LÝ THUYẾT VÀ CÔNG THỨC GIẢI NHANH VẬT LÍ LỚP 12 KÌ I

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LÝ THUYẾT và CÔNG THỨC GIẢI NHANH vật lí lớp 12 kì i ":

SKKN - BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG VẬT LÍ LỚP 12

SKKN - BÀI TẬP THỰC NGHIỆM TRONG VẬT LÍ LỚP 12

SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12SKKN - Bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì II

TÀI LIỆU ÔN TẬP THI THPTQG VẬT LÍ LỚP 12 HỌC KÌ II

Tài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì IITài liệu ôn tập thi THPTQG vật lí lớp 12 học kì II
Xem thêm

29 Đọc thêm

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2018-2019 – TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU NAM ĐỊNH (MÃ ĐỀ 147)

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÍ LỚP 12 NĂM HỌC 2018-2019 – TRƯỜNG THPT A HẢI HẬU NAM ĐỊNH (MÃ ĐỀ 147)

Đề khảo sát học sinh giỏi môn Vật lí lớp 12 năm học 2018-2019 – Trường THPT A Hải Hậu Nam Định (Mã đề 147) giúp các em dễ dàng hơn trong việc so sánh kết quả và tìm hiểu thêm nhiều phương pháp giải bài tập khác nhau nhằm nâng cao kỹ năng giải bài tập Vật lí lớp 12.

Đọc thêm

BÀI GIẢNG: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - P1

BÀI GIẢNG: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - P1


Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - c) Tìm nh ữ ng th ờ i đ i ể m v ậ t qua li độ −−−− 5 cm theo chi ề u âm c ủ a tr ụ c t ọ a độ .
H ướ ng d ẫ n gi ả i:
a) T ừ ph ươ ng trình dao độ ng x 10 cos 2 π t π cm v x 20 π sin 2 π t π cm/s.

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 12 ( CƠ BẢN)

GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 12 CƠ BẢN

Tờn: Lớp: Kiểm tra 15 phỳt Lớ 12
1. Một vật dao động điều hũa với tần số f = 2,5Hz và cú quĩ đạo dài 4 cm thỡ độ lớn vận tốc cực đại của nú bằng :
A. 0,157 m/s B. 0,314 m/s C. 0,125 m/s D. 0,050 m/s 2.Lần lượt gắn 2 quả cầu cú khối lượng m 1 và m 2 vào cựng 1 lũ xo,khi gắn m 1 hệ dao động với chu kỡ 8s, khi gắn m 2 thỡ hệ dao động với chu kỡ 6s.tớnh chu kỡ dao động của hệ khi gắn đồng thời m 1 và m 2 vào lũ xo trờn
Xem thêm

60 Đọc thêm

Bài giảng phần nhiệt

BÀI GIẢNG PHẦN NHIỆT


Để nghiên c ứ u chuy ể n độ ng nhi ệ t ng ườ i ta dùng 2 ph ươ ng pháp:
- Ph ươ ng pháp th ố ng kê: Ứ ng d ụ ng trong v ậ t phân t ử :d ự a trên c ấ u t ạ o phân t ử các ch ấ t dùng ff th ố ng kê phân tích các quá trình x ả y ra trong nĩ để tìm quy lu ậ t chung cùa c ả t ậ p h ợ p phân t ử và gi ả i thích các tính ch ấ t cùa v ậ t,hi ể u sâu s ắ c b ả n ch ấ t hi ệ n t ượ ng.(ph ứ c t ạ p)

5 Đọc thêm

5 cách nâng điểm môn Vật lý pdf

5 CÁCH NÂNG ĐIỂM MÔN VẬT LÝ 1

Cấp độ nhận biết: các bạn chỉ cần nhớ lại các khái niệm, định luật, định lí, tính chất và đơn vị các đại lượng vật lí theo chương trình sách giáo khoa vật lí lớp 12 hiện hành.. Cấp độ th[r]

3 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - P2

BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - P2

Gi ả i h ệ ph ươ ng trình trên ta thu đượ c giá tr ị c ủ a gĩc φ .
Chú ý:
V ớ i th ể lo ạ i bài tốn l ậ p ph ươ ng trình thì chúng ta c ầ n xác đị nh g ố c th ờ i gian (t = 0), n ế u đề bài khơng yêu c ầ u thì để cho đơ n gi ả n hĩa bài tốn chúng ta ch ọ n g ố c th ờ i gian lúc v ậ t qua v ị trí cân b ằ ng theo chi ề u d ươ ng.

6 Đọc thêm

Thực phẩm giúp bạn khỏe mạnhmin, khoáng chất và các

THỰC PHẨM GIÚP BẠN KHỎE MẠNHMIN, KHOÁNG CHẤT VÀ CÁC


Ít ai bi ết rằn g c ải xoong l à m ột vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại ung thư vú. Theo nghiên cứu được công bố hồi đầu năm nay tr ên t ạp chí The British Journal of Nutrition (Anh), ăn 93g cải xoong mỗi ng ày có th ể ngăn

11 Đọc thêm

Đề+Đáp án vật lí 12 kì I

ĐỀ+ĐÁP ÁN VẬT LÍ 12 KÌ I

A. 4cm. B. 2 2 cm. C. 2cm. D. 0 cm.
Câu 12. Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên
các thông số khác của mạch, thì kết luận nào sau đây đúng?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện tăng. C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ tăng. D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm giảm. Câu 13. Trong các công thức sau, công thức nào dùng để tính tần số dao động nhỏ của con lắc đơn?
Xem thêm

9 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 KÌ I CỰC CHUẨN

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 9 KÌ I CỰC CHUẨN

.............................................................................................................................................
Ngày soạn 14/11/2014 Ng y giảng 24/11/2014 à Tiết 27 luyện tập i. Mục tiêu  Kiến thức: - Khái niệm hàm số bậc nhất, hệ số góc của đờng thẳng y = ax + b ( a ≠ 0). - Điều kiện hai đờng thẳng cắt nhau, song song.  Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số và cách tìm hệ số góc và tính số đo góc tạo bởi đờng thẳng với trục Ox.  Thái độ: nghiêm túc trong học toán, cẩn thận trong vẽ đồ thị ii. Chuẩn bị  GV: Nghiên cứu tài liệu, SGK, bảng phụ.  HS: Đọc SGK , thớc kẻ. III- PHƯƠNG PHáP: Vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề, luyện tập, thảo luận nhóm, … iv. tiến trình dạy học:
Xem thêm

75 Đọc thêm

Đề ôn tập số 2 - vật lý

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 - VẬT LÝ

Câu 55: Tính độ co chiều d ài c ủa một cái thước cĩ chiều d ài riêng b ằng 30(cm), chuyển động với tốc độ v = 0,8c:
A. 3(cm) B. 6(cm) C. 18(cm) D. 12(cm)
Câu 56: M ột t àu h ỏa từ xa chạy v ào ga v ới vận tốc khơng đổi 10(m/s). Khi đến gần, t àu kéo m ột hồi cịi dài, ng ười đứng ở sân ga nghe được âm của hồi c ịi v ới tần số 1250(Hz). Sau khi nghỉ , tàu chuy ển động để đi tiếp và lúc đạt vận tốc như cũ, t àu l ại kéo c ịi v ới tần số như cũ. Người đĩ sẽ lại nghe tiếng cịi tàu v ới tần số bao nhi êu? (v ận tốc truyền âm trong khơng khí l à 340 m/s)
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 VẬT LÝ

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 VẬT LÝ


Câu 10: M ột sĩng cơ lan truyền trong m ột mơi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sĩng thay đổi từ 10 Hz đến 15 Hz. Hai điểm cách nhau 12,5 cm luơn dao động vuơng pha. Bước sĩng của sĩng cơ đĩ là
A. 12 cm. B. 10,5 cm. C. 8 cm. D. 10 cm
Câu 11: Trong thí nghi ệm giao thoa sĩng tr ên m ặt mộ t ch ất lỏng nhờ hai nguồn sĩng kết hợp A v à B cùng pha ,cách nhau 10cm .T ần số dao động của hai nguồn l à f = 40Hz. M ột điểm M tr ên m ặt thống cách A l à 8cm và cách B là 3,5cm. Gi ữa M và đường trung trực của AB cĩ 2 đường cực đại khác. Biên độ dao động c ủa M là c ực đại. Số điểm trên đoạn CD cĩ biên độ cực đại l à (ABCD hình vuơng ) :
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÍ 12 NĂM 2019-2020 - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NINH THUẬN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÍ 12 NĂM 2019-2020 - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NINH THUẬN

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lí 12 năm 2019-2020 - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Ninh Thuận tổng hợp toàn bộ kiến thức trọng tâm môn Vật lí lớp 12 trong học kì 1 vừa qua, giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo, ôn thi sao cho hiệu quả nhất.

Đọc thêm

Định hướng trả lời nhanh các bài tập trắc nghiệm phần công suất của dòng điên xoay chiêu – SKKN vật lý 12

ĐỊNH HƯỚNG TRẢ LỜI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHẦN CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIÊN XOAY CHIÊU – SKKN VẬT LÝ 12

Công suất của dòng điện xoay chiều là một bài trong chương dòng điện xoay chiều. Khái niệm công suất điện rất quen thuộc với các em học sinh 12. Các em đã được học khái niệm này ở chương trình vật lí 9 và vật lí 11. Các biểu thức vật lí đã học có dạng tương tự như những phương trình toán học có dạng quen thuộc trong chương trình toán ở cấp THCS và THPT. Với phần công suất điện xoay chiều ở lớp 12 cũng có dạng tương tự, tuy nhiên ở chương trình lớp 12 tập trung vào dạng bài tập trắc nghiệm yêu cầu các em có cách giải nhanh và chính xác.
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÀI TẬP VẬT LÍ LỚP 7 KÌ I

BÀI TẬP VẬT LÍ LỚP 7 KÌ I

BÀI TẬP
15.1. Những ngụi nhà ở mặt phố tại sao cỏc cửa ra vào người ta thường lắp cỏc cửa kớnh và làm cửa 2 lớp? 15.2. Bạn hóy nờu tỏc dụng của trần nhà. Tại sao người ta thường đúng trần nhà bằng hai lớp?
15.9. Tại sao xung quang cỏc nhà mỏy hoặc cỏc trường học, cỏc cụng sở người ta thường trồng cỏc rặng cõy? 15.10. Hóy chọn cỏc phương ỏn thớch hợp trong cỏc phương ỏn sau để chống ụ nhiễm tiếng ồn cho khu dõn cư: a. Trồng cỏc rặng cõy xung quanh cỏc nhà mỏy, cụng xưởng.
Xem thêm

38 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT

GIÁO ÁN MÔN VẬT LÍ 12 CƠ BẢN MỚI NHẤT

Tờn: Lớp: Kiểm tra 15 phỳt Lớ 12
1. Một vật dao động điều hũa với tần số f = 2,5Hz và cú quĩ đạo dài 4 cm thỡ độ lớn vận tốc cực đại của nú bằng :
A. 0,157 m/s B. 0,314 m/s C. 0,125 m/s D. 0,050 m/s 2.Lần lượt gắn 2 quả cầu cú khối lượng m 1 và m 2 vào cựng 1 lũ xo,khi gắn m 1 hệ dao động với chu kỡ 8s, khi gắn m 2 thỡ hệ dao động với chu kỡ 6s.tớnh chu kỡ dao động của hệ khi gắn đồng thời m 1 và m 2 vào lũ xo trờn
Xem thêm

61 Đọc thêm

Vật lí - Các khái niệm và quan hệ (Phần 12) potx

VẬT LÍ - CÁC KHÁI NIỆM VÀ QUAN HỆ (PHẦN 12) POTX

TRANG 1 VẬT LÍ - CÁC KHÁI NIỆM VÀ QUAN HỆ PHẦN 12 1.15 ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN NEWTON Lực hấp dẫn là lực hút tương hỗ giữa hai vật bất kì có khối lượng, bất kể kích cỡ của chúng.. Độ l[r]

3 Đọc thêm

SKKN TÍCH HỢP KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 10 VÀ MÔN KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ LỚP 12 TRONG BÀI DẠY HỌC VẬT LÍ LỚP 11: “DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN”

SKKN TÍCH HỢP KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 10 VÀ MÔN KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ LỚP 12 TRONG BÀI DẠY HỌC VẬT LÍ LỚP 11: “DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN”

SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn” SKKN Tích hợp kiến thức môn Hóa học lớp 10 và môn kiến thức Công nghệ lớp 12 trong bài dạy học Vật lí lớp 11: “Dòng điện trong chất bán dẫn”
Xem thêm

Đọc thêm