LUYỆN THI BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Luyện thi bài toán tìm điểm trên đồ thị hàm số có lời giải chi tiết":

Luyện thi bài toán tìm điểm trên đồ thị hàm số có lời giải chi tiết

Luyện thi bài toán tìm điểm trên đồ thị hàm số có lời giải chi tiết


x
y C
x . Gọi M là điểm thuộc   C sao cho tích khoảng cách từ điểm M đến trục Ox và đến đường tiệm cận ngang bằng 6. Tổng hoành độ các điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán bằng

Đọc thêm

SỬ DỤNG CASIO ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

SỬ DỤNG CASIO ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

 Nếu K là một đoạn hoặc nửa khoảng thì phải bổ sung giả thiết “ Hàm số y  f x ( ) liên tục trên đoạn hoặc nửa khoảng đó”. Chẳng hạn: Nếu hàm số y  f x ( ) liên tục trên đoạn   a b ; và có đạo hàm f    x    0, x K trên khoảng   a b ; thì hàm số đồng biến trên đoạn   a b ; .
 Nếu f    x    0, x K ( hoặc f    x    0, x K ) và f    x  0 chỉ tại một số điểm hữu hạn của
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT


Thầy Hồ Thức Thuận-Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12 Tại Hà Nội
Link Fanpage: https://www.facebook.com/thaythuantoan
Câu 17. Cho hàm số y  f x   có đồ thị   C như hình vẽ. Chọn khẳng định sai về hàm số f x   :
x y

Đọc thêm

TUYỂN TẬP 64 BÀI TOÁN KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

TUYỂN TẬP 64 BÀI TOÁN KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

C laứ ủieồm baỏt kyứ treõn ủoà thũ haứm soỏ 1 .tieỏp tuyeỏn vụựi ủoỏ thũ haứm soỏ 1 taùi C caột tieọm caọn ủửựng vaứ ngang taùi A vaứ B .Chửựng minh raống C laứ trung ủieồm cuỷa AB vaứ t[r]

90 Đọc thêm

BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Tìm toạđộ hai điể_m P, Q thu_ộ_c C sao cho _đường thẳ_ng PQ song song v_ới trục hoành và khoảng cách từ điểm cực đại củ_a C _đến đường thẳ_ng PQ b_ằng 8.. Chứng minh rằ_ng khi m thay _đổ[r]

5 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀO KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (LỜI GIẢI CHI TIẾT)

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM VÀO KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (LỜI GIẢI CHI TIẾT)

• N ế u hàm s ố f đồ ng bi ế n trên kho ả ng I thì f ' ( ) x ≥ 0 v ớ i m ọ i x ∈ I ; • N ế u hàm s ố f ngh ị ch bi ế n trên kho ả ng I thì f ' ( ) x ≤ 0 v ớ i m ọ i x ∈ I .
3. Đ i ề u ki ệ n đủ để hàm s ố đơ n đ i ệ u :
Giả sử I là một khoảng hoặc nửa khoảng hoặc một đoạn , f là hàm số liên tục trên I và có đạo hàm tại mọi điểm trong của I ( tức là điểm thuộc I nhưng không phải đầu mút của I ) .Khi đó :

44 Đọc thêm

BÀI TẬP TÍNH CHẤT ĐỒ THỊ - HÀM SỐ - ĐẠO HÀM ÔN THI THPT MÔN TOÁN - THI247

BÀI TẬP TÍNH CHẤT ĐỒ THỊ - HÀM SỐ - ĐẠO HÀM ÔN THI THPT MÔN TOÁN - THI247

Dựa vào giao điểm của đồ thị với trục tung để xác định dấu của hệ số d.. LỜI GIẢI CHI TIẾT Dựa vào hình dáng đồ thị hàm số bậc ba, ta có hệ số a < 0.[r]

Đọc thêm

BÀI TOÁN CỰC TRỊ LỚP 12 FULL LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

BÀI TOÁN CỰC TRỊ LỚP 12 FULL LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

Câu 92. Cho hàm số 4  2  2
2 1 1
y  x   m x   m . Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để
hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số lập thành tam giác có diện tích lớn nhất .

Đọc thêm

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Tài liệu được biên tập một cách cẩn thận các dạng bài tập về tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Mỗi dạng bài đều có đầy đủ phần lý thuyết, ví dụ minh họa có lời giải chi tiết và sau đó có bài tập tự luyện. Có thể khẳng định rằng đây là một tài liệu hoàn chỉnh và rất tốt để học và giảng dạy về tiếp tuyến trong chương trình Toán 12 và ôn thi THPT Quốc gia

27 Đọc thêm

bài tập liên quan khảo sát hàm số có lời giải

BÀI TẬP LIÊN QUAN KHẢO SÁT HÀM SỐ CÓ LỜI GIẢI

gồm các dạng bài toán liên quan đến khảo sát hàm số như:
điểm ccực trị , vẽ sự biến thiên của hàm số, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, tiếp tuyến của đồ thị hàm số, đường tiệm cận của đồ thị hàm số, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

13 Đọc thêm

Tìm hàm số có đồ thị đối xứng qua một điểm

TÌM HÀM SỐ CÓ ĐỒ THỊ ĐỐI XỨNG QUA MỘT ĐIỂM


Nhận xét 1: Bạn đọc tự so sánh cách giải này với cách giải dùng tính chất trung điểm
(Bài toán 2 – ví dụ 2) để thấy đợc tính ngắn gọn trong việc trình bày; sử dụng tính chất trung điểm, học sinh không phải dùng đến các tính chất khác của hàm số.
Nhận xét 2: Sử dụng phơng pháp đổi trục toạ độ còn có hạn chế thứ 2 đó là: chỉ giải

11 Đọc thêm

CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ

CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ

TRANG 1 CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG - ĐƯỜNG ĐI QUA ĐIỂM BÀI TOÁN: CHO C LÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y = FX VÀ MỘT ĐIỂM AXA ; yA.[r]

14 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ CẬN CÀI ĐẶT TRÊN CÂY NHỊ PHÂN

PHƯƠNG PHÁP NHÁNH VÀ CẬN CÀI ĐẶT TRÊN CÂY NHỊ PHÂN

PHƯỜNG PHÁP TÌM KIẾM LỜI GIẢI: II.1.MÔ HÌNH TRÊN ĐỒ THỊ: Nếu biểu diễn bài toàn thành đồ thị trong không gian thạng thái lời giải của bài toán là tìm đương đi trên một đồ thị, từ một điể[r]

20 Đọc thêm

GIẢI ĐỀ THI HÓA VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ

GIẢI ĐỀ THI HÓA VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ

Trong file này, các bạn sẽ tìm được nhiều phương pháp giải nhanh, hay về các nội dung trong môn hóa học, dùng để luyện thi đại học. File này có bộ đề thi và kèm đáp án + lời giải chi tiết. Chúc các bạn thành công

50 Đọc thêm

05 TUONG GIAO HAM PHAN THUC P1 BAIGIANG

05 TUONG GIAO HAM PHAN THUC P1 BAIGIANG

BÀI TOÁN VỀ TÍNH CHẤT GIAO ĐIỂM CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ LOẠI 1 : CÁC BÀI TOÁN VỀ HOÀNH ĐỘ GIAO ĐIỂM VÍ DỤ 1:[ĐVH].. _Tìm m _đểđường thẳ_ng d c_ắt đồ thị_ C t_ại hai điểm phân biệt có hoành[r]

2 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LUYỆN THI ĐẠI HỌC, LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN

CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LUYỆN THI ĐẠI HỌC LUYỆN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN

4) (ĐHKT-99): Gọi P,Q lần lợt là điểm giữa của các cạnh S0,AB . Tìm toạ độ của điểm M trên SB sao cho PQ và KM cắt nhau.
Bài 3: Trong không gian với hệ toạ độ trực chuẩn 0xyz ,cho bốn điểm A(4,4,4), B(3,3,1), C(1,5,5), D(1,1,1).

36 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HAY

CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HAY

 .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số.
2) Cho M là điểm bất kì trên ( C ). Tiếp tuyến của ( C) tại M cắt các đường tiệm cận của ( C ) tại A và B. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đường trịn ngoại tiếp tam giác IAB cĩ diện tích nhỏ nhất.

37 Đọc thêm

de du bi dh 2009 that 100%

DE DU BI DH 2009 THAT 100%

2 điểm Cho hàm số Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số đ[r]

1 Đọc thêm

Một số bài toán giao điểm của đồ thị hàm số bậc ba với một đường thẳng SKKN toán THPT

MỘT SỐ BÀI TOÁN GIAO ĐIỂM CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẬC BA VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG SKKN TOÁN THPT

Trong quá trình giảng dạy chương trình lớp 12, bồi dưỡng học sinh giỏi, và ôn thi đại học tôi nhận thấy các bài toán tìm tham số m để đồ thị hàm số thoả mãn điều kiện cho trước là một mảng toán tương đối khó đối với học sinh, trong đó có dạng toán về giao điểm của đồ thị hàm số bậc ba với một đường thẳng.

25 Đọc thêm

78 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ HÀM SỐ

78 CÂU TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ HÀM SỐ

y x = + mx + m − x m + − m đến gốc tọa độ là nhỏ nhất
A. m = 1 B. m = − 1 C. m = 2 D. m = 4
Câu 66: Cho hàm số y x = 4 + 2 ( m − 2 ) x 2 + m 2 − 5 m + 5 ( ) C m Với những giá trị nào của m thì đồ thị ( ) C m có điểm cực đại và điểm cực tiểu, đồng thời các cực đại và cực tiểu tạo thành một

Đọc thêm