lớp biểu dương, tổ nào thua sẽ nắm tay nhau thành vòng tròn, vừa nhảy nhẹ nhàng vừa hát câu: Học tập đội bạn! chúng ta cùng nhau học tập đội bạn.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 7: Đội hình đội ngũ Trò chơi : “Hoàng Anh - Hoàng yến” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 7: Đội hình đội ngũ Trò chơi : “Hoàng Anh - Hoàng yến” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

- Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.. - Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.[r]

Đọc thêm

giao an ca nam td k6

giao an ca nam td k6

+ Kỹ năng: Thực hiện được đứng nghiêm, nghỉ; quay phải- trái– sau, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, dồn hàng điểm số; Giậm chân tại chỗ, đi đều đứng lại, đi đều thẳng hướng, vòng phải (tr[r]

Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 5

Giáo án Thể dục lớp 5

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.. Yêu cầu tập hợp nhanh, dóng hàng thẳng, đi đều vòng [r]

Đọc thêm

Giáo án môn Mĩ thuật 4 5 - tuần 8

Giáo án môn Mĩ thuật 4 5 - tuần 8

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.. Yêu cầu tập hợp nhanh, dóng hàng thẳng, đi đều vòng [r]

Đọc thêm

Giáo án môn Thể dục 5 - Tuần 7

Giáo án môn Thể dục 5 - Tuần 7

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.. Yêu cầu tập hợp nhanh, dóng hàng thẳng, đi đều vòng [r]

Đọc thêm

Giáo án môn Thể dục khối 5 - tuần 8

Giáo án môn Thể dục khối 5 - tuần 8

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.. Yêu cầu tập hợp nhanh, dóng hàng thẳng, đi đều vòng [r]

Đọc thêm

Giáo án môn Thể dục lớp 1 lớp 5 - tuần 8

Giáo án môn Thể dục lớp 1 lớp 5 - tuần 8

- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.. Yêu cầu tập hợp nhanh, dóng hàng thẳng, đi đều vòng [r]

Đọc thêm

giáo án thể dục tiểu học hoàn chỉnh lớp 4 soạn theo cktkn

GIÁO ÁN THỂ DỤC TIỂU HỌC HOÀN CHỈNH LỚP 4 SOẠN THEO CKTKN

- Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện đúng cơ bản động tác nhảy kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến.
- Trò chơi: “ Đi qua cầu”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II. ĐDDH: Cầu ván.

73 Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 4

Giáo án Thể dục lớp 4

TẬP HỢP HAØNG NGANG, DÓNG HAØNG, ĐIỂM SỐ,QUAY SAU ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI,VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TROØ CHÔI “BOÛ KHAÊN” I-MUC TIEÂU: -Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng[r]

Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 1 đến bài 70

Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 1 đến bài 70

TẬP HỢP HAØNG NGANG, DÓNG HAØNG, ĐIỂM SỐ,QUAY SAU ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI,VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TROØ CHÔI “BOÛ KHAÊN” I-MUC TIEÂU: -Củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng[r]

Đọc thêm

Giao an The duc Lop 1234 5 Tuan 7

GIAO AN THE DUC LOP 1234 5 TUAN 7

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
+ Kỹ năng: HS thực hành các động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung, chơi được trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.
+ Thái độ: - Giáo dục học sinh có ý thức khi tập luyện.

9 Đọc thêm

Gián án Tuần 4/thứ 5

GIÁN ÁN TUẦN 4 THỨ 5

I) Mục tiêu :
- Củng cố và nâng cao KT động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại . Y/c thực hiện cơ bản đúng ĐT, t- ơng đối đều, đúng khẩu lệnh .

7 Đọc thêm

TD6 TIET ON TAP KIEM TRA

TD6 TIET ON TAP KIEM TRA

1. Kiến thức: Nắm đợc kỹ năng giậm chân tại chỗ, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.Đứng nghiêm, đứng nghỉ.Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
2. Kỹ năng : Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng giậm chân tại chỗ, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp.Đứng nghiêm, đứng nghỉ.Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
Xem thêm

7 Đọc thêm

GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN 7

GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN 7

KỸ NĂNG: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.. Yêu cầu tập hợp nhanh, dóng hàng thẳng, đi [r]

22 Đọc thêm

Giáo án lớp 4C- Tuần 5

Giáo án lớp 4C- Tuần 5

- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái đúng hướng, đổi chân khi đi đều sai nhịp.. Cán sự lớp điều khiển các bạn tậ[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 4 tuần 5 - Năm học: 2013 - 2014

Giáo án lớp 4 tuần 5 - Năm học: 2013 - 2014

- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi ch©n khi ®i sai nhÞp.. Chia tổ cho HS luyện tập, do tổ trưởng điều khiÓn.[r]

Đọc thêm

GA lop 4 tuan 4Long

GA lop 4 tuan 4Long

- Ôn tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều vòng phải, đi đều vòng trái, đứng lại - Chia tổ tập luyện.. L íp trưởng điều.[r]

Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 4 - Tiết: 13 Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơi ppsx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 4 - TIẾT: 13 NGÀY: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI PPSX

_ Ngày: đội hình đội ngũ - trò chơI 1.MỤC TIÊU: CỦNG CỐ LẠI NHỮNG KIẾN THỨC VÀ kỹ năng về ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số, quay sau, đi đều 2 hàng dọc, đi đều vòng phải, trái[r]

5 Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm

A/ Muïc ñích- Yeâu caàu - Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐH ĐN : - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,đi đều vòng phải, vòng trái đổi chân khi sai nhịp.Yêu cầu thuần thục đ[r]

Đọc thêm