ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN(ĐỘNG CƠ BƯỚC CÓ TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT) BẢN TIẾNG ANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN(ĐỘNG CƠ BƯỚC CÓ TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT) BẢN TIẾNG ANH":

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN(ĐỘNG CƠ BƯỚC CÓ TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT) BẢN TIẾNG ANH

ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN(ĐỘNG CƠ BƯỚC CÓ TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT) BẢN TIẾNG ANH

In digital motion control, the stepper motor is a particularly effective actuator, as it can
faithfully execute commands given in digital form. This type of motor is currently widely
used in the automation industry, especially the equipment that requires precise control.
Stepper motors are widely used in machine tool such as CNC plasma cutting machine, wood
machine, engraving machine, laser cutting machine ...
In this report, we use 3D Printer for the example to stepper motor.
Their downside is that their rotational accuracy is limited by the physical poles of the motor.
This can be improved using micro-stepping.
In summary, servos are great for some applications; but, for low cost situations like 3D
printing, steppers are hard to beat. It is likely servos needed for milling CNCs because the
cutting head is much more massive than an extruder or laser and the servo control loop is
needed to provide accurate motion for the higher mass. From all reasons above, to build a 3D
printer (especially in university, for a course project), Stepper motor is the best choice.
Xem thêm

Đọc thêm

Đồ án nhập môn công nghệ phần mềm Tên đồ án: Phần mềm quản lý thư viện

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TÊN ĐỒ ÁN: PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN


-Thi ế t k ế d ữ li ệ u v ớ i tính ti ế n hoá:
+Quy đị nh liên quan:QD4
QD4: Ch ỉ cho m ượ n v ớ i th ẻ còn h ạ n và sách không có ng ườ i dang m ượ n.M ỗ i độ c gi ả m ượ n t ố i đ a 5 quy ể n trong 4 ngày.

31 Đọc thêm

Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Mã số hồ sơ 161062 docx

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN, MÃ SỐ HỒ SƠ 161062 DOCX

TRANG 1 GI Ả I QUY Ế T CH Ế ĐỘ ANH HÙNG L ỰC LƯỢ NG V Ũ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘ NG TRONG KHÁNG CHI Ế N, MÃ S Ố H Ồ SƠ 161062 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: - Bước 1: Người có công hoặc thân nhân t[r]

4 Đọc thêm

SngclantruynctrongchnkhngSngclantruynctrongchtrnSngcla

SngclantruynctrongchnkhngSngclantruynctrongchtrnSngcla

A. 64 cm/s B. 68 cm/s C. 56 cm/s D. 60 cm/s
Câu 40. Hai con l ắ c lò xo gi ố ng nhau đượ c g ắ n c ố đị nh vào t ườ ng như hình vẽ. Khối lượng mỗi vật nặng là 100g. Kích thích cho hai con lắc dao động đều hòa dọc theo hai trục cùng vuông góc với tường. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương ngang là 6 cm. Ở thời điểm t 1 , vật 1 có tốc độ bằng 0 thì vật 2 cách vị trí cân bằng 3 cm. Ở thời điểm t 2  t 1  /30 s , vật 2 có tốc độ bằng 0. Ở thời điểm t 3 , vật 1 có tốc độ lớn nhất thì vật 2 có tốc độ là 30 cm/s. Độ lớn cực đại của hợp lực do hai lò xo tác dụng vào tường là
Xem thêm

Đọc thêm

Độ dãn điện trong chất rắn

ĐỘ DÃN ĐIỆN TRONG CHẤT RẮN

D ҧ i ÿ o ÿӝ d ү n ÿ i Ӌ n có trên 30 b ұ c, t ӯ các ch ҩ t l ұ p có ÿӝ d ү n ÿ i Ӌ n b ҵ ng 10 22 : 1 .cm -1 ÿӃ n 10 -8 : 1 .cm -1 c ӫ a các kim lo ҥ i tinh khi Ӄ t.
Ĉӝ d ү n ion là kh ҧ n ă ng d ү n ÿ i Ӌ n c ӫ a m ӝ t ch ҩ t b ӣ i dòng chuy Ӈ n d ӡ i c ӫ a các ion. T ҩ t c ҧ các dung d ӏ ch ÿ i Ӌ n phân, mu ӕ i nóng ch ҧ y và nh ӳ ng mu ӕ i r ҳ n là các h ӧ p ch ҩ t ion ÿ i Ӈ n hình ÿӅ u là các ch ҩ t d ү n ÿ i Ӌ n ion. Do liên k Ӄ t b Ӆ n trong m ҥ ng l ѭӟ i tinh th Ӈ ion c ӫ a các mu ӕ i r ҳ n, ÿӝ linh ÿӝ ng c ӫ a các ion, do ÿ ó ÿӝ d ү n ÿ i Ӌ n r ҩ t nh ӓ ӣ nhi Ӌ t ÿӝ phòng. B ҵ ng s ӵ gia t ă ng nhi Ӌ t ÿӝ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Nguyên lý hoạt động - cấu tạo - chức năng của acquy ppt

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CẤU TẠO CHỨC NĂNG CỦA ACQUY PPT

BẢN CỰC TRANG 3 N Ê LÝ H T ĐỘ NGUYÊN LÝ HO Ạ T ĐỘ NG 1.Phóngg điệện: Năng lượng điện được phát ra khi axít sunphuric trong dung dịch điện phân phản ứng với chì và trở thành nước.[r]

3 Đọc thêm

THIẾT KẾ CẦU DÂY VĂNG 8

THIẾT KẾ CẦU DÂY VĂNG 8

- Về nguyên tắc bố trí cốt thép DƯL thì ta sẽ bố trí các bó cốt thép DƯL ở thớ dới tại mặt cắt giữa nhịp bản , còn tại mặt cắt gối chịu mômen âm thì các bó cốt thép DƯL lại đợc uốn lên bố trí ở thớ trên. Cách bố trí nh hình vẽ.
II.2.2 - Các công thức tính toán và bố trí cốt thép

28 Đọc thêm

chế tạo và điều khiển mobile platform to track a reference line (AGV)

CHẾ TẠO VÀ ĐIỀU KHIỂN MOBILE PLATFORM TO TRACK A REFERENCE LINE (AGV)

1.2 Xác định đầu bài
Trong phạm vi đồ án Thiết kế hệ thống điện tử, chúng em thực hiện chế tạo và điều khiển Mobile Platform to Track a Reference Line, một dạng khá phổ biến và có nhiều ứng dụng cụ thể. Mục đích của đề tài là bước đầu tìm hiểu, tiếp xúc với dạng Mobile robot này, áp dụng và kiểm chứng những kiến thức đã học trong thực tiễn.

24 Đọc thêm

KẾ HOẠCH ÔN THI QUỐC GIA 2016

KẾ HOẠCH ÔN THI QUỐC GIA 2016

Tính được li độ, 2 Chuyên đề: Dao động cơ tt 2 Chuyên đề: Sóng cơ và sóng âm 2  Tóm tắt lý thuyết chương Sóng cơ và sóng âm  Xác định được tốc độ truyền sóng, bước 3 Chuyên đề: Sóng cơ[r]

4 Đọc thêm

ĐỒ ÁN MẪU LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐỒ ÁN MẪU LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC.ĐỒ ÁN MẪU LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐồ án tốt nghiệp chuẩn được giáo viên hướng dẫn cụ thể , chuyên ngành hệ thống điện , đại học điện lực. Các bạn có thể tham khảo làm khung mẫu bài chuẩn cho đồ án của mình. Đồ án lưới điện đầy đủ, phần nội dung được giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa chính xác.Hình vẽ sơ đồ có hình được vẽ bằng VISIO tiện lợi cho các bạn muốn vẽ nhanh đẹp mà không biết vẽ CAD có thể chỉnh sửa ngay.Đồ án lưới điện môn học và tốt nghiệp gần như nhau. Chỉ thêm phần thực tế. Đồ án đã được chỉnh đúng văn phong do ĐHĐL đề ra.Phần nội dung đã được chỉnh sửa sao cho đúng nhất với thực tế.Đồ án do học sinh từ những năm đại học đầu của đại học điện lực Đồ án gồm bản phần nội dung và 1 bản vẽ A3. Liên hệ với cooku113 để nhận bản vẽ full (CAD )
Xem thêm

67 Đọc thêm

ĐỒ ÁN MẪU LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐỒ ÁN MẪU LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC.ĐỒ ÁN MẪU LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐồ án tốt nghiệp chuẩn được giáo viên hướng dẫn cụ thể , chuyên ngành hệ thống điện , đại học điện lực. Các bạn có thể tham khảo làm khung mẫu bài chuẩn cho đồ án của mình. Đồ án lưới điện đầy đủ, phần nội dung được giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa chính xác.Hình vẽ sơ đồ có hình được vẽ bằng VISIO tiện lợi cho các bạn muốn vẽ nhanh đẹp mà không biết vẽ CAD có thể chỉnh sửa ngay.Đồ án lưới điện môn học và tốt nghiệp gần như nhau. Chỉ thêm phần thực tế. Đồ án đã được chỉnh đúng văn phong do ĐHĐL đề ra.Phần nội dung đã được chỉnh sửa sao cho đúng nhất với thực tế.Đồ án do học sinh từ những năm đại học đầu của đại học điện lực Đồ án gồm bản phần nội dung và 1 bản vẽ A3. Liên hệ với cooku113 để nhận bản vẽ full (CAD )
Xem thêm

56 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

B/ CHO BI ẾT DẠNG LI ÊN K ẾT HIĐRO GIỮA CÁC PHÂN TỬ PHENOL VÀ ANCOL ETYLIC THÌ D ẠNG N ÀO B ỀN NH ẤT, DẠNG N ÀO KÉM B ỀN NHẤT?. KHÔNG GIẢI THÍCH 4.2/ T Ừ ETYLEN, CÁC CHẤT VÔ CƠ, XÚC TÁC [r]

6 Đọc thêm

Giáo trình cung cấp điện_Chương 1_Những vấn đề chung về dự án cung cấp điện1.1. Đại cương Trong pps

GIÁO TRÌNH CUNG CẤP ĐIỆN_CHƯƠNG 1_NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN1.1. ĐẠI CƯƠNG TRONG PPS

CƠ CẤU CỦA ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN BAO GỒM _ Đồ án thiết kế cung cấp điện bao gồm_:_  Dữ kiện ban đầu;  Bản thuyết minh;  Các tính toán và sơ đồ mặt bằng mạng điện và các tủ phân[r]

18 Đọc thêm

Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện 1 chiều

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU


Một mạch ứng dụng đầy đủ điều chỉnh chuyển mạch giảm theo bước sử dụng LM3524 được minh họa trong hình sau:
Hai tranzito Q 1 và Q 2 nối tầng được thêm vào để khuếch đại cho đầu ra tới 1A. Điện áp điều chỉnh 5V của LM3524 được chia cho bộ error amplifier vào đầu non- inverting chung. Từ mỗi đầu ra tranzito có dòng trong khoảng 1/2 chu kỳ, thực sự là 45 %. Nếu chúng được ghép song song thì duty cycle có thể lên tới 90 % độ rộng xung. Điện áp đầu ra được tính theo:
Xem thêm

30 Đọc thêm

ĐỀ HỌC KỲ I

ĐỀ HỌC KỲ I

Nêú giảm hiệu điện thế của nguồn điện đi hai lần thì điện tích của tụ điện thay đổi nh thế nào ?
Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 5,6,7 và 8.
Cho hai nguồn có ξ 1 = 6 V , ξ 2 = 3 V và điện trở trong không đáng kể đợc mắc nối tiếp với nhau để cung cấp điện cho một bình điện phân CuSO 4 có anốt làm bằng đồng.Biết bình điện phân có điện trở là 9 Ω .

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 (CƠ BẢN)

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 (CƠ BẢN)

1. Kiến thức: Biết được :
- Định nghĩa, phõn loại, đặc điểm cấu tạo phõn tử, danh phỏp. - Tớnh chất vật lớ : Nhiệt độ sụi, độ tan trong nước ; liờn kết hiđro.
- Tớnh chất hoỏ học : Tớnh axit yếu (phõn li thuận nghịch trong dung dịch, tỏc dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu hơn, kim loại hoạt động mạnh), tỏc dụng với ancol tạo thành este. Khỏi niệm phản ứng este hoỏ.

193 Đọc thêm

Chương 1 Những vấn đề chung về dự án cung cấp điện pdf

CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN11

CƠ CẤU CỦA ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN BAO GỒM_ Đồ án thiết kế cung cấp điện bao gồm: • Dữ kiện ban đầu; • Bản thuyết minh; • Các tính toán và sơ đồ mặt bằng mạng điện và các tủ phân ph[r]

18 Đọc thêm

HÌNH 6 C1

HÌNH 6 C1

4.Trờn hỡnh vẽ bờn,hãy dùng thớc đo độ để đo gúc x cú số đo độ đúng nh các phơng án dới đây không?. nếu không đúng thì ghi kết quảvào phơng án E: A.[r]

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CƠ BẢN

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 CƠ BẢN

b) Có thể dự đoân được điều gì xảy ra khi nhúng lă Mn văo câc dung dịch muối: AgNO 3 , MnSO 4 , CuSO 4 . Nếu có, hêy viết phương trình ion rút gọn của phản ứng.
Cđu 3. So sânh tính chất của câc cặp oxi hoâ – khử sau: Cu 2+ /Cu vă Ag + /Ag; Sn 2+ /Sn vă Fe 2+ /Fe.
Cđu 4. Kim loại đồng có tan được trong dung dịch FeCl 3 hay không, biết trong dêy điện hoâ cặp Cu 2+ /Cu đứng trước cặp Fe 3+ /Fe. Nếu có, viết PTHH dạng phđn tử vă ion rút gọn của phản ứng.

200 Đọc thêm

Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản docx

CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC CƠ BẢN DOCX

Ta có thể dùng một công tắc kép hai cực để làm cộng việc này, mạch điện tương đương của một công tắc như vậy được gọi là cầu H và được mô tả trên Hình_ 3.9: _ HÌNH 3.9 Cũng như với mạch [r]

13 Đọc thêm