GIAO AN DIA LY 6 CA NAM 2009-2010

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIAO AN DIA LY 6 CA NAM 2009-2010":

CV CUA BGD VE KHAI GIANG NAM HOC 09-10

CV CUA BGD VE KHAI GIANG NAM HOC 09-10

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG VĂN SỐ 7145-BGDĐT-VP V/V TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009 - 2010

CÔNG VĂN SỐ 7145-BGDĐT-VP V/V TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009 - 2010

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÔNG VĂN HD TỔ CHỨC KHAI GIẢNG

CÔNG VĂN HD TỔ CHỨC KHAI GIẢNG

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009-2010

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2009-2010

Tổ chức xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp triển khai với Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn TNCS HCM của địa phương tổ chức "Tháng khuyến học" từ 02/9 đến 02/10 (Ngày khuyến học Việt Nam). Tổ chức tuyên dương các gia đình, các xã đạt danh hiệu gia đình khuyến học, xã khuyến học. Các địa phương hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2/10. Các Sở ký kết hoạt động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh, Xã hội, Đoàn TNCS HCM thực hiện được yêu cầu "3 đủ" đối với học sinh: "đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở". Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng và mời lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước tới dự khai giảng tại các nhà trường. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác khai giảng năm học mới 2009-2010.Tổ chức tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) theo quyết định số 4631/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2009, đặc biệt có kế hoạch cụ thể phòng chống đại dịch trước và trong ngày tổ chức khai giảng năm học. Tổ chức tuyên truyền và phát động tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục (từ 1/9 đến 30/9/2009).2- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2009-2010: Khai giảng năm học 2009-2010 được tổ chức với 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", khái quát như sau:a) Phần "Lễ khai giảng ": Tổ chức khai giảng với nghi lễ trang trọng, với các nghi thức truyền thống hàng năm như: Tổ chức lễ đón học sinh mới đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường; phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông"; trình bày kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên; đánh trống khai trường v.v... Ngoài ra cần có thêm các hình thức ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, truyền thống nhà trường, tổ chức lễ báo công của học sinh... b) Phần "Hội" trong ngày khai giảng: Từ năm học này, trong ngày khai
Xem thêm

3 Đọc thêm

BAO CAO TONG KET CONG TAC DOI 2009-2010

BAO CAO TONG KET CONG TAC DOI 2009-2010

- Tham gia thi múa hát dân ca ở huyện - Hởng ứng tích cực ngày môi trờng thế giới ,rửa tay bằng xà phòng , phòng chống sốtxuất huyết , với phơng châm Ăn sạch ở sạch chơi sạch-Tuyên truyền về cách bảo vệ môi trờng ,bảo vệ nguồn nớc sạch chăm sóc bồm hoa cây cảnh - Phát tri n r ng kh p các lo i hình câu l c b v n hoá, v n ngh , th d c th thao trong nh tr ng t o môi tr ng l nh m nh, an to n thi u nhi sinh ho t, rèn luy n s c kho , phát tri n n ng khi u 4. Xây dựng đội vững mạnh -tiến bớc lên đoàn _ Chơng trình đội viên chăm ngoan giúp các em học tập ,rèn luyện và thực hiện tốt 5 điều bác hồ dạy , sinh hoạt sao tốt đều dặn có chất lợng - Chơng trình công tác đội :Liên đội tổ chức thi chuyên hiệu An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi,Chăm học, Duy trì tốt phong trào đọc và làm theo báo đội ...-Đội cờ đỏ hoạt động tích cực ,đội phụ trách sao hoạt động tích cực 5. Khăn hồng tình nguyện- chắp cánh yêu thơng . -Trong dịp hè vừa qua đội kết hợp với đoàn xã tập huấn công tác đội và sao nhi tham gia sinh hoạt vào dịp hè có chất lợng . - Quan tâm o t o, bi dng nâng cao nng lc, nghip v, tin h nh ch n c phân công cán b, o n viên nhi t tình, có k nng tham gia ph trách công tác thiu nhi a b n dân c II. Đánh giá chung .Năm học 2009-2010 của liên đội trờng THCS Sơn Tây có nhiều đổi mới thể hiện sự chủ động của các chi đội kết hợp với các anh chị huynh trởngthực hiện tốt các hoạt động và cũng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trờng . đoàn các cấp , tổng phụ trách , phụ trách sao nhi đồng ham học hỏi - Tuy nhiên việc các chi đội tiếp thu chơng trình còn hạn chế . một số đội viên cha xác định đợc vị trí vai trò của đội viên cha nhiệt tình hăng say hoạt động .- Để thực hiện tốt chơng trình năm học và kế hoạch của Đội đặt ra là cả một sự cố gắng nổ lực phấn đấu vợt qua những khó khăn thách thức trong hoàn cảnh
Xem thêm

3 Đọc thêm

Thực trạng chất lượng tín dụng tại NH Vietinbank Bến Thủy- SV Nguyễn Thùy Dung - ĐH Vinh

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NH VIETINBANK BẾN THỦY- SV NGUYỄN THÙY DUNG - ĐH VINH

khỏch hng m cũn iu chuyn v NHTMCP Cụng Thng Vit Nam mt lng vn ln, gúp phn cho vay phỏt trin kinh t trờn a bn .t c tc tng trng ngun vn nh trờn l do lónh o NHTMCP Cụng Thng Bn Thy ngay t u nm ó ch o quyt lit, thc hin cỏc gii phỏp nh y mnh cụng tỏc tip th v chm súc khỏch hng, tớch cc tỡm kim ngun tin gi lói sut thp, ó bit kt hp cỏc yu t nh iu chnh cỏc mc lói sut linh hot thu hỳt khỏch hng, m bo mi quyn li cho cỏc cỏ nhõn v t chc gi tin ti NH, bỏm sỏt din bin ca th trng, a dng húa hỡnh thc v thi hn huy ng, y mnh vic cung cp cỏc sn phm, dch v tin ớch ca NH cho khỏch hng cng nh phong cỏch phc v chuyờn nghip, vn minh, tn tỡnh, chu ỏo. Mt khỏc, NH ó giao k hoch huy ng vn c th cho tng n v v cỏn b cụng nhõn viờn trong ton chi nhỏnh. Bng nhng bin phỏp tớch cc ú NH luụn hon thnh vt mc k hoch huy ng vn ó ra.1.3.2 Hot ng tớn dng : Do tỡnh hỡnh kinh t trong nc cú nhiu khú khn mụi trng u t khụng thun li nờn hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip gp khú khn ,hng húa vt t ca nhiu doanh nghip b ng, khụng tiờu th c ,nhiu doanh nghip SVTH: Nguyễn Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH14Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng Đại học Vinhkhụng dỏm m rng hot ng sn xut kinh doanh .Cỏc DN kinh doanh trong lnh vc giao thụng cú cụng n ln khụng thu hi c .Bờn cnh ú s cnh tranh gay gt gia cỏc t chc tớn dng lm cho hot ng m rng v nõng cao cht lng tớn dng ca nhiu ngõn hng b hn ch trong ú cú NHTMCP Cụng Thng Bn Thy .Trc nhng khú khn ny chi nhỏnh ó khụng ngng phn u hon thin cụng tỏc cho vay ,ỏp ng nhu cu vn ca mi thnh phn kinh t vi cht lng cao nht .Tng d n cho vay ca chi nhỏnh tng trng n nh qua cỏc nm ,d n trong hn mc c m rng, n quỏ hn gim dn ,vũng quay vn tớn dng tng nhanh lm tng hiu qu s dng vn . Bng 1.2 : C cu d n v u t cho vay 2009-2011
Xem thêm

41 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bến Thủy – Nghệ An

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN THỦY – NGHỆ AN

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trờng Đại học Vinh SVTH: Nguyễn Thị Thùy Dung Lớp: 49B2 - TCNH 16khỏc nhau ,cú tỡnh hỡnh ti chớnh vng mnh, kinh doanh hiu qu t quan h giao dch vi chi nhỏnh nh Cụng ty c phn dt may Hong Th Loan ,Cụng ty TNHH MTV- Tng cụng ty hp tỏc kinh t, Cụng ty c phn Quang Giang. Trong quỏ trỡnh u t vn tớn dng chi nhỏnh NHCT Bn Thy gn vic cho vay theo chng trỡnh v d ỏn cú hiu qu i ụi vi vic gii quyt mc tiờu xó hi ca a bn chi nhỏnh hot ng ,nh chng trỡnh cho vay phỏt trin ỏnh bt thy hi sn xa b ,chng trỡnh cho vay theo hip nh Vit c . Vy nờn t l cho vay trong nhng nm gn õy ó tng dn .C th nm 2009 l 991.343 triu ng nhng n nm 2010 ó tng lờn 1.333.937 triu tng 34,558% so vi nm 2009 v 1.602.023 triu n nm 2011 tng 20,097% so vi nm 2010 ,t l n xu 0% trờn tng s d n . 1.3.3 Hot ng kinh doanh ngoi t v thanh toỏn : * V hot ng kinh doanh ngoi t : Trong nhng nm gn õy ,th trng ngoi t cú nhiu bin ng, t giỏ ngoi t liờn tc tng. Tuy nhiờn NHTMCP Bn Thy ó ch ng khai thỏc ngoi t trờn c s tng cng cỏc bin phỏp nghip v kinh doanh ngoi t c bit l mua bỏn ngoi t cú k hn .S liu c th qua cỏc nm nh sau : Bng 1.3 : Hot ng kinh doanh ngoi t ti NHTMCP Cụng Thng Bn Thy n v : nghỡn Loi
Xem thêm

44 Đọc thêm

Tong ket CD

TONG KET CD

dục Việt Nam. Mỗi trờng học đều có chi bộ Đảng 3. Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.- Phong trào thi đua Hai tốt: Trọng tâm là nghiên cứu thực trạng để thực hiện đổi mới chơng trình GDPT và việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy chế của Bộ, chú trọng khâu tự học, cập nhật, nâng cao trình độ ứng dụng tin học vào giảng dạy, tổ chức hội thảo chuyên đề ĐM PPDH, giải quyết các vớng mắc của GV trong quá trình dạy học dới nhiều hình thức: Trong từng tiết dạy, buổi dạy, chăm lo hơn việc hớng dẫn cho các em về cách học ở trên lớp, ở nhà.* Kết quả có 10 em đạt HSG TDTT; 4 em NLH-VCĐ; 32 lợt HSG tiếng việt+ toán; 1 Đ/C giỏi chuyên đề và 6 Đ/C giỏi cấp huyện; Có 1 Đ/Cđạt tiêu biểu cho phong trào thi đua cấp Huyện; Có 1 Đ/Cđạt TPT Giỏi cấp Huyện.- Phong trào xây dựng Trờng học thân thiện-học sinh tích cực: Công đoàn phối hợp với chuyên môn chỉ đạo các cơ sở thực hiện nh: Tuyên truyền, quán triệt, ra các văn bản, kế hoạch thực hiện, đề ra tiêu chí, , tổ chức hội thảo, sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động bớc đầu đã thu đợc một số kết quả khả quan. - Phong trào văn hóa, văn nghệ, giải TDTT CB, GV,CNV ngành GD&ĐT lần thứ 5: đợc BTV quan tâm chỉ đạo sâu sát từng cụm trờng tạo không khí sôi nổi trong toàn huyện, đặc biệt trong những ngày kỷ niệm 20/10, 20/11,22/12, 8/3 Công đoàn trờng học tổ chức giao lu,thi chọn từ xã ,cụm đến huyện với các môn: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông đã trở thành hoạt động thờng xuyên của nhà trờng- Phong trào thi đua GVT-ĐVN và hoạt động nữ công của đơn vị đã đi vào thực chất, khắc phục bệnh thành tích trong thi đua khen thởng. Tổ chức sơ kết phong trào GVT-ĐVN Công đoàn khẳng định sự đóng góp to lớn của lực lợng CB, GV, LĐ nữ trong hoạt động GD&ĐT. Hoạt động nữ công thực sự có nề nếp, chị em từng bớc khẳng định vai trò của mình trong các nhà trờng, trong gia đình và trong xã hội.Các chủ trơng, đờng lối, Chính sách của Đảng, Nhà nớc đến đầy đủ với chị em, Đổi mới nội dung phơng thức hoạt động nữ công . Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành, Huyện, Tỉnh nâng cao vai trò của Ban Nữ công , tham
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bai du phong

BAI DU PHONG

Kết hợp tốt công tác chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, thông qua mối quan hệ giữa gia đình – nhà trường và xã hội.Khuyến khích tinh thần tự giác học tập , phát huy tính chủ động, sáng tạo, coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện của học sinh giỏi, không yêu cầu học sinh phải học thuộc lòng, nhớ máy móc nhiều sự kiện, số liệu, câu, bài văn mẫu, có hệ thống, câu hỏi, bài tập kiến thức, đánh giá theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, để giáo viên tham khảo học sinhthực hành theo các nội dung đã học. Tổ chức tốt việc dự giờ, thăm lớp, thống nhất phương pháp giảng dạy, soạn giảng, chấm trả theo đúng quy định của ngành, nâng cao chất lượng giờ lên lớp… và tổ chức bàn giao học sinh theo đúng quy định. Ban giám hiệu nhà trường, tổ khối chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra toàn diện, thanh tra hoạt động sư phạm , thanh tra các hoạt động của nhà trường coi trọng mục đích “tư vấn – thúc đẩy”. Học sinh phải tự giác học tập, 100% có góc học tập, có đồ dùng học tập, tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp và của trường. + Chất lượng phấn đấu đạt (có phụ lục kèm theo) PHÒNG GD KRÔNG PĂC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Nguyễn Văn Bé Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : ……/ BC Hoà Đông, ngày 09 tháng 09 năm 2010BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 20092010VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2010 - 2011III. CÔNG TÁC KHÁC : 3. Duy trì nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Cùng với các đơn vị nhà trường trong xã Hoà Đông rà soát đánh giá chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ, hoàn thành hồ sơ sổ sách để gửi về phòng giáo dục và đào tạo ( tháng 10/2010) xem xét đề nghị hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.
Xem thêm

6 Đọc thêm

bao cao tong ket 2009-2010

BAO CAO TONG KET 2009 2010

hi on ton quc ln th IX v Ngh quyt i hi on tnh Nghệ An ln th XV; thit thc cho mng k nim 80 nm Ngy thnh lp ng Cng sn Vit Nam, 120 nm Ngy sinh ch tch H Chớ Minh, 35 nm Gii phúng min Nam thng nht t nc, 40 nm thc hin Di chỳc Bỏc H; hng ti k nim 65 nm nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, 1.000 nm Thng Long - H Ni; 78 nm Ngy thnh lp on TNCS H Chớ Minh v 68 nm Ngy thnh lp i TNTP H Chớ Minh.Việc triển khai và thc hiện chơng trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009-2010 đề ra các chơng trình rất phù hợp, đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ Việt nam phát triển một cách toàn diện để thực hiện tốt theo lời Bác Hồ Dạy, đồng thời bổ trợ cho các hoạt động, chơng trình kỉ niệm chào mừng các ngày lễ lớn thành công và có hiệu quả thực sự đem lại cho dời sống tinh thần nhân dân ngày càng cao hơn và văn minh hơn. Trên đây là những hoạt động và kết quả mà liên đội đã đạt đợc đến thời điểm hiện nay. Chắc chắn rằng cha đợc đầy đủ và còn nhiều thiếu sót rất mong đ-ợc các anh chị góp ý. Hơng Sơn, ngày 25/5/2010 BGH TPT Trần Hải Quế Lê Văn Thắng9
Xem thêm

9 Đọc thêm

Equipment for older and disabled people: an analysis of the market potx

EQUIPMENT FOR OLDER AND DISABLED PEOPLE: AN ANALYSIS OF THE MARKET POTX

Due to time constraints, the study did not specifically cover equipment and systems commonly regarded as telecare or telehealth. In large part this is because of the sheer range of equipment involved (such as personal alarms, remote sensing of the temperature of rooms, remote monitoring of people’s medical condition, and intercoms). Hearing aids, building adaptations and additions, and spectacles and contact lenses also had to be excluded. What we did This study involved a combination of desk research and interviews with a number of key stakeholders. The desk research included government publications, reports by specialist organisations and material from the main trade association. Some commercial market reports were also obtained but these proved of very limited use for the purposes of this study. The interviewees included senior Department of Health officials, experts in a number of specialist charities and other organisations, and some individual professional experts including occupational therapists (see list at end of this report). Equipment for older and disabled people: an analysis of the market 10 Structure of the report Section 2 highlights the importance of these products and services, particularly to enable many disabled people and older people to live independently. Issues relating to market sizes and supply channels are discussed in section 3. An overview of some of the main channels for provision and funding arrangements is set out in section 4. Matters relating to the market for and provision of mobility equipment are discussed in section 5. Section 6 explores issues regarding community equipment products and services (a term commonly used to cover what is in reality a wide range of often disparate products that are aids to daily living). Section 7 briefly outlines some key points relating to the provision of ortheses (externally applied products which offer support designed to give stabilisation, immobilisation, relief and/or correction); prostheses (in very general terms ‘replacement parts’ such as but not only artificial limbs); and cosmeses (items to help preserve, restore or enhance physical appearance). Section 8 highlights some key factors relating to consumers’ needs and circumstances, and sets out a number of potential areas of consumer concern in this field that merit further investigation.
Xem thêm

46 Đọc thêm

Đề thi Olympic TA tiểu học 09-10

ĐỀ THI OLYMPIC TA TIỂU HỌC 09-10

6.7.8.III. Em hãy khoanh tròn một đáp án đúng (A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau (4 điểm)1. Linda is from England. She is A. Singapore. B. Vietnam. C. China. D. English. 2. I have two sisters. names are Thanh and Huyen.A. His. B. Her. C. Their. D. Our.3. Nam and Hoa . badminton everyday.A. play. B. plays. C. to play. D. playing. 4. I like monkeys but my brother A. isnt. B. arent. C. dont. D. doesnt.5. My family Tuan Chau Island last week.A. visit. B. visited. C. to visit. D. visiting.6. did you do last weekend ? I went to the cinema.A. Where. B. What. C. How. D. When. 7. Nam English on Monday and Friday.A. is not have. B. are not have. C. do not have. D. does not have. 8. bike are you riding, Ba ? My brothers bike.A. Who. B. What. C. Which. D. Whose. IV. Em hãy khoanh tròn một câu đúng (A, B hoặc C) trong 3 câu đã cho dới đây (1 điểm) 1. A. How many books are there on the table ? B. How many book are there on the table ? C. How many books is there on the table ?2. A. We are not go to school yesterday. B. We was not go to school yesterday. C. We did not go to school yesterday.3. A. How often are you play badminton ? B. How often do you play badminton ?
Xem thêm

7 Đọc thêm

BC KEM DIEM BCH ĐOÀN 2010

BC KEM DIEM BCH ĐOÀN 2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBCH TH NGUYỄN VĂN BÉ Ea Tân, ngày 25 tháng 09 năm 2010 BÁO CÁO Kiểm điểm của BCH Nhiệm kì 2009 - 2010Kính thưa các đồng chí đại biểu !Thưa toàn thể đại hội !.Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường TH Nguyễn Văn Bé đã tiến hành bầu BCH nhiệm kì 2009-2010 gồm 05 đồng chí trong đó:- Uỷ viên là Đảng viên: 0 đồng chí. - Uỷ viên là đoàn viên giáo viên: 05 đồng chí.Qua quá trình thực hiện NQ Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2009-2010, thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ nhà trường, Xã Đoàn Ea Tân, BCH Đoàn trường nhiệm kì 2009-2010 nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội những ưu, khuyết điểm sau: Ưu điểm- Đội ngũ uỷ viên BCH có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện vai trò của người lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi.- Tập thể BCH đoàn kết, có tinh thần xây dựng đấu tranh phê bình thẳng thắn, thực hiện tốt qui chế hoạt động, chấp hành tốt nội qui, qui định của nhà trường.- Mỗi đồng chí uỷ viên đều chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò tích cực với chi đoàn mình và với phong trào Đoàn của trường.- Thường xuyên tham mưu với cấp uỷ Đảng về các chương trình công tác, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận công tác của nhà trường tổ chức tốt hoạt động của ĐVTN và của Đội. - Phong trào Đoàn của trường TH Nguyễn Văn Bé tiếp tục được công nhận là vững mạnh toàn diện. Khuyết điểm- Kĩ năng nghiệp vụ, năng lực tổ chức họat động của một bộ phận cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.
Xem thêm

1 Đọc thêm

KE HOACH CONG TAC DOI

KE HOACH CONG TAC DOI

kế hoạch thực hiệnnhiệm vụ hoạt động đội năm học 2009 - 2010 Năm học 2009 - 2010 là năm học tiếp tục duy trì, đổi mới về nội dung, phơng pháp hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, tăng cờng hớng dẫn cho các em tiếp tục thực hiện cuộc vận động Thiếu nhi Quảng Ninh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy gắn với việc triển khai phong trào thi đua xây dựng Trờng học thân thiện, học sinh tích cực Đây cũng là năm học tiếp tục đẩy mạnh triển khai nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ IX về Chơng trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên , nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh ; tham mu xây dựng cơ chế chính sách, huy động nguồn lực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tiếp tục nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, chất lợng đội viên, trú trọng công tác bồi dờng kết nạp đoàn viên từ đội viên lớn. Đây là năm học đẩy mạnh triển khai cuộc vận động thiếu nhi Hải Hà thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, Giúp bạn đến trờng , Trờng học thân thiện, phong trào Nghìn việc tốt trong giai đoạn mới và chơng trình Thắp sáng ớc mơ thiếunhi Việt Nam. Chủ đề năm học: Làm theo lời Bác dạy Tiếp hào khí Thăng Long Thi đua nghìn việc tốt Vững bớc vào tơng lai ************************************Phần I : Những vấn đề chung I.Những thuận lợi và khó khăn:
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bài soạn Bao cao tai chinh truong THCS Nghia Hoa5

BÀI SOẠN BAO CAO TAI CHINH TRUONG THCS NGHIA HOA5

Mua sắm TSlớn Tháng 01/2010 Số dư đầu kỳ 11.163.027 01/02/2010 1 Mua trà tháng 01/2010 88.000 154.000 01/02/2010 2 Mua ổ khoá cửa sắt 50.000 100.000 01/11/2010 3 Mua pin, vật dụng sửa mô tơ 52.000 26.000 01/12/2010 4 Nộp tiền điện tháng 12/2009 750.200 01/12/2010 5 Tham gia giải việt dã NH 2009-2010 390.000 30.000 01/12/2010 6 Hỗ trợ GVCN họp PHHS 1.120.000 01/12/2010 7 Photo tài liệu 1.400.000 96.000 14/01/2010 8 Dẫn HS dự thi máy tính cầm tay 180.000 20.000 18/01/2010 9 Khen thưởng tập thể lớp hoàn thành XS 270.000 83.587 18/01/2010 10 Khen thưởng GV hoàn thành XS 480.000 18/01/2010 11 Mua trà tháng 02/2010, chổi . . 168.000 80.000 18/01/2010 12 Hoàn thành hồ sơ PCGD. . . 320.000 20.000 26/01/2010 13 Nộp tiền điện tháng 1/2010 240.900 26/01/2010 14 Báo cáo sáng kiến KN 60.000 26/01/2010 15 Nộp tiền điện thoại tháng 12/2009 36.198 26/01/2010 16Hoạt động NGLL Mừng Đảng mừng Xuân 480.000 26/01/2010 17 Sắp xếp bàn giao ghế nhựa cho HS 90.000 26/01/2010 18 Mua vật liệu, tiền công sửa hành lang 1.715.000
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO SƠ KẾT HKI 2009-2010

BÁO CÁO SƠ KẾT HKI 2009-2010

tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc.- Vẫn còn một ít PHHS chưa quan tâm nhiều đến việc học hành của các em, phần lớn là giao phó toàn bộ cho nhà trường trong việc giảng dạy và giáo dục các em. Cho nên còn một số học sinh vẫn còn tình trạng vi phạm đạo đức, giáo dục thiếu toàn diện.II- Việc thực hiện kế hoạch giáo dục:1-Quy mô phát triển trường,lớp:- Tổng số điểm trường: 2 điểm- Tổng số lớp,số học sinh như sau: (tính đến tháng 01/2010)KhốiTS lớpTSHSTSHSĐếnTăngTỉLệGiảmTỉLệSố học sinh dân tộc Ghi chúTS/NữKhơ merHoa Khác1 5 122 116 6 95.08 10/8 8/7 2/12 5 125 124 1 99,20 2/1 2/1
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÁO CÁO KHUYẾN HỌC

BÁO CÁO KHUYẾN HỌC

UBND XÃ TÂN HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------- ------------------------Số : /BC-HKH Tân Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2010BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2009 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠTĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010PHẦN I : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2009 & 6 THÁNG ĐẦU NĂM2010 Hoạt động khuyến học, khuyến tài là chủ trương lớn về việc đẩy mạnhcông tác XHH giáo dục. Thực hiện nghò quyết ĐH Hội khuyến học xã Tân Hoàlần thứ hai, đồng thời căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Hội khuyến học huyệnĐồng Phú, trong năm 20096 tháng đầu năm 2010 Hội khuyến học xã TânHoà đã đạt được những kết quả như sau :I/Các hoạt đông thực hiện phong trào khuyến tài .+Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nướcđến các hội viên và nhân dân.+Vận động toàn xã hội quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và công táckhuyến học khuyến tài.+Hỗ trợ HS nghèo , khó khăn.+Tuyên dương, khen thưởng GVG, HSG, học sinh đậu vào các trường CĐ,ĐH(chính quy). Cụ thể :HS đậu ĐH : 200.000đ/HSHS đậu CĐ : 100.000đ/HSHSG cấp tỉnh : 100.000đ/HSBKBN cấp tỉnh, HSG cấp huyện : 50.000đ/HSBKBN cấp huyện : 20.000đ/HSGVG cấp tỉnh : 200.000đ/GVGVG cấp huyện : 100.000đ/GVGV có học sinh giỏi cấp tỉnh : 100.000đ/GVGV có HSG cấp huyện : 50.000đ/GV
Xem thêm

4 Đọc thêm

Báo cáo tổng kết công đoàn 2008-2009

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2008-2009

định về t tởng và yên tâm công tác. - Đợc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo *Khó khăn :- Đội ngũ GV cha ổn định ,đơn vị có nhiều GV hợp đồng - Trờng có nhiều HS ở xa trung tâm đờng đi lại còn gặp nhiều khó khăn, đời sống kinh tế của nhân dân còn hạn chế vì vậy đã ảnh hởng không ít đến hoạt động của đơn vị . *Tình hình đời sống ,t t ởng làm việc của CBCNVC-LĐ : - Phần lớn đoàn viên tin tởng vào đờng lối lãnh đạo của Đảng của cấp trên, luôn có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao . -Tính đến tháng 5 năm2009 đơn vị trờng có tổng số 33 CBGVCNVC trong đó : + Lơng :- Dới 1 triệu đồng là 03 ngời-Trên 1triệu đồng là: 30 ngời- 100% CB GV CN VC đủ việc làm. Phần II : Nội dung tổng kếthoạt động công đoàn năm học 2008-20091-Công tác tuyên truyền giáo dục: Tổ chức cho CBĐV học tập nghiên cứu quán triệt các quan điểm , chủ trơng của Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại Hội Đảng X Đã tổ chức cho CBCNVC học tập và thực hiện chỉ thị 40/ CT- TW ngày 15/6/2004 của BBT Trung Ương Đảng . Tổ chức tốt việc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp . Cụ thể là đã tổ chức ký cam kết với cán bộ giáo viên , với học sinh .Tuyên truyền thờng xuyên trong các cuộc họp hội đồng các cuộc họp công đoàn. Triển khai cuộc vận động : Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng về đạo đức, tự học và sáng tạo . Đẩy mạnh công tác bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ GV, 85% GV đạt chuẩn và trên chuẩn . Tổ chức các buổi học BDTX theo lịch đều đặn . Tổ chức cho đoàn viên u tú đợc học cảm tình Đảng . Tổ chức cho các ĐVCĐ tham gia các hoạt động GD, tuyên truyền nhân các ngày lễ
Xem thêm

6 Đọc thêm

skkn nang nang cao chat luong day hoc tieng anh hot

SKKN NANG NANG CAO CHAT LUONG DAY HOC TIENG ANH HOT

Trường THCS Cẩm La CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO HỘI THẢOCÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TIẾNG ANHI.Tóm tắt về tình hình địa phương Cẩm La và trường THCS Cẩm La1/Địa phương -Tình hình kinh tế của địa phương còn khó khăn ,90% sống bằng nghề nông -Một số gia đình bố mẹ đi làm xa nhà nên con em phải ở với Ông bà người thân-Địa phương và nhân dân quan tâm đến giáo dục và việc học tập của con em ,tuy nhiên trình độ dân trí và môi trường giáo dục của xã hội còn thấp so với mặt bằng chung của huyện .2/Nhà trường -Năm học 2010-2011 trường có 176 học sinh chia làm 7 lớp -Giáo viên và công nhân viên là 24 trong đó có 01 giáo viên tiếng Anh II.Thuận lợi và khó khăn A/Thuận lợi 1.Nhà trường-Phòng thư viện ,phòng thiết bị ĐD dạy học đáp ứng cơ bản cho việc dạy - học của GV-HS -Văn phòng nhà trường có đủ bàn ghế ,chỗ làm việc cho GV-Đồ dùng phục vụ ccho dạy học đã được trang bị và bổ sung hang năm tương đối phong phú có tác dụng cho việc dạy học .2.Học sinh-Đa số học sinh xuất thân từ nông thôn ,ngoan ngoãn,lễ phép ,chăm chỉ học tập ,nhiệt tình ,tích cực trong học tập và đã được làm quen với phương pháp học bộ môn ở cấp 1-Một số học sinh có ý thức học tập tốt ,tự giác trong học tập .-Nhiều học sinh có hứng thú với bộ môn ,tích cực hoạt động nhóm vì đó là môn học mới lạ,hấp dẫn .B/ Khó khăn1.Nhà trường-Chất lượng đồ dung không được tốt .
Xem thêm

4 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỘI NHIỆM KÌ 2009-2010

PHƯƠNG HƯỚNG ĐẠI HỘI ĐỘI NHIỆM KÌ 2009-2010

HĐĐ XÃ HOÀI HẢI ĐỘI THIẾU NIÊN TIÊN PHONG HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS HOÀI HẢI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐỘI Năm học : 2009 - 2010Năm học 2009-2010 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi Hòi Nhơn lậpthành tích chào mừng Đại hội Hội HLHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ V .Năm tiếp tục thựchiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI;thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm Ngàysinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 40 năm thực hiệnDi chúc Bác Hồ; hướng tới kỷ niệm 65 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1.000 nămThăng Long - Hà Nội; 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 69 năm Ngày thànhlập Đội TNTP Hồ Chí Minh;Liên Đội trường THCS Hoài Hải triển khai chương trình công tác Độivà phong trào thiếu nhi năm học 2009 - 2010, nội dung cụ thể như sau:I - CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 1. Tiếp tục duy trì, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi;tăng cường hướng dẫn cho các em thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thựchiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy” gắn liền với việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng Trường họcthân thiện - học sinh tích cực”.2. Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX về “Chương trìnhbảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh”;tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực cho công tác Đội và phong trào thiếunhi; củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách liên đội chi đội , nâng cao chất lượngđội viên, chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, chất lượng đội viên, phát huy vaitrò của phụ trách chi đội – GVCN, phụ trách sao nhi đồng.II - CHỦ ĐỀ NĂM HỌC “Làm theo lời Bác dạy Tiếp hào khí Thăng LongThi đua nghìn việc tốtVững bước vào tương lai”
Xem thêm

6 Đọc thêm