LÝ THUYẾT BÀI TẬP ĐỀ THI ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LÝ THUYẾT BÀI TẬP ĐỀ THI ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH":

ỨNG DỤNG hệ THỐNG THÔNG TIN địa lý (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI cà PHÊ tại HUYỆN DI LINH, TỈNH lâm ĐỒNG

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÀ PHÊ TẠI HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

mc phát trin s dng rng rãi trong nhiu ngành nhic. Công ngh này ng dng trên mi liên kt gia d liu không gian và d liu thuc tính vi công c phân tích không gian theo trình t thi gian trên các d liu thuc tính. ca vic ng dng các phn mm h tha trong vic thu th và phân tích d liu không gian và thuc tính, thit lp cho chúng ta mt h thng các công c qun , phân tích, hin th i dùng và các nhà qun có cái nhìn tri các truy v toán hc t  d liu thu thc s có nhng quynh, chính n gii quyt các yêu ct ra c tài.              m bo ngun nguyên liu cà phê nh thì vic la chn vùng trng có các yu t phù hp u tt yu. Yêu ci phi có công tác quy hong nghiên ca cây cà phê trên tng vùng không     : NG DNG H TH   A (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM)    CÀ PHÊ TI HUYN DI LINH TNG c trin khai. 1.2. MC TIÊU VÀ GII HN NGHIÊN CU 1.2.1. Mc tiêu c tài - Nghiên cu s dng GIS phc v thích nghi cây cà phê ti huyn Di Linh tng. 3 -  thích nghi t  cây cà phê  tng giúp cho vic quy hoch và phát trin cây cà phê a bàn tnh có khoa hc và hiu qu, nâng cao hiu qu s dt.
Xem thêm

69 Đọc thêm

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

B , ABC ; phần bù của A trong B ,của C trong A(nếu có ) b) Chứng minh rằng : A (B C)=(A B) (A C).Chuực caực em thi toỏt .Đề kiểm tra chơng I: tập hợpThời gian làm bài: 45 phút (kể cả thời gian giao đề)đề 2Họ và tên học sinh:...................................................................... Lớp 10a7I. Phần trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm): Câu 1: Hóy chn kt lun ỳng trong nh ng k t lun sau(a)Mnh l cõu khng nh ỳng.(b)Mnh l cõu khng nh sai.(c)Mnh l cõu khng nh hoc ỳng, hoc sai.(d)Mnh l cõu núi thụng thng. Câu 2: : Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau :a) [- 3 ; 0] (0 ; 5) = { 0 } b) (- ; 2) ( 2; + ) = (- ; + )c) ( - 1 ; 3) ( 2; 5) = (2 ; 3) d) (1 ; 2) (2 ; 5) = (1 ; 5)II. Phần tự luận (8 điểm)Câu 1: xác định các tập hợp AB biết :a) { }{ }/ la uoc cua 18/ la uoc cua 15A x xB x x=
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngM ật ong Măng treNấm rừngL à lo ại th ực ph ẩm r ất t ốt (ch ứa đ ư ờng d extroza) c ó kh ả n ăng h ấp th ụ nhanh cung c ấp n ăng l ư ợng cho c ơ th ể, duy tr ì ổn đ ịnh đ ư ờng trong m áu. Là một loại thực phẩm quen thuộc của người dân, sử dụng dưới dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô.Một số loài nấm ăn được có giá tri dinh dưỡng cao được thu hái hoặc sản xuất thành hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (mộc nhĩ. nấm hương, nấm sò trắng…).4- Các sản phẩm dùng làm d ư ợc li ệu v à l àm c ảnh: Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngH à th ủ ô S âm Ng ọc Linh Th ảo qu ả B ạc h à C ây b á b ệnh L àm thu ốc tr ị suy nh ư ợc th ần kinh, b ổ m áu, l àm đen t óc, h ạ chol est erol, gi ải đ ộc, nhu ận tr àng. L à c ây thu ốc qu ý c ó t ác d ụng c ải thi ện th ể l ực, t ăng s ức đ ề kh áng, c ải thi ện suy nh ư ợc th ần kinh, gi úp ăn ng ủ t ốt,ch ông oxy ho á, ph òng ch ống ung th ư… L à lo ại d ư ợc li ệu ch ữa đau bung, s ốt r ét, bu ồn n ôn, h ôi mi ệng… L à lo ại th ảo m ọc c ó t ác d ụng gi úp ti êu ho á t ốt, ch ữa k ém ăn, ăn kh ông ti êu, đau bung, bu ồn n ôn, đi ngo ài,
Xem thêm

3 Đọc thêm

tìm hiểu và thực hành trên bộ data communication trainer – dct 03

TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH TRÊN BỘ DATA COMMUNICATION TRAINER – DCT 03

- Ta thy rng t bng s liu trên, t truyn 1 file gia 2 máy tính trong tt c các cách truyn dù nhiu hay ít vn có sai s gia tính toán trên thuyt và thc t ngoài thc nghim này tùy theo cách truyn s có giá tr khác nhau, ln hay nh. - S khác bit n kt qu truyn khi thc hin nhng công vic truyi t truyn cao. Vì th i vi yêu cu v t  truyn thì nên áp d   n có t    Truyn bng cáp quang hay truyn bng modem. - Mc khác, kt qu cho ta thy t truyn ca cáp quang là nhanh nhu này có th gim cn bkhông b nhin ln, do s dng tính cht ánh sang nên s truyn d liu rt nhanh.  M CA 4 KIU TRUYN D LIU -  - qua Moderm -  - 
Xem thêm

18 Đọc thêm

báo cáo thường niên 2005 ngân hàng đông nam á seabank

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2005 NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á SEABANK

báo cáo thờng niên I annual reportThông điệp của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Mr Hoang Minh Tan - ChairmanHoàng Minh TânChủ tịch Hội đồng Quản trị 04 I 2005SeABankNăm 2005 đã chứng kiến và mở ra những thay đổi trong định hớng chiến lợc phát triển của Ngân hàng Đông Nam cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Ngân hàng đã luôn giữ vững nhịp độ tăng trởng ấn tợng của mình: Lợi nhuận trớc thuế năm 2005 tăng gấp 4 lần so với năm 2004. Đồng thời, việc dịch chuyển Hội sở về 16 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội - trung tâm tài chính của cả nớc - cùng với việc thành lập thêm các Chi nhánh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Chợ Lớn chứng tỏ Ngân hàng Đông Nam đã nắm bắt xu thế phát triển chung, từng bớc hoàn thiện quy mô hoạt động của mình. Cùng với việc phát triển mạng lới, các chiến lợc mang tính chiều sâu cũng đợc tiến hành song song nh đầu t các phần mềm quản trị ngân hàng hiện đại và quản trị nguồn nhân lực hiệu quả. Đặc biệt, việc đổi mới căn bản dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhiều giải pháp tăng cờng thu hút vốn và đầu t nguồn vốn huy động một cách hợp lý, Ngân hàng Đôn h vị thế của một ngân hàng đô thị đa năng trong khối các ngân hàng thơng mại Việt Nam.Để thực hiện chiến lợc chung do Hội Đồng Quản trị đề ra, Ngân hàng Đông Nam phấn đấu hoàn thành việc triển khai Phần mềm quản trị ngân hàng Temenos T24 nhằm phục vụ cho công tác phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử nh: thẻ ATM, Phone Banking, Internet Banking. Đồng thời Ngân hàng cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nh cho vay tiêu dùng, mua nhà và tăng cờng hoạt động thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, Ngân hàng Đông Nam luôn nỗ lực tìm kiếm và đầu t vào các dự án mới có hiệu quả cao, trong khi vẫn duy trì hệ số an toàn vốn tối thiểu trên mức quy định của Ngân hàng Nhà nớc.Với phơng châm hoạt động "An toàn - Hiệu quả - Bền vững", Ngân hàng Đông Nam cam kết với toàn thể cổ đông và khách hàng sẽ trở thành một ngân hàng vững mạnh về tài chính, uy tín trong kinh doanh g Nam đang ngày càng khẳng địn
Xem thêm

74 Đọc thêm

Phụ nữ tự sát – lỗi tại tiểu thuyết? Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương- xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX ppsx

PHỤ NỮ TỰ SÁT – LỖI TẠI TIỂU THUYẾT? MỘT GÓC NHÌN VỀ PHỤ NỮ VỚI VĂN CHƯƠNG- XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX PPSX

Phụ nữ tự sát – lỗi tại tiểu thuyết? Một góc nhìn về phụ nữ với văn chương – xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX (Lược trích) Dịch Từ Chẩm Á - Trường hợp Tuyết hồng lệ sử Ngay khi khởi sự đăng trên Nam phong, do tính chất ngôn tình "nhạy cảm" của nó, Tuyết hồng lệ sử đã phải có những che chắn cùng với lời mào đầu cẩn trọng để giúp nó chào đời thuận lợi. Dẫu rằng trong lần in thành sách và các lần tái bản về sau, tên dịch giả đều được ghi rõ là M.N. (Mai Nhạc) Đoàn Tư Thuật, ở bản dịch đăng thành nhiều kỳ trên Nam phong người dịch được ghi nhận là khuyết danh. Chỉ cho đến khi bản dịch được công bố trọn vẹn, Đoàn Mai Nhạc mới soạn "Bài tựa truyệnTuyết-hồng lệ-sử," ra mặt là dịch giả của bản lược dịch này. Qua bài tựa, có thể thấy sự cảm thông được người dịch ưu ái dành cho Mộng Hà; niềm thương xót đối với Lê Nương, Quân Thiến, tuy có nhưng vẫn dựa trên cơ sở nam quyền. Tiếp theo Đoàn Mai Nhạc, ý kiến của Minh-Phượng Nguyễn Như-Cương trong bài "Bàn về truyện Tuyết-Hồng lệ-sử" là một trong những hồiđáp sớm nhất của người đọc đối với bộ tiểu thuyết này. Trong bài tựa tự viết, Chẩm Á dự đoán sau khi Tuyết hồng lệ sử ra đời, những người yêu mến ông sẽ bảo rằng đây là bức ảnh tả chân của Chẩm Á (Thử Chẩm Á chi tả chân ảnh phiến). Niềm riêng của Chẩm Á ở đây hẳn là tự truyện ái tình của ông đã được mã hóa thành Ngọc lê hồn và Tuyết hồng lệ sử. Thế nhưng, do hoàn cảnh khách quan, bài "Tựa 1" hư cấu không biết được điều ấy. Vả lại, khi khuyến cáo Lệ sử không phải là "chuyện tình," bài "Tựa 1" rõ ràng đã muốn dẫn dắt bạn đọc theo một hướng khác. Năm 1932, nhân tái bản Tuyết hồng lệ sử, Nam Ký thư quán có lời mở đầu Cùng độc giả, dùng bài "Tựa 1" nhằm phản bác những ý kiến phê phán tập sách này, Bảo rằng đọc Tuyết hồng lệ sử có ích lợi gì, chúng tôi chưa dám bảo; nhưng nói đọc Tuyết hồng lệ sử có hại thì chúng tôi quyết không nói được: cứ xem ở bài tựa của tác giả,
Xem thêm

6 Đọc thêm

bài giảng hóa phân tích

BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH

Hóa phân tích CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA HÓA PHÂN TÍCH Hóa học phân tích, hiểu theo nghóa rộng, không những chỉ là khoa học về các phương pháp phân tích đònh tính và đònh lượng các chất mà còn là khoa học về các phương pháp kiểm tra những quá trình hóa và kỹ thuật hóa học. Phân tích đònh tính (PTĐT) nhằm xác đònh sự hiện diện của các cấu tử (ion, nguyên tố hay nhóm nguyên tố) trong mẫu phân tích và đồng thời đánh giá sơ bộ hàm lượng của chúng: đa lượng, vi lượng, vết, … PTĐT phần lớn dựa vào sự chuyển chất phân tích thành một chất mới nào đó có những tính chất đặc trưng như có màu, có cấu trúc tinh thể hoặc vô đònh hình, có trạng thái vật lý nhất đònh… Phân tích đònh lượng (PTĐL) có nhiệm vụ xác đònh chính xác hàm lượng của những cấu tử trong mẫu. Phương pháp PTĐL dựa trên phép đo các thuộc tính hóa học, vật lý hoặc hóa của các chất hoặc của các phản ứng hóa học. Các phương pháp PTĐL bao gồm PPHH, PPVL, PPHL. Vai trò chủ yếu của hóa phân tích là PTĐL. Tuy nhiên trong thực tế muốn xác đònh hàm lượng một mẫu chưa biết thành phần rất phức tạp, vì sự có mặt của ion hay nguyên tố này thường cản trở việc xác đònh cấu tử khác. Do đó, dù có yêu cầu hay không, với một mẫu chưa biết thành phần phải tiến hành phân tích đònh tính trước để có thể chọn được phương pháp PTĐL thích hợp và cho kết quả chính xác. Các phương pháp phân tích đònh tính và đònh lượng cho phép xác đònh hàm lượng các nguyên tố riêng rẽ trong các chất phân tích được gọi là phương pháp phân tích nguyên tố, để xác đònh các nhóm chức được gọi là phân tích nhóm chức. Dựa vào các PPPT, người ta đã tìm ra những đònh luật hóa học quan trọng như đònh luật thành phần không đổi, đònh luật tỉ lệ bội, đònh luật tác dụng đương lượng, xác đònh các nguyên tử khối của một số nguyên tố, thành lập được công thức hóa học của rất nhiều hợp chất …. Hóa học phân tích tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các môn khoa học tự nhiên như đòa hóa học,
Xem thêm

56 Đọc thêm

Đề tài : Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia potx

ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA POTX

BÀI TẬP SỐ 2 Đề tài : Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xây dựng hệ thống tin học để quản lý, theo dõi giải bóng đá vô địch quốc gia, trong đó cần lưu trữ các thông tin sau • Mỗi cầu thủ có một mã số duy nhất, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, thuộc một câu lạc bộ, thuộc một quốc gia, giữ một vị trí trên sân, vị trí trên sân của cần thủ chỉ thuộc một trong các vị trí sau: Thủ môn, Tiền đạo, Tiền vệ, Trung vệ, Hậu vệ. • Mỗi quốc gia có một mã số duy nhất để phân biệt với các quốc gia khác, một tên duy nhất • Mỗi câu lạc bộ có một mã duy nhất, một tên, quản lý một sân bóng, thuộc một tỉnh thành. Mỗi câu lạc bộ chỉ được phép đăng ký tối đa 8 cầu thủ nước ngoài. • Mỗi sân bóng có một mã số duy nhất, một tên sân duy nhất, một địa chỉ. • Mỗi huấn luyện viên có một mã số duy nhất, họ tên , ngày sinh, địa chỉ, điện thoại, thuộc một quốc gia. Mỗi câu lạc bộ có thể có nhiều huấn luyên viên, một huấn luyện viên có thể tham gia huấn luyện cho nhiều câu lạc bộ với một vai trò, vai trò của huấn luyện viên trong một câu lạch bộ thuộc một trong các vai trò sau: HLV chính, HLV phụ, HLV thể lực, HLV thủ môn. Mỗi câu lạc bộ chỉ có tối đa 2 HLV chính. • Mỗi trận đấu của một vòng đấu trong mùa giải có một mã số duy nhất, được tổ chức thi đấu trên sân vào một ngày với sự tham gia của 2 câu lạc bộ có kết quả.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề tài “Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10 trường THPT LONG THẠNH năm học 2008-2009 ” potx

ĐỀ TÀI “PHÁT TRIỂN SỰ GHI NHỚ KIẾN THỨC MỚI CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT LONG THẠNH NĂM HỌC 2008-2009 ” POTX

tìm được phương pháp giải quyết,em quyết định nghiên cứu đề tài : “Phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới của học sinh lớp 10 trường THPT LONG THẠNH năm học 2008-2009 ”. (Dựa trên những tài liệu khảo sát của các sinh viên thực tập sư phạm và các tài liệu mà em tham khảo được trong các giáo trình của một số gioảng viên khoa Sư Phạm ), hơn nữa đây là một đề tài phù hợp với sinh viên ngành Sư Phạm. II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 Trước đây, đã có nhiều sinh viên nghiên cứu vấn đề này. Công trình của họ cũng đã phân tích các thủ thuật của giáo viên ở nhà trường phổ thông nhằm phát triển kiến thức mới của học sinh, cũng như đề ra một số biện pháp mới nhằm nâng cao sự ghi nhớ cho các em học sinh, tuy nhiên chưa phân tích kĩ nguyên nhân ảnh hưởng đến sự ghi nhớ kiến thức của học sinh nên chưa giải quyết một cách triệt để vấn đề đặt ra. Ngoài tham khảo nguồn tài liệu khảo sát thực tế của các sinh viên khóa trước, các thông tin trên Internet, em còn dựa vào các giáo trình tiếp thu được trong quá trình học tập như: Tâm Lý Học Đại Cương, Giáo Dục Học Đại Cương, Tâm Lý Học Sư Phạm, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục…của một số giảng viên Khoa Sư Phạm. III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU -Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm tâm lí của học sinh trung học phổ thông, khả năng tư duy logic, khả năng ghi nhớ, phương pháp học bài thật tốt,… mà đề ra các biện pháp tổ chức dạy và học nhằm phát triển sự ghi nhớ kiến thức mới cho học sinh. -Giúp cho em hiểu một cách sâu sắc hơn về khả năng ghi nhớ của học sinh THPT, đồng thời tìm ra phương pháp dạy và học thích hợp với chương trình học hiện nay, phù hợp với xu hướng học tập ngày càng đổi mới và nâng
Xem thêm

20 Đọc thêm

TỰ CHỌN TOÁN 7 (PHƯƠNG - THẢO)

TỰ CHỌN TOÁN 7 (PHƯƠNG - THẢO)

Làm lại bài tập đã sửaGhi nhậnIV. Rút kinh nghiệm:Tuần 23 Ngày soạn: 01/02/09Tiết 22 Ngày dạy: 02/09LUYỆN TẬP VỀ SỐ TRUNG BÌNH CỘNGI. Mục tiêu:* Kiến thức: HS tính được sốtrung bình cộng của dấu hiệu, xác định được mốt của dấu hiệu và khi nào thì không dùng số trung bình cộng làm “đại diện’’.* Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng tính số trung bình cộng, nhận biết mốt của dấu hiệu.* Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tậpII. Chuẩn bị:* Thầy: Thước thẳng, phấn màu* Trò: Thước thẳng, làm bài tậpIII. Tiến trình lên lớp:1. Ổn định lớp:2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò Ghi bảng* HĐ1: Kiểm tra bài cũ:1) Viết công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu.2) Nêu ý nghĩa của số trung bình cộng.- HS1: trả lời- HS2: trả lời* HĐ2:- Yêu cầu HS đọc đề bài 11
Xem thêm

30 Đọc thêm

Bài giảng phóng xạ - GV phạm thị phượng

BÀI GIẢNG PHÓNG XẠ - GV PHẠM THỊ PHƯỢNG

SAIABC SAI SAIBÀI TẬP CỦNG CỐ :Câu 3:Điều nào sau đây là đúng :Hạt anpha là hạt nhân của nguyên tử hydrôHạt anpha là hạt nhân nguyên tử He(2-4)Tia gama là chùm các hạt electrôn dươngTia bêta không bị lệch trong điện trường và từ trường .ABCD SAI SAI SAIĐÚNG BÀI TẬP CỦNG CỐ : Khối Pôlôni ban đầu có 2,1g , chu kì bán rã T=140 ngày đêm.Tính hằng số phóng xạ và số nguyên tử ban đầu củaPo Po2810

20 Đọc thêm

KHBM NV7 - 2010

KHBM NV7 2010

- Đọc – hiểu một văn bản biểu cảm được viết như những dòng nhật ký của một người mẹ . - Phân tích một số chi tiết tiêu biểu diễn tả tâm trạng của người mẹ trong đêm chuẩn bị cho ngày khai trường đầu tiên của con .- Liên hệ vận dụng khi viết một bài văn biểu cảm .- Tích cực- Tích hợp- Đàm thoại- So sánhTranh : Cảnh tựu trường ở SGK (phóng to)Bài tập1,2(Làm tại lớp)Văn bản nhật dụng2 Văn họcMẸ TÔIt-môn-đô đơ A-mi-xiTrích Những tấm lòng cao cảKi ến thức :- Sơ giản về tác giả Et- môn – đô đơ A - mi – xi .Cách giáo dục vừa nghiêm khắc vừa tế nhị, có
Xem thêm

22 Đọc thêm

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 potx

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 POTX

Tập tăng sức cơ giúp làm việc nhà dễ hơn, giữ thăng bằng tốt hơn và làm xương chắc khỏe. Tập giãn cơ: Giúp cơ thể dẻo dai, giảm nguy cơ té ngã, làm tăng biên độ hoạt động khớp, hạn chế cứng khớp Thường là cách khởi động và thư giãn sau tập, ngừa đau cơ sau tập Các chuyên gia về tập luyện sẽ hướng dẫn bài tập giãn cơ thích hợp cho từng bệnh nhân Vận động mọi lúc, mọi nơi: Giúp cơ thể tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Nên thường xuyên vận động khi có thể, ví dụ: chơi với trẻ,làm việc nhà, rửa xe, đậu xe xa nơi mua sắm, đi thang bộ, thay vì đứng một chỗ để nghe điện thoại thì vừa nghe vừa đi lanh quanh , không dùng bộ điều khiển ti vi mà nên bấm trực tiếp Chọn lựa kiểu tập luyện: Bệnh nhân ĐTĐ cần đến bác sỹ khám và phát hiện các biến chứng để chọn lựa kiểu tập luyện thích hợp. Việc chọn lựa kiểu tập tùy thuộc vào: o Biến chứng của bệnh ĐTĐ ( huyết áp, mắt, thận, bàn chân…) o Bệnh lý đi kèm o Sức khỏe tổng quát o Điều kiện luyện tập o Năng lượng tiêu hao Khi tập luyện, nên : o Phối hợp các kiểu tập khác nhau o Tập nặng tăng dần o Tập đều đặn và thường xuyên o Thời điểm tập trong ngày: tùy thời gian làm việc trong ngày, không tập ngay sau bữa ăn chính, không tập quá xa bưã vì nguy cơ hạ đường huyết, tránh đỉnh tác dụng của insulin nếu đang dùng insulin chích, nếu tập ngoài trời nên tránh thời điểm quá nóng hoặc quá lạnh
Xem thêm

8 Đọc thêm

TỰ CHỌN 7 ( HK 2)

TỰ CHỌN 7 ( HK 2)

+ + += = ≈M0 = 2* HĐ4: Củng cố:- Nhắc lại cách lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu - Trả lời theo yêu cầu của GV* HĐ5: Dặn dò:- Học bài và làm bài tập 7;8;9 trang 12- Ghi nhậnIV. Rút kinh nghiệm:Tuần 25 Ngày soạn: 15/02/09Tiết 24 Ngày dạy: 02/09Chủ đề: BIỂU THỨC ĐẠI SỐI. Mục tiêu:* Kiến thức: - HS hiểu sâu hơn về khái niện biểu thức đại số, phân biệt được biểu thức đại số và biểu thức số và tính được gái trị của biểu thức đại số.* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tính và thay giá trị của biến vào biểu thức nhanh đúng.* Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, thích thú, tích cực trong học tậpII. Chuẩn bị:* Thầy: Thước thẳng, phấn màu* Trò: Thước thẳng, làm bài tập
Xem thêm

30 Đọc thêm

giáo án tự chon

GIÁO ÁN TỰ CHON

+ + += = ≈M0 = 2* HĐ4: Củng cố:- Nhắc lại cách lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, tìm mốt của dấu hiệu - Trả lời theo yêu cầu của GV* HĐ5: Dặn dò:- Học bài và làm bài tập 7;8;9 trang 12- Ghi nhậnIV. Rút kinh nghiệm:Tuần 25 Ngày soạn: 15/02/09Tiết 24 Ngày dạy: 02/09Chủ đề: BIỂU THỨC ĐẠI SỐI. Mục tiêu:* Kiến thức: - HS hiểu sâu hơn về khái niện biểu thức đại số, phân biệt được biểu thức đại số và biểu thức số và tính được gái trị của biểu thức đại số.* Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng tính và thay giá trị của biến vào biểu thức nhanh đúng.* Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, thích thú, tích cực trong học tậpII. Chuẩn bị:* Thầy: Thước thẳng, phấn màu* Trò: Thước thẳng, làm bài tập
Xem thêm

27 Đọc thêm

 TÍNH GÓC NHẬP XẠ

TÍNH GÓC NHẬP XẠ

Dạng bài tập tính góc nhập xạ, số giờ chiếu sáng, ngày dài 24 giờ. Công thức tính góc nhập xạ : Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với Xích Đạo (ngày 21/3 và 23/9) là một vĩ độ của một điểm nằm bất kỳ thuộc cả hai bán cầuh = 900 - (vĩ độ cần tính) Khi Mặt Trời chiếu vuông góc với chí tuyến Bắc (ngày 22/6)- Trờng hợp vĩ độ cần tính nằm từ XĐ về CT Bắc :h = 900 23027 + (vĩ độ cần tính)- Trờng hợp vĩ độ cần tính nằm ngoài CT Bắc (từ CTB về cực Bắc) :h = 900 (vĩ độ cần tính) + 23027 - Trờng hợp vĩ độ cần tính nằm ở Bán cầu Nam :h = 900
Xem thêm

1 Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 9(09-10)

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 9(09-10)

các phép biến đổi.- Khi thực hành khai căn, phải biết phân tích các số thành tích các thừa số là các số chính phương, hoặc phân tích thành thừa số nguyên tố để từ đó có thể khai CBH. GV : Trầm Phước Lộc6 Trường THCS Tân Hiệp Kế hoạch bộ môn Toán 9 - Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai luôn gắn với điều kiện có nghóa (điều kiện xác đònh) của biểu thức. Đây là vấn đề khó và phức tạp với HS, bởi vì việc tìm điều kiện xác đònh của biểu thức thường gắn với giải hệ bất phương trình mà HS chưa được học. Do vậy chỉ dừng ở mức độ để HS hiểu.- Về bài tập, với những HS trung bình trở lên phải làm được hầu hết các bài tập trong SGK. Lựa chọn một số bài tập nâng cao phù hợp cho HS giỏi.- Lưu ý quá trình độc lập nhận thức của HS.* MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHƯƠNG II :- Có thể sử dụng các kiến thức về CBH, căn bậc ba, hệ thức lượng trong tam giác vuông để thực hành giải các bài toán có yêu cầu kỹ năng tính toán cho HS. Khi học về hàm số y = ax + b (a ≠ 0), những tính chất của hàm số nầy với b = 0 coi như HS đã được biết ở lớp 7.- Giảng lý thuyết xong cho HS thực hành ngay, ngược lại trong khi thực hành giải các bài tập cần củng cố ngay lý thuyết.-Lựa chọn cách vẽ đường thẳng y = ax + b sao cho các tọa độ điểm tìm được khá đơn giản (giá trò nguyên) để khi vẽ đồ thò đảm bảo tính chính xác cao.Kế hoạch chương III:HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨNTừ tuần 15 đến tuần 23. gồm 17 tiết.Trong đó có 6 tiết lý thuyết, 05 tiết luyện tập, 02 tiết ôn tập chương và 01 tiết KT chương.02 tiết ôn tập HK1 và 01 tiết kiểm tra HK1.TuầnTiết Tên bài dạy Kiến thức trọng tâmPhương phápĐDDHChuẩn bò
Xem thêm

29 Đọc thêm

Giáo án Vật lý lớp 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC ppsx

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 9 - TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC PPSX

- GV cho đại diện từng tổ lên điền từ tương ứng. Những cặp nhìn thấy nhau : An +Thanh; An +Hải Thanh +Hải; Hải + Hà. 2/-Trò chơi ô chữ: 1- Vật sáng 2- Nguồn sáng 3- Aûnh ảo 4- Ngôi sao 5- Pháp tuyến 6- Bóng đèn 7- Gương phẳng Từ hàng dọc là : Aùnh Sáng. 4) Củng cốvà luyện tập: - Phát biểu định luật về sự tryuền thẳng ánh sáng?(phần 2-tiết 2 ) - Định luật phản xạ ánh sáng ?(phần II –Tiết 4 ) 5)Dặn dò: - Học bài: Oân tập chương I - Xem lại các bài tập đã sữa
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tự chọn toán 8 ( tuần 19- 34 )

TỰ CHỌN TOÁN 8 ( TUẦN 19- 34 )

5.Hớng dẫn về nhà:- Nắm chắc các bớc giải bài toán bằng cách lập phơng trình.- Nắm chắc cách làm các dạng bài tập trên.- Xem lại và làm lại các bài tập tơng tự trong SGK và SBT.Ngày soạn: 7/3Ngày giảng: 10/3Tiết 27TAM GIC NG DNGI. Mục tiêu bài dạy:- Củng cố các kiến thức về tam giác đồng dạng, các trờng hợp đồng dạng của tamgiác,- Rèn kĩ năng vận dụng các kiến thức về tam giác đồng dạng và các trờng hợpđồng dạng của tam giác để tính số đo các đoạn thẳng cha biết hoặc chứng minhhai góc bằng nhau, chứng minh hệ thức đợc suy từ tỉ lệ thức các cạnh tơng ứngcủa hai tam giác đồng dạng.II. Ph ơng tiện dạy học:- GV: Giáo án, bảng phụ, thớc,- HS: Dụng cụ học tập.III. Tiến trình dạy học:Tiết 1:Hoạt động của thầy vàtròNội dungHĐ1: KT bài cũ. Tổ KHTN18Giáo á n t chn 8 Tr ờng THCS AnKhánh2.Kiểm tra bài cũ:
Xem thêm

41 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội+ Đối với các nhà đầu tư: Mối quan tâm của họ hướng vào các yếu tố nhưsự rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn…Vì vậy, họcần những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinhdoanh và các tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đồng thời, họ cũng quantâm tới việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý. Nhữngđiều đó nhằm đảm bảo sự an toàn và tính hiệu quả cao cho các nhà đầu tư.+ Các nhóm khác: Bên cạnh các chủ doanh nghiệp (chủ sở hữu), các nhàquản , các nhà đầu tư, chủ ngân hàng cón có nhiều nhóm khác cũng quan tâmtới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đó là các cơ quan tài chính, thuế, chủquản, các nhà phân tích tài chính, người lao động…Những nhóm người này cónhưu cầu thông tin về cơ bản giống như các chủ ngân hàng, các nhà đầu tư, cácchủ doanh nghiệp…bởi nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm, đến kháchhàng hiện tại và tương lai của họ.1.1.2.2 Đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệpĐể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có cáchoạt động trao đổi điều kiện và kết quả sản xuất thông qua những công cụ tàichính và vật chất. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vàocác mối quan hệ tài chính đa dạng và phức tạp. Các quan hệ tài chính đó có thểchia thành các nhóm chủ yếu sau:- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và nhà nước: Quan hệ này biểuhiện trong quá trình phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dângiữa ngân sách nhà nước với các doanh nghiệp thông qua hình thức:+ Doanh nghiệp nộp các loại thuế vào ngân sách theo luật định.+ Nhà nước cấp vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp (DNNN) hoặctham gia với tư cách người góp vốn (các doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp).- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính và các tổ
Xem thêm

102 Đọc thêm