GIÁO ÁN LỚP 12 MÔN TOÁN - ĐỀ 10 THỜI GIAN LÀM BÀI 150 PHÚT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 12 môn Toán - Đề 10 thời gian làm bài 150 phút":

HSG Toán 9 - 2010- Vĩnh Phúc

HSG TOÁN 9 - 2010- VĨNH PHÚC


SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 – 2010
-------------------------- ĐỀ THI MÔN: TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.
——————————

1 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHUYÊN VÀ HSG ĐỊA 9 (2010-2011)

TỔNG HỢP ĐỀ THI CHUYÊN VÀ HSG ĐỊA 9 (2010-2011)

Đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2010 - 2011. Môn địa lý. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Mời các bạn tham khảo.

Đọc thêm

DOWNLOAD ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN LỚP 12

DOWNLOAD ÔN THI TỐT NGHIỆP TOÁN LỚP 12

TRANG 1 ONTHIONLINE.NET ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 12 SỐ 28 THỜI GIAN LÀM BÀI:150 PHÚT KHÔNG KỂ GIAO ĐỀ.. Viết phương trình mặt phẳng ABC,từ đó suy ra ABCD là 1 tứ diện và tính thể tí[r]

2 Đọc thêm

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN MÔN THI: TIẾNG ANH pot

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN MÔN THI TIẾNG ANH POT

12. ____________ is London from Oxford?
A. How long B. How far C. How often D. How long away 13. Have you seen the fridge ___________ on T.V last night?
A. advertising B. advertised C. was advertised D. to advertise 14. Our English teacher enjoys reading, _______________?

7 Đọc thêm

ĐỀ THI 3

ĐỀ THI 3


Đại Học Vinh Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Năm học : 2006-2007 Môn thi : Toán ( Vòng 2)
Thời gian làm bài : 150 phút , không kể thời gian giao đề
Bài 1 : a) Tìm nghiệm nguyên của phơng trình : 5x-2007y=1 x ∈ (1;3000) b) CMR . ( 5 3 n + 2 + 2 2 n + 3 )  11 mọi n∈ N

1 Đọc thêm

Bài giảng Đề-đ/án Casio tỉnh Hải Dương 09-10

BÀI GIẢNG ĐỀ Đ ÁN CASIO TỈNH HẢI DƯƠNG 09 10

X=X+1:A=4B-3A:C=C+A:D=DA:X=X+1:B=4A-3B:C=C+B:D=DB 2đ X? 2 ;C? 3; D? 2 và ấn dấu bằng liên tiếp ta có U 20 = 581130734 ; U 8 =1094; 2đ P 7 =U 1 U 2 …U 7 =255602200 .Từ đó suy ra ; S= 871696110 ; P 8 =279628806800 1đ Bài 3 (5 đ)

4 Đọc thêm

Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 28

Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 28

Nhằm giúp cho các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt cho kì thi Đại học sắp tới mà Đề thi thử Đại học năm 2015 môn Toán - Đề số 28 đã được thực hiện. Đề thi gồm có 10 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 180 phút.

Đọc thêm

DAYHOCTOAN VN Đề THI TUYỂN SINH lớp 10 môn TOÁN THỪA THIÊN HUẾ 2018 2019

DAYHOCTOAN VN Đề THI TUYỂN SINH lớp 10 môn TOÁN THỪA THIÊN HUẾ 2018 2019

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Huế môn Toán năm 2018 2019(file word) KHÓA NGÀY 2 THÁNG 06 NĂM 2018. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT. ĐỀ GỒM 6 CÂU VỚI CÁC KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA LỚP 9. MỜI CÁC BẠN TẢI BÊN DƯỚI.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 Huế môn Toán năm 2018 2019(file word) KHÓA NGÀY 2 THÁNG 06 NĂM 2018. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT. ĐỀ GỒM 6 CÂU VỚI CÁC KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA LỚP 9. MỜI CÁC BẠN TẢI BÊN DƯỚI.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 Huế môn Toán năm 2018 2019(file word) KHÓA NGÀY 2 THÁNG 06 NĂM 2018. THỜI GIAN LÀM BÀI 120 PHÚT. ĐỀ GỒM 6 CÂU VỚI CÁC KIẾN THỨC CHỦ YẾU CỦA LỚP 9. MỜI CÁC BẠN TẢI BÊN DƯỚI.
Xem thêm

Đọc thêm

DE TOAN 10 HK2 15-16

DE TOAN 10 HK2 15-16

HỒ CHÍ MINH MÔN: TOÁN – KHỐI 10 THPT NGUYỄN CHÍ THANH THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1.[r]

1 Đọc thêm

DE TOAN 12 HK2 16-17

DE TOAN 12 HK2 16-17

HỒ CHÍ MINH MÔN: TOÁN – KHỐI 12 THPT NGUYỄN CHÍ THANH THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT ĐỀ CHÍNH THỨC I.[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ ÔN THI TN 2010 - ĐỀ SỐ 7

ĐỀ ÔN THI TN 2010 - ĐỀ SỐ 7

TRANG 1 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Bộ môn TOÁN MÔN: TOÁN-TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Đề thi thử số: 07 Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian giao đề I.. Khảo sát hàm[r]

1 Đọc thêm

Đề kiểm tra 45 phút môn Đại số 10

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ĐẠI SỐ 10

TRANG 1 TRƯỜNG THPT DUYÊN HẢI TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ 10 Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian phát đề A.[r]

1 Đọc thêm

Đề thi chuyên Toán tin DH KHTN năm 2011 - Đề số 2 doc

ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN TIN DH KHTN NĂM 2011 ĐỀ SỐ 2 DOC

TRANG 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2011 MÔN: TOÁN VÒNG 2 THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI [r]

1 Đọc thêm

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS CAO XUÂN HUY Môn Toán - (Thời gian làm bài 90 phút).. Bài I.[r]

Đọc thêm

KHAO SAT HSG TOAN 8

KHAO SAT HSG TOAN 8

TRANG 1 Phòng giáo dục Vĩnh Tờng ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI Môn : Toán 8 _THỜI GIAN LÀM BÀI : 150 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ _ I/TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Hãy chọn câu trả lời đúng tro[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Tuyển tập AV8,9 Số 050

TÀI LIỆU TUYỂN TẬP AV8 9 SỐ 050

Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
( Đề gồm 4 trang )-------------------------------------------------------------------------------------------
PART I : LISTENING COMPREHENSION : ( 2.0 pts )
Question 1 : Listen to the passage then state whether the following sentences are TRUE or FALSE. The passage will be read twice :

4 Đọc thêm

khảo sát HSG toán 8

KHẢO SÁT HSG TOÁN 8

TRANG 1 Phòng giáo dục Vĩnh Tờng ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI Môn : Toán 8 _THỜI GIAN LÀM BÀI : 150 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ _ I/TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Hãy chọn câu trả lời đúng tro[r]

1 Đọc thêm

Tải Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 12 - Đề thi học sinh giỏi Toán 3

TẢI ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 - ĐỀ 12 - ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 3


Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 12
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1. Có 9 chữ số viết liền nhau 120317495. Giữ nguyên thứ tự các chữ số, hãy xoá
đi chữ sổ để được số có ba chữ số: a) Lớn nhất, số đó là số nào? b) Bé nhất, số đó là số nào?

2 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 12 NĂM 2018 – 2019 SỞ GDĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | TOÁN HỌC, LỚP 12 - ÔN LUYỆN

ĐỀ THI CHỌN HSG TOÁN 12 NĂM 2018 – 2019 SỞ GDĐT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | TOÁN HỌC, LỚP 12 - ÔN LUYỆN

TRANG 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12 NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao[r]

5 Đọc thêm

Anh Lê Hồng Phong-Nam Định 2003-2004.doc

ANH LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH 2003 2004 DOC

windows, and think about fitting a car alarm too. If you are buying a new radio or cassete player, it is _(9)_ choosing one that is security-coded or removable by driver. These precautions will help to _(10)_ thieves.
1 A.taking B. holding C.carrying D. bringing 2. A. mass B. band C. crowd D. group 3. A. view B. sight C. visibility D. vision 4. A. keep B. catch C. informed D. advised 5. A. suggested B. told C. informed D. advised 6. A. main B. important C.principal D. major 7. A. robbed B. burgled C. stolen D. hijacked 8. A. hurt B. damaged C.spoilt D. injured 9. A. benificial B. practical C. worthwhile D. sensible 10. A. put off B. put down C. put out D. put back
Xem thêm

5 Đọc thêm