GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 01 MÔN : KĨ THUẬT - BÀI 01: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU ( TIẾT 1 )

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 01 môn : Kĩ thuật - Bài 01: Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu ( tiết 1 )":

Mục tiêu chuẩn kiến thức lớp 4 môn Kĩ thuật

MỤC TIÊU CHUẨN KIẾN THỨC LỚP 4 MÔN KĨ THUẬT

Tên bài dạy: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường: Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.
- Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường. Các mũi khâu có thể chưa đều nhau. Đường khâu cón thể bị dúm.

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 9 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

Cắt khâu thêu tự chọn

CẮT KHÂU THÊU TỰ CHỌN


Kỹ thuật: Cắt khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T2)
I. Mục tiêu:
- Sử dụng một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản. có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ năng cắt, khâu, thêu đã học.

1 Đọc thêm

Tài liệu Kỹ thuật ( Tiết 1) - VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT KHÂU THÊU doc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ( TIẾT 1) - VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT KHÂU THÊU DOC

- GV nhận xét, bổ sung và kết luận theo nội dung a SGK - Hướng dẫn HS chọn loại vải để học khâu thêu vải trắng có sợi thô, dày như vải sợi bông không chọn vải lụa hoặc xa tanh, vải ni l[r]

6 Đọc thêm

Kỹ thuật lớp 4 - VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU(2 tiết) Tiết 2 pdf

KỸ THUẬT LỚP 4 - VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU(2 TIẾT) TIẾT 2 PDF

-GV nhận xét và nêu đặc điểm chính của kim: Kim khâu và kim thêu làm bằng kim loại cứng, nhiều cỡ to, nhỏ khác nhau, mũi kim nhọn, sắc, đuôi kim dẹt có lỗ để xâu kim.. -Chuẩn bị đồ dùng [r]

3 Đọc thêm

Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Kĩ thuật lớp 4

Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Kĩ thuật lớp 4

Vật liệu, dụng cụ - Biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử c¾t, kh©u, thªu dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.. Khâu được mũi khâu thường.[r]

Đọc thêm

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Kĩ thuật lớp 4

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Kĩ thuật lớp 4

Vật liệu, dụng cụ - Biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử c¾t, kh©u, thªu dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.. Khâu được mũi khâu thường.[r]

Đọc thêm

GIAO AN TUAN 2 LOP 4

GIAO AN TUAN 2 LOP 4

TỪ VÀ CÂU DẤU HAI CHẤM 4 KHOA HỌC CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CĨ TRONG THỨC ĂN VAI TRỊ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG 2 KĨ THUẬT VẬT LIỆU , DỤNG CỤ , CẮT, KHÂU, THÊU TIẾP THEO THỨ SÁU 08/09/2017 10 TỐN TRIỆ[r]

31 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 6 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 13 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 10 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 14 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 17 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 7 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 7 (TUẦN 4)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 18 (TUẦN 4)
Xem thêm

Đọc thêm

PPCTVL9

PPCTVL9

2 VẬT LÝ Tiết 03 : Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và ôm kế Tiết 04 : Đoạn mạch nối tiếp
3 VẬT LÝ Tiết 05 : Đoạn mạch song song
Tiết 06 : Bài tập vận dụng định luật Ôm

2 Đọc thêm

Kĩ thuật lớp 4 học kì 1 năm học 2017 2018

Kĩ thuật lớp 4 học kì 1 năm học 2017 2018

giáo án chuẩn, đúng mẫu, soạn rõ ràng chi tiết.
Tuần 1
Ngày soạn: 592017
Ngày dạy: 892017
Tiết 1 : VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU
(Tiết 1)
I. Mục tiêu
HS biết thêm đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng cắt, khâu.
Biết cách và thực hiện được thao tác xâu chỉ và vê nút chỉ (gút chỉ).
II. Chuẩn bị
Một số mẫu vải (vải sợi bông, vải sợi pha, vải hoa, vải kẻ,..) chỉ khâu, chỉ thêu.
Kim khâu, kim thêu các cỡ.
Kéo cắt vải, cắt chỉ.
Khung thêu cầm tay, nến, phấn màu, thước dẹt, thước dây, khuy bấm, khuy cài (phấn màu dùng để vạch dấu trên vải, thước dây dùng trong cắt may)
Một số sản phẩm may, khâu, thêu.
III. Hoạt động dạy học
TG Định hướng của giáo viên Định hướng của học sinh
I.Ổn định tổ chức:
Lớp hát tập thể 1 bài
II. Kiểm tra bài cũ:
GV kiểm tra dụng cụ môn học của hs.
III. Bài mới
1. Giới thiệu bài.
Giới thiệu trực tiếp.
2. Phát triển bài.
Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS quan sát nhận xét về vật liệu khâu, thêu.
a) Vải :
(H) Yêu cầu hs đọc nội dung a sgk và quan sát màu sắc, hoa văn, độ dày mỏng của một số mẫu vải để nêu nhận xét về đặc điểm của vải ?
b) Chỉ :
Giới thiệu một số mẫu chỉ để minh hoạ đặc điểm chính của chỉ khâu, chỉ thêu.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo.
Đặc điểm cấu tạo của kéo cắt vải.
So sánh sự giống và khác nhau giữa kéo cắt vải và kéo cắt chỉ.
Hướng dẫn HS cách cầm kéo.
Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác.
+ Thước may : dùng để đo vải, vạch dấu trên vải.
+ Thước dây : được làm bằng vải tráng nhựa, dài 150cm, dùng để đo các số do trên cơ thể.
+ Khung thêu cầm tay gồm hai khung tròn lồng vào nhau. Khung tròn to có vít để điều chỉnh. Khung thêu có tác dụng giữ cho mặt vải căng khi thêu.
+ Khuy cài, khuy bấm : dùng để đính vào nép áo, quần và nhiều sản phẩm may mặc khác.
+ Phấn may : dùng để vạch dấu trên vải.
4 Củng cố dặn dò:
(H) Vừa rồi chúng ta học bài gì ?
(H) Nêu các vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu?
Nhận xét tiết học
Dặn dò HS chuẩn bị bài mới.
Lớp hát
HS để đồ dùng lên bàn
HS lắng nghe
Đọc nội dung SGK với quan sát màu sắc, hoa văn. Thảo luận theo cặp.
HS theo dõi.
HS theo dõi.
HS thực hiện theo yêu cầu.
Thực hiện thao tác cầm kéo.
Quan sát hình 6 SGK kết hợp với quan sát mẫu một số dụng cụ vật liệu cắt, khâu, thêu để nêu tên và tác dụng của chúng,
12 HS trả lời, lớp theo dõi
HS trả lời
HS lắng nghe
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án môn Kỹ Thuật: Vật liệu , dụng cụ cắt ,khâu , thêu (tiết 2) ppsx

GIÁO ÁN MÔN KỸ THUẬT: VẬT LIỆU , DỤNG CỤ CẮT ,KHÂU , THÊU (TIẾT 2) PPSX

Hoạt động 2 HS thực hành xâu chỉ vào kim - Kiểm tra sự chuẩn bị - GV đến từng bàn quan sát chỉ dẫn hoặc giúp đỡ thêm những em còn lúng túng.. - Đánh giá kết quả thực hành GV gọi 1 số HS [r]

5 Đọc thêm

Giáo án Kỹ thuật 4 - Tiết 1: Vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu

Giáo án Kỹ thuật 4 - Tiết 1: Vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu

- GV nhận xét và hướng dẫn thêm - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về tác dụng của vê nút chỉ SGK - GV thao tác kim đã xâu chỉ rút qua - Kim kéo sợi chỉ tuột ra khỏ mảnh vải mặt vải chưa v[r]

Đọc thêm

Kĩ thuật 4 - Tuần 1 - Dụng cụ vật liệu cắt, khâu, thêu

Kĩ thuật 4 - Tuần 1 - Dụng cụ vật liệu cắt, khâu, thêu

vaø boán loã Khuy baám Khuy lỗ Phấn may Khuy bấm Khung thêu Thước dây.[r]

Đọc thêm

Giáo án Kĩ thuật 4 - Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (tiết 2)

Giáo án Kĩ thuật 4 - Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (tiết 2)

III.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1.Giới thiệu bài : Baøi “Vaät lieäu, duïng cuï caét, khaâu, theâu”tt 2.Phaùt trieån : *Hoạt động 1 : Hướng dẫn hs tim hiểu đặc điểm và cách sử dụng [r]

Đọc thêm