220 BAI TAP CHON LOC CHUYEN DE DAN XUAT HALOGEN ANCOL PHENOL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "220 bai tap chon loc chuyen de dan xuat halogen ancol phenol ":

220 bai tap chon loc chuyen de dan xuat halogen ancol phenol

220 BAI TAP CHON LOC CHUYEN DE DAN XUAT HALOGEN ANCOL PHENOL

A. 16,80. B. 11,20. C. 28,00. D. 10,08.
Câu 159: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần 2
Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng. Tách nước hỗn hợp X ở điều kiện thích hợp thu được 0,1 mol H 2 O và hỗn hợp Y gồm ba ete và hai ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 30 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 8,7 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu. Cho toàn bộ lượng X trên tác dụng với dung dịch chứa 0,3 mol CH 3 COOH (xúc tác H 2 SO 4 đặc, to) thu được m gam este. Giả sử hai ancol đều phản ứng với hiệu suất đạt 75%). Giá trị của m là
Xem thêm

24 Đọc thêm

BTTN LY THUYET DAN XUAT HALOGEN ANCOL PHENOL

BTTN LY THUYET DAN XUAT HALOGEN ANCOL PHENOL

ĐUN SÔI DẪN XUẤT HALOGEN X VỚI DUNG DỊCH NAOH LOÃNG MỘT THỜI GIAN, SAU ĐÓ thêm dung dịch AgNO3 vào thấy xuất hiện kết tủa.. CÂU 17: KHI ĐUN NÓNG DẪN XUẤT HALOGEN X VỚI DUNG DỊCH NAOH TẠO[r]

9 Đọc thêm

126 BAI TAP CHON LOC CHUYEN DE DAN XUAT HALOGEN ANCOL PHENOL CO LOI GIAI CHI TIET

126 BAI TAP CHON LOC CHUYEN DE DAN XUAT HALOGEN ANCOL PHENOL CO LOI GIAI CHI TIET

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1 - TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ,BẮC NINH- NĂM 2015 Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụngđượcvới Na,[r]

43 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HOÁ

CHUYÊN ĐỀ DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HOÁ

Cõu 1. Viết CTCT cỏc đồng phõn ancol ứng với CTPT C 3 H 8 O, C 4 H 10 O, C 5 H 12 O và gọi tờn theo danh phỏp thay thế.
Cõu 2. Viết CTCT cỏc ancol cú tờn gọi sau: a. Ancol iso-propylic, ancol etylic, ancol n-propylic, etanol, propan-1-ol.

Đọc thêm

CHUYÊN đề 5 bài tập dẫn XUẤT HALOGEN PHENOL ANCOL

CHUYÊN ĐỀ 5 BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN PHENOL ANCOL

CÂU 96: ĐUN NÓNG MỘT RƯỢU ANCOL ĐƠN CHỨC X VỚI DUNG DỊCH HSO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428.. CÂU 102: ANCOL NO ĐƠN C[r]

12 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ 5 BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL

CHUYÊN ĐỀ 5 BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN PHENOL ANCOL


Bài 61 => Propen tạo ra 2 sản phẩm ; etilen , but – 2 – 1 sản phẩm => Loại B và C
2 – metylpropen là isobutilen => tạo ra ancol bậc III C – (C)C(OH) – C => Loại “Vì đề bài” => A “hoặc nhận thấy anken có nối đôi vị trí 1 luôn tạo ra 2 ancol” But – 1 – en : C = C – C – C
Câu 63: Hiđrat hóa 2 anken được hỗn hợp Z gồm 2 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 0,53 gam Z rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,05M được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH là 0,025M (Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể). Công thức cấu tạo của2 anken là
Xem thêm

26 Đọc thêm

THI ONLINE ÔN TẬP DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON – ANCOL – PHENOL ĐỀ 3

THI ONLINE ÔN TẬP DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON – ANCOL – PHENOL ĐỀ 3

B.Ancol là những hợp chất hữu cơ, phân tử có một hay nhiều nhóm hiđroxiyl OH liên kết với các nguyên tử C lai hóa sp3.. C.Khi thay một hay nhiều nguyên tử H của ankan bằng một hay nhiều [r]

7 Đọc thêm

chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol ppsx

CHƯƠNG 8 DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL PHENOL PPSX

2-metyl butan-1-ol C©U 46 : CHỌN CÂU PHÁT BIỂU ĐÚNG : A.Phenol C6H5OH là 1 ancol thơm B.Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường C.Dd phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó[r]

4 Đọc thêm

THI ONLINE ÔN TẬP DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON – ANCOL – PHENOL ĐỀ 2

THI ONLINE ÔN TẬP DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON – ANCOL – PHENOL ĐỀ 2

D.Tiến hành tách nước, sau đó lại cộng nước thì từ ancol n-butylic sẽ điều chế được ancol sec-butylic và từ ancol iobutylic điều chế được ancol tert-butylic Câu 15 [42857]Cho m gam hỗn h[r]

5 Đọc thêm

Dẫn xuất Halogen_Ancol_Phenol_10

DẪN XUẤT HALOGEN_ANCOL_PHENOL_10

910. Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít H 2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (t 0 ) thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức phân tử của A là

12 Đọc thêm